logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Boodschappenservice gezocht....

Gemeente zoekt alternatief
De gemeente Stein heeft de plicht om voorzieningen te bieden voor mensen met een beperking. Dat is wettelijk geregeld. Omdat het gebruik van een boodschappendienst als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd, vergoedt de gemeente deze voorziening niet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bedrijven die interesse hebben kunnen contact opnemen met de gemeente Stein, Jacqueline Brouwer, telefoonnummer 046-4359257. Of e-mail


Oproep
Om de mensen met een beperking een alternatief te kunnen bieden is de gemeente Stein op zoek naar bedrijven die een boodschappendienst hebben of willen opzetten. Mensen die zich bij de gemeente melden, wil de gemeente dan doorverwijzen naar bedrijven met een boodschappenservice. Mensen met een beperking kunnen daar dan de boodschappen bestellen en laten thuisbezorgen.
Bedrijven die al een boodschappenservice hebben, kunnen dat ook melden zodat de gemeente ook die bedrijven onder de aandacht van de Wmo-klanten kan brengen.

Verminderen belemmeringen
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de plicht om zorg te dragen voor de verlening van voorzieningen aan mensen met een beperking. Doel van de wet is er voor te zorgen dat ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met psychische problemen zolang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden. Dit door zoveel mogelijk de belemmeringen op het gebied van wonen, het voeren van het huishouden en het verplaatsen in en om de woning te verminderen.


Leo Everard
Mooi initiatief,als de gemeente nu ook nog eens zorgt dat de vele binnenwegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden, kunnen de mensen met een beperking ook veilig de weg oversteken.Dus gemeente gooi het strooiplan maar in de prullenbak.Want de veiligheid van de burgers is in gevaar.Hier kan nooit op bezuinigd worden!!!!!!!!!!!!!!!!!
Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.