logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Informatieavond reconstructie wegen Meers

reconstructieMeers08.2011
klik voor vergroting

Eind juni vond een eerste informatieavond plaats over de herinrichting van de Meerser Eindstraat, de Pastoor Erckensstraat, de Kerkstraat en het plein rondom de kerk. De gemeente Stein heeft aan ingenieursbureau DHV B.V. opdracht gegeven om deze klus voor te bereiden en uit te werken.

De gemeente betrekt bewoners hier nadrukkelijk bij en organiseert daarom een tweede informatiebijeenkomst op 24 augustus om 19.00 uur in de fanfarezaal De Hoorn.

Op die avond licht de gemeente toe of en hoe de ingebrachte aandachtspunten van bewoners uit de eerste dialoogronde 28 juni jl. zijn verwerkt in het ontwerp en komt de planning aan bod. Tegelijk geeft de gemeente op deze avond voorlichting over het afkoppelen van het regenwater met behulp van het zogenaamde Aquaflow systeem. De gemeente heeft bewoners per brief persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Nulmeting  bouwkundige toestand
Voorafgaand aan de reconstructie van wegen in Meers laat de gemeente Stein 19 augustus de bouwkundige toestand van een gebouw vastleggen. Hierbij legt de gemeente zichtbare schades aan buitengevels, binnengevels, plafonds, vloeren, kelders en opstallen op foto’s vast. De feitelijk situatie ligt dan  vast en er  kunnen  geen misverstanden ontstaan tijdens of na de werkzaamheden. ‘Het biedt ook rechtszekerheid aan aanwonende. Het is niet verplicht mee te werken aan deze bouwkundige vooropnames. Maar het voorkomt onduidelijkheden en versneld bij eventuele schades aanmerkelijk de afhandeling van schadeclaims. Dus is het met name in het  eigen belang van aanwonende om nu alles goed vast te leggen. We hebben Fixation Express uit Maasbracht opdracht verstrekt om de bouwkundige vooropnames te maken’ aldus Peter Jacobi, medewerker bij de gemeente Stein.  Over de vooropnames hebben bewoners ook een brief ontvangen.

De voortgang van dit project is ook te volgen op de gemeentelijke website www.gemeentestein.nl. Ga daarvoor naar Actueel > Projecten.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.