Nieuws-voorpagina

Burgemeesters: 15 januari horeca en winkels OPEN

Hieronder kun je het statement lezen van 14 januari 2022 door de burgemeester van Zuid-Limburg. In dit statement geven zij ‘ruimte aan het ongenoegen’ van veel ondernemers in Zuid-Limburg.

Redactie: Tijdens de persconferentie op diezelfde 14e januari maakten minister-president Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid overigens bekend dat "niet-essentiële" winkels vanaf 15 januari onder voorwaarden open mogen. Dus wat dat betreft heeft de dreigende burgerlijke ongehoorzaamheid wel effect gehad. Of de actie van de burgemeesters daaraan heeft bijgedragen? Het zal wel, maar echt nodig was deze actie niet. Winkeliers en horeca-ondernemers hadden hun zaak ook zonder toestemming van deze burgemeesters tóch geopend. De horeca moet overigens wél gesloten blijven. Het ligt voor de hand dat horecazaken dit verbod massaal gaan negeren.

Opvallend overigens dat burgemeester Prevoo van Valkenburg dit statement niet ondertekend heeft en ook geen toestemming geeft om zaterdag 15 januari winkels, restaurants en kroegen te openen. In Valkenburg vindt wel een soortgelijke actie plaats op vrijdag 14 januari.

Jos Bouten in De Limburger van 17 januari: "Op de burgemeesters, bijvoorbeeld Daan Prevoo die vrijdag als een vrijheidsstrijder werd onthaald door mensen op de Valkenburgse terrassen, rust nu de taak hun prijsgegeven terrein ­terug te winnen. Dan wordt duidelijk of ze dienaars van de Kroon of van de horeca zijn."

 Commentaar Jan Meijers, Elsloo:

De goedkeuring van de burgemeesters om de horeca en winkels hun zaken te laten openen is niet goed. Ik begrijp de enorme druk en ook de verschrikkelijke situatie waarin veel ondernemers verkeren.
Maar dat mag nóóit betekenen dat de gezagsdragers massaal burgerlijke ongehoorzaamheid gaan gedogen. Een ongekende actie hunnerzijds met grote gevolgen.
We begeven ons dan op een gevaarlijk pad. Waar eindigt dat.

De door ons zelf gekozen bestuurders, de regering in dit geval, maakt een keuze .
Als we het niet met deze keuze eens zijn moeten we déze mensen weg sturen. Dat is wéér niet gebeurd.
Dat Rutte geen gezag heeft is veelzeggend en het volk het goed vind is nog erger.
Kaag zou zeggen hier scheiden onze wegen. Maar ook dat was geblèr voor de bühne.

Nu we wéér met Rutte verder gaan behoren de burgemeesters gewoon uit te voeren wat een meerderheid in de kamer goed blijft vinden. Ik blijf democratisch.

Alle andere wegen zijn democratisch niet gelegitimeerd. En het verre verleden heeft laten zien waartoe zulks kan leiden.
Zeker nu we ook nog steeds meer populisten onder ons zien verschijnen. Dat maakt mij zeer bezorgd voor de toekomst.

We zien het steeds vaker misgaan.Zo ook met het vuurwerkverbod.
Dus burgemeesters terug in jullie hok en snel weer uitvoeren en handhaven daar waar het gevraagd wordt van jullie.

Jan Meijers


Statement Burgemeesters

Begrip voor signalen uit de samenleving
Wij, de burgemeesters, hebben begrip voor de onvrede van de ondernemers in onze gemeenten. Onder andere de grensligging maakt de situatie in Zuid-Limburg extra schrijnend. We zien dat de bestrijding van de pandemie ertoe leidt dat het water bij sommige ondernemers en verenigingen tot aan de lippen staat. Daarom lobbyen we intensief in Den Haag. We hebben er hoop op dat de eerste effecten hiervan vanavond tijdens de persconferentie zichtbaar worden en dat onder andere de niet-essentiële winkels op afspraak open kunnen.

Horeca en cultuur
Voor de horeca en de cultuurinstellingen lijken er nog geen versoepelingen te komen. Daarom willen we hun morgen, zaterdag 15 januari 2022, ruimte geven om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te gaan. Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft. Deze openstelling dient uiteraard op een corona-veilige manier (1,5 meter afstand, mondkapjes en CTB-check) plaats te vinden. Wij vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers.

Corona-regels
De corona-regels die door het Rijk zijn opgesteld worden door de gemeenten gehandhaafd. Wij, de burgemeesters, handhaven deze regels langs de weg van de geleidelijkheid; excessen zijn uit den boze. Onze medewerkers moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen.

De burgemeester van Beek
mr. C.E. van Basten-Boddin

De burgemeester van Beekdaelen
ing. E. Geurts

De burgemeester van Brunssum
W.J.F. van der Rijt- van der Kruis

De burgemeester van Eijsden- Margraten
drs. G.J.M. Cox

De burgemeester van Gulpen-Wittem
ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens

De burgemeester van Heerlen
drs. R. Wever

De burgemeester van Kerkrade
dr. P. Dassen-Housen

De burgemeester van Landgraaf
mr. R. de Boer

De burgemeester van Maastricht
mr. J.M. Penn-te Strake

De burgemeester van Meerssen
M.A.H. Clermonts-Aretz

De burgemeester van Simpelveld
D. Schneider

De burgemeester van Sittard-Geleen
mr. J.Th.C.M. Verheijen

De burgemeester van Stein
M.F.H. Leurs-Mordang

De burgemeester van Vaals
mr. H.M.H. Leunessen

De burgemeester van Voerendaal
W. Houben

 • Artikel aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Catsop krijgt eindelijk ook glasvezel

Op 21 december 2021 ondertekenden wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en directeur Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk, digitaal een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel. DELTA Fiber Netwerk is eerder dit jaar gestart met de uitrol van een glasvezelnetwerk in Zuid-Limburg. In maart 2022 start de glasvezelcampagne in Catsop.

Glasvezel Catsop Danny Hendrix

Stein bovenaan in Limburg
Alle partijen zijn verheugd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de juridische en financiële kaders zijn vastgelegd om de uitrol van het netwerk te realiseren. Wethouder Danny Hendrix: “Ik ben blij dat nu ook inwoners van een aantal ontbrekende onderdelen van het buitengebied van onze gemeente de mogelijkheid krijgt zich aan te sluiten op een snel en stabiel glasvezelnetwerk. Daarmee staan we bovenaan in Limburg voor wat betreft de beschikbaarheid snel internet. Met glasvezel zijn we als gemeente voorbereid op een toekomst waarin wonen, werken, het onderwijs en ook de zorg steeds digitaler wordt.”

Directeur Piet Grootenboer “Het belang van een snelle en stabiele internetverbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd noodzakelijk gebleken. Heel mooi dat de inwoners van Catsop straks ook kunnen profiteren van de snelheid en stabiliteit van een glasvezelnetwerk.”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd Zodra de glasvezelcampagne start, worden inwoners die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting persoonlijk geïnformeerd via een brief.

Glasvezel Catsop Piet Grootenboer

Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland, het moederbedrijf van de telecomaanbieders DELTA en Caiway. DELTA Fiber Nederland is eigendom van de Zweedse investeerder EQT en de Amerikaanse investeerder Stonepeak. DELTA Fiber Netwerk legt voortdurend nieuwe glasvezelnetwerken aan in stedelijke gebieden, kleine kernen en plattelandsregio’s. Inmiddels hebben ruim 900.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke open netwerk van DELTA Fiber. En daar komen iedere maand zo’n 20.000 adressen bij.

Photo by Compare Fibre on Unsplash

 • Artikel aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Scholen Stein: 33 miljoen voor nieuwbouw en onderhoud

Het college van B & W staat wel achter de conclusies van een extern rapport waaruit blijkt dat de gemeente Stein de komende 16 jaar maar liefst 33 miljoen moet reserveren voor nieuwbouw en onderhoud van schoolgebouwen binnen de gemeente. Onderwijsvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden zijn betrokken bij de conclusies uit het rapport.
Maar tegelijkertijd zeggen ze dat dit bedrag voor Stein "met de beste wil van de wereld niet op te hoesten is".  De lijst met prioriteiten uit het rapport is daarom door het college enigzins gewijzigd.

Kort samengevat de te nemen maatregelen voor de 8 scholen binnen de gemeente op volgorde van prioriteit:

 • Groenewald in Stein moet gerenoveerd en ook permanent uitgebreid worden; de 1350 leerlingen blijven ook in de toekomst een stabiele factor; de noodlokalen verdwijnen
 • OBS De Maaskei in Urmond is te klein en verkeert in zo'n slechte staat dat aleen nieuwbouw de problemen kan oplossen
 • In Elsloo moeten de beide schoolgebouwen van Kindcentrum Aelse opgeknapt worden
 • Basisschool De Triviant in Stein  moet ook permanent uitgebreid worden ten koste van de nu gebruikte noodlokalen
 • BS Kerensheide is eigenlijk te groot voor het aantal leerlingen, een fusie met De Maaskei is mislukt, maar desondanks moet het gebouw gerenoveerd worden. Een gedeelte van het gebouw krijgt een andere bestemming of wordt deels gesloopt.

Onderwijswethouder Joep Ummels erkent dat het om een enorm bedrag gaat. En daarbij is het ook nog maar een ruwe schatting; in werkelijkheid kunnen de kosten van verbouw, nieuwbouw, sloop, renovatie en verduurzaming nog hoger uitvallen.

De gemeente gaat alleen over de stenen, de gebouwen, en mag die betalen en onderhouden. Voor de rest is het woord aan onderwijskoepel Kindante, de aangesloten scholen en ouders. En de gemeente en de andere partijen zitten niet altijd op één lijn. Vandaar dat de wethouder nog een slag om de arm houdt, want ook de gemeenteraad en college moet nog over het voorliggende advies een beslissing nemen. 

 • Artikel aangemaakt op .
 • Laatste update op .

45 laadpalen erbij voor schijn-duurzaamheid

De komende drie jaar worden in Stein 45 laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. Daarvan rijden anno 2021 ongeveer 115 stuks rond in de gemeente (...waar hebben we het in godsnaam over?!...)
Omdat er vanaf 2025 een forse toename van deze voertuigen verwacht wordt, gaat de gemeente Stein nu alvast het aantal laadpalen fors verhogen. Nu is er blijkbaar capaciteit bij leverancier Vattenfall. 

Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, staat allesbehalve bekend als een schone opwekker van stroom. En staat zelfs op plek 3 van grootste CO2-uitstoters van Nederland, direct achter Tata Steel en Shell. In Duitsland wordt hun energie opgewekt met zwaar vervuilende kolencentrales. Dus hoezo duurzaamheid, schoon en zuinig autorijden?!

Maar goed, Stein loopt voor de fanfare uit en gaat het aantal laadpalen fors verhogen omdat er in 2025 naar verwachting meer dan 1400 elektrische bolides rondrijden in Stein, in 2030 bijna 3000 en in 2035 zelfs 5000... eerst zien, dan geloven.

In diezelfde week maakt de Consumentenbond bekend dat er bij meer dan 500.000 huishoudens in Nederland energie-armoede dreigt: slecht geisoleerde woningen, daarom hoog verbruik, plus 50% energiebelasting en BTW; gevolg: een te hoge en onbetaalbare rekening. En tegelijkertijd gaan we door met investeren in luxe duurzaamheid die voor deze huishoudens hun hele leven onbereikbaar blijft.

Er klopt iets niet...

 • Artikel aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Honderd euro extra in de maand voor iedere werkende Nederlander

De FNV gaat in 2022 bij cao-onderhandelingen inzetten op afspraken over flink meer vaste banen. Het is tijd voor daden in plaats van mooie woorden, aldus de vakbond. Ook is de organisatie van mening dat werknemers eerlijk moeten meedelen in de economische groei. De FNV legt een looneis op tafel van 100 euro per maand zodat de loonkloof kleiner wordt, Daarnaast eist FNV prijscompensatie. Meer zeggenschap en pensioenafspraken completeren de belangrijkste eisen die de FNV komend seizoen stelt.

Bron: WijLimburg 20.09.2021 Lees verder >>

 • Artikel aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.