ELSLOO

Politiek

DOS - Gemeenteraadsverkiezingen 2018

DOS Top 10 voor Gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens de plenaire ledenvergadering van Democratisch Onafhankelijken Stein is de top 10 van de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 unaniem gekozen. DOS legt momenteel de laatste hand aan het verkiezingsprogramma en stelt binnenkort de rest van de kandidatenlijst vast.

Inwoners die een bijdrage willen leveren aan de campagne #BeterLokaal  zijn van harte welkom en kunnen zich melden via , via 06-29095551 (Ron de Rooy, vz) of via de website www.dosstein.nl

De top 10 bestaat uit:

1. Danny Hendrix
2. Natascha Wingelaar
3. Peter Claessen
4. Joep Ummels
5. Julie Meijers
6. Paul Thomassen
7. Jorg Driessen
8. John Klinkenberg
9. Serge Chamboné
10. Guus Peters

Via <lees meer> vindt u een nadere beschrijving van deze kandidaten. (Klik op afbeelding voor vergroting)

2018 DOS GROEP TOP 10

 

Ron de Rooy, partijvoorzitter van DOS: 
“Uit deze lijstvolgorde blijkt het vertrouwen in ons huidige gemeentebestuur. Onze leden wensen hiermee ook continuïteit van beleid. Deze top 10 is daarnaast een mooie mix geworden van man en vrouw, jong en oud, ervaren en nieuw en noord, oost, zuid en west. We zijn ervan overtuigd hiermee alle overwegingen die gemoeid zijn met een goed uitgebalanceerde kandidatenlijst tegen elkaar afgewogen te hebben. Volgens ons doet dit voorstel recht aan ieders inzet, wens en achterban en moet iedereen in de gemeente zich kunnen identificeren met deze top 10.”

Danny Hendrix, werd al eerder gekozen tot lijsttrekker:
“De inwoners van Stein weten wat ze van DOS kunnen verwachten. Al voor de vijfde verkiezingen op rij zijn wij de grootste partij en zorgen wij voor stabiliteit en consistentie in het besturen van onze prachtige gemeente. DOS heeft bestuurders, raadsleden en burgercommissieleden die nauw verbonden zijn met hun dorp, wijk of kern, maar ook oog en hart hebben voor de gehele gemeente. Samen met mijn collega’s heb ik de afgelopen jaren mogen werken aan te toekomst van de gemeente Stein met zichtbare projecten zoals het nieuwe Centrumplan, Poort van Stein en de Natuur- en Landschapsprojecten. Maar ook aan de maatschappelijke kant werken we hard aan een duurzame toekomst met de doorontwikkeling van de dorpsontwikkelingsplannen, het versterken van onze lokale economie en het verder op de kaart zetten van onze toeristische en recreatieve pareltjes. Als gemeente staan we er financieel en organisatorisch beter voor dan ooit. Dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn. Ik wil samen met de overige kandidaten mij de komende vier jaar weer inzetten om voor onze gemeente de beste dingen te doen.” BIJLAGE: de rest van de Top 10 van DOS nader beschreven.

2. Natascha Wingelaar is sinds december 2015 wethouder en was eerder raadslid en voorzitter van DOS. Naast haar verantwoordelijkheid voor Personeel & Organisatie en Dienstverlening, behartigt zij namens het college o.a. de gemeentebelangen met betrekking tot Onderwijshuisvesting en Economisch Beleid. Haar bevlogenheid in haar portefeuilles leverde de gemeente, in een relatief korte tijd, gedegen beleid op. Noemenswaardig is absoluut de relatie die de gemeente nu onderhoudt met ondernemers.

3. Peter Claessen is sinds 1988 politiek actief. In 1994 is hij voor het eerst in de raad gekozen. Hij heeft in de loop der jaren bijna alle politieke functies in Stein bekleed. Hij was raadslid, commissielid en –voorzitter. Daarnaast speelde hij vaak een grote rol als (in)formateur bij de coalitievorming, zodat het gemeentebestuur gevormd kon worden. Hij was wethouder en is tegenwoordig onze fractieleider. Maar bovenal is hij volksvertegenwoordiger bij wie iedereen kan aankloppen. Peter is vaste waarde voor de partij en voor de gemeente Stein!

4. Joep Ummels is nog geen 30, echter na de verkiezingen hoopt hij alweer aan zijn derde periode in de raad te kunnen beginnen. Joep zet zich al jaren met succes in voor Jongerenhuisvesting. Hij ziet dit als één van de voornaamste middelen om de effecten van krimp enigszins te kunnen bestrijden. Ook is hij actief in vrijwel alle grote verenigingen van Elsloo.

5. Julie Meijers heeft tijdens haar eerste periode in de raad bewezen een uitstekend raadslid te zijn. Niet in de laatste plaats vanwege haar grote rol in de verbetering van de bestuurscultuur, die uiteindelijk heeft geleid tot de nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor wordt een veel inhoudelijker debat en deelname door burgers gestimuleerd. Julie heeft zich daarnaast meermaals en in diverse kernen ingezet voor verkeersveiligheid in het algemeen en schoolgaande kinderen in het bijzonder. Tot slot is het vermelden waard dat zij de rol van vicefractievoorzitter vervult tijdens relevante overleggen.

6. Paul Thomassen wil doorgaan. Doorgaan op het pad van bestuurlijke vernieuwing maar vooral ook vanwege het feit dat hij vindt dat de komende jaren sociaal maatschappelijk vele veranderingen gaan plaatshebben. Dat vraagt om inzicht, doorzicht en wat verder kijken dan het hier en nu. Daar wil hij graag zijn schouders onder zetten. Speerpunten zijn de ontwikkelingen in de regio en de kernen, mobiliteit en bereikbaarheid en het behouden en waar nodig versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in de kernen rekening houdend met alle levensfasen.

7. Jorg Driessen is een beginnend ondernemer en sinds ruim een jaar gemeenteraadslid. Daarvoor was hij jarenlang bestuurslid van DOS en woordvoerder in de commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken en Milieu. Onder meer zijn kennis van groen en een duurzame straatinrichting maakt hem een uitstekend sparringpartner om daar gericht beleid op dit gebied te maken en te evalueren.

8. John Klinkenberg is al jarenlang politiek actief, maar pas relatief kort namens DOS. Hij staat voor de eerste keer op de DOS-kieslijst en heeft de ambitie om in de raad terug te keren. Zijn brede inzetbaarheid wordt bewezen door zijn actieve deelname aan beeldvormende raadsvergaderingen op diverse beleidsterreinen en in diverse raadscommissies, al blijft het Sociaal Domein zijn specialiteit.

9. Serge Chamboné is een debutant op de DOS-lijst. Toch zet hij zich al jaren in tijdens beeldvormende raadsvergaderingen en tijdens raadscommissies. Zijn aandachtsgebied is Middelen en Bestuurlijke Zaken. Daarnaast is Serge momenteel als bestuurslid actief binnen DOS en fungeert hij als een zeer gewaardeerde voorzitter van het coalitieberaad.

10. Guus Peters is al jaren lid van DOS. Vanuit zijn betrokkenheid in de gemeenschap is hij daarnaast ook actief in het Dorpsplatform Elsloo. Zijn enorme kennis over de streekcultuur en -geschiedenis dragen eraan bij dat beleidsvraagstukken in een bepaald historisch perspectief geplaatst kunnen worden. Dat neemt niet weg dat hij vaak heel progressieve standpunten kan innemen. Een boeiend debat over met name leefbaarheid is gegarandeerd.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.