logo box 450x250 apple nieuws

Nieuws Dossiers

De gemeente Stein organiseert twee informatieavonden voor omwonenden en andere belangstellenden over de uitbreiding van twee musea. Het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo en het Archeologiemuseum Dokter Beckers - Pater Munsters in Stein. De bijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk donderdag 22 maart a.s. in het Maaslandcentrum in Elsloo en maandag 26 maart a.s. in café ’t Houterein in Stein. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.
Lees hier eerdere berichten over deze uitbreiding en de kritiek van omwonenden

De gemeente wil tijdens de bijeenkomsten de omwonenden en andere belangstellenden informeren over de plannen die door architectenbureau Frencken Scholl Architecten uit Maastricht in nauw overleg met gebruikers van de musea zijn  uitgewerkt. In februari 2010 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld om beide musea uit te breiden.

De gemeente presenteert het ontwerp en gaat in op  zaken als verkeer, parkeren, de te volgen ruimtelijke procedures, de vervolgstappen en de tijdsplanning. Uiteraard is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.


Samenwerking verenigingen
In de gesprekken met de besturen van beide musea over de gewenste faciliteiten die de uitbreiding moet omvatten, is in het licht van de strategische toekomstvisie van deze gemeente ook gekeken naar samenwerkingsvormen tussen cultuurhistorische stichtingen en verenigingen binnen de gemeente. Zo zijn het stichtingsbestuur van het Archeologiemuseum, de Steinse tak van het voormalige LGGI (is inmiddels gefuseerd met de Archeologiestichting) en de heemkundevereniging Maasstreek met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot samenwerkingsvormen die vanuit de besturen zelf tot stand zijn gekomen. Daarnaast heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de Monumentenstichting Urmond (heemkundige gedeelte) waarbij samenwerking wordt bekeken.

Vorig jaar zijn er gespreksrondes geweest  met directe buren van beide musea over de plannen. Afgesproken is in gesprek te blijven. In Elsloo is tijdens een informele bijeenkomst in het bijzonder gesproken over de mogelijke effecten hiervan op de buurt.

De gemeente presenteert nu de uitgewerkte plannen aan omwonenden en belicht aspecten die ermee samenhangen zoals verkeer en parkeren en beantwoordt vragen die er zeker zullen zijn. Ook kritische.

De gemeenteraad krijgt in het tweede kwartaal van 2012 uitgebreid een toelichting. Wethouder Van Mulken: ‘Wanneer verschillende partijen elkaar inhoudelijk opzoeken en elkaar vinden en de gemeente Stein en vooral ook haar inwoners daarbij gebaat zijn, moeten we er alles aan doen om deze partijen te faciliteren en te steunen. Wel moeten we bekijken of er in het licht van de strategische toekomstvisie mogelijkheden en aanknopingspunten zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente maar de beurs blijft trekken. Ook gebruikers moeten zich inspannen en hun steentje bijdragen. Zo hebben we met de besturen van de musea al afgesproken dat de inrichting van het gebouw hun verantwoordelijkheid is’.

Tot slot gaat de gemeente ook de huurovereenkomsten actualiseren. ‘We willen echter eerst overeenstemming met gebruikers, voldoende draagvlak bij omwonenden en de gemeenteraad. Hierbij hoort een ontwerp, de financiering hiervan, maar ook een huurovereenkomst. Wanneer alle afspraken op papier zijn vastgelegd en ondertekend kunnen we aan de slag met de uitvoering en realisatie. Maar eerst lichten we uitgebreid de gemeenteraad in’, aldus wethouder Peter Salden.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, zaaknummer O2020-053.
• Heidekamppark Stein, het verwijderen van houtopstand binnen de leidingenzone op en nabij de Veedrift, zaaknummer O2020-037.
• Bingelkruid 22, 6181 ML Elsloo, voor het plaatsen van een berging met overkapping, zaaknummer O2020-054.

Besluit omgevingsvergunning:
• Slagboomweg 34 6129 GA te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-047
• Plakstraat 5 6129 DH te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-030
• Heistraat 15 6181 HL te Elsloo, voor het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 12 maart 2020, zaaknummer O2020-001
• Julianaweg 10 6171 XD te Stein, voor het oprichten van een woonwagen, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-025
• Julianastraat 37 6181 GN te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2019-197
• Woeringenstraat 33 6171 PB Stein, voor het legaliseren van het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-045
• Sint Augustinusstraat 4 6181 GA Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 maart 2020, zaaknummer O2020-029
• Brugstraat ongenummerd te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit, verzenddatum besluit 19 maart 2020, zaaknummer O2020-038

Verlengingsbesluit:
• Batenburgerstraat 13 6171 XP te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 17 maart 2020, zaaknummer O2020-024

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.