Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Grondstoffencoaches gaan aan de slag in o.a. Elsloo

  • Afbeeldingen | Bron: RWM (embedded) | Bron artikel: rwm.nl ©

Bijna vierduizend huishoudens in de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein ontvangen de komende weken een brief van Piko en Jordy, de grondstoffencoaches van RWM. In de brief stellen de coaches zich aan hen voor en vertellen zij wat zij doen.

De grondstoffencoaches helpen inwoners om nog meer afval goed te scheiden. Veel inwoners zijn hierin al goed op weg. De vraag is hoe een volgende stap kan worden gezet. Het is de ambitie van de gemeenten om niet alleen te komen tot nog minder huishoudelijk restafval maar ook tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gescheiden grondstoffen.

Hoe zuiverder de stroom groente-, fruit- en tuinafval bijvoorbeeld, hoe hoogwaardiger de recycling ervan tot compost en biogas. Ook wil RWM afkeur van het GFT-afval door vervuiling van bijvoorbeeld plastic verpakkingen, houten voorwerpen, papier/karton en vuilniszakken met restafval voorkomen. Daarnaast vindt RWM nog veel etensresten en GFT in het restafval, alsook verpakkingen (pmd) en papier en karton. Kleinere stromen die nog in het restafval zitten, zijn glas en textiel.

Proefgebieden
Vanuit hun ervaring als chauffeur en belader en kennis van de dorpen en wijken gaan Piko en Jordy aan de slag in een aantal proefgebieden. Dit zijn de Kapelaan Wijnensingel met binnenring in Beek, een deel van het dorp Elsloo in Stein en de wijk Broeksittard en de buurten Buchten en Holtum in de gemeente Sittard-Geleen.

Hier zullen de coaches wekelijks hun ronde maken en in gesprek gaan met inwoners. Zij geven praktische tips, luisteren naar eventuele belemmeringen die inwoners ervaren en proberen hier samen met hen oplossingen voor te zoeken. Ook suggesties van inwoners hoe het scheiden van afval nog makkelijker kan worden gemaakt, ook bij hoogbouw, zijn van harte welkom.

Meer informatie over afvalscheiding ⇢


Vooral in Elsloo nog wat hulp nodig 

In De Limburger van woensdag 11 oktober staat een artikel over de afvalcoaches waarbij wethouder Hendrix van de gemeente Stein geciteerd wordt:

"We zien nog veel groente-, fruit- en tuinafval bij het restafval. De coach begint in Elsloo. Daar hebben ze nog wel een handje hulp nodig, laat onze sorteeranalyse zien.”

Desgevraagd laat de wethouder vandaag weten dat hij van RWM heeft doorgekregen dat in Elsloo wordt gestart omdat daar vanuit waarnemingen (ophaalroute) scheiding beter zou kunnen. Een verdere onderbouwing daarvan is niet voorhanden. En dat is is volgens Hendrix ook niet relevant omdat ergens begonnen moet worden en dat het niet overal tegelijk kan.

Ik heb de wethouder voorgesteld om in de zomermaanden GFT afval wekelijks op te halen of GFT te laten aanbieden op het kleinere, gratis milieupark in Stein.

"Gratis (GFT) afval inleveren zal geen optie zijn omdat verzamelen en verwerken nu eenmaal (veel) geld kost. GFT/afval in de zomer is een bekend probleem maar er zijn inmiddels gangbare technieken (afbreekbare afvalzakken) om dit te voorkomen. Ook de afvalcoach zou hierin kunnen helpen. De belastingen op afval zullen in de toekomst ook steeds hoger worden. Daarom willen we ook VANG (Van Afval Naar Grondstof) worden. Uiteindelijk moeten we helemaal circulair worden en geen restafval meer produceren. Tot die tijd zetten we goede stappen." aldus wethouder Danny Hendrix.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien