2021 Watersnood Juli Limburg e.o.

Foto boven: de Maas op 15 juli 2021 bij Elsloo, ter hoogte van 't Auwt Vaer. Rechts wordt normaliter jaarlijks Conincx Pop gehouden, nu is het een vergaarbak van bomen, takken en afval... vooral veel afval.

Hieronder dronebeelden van de situatie rond Elsloo, met dank aan R.S.

 

Foto's hieronder van Guus Peters op 15.07.2021 in Elsloo bij Auwt Vaer, nabij Meers, bij Kasteelpark Elsloo en dronebeelden van R.S.


Zaterdag 17 juli en zondag 18 juli heeft Midden- en Noord-Limburg de grootste moeite om een ramp te voorkomen. Maar het lukt op de meeste plaatsen om het water enkele centimeters onder de opgehoogde of geïmproviseerde dijken te houden. Er is wel wateroverlast, maar het blijft binnen de perken; al zullen gedupeerden daar wellicht anders over denken. 
Helaas hebben veel dieren die in de uiterwaarden leven het niet gered. Een Galloway-rund van de uiterwaarden in Echt haalde het journaal: het dier werd 100 km meegesleurd en uiteindelijk in Brabant uit het water gered.

De donderdag en vrijdag geëvacueerde bewoners kunnen in de loop van het weekend naar hun huizen terugkeren. Publiek wordt verzocht de dijken niet te betreden omdat die uiterst kwetsbaar zijn. Ook een waarschuwing om niet het water in te gaan of door het Maaswater te lopen omdat dit vervuild is.
Getroffenen en hulpverleners irriteren zich aan de vele ramptoeristen en het nepnieuws op social media.

Ook in Valkenburg en omgeving is het grote puinruimen begonnen. Borgharen en Itteren hebben het droog gehouden, hetgeen betekent dat de Maaswerken hun nut hebben bewezen.

In Duitsland is het dodental opgelopen tot meer dan 160; in België zijn al meer dan 30 slachtoffers te betreuren. Het grote puinruimen is begonnen, al is het op plaatsen in Rheinland-Pfalz en de omgeving van Luik ook vaak een kwestie van slopen. Nu ook grote wateroverlast door hevige regenval in Zuid- en Oost-Duitsland, Oostenrijk en Italië.

Vrijdagavond 16 juli is het gat naast de dijk in Bunde gedicht. De bewoners kunnen weer terug naar hun huizen. Terwijl het water in Zuid-Limburg zakt, verplaatst het probleem zich naar Midden- en Noord-Limburg. Door het aanhoudend hoogwater worden daar dijken en kades aangetast en dreigt een catastrofe. In Maaseik staat de Maas tot aan de rand van de kademuur. In Roermond zijn duizenden inwoners geëvacueerd, in Venlo zelfs tienduizend! Alle 160 patiënten van het Venlo's ziekenhuis zijn naar andere ziekenhuizen verhuisd. 

Vrijdagmiddag is bij Voulwammes in Bunde een gat naast de dijk van het Julianakanaal ontstaan door kwelwater van de Maas dat door de druk onder het kanaal door wordt geperst en daar omhoog komt. Middels een NL-alert zijn de bewoners van Bunde, Voulwammes, Brommelen en Geulle gesommeerd het gebied te verlaten omdat het hele gebied kan overstromen.

Vrijdagochtend 16 juli heeft de Maas haar hoogste stand - in 100 jaar ! - bereikt nabij Elsloo, laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten. Het waterpeil zakt in zuidelijk Zuid-Limburg. Dat geldt voor de hoogwaterpiek in de Maas, maar ook voor Meerssen en Valkenburg.

Donderdagavond 15 juli heeft burgemeester Leurs besloten om de inwoners van Maasband, Meers, Veldschuur en de straten Veerweg, Schoorvoetpad en Berger Maasstraat in Berg a/d Maas preventief te evacueren. Volgens de regionale prognoses behoren deze plaatsen tot risicogebieden. De gebieden zullen waarschijnlijk niet overstromen, maar onbereikbaar worden doordat de toegangswegen overstromen. Nutsvoorzieningen kunnen dan uitvallen en ook hulpdiensten zullen Maasband dan niet meer kunnen bereiken. Het besluit tot evacuatie is genomen op basis van de huidige prognoses van de waterstand van de Maas en vanuit het oogpunt dat de veiligheid van inwoners te allen tijde voorop staat.

Inwoners wordt in eerste instantie gevraagd zelf een opvanglocatie te zoeken bij bijvoorbeeld vrienden familie of kennissen. Inwoners wordt verzocht vóór 24.00 uur het gebied verlaten. Voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen, zijn het MFC Berg a/d Maas en het MFC De Grous (voor inwoners Meers / Veldschuur) de opvanglocaties. De toegangswegen naar de geëvacueerde gebieden worden vervolgens afgezet en voorzien van beveiligers.

Vanwege de evacuaties is inmiddels de noodverordening van toepassing in de gemeente Stein. Dit is gedaan om ‘ramptoerisme’ in de risicogebieden te voorkomen. Iedereen wordt verzocht niet naar deze gebieden te komen.

De gemeente houdt samen met betrokken veiligheidspartners en o.a. het Waterschap de situatie rond de ontwikkeling van hoog water continue en nauwgezet in de gaten. Via ons live blog informeren we iedereen over de laatste stand van zaken: www.gemeentestein.nl/nieuws/2021/07/15/live-blog-over-hoog-water

>> Website Veiligheidsregio Zuid-Limburg met de actuele stand van zaken >>

>> Klik hier voor de actuele waterstand bij Elsloo >>  (en bedenk dat de normale stand ongeveer 33 meter boven NAP is.

>> Kijk op waterpeilen.nl voor actuele info en verwachte waterstanden >>


Duitsland en België

In Duitsland en België is de nood nog veel hoger. De deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfaltz en dan vooral de regio Keulen en Bonn, Eiffel, Moezeldal en vooral het Ahrdal zijn zeer zwaar getroffen. Door de aanhoudende regen en de daardoor aanzwellende rivieren zijn huizen ingestort en hele gebieden afgesneden van de buitenwereld. Veel dorpen werden overvallen door zogenaamde "flash floods" flash floods, waarbij het water lager gelegen gebieden heel snel overspoelt. In feite zijn het waterlawines. Bewoners zijn volledig verrast, binnen tien minuten kan het water twee tot drie meter stijgen.
De wateroverlast heeft tot vrijdagochtend 16 juli in Duitsland al meer dan 100 mensenlevens gekost en er worden nog vele honderden mensen vermist.

Mensen zochten een veilig heenkomen op daken van huizen en in bomen. Stroom- en gas is voor honderdduizenden mensen afgesloten; soms is geen drinkwater meer voorhanden. Telefoon en mobiele netwerken werken niet meer.
De situatie is op plaatsen nog steeds zeer kritiek en wordt door getuigen de grootste ramp sedert de Tweede Wereldoorlog genoemd.

In België zijn de grootste problemen ontstaan in Namen, Luik en Verviers. Maar ook bijvoorbeeld in Lanaken, Maasmechelen en Maaseik was het bang afwachten. In Wallonië ongeveer dezelfde beelden als in Duitsland: ingestorte huizen, kolkende rivieren door dorpen en steden, verzakkende spoorlijnen, afgesloten stroom en gas, geen telefoon, evacuaties etc. Tot dusver zijn er al meer dan 20 doden te betreuren.

ZDF Hochwasser Spezial 15.07.2021


Oorzaak en gevolg

De oorzaak ligt onomstotelijk bij de klimaatverandering: lange droge en/of hete periodes worden afgewisseld met moessonachtige hoosbuien, hevig onweer of zoals nu, aanhoudende regenval waarbij in enkele dagen soms meer regen valt dan anders in bijna een heel jaar. Experts zeggen overigens dat de huidige situatie extreem is en misschien maar eens in de honderd jaar voorkomt.
 
Het gevolg is dat de bodem binnen de kortste keren verzadigd is, waterbekkens raken vol en lopen over, beken en rivieren zwellen aan en treden buiten hun oevers. De Maas kan al dat water van de zijrivieren ook niet meer hebben omdat zij vooral gevoed wordt door water uit het hooggelegen stromingsgebied in België en Noord-Frankrijk. Riolen kunnen de watermassa in de bewoonde gebieden ook niet aan en dus stroomt alles naar de laagstgelegen gebieden, zoals bijvoorbeeld Valkenburg en delen van Heerlen. Dat de mens steeds meer tuinen en parkeerplaatsen bestraat werkt ook niet echt mee. 
  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.