logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stein bezuinigt op GGD

Stein wil 11 % minder uitgeven aan GGD Zuid-Limburg
‘Hand op de knip maar niet ten koste van alles’

Het college van B&W stelt de raad voor om 11% te bezuinigen op de uitgaven aan de GGD Zuid-Limburg. Dit voorstel gaat minder ver dan dat van het college van Sittard-Geleen. Op de totale Steinse bijdrage van circa € 375.000,- betekent dit een bezuiniging van ruim € 41.000,-. ‘Ondanks deze bezuiniging voldoen we nog goed aan de wettelijk vereisten.

De focus kan blijven liggen op de ambities uit de regionale gezondheidsnota 2012-2015  van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Maar prioriteren en faseren is dan wel noodzakelijk om financieel in de pas te blijven. Belangrijk is dat er wel aandacht blijft voor de inhoud en de noodzakelijke vernieuwing. We willen als gemeentebestuur specifiek aandacht kunnen blijven besteden aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners in het bijzonder en die van Zuid-Limburg in het algemeen. We willen dat onze regio qua gezondheidstrends in 2020 minder negatief afwijkt van de Nederlandse gemiddelden en daarom willen we niet verder gaan dan een bezuiniging van 11 %’, aldus wethouder Gina van Mulken.

Bezuinigen maar niet ten koste van alles
Omdat de gemeenten de broekriem moeten aanhalen en de overheidsuitgaven flink onder druk staan, besloot het algemeen bestuur van de GGD eind 2009 om de GGD te vragen om in een meerjarenperspectief een taakstelling oplopend tot maximaal 20% in 2015 nader uit te werken. Nu ligt de uitwerking van vier bezuinigingsscenario’s voor. De gemeenteraden wordt nu gevraagd een uitspraak te doen over naar welk van de vier bezuinigingsscenario’s haar voorkeur uitgaat variërend van 6 % tot 20%.

Raad
Het college van B&W van Stein stelt de raad in juni voor om te kiezen voor een maximale bezuiniging van 11 % om zo toch nog een slag te kunnen maken in het verbeteren van de gezondheid van de inwoners. In Stein is vooral overgewicht een probleem en daaraan gerelateerde ziektes zoals diabetes. Maar ook eenzaamheid bij ouderen scoort hoog. ‘Gelukkig is overgewicht inmiddels qua problematiek ten opzichte van 2007 al een stuk afgenomen mede dankzij de (preventieve) acties om gezondheid te verbeteren. Maar het moet nog beter. We willen dus wel de hand op de knip en bezuinigen maar niet ten koste van alles. We willen nog wel degelijk successen boeken waar het om gezondheid van onze inwoners gaat’, aldus wethouder Gina van Mulken.
Op basis van de zienswijzen van de afzonderlijke gemeenteraden wordt uiteindelijk regiobreed voor één scenario gekozen. Op 6 juli a.s. ligt dit ter besluitvorming voor bij het AB van de GGD.

Speerpunten
In de periode 2007-2011 werkten de Zuid-Limburgse gemeenten voor het eerst samen op het gebied van de publieke gezondheid. Voor de jaren 2012-2015 willen zij de gezondheid van de inwoners verbeteren en in 2020 minder laten afwijken van het Nederlands gemiddelde. De nadruk ligt hierbij op burgers met een lage sociaaleconomische status. Gemeenten zetten in op infectieziektebestrijding, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en gezondheidsbevordering.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.