Coalitie-akkoord

Op 12 april 2022 heeft DOS bekend gemaakt dat zij een coalitie gaan vormen met SB en VVD.

Ter herinnering het actuele zetelaantal van deze drie partijen: DOS 8 / SB 2 / VVD 1
Dus zelfs als een van de kersverse coalitiepartners tussentijds zou afhaken, heeft DOS nog steeds een meerderheid in de 19-koppige raad.

Ondanks hun verlies bij de recente verkiezingen stappen SB en VVD opnieuw in een coalitie met DOS. De VVD promoveert van gedoogpartner tot echte coalitiegenoot en zal daarvoor wel beloond worden met een wethouderszetel.

Veel mensen hoopten op een coalitie tussen DOS en CMB, de twee grootste partijen. Dat bleek ook uit de stemmenwinst voor beide partijen in maart. De kiezer is terecht van mening dat je in crisistijd moet kiezen voor het krachtigste bestuur.
Maar dat telt niet in de politiek, zowel landelijk als plaatselijk niet. En dan vindt men het anderzijds wel gek dat er steeds minder mensen gaan stemmen en dat hun stemgedrag steeds extremer wordt.

Maar een coalitie met CMB vindt DOS blijkbaar te spannend. Zij kiezen voor "stabiliteit" volgens hun voorman Danny Hendrix. Hij bedoelt natuurlijk dat zij kiezen voor "absolute macht". Want die heeft DOS gezien de zetelverdeling in de coalitie en straks de wethouderszetels in het nieuwe college van B & W. Dat worden weer drie wethouders voor DOS terwijl SB en VVD hun handen dicht knijpen met hun hele of misschien wel parttime zeteltje.

Grootste verliezer CDA doet het enige juiste en kiest nu voor een rol in de oppositie.

Zo stemde Stein in 2022

Geen schokkende uitslag in Stein, al zal een enkeling dat anders ervaren.
DOS bleef de grootste partij, op eerbiedige afstand gevolgd door CMB. Beiden boekten een kleine winst.
CDA is de grootste verliezer en gaat van 2 naar 1 zetel. SB, VVD en PvdA houden hun huidige zetel(s).

Zetelverdeling

DOS  8
CMB  6
SB    2
CDA  1
PvdA 1
VVD  1

Wonden likken
De coalitiegenoten CDA, SB en VVD verloren terwijl DOS, het boegbeeld van die coalitie, won. Vooral de VVD zat hiermee danig in haar maag.

Ook het CDA likt haar wonden en heeft dat mijn inziens vooral aan de landelijke politiek te danken: Wopke Hoekstra heeft geen enkele boodschap, al kijkt hij nog zo vaak en zo serieus in de camera. Die had gewoon boekhouder moeten blijven en Hugo de Jonge onderwijzer.
Natuurlijk speelde ook mee dat wethouder Huub Janssen niet meer op de lijst stond, vanwege verhuizing naar een andere gemeente. Die was in 2018 toch goed voor 245 stemmen.

Kortom, de kleine coalitiepartijen kunnen de komende 4 jaar beter in de oppositie gaan, anders bestaan ze in 2026 alleen nog maar op papier...
De kiezer wil blijkbaar een andere coalitie en waarom niet DOS met CMB ?!

PvdA wint
PvdA spint het meeste garen bij het stoppen van de lijst Progressief Stein en boekt de grootste stemmenwinst. In 2018 kwamen ze ternauwernood in de raad dankzij een restzetel, nu lukt dat royaal op eigen kracht.

Democratie grote verliezer
Maar de echte grote verliezer in Stein is de democratie.
Opkomst 52,51% oftewel 10.923 stemmen terwijl dit in 2018 nog 58,45% en 11.854 stemmen waren. Maar liefst 10% eerdere kiezers die het niet meer de moeite waard vonden om op deze alleszins mooie woensdag hun burgerrecht uit te oefenen.

Wellicht veroorzaakt doordat het de weken voorafgaand aan de verkiezingen in de media veel over de wereld ging en maar weinig over de buurt. Maar het kan ook goed zijn dat een aanzienlijk deel van de kiezers het vertrouwen in de gehele politiek kwijt is, ook de gemeentelijke. En dat is natuurlijk niet zo gek als je steeds, crisis of geen crisis, aan het kortste eind trekt.

De burgemeester is ook verbijsterd; hoe kan dat toch, ondanks alle debatten en de speciale verkiezingskrant?
Misschien houdt de kiezer niet van die strak door de gemeente geregiseerde debatten zoals onlangs in het Maaslandcentrum en 4 jaar geleden in De Grous?! Een door het Dorpsplatform Elsloo georganiseerd debat deed zijn naam wel eer aan in 2018: veel publiek en volop discussie.

En laat een debat vooral niet live streamen. Dat lukt technisch toch niet en heeft daardoor een averrechtse werking. En het vooruitzicht om met een half oog naar de tv te kunnen kijken, weerhoudt mensen om een debat in een zaal te bezoeken. Hetgeen ook nog 'ns goed zou zijn voor de sociale cohesie na alle Corona-ellende.

Als de politiek de komende dagen toch aan 't evalueren slaat, moeten ze vooral over het verlies van de democratie brainstormen. En minder over wie nu wethouder mag worden.

De gekozen raadsleden

DOS - 4100 stemmen - 8 zetels

1. Danny Hendrix 708 stemmen (2018: 945)
2. Joep Ummels 686 (2018: 480)
3. Julie Meijers 408 (2018: 359)
4. Natascha Wingelaar 367 (2018: 342)
5. Sam Janssen 336 (2018: niet)
6. Paul Alberti 247 (2018: niet)
7. Guus Peters 216 (2018: 200)
8. Manon Wenmekers 167 (2018: niet)

CMB - 3470 stemmen - 6 zetels

1. Chantal Meijers 958 stemmen (2018: 536)
2. Willem Thewissen 707 (2018: 394)
3. Joyce Römers 313 (2018: 378)
4. Kyle Hoeveler 259 (2018: 137)
5. Ingrid van Es 240 (2018: 194)
6. Jean de Vries 145 (2018: 126)

Chantal Meijers hoogste aantal stemmen in Stein

CDA - 854 stemmen - 1 zetel

1. Suzanne Jennekens-Cramers 311 stemmen (2018: 293)

SB - 1055 stemmen - 2 zetels

1. Noud Claessen 378 stemmen (2018: 136)
2. John Cleuters 28 (2018: niet) 

VVD - 705 stemmen - 1 zetel

1. Frank Dassen 322 stemmen (2018: 291)

PvdA - 744 stemmen - 1 zetel

1. José Ie 442 stemmen (2018: 296)


Zo stemde Stein in 2018

De opkomst op Verkiezingsdag 21 maart 2018 in Stein: 
Gemeenteraadsverkiezingen 58,45% (in 2014 was dat 58,15%)

De landelijke trend dat de lokale politieke partijen de grote winnaars zijn, wordt in 2018 ook in Stein doorgezet. Ofschoon dat in Stein alleen geldt voor DOS en CMB.
Coalitie-partijen CDA en Steins Belang betalen de regeringstol en verliezen, daar waar DOS de vruchten plukt.

Progressief Stein doet voor het eerst mee onder die naam en behaalt 1 zetel (had als D66 ook 1 zetel) De VVD houdt haar 1 zetel.
PvdA blijft in de raad dankzij een restzetel. De andere restzetel gaat naar DOS.

De kiesdeler: 11.854 geldige stemmen gedeeld door 21 raadszetels = 564,476 stemmen nodig voor een raadszetel.

De definitieve uitslag:

DOS:   8 zetels (2014: 7)
Totaal aantal behaalde stemmen 3939;
(in Elsloo = 1538 / 2014: 1379 stijging in Elsloo +11,5%)

CMB:   6 zetels (2014: 5)
Totaal aantal behaalde stemmen 3429
(in Elsloo = 1042 / 2014: 733 stijging in Elsloo +42,2%)

CDA:   2 zetels (2014: 3)
Totaal aantal behaalde stemmen 1393
(in Elsloo = 346 / 2014: 403 daling in Elsloo -14%)

Steins Belang:  2 zetels (2014: 3)
Totaal aantal behaalde stemmen 1182
(in Elsloo = 129 / 2014: 184 daling in Elsloo -30%)

Progressief Stein: 1 zetel (2014: 0)
Totaal aantal behaalde stemmen 565
(in Elsloo = 123 / 2014: 0) 

VVD:  1 zetel (2014: 1)
Totaal aantal behaalde stemmen 855
(in Elsloo = 390 / 2014: 369 stijging in Elsloo +6%)

PvdA:  1 zetel (2014: 1)
Totaal aantal behaalde stemmen 491
(in Elsloo = 183 / 2014: 273 daling in Elsloo -33%)

Hier kunt u de definitieve uitslag op kandidaten- en stemburo-niveau lezen/downloaden >

Gekozen raadsleden (op basis van voorkeurstemmen)

DOS
1. Danny Hendrix 945 stemmen (2014: 775)
2. Joep Ummels 480
3. Peter Claessen 407
4. Julie Meijers 359
5. Natascha Wingelaar 342
6. Guus Peters 200
7. Ron de Rooy 177 
8. Jorg Driessen 141

CMB
1. Jack Meijers 630 stemmen (2014: 765)
2. Chantal Meijers 536
3. Willem Thewissen 394
4. Joyce Römers 378
5. Nancy Martens 196
6. Ingrid van Es 194

CDA
1 Eric Bours 315 stemmen (2014: 272)
2 Suzanne Cramers 293

Steins Belang
1. Gina van Mulken-van Lingen 298 stemmen (2014: 250 op DOS lijst)
2. Noud Claessens 136

VVD
1. Frank Dassen 291 stemmen (2014: 39)

Progressief Stein
1. Frans van der Avert 241 stemmen (2014: 353 op D66 lijst)

PvdA
1. José Ie 296 stemmen (2014: 320)

Na de verkiezingen werd er een coalitie gesmeed tussen DOS, CDA en SB met gedoogsteun van VVD. Daardoor heeft de coalitie 13 van de 21 zetels. De eerste drie partijen leverden respektievelijk 3, 1 en 1 wethouder.

DOS

Lijst 1
Democratisch Onafhankelijken Stein

1. Danny Hendrix
2. Natascha Wingelaar
3. Joep Ummels
4. Julie Meijers
5. Sam Janssen
6. Paul Alberti
7. Daniëlle Smeets
8. Paul Thomassen
9. Maurice Gransier
10. Meddy Goossens
11. Manon van Erp-Wenmekers
12. Guus Peters
13. Brenda Slangen
14. Salih Ibrahim Suleman
15. Els Kengen
16. Luc Op den Camp
17. Quinten Peerboom
18. Irma Janssen
19. Kevin Van de Wauw

CMB

Lijst 2
Communiceren Met Burgers

1. Willem Thewissen, Stein
2. Chantal Meijers, Elsloo
3. Joyce Römers, Berg a/d Maas
4. Ingrid van Es, Elsloo
5. Kyle Hoeveler, Elsloo
6. Maurice Goossens, Stein
7. Jean de Vries, Stein
8. leon Fredrix, Elsloo
9. Jos Ostendorf, Elsloo
10. Eddy Ubbink, Stein
11. Jay Loonen, Elsloo
12. Rico Thewissen, Urmond
13. Daan van Ommen, Stein
14. Jo Janssen, Meers
15. Nancy Martens, Stein
16. Marcel Brandts, Elsloo
17. Theo van Mulken, Stein
18. Marcel de Beer, Urmond
19. Lucie Smeets-Houben, Urmond
20. Huub Driessen, Stein

CDA

Lijst 3
Christen Democratisch Appèl

1. Eric Bours, Stein
2. Suzanne Cramers, Elsloo
3. Frank janssen, Stein
4. Ken Daemen, Urmond
5. Marie-José Penders-Bolton, Urmond
6. Samira Schröeder-Bendada, Berg a/d Maas
7. Leon Aarts, Urmond
8. Tom Janssen, Stein
9. 
Leon Tummers, Elsloo
10. 
Math Horrichs, Berg a/d Maas

STEINS BELANG

Lijst 4
Stein Belang

1. Noud Claessens
2. John Cleuters
3. Joey Stijns
4. Resi Conjour
5. Jari Knoops
6. Quinty Boemen
7. Davy Pepels
8. Graad Coumans
9. René Demandt
10. Paul Lardenoije
11. Mirjam Driessen-Frederix
12. Tom Keulen
13. Gina van Mulken- Van Lingen

VVD

Lijst 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

1. Frank Dassen
2. Semna Rouschop
3. Ab Broersma
4. Rob Helwig
5. Regina Lotz
6. Myrthe Helwig
7. Josyanne Kremers
8. Elly Snackers
9. Patrick Ruijters
10. Rob Drummen
11. Peter Salden
12. Rob Hermens

PvdA

Lijst 6
Partij van de Arbeid

1. José Ie, Elsloo
2. Lieke Schmeitz, Stein
3. Hub Vaessen, Urmond
4. Boudewijn Janssen, Elsloo
5. Ronald Jaspar, Elsloo
6. Marijke Clerx, Urmond
7. Seddik Ghoule, Elsloo
8. Helga Heijing-Meessen, Stein

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.