ELSLOO

Politiek

Progressief Stein - Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Frans van der Avert lijsttrekker voor Progressief Stein bij de gemeenteraadsverkiezingen
De nieuwe Steinse politieke groepering Progressief Stein heeft Frans van der Avert aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zal in die rol het beleid voortzetten dat hij tot voor kort als raadslid voor D66 in Stein heeft vormgegeven en hij zal daarnaast de weg vrijmaken voor een brede en gemeentegrens overstijgende progressieve samenwerking in de Westelijke Mijnstreek. John Busing zal als tweede man aantreden op de kieslijst.

12 ProgressiefStein

De politieke Partij Progressief Stein is recent gevormd nadat Frans van der Avert had besloten om zich organisatorisch los te maken van D66 in de Westelijke Mijnstreek. Dit omdat het bestuur van D66 Westelijke Mijnstreek had besloten dat D66 in Stein niet onder die naam aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zou deelnemen. Van der Avert accepteerde dit niet en richtte een eigen politieke partij op onder de naam Progressief Stein. De steunfractie van D66 in Stein ging daarin met hem mee.logo Progressief Stein

Progressief Stein heeft als een van haar belangrijke doelstellingen het bijdragen aan een brede partij-overstijgende en gemeentegrens overstijgende samenwerking van progressieve partijen in de westelijke mijnstreek. Dit als bestuurlijk antwoord op de toenemende regionale samenwerking, die overigens door Progressief Stein van harte wordt ondersteund. 

Frans van der Avert, fractievoorzitter Progressief Stein | Scharberg 4 | 6181 GS Elsloo | Tel 046 4862318 - 06 29451644 | email  | www.progressiefstein.nl

Van der Avert uit D66

Per vandaag, dinsdag 3 oktober 2017 is Frans van der Avert uit D66 gestapt en zit vanaf nu voor de nieuwe fractie Progressief Stein in de gemeenteraad van Stein. 

De Algemene Afdelingsvergadering van D66 Westelijke Mijnstreek oordeelde eerder dat D66 in Stein niet voldeed aan haar voorwaarde van 4 verkiesbare leden. Een motie van Frans van der Avert, raadslid voor D66 in Stein, waarin hij tijdens een extra AAV voorstelde om alsnog dispensatie te geven en voor Stein drie verkiesbare leden toe te staan, werd door het bestuur van D66 Westelijke Mijnstreek afgeraden en vervolgens door Frans van der Avert teruggenomen. Ook een poging om na de publicitaire commotie weer tot elkaar te komen had geen succes. Van der Avert stapt nu per direct uit D66 en gaat verder als raadslid voor Progressief Stein.

Frans van der Avert had aangegeven dat de afdeling Stein van D66 het aandurfde en daarom bereid was om met een driemanschap op de lijst van start te gaan. Hij wees daarbij op de lange traditie van D66 in Stein en op de gewaardeerde positie van deze partij in de raad. Dat maakte echter geen indruk op het merendeel van de aanwezige leden.

Frans van der Avert gaat nu verder -en ook de verkiezingen in- onder de naam van Progressief Stein. Ik laat mijn kiezers, die mij destijds hun stem en mandaat hebben gegeven, niet in de kou staan, was zijn commentaar. De steunfractieleden John Busing en Guido Devoi sluiten zich om diezelfde reden bij hem aan.

Frans van der Avert, die de stemming binnen D66 in de Westelijke Mijnstreek al wel aanvoelde, had dit besluit niet lijdzaam afgewacht en had alvast alles in gereedheid gebracht om meteen met de nieuwe partij van start te kunnen gaan. Als ik voor D66 in de raad moet blijven zitten word ik niet meer serieus genomen, omdat ik over een half jaar toch weg ben, zo stelde hij. Progressief Stein zit dus vanaf nu meteen met een zetel in de gemeenteraad van Stein

Vanuit Progressief Stein zal ook het initiatief worden genomen om andere progressieve fracties in Stein bij elkaar te brengen.

Meer informatie: Frans van der Avert 06 29451644 en

De reactie van het D66 bestuur laat niet lang op zich wachten.

Persbericht D66 VdAvert 03.10.2017


 Stront aan de knikker bij D66

F. van AvertFrans van der Avert, raadslid voor D66 in de Steinse gemeenteraad ligt in de clinch met het partijbestuur van D66 afd Westelijke Mijnstreek. Die hebben nml besloten dat D66 maar niet mee moet doen met de gemeenteraadsverkiezingen in Stein. De ledenraad van de afdeling heeft dat besluit goedgekeurd.

Er zou geen adequate lijst kunnen worden samengesteld en er waren maar 3 kandidaten beschikbaar terwijl dat er minimaal 4 moeten zijn. Van der Avert heeft eerder aangegeven dat hij niet meer lijsttrekker zou willen zijn om het stokje aan jongeren over te geven.

Na deze beslissing van het partijbestuur denkt hij er over om met een eigen lijst te gaan deelnemen.

De vorige verkiezingen haalde D66 net geen tweede zetel. Nu met de wind in de zeilen van de aanstaande regeringsdeelname zou die tweede zetel nog dichterbij komen. Van der Avert gaat met het landelijk partijbestuur over de ontstane situatie in overleg. Wellicht dat men op de schreden terugkeert en dat Van der Avert de fractie nog een laatste raadsperiode gaat leiden.

DDL 20170922 D66 bijt van zich af

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.