Skip to main content
Bunder- en Elslooërbos

Staatsbosbeheer aan de slag in Elslooër en Bunderbos

  • Afbeeldingen | Bron: Nancy en Hans Janssen, Staatsbosbeheer ©

Tot uiterlijk medio maart 2024 gaat Staatsbosbeheer in het Bunder- en Elslooërbos werken aan natuurherstel door exoten en dode bomen te verwijderen en waar nodig inheemse loofbomen aan te planten. Staatsbosbeheer werkt in dit Natura-2000 natuurgebied met zorg aan het robuuster en klimaatbestendiger maken van de natuur. De werkzaamheden worden nu vooral in de strook langs de spoorlijn tussen Bunde en Elsloo uitgevoerd. Ook worden dode en aangetaste bomen weggehaald die een risico vormen voor de veiligheid op het spoor.

Toegankelijkheid
Paden kunnen na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines, maar die worden zo snel mogelijk hersteld. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens wordt voor de eigen veiligheid aangeraden om ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.
Als deze werkzaamheden klaar zijn en het broedseizoen is afgelopen (vanaf 15 juli) wordt al het hout opgeruimd en afgevoerd via het spoor. 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien