ELSLOO

Politiek

DOS royeert kandidaat-raadslid

DOS royeert kandidaat-raadslid

Op hun website heeft DOS bekend gemaakt dat ze een kandidaat-raadslid geschrapt hebben. Naar verluid beterft het Leo Noy uit Stein, nr 12 op de DOS lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Bij DOS is het gebruikelijk dat alle kandidaten een convenant tekenen waarin zij akkoord gaan dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen, los van hun plek op de lijst. De kieswet hanteert overigens de plaats op de lijst, maar daar kan dus van afgeweken worden. Noy heeft die verklaring blijkbaar niet getekend. Waarom DOS hem desondanks op de lijst gehandhaafd heeft is een raadsel.

Nu DOS met de gekozen raadsleden Danny Hendrix en Ron van Leuken twee wethouders aan de coalitie levert, komen hun plekken in de raad vrij voor de DOS kandidaten met de meeste voorkeurstemmen. In dit geval zouden dat Julie Meijers uit Elsloo (nr 6 op de lijst) zijn en Ron de Rooy uit Stein (nr 17 van de lijst) De kandidaten nr 7 tot en met 16 zouden volgens de getekende convenant afstand gaan doen van hun recht (volgens de Kieswet) op een raadszetel, waardoor de weg voor De Rooy vrij zou komen. Ware het niet dat die dekselse nr 12 Noy dwars blijft liggen. Omdat De Rooy toch al op de nominatie stond om per 1 juli a.s. partijvoorzitter te worden, heeft DOS besloten om de Kieswet te volgen en nr 7 van de lijst, Paul Thomassen uit Elsloo, als raadslid benoemd. 

  • Laatste update op .

De Schaduwelite, voor en na de crisis

De Schaduwelite, voor en na de crisis

9789089646705-178-0Ewald Engelen heeft een boek geschreven over de oorzaken en achtergronden van de crisis. En wat voor een!
Een razendsnelle analyse van een opeenstapeling van gecamoufleerd financieel wangedrag, vriendjespolitiek en onkunde.

Wellink, voormalig president-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) voelde zich betrapt en werd er zichtbaar zenuwachtig door op tv bij "Pauw"
"De bankier heeft van DNB niets te vrezen en de burger hoeft van DNB niets te verwachten"

Met een toenemende verbijstering valt te lezen dat er na de crisis (en de mooie beloftes tot verbetering die erna werden gedaan door de schaduwelite) maar bar weinig is veranderd. Hypotheken worden opnieuw verpakt, bonussen blijven, vermogensbuffers gaan niet genoeg omhoog. Uit alles spreekt een onmacht, en voor velen ook onwil, om iets te veranderen aan het financiële beleid. Het is om moedeloos van te worden.

Lees hier de hele recensie door Mitchell van de Klundert >

Ik heb de 2e druk gekocht, de 1e was binnen enkele dagen uitverkocht. In die 1e druk had Engelen een lijst met namen opgenomen van deze schaduwelite. In de 2e druk heeft hij deze jammergenoeg weggelaten "...omdat de lijst een eigen leven ging leiden, en niet losgekoppeld mag worden van de inhoud..." Wij plaatsen de lijst hieronder, omdat ie zo "mooi" en voorspelbaar is...(klik voor vergroting)
Schaduwelite-ledenlijst

  • Laatste update op .

Rooie Reus Dirk de Vroome

Rooie Reus: Dirk de Vroome


Rooie Reus 2Herinnert u zich Rooie Reus Dirk de Vroome nog!? In de jaren 70 zeer actief in de Westelijke Mijnstreek (en ver daarbuiten) Hij heeft destijds een tijd in Stein gewoond en verscheen te pas en te onpas op diverse vergaderingen en manifestaties.

Hieronder een biografie door SP-kamerlid Ronald van Raak.

Wat is de overeenkomst tussen onderzoeksjournalisten Stella Braam en Chris de Stoop, buurtactiviste Annie Verdoold uit het Rotterdamse Spangen, gezondheidswinkel De Witte Jas in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, oud-defensiemedewerker en klokkenluider Fred Spijkers, Turkse moeders in Deventer die zich sterk maakten voor een gemengde school voor hun kinderen, het kritische VPRO-radioprogramma Argos en de Heerlense SP-wethouder Riet de Wit? 
Allemaal hebben ze ooit de Rooie Reusprijs gewonnen.

Deze prijs is in 1996 door de SP in het leven geroepen en een eerbetoon aan de tien jaar daarvoor overleden actievoerder Dirk de Vroome (1925-1986), die zichzelf de Rooie Reus noemde.
De Rooie Reuzen waren een groep activisten die vanaf het begin van de jaren zeventig actief was in Limburg en Noord-Brabant. De naam was ontleend aan het wasmiddel Witte Reus, dat alle vuil wit wast. Dirk de Vroome was de centrale figuur in deze groep. Hoewel hij niet juridisch was geschoold, bracht hij zaken voor de rechter van mensen die problemen kregen met overheden en instellingen. Dirk zag het belang van persaandacht om de eisen van zijn cliënten kracht bij te zetten. Daarom ging zijn juridische strijd vaak gepaard met ludieke acties, die de aandacht trokken van het publiek. Ook de rechtszaal zélf was voor Dirk een podium voor politieke strijd.

De rechtszaal als politiek podium
Hij begint in de gerechtsgebouwen kind aan huis te worden en schijnt de rechtszaal te gebruiken als podium waar hij acteert met verbluffend gemak, meeslepende bewogenheid en groot natuurtalent,’ schreef het Eindhovens Dagblad op 16 mei 1972 over Dirk de Vroome. In 1969 had de PSP in Sittard een sociaal adviesbureau opgericht, waar mensen terecht konden met vragen over huren, uitkeringen, belastingen et cetera. Dirk, die de spil was van de hulpdienst, had het principe van deze diensten in de jaren vijftig geleerd bij de toenmalige communistische Eenheidsvakcentrale. Hij had zichzelf wegwijs gemaakt in het juridische raadswerk. Tientallen zaken bracht Dirk voor de rechtbank, waar hij een rode toog droeg, om aan te geven dat zijn juridische strijd ook een politieke strijd was.

De meeste acties heeft Dirk de Vroome ondernomen voor zigeuners en woonwagenbewoners, die vroeger rondtrokken als handelaren, muzikanten en seizoensarbeiders. De woonomstandigheden in de kampen waren vaak slecht, door een gebrek aan wc’s, waterleidingen en scholen. Ook streed hij samen met de bewoners een juridische strijd tegen de afbraak van woonwagenkampen. Het ging Dirk echter niet alleen om het behoud van de kampen, maar ook om de ontwikkeling van de bewoners.

Nadat in 1973 de ontruiming van een kamp in Stein was voorkomen, bouwde hij met de bewoners een klaslokaal waar studenten van de Sittardse sociale academie lessen begonnen te geven, als een begin van integratie. Als gewoonlijk ging dit gepaard met veel media-aandacht. Kranten, radio en tv bezochten het kamp en dagblad De Limburger bracht in een grote auto schoolbanken en lesmateriaal dat door een Maastrichtse basisschool was geschonken.

Groot in het kleine
Rooie Reus 3Tegenover de arrogantie van de macht staat, wanneer wij dat willen, de macht der machtelozen,’ schreef Dirk de Vroome in het Brabants Dagblad van 6 oktober 1982. Dirk wist wat het betekent om machteloos te zijn. Hij was in de crisisjaren dertig in Amsterdam opgegroeid in armoede. Na de oorlog werd hij afgekeurd voor de marine wegens ‘geestelijke instabiliteit’. In 1948 trouwde hij met Hennie de Haas, met wie hij drie kinderen kreeg.

Dirk ging werken bij Hoogovens, maar nadat hij zijn chef had aangevallen werd hij ontslagen. Na enkele omzwervingen werd Dirk koelmonteur in het Limburgse Stein. Maar ook hier werd hij in 1969 ontslagen, waarna hij terechtkwam bij de sociale werkplaats in Sittard. Zijn politieke activiteiten maakten het vinden van werk moeilijk. Het monteursbedrijf dat Dirk vervolgens startte, kende veel tegenslagen.

De titel Rooie Reus verborg hoe klein Dirk de Vroome zich soms moet hebben gevoeld. Biograaf Jo Schoormans schrijft in De Rooie Reus. Dirk de Vroome, strijder tegen onrecht (1995): ‘Hij had het voortdurend nodig om zichzelf op te blazen en kon geen brief schrijven of gesprek voeren zonder met Kamervragen of de pers te dreigen.

De Rooie Reus, de ‘Schrik der Autoriteiten’, zoals hij zichzelf graag presenteerde, voelde zich klein en had meer dan alleen een toog nodig om zich op te peppen. Hij besefte drommels goed hoe laag hij was opgeleid en hoe mislukt zijn carrière was; hij kon vaak niet eens zijn gezin door arbeid onderhouden.’ Maar voor veel mensen die in de problemen kwamen waren de hulpvaardigheid en strijdbaarheid van Dirk een groot geluk. ‘Blijf trappen, Rooie Reus, op je fiets tegen de storm,’ riep een briefschrijver hem toe in De Stem van 9 april 1984.

Rooie Reus 1

Die toga…
‘En je trekt nu die rode toga uit!’

Steevast was dat de reactie van de rechter als Dirk de Vroome in zijn kenmerkende gewaad de rechtszaal betrad op zijn kruistocht tegen het onrecht.

‘Maar edelachtbare, u maakt het alleen maar erger zo.’
‘Niks mee te maken, uit die toga.’

En daar stond de Rooie Reus dan, levensgroot en poedelnaakt.
‘Trek die toga aan, en vlug een beetje!’

‘Ja zeg, toga uit, toga aan, wat wilt u nou, ik ben geen knipperlicht...’

Een belangrijk strijdmiddel van Dirk de Vroome was zijn gevoel voor humor, waarbij hij zich een meester toonde in vermommingen. Als de kledingverkoper Cohen maakte hij de leiding van vliegbasis Volkel wijs dat hij honderd luchtmachtuniformen had verkocht aan ‘langharig tuig,’ waarna de militairen de opdracht kregen elkaar te controleren en achttien kilometer file ontstond.

Als mr. Dubois van het door hem verzonnen Noord-Hollandse Perscentrum verstoorde hij een toespraak van NAVO-secretaris-generaal Joseph Luns. Als de Zweedse generaal Hölgerstum spelde hij de burgemeester van Brunssum een hondenpenning op.

Dirk kreeg ook steun uit de politiek, vooral van de PSP. In 1982 stond hij kandidaat voor de SP bij de Statenverkiezingen in Limburg en in 1984 voerde hij voor deze partij campagne voor het Europees Parlement. Dirk de Vroome overleed in 1986.

Het lokale activisme van de SP en de lokale hulpdiensten dragen nog steeds de sporen van Dirk de Vroome. En natuurlijk de Rooie Reusprijs. Kandidaten voor deze prijs kunt u opgeven op: www.rooiereus.nl

  • Laatste update op .

Voorstel afvoer afval

Afvoer Afval Anders

Een van onze lezers doet een voorstel om GFT bak, restafval, oud papier en plastic op een andere manier aan te bieden, waarmee niet alleen financieel voordeel is te behalen maar waarmee ook de verkeersveiligheid een dienst wordt bewezen.

Zijn voorstel is om in de even maanden (februari, april, juni, augustus, oktober en december) alle afval aan de straatkant met de even huisnummers te plaatsen. In de oneven maanden wordt het huisvuil aan de straatkant met de oneven huisnummers klaar gezet. Dus u zet het vuil de ene maand bij de overburen, de andere maand staat de hele hap bij u op de stoep.

Voor de ophalers betekent dit minder lopen en kortere stopmomenten, hetgeen een besparing in de arbeidskosten en brandstof zal betekenen en dus goed voor uw beurs.
De kortere stopmomenten en geen overstekende vuilnismannnen komen ten goede aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.

Hoe denkt u hierover? Geef uw mening hieronder. Bij "other" kunt u ook een ander antwoord geven.

  • Laatste update op .

Mirjam Driessen-Frederix stapt over van PvdA naar Steins Belang

Mirjam Driessen stapt per direct over van PvdA naar Steins Belang

PvdA raadslid Mirjam Driessen-Frederix is met ingang van 18 oktober 2013 overgestapt naar de fractie Steins Belang.

Zij is 7 jaar raadslid voor de PvdA geweest. De reden voor de overgang is dat zij zich niet langer kan verenigen met de manier van samenwerken en communiceren van het plaatselijk PvdA bestuur met haar fractie. Het probleem speelt blijkbaar al langer en met de komende verkiezingen in het vooruitzicht wil zij zich niet meer kandidaat stellen voor de PvdA en zelfs gedurende de rit het schip verlaten.

Het drijvend vermogen van het PvdA-schip zal de komende maanden blijken... Als de landelijke teloorgang van de partij zich ook bij de gemeenteraadsverkiezingen manifesteert, zal de PvdA in Stein waarschijnlijk geen zetel kunnen veroveren.

Wellicht heeft zij haar bestuur in december 2011 verrast toen ze bij het opstappen van PvdA wethouder José Ie (omdat een motie van wantrouwen dreigde, ook gesteund door de coalitiepartijen) niet als te doen gebruikelijk uit de coalitie stapte, maar aangaf dat "...de PvdA zich over de toekomst moest beraden..." Eerder dat jaar uitte zij al kritiek op het Vixia dossier van haar eigen wethouder. 
Heuvelmans volgde Ie korte tijd later op en de gelederen bij de PvdA leken weer gesloten. Het pluche en vermeende "regeringsmacht" verrichten blijkbaar wonderen... en dat niet alleen bij de PvdA...

Saillant detail: voorman Graad Coumans van Steins Belang was vele jaren PvdA raadslid en wethouder en stapte zo'n 6-7 jaar geleden uit de partij. Volgens mevrouw Driessen sluit Steins Belang nauw aan bij haar politieke kleur en heeft zij de samenwerking met de partij de afgelopen jaren steeds gewaardeerd.

Maar waarschijnlijk komt ze bij Steins Belang ook niet hoger dan een 3e plek. Of het zou moeten zijn dat Graad Coumans, Eef Janissen en Paul Lardenoije van hun oude dag gaan genieten.... eerst zien en dan geloven....

Zij benadrukt dat de samenwerking met fractiegenoot Jos Schouren en PvdA wethouder Leon Heuvelmans altijd uitstekend is geweest. Zij zal het beleid van het huidig college, inclusief wethouder Heuvelmans, van harte blijven steunen.

Uit een reactie vandaag door het plaatselijk PvdA-bestuur blijkt dat men daar het opstappen wijt aan de haar toebedeelde plaats 3 op de voorlopige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA is verder verbolgen over het feit dat Mirjam Driessen de raadszetel bezet houdt nu ze naar een andere partij overstapt. De 2 zetels die de PvdA in 2010 behaalde werden in eerste instantie bezet door José Ie en Jos Schouren. Alleen doordat Ie wethouder werd kwam Driessen in de raad. 
In 2010 behaalde José Ie 637 stemmen, Jos Schouren 284 en Mirjam Driessen 137 stemmen.

Lees de volledige reactie op www.pvda-stein.nl

  • Laatste update op .

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.