ELSLOO

Politiek

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Hemelbeek zorgt voor bijna constante overlast

De Hemelbeek aan de rand van Kasteelpark Elsloo en het Elslooër Bos, die gevoed wordt door de talloze bronnen in het gebied, zorgt een groot deel van het jaar voor wateroverlast waardoor wandelpaden worden overspoelt en onbegaanbaar worden. Daarom zijn al vlonders aangelegd om de vele wandelaars naar en vanuit het Kasteelpark naar het Elslooër en Bunder Bos met droge voeten thuis te laten komen.

Maar zult u zeggen: de bronnen en de beek zijn er altijd geweest en vroeger kon je hier gewoon over harde paden wandelen. Ja dat klopt. Guus Peters, streekhistoricus en raadslid in de gemeente Stein legt het uit.

Voordat het gebied zo'n 25 jaar geleden door Staatsbosbeheer "aan de natuur werd terug gegeven" zoals men het zo mooi noemt, was het gebied een authentiek weidelandschap -de beemden- zoals zich dat voor de aanleg van het Julianakanaal tot aan de Maas uitstrekte. Mooie, groene sappige weilanden doorsneden met kabbelende beekjes. Grazende koeien en hier en daar een prachtige oude walnotenboom en andere bomen. Een plaatje....

De nieuwe natuur is in de weilanden ontstaan door het verleggen van de Hemelbeek en door toedoen van de bevers die hier sedert ongeveer 2005 leven.
De Hemelbeek is geen natuurlijke beek maar naar het kasteel omgeleid na het graven van het Julianakanaal. De beek voert echter grote hoeveelheden zand mee afkomstig van de hellingen rond de spoorlijn waar zich grote drijfzandbanken bevinden. Dit zand vult de bedding van de beek op en verhoogt daarmee het waterpeil. In het verleden werd de beek op gezette tijden uitgediept en met het zand werd het aangrenzend voetpad verhoogd.

Elsloo Hemelbeek historie 01

Foto: linksonder een gedeelte van het besproken gebied. Hier ziet men de verlegde Hemelbeek al door de weilanden stromen.

In de jaren 90 werd de loop van de Hemelbeek nogmaals verlegd, nu werd een bedding uitgegraven dwars door de weilanden grenzend aan het park. Tot grote vreugde van de natuurbeheerders, vestigden zich hier ook bevers die via de Maas vanuit hun uitzetgebied in Meers nieuwe leefomgevingen zochten en die bij de nieuwe loop van de Hemelbeek vonden. Door de jaren heen verwilderde het gebied en ontstond er nieuwe natuur. Maar de activiteiten van de bevers namen toe en er kwamen meer dammen die het water opstuwden.

Tegelijkertijd werd de beek ten zuiden van de Kromme Dijk echter steeds ondieper doordat deze niet meer uitgediept werd. De nieuwe natuur werd steeds moerassiger door verzanding van de beek en door vallende bomen die de waterafvoer stagneerden. Met als gevolg dat het water in de beek steeds verder opgestuwd wordt en vanaf september over de paden stroomt en nu zelfs de weg Elsloo-Geulle heeft bereikt. Het is dus geen kwelwater wat het waarschuwingsbordje vermeld, maar water dat opgestuwd wordt door achterstallig onderhoud.

Aldus Guus Peters. Hij heeft op persoonlijke titel al geklaagd bij eigenaar Staatbosbeheer en waterbeheerder Waterschap Limburg. Ook de gemeente Stein en IVN Elsloo hebben hun beklag gedaan. Maar zoals zo vaak bij overheidsinstanties wijst de ene naar de andere en gebeurt per saldo niks.

Meer over de bevers >>

Elsloo Hemelbeek overlast 01

 

Elsloo Hemelbeek historie 02

Foto: links het gebied en rechts de Oostelijke Kanaalweg richting Geulle.

Elsloo Hemelbeek historie 03

Elsloo Hemelbeek historie 05

De een vindt het erg dat het weidelandschap is verdwenen, een ander vindt de nieuwe, woeste natuur mooier... smaken verschillen.

Elsloo Hemelbeek historie 04

Foto's van Guus Peters op deze pagina tonen de wateroverlast van de Hemelbeek en zwartwit foto's van het vroegere weidegebied.

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.