ELSLOO

Politiek

De schaamte voorbij

d66 fransvdavertUitgesproken tekst door Frans van der Avert (D66) tijdens Gemeenteraad Stein 05.10.2016 bij de installatie van de nieuwe coalitie in Stein

Het proces:
Als ik kijk naar de Steinse politiek de laatste maanden, wat neem ik dan waar:
• Een partij die vanwege haar bezwaar tegen een voorstel voor een extra verdieping op een pand, een voorstel waar deze partij overigens als enige tegen was, het hele bestuurlijke proces in Stein platlegt.
• Een partij die bij de coalitievorming in 2014 aanvankelijk twee voormalig wethouders dumpt om ze nadien weer uit de vullesbak te halen omdat ze op dit moment mogelijk wel weer bruikbaar zouden kunnen zijn.
• Een partij die vervolgens drie maande uittrekt om in een tijd waarin de Steinse problematiek evident, substantieel en dringend is, vooral met zijn eigen positie bezig te zijn.
• Een voormalig wethouder die eerder is afgedankt en om die reden uit onvrede is afgescheiden van haar partij met medeneming van haar raadszetel en die nu met diezelfde partij aan tafel zit en een coalitie vormt in ruil voor een wethouderschap. Daarmee is de verloren zetel weer binnengehaald door DOS. En iemand heeft zich een geweldig oor laten aannaaien.
• Gina heeft zichzelf volledig uitgeleverd aan DOS en heeft haar achterban volledig in de kou laten staan met dank voor de steun die ze de afgelopen jaren van hen heeft gekregen.
• Een wethouder die zonder enige politieke achterban in een college zit en dus door niemand ter verantwoording kan worden geroepen. Dat heeft niets meer met democratie te maken, dat is puur persoonlijk opportunisme en ik zal deze benoeming dan ook niet steunen.
• Een PACT van vier fracties waarbij Harry Govers probeert om over de rug van zijn PACT-leden wethouder Krimp te worden. Bij de eerste bespreking wordt hij echter door zijn mede-PACT-leden al meteen buiten de deur gezet.
• Een tweede fractie uit het PACT, de VVD, stapt even later uit het coalitieoverleg als men zich realiseert dat men bezig is een wethouderszetel in te richten voor een kandidaat met PVDA-achtergrond. Dat werd zelfs Peter Salden te dol. Weg PACT! Verdampt! Die zien we nooit meer terug!

Voor mij is dit dorpspolitiek met incestueuze trekken. De titel: ‘Iedereen doet mee’ kunnen we dan ook beter vervangen door ‘Iedereen doet het hier met iedereen’. In alle standen en zonder dat daar enige lijn in zit. En de politieke inhoud bedenken we achteraf
Het is een uiting van een naar binnen gerichte cultuur, alleen maar gericht op behoud van macht waarbij ieder gevoel van collectieve verantwoordelijkheid ontbreekt.
Het belang van Stein is daarin ver te zoeken.

d66Typerend is hierbij ook het ontbreken van iedere vorm van communicatie tijdens het formatieproces. Dat zoiets in deze tijd nog mogelijk is lijkt ongelooflijk.
Het is de oude arrogante archaïsche regentencultuur waarvan we hoopten dat we daarvan afscheid hadden genomen.
En dan komt daar een coalitieakkoord uit waarbij we volgens de titel allemaal mee moeten doen. Hoe bedenk je het!
Het is potsierlijk en ik vraag me af hoe je jezelf hierin nog serieus kunt nemen.
En zo prepareren we ons voor een toekomst waarin zich nu al een aantal zware bestuurlijke vraagstukken aandienen.

Dat brengt mij tot een conclusie die ik tot nu toe niet heb willen trekken maar nu kan ik er niet meer omheen. Een coalitie zonder DOS zou langzamerhand voor Stein een zegen zijn. Ik ben het in dat opzicht inmiddels eens met Govers. Wat ik waarneem is een groot gemis aan politiek leiderschap in een tijd vol uitdagingen. In een periode van nieuwe problemen en uitdagingen kiest DOS voor oude structuren.

Een coalitie zonder DOS is zo langzamerhand een doel op zich. Dat zou ook voor deze partij zelf goed zijn.
Je kunt de toekomst van Stein niet langer aan DOS overlaten. Het in alle opzichten ontbreken van politiek leiderschap is daarvan een uiting. DOS is niet meer bezig met de problemen van Stein maar met het krampachtig vasthouden van vermeende zekerheden. Het CDA heeft ook zo’n periode gekend. Het failliet van DOS als regeringspartij in Stein is hiermee compleet.
Ik ga om die reden ook niet mijn steun geven aan dit college en zal het besluit dus ook niet steunen. Dat moge duidelijk zijn.

Naar de inhoud:

Er zijn weliswaar 4 ondertekenende fracties maar de fractie Gina bestaat dus nu al niet meer.

Enkele markante punten wil ik er even uit halen... lees meer >


Bramert Noord
D66 is nooit tegen een onderzoek. Dat waren we bij de discussie over mogelijke herindeling ook niet. We zijn echter nog steeds van mening dat het invullen van lege plekken in de bestaande kernen de voorkeur heeft.

Verpaupering
Ik vraag aandacht voor de verloedering van onze gemeente doordat leegstaande panden niet meer worden onderhouden terwijl er mogelijk in Bramert Noord gebouwd gaat worden
Versterken hoofdinfrastructuur.
Op zich prima als daarbij ook wordt gekeken naar het onderhoud en daarmee het aanzien van deze verbindingen. En graag niet weer anderhalf miljoen euro verkwanselen en in de put gooien zoals afgelopen periode (drama Meerssen Eindstraat)

Achter de Hegge
Recent werd duidelijk dat het bouwen van nieuwe huisvesting voor de Sinti op Bramert noord niet mogelijk is. Ik ben bang dat de bewoners van Achter de Hegge weer in de kou komen te staan en vraag daarvoor aandacht.

Onderwijs
Ik mis hier ieder concreet houvast. We hebben steeds aangedrongen op een heroverweging maar zien niets wat in die richting wijst.

Steinerbos
Met SB in het college moet je niet verwachten dat privatisering een kans krijgt. Dat betekent dus nog jaren ruzie en vooral dat het Stein weer een hoop geld gaat kosten
Het opknappen Brasserie Steinerbos is hier het begin, daar gaan we weer!

Poort van Stein
Wat ik mis is een sprankelende visie en een focus op kansen en mogelijkheden.
Het accent ligt in het coalitieakkoord vooral op wat er niet mag. Ik hoop oprecht dat dit niet de toon zet naar de toekomst
Ik neem verder kennis van de inhoud van het coalitieprogramma. De behoefte om daarover nog het debat te voeren is bij mij niet aanwezig en ik zal het betreffende besluit dus ook niet steunen.

Frans van der Avert, D66 Stein

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Plat
L.s,

Ik onderschrijf de analyse van Dhr. Van de Avert bijna volledig.
Op een opmerking sta ik er anders tegenover.
Als in Stein een coalitie niet meer in de zelfde samenstelling verder kan of mag of moet dan wil dat niet zeggen dat bestuurlijk Stein maanden plat gaat.

Gewoon mouwen opstropen en besturen.
Dat lukt DOS niet en dan is de slotconclusie van van der Avert wel heel treffend geraakt.
Het wordt tijd dat er eens een coalitie komt zonder DOS.
Dat werkt louterend kijk maar eens naar het CDA in den Haag.

Herindelen is onzin.
Groter wordt weer slechter .
Ik pleit voor Her Herindeling
Wat nu in Stein gepresteerd wordt had Elsloo beter zelf kunnen blijven doen.
Korter bij de inwoners en dichter op de problematiek .

0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.