Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
monding Hemelbeek in Maas

Aanpak beekmonding Hemelbeek

  • Afbeeldingen | Bron: Waterschap Limburg ©

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat gaan aan de slag met de herinrichting van de monding van de Hemelbeek in de Maas. Aannemer Leenaerts BV start de laatste week van februari 2024 met de werkzaamheden. De overlast voor de omgeving zal zeer beperkt blijven. De werkzaamheden vinden voornamelijk binnen het projectgebied plaats. Het projectgebied grenst aan het terrein waar 's zomers het Conincx Pop festival plaatsvindt. Het fietspad langs de Westelijke Kanaalweg blijft open. Naar verwachting gaan de werkzaamheden een maand duren.

Voldoen aan kwaliteitseisen water
De reden om de monding van de Hemelbeek aan te pakken, is dat het waterschap moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze schrijft de kwaliteitseisen voor van Europese oppervlaktewateren. Uiterlijk 2027 moeten deze voldoen aan de normen voor gezond water en leefomgeving van planten en dieren. Beekmondingen zijn belangrijk als paaigebied en schuilplek voor vissen. Met de aanpak Hemelbeekmonding verbeteren we de visoptrek tot aan de duiker onder het Julianakanaal en realiseren wij een paaigebied én schuilplek voor vissen in de Maas. Ook pakken we de ecologische toestand van de beekmonding als geheel aan, om de bestaande flora en fauna te versterken.

Verlagen waterval
Het project betreft de herinrichting van de snelstromende Hemelbeek tussen het Julianakanaal en de Maas over een lengte van circa 200 meter. De beekmonding ligt nu 1,7 meter hoger dan de Maas. Deze ‘waterval’ belemmert vissen een groot deel van het jaar om vanuit de Maas de beek in te zwemmen. Om dit probleem aan te pakken, wordt er gegraven, de beek licht slingerend gemaakt en komen er zogenoemde stoorstenen in de nieuwe beekloop. Ook worden er struiken aangeplant.

Natuurlijker beekmonding
De werkzaamheden maken deel uit van het Beekmondingenconvenant. In deze samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en waterschappen staan afspraken om beekmondingen langs de Maas natuurlijker in te richten. Inmiddels zijn in Limburg al zo'n twintig beekmondingen ecologisch hersteld. Nu is de Hemelbeek aan de beurt.

Meer informatie over het project ⇢ 

  • Laatste update op .
Guus Peters
Stapstenen in Hemelbeek.
Jammer is dat ik nergens lees dat er stapstenen zoude komen in de beek. Nu wordt de struinroute vanaf Meers naar Geulle onderbroken dooradat men via de weg moet omlopen. Ook zou dat lokake wandelingen gevarieerder maken.
0
redactie
stapstenen Hemelbeek
Dus daar is wel sprake van (geweest)?
Anders kun je dat inbrengen op inloopavond 6 nov.

0
Laat reactieformulier zien