ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
Veiligheid Stein verbeterd

Stein- Uit de gebiedsscan 2011 van de Politie Limburg Zuid blijkt dat er een positieve trend te constateren valt op het gebied van veiligheid in Stein, Beek en Schinnen. De uitkomsten van de gebiedsscan 2011 gebruiken de drie gemeenten voor het gemeentelijk integraal veiligheidsplan. De gebiedsscan wordt jaarlijks gemaakt en levert waardevolle informatie op voor de drie gemeenten om de aanpak van de veiligheid te evalueren en zo nodig in overleg met de politie bij te stellen.

Stein
In de gebiedsscan Stein van de Politie Limburg Zuid van mei 2011 komt van Stein een overwegend positief beeld naar voren. Over de afgelopen vier jaar (2007 – 2010) is bij 13 van de 16 veiligheidsaspecten een dalende trend. Zo is onder andere een forse daling te constateren van woninginbraak (-43,2%); diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis (-18,8%); zedenmisdrijven (-63,6%); diefstal/inbraak bedrijven en instellingen (-30,9%). De stijgingen betreffen zakkenrollerij met 25,6 % en openlijk geweld van 3 meldingen in 2009 naar 7 in 2010.

Het aantal aangiften is gedaald van 1.389 in 2007 naar 1.117 in 2010 (-17,2%). Met 15 overlastincidenten per 1.000 inwoners in 2010 scoort Stein beter dan 5 andere Zuid Limburgse gemeenten (benchmark). Drugs- en drankoverlast komt in Stein weinig voor. De overlast van jeugd is ook minder.

Op de landelijke AD misdaadscore per gemeente, waarbij de score wordt bepaald door de positie van die gemeente op de ranglijst van 10 delicten, is de positie van Stein ook verbeterd met plaats 156 in 2010 ten opzichte van plaats 145 in 2009 (plaats 1 is de meest onveilige gemeente).

 

Beek
Ook uit de gebiedsscan Beek komt een overwegend positieve trend naar voren. De af-gelopen vier jaar (2007-2010) is bij 12 van de 16 veiligheidsaspecten een dalende trend te constateren. Substantiële dalingen worden genoemd bij winkeldiefstal (-47,8%), straatroof (-47,1%), mishandeling (-43,2%), diefstal uit/vanaf en van motorvoertuigen (resp. -44,0% en -30,2%), bedreiging (-29,4%) en diefstal/inbraak woning (-21,8%). De stijgingen betreffen o.a. het aantal diefstallen van brom-, snor- en fietsen (32,3 %) en het aantal zedenmisdrijven van 3 meldingen in 2009 naar 6 in 2010.

Er is ook een positieve trend waar te nemen met het aantal incidenten inzake (jeugd)overlast. Een daling van 448 meldingen in 2007 naar 312 in 2010. Uit waarnemingen van de wijkagenten blijkt dat door de uitvoering van een plan van aanpak het rustiger is geworden in Beek Oost. De gemeente huurde particuliere beveiliging in voor extra toezicht in de avonden. Dit extra toezicht vindt ook plaats in andere kernen van de gemeente Beek in samenspraak met het Jeugd Interventie Team en de politie.

Op de landelijke AD misdaadscore per gemeente, waarbij de score wordt bepaald door de positie van die gemeente op de ranglijst van 10 delicten, is de positie van Beek sterk verbeterd met plaats 120 in 2010 ten opzichte van plaats 63 in 2009 (plaats 1 is de meest onveilige gemeente).

Schinnen
Ook de cijfers uit de gehouden gebiedsscan Schinnen laten een overwegend positief beeld zien. Er is een afname waar te nemen van het aantal diefstal/inbraak woningen (-43,7%), diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (-36,2), diefstal van motorvoertuigen (- 65,2%) en diefstal van brom-, snor- en fietsen (-27,8%). Daar staat tegenover dat het aantal inbraken uit garage, schuur en tuinhuisjes (met 48,1%) en diefstal/inbraak bedrijven en instellingen (met 48,4%) is toegenomen.

Het aantal mishandelingen is in de afgelopen vier jaar (periode 2007-2010) toegenomen van 14 (in 2007) tot 20 in 2010 (36,4%), terwijl het aantal bedreigingen afnam van respectievelijk 28 (2007) tot 17 in 2010 (- 13,6%). Het aantal vernielingen c.q. zaakbeschadigingen liep in de afgelopen periode terug van 147 (2007) naar 121 (2010); dit betekent een afname met 12,5 %. Het aantal aangiften is gedaald van 725 in 2007 naar 633 in 2010 (afname van -5,7%). Ook het aantal incidenten overlast is sinds 2007 (322) met ruim 30% afgenomen tot een aantal van 209 in 2010. Dienovereenkomstig nam ook het aantal meldingen jeugdoverlast af van 100 in 2007 naar respectievelijk 71 in 2010.

Deze goede cijfers en resultaten worden ook door het misdaadcijfer in het Algemeen Dagblad (AD-misdaadmeter) gestaafd. Door de daling van de misdaadcijfers verbetert Schinnen zich in deze landelijke meter van positie 100 (in 2007) en 199 (in 2009) naar positie 231 in 2010 (n.b. plaats 1 is de meest onveilige gemeente).

Acties
Een van de acties die de komende tijd op de rol staan in Stein is het instellen van een Keurmerk Veilig Ondernemen met als doel het aantal inbraken bij bedrijven terug te dringen. Verder wil de gemeente Stein het preventief toezicht door volontairs in de wijken en gerichte controles op toegangswegen aanscherpen. Stein zit in kader van overlast jeugd het wekelijks overleg met politie en jongerenwerker alsmede het maandelijks Jeugd Interventie Team voort. Daarnaast legt de Politie in Stein zich toe op het surveilleren in de virtuele wereld omdat zich daar zaken als pesten, bedreigingen, zedendelicten en ook diefstal, openbaren.

Bij de gemeente Beek staat als nieuw initiatief de introductie van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (terugdringen aantal woninginbraken) op stapel evenals het inzetten van extra toezichthouders bij de fietsenstallingen bij het NS station Beek en het Makado winkelcentrum (terugdringen aantal fietsendiefstallen).

De gemeente Schinnen blijft voorlopig het speerpunt aanpak en terugdringen van de jeugdoverlast voortzetten. Dit niet alleen door handhaving via de politie maar ook door inzet van het jeugd- en jongerenwerk in de diverse dorpskernen.

Verder zal bij de burger/inwoner via bewustwording op het gebied van diefstal en inbraak worden aangedrongen op het verbeteren en beveiligen van hun woning en/of bezit. De gemeente wil dit bereiken via voorlichting en het verstrekken van informatie. Het stimuleren tot het overnemen van de geadviseerde preventiemaatregelen zal het aantal inbraken en diefstallen structureel doen afnemen.

Gezamenlijke aanpak loont
De drie gemeenten zijn blij dat de integrale aanpak om veiligheid te verbeteren zoden aan de dijk zet en spreken de hoop uit deze positieve trend zich blijvend doorzet. Goede samenwerking en afstemming met buurgemeenten en politie is daar zeker debet aan en ook noodzakelijk. Misdaad houdt niet op bij de grens, reageert een woordvoerster namens de drie gemeenten. In het veiligheidsplan staat wat de drie gemeenten willen doen om de veiligheid te verbeteren. Het Integraal Veiligheidsbeleid en het daarbij behorende Uitvoeringsplan stellen de drie gemeenten samen op.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.