logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stein sluit 2010 af met  positief saldo


De gemeente Stein sluit het jaar 2010 af met een positief saldo van zo’n 350.000 euro.
‘Over de behaalde resultaten zijn we tevreden’, aldus het college van B&W naar aanleiding van de jaarrekening 2010. Dat jaar stond bestuurlijk en politiek (na de verkiezingen) in het teken van ‘nieuwe energie’. Het nieuwe college ging aan de slag met het realiseren van belangrijke speerpunten uit het akkoord,  maar was zich ook bewust van de enorme bezuinigingsopgave van rond de  3 miljoen euro vanaf 2012. Met het invullen van die bezuinigingsopgave is het gemeentebestuur nu druk bezig.

‘Het resultaat is vooral nadelig beïnvloed door lagere uitkeringen van het Rijk en hogere lasten van sociale werkvoorziening. Het gaat dan om een bedrag van 0,6 miljoen euro. Maar ook de eigen inkomsten van de gemeente zijn achtergebleven. Dat we toch een positief saldo hebben zit ’m in lagere kosten van de organisatie en lagere bijstandskosten’, licht wethouder Ie toe.

 

Keuzes
Ondanks het positieve rekeningresultaat, houdt het college terdege rekening  met een flinke verslechtering van de financiële positie van de gemeente. “De economische crisis is het gemeentehuis binnengeslopen en dat betekent dat we moeten handelen. Hierover zijn we al een tijdje in gesprek met elkaar maar ook met de raad. Uit deze gesprekken blijkt ook dat het moeilijk is om de noodgedwongen keuzes te maken. Keuzes die merkbaar zijn voor iedereen. Maar keuzes kunnen ook meer creativiteit en saamhorigheid teweeg brengen, waardoor er een nieuw elan en nieuwe energie ontstaat.  Daarom spreek ik liever over kiezen waar we wel en waar we niet of minder in willen investeren als gemeente.

Parallel aan deze discussie zijn we bezig met het opstellen van een toekomstvisie voor Stein. Die visie komt mede tot stand door bijdragen van onze burgers, ondernemers en anderen en is de stip op de horizon. Dit kan ons helpen bij het maken van keuzes”, aldus wethouder José Ie.

Centrumplan
In 2010 is veel gebeurd in Stein: een innovatief tijdelijk winkelcentrum is gerealiseerd; het grootste in zijn soort in Europa. Er wordt met man en macht gewerkt om in de komende jaren een nieuw centrumplan te realiseren. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan willen we begin juli in de raad vaststellen. Het sportpark Mergelakker is bijna voltooid en belangrijke stappen zijn gezet in de besluitvorming over  het zwembad in het Steinerbos. ‘Of je het er nu mee eens bent of niet er is in ieder geval na jaren eindelijk een besluit genomen’, aldus wethouder Ie. Verder is in 2010 ongeveer 1 miljoen euro geïnvesteerd in de gebiedsgewijze aanpak van de openbare ruimte (Kerensheide).
Het batig saldo zal worden ingezet om projecten en activiteiten die in 2010 niet of niet geheel zijn uitgevoerd, alsnog te kunnen voltooien. “Dus rijker worden we niet van dit resultaat”, aldus de wethouder.

Twee gezichten
“De economische crisis heeft twee gezichten voor de gemeente: enerzijds heeft de crisis beperkte invloed gehad op de werkgelegenheid binnen onze gemeente en regio. Dat is merkbaar aan het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.
Maar aan de andere kant leidt de crisis tot een gigantische bezuinigingsopgave voor de rijksoverheid en daardoor ook voor de gemeente Stein”, aldus Harry Vrijhoeven controller bij de gemeente Stein.
“Hoe dan ook, de gemeenteraad, college van B&W en de medewerkers werken hard en gestaag door om voorbereid te zijn op een andere, maar niet minder uitdagende, toekomst voor onze gemeente: een gemeente die er toe doet binnen de regio”, aldus de wethouder.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.