logo box 450x250 apple nieuws

Nieuws Dossiers

Stein, laat je zien horen!

 

Klik hier om de reacties te zien van alle politieke partijen op het door Hub Driessen gehouden ‘minireferendum’, waaraan bijna 1500 mensen hun medewerking aan hebben verleend.
Enkele partijen maken melding van het feit dat zijn vraagstelling suggestief en onjuist zou zijn. Ook suggereren zij dat de gemeenteraad unanieme beslissingen heeft genomen.

Hub Driessen en zijn stichting CHAOS bestrijden dit ten zeerste en zullen dit komende woensdag 2 november om 19.00 tijdens de openbaar toegankelijke commissievergadering, waarin de plannen voor het Steinerbos nader besproken worden, nader uitleggen.
U kunt daarbij aanwezig zijn.


 

Onder aanvoering van oud-profvoetballer en tv presentator Hub Driessen is in Stein de actiegroep Stichting Chaos opgericht. Deze actiegroep vertegenwoordigt een groot aantal inwoners van de gemeente Stein die zich zorgen maakt over de aanpak bij de renovatie van Steinerbos, het financiële plaatje en de milieubelasting.

Hierna kunt u hun hele brief aan de gemeenteraad lezen. Tevens kunt u hier het enqueteformulier downloaden en na invulling mailen naar of sturen/bezorgen naar het adres Huub Driessen, Mauritsweg 64 6171 AJ Stein

Nu is het genoeg…….Stein, laat je ZIEN HOREN!!

Inwoners van Stein

Wellicht heeft u al één en ander vernomen omtrent de renovatie en herinrichting van het Steinerbos, waarover de gemeente onlangs haar plannen bekend maakte.

Woensdag 28 september j.l. heb ik tijdens de commissievergadering namens Stichting CHAOS spreektijd gevraagd in de commissie Maatschappelijke Zaken om onze zienswijze aan de Steinder politiek kenbaar te maken.

In onderstaande brief leest u mijn verhaal.

Leden van de commissie

Vanavond worden de plannen omtrent de ontwikkelingen van het Steinerbos besproken. Wij als Stichting hebben de plannen bekeken en willen onze zienswijze daarop kenbaar maken.

1. Het nieuw te bouwen zwembad.

Wij zijn voor een nieuw te bouwen zwembad, maar hebben bezwaar tegen het ontwerp. Architectonisch is het weliswaar prachtig, maar inhoudelijk komt er een zéér sober bad. Geen uitdagingen voor de jeugd en geen passende horecavoorziening waar verenigingen na hun vrijetijdsbesteding nog even kunnen vertoeven.

2. Binnen het nieuwe plan gevestigde verenigingen.

Ik praat met name over de scouting en de tennisclub. Twee verenigingen waarbij bijna 600 mensen uit de gemeente Stein op een actieve manier aan vrijetijdsbesteding doen. 600 mensen die hun vrije tijd actief invullen in een tijd waarin diabetes volksziekte nummer één dreigt te worden, vinden wij zéér belangrijk.

Maar in de plannen wordt aan deze twee verenigingen geen enkel concreet alternatief geboden.
Het enige concrete is dat er nu, óf op korte termijn, voor hun géén plaats meer is in het nieuwe Steinerbos. Gevolg is dat bijna 600 mensen uit onze eigen gemeenschap moeten wijken voor mensen van veelal buiten onze gemeenschap.

3. De aanleg van een nieuwe toegangsweg en 700 parkeerplaatsen.

Groen moet wijken voor verkeer, met als gevolg, onder ándere, het kappen van 135 bomen. En dat in misschien wel het méést kwetsbare gebied van onze héle gemeente, want de buffer tegen de uitstoot van achter het Steinderbos gelegen fabrieken wordt alsmaar kleiner, terwijl door de aanleg van de fly-overs direct achter het bos, de hoeveelheid fijnstof van auto’s alleen maar toeneemt.

Wij zijn faliekant tegen een verdere aantasting van het groen in en rondom het Steinerbos met als motto: In 2009 verloren we met de brand in het winkelcentrum het hart van onze samenleving, nú dreigen we ook nog onze longen te verliezen!

In dit kader vinden wij het getuigen van onbehoorlijk bestuur, dat in opdracht van de gemeente al bomen zijn gekapt, nog vóórdat een kapvergunning werd aangevraagd, laat staan áfgegeven. Concreet is dit gebeurd bij Brasserie Steinerbos. Als de gemeente ons wetten voorschrijft, die zij zelf met voeten treedt, vinden wij dat de verantwoordelijken aangesproken dienen te worden.

Commissie, ons doel is echter niet om de plannen te dwarsbomen en daarvoor dragen wij de volgende voorstellen aan.
Laten we niet twee zwembaden bouwen, maar opteren voor één zwembad, en wel voor een combinatiebad zoals dat zelfs in een zónnig land als Frankrijk veelal te zien is.

Een overdekt zwembad met op het zuiden gerichte glazen wanden en daken die in het zomerseizoen opengemaakt kunnen worden waardoor het bad ook als buitenbad gebruikt kan worden. Hierdoor hoeft er maar één bad gebouwd én onderhouden te worden, besparen we ruimte én energie en met de daardoor dálende kosten, kunnen we het zwembad ook nog voorzien van voor de jeugd gewenste uitdagingen.

Geen nieuwe toegangsweg, maar veiliger maken en gebruik blijven maken van de huidige weg en geen parkeerplaatsen aanleggen midden in ONS park.

Ons voorstel is aanleggen van parkeerplaatsen op de voormalige Stervelden en het in gebruik houden van de parkeerplaatsen nabij de midgetgolfbaan. Indien dit, gedurende het korte hoogseizoen niet toereikend is, de mogelijkheid onderzoeken voor tijdelijk gebruik van de parkeerplaats bij het voormalige Macintosh gebouw, eventueel met gebruikmaking van een pendelbus, net als in vele andere attractieparken.

Indien er op termijn structureel meer parkeercapaciteit nodig blijkt te zijn én indien voor de tennisclub een concreet alternatief is gerealiseerd, kunnen de parkeermogelijkheden uitgebreid worden op de huidige tennisbanen. Zo hoeft er geen énkele boom omgekapt te worden en blijven de parkeerplaatsen buiten het park.

Wat betreft de scouting: In tegenstelling tot de tennisclub is er voor hun in de plannen geen tijdelijk gebruik mogelijk. Dus zullen zij per direct, en níet op termijn, een voor hun passend alternatief moeten krijgen. Zo kunnen we komen tot een maatschappelijk aanvaardbaar plan. Een plan waarbij rekening is gehouden met de belangen van een ieder. Pas dan kunnen we voor altijd met tróts spreken over “ONS Steinerbos”.

Na het voorlezen van deze brief heb ik de commissie, de raad en het college uitgedaagd om te onderzoeken hoe de bevolking over de plannen denkt. Een initiatief daartoe wilde men echter niet nemen. Wel heeft de adviescommissie de bestaande plannen (nog) niet goedgekeurd en de wethouder opgedragen zijn huiswerk opnieuw te maken.

Dus mensen, u kunt uw stem NÚ nog laten horen!!

Daarom hebben wij besloten om middels dit, noem het maar minireferendum de inwoners van Stein naar hun mening te vragen. Wij zouden het dan ook fantastisch vinden als alle inwoners van Meers, Berg, Urmond, Elsloo en Stein kenbaar maken wat zij van de plannen vinden. Zo kunnen wij jullie standpunten aan de politiek verantwoordelijken aanbieden.

Mail daarom uw antwoord (voorzien van naam en adres) op de 4 onderstaande vragen naar:  of stuur onderstaande coupon ingevuld in naar: Huub Driessen, Mauritsweg 64 (6171 AJ) Stein

 

------ knip uit ----------------- knip uit ------------------ knip uit ----------------------------- knip uit ----------------- knip uit ------------------ knip uit --------

 

Naam:


Adres:

 

Vraag 1: Vindt u dat er een nieuwe toegangsweg dwárs door het Steinerbos moet komen?

Antwoord 1a: Ik ben voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg dwárs door het Steinerbos

Antwoord 1b: Ik ben tegen de aanleg van een nieuwe toegangsweg dwárs door het Steinerbos

Mail 1a of 1b naar of omcirkel uw keuze en lever deze coupon in op bovenstaand adres

 

Vraag 2: Vindt u dat er 135 bomen gekapt mogen worden voor een nieuwe toegangsweg en parkeerplaatsen in het park?

Antwoord 2a: Ik ben voor de kap van 135 bomen ten behoeve van een nieuwe toegangsweg en parkeerplaatsen

Antwoord 2b: Ik ben tegen de kap van 135 bomen ten behoeve van een nieuwe toegangsweg enparkeerplaatsen

Mail 2a of 2b naar of omcirkel uw keuze en lever deze coupon in op bovenstaand adres

 

Vraag 3: Vindt u dat de Tennisclub en de Scouting moeten wijken voor het nieuwe plan?

Antwoord 3a: Tennisclub en Scouting moeten wijken voor het nieuwe plan

Antwoord 3b: Tennisclub en Scouting moeten een voor hun passend alternatief krijgen voor het nieuwe plan

Mail 3a of 3b naar of omcirkel uw keuze en lever deze coupon in op bovenstaand adres

 

Vraag 4: Vindt u dat er een binnenbad én buitenbad moeten komen of één combibad?

Antwoord 4a: Er moet in Stein een nieuw binnenbad én een gerenoveerd buitenbad komen

Antwoord 4b: Er moet in Stein een combinatiebad (binnenbad en buitenbad ineen) komen

Mail 4a of 4b naar of omcirkel uw keuze en lever deze coupon in op bovenstaand adres

 

Eventuele opmerkingen:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.