ELSLOO

Nieuws Dossiers

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

Arriva logo

 

Raadslid Paul Thomassen maakt zich zorgen over de aansluiting op busvervoersnet vanuit de kern Elsloo en heeft het college van B & W vragen gesteld; zijn brief staat hieronder.

Onze vraag "Waarom faciliteert (en betaalt) de gemeente eerst een belachelijke halte nabij de rotonde Michiel de Ruyterstraat (waar veel Facebookgedoe over is geweest) en gaat daarna met Arriva in de slag om een halte terug in de kern te krijgen?!
Dat is toch het paard achter de wagen spannen?!"
Paul Thomassen antwoord "Vorig jaar is een besluit genomen door 18 gemeenten n.a.v. de aanbesteding. We hebben toen reeds vragen gesteld inzake het vervallen van de halte in Elsloo. Daar waren we toen reeds ongelukkig mee. Echter destijds is in de discussie ook toegezegd dat voor 2018 opnieuw bekeken gaat worden of er aanpassingen mogelijk zijn zodat e.e.a. weer naar een meer acceptabele halteplek kan. Deze toezegging hebben wij natuurlijk wel onthouden. Vandaar onze vragen."

Zie ons artikel uit oktober 2016 >
En artikel uit juni 2017 over bushalte bij rotonde >

Brief DOS, 13 september 2017
In 2016 is, als gevolg van de aanbesteding van het busvervoer, de dienstregeling Arriva ingegaan. Zoals bekend zijn de buslijnen en halteplaatsen in de kern Elsloo hierdoor zeer negatief beïnvloed en in principe komen te vervallen. De enige opstapplaats ligt buiten de kern en wel aan het Business park, aan de voet van de Michiel de Ruyterstraat.
In de discussie die in de commissie Maatschappelijke Zaken in 2016 heeft plaatsgevonden heeft men het college, respectievelijk de verantwoordelijk wethouder gevraagd bezwaar te maken tegen deze dienstregeling en Arriva alsnog te vragen dit te wijzigen. Bij bewonersbijeenkomsten in de kern Elsloo is dit eveneens een punt van discussie geweest.

Met het oog op de ingegane dienstregeling in 2016 was het volgens de wethouder niet mogelijk nog een aanpassing te doen aangezien alle organisatorische aspecten inclusief drukwerken en dergelijke voor het jaar 2017 waren afgerond.
Toegezegd is einde 2017 dit opnieuw ter hand te nemen en te kijken of voor het nieuwe kalenderjaar een wijziging in de dienstregeling en de bijbehorende route is aan te brengen, zodat in Elsloo weer een opstapplaats in de kern wordt gerealiseerd.

Gezien het feit dat 2018 nadert hebben wij als fractie DOS de volgende vragen aan het college:

Wij vragen het college het volgende:
1. Bent u het eens met het feit dat bovenstaande toezegging om te onderzoeken of een wijziging in de bestaande regeling mogelijk is, is gedaan?
2. Welke middelen heeft u in dat kader ter beschikking?
3. Welke stappen denkt u in dit kader te gaan nemen?
4. Zo ja, kunt u ons informeren over het resultaat?

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.