ELSLOO

Politiek

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

DOS royeert kandidaat-raadslid

logo dosOp hun website heeft DOS bekend gemaakt dat ze een kandidaat-raadslid geroyeerd hebben. Naar verluid betreft het Leo Noy uit Stein, nr 12 op de DOS lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Bij DOS is het gebruikelijk dat alle kandidaten een convenant tekenen waarin zij akkoord gaan dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen, los van hun plaats op de kandidatenlijst. De kieswet hanteert overigens wel de volgorde op de lijst, maar daar kan dus van afgeweken worden. Noy heeft die verklaring niet getekend. Waarom DOS hem voor de verkiezingen desondanks op de lijst gehandhaafd heeft, is een raadsel.

foto-ron-de-rooy 212x290 DOS-leo-noy-2014 DOS-julie-meijers 212x290 DOS-paul-thomassen 212x290
Ron de Rooy Leo Noy Julie Meijers Paul Thomassen

Nu DOS met de gekozen raadsleden Danny Hendrix en Ron van Leuken twee wethouders aan de coalitie levert, komen hun plekken in de raad vrij voor de DOS kandidaten met de meeste voorkeurstemmen. In dit geval zouden dat Julie Meijers uit Elsloo (nr 6 op de lijst met 128 stemmen) zijn en Ron de Rooy uit Stein (nr 17 van de lijst met 119 stemmen) De kandidaten nr 7 tot en met 16 zouden volgens de getekende convenant afstand gaan doen van hun recht op een raadszetel, waardoor de weg voor De Rooy vrij zou komen. Ware het niet dat die dekselse nr 12 Noy (103 stemmen) dwars blijft liggen.

Omdat De Rooy toch al op de nominatie stond om per 1 juli a.s. partijvoorzitter te worden -en die functie mag volgens de DOS-statuten niet uitgeoefend worden door een raadslid- heeft DOS besloten om de Kieswet te volgen. Daardoor wordt nr 7 van de lijst, Paul Thomassen uit Elsloo met 114 stemmen, als raadslid voorgedragen. 
Noy had dus met of zonder convenant en met of zonder Kieswet toch nooit in de raad gekomen met zijn 103 stemmen...waarom dan al die ophef?! Naar verluid heeft Noy voor de verkiezingen ook al problemen gehad met de in zijn ogen te lage plaats op de kandidatenlijst.

Na het vertrek van oud-wethouder Gina van Mulken uit de partij is dit al het tweede akkefietje met DOS-kandidaten.


Coalitie een feit

Afgelopen zaterdag 10 mei 2014 presenteerden de kersverse coalitiepartners DOS, CMB en CDA hun Coalitieakkoord 2014-2018. Hierin beloven ze te gaan besturen met creativiteit, improvisatie en innovatie.
Eerdere raadsbesluiten worden gerespecteerd en zullen niet worden terug gedraaid. De drie betrokken partijen hebben hardop uitgesproken dat ze niet terug kijken en alleen naar de toekomst zullen kijken. Dat is een nobel streven.

Danny-Hendrix Ron-van-Leuken Chris-Fiddelers Hub-Janssen
Danny Hendrix Ron van Leuken Chris Fiddelers Hub Janssen

Fractievoorzitter Claessen van DOS verwacht zelfs dat de oppositie bestaande uit Steins Belang (3 zetels) en de 5 eenmansfracties (D'66, VVD, PvdA, Lijst Gina van Mulken, en lijst Govers) daarbij gaat aansluiten.

Govers is wereldkampioen "oude koeien uit de sloot halen" en zal ongetwijfeld als een Don Quichotte door de Steinse politieke arena denderen. De vraag is op welke wijze de andere oud-wethouders (Coumans, Janissen, Van Mulken, Salden en Ie) oppositie gaan voeren: fier vooruit of omzien in wrok?!

Stein heeft een aantal heikele dossiers lopen (Steinerbos, winkelcentrum, hervorming ambtelijk apparaat) naast de nieuwe kerntaken voor de gemeente (zorg, werk en inkomen, huisvesting, participatiewet etc)

Aanstaande vrijdag worden de nieuwe wethouders geinstalleerd, gevolgd door een debat over het coalitieakkoord. Dan zullen de contouren van dit "Nieuwe Stein" snel duidelijk worden.


Harrie Govers buitenspel...

De coalitievorming in Stein dreigt een zelfde soap te worden als 4 jaar geleden.

GoversWoensdag 7 mei is Harry Govers uit de CDA-fractie gezet...zoals ook 4 jaar geleden...Drie jaar lang voerde hij als eenmansfractie oppositie. Maar in maart 2013 keerde hij weer terug in de CDA fractie...Naar nu blijkt voor een jaar. Govers was van 2002 tot 2008 wethouder namens het CDA. daarvoor was hij lid van Provinciale Staten.

Het gevolg is dat het CDA nu nog maar 2 zetels heeft en desondanks een (bijna) fulltime wethouder mag leveren die ook nog eens de zwaarste en meest beladen portefeuille gaat beheren... jeugdzorg, werk en inkomen, ouderenzorg en alles wat samenhangt met de Participatiewet.

Vorige week zette Govers al de hakken in het zand bij de toetreding van het CDA in de nieuwe coalitie. Maar de CDA fractie gaat a.s. zaterdag het coalitieakkoord tekenen. Nu gaat Govers daar oppositie tegen voeren. Hieronder zijn bericht aan de raad:

Een minimale meerderheid van de CDA fractie (2 tegen 1) heeft aan ondergetekende (de maximale minderheid in de CDA fractie) woensdagvond 7 mei te kennen gegeven dat ik per omgaande niet meer welkom ben bij de CDA fractie om voor deze minimale meerderheid moverende redenen.

Zodra ik deze redenen, met argumenten omkleedt, heb ontvangen zal ik hierop mijn reactie geven.
Een en ander betekent dat ik per omgaande in de raad van de gemeente Stein verder ga als fractie Govers en alle rechten van een zelfstandige fractie zoals commissieplaatsen, presidium, senioren convent en andere fractiefaciliteiten opeis.
Zo zal ik reeds als zelfstandige fractie Govers vanavond in de Commissie MBZ mijn bijdrage leveren. Gelieve daar rekening mee te houden.

Vooralsnog zal ondergetekende namens de fractie Govers persoonlijk plaatsnemen in alle commissies. Zodra hierin wijziging komt zal ik u dit mededelen waarbij nu reeds gezegd is dat ik de verhouding van 3 commissieleden voor een fractie van 2 (CDA) en 1 commissielid voor de eenmansfracties geen evenredige afspiegeling vindt van de verhoudingen in de raad. Eenmansfracties dienen op grond van deze verhoudingen tov de 2 mans CDA fractie het recht te hebben om 2 commissieplaatsen te bezetten. Ik zal u hier binnenkort een voorstel doen toekomen.

Harry Govers


Gina van Mulken stapt op...

Gina van MulkenGisteravond twitterde D'66 raadslid Van der Avert al dat Gina van Mulken opgestapt zou zijn uit de DOS fractie... 
Vandaag volgt de officiële reactie van DOS middels een persbericht. Zij gaat door als eenmansfractie waardoor het zetelaantal van DOS slinkt naar 6 en dat van de beoogde coalitie naar 14.

Haar opstappen heeft te maken met de verdeling van de wethoudersposten. Van Mulken zegt diep geraakt te zijn door de manier hoe de DOS fractie haar behandeld heeft tijdens de coalitievorming. Bij de stemming voor de 2 wethoudersposten bleek dat de meeste stemmen naar andere kandidaten gingen en zij dus buiten de boot viel. 
Vanavond een persbericht van de nieuwe coalitie. Het vertrek van Gina van Mulken wordt met één regel afgedaan... En alweer een gefrustreerde ex-wethouder in de Steinse raad. Zal wel weer zalvend werken voor de bestuurscultuur.

Het persbericht plaatsen we hieronder integraal.


Coalitieproces Stein in afrondende fase

DOS, CMB en CDA gaan de komende 4 jaar in de gemeente Stein als coalitie aan de slag. De partijen hebben overeenstemming bereikt over een bestuursakkoord en over de samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders.
DOS, CMB en het CDA hebben zich tijdens de onderhandelingen als doel gesteld om tot een daadkrachtig bestuursakkoord te komen, waarin heldere afspraken met elkaar en met de burgers in de gemeente Stein gemaakt worden. Daarnaast hebben deze partijen de nadrukkelijke wens geponeerd om een stevig college te formeren. Met de presentatie van het nieuwe college en het voorliggend akkoord zijn we daarin geslaagd.

College
Het Nieuwe College van B&W gaat onder voorzitterschap van de burgemeester met vier wethouders aan de slag. DOS levert twee wethouders. Danny Hendrix keert fulltime terug op de portefeuille "fysiek domein". Nieuwkomer Ron van Leuken krijgt financiën en onderwijs en hij wordt voor 0,5 fte wethouder.

Danny-Hendrix Ron-van-Leuken Chris-Fiddelers Hub-Janssen
Danny Hendrix Ron van Leuken Chris Fiddelers Hub Janssen

Het CMB levert 1 full time wethouder in de persoon van Chris Fiddelers. Deze uit Meerssen afkomstige kandidaat gaat zich ontfermen over personeelszaken en het maatschappelijk domein, waaronder sport en cultuur. (red: hij is voorzitter van voetbalclub SV Meerssen en werkt bij de gemeente Meerssen)

Voor het CDA keert Hub Janssen na 11 jaar terug in het College. Hij krijgt verantwoordelijkheid over het sociale domein, waaronder de decentralisaties van Rijkstaken naar de gemeente vallen. Hub Janssen gaat dit in 0,8 fte doen. (red: nou Hub daar mag je blij mee zijn...)

Stein heeft recht op 4,2 fte, maar vult daarvan 3,3 fte in. Dat is vooralsnog 0,2 fte minder dan in de afgelopen periode. Afhankelijk van de impact van de decentralisatie operaties van het rijk naar de gemeente kan het college t.z.t. met 0,2 fte uitgebreid worden.

Coalitie
De coalitie telt 14 raadsleden. Gina van Mulken heeft haar lidmaatschap bij DOS opgezegd en gaat als eenmansfractie verder.

Bestuursakkoord
Het concept bestuursakkoord is klaar. De voornemens van de coalitie zijn voorzien van een financiële paragraaf. De komende week zal de burgemeester zich over het akkoord buigen en formeel reageren. De afgelopen periode is de burgemeester door de formateur regelmatig op de hoogte gehouden van de coalitieonderhandelingen. Verder zal het ambtelijk apparaat nog in de gelegenheid gesteld worden om te adviseren over het akkoord. Beide reacties kunnen nog leiden tot bijstellingen op onderdelen.

Op zaterdag 10 mei is de definitieve tekst van het akkoord beschikbaar voor alle partijen en de pers. Om 15.30 uur is een persconferentie waarbij de coalitiepartijen een presentatie van – en een toelichting op de inhoud van het akkoord zullen geven. Plaats van handeling is Zalencentrum Kerensheide, Schinekstraat 11, 6171 AM te Stein.
Op 16 mei wordt het college benoemd.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Elsloo, 3 april 2014, Wim Hanssen

logo dos cmb cda-logo2

Vandaag, donderdag 3 april, praten DOS (7 zetels) CMB (5 zetels) en CDA (3 zetels) over de vorming van een nieuwe coalitie in de Steinse gemeenteraad. Deze coalitie bezet 15 van de 21 raadzetels.

Eerst was SB (Steins Belang, 3 zetels) nog als coalitiepartner in beeld. Maar omdat Graad Coumans zijn partijkompaan Eef Janissen perse als wethouder wilde terug zien (en DOS dus niet) trok de partij zich uit de onderhandelingen terug.
We nemen aan dat er eerst gepoogd is een coalitie van DOS, SB en CDA te smeden, goed voor 13 van de 21 zetels. Want DOS en CMB is al een opmerkelijke combinatie, maar CMB met SB is helemaal water en vuur.

Toch verbazingwekkend dat DOS en CMB weer zaken willen gaan doen na de felle oppositie van CMB de laatste 3 jaar en een nog fellere verkiezingsstrijd. Met name om de meeste stemmen in Elsloo te halen. DOS won die strijd, zij het veel minder overtuigend dan 4 jaar geleden. Natuurlijk herinneren we ons ook nog dat DOS oprichter Jack Meijers die partij enige jaren geleden met de nodige trammelant verliet.

Nog opvallender de uitnodiging aan het CDA om deel te gaan uitmaken van de coalitie. Want ook die partij voerde stevige oppositie tegen de vorige coalitie van DOS, SB, VVD en PvdA. In de regel wordt een partij die bij de verkiezingen van 2 weken geleden van 5 naar 3 zetels gaat niet zo snel uitgenodigd. Dan ben je aangeschoten wild. En aangeschoten wild maakt rare sprongen of laat zich naar de slachtbank leiden. Vul zelf uw keuze in...

Het CDA wordt er dus bij gevraagd als "stemvee" om een riante raadsmeerderheid te halen. In ruil daarvoor zal niet herkozen CDA raadslid Hub Janssen waarschijnlijk wethouder mogen worden. Want een regentenpartij koestert het pluche...en als je zelfs als oppositiepartij bijna gehalveerd wordt bij de verkiezingen, hoop je dat mee regeren misschien een kentering teweeg zal brengen. Of zouden ze Harry Govers de immer kritische mond gaan snoeren en wethouder maken?

DOS houdt gewoon vast aan haar 2 wethouders Danny Hendrix en Gina van Mulken.

En natuurlijk mag het CMB ook een wethouder leveren. Tip: accountant Jean de Vries op financiën (met rekenmeester Jack Meijers op de achtergrond)
Ook benieuwd hoe kersvers CMB-raadslid Huub Driessen gaat gedijen: eerst als burger aanvaller in woord en daad tegen het college en nu verdediger van het coalitiebeleid...zijn ervaring als voormalig profvoetballer zal hem goed van pas komen...bij MVV en Fortuna heeft hij ook alle hoeken van het veld gezien.

Of gaat Stein eindelijk DUAAL en wordt gekozen voor externe wethouders? Voor de allerbeste kwaliteit in plaats van handjeklap?
Zeker met het oog op de al aanwezige zware dossiers maar zeker voor de zorg, werk en inkomens problematiek die door de overheid op het bordje van de gemeentes wordt gelegd, zou dat een goede zaak zijn.

Dat daarmee waarschijnlijk ook de omgangsvormen en de bestuurscultuur in de Steinse gemeenteraad verbeteren, is mooi meegenomen.


Vrijdag 21 maart zijn de definitieve uitslagen van de gemeenteraadverkiezingen vastgesteld. In de gemeente Stein zijn 21.055 mensen opgeroepen om te stemmen. Het opkomstpercentage was 58,15%. Er zijn 78 blanco stemmen uitgebracht en 69 ongeldige stemmen. In de gemeente Stein zijn 21 raadszetels te verdelen over 7 partijen.

DOS neemt nu als grootste partij het initiatief om op zoek te gaan naar partners. De partijen die een akkoord bereiken om samen te werken vormen de coalitie. Welke partijen dit zijn zal de komende weken duidelijk worden. De overige partijen vormen de oppositie in de gemeenteraad. Vervolgens leveren de coalitiepartijen wethouders die samen met de burgemeester het college vormen. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert besluiten van de gemeenteraad uit.

Bekijk in onderstaand bestand de definitieve aantallen stemmen per kandidaat en nog meer gedetailleerd in:
1. Proces verbaal uitslagen gemeenteraadverkiezingen Stein19 maart 2014
2. Aantal stemmen per stemburo bij gemeenteraadsverkiezingen Stein 19 maart 2014

  stemmen stemmen stemmen zetels zetels
  2014 2010 2006 2014  2010
CDA 1757 2743 2852  3  5
CMB 2832 3067 2674  5  5
D'66 862 576 175  1  1
DOS 3660 3440 3192  7  6
PvdA 621 1410 2304  1  2
SB 1548 - -  3  -
VVD 780 844 731  1  2
12.066 12.080  11.928  21 21

 

  Gekozen kandidaten 
CDA Eric Bours, Harry Govers, Math Horrichs
CMB Jack Meijers, Huub Driessen, Nancy Martens, Jean de Vries, Chantal Meijers
D'66 Frans van der Avert
DOS Danny Hendrix, Peter Claessen, Joep Ummels, Jo Dohmen, Gina van Mulken, Ron van Leuken, Natascha Wingelaar
PvdA José Ie
SB Graad Coumans, Eef Janissen, Jos Schouren
VVD Peter Salden

Het lijkt door deze uitslag een saaie coalitievorming te worden, want de huidige coalitie van DOS+SB+VVD+PvdA houdt haar meerderheid van 12 zetels. Maar gezien de gebeurtenissen rond PvdA wethouder (nu nieuw raadslid) José Ie in 2012, zullen ze niet op de steun van de PvdA hoeven te rekenen. Maar 11 is ook genoeg, zij het krap.
Door de diverse aanvaringen van CMB met DOS, PvdA en SB, lijkt een coalitie met CMB bij voorbaat onmogelijk.

Winst VVD en verlies DOS in Elsloo...
CMB haalde 4 jaar geleden 5 zetels, maar na een splitsing resulteerde dat in 3 zetels voor CMB en 2 zetels voor SB. Dus in dat licht winnen beide partijen in 2014. Bij 2 van de 7 Elslose stembureau's (La Famille en St. Jozefschool) is CMB groter dan DOS.
DOS wijt haar winst aan het gevoerde beleid en het vertrouwen dat de partij blijkbaar uitstraalt naar de kiezer. Maar absoluut zijn het maar 200 stemmen meer dan in 2010. Daarbij verliest DOS in Elsloo zelfs 10%! 
Terwijl de VVD zwaar teleurgesteld is omdat zij ondanks regeringsverantwoordelijkheid en verschillende gerealiseerde speerpunten (veiligheid, Steinerbos) minder stemmen haalt dan in 2010 en daardoor 1 raadszetel moet inleveren. En dat is niet te wijten aan Elsloo, want daar boekt de partij een zeer royale winst van 25%!! 

D'66 haalt weliswaar aanzienlijk meer stemmen, maar blijft toch op 1 zetel steken. Ze straalden het niet uit, maar het moet toch een teleurstellende uitslag zijn. In Elsloo plust D'66 maar liefst 38%
CDA had 1 zetel verlies ingecalculeerd, dat worden er 2 en daar zullen ze niet blij mee zijn. In Elsloo een verlies van bijna 30%
De PvdA haalt 1 zetel en dat was nipt en het hoogst haalbare, zeker als men de landelijke afstraffing in ogenschouw neemt. In Elsloo verliest de PvdA ruim 34% van haar aanhang.

Vrouwen en jongeren zijn de winnaars in Stein!
In de Steinse raad zijn 5 vrouwen gekozen oftewel 25% en dat is in lijn met het landelijk gemiddelde. Zou de toon daardoor ook anders worden?! Doordat een aantal jongeren in de raad zijn gekozen, daalt ook de gemiddelde leeftijd (landelijk trouwens 51 jaar) aanzienlijk.

Rekent de kiezer af met de oude politiek van intriges en gekissebis....?!
Opvallend dat een aantal "oude getrouwen" een fors aantal stemmen minder vergaart, ook bij de grote winnaar DOS.
Luc Fey daalde van 663 stemmen in 2010 naar 33 stemmen nu. Weliswaar was hij in 2010 lijsttrekker en nu nr 24 maar....lijkt toch op een afrekening voor het feit dat hij in 2010 pas na de verkiezingen bekend maakte dat hij geen wethouder meer wilde worden. De afgelopen 4 jaar was hij een vrijwel onzichtbaar raadslid.
Jo Dohmen daalde van 436 naar 299 stemmen. In 2010 was hij nr 10 en nu lijstduwer. Hij heeft afscheid genomen bij zijn werkgever, bij de Sajelaire en waarschijnlijk gaat de kiezer er van uit dat hij dat ook bij de politiek zal doen...
Hub Janssen van het CDA daalde van 323 naar 210 stemmen. Partijgenoot Piet Claessen van 322 naar slechts 66 stemmen. En stemmenkanon Harry Govers heeft zijn kruit zo te zien ook verschoten: van 582 naar 360 stemmen.
Bij de PvdA halveerden de stemmers op José Ie: van 637 naar 320. Ook bij de VVD haakten heel wat stemmers op Peter Salden af: van 409 naar 259.
Graad Coumans van Steins Belang tenslotte daalde van 776 stemmen naar 247.
Maar...Jack Meijers die toch niet wars is van ferme taal en conflicten niet schuwt, steeg van 477 naar 765 stemmen!


verkiezingen

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In een tijd waarin gemeenten steeds meer taken krijgen toegeschoven en veel burgers flink worden geraakt door harde bezuinigingen, is het belangrijk dat er een sociaal, rechtvaardig en duurzaam gemeentelijk beleid wordt gevoerd.....Waar gaat u op stemmen?! 

Wie op 19 maart niet stemt, moet op 20 maart niet zeuren....!

De onderstaande poll geeft uiteraard geen betrouwbaar beeld (meer) van de werkelijke voorkeur. Op 19 maart na 21.00 uur wordt duidelijk welke partij het meest geronseld heeft....

poll-gemeente-2014
klik op afbeelding voor vergroting

Bij de vorige verkiezingen in 2010 zag de uitslag er zo uit:

2010    
CDA
5 -3
CMB 5 +1
D66 1  
+1
DOS 6  
+1
PvdA
-1
VVD
+1

Wat cijfers uit 2010...

2010 aantal stemmen per kandidaat
2010 aantal stemmen per stemdistrict
2010 aantal stemmen per partij, per stemdistrict
 • DOS lijsttrekker Luc Fey behaalde in 2010 maar liefst 663 stemmen, maar wilde toch geen wethouder worden. De huidige DOS lijsttrekker Danny Hendrix haalde toen 249 stemmen op. Elsonaar (nu prins) Joep Ummels kreeg 147 voorkeurstemmen. Soms lijkt het of macht de partij arrogant en overmoedig maakt.
 • CDA lijsttrekker Harry Govers vergaarde toen 582 stemmen, werd tijdens de coalitievorming uit de partij gegooid, maar is anno 2014 weer terug als bewezen stemmentrekker. Het CDA voerde met name op financiële thema's stevige oppositie. De huidige lijsttrekker Eric Bours kreeg in 2010 slechts 30 voorkeurstemmen.... voor het CDA te hopen dat dit nu wat meer wordt.
 • Graad Coumans was toen met 776 voorkeurstemmen het absolute stemmenkanon in Stein. Gelegenheidskompaan Jack Meijers haalde als lijstduwer toch nog 477 stemmen. Insiders gaven deze samenwerking tussen twee botsende ego's een levensduur van een paar maanden... veel langer duurde het niet; door alweer dossier Steinerbos. Doen nu weer mee met hun eigen partij... en allebei voor de 36e keer ofzo.
 • José Ie haalde als PvdA lijsttrekker 637 voorkeurstemmen. Na 2 jaar zorgde een dreigende motie van wantrouwen over het Vixiadossier voor haar waterloo. De twee PvdA raadsleden Miriam Driessen en Jos Schouren bleven vreemd genoeg gewoon deel uitmaken van de coalitie. Beiden zijn inmiddels overgestapt naar Steins Belang van Graad Coumans. De PvdA zal niet alleen door deze escapades veren moeten laten, maar ook door landelijk participatie-afbraakbeleid van Samsom en Ascher. Met hangen en wurgen zal de partij 1 zetel resten.
 • VVD-er Peter Salden haalde toen 409 voorkeurstemmen en werd later beloond met een wethouderszetel voor de VVD draaikonterij in de Steinerbos-soap. Elslonaar Ab Broersma haalde 122 voorkeurstemmen. In 2010 zat de VVD in een landelijke flow, anno 2014 is een "dip" nog zacht uitgedrukt. Hun slogan is nu "Aan de slag" waar die in 2012 nog smakelozer was met "Handen uit de mouwen in plaats van ophouden" Stoere taal die hun eigen falen maskeert. 
 • Nieuwkomer D'66 haalde in de persoon van Frans van der Avert 212 voorkeurstemmen op. Van zijn hoofdthema om de bestuurscultuur in Stein te veranderen is nog niets terecht gekomen. Maar D'66 zit landelijk in de lift...dus in Stein waarschijnlijk ook. Frans krijgt er een partijgenoot bij in de raad.

HuubDriessen-nr1 odl

 

Steindenaar Huub Driessen is lijstduwer bij CMB. Hij ventileert zijn mening over de Steinse politiek al jaren tijdens een drukbezochte oudejaars-conference. Onlangs stelde hij de integriteit van lokale politici aan de kaak in Nr 1 van De Limburger (klik op de afbeelding om artikel te lezen)

 

Komen we bij onze prognose voor 19 maart 2014:

2014    
CDA
4  
CMB 4  
D66 2  
DOS 5  
 
PvdA
 
SB 4  
VVD
 

 

Hieronder staan de links naar het programma en de website van de diverse partijen.

cda-logo2

Website CDA >

Verkiezingsprogramma CDA >

cmb

 Website CMB >

Verkiezingsprogramma CMB >

 
d66

 Website D'66 >

Verkiezingsprogramma D'66 >

 
 logo dos

 Website DOS >

Verkiezingsprogramma DOS >

 
 pvda rood-blauw

Website PvdA >

Verkiezingsprogramma PvdA >

 
logo-SteinsBelang

Website Steins Belang >

Verkiezingsprogramma Steins Belang >

 
vvd-logo-2014

Website VVD >

Verkiezingsprogramma VVD >

 

 

 

 • Laatste update op .
Jan Vranken
C'est le ton qui fait la musique.
Het principe van 'vrijheid van nieuwsgaring' is ondermeer dat de rol van een journalist/redacteur is, dat nieuws 'positief en negatief' wordt gebracht. Jammergenoeg wordt 'goed nieuws' nagenoeg steeds negatief gebracht in onze huidige maatschappij. Ik weet niet waar dit aanligt, ik vind dit wel jammer. Dit brengt mij zover dat ik het actueel tv-nieuws heel vaak oversla, de uitzendingen hebben grotendeels een 'Arabisch inslag', Ik vind het heel erg dat dit gedeelte van de wereld 'worstelt' met zichzelf doch ik ben liever niet 'deelgenoot' hiervan. Ik hou meer van 'echt nieuws' (uitzendingen korter en daardoor 'beter en dieper') en dit i.c. met kranten, documentaires en natuuruitzendingen. Lokaal nieuws vind ik zeer interessant, getuige mijn interesse ook in jullie site. Jammer vind ik het, dat de redactie 'onvoldoende objectief politiek' nieuws brengt. De redacteur mag het zelf weten, doch als je het logo van een partij 'misbruikt' in een artikel, vind ik dat niet niet gepast. C'est ...
0
Huub Lochs
Cést le ton qui fait la musique
Gedeeltelijk mee eens.
Waar zouden we zijn zonder muziek ?
Waar zouden we zijn zonder stilte ?
Allemaal vragen/opmerkingen e.d. die weer nieuwe vragen en opmerkingen oproepen ?............!

0
Rob
C'est le ton
Jan, vind het nog steeds spijkers op laag water zoeken, je kunt ook achter iedere boom een vijand zien, of anders gezegd, alles interpreteren zoals jij het ziet en niet de nuance kunnen of willen zien.
0
Jan Vranken
Artikel De Limburger van 13 mei 2014.
Hoi Wim,
Ik las vanochtend in De Limburger het artikel 'Coalitie Stein doet de komende vier jaar alle oud zeer in de ban'.
Persoonlijk vind ik dit 'geen verkeerd' artikel. Wellicht moet de redactie overwegen dit artikel voor de 'Steinse journalistieke volledigheid' te 'kopiëren-plakken' in deze openbare discussie en opinievorming?

-1
Jan Meijers
L.s,

Nu men is uitgebroed is het verstandig om de kuikens volwassen te laten worden. Dat heeft ook weer tijd nodig.
Zelf ben ik al zo ver en gun ik deze op zich zelf niet de meest verwachte combinatie toch een eerlijke kans.
De kwaliteit van de bestuurders zal bepalend zijn en die is er volgens mij niet op achteruit gegaan.
En mijn complimenten gaan vooral uit naar Peter Claessen die de kunst verstond om bruggen te slaan daar waar dat eerder niet lukte.
Handen uit de mouwen en starten maar.

1
Jan Vranken
Foei redactie.
Wim, jij schrijft suggestief, subjectief en negatief-stemmingmakend 'Hub Janssen gaat dit in 0,8 fte doen. (red: nou Hub daar mag je blij mee zijn...)'. Foei redactie, foei Wim.
0
Rob
Jan
Jan, vind je reactie van Foei redactie kinderachtig en overdreven, je kunt overal iets achter zoeken. Of je nu schrijft 'Hub gaat het dit fulltime doen' of Hub gaat dit in 0,8 fte doen' zit wezenlijk geen verschil.
Vindt het knap dat Dos en CMB zich gevonden hebben en Dos zal zich nu ook realiseren dat het met Gina van Mulken mis zat. Gina is blind en doof voor kritiek, heeft grootheidswaanzin en zal wel snel bij het Steins belang aansluiten. Vindt dat er vanuit Den Haag een wet moet komen dat als je uit je partij stapt de zetel aan de partij moet behoren en de persoon die er uit stapt uit de raad moet.
Hoop van harte dat deze coalitie de termijn vol maakt, het college heeft duidelijk meer allure, kennis en uitstraling dan het vorige, als was dit het slechtste college ooit

0
Leo Everard
Jan,denk dat Wim bedoeld dat o,8 fte te weinig is. Hub is echt niet te benijden heeft er een dagtaak aan.
Trouwens het gaat weer lekker in Stein.
Dhr Govers is het ook al niet eens met zijn partij!
Foei Foei

0
Jan Meijers
Een goede zaak als het verleden te grave wordt gedragen.

Of zoals wijlen Ien Dales al zei : " Een broedende kip moet je niet storen".
Mijn aanvulling .
"Dan krijg je mooiste eieren".

1
Rob Haenen
Reactie
Mit eine gooie Haene kries dig de schwaanste eier...
1
Laat reactieformulier zien

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.