Skip to main content

ELSLOO

Evenement

Evenementenbeleid gemeente Stein

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 AI generated ©

Evenementen zijn belangrijk voor de Gemeente Stein. Denk hierbij aan het aanmoedigen van cultuur- en sportdeelname, reclame van de streek en het verbeteren van sociale verbinding.
Het effect en de waarde van evenementen is groot. 

De gemeente Stein is gestart met het maken van nieuw beleid voor evenementen, een wens die ook werd afgesproken in het bestuursakkoord. In dit beleid geven we een visie (idee) op evenementen. Ook staat er hoe je toestemming krijgt voor een evenement, hoe je subsidie kunt krijgen, en hoe je een evenement organiseert.
Maar de gemeente kan veel wensen hebben, de organisatoren -al dan niet van plaatselijke verenigingen- moeten het uiteindelijk gaan doen.

En dat is geen sinecure opgave anno 2023:
• hoge eisen van bezoekers,
• veel eisen aan materialen, beveiliging, verzekeringen,
• hoge kosten artiesten
• tekort aan vrijwilligers

In aanloop naar "evenementengemeente" wil Stein eerst in de kernen inventariseren wat nodig is om het huidige aanbod op z'n minst te behouden en mogelijk uit te breiden. Op 18 en 19 oktober 2023 zijn die bijeenkomsten in Stein en Elsloo gehouden. De uitkomst volgt spoedig.

Volgend jaar zal de raad het nieuwe beleid gaan vaststellen en vanaf 2025 is de bedoeling om er ook mee te starten. Dan komt ook het subsidiebeleid in beeld, want dat is onlosmakelijk verbonden met evenementenbeleid.
Het huidige subsidiebeleid van de gemeente Stein is zes jaar oud en is wel aan een update toe gezien de veranderingen bij evenementen. Niet alleen wettelijke wijzigingen, maar ook bijvoorbeeld op gebied van beveiliging, verzekeringen, kosten en vrijwilligers.  

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien