ELSLOO

Nieuws Dossiers

De gemeente Stein organiseert twee informatieavonden voor omwonenden en andere belangstellenden over de uitbreiding van twee musea. Het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo en het Archeologiemuseum Dokter Beckers - Pater Munsters in Stein. De bijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk donderdag 22 maart a.s. in het Maaslandcentrum in Elsloo en maandag 26 maart a.s. in café ’t Houterein in Stein. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.
Lees hier eerdere berichten over deze uitbreiding en de kritiek van omwonenden

De gemeente wil tijdens de bijeenkomsten de omwonenden en andere belangstellenden informeren over de plannen die door architectenbureau Frencken Scholl Architecten uit Maastricht in nauw overleg met gebruikers van de musea zijn  uitgewerkt. In februari 2010 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld om beide musea uit te breiden.

De gemeente presenteert het ontwerp en gaat in op  zaken als verkeer, parkeren, de te volgen ruimtelijke procedures, de vervolgstappen en de tijdsplanning. Uiteraard is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.


Samenwerking verenigingen
In de gesprekken met de besturen van beide musea over de gewenste faciliteiten die de uitbreiding moet omvatten, is in het licht van de strategische toekomstvisie van deze gemeente ook gekeken naar samenwerkingsvormen tussen cultuurhistorische stichtingen en verenigingen binnen de gemeente. Zo zijn het stichtingsbestuur van het Archeologiemuseum, de Steinse tak van het voormalige LGGI (is inmiddels gefuseerd met de Archeologiestichting) en de heemkundevereniging Maasstreek met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot samenwerkingsvormen die vanuit de besturen zelf tot stand zijn gekomen. Daarnaast heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de Monumentenstichting Urmond (heemkundige gedeelte) waarbij samenwerking wordt bekeken.

Vorig jaar zijn er gespreksrondes geweest  met directe buren van beide musea over de plannen. Afgesproken is in gesprek te blijven. In Elsloo is tijdens een informele bijeenkomst in het bijzonder gesproken over de mogelijke effecten hiervan op de buurt.

De gemeente presenteert nu de uitgewerkte plannen aan omwonenden en belicht aspecten die ermee samenhangen zoals verkeer en parkeren en beantwoordt vragen die er zeker zullen zijn. Ook kritische.

De gemeenteraad krijgt in het tweede kwartaal van 2012 uitgebreid een toelichting. Wethouder Van Mulken: ‘Wanneer verschillende partijen elkaar inhoudelijk opzoeken en elkaar vinden en de gemeente Stein en vooral ook haar inwoners daarbij gebaat zijn, moeten we er alles aan doen om deze partijen te faciliteren en te steunen. Wel moeten we bekijken of er in het licht van de strategische toekomstvisie mogelijkheden en aanknopingspunten zijn. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente maar de beurs blijft trekken. Ook gebruikers moeten zich inspannen en hun steentje bijdragen. Zo hebben we met de besturen van de musea al afgesproken dat de inrichting van het gebouw hun verantwoordelijkheid is’.

Tot slot gaat de gemeente ook de huurovereenkomsten actualiseren. ‘We willen echter eerst overeenstemming met gebruikers, voldoende draagvlak bij omwonenden en de gemeenteraad. Hierbij hoort een ontwerp, de financiering hiervan, maar ook een huurovereenkomst. Wanneer alle afspraken op papier zijn vastgelegd en ondertekend kunnen we aan de slag met de uitvoering en realisatie. Maar eerst lichten we uitgebreid de gemeenteraad in’, aldus wethouder Peter Salden.

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.