ELSLOO

Info Gemeente Stein

Stein komt met  uitvoeringsplan veiligheidsbeleid

2011  bevoegdheid gemeente sluiten drugspanden
De gemeente Stein heeft samen met Beek en Schinnen rond de zomer van 2010 het integrale veiligheidsbeleid opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van Stein heeft nu voor 2011 een uitvoeringsplan opgesteld en zes veiligheidsthema’s als speerpunten benoemd:

Veilige woon- en leefomgeving, speerpunten:
1.    Fysieke verloedering/kwaliteit woonomgeving (hondenoverlast, graffiti/vandalisme en zwerfvuil)
2.    Woninginbraak
Bedrijvigheid en Veiligheid, speerpunt:
3.    Winkelcentra/bedrijventerreinen
Jeugd en Veiligheid, speerpunt:
4.    Overlastgevende jeugdgroepen
Fysieke veiligheid
5.    Verkeersveiligheid
Integriteit en Veiligheid, speerpunt:
6.    Georganiseerde criminaliteit

Samenwerking met (externe) partners
‘Het succes van een integraal veiligheidsbeleid valt of staat met een goede samenwerking met de diverse veiligheidspartners. Daarom hebben we eind vorig jaar een eerste veiligheidssessie met externe partners gehad. Daar hebben we doelen vastgesteld, afspraken gemaakt, maar bovenal zijn we met elkaar verplichtingen voor 2011 aan gegaan om te werken aan de veiligheid binnen onze samenleving. Geen vrijblijvende afspraken dus, maar keiharde afspraken die we evalueren in het eerste kwartaal van 2012.’, aldus burgemeester Anton Barske van de gemeente Stein.

De partners van de gemeente Stein zijn de gemeenten Beek en Schinnen, Politie Limburg Zuid District Sittard, Basiseenheid Stein-Beek-Schinnen, Openbaar Ministerie, Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek, Brandweer Zuid Limburg, diverse woningbouwcorporaties, Partners in Welzijn en Parkmanagement Midden- en Kleinbedrijf Westelijke Mijnstreek.

Damoclesbeleid
Een van de concrete acties in 2011 is het Damoclesbeleid. ‘Stein kent sinds 1 januari van dit nieuwe jaar het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit houdt in dat het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om drugspanden te kunnen sluiten. Eerder was dit niet het geval ( noot:  Drugspanden: koop en huur voor zover niet via de woningcorporatie. Woningcorporaties hebben dit meestal geregeld in huurovereenkomsten). Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen soft en hard drugs. Is er bijvoorbeeld sprake van een hennepplantage dan wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Is er sprake van hard drugs dan kunnen we het pand meteen(trapsgewijs oplopend van drie maanden bij de eerste constatering tot definitieve sluiting) sluiten. Voor de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving een verbetering’, aldus Caren Peters beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt wel uit de cijfers. Op jaarbasis gaat het in Stein om gemiddeld rond de 15 drugspanden.  

Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.