Hulp bij toegankelijkheid

ELSLOO

Historische Buitenplaats Kasteel Elsloo

Kasteelpark Elsloo krijgt opknapbeurt

Elsloo buitenplaats kasteel opknapbeurt 01

Stichting Limburgs Landschap heeft de laatste jaren al veel werk aan kasteel Elsloo uitgevoerd. Het theehuis is opnieuw uitgevoerd nadat het ten prooi was gevallen aan vandalisme. De IVN-tuin is heringericht en onlangs is de Wapenkamer gerestaureerd.

En nu is het kasteelpark aan de beurt. Het Limburgs Landschap gaat er samen met de Parkcommissie, IVN en vrijwilligers voor zorgen dat het kasteelpark er straks weer uitziet zoals vroeger. Met hagen, paden en uitkijkpunten op plekken waar die destijds al waren. Ook komen er nieuwe bomen en wordt het Terhager Pötje weer herkenbaar gemaakt. In de onderstaande video zie je er meer over.

Deze opknapbeurt is mede mogelijk dankzij subsidies van LEADER Zuid-Limburg, het Prins Bernard Cultuurfonds, gemeente Stein en Provincie Limburg.

Iets verderop in het Streekmuseum Elsloo subsidieert LEADER nog een project: een kennis- en informatiecentrum over de Nederlands-Belgische Maasvallei. Meer weten over deze projecten?

>> Ga naar leaderzuidlimburg.nl/Kennis- en Informatiecentrum Maasvallei 

>> Ga naar leaderzuidlimburg.nl/Historische Buitenplaats Kasteel Elsloo

 

Bevolking intensief betrokken
De Stichting Het Limburgs Landschap wil graag samen met de bewoners een impuls geven aan de Historische buitenplaats Kasteel Elsloo. De bevolking van Elsloo is al lang voordat Het Limburgs Landschap het gebied van de gemeente overnam, intensief betrokken bij het behoud van het park en de tuinen. Voor Het Limburgs Landschap is dat een goede basis om te kunnen werken aan de toekomst van het park en de gebruiksmogelijkheden te vergroten.

Zo is de IVN-heemtuin heringericht en de toegankelijkheid verbeterd. Op basis van historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld en beleefbaar gemaakt. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, onder andere door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de lokale gemeenschap staat daarbij centraal.


 Update 12.10.2021

Restauratie Wapenkamer

Veel Elsonaren weten niet van het bestaan, laat staan dat ze de Wapenkamer in de toren van het kasteel al eens bezocht hebben. En toch is dat na de recente restauratie de moeite waard. Zie onderstaande video.

De neo-gotische toren met wapenkamer en de overige gebouwen waarin nu Hotel Kasteel Elsloo is gevestigd, zijn het restant van het oorspronkelijke kasteel dat tussen de toren en de vijver lag. Het kasteel uit 1620 brandde op 20 januari 1885 tot de grond toe af. Na een eerdere brand in 1835 werden de nu nog resterende bijgebouwen opnieuw gebouwd. De toren werd in 1844 gebouwd. Meer over de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners leest u op elsloo.info/kasteel >> 

Elsloo buitenplaats kasteel opknapbeurt 04


Update 12.10.2021

Veel nieuwe ideeën voor Zuid-Limburg

LEADER ZuidLimburg foto 1200x600

In juni is de nieuwe subsidieperiode van LEADER Zuid-Limburg gestart. Dit betekent dat er weer geld beschikbaar is voor projecten die het Zuid-Limburgse landschap verbeteren. In de afgelopen maanden hebben al veel inwoners, organisaties en ondernemers nieuwe ideeën voor projecten ingediend. Mooie ideeën die kans maken op een subsidie om de plannen uit te voeren.

Op dit moment kijkt de projectgroep van LEADER Zuid-Limburg hoe ze verder kunnen met deze ideeën. Met degenen die een idee indienden is al contact opgenomen.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel: De leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-bijdragen, waaronder het Kennis- en informatiecentrum Maasvallei in Elsloo:

Kennis- en informatiecentrum Maasvallei Elsloo

In Elsloo komt een kennis- en informatiecentrum over de Nederlands-Belgische Maasvallei. Met een belevingskamer, bibliotheek, minibioscoop en visuele en digitale presentaties. Bezoekers vinden hier informatie en inspiratie over de geschiedenis, cultuur en het landschap van de Maasvallei, de dorpen en de inwoners. Ook wordt het een ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, studenten, recreanten en toeristen. Het kennis- en informatiecentrum komt in een aparte ruimte van het Historiehuis van de Maasvallei (voorheen Streekmuseum Elsloo).

"We willen zo snel mogelijk open. Het museum bestaat 60 jaar, daar willen we bij de opening iets feestelijks van maken", vertellen projectbegeleiders Guus Peters en Marianne van Kan. "Het centrum wordt heel toegankelijk. Wat we belangrijk vinden, is dat het een contactpunt wordt. Mensen kunnen gratis binnenlopen en snuffelen. We zorgen ervoor dat er letterlijk en figuurlijk geen drempels zijn. Daarnaast hopen we dit najaar een boek te publiceren: 'De Maasvallei in transitie 1920 - 1940'."


Nieuwe ideeën

Heeft u uw idee voor verbetering van het Zuid-Limburgse landschap nog niet met de projectgroep van LEADER Zuid-Limburg gedeeld? Geen nood: U kunt uw idee nog steeds indienen, want subsidie-aanvragen bij het LEADER-fonds kunnen nog tot eind 2022 worden ingediend.

Iedereen kan een idee indienen: inwoners, ondernemers, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg. Ideeën moeten antwoord geven op één of meerdere van de volgende vier vragen:

• Hoe vergroten we de betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving en hun leefgemeenschap?
• Hoe kunnen we in en met het Limburgse Landschap ondernemen?
• Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?
• Hoe verbinden we generaties met elkaar?

U kunt uw idee indienen via het formulier op de website: www.leaderzuidlimburg.nl/idee

Meer weten?
Bekijk andere voorbeelden van LEADER-projecten via www.leaderzuidlimburg.nl/projecten

Eventuele vragen kunt u sturen naar .

 Leader subsidie logo

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.