ELSLOO

Politiek

GTST in 't klein:
Coalitievorming in Stein


Donderdag 29 april 2010 zijn de nieuwe wethouders formeel gekozen. Een coalitie van DOS-CMB en PvdA leverde de volgende wethouders op:
Gina van Mulken (DOS-206 stemmen bij de verkiezingen van 3 maart) en Danny Hendrix (DOS-249 stemmen) Graad Coumans (CMB-776 stemmen) en Eef Janissen (CMB-159 stemmen) en José Ie (PvdA-637 stemmen). Op papier een perfecte mix qua leeftijd, geslacht, politieke kleur en ervaring, maar of dat in de praktijk ook gaat werken...?! We zullen zien. Wij gaan in elk geval turven hoeveel dagen dit gekunsteld en in eerste instantie ongewild bestuursgedrocht gaat standhouden.

Samenvatting -naar onze mening- in het kort:..........

1. Oude vijanden van weleer DOS en CMB zetten schijnbaar alle bezwaren en vooroordelen bij het huisvuil en vinden zich heel snel bij de eerste coalitiebesprekingen.

2. Ondanks het feit dat het CDA de afgelopen 2 jaar alleen maar felle op de man/vrouw gerichte oppositie gevoerd heeft, worden ze niet alleen uitgenodigd om coalitiebesprekingen te voeren maar uiteindelijk door DOS en CMB zelfs aan boord getrokken.

3. Maar daarvoor moet het CDA zich wel eerst ontdoen van raadslid en oud-wethouder Harry Govers. Binnen de CDA fractie was Govers al een ongeleid projectiel dus een reden om hem te dumpen is zo gevonden (zie website CDA). Maar dat wist men toch ook al voor de verkiezingen? Waarom de goede man dan nog op de lijst gezet? Gewoon kiezersbedrog! Govers: van stemmenkanon naar kanonnenvoer......van ongeleid projectiel naar stuurloze atoomonderzeeër......die gaat nog voor vuurwerk zorgen!

4. Oud coalitiegenoot PvdA en de VVD (die al jarenlang door DOS geleide coalities gedoogt) worden zonder veel omhalen afgeserveerd en naar de oppositie verwezen. Voor de verkiezingen ging DOS met zowel de PvdA als met de VVD notabene nog een lijstverbinding aan om een restzetel niet bij CDA of CMB terecht te laten komen. Hierdoor gingen in Stein feitelijk de PvdA en de VVD een lijstverbinding aan: Troelstra en Den Uyl draaien zich om in hun graf! De VVD haalt uiteindelijk met 5 stemmen verschil die restzetel binnen en gaat van 1 naar 2 zetels.

5. D'66 komt na jaren afwezigheid weer met 1 zetel in de raad, Frans van der Avert wil meeregeren maar een wethouderszetel is wel wat veel van het goede...

6. Het CDA heeft niet alleen landelijk last van machtwellust. Het aanbod van DOS en CMB om mee te regeren haalt blijkbaar het slechtste in mensen naar boven en het CDA trapt in de keurig afgedekte valkuil. Later realiseert de CDA-top zich pas dat het leveren van een wethouder impliceert dat diens plaats in de raad dan door een Govers-adept wordt ingenomen, waardoor die plotsklaps met 2 mensen in de raad zit en het CDA dan nog maar met 3. Met die wetenschap is het niet moeilijk om de ledenraad te bewegen het hele spel af te blazen: CDA doet toch maar niet mee! Het politieke excuus dat de ledenraad vasthoud aan 1 fulltime wethouder voor het CDA, is erg doorzichtig. Zie persbericht DOS.

7. Vervolgens nodigen DOS en CMB doodleuk de eerder aan de kant gezette PvdA en VVD uit om opnieuw coalitiebesprekingen te gaan voeren. De VVD haakt af omdat haar wethouders-eisen niet worden ingewilligd; 'ns kijken of ze nu toch weer gaan gedogen. De PvdA kiest vreemd genoeg toch voor het regeringspluche en laat zich en passant opzadelen met een loodzware portefeuille, waaronder Financiën....in crisistijd.... Het siert ze wel dat ze niet weglopen voor verantwoordelijkheid!

8. Resultaat: 5 parttime grotendeels onervaren wethouders, gekrenkte ego's en een gefrustreerde raad. Voorwaar géén strijdkracht om een crisis mee te lijf te gaan!

We vragen ons af waarom geen 3 fulltime wethouders worden aangesteld. Geselecteerd op ervaring, deskundigheid en dadendrang. Zo nodig niet-raadsleden, ervaren rotten uit bedrijfsleven of publieke sector.*
Dat is toch oorspronkelijk de bedoeling geweest van het duaal stelsel?!
Of zijn de verdiensten als wethouder voor dat soort lieden soms te laag? Een 100% fulltime wethouder in een gemeente als Stein verdient per maand bruto Euro 5.943 exclusief onkostenvergoedingen.

Heeft deze soap nog winnaars opgeleverd? Ja: VVD en D'66 mogen dan wel niet meeregeren, maar kunnen terugkijken op een mooi verkiezingsresultaat.
Nee; want Govers en het CDA zijn de primaire verliezers. Maar ook de PvdA is een verliezer, want eigenlijk blijkt de partij voor DOS en CMB slechts 2e keus.
Maar wat dacht u van het imagoverlies voor DOS en CMB? Draaikonterij waar Bos een puntje aan kan zuigen......
(Wim Hanssen - 16 april 2010)

Misschien hadden we toch maar op lijst 11
moeten stemmen......

* Duaal stelsel volgens Wikipedia:

Dualisme is een politicologisch en staatskundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren ("De regering regeert; het parlement controleert"). In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging - ook de regeringspartijen - zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het kabinet.
Een duaal stelsel wordt vaak gezien als methode om de politiek opener te maken,
transparanter in het jargon, en daarmee aantrekkelijker. De kritiek op niet-dualistische besluitvorming is dat bestuurders vooraf hun voorstellen afstemmen met volksvertegenwoordigers, in het beruchte torentjesoverleg of in achterkamertjes, waardoor het openbare debat in gemeenteraad of parlement weinig betekenis zou hebben.

Sommigen vinden dat in de landelijke politiek tot op heden het dualisme wordt beknot door de regeerakkoorden en loyaliteit ten opzichte van de coalitiepartner. De soms broze regeringscoalities maken enige mate van afstemming tussen de coalitiepartijen echter onvermijdelijk.

Op gemeentelijk niveau is er sinds 2002 wel sprake van:

  • wethouders zijn niet langer tegelijkertijd lid van de raad;
  • wethouders hoeven niet meer eerst tot raadslid gekozen te worden. Het idee is dat men zodoende meer capabele bestuurders aan kan trekken;
  • de raad zal niet langer meebesturen maar moet het bestuur veel meer gaan controleren. Één controle-instrument is de instelling van gemeentelijke rekenkamers.

 

PERSBERICHT DOS van 10 april 2010

De politieke partijen CMB, DOS en CDA hebben in een eerder stadium van het formatieproces te kennen gegeven dat ze samen willen komen tot een brede coalitie, bestaande uit de 3 grootste partijen in de gemeenteraad van Stein.
Recent hebben de onderhandelaars van de partijen in goed overleg overeenstemming bereikt over:

-    De belangrijkste politiek inhoudelijke thema’s
-    De samenstelling van het college van B&W
-    De hoofdlijnen van de portefeuilleverdeling

Tijdens de afgelopen week zijn vertegenwoordigers van de drie partijen aan de slag gegaan met de schriftelijke uitwerking van het coalitieakkoord.
Kortom, de klus leek geklaard. Het overleg met het ambtelijk apparaat stond op de rol.

Vandaag, zaterdag 10 april, heeft de delegatie van het CDA in een overleg formeel laten weten dat ze terug komen op eerder gemaakte afspraken. Het CDA stelt met name de samenstelling van het college van B&W en de portefeuilleverdeling opnieuw fundamenteel ter discussie. De CDA vertegenwoordigers zijn, naar eigen zeggen, teruggefloten door de ledenvergadering. Het CDA heeft de samenstelling van het College van B&W overigens tot ultimatum verheven.

Het spreekt voor zich dat DOS en CMB zeer teleurgesteld zijn in de handelswijze van het CDA. Wij hebben na enkele informatieve gesprekken ons vertrouwen gesteld in een fractie van 4 personen die onder de vlag van het CDA een brede coalitie met ons wilde vormen. Sterker nog, de fractie van 4 personen wilde zelfs in de coalitie stappen onder een andere naam als zelfstandige fractie, indien dat nodig mocht zijn, waarvan acte. De kans dat er in die (CDA) fractie afvalligen zouden zijn, werd door de heren zelf nihil genoemd, waarvan acte. Die zelfde mensen hebben verregaande (inhoudelijke) afspraken met ons gemaakt. Deze afspraken komen zij nu, in een zeer laat stadium waarin wij in een afrondende fase zijn, niet na.
Helaas laat daarmee het CDA , ondanks het feit dat er inhoudelijk verregaande overeenstemming was, een enorme kans varen om volwaardig deel te nemen aan een brede coalitie in Stein.

Stein is gebaat bij een coalitie die stabiel en daadkrachtig is. Dat blijkt met het CDA, ondanks alle moeite, niet haalbaar te zijn. DOS en CMB die samen al een krappe meerderheid hebben, willen met de VVD en de PvdA bekijken welke combinatie verder mogelijk is. Deze gesprekken vinden op zondagochtend 10 april plaats. Om de vaart er wel in te houden is een strakke planning voor de komende dagen gemaakt. Het streven blijft om op 29 april het nieuwe college te benoemen.

  • Laatste update op .
Jan
En nu is het de hoogste tijd dat het CMB de verkiezingsbordjes eens hier en daar van de lantaarnpalen af gaat halen. Woensdag nog gezien tijdens de markt in Nieuwdorp.
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.