ELSLOO

Politiek

DOS protesteert tegen sluiting Rabobank in Stein en Elsloo

Fractie en bestuur van DOS hebben geprotesteerd tegen het besluit van de Rabobank om de kantoren in Stein en Elsloo te sluiten. Via <lees meer> onderaan dit artikel kunt u hun brief aan de Rabo directie lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met raadslid Luc Feij, tel. 06-13351101

 Rabobank-Elsloo

Elsloo, 5 augustus 2013

Aan Rabobank Westelijke Mijnstreek


Geachte heer van der Linden,

Diverse leden van de fractie van de politieke partij DOS, de grootste fractie in de gemeenteraad van Stein, hebben Uw folder met de titel “Rabobank blijft dichtbij” en een bijbehorende brief ontvangen. In deze folder en brief geeft U aan dat een aantal vestigingen, waaronder die in Elsloo en Stein, op korte termijn gesloten gaan worden.

Onze fractie begrijpt uiteraard dat de wereld om ons heen voortdurend verandert en dat een fysiek bezoek aan de bank niet meer de frequentie heeft van jaren geleden. Bankieren via internet heeft zich sterk ontwikkeld en de komende jaren zullen er ongetwijfeld nog meer digitale ontwikkelingen plaatsvinden.
Tegen die achtergrond vindt DOS het ook begrijpelijk dat de directie van de Rabobank Westelijke Mijnstreek en haar ledenraad nadenkt over de koers die er gevaren moet worden. Dat nadenken heeft er toe geleid dat U een aantal vestigingen gaat sluiten.

De politieke partij DOS hecht grote waarde aan de leefbaarheid binnen de kernen en is van mening dat in die kernen er basisvoorzieningen ( o.a. scholen, verenigingsaccommodaties enz.) dienen te zijn.  Daarnaast zullen er voorzieningen zijn waarvan er bijvoorbeeld 1 of 2 in de totale gemeenten zijn. Tot die laatste groep voorzieningen behoort naar onze mening ook een bank. Wij vinden het dan ook absoluut niet kunnen dat zowel de vestiging in Stein alsook die in Elsloo per 01-10-2013 gesloten worden.

Met de gekozen titel van Uw folder, Rabobank blijft dichtbij, slaat U in onze ogen de plank volledig mis. De coöperatieve bank, de RABOBANK, is groot geworden door haar leden en daar mag U trots op zijn, maar ook dankbaar. Door nu te kiezen voor de zoveelste kille sanering laat U in onze ogen wederom zien dat U verder en verder af gaat staan van die klant.

Ondanks het feit dat meer en meer mensen hun bankzaken vanuit thuis regelen, is er toch nog altijd een bepaalde groep, denk o.a. aan onze ouderen die alleen zijn, die wel graag dat face to face contact hebben. Die worden nu gedwongen om naar Beek of Geleen te reizen.
U geeft aan een stuk maatwerk te willen leveren indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Graag hadden wij van U vernomen wat u verstaat onder bijzondere omstandigheden en hoe dat maatwerk er in de praktijk gaat uit zien.

Een tweede keer dat U in de folder de plank misslaat is daar waar U aangeeft dat uw medewerkers veel tijd verliezen met het pendelen tussen de diverse bankgebouwen voor afspraken en vergaderingen. Dat kan en mag toch nooit een argument zijn t.o.v. Uw klanten, want U vindt het dan wel acceptabel dat klanten uit de gemeente Stein in de toekomst maar naar Beek en Geleen moeten pendelen en daarmee geld en tijd kwijt zijn.
Ook vinden wij het vreemd dat de ledenraad haar leden niet heeft geraadpleegd (bijvoorbeeld via een enquete) en nu zondermeer het besluit van de directie en bestuur ondersteunt.  Hoe kijkt U daar tegenaan ?

Politieke partij DOS vraagt U dan ook, met begrip voor de veranderende samenleving, Uw besluit om de vestigingen in Stein en Elsloo te heroverwegen en minimaal een vestiging voor de gemeente Stein open te houden.  De Rabobank dient in onze ogen voor alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek te zijn en het is dan ook not done om in Stein de kantoren te sluiten en Sittard-Geleen straks meer dan drie vestigingen heeft.

Indien U ondanks ons verzoek, dat van andere politieke partijen en de reacties van Uw klanten uit onze gemeente toch bij Uw besluit om Elsloo en Stein te sluiten blijft, overweeg dan of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld ergens in de gemeente Stein ( denk bijvoorbeeld aan het Maaslandcentrum in Elsloo in combinatie met de bibliotheek) een beperkte loketfunctie te maken voor de vele klanten uit de gemeente Stein.

Wij wensen U veel succes in deze moeilijke operatie en wachten met spanning op Uw antwoord.


Bestuur, fractie en leden van politieke partij DOS.

 

  • Laatste update op .
Jan Vranken
Schaalvergroting Rabobank, gemeente Stein en NS-station.
De Rabobank Westelijke Mijnstreek schrijft, dichtbij met minder kantoren. Er gaan kantoren dicht, maar de Rabobank blijft. Ook in de kernen. De geldautomaten, de brievenbussen voor uw betaalopdrachten en de sealbagautomaten blijven. Onze dienstverlening blijft bestaan, soms in nieuwe vormen. En natuurlijk blijft het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk adviesgesprek.
Is het misschien een optie Stein en Beek (eindelijk) samen te voegen, genaamd 'BEEK-STEIN'? Wellicht een sterkere en daadkrachtigere grote(re) gemeente vanaf de nieuwe periode 2014-2018 en we hebben dan naast genoemde blijvende faciliteiten in de 'deelkernen' in elk geval een Rabobank-kantoor in de 'grote eigen kern BEEK-STEIN'. Meer verdergaand kun je dan ook voor uniformiteit kiezen door NS-station BEEK-STEIN in het land te positioneren. Een nieuwe gemeente en een nieuw station kan volgens mij toch geen kwaad, niet waar?

0
Jan meijers
Een twee in de maat anders wordt de wereld kwaad.
Met deze gewijzigde teks van een bekend liedje zetten we de toon.
De reactie van Dhr. Vrancken is natuurlijk reactionair.
En de schaalvergroting zal ongetwijfeld ook bij de bank doorgaan.
De actie van DOS is in dit lovenswaardig maar ook oppertuun.
Bij de bank en ook bij DOS is zulks allang bekend en uiteraard te weinig gecommuniceerd naar buiten toe.
De schaalvergroting zal financieel onontkoombaar zijn blijft echter de vraag van de menselijke maat.
Het is dat dilemma waar alle bestuurders een keuze in moeten maken.
Een pas op de plaats zou nu niet verkeerd zijn.
Lees in dit verband de de bijdragen van de voormalig voorzitter van Rabobank Nederland dhr.

De wal zal het schip keren.
Overal ontstaan kleinschalige intiatieven vanuit de burgerij.
Kijk naar de gezondheidszorg maar nu ook de verzekeringsbranche en woningstichtingen.

2
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.