logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Enquête afvalinzameling

Vorig jaar is de gemeente Stein samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Schinnen overgegaan op een nieuw inzamelsysteem te weten 2 containers die wekelijks om en om worden geledigd. Al met al een ingrijpende wijziging. Tegelijk is het nieuwe afvalinzamelbedrijf RWM voor de regio Westelijke Mijnstreek van start gegaan.

Na een jaar is het tijd om te kijken hoe u als inwoner de dienstverlening van dit nieuwe bedrijf en het nieuwe afvalsysteem heeft ervaren. Om, als dat nodig is, verbeteringen aan te brengen in deze dienstverlening. Daarom vraagt de gemeente steeksproefgewijs, maar wel representatief, hun medewerking te verlenen aan het invullen van een enquête. Deze enquête start in week 9. De geselecteerde inwoners krijgen hierover tijdig bericht. De resultaten van dit onderzoek maakt de gemeente Stein medio dit jaar bekend. Kosten zelf meer beïnvloeden
De reden om destijds te kiezen voor een nieuw afvalinzamelsysteem en regionale samenwerking met de gemeenten Beek, Schinnen. Sittard-Geleen en Stein was het verlagen van de kosten voor afvalinzameling en –verwijdering. Maar bovenal ook een betere scheiding van het GFT afval te bewerkstelligen.  Bovendien kunnen inwoners hun kosten zelf meer beïnvloeden. Wie beter scheidt, is goedkoper uit. Mede daartoe is het nieuwe afvalinzamelbedrijf RWM opgericht  en  per 1 januari 2011 een nieuw gezamenlijk afvalinzamelsysteem ingevoerd. De wens van de gemeenteraad van Stein was om na een jaar een enquête te houden. Dat voert het college nu uit.

Minder gaan betalen voor kilo GFT afval
Inwoners van Stein zijn per kilo GFT-afval beduidend minder gaan betalen dan per kilo restafval. Bovendien telt het aantal keren dat ze de GFT-container of -emmer aan de straat zet niet mee voor de afvalstoffenheffing. Het aantal keren dat de restafvalcontainer of -emmer
wordt aangeboden, telt mee voor de afvalstoffenheffing. Voor het restafval betalen mensen -naast het gewicht- wel voor het aantal keren dat ze
de restafvalcontainer of -emmer aanbiedt. Voor GFT-afval telt alléén het aantal kilo’s, niet het aantal keren aanbieden. Daarnaast kan er veel afval gratis aangeboden worden, zoals plastic afval. Wie beter scheidt, betaalt dus minder.

Kortingsregeling incontinentie

De gemeente Stein kent een kortingsregeling incontinentie. Omdat mensen met een stoma of incontinentie meer afval produceren, kunnen ze korting krijgen op de heffing. Vorig jaar maakten vierhonderd mensen gebruik van deze kortingsregeling.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.