ELSLOO

Politiek

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

PvdA raadslid Jos Schouren stapt op

Nadat op 18 oktober jongstleden PvdA fractievoorzitter Mirjam Driessen overstapte naar de fractie Steins Belang, heeft nu ook het enige overblijvend PvdA raadslid Jos Schouren diezelfde marsroute genomen...

SchourenIn tegenstelling tot Driessen stapt hij niet per direct over naar Stein Belang maar gaat hij tot de verkiezingen verder als eenmansfractie SCHO. Welke plek hij op de kandidatenlijst van Steins Belang gaat innemen is nog onduidelijk. Maar gezien het aantal stemmen dat hij elke 4 jaar vergaart, zal hij slechts genoegen nemen met een plek in de top 5.

Ook Mirjam Driessen zal een plaats in diezelfde top opeisen, want voor een onverkiesbare plaats had ze ook gewoon bij de PvdA kunnen blijven.
De vraag is of de andere Steins Belang kandidaten zo blij zijn met het toetreden van de beide PvdA dissidenten, immers dit kost hun plekken op de lijst.

Blijkens het persbericht van de PvdA (zie hieronder) tast men daar een beetje in het duister over zijn motieven om op te stappen. Maar bij eerdere publicaties op deze site lieten medestanders van Driessen en Schouren er geen onduidelijkheid over bestaan hoe zij dachten over de verkiezing van José Ie tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Jos Schouren houdt het in zijn persbericht ook wazig.... "onwerkbare situatie" en "verhelderend gesprek met PvdA afvaardiging" 

De stoelendans om ambitie en macht heeft de PvdA in Stein op haar grondvesten doen daveren... Benieuwd wat dat op 19 maart oplevert...!

Persbericht PvdA:

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wordt de PvdA Stein geconfronteerd met het vertrek van haar gemeenteraadslid Jos Schouren.

Het blijft gissen wat hem heeft bewogen. We betreuren dit zeer, temeer omdat in de algemene ledenvergadering van 12 november j.l. de lijst en het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld en door iedereen onderschreven.

Ook is toen uitgesproken om samen een sterke campagne te voeren. Het besluit van Jos heeft ons verrast. Naar aanleiding hiervan is er een gesprek geweest om zijn motieven duidelijk te krijgen. Tijdens dit gesprek bleek dat de problemen in de ogen van de PvdA niet onoverkomelijk waren.
Desondanks is Jos bij zijn voornemen gebleven. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden wijzen erop dat de heersende bestuurscultuur in Stein de PvdA meer raakt dan we verwacht hadden en dat het ook bij de PvdA voorkomt dat persoonlijk belang boven partijbelang prevaleert.

Desondanks gaat de PvdA met vertrouwen de verkiezingscampagne in. Dit vertrouwen is gebaseerd op een goed verkiezingsprogramma en een sterke kandidatenlijst, met kandidaten die in staat zijn om zowel vanuit oppositie als coalitie inhoud te geven aan het sociale gezicht van Stein.Persbericht Jos Schouren:

Jos Schouren geen PvdA kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014.

Dat is door mij op 3 december per brief aan het bestuur medegedeeld. Had graag doorgegaan bij de PvdA maar er is een voor mij onwerkbare situatie ontstaan, waardoor geen verdere invulling meer kan worden gegeven aan de eerder gemaakte afspraken.
Ik betreur dat ten zeerste. Na een goed verhelderend gesprek met een afvaardiging van de PvdA, is dit afgerond.

Na gesprekken met mijn directe omgeving en goede bekenden, is door mij besloten om politiek actief te blijven voor de burgers van Stein.
Op basis van het verkiezingsprogramma is ervoor gekozen om met het Steins Belang (S.B.) deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hierover is met het bestuur van Steins Belang gesproken en na intern overleg hebben zij hiermee ingestemd. Zal daarom ook per direct stoppen met de werkzaamheden voor de PvdA, omdat dit niet anders kan. Ik zal als eenmansfractie Schouren (SCHO) de belangen van de burgers, in raad en commissies, behartigen tot en met de gemeenteraadsverkiezingen.

Mijn besluit heeft geen gevolgen voor de coalitie, zij kunnen op mijn steun blijven rekenen.

  • Laatste update op .
Jan Vranken
PvdA.
Ja Jan en Guus, 'hulde' aan de lokale partijen. Fijne jaarwisseling en ik ben nu al benieuwd naar de uitslagen bij de Steinse gemeenteraadsverkiezingen.
0
Jan Meijers
PvdA.

Of Jos Schouren tot zijn besluit kwam naar aanleiding van de landelijke koers kan ik niet goed beoordelen.
Het is mij wel al heel lang duidelijk dat de politiek er zo langzaam maar zeker een rommeltje van maak.
Van de VVD weten we dat ze er voornamelijk zijn om de zelfredzame burger te steunen.
En van D66 is bekend dat het voornamelijk doorgeleerde managers op HBO nivo zijn op wiens steun men kan rekenen.
Voor de PvdA een onmogelijke positie om zich hier nog te kunnen profileren.
De SP en PVV hebben de gewone hardwerkende Nederlanders aan hun zijde.
De christelijke partijen houden gezamenlijk hun steeds kleiner aantal kiezers krampachtig vast..
De koers van de PvdA zal echt anders moeten om nog een beetje geloofwaardig te blijven onder hun eerdere aanhang.

En dat Jos hier niet meer bij zal zijn is te begrijpen .
Jos vele prominenten gingen je voor.
Jan Pronk ,Marcel van Dam en André van der Louw.

1
Guus Peters
PvdA raadslid Jos Schouren stapt ook op
Jan,
Je slaat de spijker op zijn kop, zo is het politieke landschap momenteel en niet anders.

Guus

0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.