ELSLOO

Info Gemeente Stein

Stein wil stapsgewijs groeien naar WMO loket in 2012

Maatwerk vereist voorbereiding
De gemeente Stein wil op vernieuwende wijze invulling geven aan de verplichting om voorzieningen te bieden die in de Wet maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd. Het college van B&W  wil stapsgewijs groeien naar een WMO loket. Aanleiding voor de kanteling naar een advies/regel loket is de overgang van claimgericht naar compensatiegericht werken. Niet vragen wat de burger wil, maar beoordelen wat hij nodig heeft ter compensatie van een gebrek. Dit vraagt om individueel maatwerk voor de burger waarbij de eigen kracht van de persoon en zijn omgeving ook worden meegenomen in de overweging. Oftewel meer maatwerk leveren om zo de dienstverlening te verbeteren.


‘Kort gezegd houdt deze ontwikkeling in dat we als gemeente door middel van “het gesprek” samen met de burger naar oplossingen zoeken voor zijn of haar beperking of probleem. Hierbij kijken we  juist naar oplossingen in de eigen omgeving, collectieve voorzieningen en indien noodzakelijk een individuele voorziening. Deze andere werkwijze vraagt nogal wat van onze medewerkers. Het is niet meer sec een aanvraag beoordelen op basis van vastgestelde criteria. Het is meer het voeren van een gesprek om samen met de klant te komen tot een afgewogen oplossing. Naast organisatorische wijzigingen, vraagt dit ook een stuk opleiding en training’, aldus wethouder Eef Janissen.

Daarom kiest de gemeente Stein ook voor het stapsgewijs ontwikkelen van het WMO loket. De eerste stap is het ontwikkelen van een advies loket. Naast het geven van informatie houdt zo’n loket zich ook bezig met het verhelderen van de hulpvraag en wordt de klant gewezen op de oplossingen die er zijn voor zijn hulpvraag. Op termijn wil het college dan door groeien naar een regel loket. Dit loket gaat een stap verder. De klant wordt niet gericht doorverwezen, maar de medewerker van dit loket gaat aan de slag om er voor te zorgen dat er alles gebeurt wat nodig is om aanbieder en belanghebbende bij elkaar te krijgen. Om deze ontwikkeling in goede banen te geleiden wil het college gebruik maken van de kennis en ervaring van huidige partner organisaties zoals CJG, Mee en PIW (Vrijwilligerscentrale, Steunpunt mantelzorg).

Dit jaar wil het college nog gebruiken om zich gedegen voor te bereiden en medewerkers kan voorbereiden, trainen en scholen. Op 1 januari 2012 moet het adviesloket van start gaan.

‘Het vraagt ook iets van onze klanten/burgers. Zij moeten afstappen van het zogenaamde claim denken en alle mogelijkheden verkennen om hun probleem op te lossen en daarbij hoort het breder kijken naar oplossingen. Het gaat erom dat beide partijen tevreden zijn over de dienstverlening en dat er maatwerk wordt geleverd’, aldus wethouder Janissen.
De nieuwe aanpak moet ook leiden tot een efficiëntere inzet van gelden. Dat is ook noodzakelijk omdat de gemeente Stein ruim 360.000 euro minder aan rijksbijdragen krijgt; een gevolg van een nieuwe wijze van verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten. Het  voorstel ligt nu om advies bij de WMO raad en wordt geagendeerd voor de commissie van 30 maart en wordt 14 april aan de gemeenteraad voorgelegd

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.