ELSLOO

Nieuws Dossiers

Centrumplan Stein

DDL-winkeliers-dreigen-met-rechtzaak


Het is een gedwongen huwelijk onder een slecht gesternte dat de Gemeente Stein, de winkeliersvereniging en projectontwikkelaar Kibo BV zijn aangegaan. De partijen praten niet meer met elkaar, maar rollenbollen in de kranten. In het kort komt het er op neer dat de supermarkten Aldi en Jumbo niet IN het nieuwe winkelcentrum willen vestigen maar er tegenover. Anders komen ze niet. Uiteraard zien de overige winkeliers deze twee publiektrekkers liever midden in het centrum. Want je moet dicht bij het vuur zitten om je te warmen oftewel als het bij de supers regent, druppelt het vanzelf bij de andere winkels.

Winkeliersvoorzitter Krabbe en zijn adviseur Meertens noemen wethouder Hendrix o.a. "een incompente portefeuillehouder die aan het handje van projectontwikkelaar Kibo meeloopt" DDL-straatvechten-winkelcentrum-Stein-DDL17Zij verwijten de gemeente "achterkamertjespolitiek" en "misleiding". Ook de inmiddels oud-wethouder Heuvelmans moet het ontgelden. Bij wijze van protest lieten de winkeliers donderdag verstek gaan bij een overleg met de wethouder en projectontwikkelaar.

Saillant detail is ook dat de winkeliers het blijkbaar niet allemaal eens zijn met de manier waarop hun voorzitter en adviseur de wethouders en ambtenaren bejegenen en de pers opzoeken. Slager Eidams doet in de krant van zaterdag zijn zegje daarover. Op 23 april heeft Meertens zich in het gemeentehuis blijkbaar zo misdragen dat hem is aangezegd dat hij bij herhaling wordt buiten gezet.

In De Limburger van zaterdag 17 mei een analyse van het vastgoedgekrakeel...Stein staat weer mooi op de kaart!

 

Impressie centrum 03 2014 web3D impressies nieuwe winkelcentrum Stein

Op dinsdag 25 maart 2014 heeft Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. de nieuwe plannen voor de nieuwbouw het winkelcentrum in Stein gepresenteerd aan de ondernemers van het Tijdelijk Winkelcentrum. Deze aangepaste plannen vormen de basis voor nadere gedetailleerde uitwerking en de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Nadat het totale vergunningsproces positief is afgerond, wordt een algemene informatieavond georganiseerd voor inwoners van de gemeente Stein om kennis te nemen van de definitieve plannen.

Bekijk de 3D impressies op www.hartvanstein.nlUit een doorgaans welingelichte bron hebben wij vernomen dat de gemeente Stein het onlangs door Kibo BV ingediende plan voor het nieuwe winkelcentrum in Stein naar de prullenbak gaat verwijzen.

Kibo kwam met een plan dat in niets meer leek op een winkelcentrum...het zou niet meer dan een doorsnee winkelstraat gaan worden. Het is overigens een publiek geheim dat nog geen enkele winkelier een concept-huurcontract voor het nieuwe winkelcentrum heeft getekend.

De ontwikkelingsmaatschappij toont hiermee aan dat ze geen heil (meer) zien in de voorstellen van de gemeente, winkeliers en Maaskant Wonen. Wat doe je dan? Je levert een plan in dat afgewezen zal worden. Waarom? In Kibo zitten ook partijen die mede-eigenaar zijn van het tijdelijk winkelcentrum aan het Omphaliusplein. Die handel is inmiddels afgeschreven en dus rinkelt de kassa optimaal zolang het tijdelijk winkelcentrum daar blijft...

Volgens alles gaat de gemeente Stein met Maaskant Wonen het centrumplan in afgeslanke vorm ontwikkelen op de grond waar het voormalige gemeentehuis stond, die eigendom van de gemeente is.

En Kibo? Die kunnen voor de grondeigenaren Hertogsland en Ruyters plannen ontwikkelen om in het centrum van Stein een mooi park aan te leggen....


Terrein nieuw winkelcentrum Stein wordt bouwrijp gemaakt

Op maandag 27 mei aanstaande starten de voorbereidende werkzaamheden om het terrein van het nieuwe winkelcentrum bouwrijp te maken. Deze werkzaamheden duren tot eind juli 2013.

links een schets van het nieuwe winkelcentrum | klik voor vergroting

Voorbereidingen
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bestrating en het bestaand riool. Ook wordt de nieuwe riolering aangebracht. De bibliotheek wordt gesloopt en op die locatie wordt een tijdelijke parkeerplaats voor bezoekers van het tijdelijk winkelcentrum gerealiseerd. Gemeente Stein heeft de sloopopdracht verstrekt aan Dirix sloopwerken B.V. uit Elsloo. Al deze werkzaamheden vinden plaats zodat na de bouwvak van 2013 gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw van het nieuwe winkelcentrum.

Hinder mogelijk
Omwonenden van de centrumgebied kunnen mogelijk (geluids)overlast van deze werkzaamheden ondervinden. Het werk wordt zodanig uitgevoerd dat de overlast tot een minimum wordt beperkt.

Weekmarkt en kermis
De weekmarkt en de zomerkermis vinden gewoon plaats op de reguliere locaties. Het tijdelijke gebouw van de ABN-Amro bank blijft vooralsnog gehandhaafd op de huidige locatie.

Kijk voor meer informatie en de voorgang van de werkzaamheden op www.hartvanstein.nl. Hier is ook de mogelijkheid om te abonneren op de digitale nieuwsbrief.

 


 

Eerdere berichten over het nieuwe (winkel)centrumplan in Stein

 

Archeologisch vooronderzoek centrum(plan) Stein
Inmiddels is het bedrijf Archol gestart met het archeologisch vooronderzoek in het kader van centrumplan van de gemeente. Het bedrijf gaat op de nu nog lege vlakte, waar straks het nieuwe hart moet verschijnen, enkele proefsleuven graven in het kader van het archeologisch onderzoek. Afhankelijk van wat dit bedrijf tijdens het werk tegenkomt, duren de werkzaamheden maximaal drie dagen.

In het najaar van 2012 gaat dan daadwerkelijk ook de schop in de grond. De contractpartijen: de gemeente Stein, Maaskant Wonen, Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. alsmede de grondeigenaren Hertogsland/Ruijters plus drie eigenaren en de overige partners Zo Wonen, Orbis en de winkeliersvereniging zijn betrokken bij het centrumplan.


Start bouw
Het plan wordt in fasen uitgevoerd. De start van de bouw van het winkelcentrum staat gepland in het najaar van 2012 zodat een permanent winkelcentrum er eind 2014 staat en gelijktijdig volgens afspraak het Tijdelijk Winkelcentrum kan worden afgebroken. Op die plek richt de gemeente dan een park in: het Omphaliuspark.
De gemeente en de Stichting Maaskant Wonen hebben eind  2011 de aanbestedingsprocedure voor een architect gestart. De gunning kan dan naar verwachting in maart 2012 plaatsvinden.  

Sloop
Overigens zijn nu al noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te zien aan de rand van het centrumplan: Maaskant Wonen heeft de woonblokken aan de Heerstraat/Halsstraat al gesloopt. Hier worden 37 levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Op het terrein van de voormalige meisjesschool in Stein moet verder een complex verrijzen met 29 levensloopbestendige woningen, vooral voor bewoners van de huidige Stevel. Dit appartementencomplex zou in 2012-2013 dan tegen de vlakte kunnen. Dan kan ook de schop in de grond voor het nieuwe centrumhart.

Bouwprogramma
In het nieuwe centrum komen functies als wonen, winkelen, zorg, cultuur educatie en maatschappelijke voorzieningen samen. De brand van het winkelcentrum was vreselijk, maar bood de gemeente ook kansen om een nieuw hart te realiseren en functies te integreren. Het bouwprogramma wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het realiseren van winkel- en commerciële ruimten, dienstverlening en horeca, levensloopbestendige huurwoningen, het Multifunctionele Centrum, koopappartementen en verpleeghuisplaatsen.

Het nieuwe hart van Stein vergt een totale investering van circa 60 miljoen euro. De gemeente Stein neemt ruim zes miljoen voor haar rekening: vier miljoen voor het MFC en ruim twee miljoen voor de inrichting van de openbare ruimte en de infrastructuur. Het nieuwe centrumplan wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Limburg en uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek.Alle betrokken partijen zijn het eens over het integraal plan voor het nieuwe hart van de gemeente Stein. ‘De partijen zetten allen de schouders onder het plan voor het nieuwe centrum dat is gebaseerd op het in de zomer van 2011 vastgestelde bestemmings- en stedenbouwkundig plan voor het centrum. Het beroep dat de drie eigenaren eerder hadden ingesteld tegen het bestemmingsplan, is dan ook ingetrokken.

Partijen waaronder contractpartijen en de grondeigenaren –verenigd in een VVE- hebben met elkaar overleg gevoerd over het inpassen van hun eigen wensen in wat uiteindelijk één integraal plan is voor winkels, wonen, verpleeghuiswoningen en een nieuw multifunctioneel centrum. Dat betekent dat er in de loop van januari 2012 een eerste schets ligt van hoe het nieuwe hart van Stein eruit komt te zien en is er een officieel moment voor de partners. In het najaar van 2012 gaat dan daadwerkelijk de schop in de grond’, laat burgemeester Anton Barske als woordvoerder namens alle partijen weten.

De contractpartijen: de gemeente Stein, Maaskant Wonen, Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. alsmede de grondeigenaren Hertogsland/Ruijters plus drie eigenaren en de overige partners Zo Wonen, Orbis en de winkeliersvereniging zijn betrokken bij dit proces.

Start bouw
Het plan wordt in fasen uitgevoerd. De start van de bouw van het winkelcentrum staat gepland in het najaar van 2012 zodat een permanent winkelcentrum er eind 2014 staat en gelijktijdig volgens afspraak het Tijdelijk Winkelcentrum kan worden afgebroken. Op die plek richt de gemeente Stein dan een park in: het Omphaliuspark.
De gemeente Stein en de Stichting Maaskant Wonen starten eind van dit jaar nog de aanbestedingsprocedure voor een architect. De gunning kan dan naar verwachting in maart 2012 plaatsvinden.  

Sloop
Overigens zijn nu al noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te zien aan de rand van het centrumplan: Maaskant Wonen heeft de woonblokken aan de Heerstraat/Halsstraat al gesloopt. Hier worden 37 levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Op het terrein van de voormalige meisjesschool in Stein moet verder een complex verrijzen met 29 levensloopbestendige woningen, vooral voor bewoners van de huidige Stevel. Dit appartementencomplex zou in 2012-2013 dan tegen de vlakte kunnen. Dan kan ook de schop in de grond voor het nieuwe centrumhart.

Bouwprogramma
In het nieuwe centrum komen functies als wonen, winkelen, zorg, cultuur educatie en maatschappelijke voorzieningen samen. De brand van het winkelcentrum was vreselijk, maar bood de gemeente ook kansen om een nieuw hart te realiseren en functies te integreren. Het bouwprogramma wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het realiseren van winkel- en commerciële ruimten, dienstverlening en horeca, levensloopbestendige huurwoningen, het Multifunctionele Centrum, koopappartementen en verpleeghuisplaatsen.

 

 

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.