ELSLOO

Politiek

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Stein moet bezuinigen

Na jarenlang op royale voet geleefd te hebben, moet de gemeente Stein nu de buikriem gaan aantrekken en flink gaan bezuinigen.

Rapen gaar
De kosten van het sociaal domein en dan met name Jeugdzorg en WMO zijn fors gestegen. Het kabinet heeft dit een paar jaar geleden de gemeenten in de buik gespitst: zowel de zorg als de kosten. Landelijk komen de gemeenten maar liefst een miljard euro tekort!
In eerste instantie werd de gemeentebijdrage van de overheid verhoogd, maar je kon op je vingers uittellen dat dit niet zo zou blijven.
En inderdaad: nu zijn de rapen gaar. De gemeente Stein moet 1,4 miljoen euro gaan bezuinigen en daarvan moet 840.000 euro bij het sociaal domein vandaan komen. In 2024 moeten de bezuinigingen maar liefst 2,6 miljoen euro opgeleverd hebben!

Sociaal gezicht gemeente Stein blijft
Desondanks is wethouder Huub Janssen niet bang dat het sociaal gezicht van de gemeente Stein gaat verdwijnen. "Dat is en blijft een stabiel fundament, want het gaat immers veelal om kwetsbare mensen. De pijn en de lasten worden zo veel mogelijk verdeeld"

Pas in mei 2020 kwam de onvoorziene kostenstijging aan het licht en moest er halsoverkop actie genomen worden. De raadsfracties mochten allemaal vijf onderdelen noemen waarop bezuinigd mocht worden en vijf waarop absoluut niet.
Bezuinigingen binnen het sociaal domein waren niet toereikend om het dreigende miljoenentekort te voorkomen. Daarom werd ook beknibbeld op andere onderdelen, zoals muziekonderwijs, dorpsschouwen, verkeerseducatie en de bijdrage aan Monumentendag werd helemaal afgeschaft....In dat laatste geval ging om liefst 1000 euro per jaar...dat schiet lekker op richting 2.600.000 !

Gouden randjes zijn taboe
Volgens wethouder Natascha Wingelaar (DOS, economie) gaat men hooguit "de gouden randjes" wegbezuinigen. Iedereen gaat pijn voelen, maar niemand wordt écht hard geraakt. De woonlasten zullen amper stijgen. (Ik ben benieuwd wanneer de aanslag Onroerendgoed Belasting op de deurmat valt)
En in 2024 verwacht Wingelaar alweer een paar honderdduizend euro in de plus te eindigen: niet gigantisch ruim, maar wel stevig gezond. (Dus een beetje zoals de winterjas die burgemeester Marion Leurs aan het goede doel doneerde?)

Zij besluit met "Ons spaarvarken is bij de dokter geweest en kan er weer wat jaren tegenaan".... Nou belastingbetaler, u weet wat u te wachten staat...

Wet is wet
Als je gaandeweg de rit ontdekt dat de Participatiewet wat betreft Jeugdzorg en WMO de gemeentekas aan de rand van de afgrond brengt omdat te veel en vaak ook nog de "verkeerde" mensen een beroep op die wet doen, moet je tijdens het proces op de rem trappen en niet klakkeloos uitvoeren. Lijkt een beetje op de belastingdienst in de Toeslagenaffaire. Wet is wet, ook al zegt je gezond verstand iets anders.... Er bestaat ook nog zoiets als je eigen morele kompas.
Of anders gezegd: een piloot moet niet alleen op zijn meters kijken, maar ook eens naar buiten kijken en en ook eens vragen hoe het met zijn passagiers gaat.


Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht, legt in dit artikel op Zorgvisie.nl de vinger op de zere plek. Hieronder een korte samenvatting van zijn bevindingen.

Opvoedvragen op bordje gemeente
Wat betreft Jeugdzorg komt de stijging vooral voort uit de ambulante jeugdzorg: ouders worden uitgenodigd om met al hun opvoedvragen naar de gemeente te gaan. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het gebruik van jeugdhulp met 18,5 procent gestegen. Vorig jaar kregen bijna 424.000 jongeren jeugdhulp. Inmiddels ontvangt bijna een op de acht jongeren beneden 18 jaar jeugdhulp.

Hogere inkomens profiteren en lage inkomens betalen de rekening
Een van de oorzaken van de forse stijging van de WMO kosten is vooral de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Hiervoor is het kabinet-Rutte verantwoordelijk. Door de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is het vooral voor midden- en hogere inkomens aantrekkelijk geworden om huishoudelijke hulp te vragen. Terecht klagen gemeenten over deze kabinetsmaatregel waar vooral de hogere inkomens van profiteren (en bij bezuinigingen door de kostenstijging de lage inkomens de rekening betalen). 

Wildgroei zorgaanbieders
En last-but-not-least: de wildgroei aan zorgaanbieders. Alle zorgaanbieders die dat willen kunnen een contract bij gemeenten krijgen. Maar daarna kunnen de gemeenten niet of nauwelijks toezicht houden op de noodzaak, kwaliteit en kosten van de zorg die deze aanbieders leveren. Daarvoor hebben gemeenten niet voldoende menskracht en ontbreekt het ook aan bestuurlijke kwaliteit en uitvoeringskwaliteit.

Bronnen: De Limburger 05.11.2020 / Zorgvisie.nl 17.07.2020 / Foto: Cottonbro / Pexels

 

  • Laatste update op .
Paul.
Bezuinigen.
Als een burger moet bezuinigen dan zal de burger het eerst gaan bezuinigen niet essentiële dingen zo als bv hobby's of prettige dingen. Vrij logisch toch? Het bovenstaande verhaal laat zien dat de gemeente daar anders over denkt en bezuinigt, zoals gebruikelijk eerst bij de mensen die afhankelijk zijn van bv een uitkering, WMO en de jeugd en oudere zorg. Als ik eens het artikel van Begroting Stein weer meerjarig sluitend lees word er dus niks bezuinigt op, ik noem maar even iets, het bestuur van de gemeente zelf of bv verkeer ect. Schijnbaar is nieuw asfalt en het plaatsen van kunstwerken op rotondes belangrijker dan de armlastige burgers. De alinea wet is wet zegt eigenlijk al genoeg alleen scheert men nu iedereen over de zelfde kam en ik ken bv. mensen die al maanden bezig zijn om een bijstandsuitkering te krijgen of gewoon geweigerd word. Bij voorbaat fraudeur. Het gaat om de centjes en net zo als bij de gewone burgers kan de gemeente ook eens kijken wat niet direct nodig is zoals nieuw asfalt en kunstwerken en daar op bezuinigen i.p.v. te bezuinigingen op kwetsbare groepen of meer geld weg te halen via de belastingen.
0
Jan Meijers
Financiële problemen Stein
Waarom komt deze gemeente in de problemen.
Te veel wordt er op het bordje van de gemeente gelegd.
De deskundigheid ontbreekt en derhalve komt elke kleinere gemeente in deze problemen.
Je zou denken herindelen maar dat is blijkbaar geen oplossing want ook grote gemeentes hebben deze problemen.
Betere wethouders ?
Wethouders betere scholing geven dan?

Op de nieuwe begroting van de gemeente Stein wordt € 50.000 gereserveerd voor studiekosten van het college.
Maar die gaan dan wel weer af van de minder bedeelde in Stein.

Als de wethouders dat nu eens zélf zouden betalen, want alle budgetten voor ambtenaren zijn wél geschrapt,
dan gaven ze een goed signaal af naar de minima.

Mvr. Wingelaar moet nog véél leer.
Mijn moeder zei altijd :” Het is goed riemen snijden van andermans leer”.

Les 1


0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.