logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stein komt met  uitvoeringsplan veiligheidsbeleid

2011  bevoegdheid gemeente sluiten drugspanden
De gemeente Stein heeft samen met Beek en Schinnen rond de zomer van 2010 het integrale veiligheidsbeleid opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Stein heeft nu voor 2011 een uitvoeringsplan opgesteld en zes veiligheidsthema’s als speerpunten benoemd:

Veilige woon- en leefomgeving, speerpunten:
1.    Fysieke verloedering/kwaliteit woonomgeving (hondenoverlast, graffiti/vandalisme en zwerfvuil)
2.    Woninginbraak
Bedrijvigheid en Veiligheid, speerpunt:
3.    Winkelcentra/bedrijventerreinen
Jeugd en Veiligheid, speerpunt:
4.    Overlastgevende jeugdgroepen
Fysieke veiligheid
5.    Verkeersveiligheid
Integriteit en Veiligheid, speerpunt:
6.    Georganiseerde criminaliteit

Samenwerking met (externe) partners
‘Het succes van een integraal veiligheidsbeleid valt of staat met een goede samenwerking met de diverse veiligheidspartners. Daarom hebben we eind vorig jaar een eerste veiligheidssessie met externe partners gehad. Daar hebben we doelen vastgesteld, afspraken gemaakt, maar bovenal zijn we met elkaar verplichtingen voor 2011 aan gegaan om te werken aan de veiligheid binnen onze samenleving. Geen vrijblijvende afspraken dus, maar keiharde afspraken die we evalueren in het eerste kwartaal van 2012.’, aldus burgemeester Anton Barske van de gemeente Stein.

De partners van de gemeente Stein zijn de gemeenten Beek en Schinnen, Politie Limburg Zuid District Sittard, Basiseenheid Stein-Beek-Schinnen, Openbaar Ministerie, Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek, Brandweer Zuid Limburg, diverse woningbouwcorporaties, Partners in Welzijn en Parkmanagement Midden- en Kleinbedrijf Westelijke Mijnstreek.

Damoclesbeleid
Een van de concrete acties in 2011 is het Damoclesbeleid. ‘Stein kent sinds 1 januari van dit nieuwe jaar het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit houdt in dat het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om drugspanden te kunnen sluiten. Eerder was dit niet het geval ( noot:  Drugspanden: koop en huur voor zover niet via de woningcorporatie. Woningcorporaties hebben dit meestal geregeld in huurovereenkomsten). Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen soft en hard drugs. Is er bijvoorbeeld sprake van een hennepplantage dan wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Is er sprake van hard drugs dan kunnen we het pand meteen(trapsgewijs oplopend van drie maanden bij de eerste constatering tot definitieve sluiting) sluiten. Voor de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving een verbetering’, aldus Caren Peters beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de cijfers. Op jaarbasis gaat het in Stein om gemiddeld rond de 15 drugspanden.  

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.