Hulp bij toegankelijkheid

ELSLOO

Sluiting Maastricht Aachen Airport ?

Update 05.04.2022 / Foto Wikipedia

Sluiting MAA wordt bespreekbaar

Er liggen alternatieve plannen om de landingsbanen na sluiting vol te leggen met zonnepanelen.

Laatste ontwikkeling is dat Schiphol Vracht mogelijk wil participeren in MAA, samen met Schiphol het enige vliegveld in Nederland dat vrachtvluchten afhandelt. Volgens mij is dat het laatste waar we op staan te wachten...

Op 19 april wordt een voorstel van het Provinciebestuur verwacht.

Uit een brief van het college van Gedeputeerde Staten aan alle fracties van de Provinciale Staten Limburg blijkt dat een sluiting van Maastricht Aachen Airport niet langer onbespreekbaar is. Letterlijk schrijft GS ‘daadwerkelijk álle opties open en transparant met de Staten te willen wegen’. 

Eerder wilde de provincie het scenario van sluiting niet eens onderzoeken, laat staan in overweging nemen, ondanks aandringen van enkele Statenfracties. Deze ommezwaai verrast alle fracties, waarbij de linkse partijen vooral blij verrast zijn. Overigens is nog lang niet zeker dat een meerderheid van de Staten voor sluiting zal gaan stemmen als het zover komt. Daarvoor is meer informatie nodig en duidelijkheid over de financiële impact van sluiting, dan wel open houden van het vliegveld in Beek.

Maar nu in 2023 de start- en landingsbaan gerenoveerd moet worden, kosten maar liefst 55 miljoen euro, gaat het provinciale bestuur de onverzettelijkheid van eerdere college's heroverwegen. En dat is een goede zaak, temeer omdat naast deze eenmalige investering van 55 miljoen euro, de provincie jaarlijks ook nog eens 5,5 miljoen euro structureel tekort moet aanvullen. Als je de baan gaat renoveren moet je ervan uitgaan dat het vliegveld zeker nog 10 jaar in bedrijf blijft, dat betekent een totale investering van maar liefst 110 miljoen euro.... belastinggeld ! 

En waarvoor? Voorstanders van het vliegveld schermen continue met de "gigantische werkgelegenheid" die het vliegveld en gerelateerde bedrijven op het omringende bedrijventerrein opleveren. Triomfantelijk schermde men in 2019 met maar liefst 3300 banen, 500 banen bij het vliegveld zelf, de rest indirecte banen bij andere bedrijven. Dat zou gebleken zijn uit onderzoek door de Erasmus Universiteit. Niet veel later werd dat onderzoek ondeugdelijk verklaard omdat de cijfers in de verste verten niet klopten. Het totaal aantal banen werd bijgesteld naar 2800. Nadat vliegveld-tegenstanders, verenigd in Alliantie tegen Uitbreiding MAA, ook deze cijfers als onjuist bestempelden en met een officiële klacht dreigden, gingen de onderzoekers nog eens rekenen en kwamen tot 1740 banen. Maar ook dat aantal klopt niet zeggen de verenigde actiegroepen; er zijn hooguit 700 tot 900 banen in de regio die direct en indirect te herleiden zijn tot het vliegveld. 
De Alliantie diende vervolgens een klacht in bij de integriteitscommissie en die verwijt de onderzoekers van de Erasmus Universiteit vervolgens "bedenkelijk gedrag".

Maar gelukkig gaan nu ook zaken als milieu, welzijn van omwonenden en financiën een rol in de Staten-discussie spelen.
In augustus 2020 bleek al dat de Rijksoverheid zich zorgen maakt over de ontwikkeling rond MAA, zo is te lezen in de Luchtvaartnota 2020-2025 van het ministerie.  

Het wordt hoog tijd om het vliegveld te transformeren tot Energy Valley. Dan gaat dat perceel eindelijk na 75 jaar geld opleveren en ook nog eens voorkomen dat kwetsbare landschappen in de omgeving worden opgeofferd voor zonnenparken.

Lees ook in dagblad Trouw van 22.07.2021 >>

Lees ook in De Limburger van 08.09.2021 >>

Website Alliantie Tegen Uitbreiding MAA >>

Burgerinitiatief Omwonenden MAA >>

Website Natuur- en Milieufederatie Limburg >>


Update 20 mei 2021

Energy Valley

Vandaag in De Limburger ruime aandacht voor een proefballonnetje: Energy Valley.
Twee onderzoekers presenteerden de Statenleden hun ultieme energieplan. Leg het vliegveld in Beek vol met 400.000 zonnepanelen, wat windmolens, ondergrondse thermische buffering en een waterstoffabriek. Goed om 100.000 huishoudens vanaf 2030 van energie te voorzien. Of zijn minikernreactoren toch een betere optie? En hoe zit het met schadeclaims van bedrijven rond het vliegveld? En laat Maastricht Aachen Airport nou toevallig vorig jaar als enige luchthaven in Nederland winst hebben gemaakt. In het najaar staat de luchthaven op de Staten-agenda... 
Lees verder in De Limburger >

DDL vliegveld als mega energiepark 1200x600


Update 10.08.2020

Omwonenden meten vliegtuiglawaai Maastricht Aachen Airport

Omdat ze de cijfers van de officiële instanties niet vertrouwen hebben omwonenden het initiatief genomen om zelf het vliegtuiglawaai te gaan meten, veroorzaakt door verkeer van en naar Maastricht Aachen Airport (MAA)

Gustaaf van Ditzhuijzen uit Bunde begon vorig jaar op proef het geluid van toestellen die van en naar Maastricht Aachen Airport vliegen te meten. In mei haakten de actiegroepen Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en Omwonenden MAA aan. Het netwerk telt nu achttien meetstations van Geleen tot Bemelen. Omdat de cijfers van de provincie Limburg steevast lang op zich laten wachten, vermoeden de initiatiefnemers dat ermee wordt gesjoemeld.

Er zijn vooralsnog meetpunten in Bemelen, Catsop, Moorveld, Bunde,  Meerssen, Geleen, Geverik, Kasen, Rothem, Maastricht, Schietecoven en Ulestraten.

De particuliere metingen zijn te volgen via de website van European Aircraft Noise Services > www.eans.net

Op maa-monitor.nl is een overzicht van metingen en lawaaitoestellen te zien. 

 Lees verder in De Limburger van 07.08.2020 >

De provincie Limburg is eigenaar van het vliegveld en geeft al jarenlang tientallen miljoenen euro's steun (van ons belastinggeld) In 2020/2021 wordt de (enige) start- en landingsbaan opgeknapt en dat gaat nog eens 25 miljoen extra kosten. De kosten van het vliegveld  staan in geen enkele verhouding tot de baten. Het economisch belang voor de regio wordt ook overdreven. De balans is zo zoek dat ook de Rijksoverheid zich zorgen maakt over de ontwikkeling rond MAA, zo is te lezen in de Luchtvaartnota 2020-2025 van het ministerie.  


Verzet tegen uitbreiding Maastricht Aachen Airport groeit

10.01.2017

Het vliegveld kreeg eind 2016 toestemming om de volledige start- en landingsbaan te gebruiken, daar waar tot nu slechts een deel van de baan wordt gebruikt. Grote vrachtvliegtuigen konden daardoor niet in Beek landen. Vanaf nu kan dat dus wel.

maastricht aachen airport

Foto Google Maps | klik voor vergroting

Diverse actiegroepen hebben daar tegen geprotesteerd: er zal niet alleen méér vrachtverkeer naar Beek komen, maar ook nog eens zwaardere toestellen. Die zorgen voor meer luchtvervuiling en geluidsoverlast, terwijl zeker ook de veiligheid in het geding komt. Men vreest dat de leefbaarheid van de verre omgeving erdoor aangetast gaat worden.

Zoals gewoonlijk doen de provincie en luchthaven er "luchtig" over en zij bezweren omwonenden dat de uitbreiding binnen de afgesproken voorwaarden blijft.

Meer informatie > Milieufront Eijsden

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.