Binnenkort in Elsloo

Ga vooral stemmen op 21 maart!

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Je kunt binnenkort gaan chatten met de lijsttrekkers en anders is er op maandag 12 maart ook nog het Kiezersdebat in Elsloo.

Kiezersdebat op maandag 12 maart

Op maandag 12 maart 2018 organiseert het Dorpsplatform Elsloo een KIEZERSDEBAT tussen de inwoners van de gemeente Stein en kandidaat-raadsleden van de 7 deelnemende partijen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Stein (op 21 maart).

De deelnemende partijen zijn CDA, CMB, DOS, Progressief Stein, PvdA, Steins Belang en VVD. Het debat staat onder professionele leiding van Frans Bosch uit Herkenbosch.

Uw vragen staan centraal
Elke partij vaardigt 2 kandidaat-raadsleden af die zitting nemen in het forum. U als inwoner kunt op die avond vragen stellen aan de forumleden. Als u dat liever heeft, kan ook de debatleider uw vraag inbrengen; in dat geval dient u de vraag voor 8 maart te mailen naar
Enige voorwaarde is dat er enkel vragen gesteld worden in het kader van het algemeen nut en geen persoonlijke zaken worden aangekaart. Daarnaast worden een aantal stellingen geponeerd over actuele thema’s in Stein.
Uw vragen en dialoog met de politici staan centraal deze avond! 

Het Kiezersdebat wordt gehouden in het Maaslandcentrum te Elsloo. De aanvang van de avond is om 19.30 uur en het debat zal duren tot 22.00 uur inclusief pauze.
Er worden geen video- en/of audio opnamen van het debat gemaakt; dus als u prangende vragen heeft of wilt horen hoe de verschillende partijen over zaken denken, zult u toch echt zelf het Kiezersdebat moeten bezoeken.... en daarnaast is het ook leuk om eens gezellig een praatje te maken onder genot van een kopje koffie!

Om een indruk te krijgen over het aantal bezoekers, in verband met de organisatie, verzoeken wij u vriendelijk hier aan te melden >

poster web 12.03.2018

 

CMB - Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Politieke Partij CMB (Communiceren met Burgers) heeft de namen bekend gemaakt van de mensen die het CMB zullen vertegenwoordigen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Stein. 

MeijersHet CMB zegt de verkiezingsstrijd in te gaan als een geloofwaardige, betrouwbare en kwalitatief sterke volkspartij.

Jack Meijers is door de Algemene Leden Vergadering van de partij wederom unaniem gekozen tot lijsttrekker en als boegbeeld van het CMB. De partij is van mening dat gedreven en betrouwbare bestuurders lang mee kunnen in het politieke landschap.

Vrouwen en jongeren
Desondanks is het CMB van mening dat hun kandidatenlijst staat voor vernieuwing én verjonging. Zo is de partij heel trots dat er liefst 4 vrouwen bij de eerste 7 kandidaten op de kieslijst staan. cmbOok is het bijzonder noemenswaardig dat er maar liefst 6 nieuwkomers in de top 10 van de CMB-­‐lijst staan. Verrassende nieuwkomers zijn Willem Thewissen op plaats 2, Joyce Römers op plaats 4 en Ingrid van Es op plaats 5. Daarnaast is het vermeldenswaard dat alle kernen van Stein door kandidaten op de lijst vertegenwoordigd worden.

Geloofwaardig, betrouwbaar en kwalitatief sterk
Dat het CMB staat voor “geloofwaardig, betrouwbaar en kwalitatief sterk” blijkt volgens de partij uit het feit dat hun raadsfractie de gehele afgelopen regeerperiode in tact is gebleven. En ook nu staan alle huidige raadsleden weer op de kieslijst.
Alleen heeft Huub Driessen, degene die bij de verkiezingen in 2014 de meeste voorkeursstemmen van alle politici in Stein behaalde, besloten om geen tweede termijn als raadslid te ambiëren en neemt daarom deel aan de verkiezingen als lijstduwer van het CMB.

Met de volgende 21 kandidaten ziet CMB de komende gemeenteraadsverkiezingen vol vertrouwen tegemoet.

 1. Jack Meijers
2. Willem Thewissen
3. Nancy Martens
4. Joyce Römers
5. Ingrid van Es
6. Jean de Vries
7. Chantal Meijers
8. Rob Haenen
9. Kyle Hoeveler
10. Ken Dassen
11. Daan van Ommen
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 12. Rob van der Blom
13. Jan Vranken 
14. Nico Snackers
15. Marcel de Beer
16. Jeroen van Rooijen
17. Huub Lamine
18. Jo van Mölken
19. Leon Quix
20. Arnold Lotz
21. Huub Driessen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Jeroen van Rooijen, voorzitter van het CMB, via 06-­‐57117123 of per mail via  (Bron: CMB)

Progressief Stein maakt lijsttrekker bekend

Progressief Stein Frans van der AvertFrans van der Avert lijsttrekker voor Progressief Stein bij de gemeenteraadsverkiezingen
De nieuwe Steinse politieke groepering Progressief Stein heeft Frans van der Avert aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zal in die rol het beleid voortzetten dat hij tot voor kort als raadslid voor D66 in Stein heeft vormgegeven en hij zal daarnaast de weg vrijmaken voor een brede en gemeentegrens overstijgende progressieve samenwerking in de Westelijke Mijnstreek. John Busing zal als tweede man aantreden op de kieslijst.

De politieke Partij Progressief Stein is recent gevormd nadat Frans van der Avert had besloten om zich organisatorisch los te maken van D66 in de Westelijke Mijnstreek. Dit omdat het bestuur van D66 Westelijke Mijnstreek had besloten dat D66 in Stein niet onder die naam aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zou deelnemen. Van der Avert accepteerde dit niet en richtte een eigen politieke partij op onder de naam Progressief Stein. De steunfractie van D66 in Stein ging daarin met hem mee.logo Progressief Stein

Progressief Stein heeft als een van haar belangrijke doelstellingen het bijdragen aan een brede partij-overstijgende en gemeentegrens overstijgende samenwerking van progressieve partijen in de westelijke mijnstreek. Dit als bestuurlijk antwoord op de toenemende regionale samenwerking, die overigens door Progressief Stein van harte wordt ondersteund.

Frans van der Avert, fractievoorzitter Progressief Stein | Scharberg 4 | 6181 GS Elsloo | Tel 046 4862318 - 06 29451644 | email  | 

DOS Top 10 voor Gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de plenaire ledenvergadering van Democratisch Onafhankelijken Stein is de top 10 van de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 unaniem gekozen. DOS legt momenteel de laatste hand aan het verkiezingsprogramma en stelt binnenkort de rest van de kandidatenlijst vast.

Inwoners die een bijdrage willen leveren aan de campagne #BeterLokaal  zijn van harte welkom en kunnen zich melden via , via 06-29095551 (Ron de Rooy, vz) of via de website www.dosstein.nl

De top 10 bestaat uit:

1. Danny Hendrix
2. Natascha Wingelaar
3. Peter Claessen
4. Joep Ummels
5. Julie Meijers
6. Paul Thomassen
7. Jorg Driessen
8. John Klinkenberg
9. Serge Chamboné
10. Guus Peters

Via <lees meer> vindt u een nadere beschrijving van deze kandidaten. (Klik op afbeelding voor vergroting)

2018 DOS GROEP TOP 10

Frank Dassen lijsttrekker VVD bij Gemeenteraadsverkiezingen 2018

vvd logo 2014Zaterdag 25 november 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van VVD Stein de kieslijst vastgesteld waarmee we vol vertrouwen en energie de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ingaan. Deze verkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

De VVD Stein heeft bewust gekozen voor een samenstelling van een lijst waarmee zij jarenlange ervarenheid in de gemeentepolitiek combineren met vernieuwend liberaal geluid vanuit hun jonge(re) achterban. Volgens de VVD: eigentijds én solide.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 september jongstleden werd Frank Dassen uit Elsloo gekozen als lijsttrekker.

Frank Dassen VVD Stein 2018“De focus van de VVD Stein is gericht op een politiek die niet alleen naar het heden en morgen kijkt. We moeten ook nadenken over hoe we Stein voor onze kinderen en kleinkinderen mooi, aantrekkelijk en kansrijk houden. Het gaat langzaam weer beter met onze economie. En gelijktijdig staan er nieuwe kansen voor de deur. Die moeten we pakken. Want als we dat doen, dan wordt onze gemeente aantrekkelijker en dat heeft voordelen voor alle inwoners en ondernemers”, zegt lijsttrekker Frank Dassen.

Om hun ideeën en ambitie waar te maken komt de VVD met een sterk vernieuwde lijst en daar zijn ze naar eigen zeggen, ontzettend trots op.

Het huidige raadslid Ab Broersma uit Elsloo neemt de tweede plaats in op de kieslijst. Ab Broersma is geen onbekende in de politiek. Sinds jaar en dag is hij al actief voor de VVD en zat in de raadsperiode 2010 tot 2014 ook al voor de VVD in de gemeenteraad.

Semna Rouschop uit Stein maakt de top 3 compleet. Nieuwkomer Semna Rouschop heeft de ambitie niet alleen verjonging en vernieuwing in het Steinse bestuur te willen bereiken maar juist ook net de verbetering hiervan.

Op plek vier van de lijst staat Josyane Kremers (Stein). Josyane Kremers maakt ook al enkele jaren deel uit van de VVD-fractie. Namens de VVD was zij lid van enkele commissies van de gemeente Stein.

Regina Lotz (Elsloo) en Patrick Ruijters (Urmond) maken de top 6 compleet met een combinatie van vernieuwing, ervaring en ambitie.

Op de lijst staan verder een aantal bekende en nieuwe gezichten: Eva van Mulken, Elly Snackers, Lotte Leers, Linda Schaafsma, Shauni Drost, Carmen Geilen, Dean Coumans, Rob Hermens en lijstduwer Peter Salden.

De VVD Stein is ervan overtuigd dat zij een krachtige liberaal geluid in de gemeente kunnen laten horen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Frank Dassen via +31 6 188 36 332 of .

DOS stellingname valt slecht bij CDA

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 worden de stellingen langzamerhand ingenomen en de schuttersputjes gegraven.
Naarmate de verkiezingsdag nadert wordt een coalitiepartner steeds minder waard. 

Nu is het tijd om zieltjes te winnen en Sinterklaas te spelen. De politieke partijen gaan nu voorop in de fanfare en spelen de hoogste noten. 

Wij houden omtrekkende bewegingen en wapengekletter voor u in de gaten!

DDL 20170927 DOS CDA Urmond

Gina van Mulken lijsttrekker Steins Belang

G. van MulkenAfgelopen week hebben de leden van Steins Belang Gina van Mulken gekozen als lijsttrekker voor hun partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 

Ouwe rot Graad Coumans gaat als lijstduwer achteraan in het SB orkest staan.... maar hem kennende zal hij zeker de pauken gaan opeisen en hard op de trommel slaan.

Peter Salden verlaat raad en wordt wethouder Onderbanken

Nadat enkele weken geleden Harrie Govers al zijn vertrek uit de Steinse gemeenteraad bekend maakte, is het nu de beurt aan Peter Salden (VVD)

DDL 20170810 Peter Salden wethouder Onderbanken

Klik op afbeelding voor vergroting

Salden wordt wethouder in de gemeente Onderbanken en krijgt daar tot 2019 de tijd om de portefeuille Verkeer in goede banen te leiden. Zijn jarenlange ervaring in de woelige Steinse raad komt hem daar ook van pas: Onderbanken en met name de Schinveldse vertegenwoordiging heeft het hart van oudsher op de tong liggen.
In de Steinse raad wordt hij opgevolgd door Ab Broersma uit Elsloo.

Het wachten is nu op nieuwe functies van Graad Coumans, Jack Meijers, Jo Dohmen, José Ie, Gina van Mulken en Peter Claessen.... Uw suggesties zijn welkom!

Inwoners actiever betrekken bij besluitvorming gemeenteraad

De gemeenteraad van Stein vindt het belangrijk dat inwoners op laagdrempelige wijze actief betrokken worden bij de totstandkoming van besluiten. Daarom heeft de raad recent besloten om na de zomervakantie een pilot te starten met een nieuwe vergaderstructuur. Hiermee krijgen inwoners de mogelijkheid om het woord rechtstreeks te richten tot de gemeenteraad.

sonja langford 357

Photo by Sonja Langford on Unsplash

B-O-B-vergaderstructuur
De nieuwe ‘B-O-B-vergaderstructuur’ staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming en werkt als volgt:

  • Beeldvormende vergadering: de raad oriënteert zich zo breed mogelijk op een (raads)voorstel. De raad kan zich dan bijvoorbeeld laten informeren door middel van een presentatie en er kunnen inhoudelijke en technische vragen gesteld worden. Belangrijk is dat in deze fase ook inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties spreektijd krijgen. Dit kan gaan over geagendeerde onderwerpen, maar ook over onderwerpen die spelen in bij u in de buurt. Uiteraard kunnen de raads- en burgercommissieleden met de insprekers in gesprek gaan om de inbreng waar nodig te verhelderen.
  • Oordeelsvormende vergadering: de raad gaat aan de slag met de inhoud van de voorstellen en met de politieke afweging. Er vindt een politieke debat plaats. Tijdens deze oordeelsvormende raadsvergadering krijgt u als inwoner nog een keer de mogelijkheid kort uw zienswijze ten aanzien van een raadsvoorstel onder de aandacht van de raad te brengen. Het inspreken beperkt zich in de oordeelsvormende fase tot voorstellen die op de agenda staan. Na afronding van het politieke debat wordt duidelijk of een voorstel ‘door’ kan naar de besluitvormende vergadering van de raad.
  • Besluitvormende vergadering: deze wordt gehouden aansluitend aan de oordeelsvormende vergadering, maar vormt wel een aparte vergadering. Er kunnen redenen zijn - zoals nader politiek overleg- om nog even een pas op de plaats te maken en een voorstel op een later moment te agenderen voor een besluitvormende vergadering. In de besluitvormende vergadering krijgen de fracties kort de mogelijkheid aan te geven waarom zij voor of tegen een geagendeerd voorstel zijn. Verder dienen zij ook aan te geven of zij voor of tegen ingediende moties en amendementen zijn. Hiermee wordt dan de besluitvorming afgerond.

De pilot duurt tot aan de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 en wordt voorafgaand aan de verkiezingen geëvalueerd.

Heeft u iets in te brengen?
Indien u het woord tot de raad wilt richten tijdens de beeldvormende of oordeelsvormende fase, dan kunt u zich aanmelden bij de griffie, tot de maandagochtend 09:00 uur voorafgaand aan betreffende vergadering. Bekijk hier de raadsplanning. Aanmelden kan via en telefonisch via 046-4359292.

U krijgt als inspreker tijdens de beeldvormende vergadering 5 minuten spreektijd, bij de oordeelsvormende vergadering krijgt u twee minuten om het woord te voeren.

Harry Govers verlaat Gemeenteraad

Vandaag maakt Harry Govers bekend dat hij de gemeenteraad verlaat omdat hij per 1 september 2017 naar Sittard verhuist.

Persbericht

Sittard, 14 juli 2017

Aan: Leden gemeenteraad Stein, Leden College BenW Stein

Besten,

Omdat de voorzitter mij weigerde aan het einde van de vergadering onderstaande verklaring integraal af te leggen bij deze alsnog.

Verklaring

Dit was vandaag mijn laatste reguliere raadsvergadering van Stein. Want vanaf 1 september zullen mijn vrouw en ik ons definitief gaan vestigingen in Sittard vlak bij de Rosa kapel. Ik overweeg te solliciteren als koster. Overigens een bevestiging van een al veel eerder genomen besluit om per 31 augustus de raad te verlaten. De formele brief volgt nog.

Ik bedank de griffie, de medewerkers waarvan ik al die jaren zeer veel steun van heb ondervonden. Zeker omdat ik het hun niet gemakkelijk heb gemaakt. Ik bedank al mijn kiezers al die jaren welke tot op het laatste moment mij aanspoorden om door te gaan. Dat maakt het besluit wel extra moeilijk. 

En inderdaad de woning in Sittard waar destijds in 2008 zoveel palaver over is geweest maar waar we sedertdien met zeer grote regrelmaat gewoon lekker “verbleven” hebben .

Alhoewel we menig robbertje geknokt hebben met zeer velen van jullie wat mij betreft een streep onder alles want een gelijkspel lijkt me nog het beste. Maar voor een punt NIET.

In de eerdere coalitie DOS CDA SPV kwam op een bepaald moment DOS wethouder Luc Feij stevig in de problemen met de zogenaamde nota Feij . Collegialiteit van coalitiepartner CDA deed deze storm echter verdwijnen. Maar nauwelijks een jaar later moest toen DOS raadslid Hendrix een geweldige hoeveelheid bagger over me heen gooien waar ik door privé problemen een schakelfoutje gemaakt had.

Daar waar Hub Jansen , CDA SPV, destijds een zuiver juridisch verhaal hield en aantoonde dat er niets aan de hand was met mijn woon- en verblijfplaats, ik ben hem daar nog steeds erkentelijk voor, moest DOS in de persoon van de heer Hendrix inderdaad alle bagger over me heen gooien. Zelfs bezigde hij de term “misdadiger”. Niets was hem te veel. Kennelijk was er angst dat het CDA/SPV toen de grootste zou worden wel erg groot. Een wolf in schaapskleren dus!

En mevrouw Wingelaar, een blauwe maandag in de raad, meende mij bij de LOS “de levieten in deze te moeten lezen” over bestuurscultuur terwijl DOS zelf alle grenzen als coalitiepartner in privézaken te buiten ging. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Ik wens vooral de burgers van Stein het allerbeste en in de woorden van de heer v/d Avert D66 te spreken: Een DOS loze bestuursperiode zou hierin wel eens heel verfrissend kunnen werken.
En durf als raad in het belang van de burgers zelf alle bestuursmodellen, ook die van herindeling, professioneel en zakelijk te onderzoeken.

Het ga u allen goed en wellicht komen we elkaar ergens bestuurlijk wel weer tegen.

Lange wachttijden bij aanvragen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen in onze gemeente

De Steinse gemeenteraadsfractie Steins belang heeft vragen gesteld aan het college van B & W over de lange wachttijden bij aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en id-kaarten.

(Was het niet zo dat in het Rapport Berenschot uit 2014 -waarin het functioneren van de gemeente Stein als zwaar onvoldoende werd beoordeeld- juist die paspoortdiensten als enige tak van sport als "voldoende" werd bestempeld......?!)

Hieronder de integrale weergave van de Stein Belang brief.

Even terug naar het begin van deze werkwijze in 2015, een berichtje van de gemeente:
“De gemeente Stein verbetert de dienstverlening richting inwoners. Daarom zijn wij gestart met het werken op afspraak voor producten van Burgerzaken. Wachttijden in de hal van het gemeentehuis behoren hiermee tot het verleden.”

Nu, april 2017, lezen wij op de website van de gemeente Stein en op facebook het volgende:
“Tijdelijke piek in afspraken aan de balie: Momenteel wordt een piek geconstateerd in afspraken voor het aanvragen van o.a. paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen aan de balie in de hal van het gemeentehuis. Voorgaande jaren deed deze piek in aanvragen zich pas eind april/begin mei, voorafgaand aan de zomerperiode, voor. De wachttijd voor deze documenten is ongeveer drie-en-een-halve week. De gemeente is bezig met een oplossing hiervoor. Inwoners worden aangeraden ruim van tevoren online of telefonisch een afspraak in te plannen. Spoedgevallen kunnen het beste telefonisch worden doorgegeven”.

Uit berichten van ontevreden burgers aan onze raadsfractie en enkele tientallen berichten op facebook moeten wij aannemen dat de wachttijden voor het aanvragen en verkrijgen van deze documenten 3 á 4 weken kan duren dat het zelfs bij gemaakte afspraken nogal eens mis gaat.
Wij constateren dat nu de lange rijen en wachttijden in de hal plaats hebben gemaakt voor lange wachttijden en ontevreden burgers thuis. Dat mag nooit de bedoeling zijn geweest van een “verbetering van de dienstverlening”.
Burgers vragen een document aan als ze dat nodig hebben, dat kun je niet sturen. Er zullen drukke- en minder drukke tijden zijn en blijven voor aanvragen en afhandeling. Een dienstverlenende organisatie moet daarop kunnen inspelen is de mening van onze raadsfractie.

Ook wensen wij op te merken, zoals uw college zelf ook mededeelt, dat de piek van nu er vorig jaar ook was maar dan wel op een iets latere datum. Wij zijn van mening dat het vanuit die ervaring zo moet zijn dat er een draaiboek is welk in werking gaat als een dergelijke piek zich aandient.
De sneeuwruimers en strooiploegen in de winter zijn er ook als de sneeuw en ijzel er is en dat kondigt zich ook niet altijd van te voren aan.
Daarom de volgende vragen aan uw college:

1. Met spoed passende maatregelen te treffen om de nu, bij herhaling, ontstane problemen op te lossen
2. Maatregelen te treffen zodat onverwachte piek situaties kunnen worden opgevangen en het probleem zich niet blijft herhalen.

Wij rekenen op de inzet van uw college om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

Zo stemde Stein in 2017...rechts!

Tijdens de 2e kamer verkiezingen op 15 maart 2017 stemde Stein niet wezenlijk anders dan het gemiddelde in Nederland: de PvdA likt diepe wonden en rechts populisme wint.

PVV en VVD halen in Stein samen bijna 40% van de stemmen. (landelijk 35% dus Stein is wat bovengemiddeld rechts)
Ja, u leest het goed: ik reken de VVD (tijdelijk) ook tot het rechts-populistisch gedachtengoed. Hoezo?

Op 1 februari 2017 staat de VVD in de peilingen op 22 zetels, zowat een halvering ten opzichte van de 40 zetels die ze vanaf 2012 warm houden: de straf voor 4 jaar afbraakbeleid. Die 22 zetels komen voor rekening van de echte harde VVD-kern, onder het motto "minder voor hun, meer voor ons"
De PVV staat op diezefde dag in de peilingen op 35 zetels. Samen 57 zetels.

Om dit tij te keren gaat Rutte de laatste 2 maanden van de campagne op de PVV-light toer: Doe effe normaal...Pleur op... Als het je niet bevalt, ga het land uit, ga weg... Lazer op...Ga zelf terug naar Turkije..Doe normaal of ga weg.... Wilders had het niet beter kunnen verwoorden. 

Dan de kers op de taart. 
De diplomatieke oorlog met Turkije in het laatste weekend voor de verkiezingen is natuurlijk niet in scene gezet door de VVD. (Alhoewel sommige complot-theorieën....)
Maar het kwam wel effe goed uit... 

Resultaat?
Veel PVV stemmers zien die laatste week in Mark Rutte de gewenste sterke staatsman op rechts, die de Turken even op hun nummer zet...daar waar Geert Wilders alleen maar twittert.
De uitslag op 15 maart: VVD 33 zetels en de PVV 20 zetels. Samen 53 zetels. 

Tijdelijk
Natuurlijk kun je de VVD in de praktijk niet vergelijken met de PVV en Rutte niet met Wilders. Vandaar dat de (tijdelijk) overgelopen PVV-stemmers binnenkort hevig teleurgesteld zullen afhaken.
En Rutte?
Die zit binnenkort weer in zijn knusse torentje. Staat elke donderdag weer voor zijn maatschappijleer klasje. En gaat gezellig bij zijn moeder eten.

Verkiezingen 2017 Uitslag Stein

Zo stemde Stein in 2012 (en 2010)...

Uitslagen 2eKamer 2010 2012 Stein
klik op afbeelding voor vergroting

In 2012 waren na 2 jaar al vervroegde verkiezingen nodig na de val van het kabinet VVD-CDA (met gedoogsteun van de PVV)

Burgemeester Leurs roept jongeren op om te stemmen

In een brief aan 251 jongeren die op 15 maart voor het eerst mogen gaan stemmen, roept burgemeester Marion Leurs van Stein hen op om gebruik te maken van dit RECHT en vooral te gaan stemmen. Hieronder de integrale weergave en een voorbeeldbrief (klik op afbeelding voor vergroting)


Brief burgemeester Stein stemmen jongerenBeste <voornaam>

Vanaf je 18de mag je autorijden zonder begeleiding, trouwen, alcohol kopen, maar óók stemmen! En dat doen we op woensdag 15 maart 2017 tijdens de Tweede Kamerverkiezing.

Nog geen idee op wie? Geen probleem, check dan gewoon de online stemwijzer via deze QR-tag.

Tegenwoordig hebben we allemaal een mening en verspreiden deze zowel mondeling als schriftelijk via online platformen. Dagelijks ‘liken’ we tientallen berichten, reacties en personen op social media. Doe dat tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart dan ook.

De stembureaus zijn dan van 07.30 tot 21.00 uur open. Op www.gemeentestein.nl zie je waar jij in jouw buurt kunt stemmen.

Kom ook en geef jouw mening!

Met vriendelijke groet,

Marion Leurs-Mordang
De burgemeester van de gemeente Stein


 

Natuurlijk mag de burgemeester geen stemadvies geven en de jongeren moeten vooral zelf weten waar ze op gaan stemmen. Maar bij hun keuze moeten ze misschien wel eens kijken naar partijen die:

- voor afschaffing van het leenstelsel zijn als ze gaan studeren
- strijden voor betaalbaar hoger onderwijs: hbo en universiteit moeten geen elitair gebeuren worden
- voor afschaffing van het minimum jeugdlloon zijn en uitbuiting van jongeren tegen gaan https://www.minimumloon.nl/minimum-jeugdloon/
- de nadelige gevolgen uit de flexwet willen slopen http://www.flexnieuws.nl/2012/01/11/wet-flexibiliteit-en-zekerheid-flexwet/#.WLfizxjWAvo
- strijden voor voldoende geschikte en betaalbare jongerenhuisvesting 
- strijden voor goede zorg tegen een betaalbare premie en zonder eigen risico https://nationaalzorgfonds.nl
- strijden tegen armoede in Nederland
- strijden voor eerlijk delen van werk en inkomen
- strijden voor jeugdzorg zonder inmenging commercieele dienstverleners en zonder wachtlijsten
- geen bezuinigingen op cultuur willen
- strijden voor 100% duurzame energie en klimaatakkoord respecteren
- vooral luisteren naar de burgers
- enzovoorts

Logo SPSP wil AOW weer terug naar 65 jaar

De SP wil dat de AOW weer ingaat vanaf 65 jaar. De grootste oppositiepartij heeft zaterdag 28 januari 2017 besloten haar verkiezingsprogramma aan te scherpen.
Tot nu gingen de socialisten voor een flexibele AOW-leeftijd, waardoor mensen vanaf 65 jaar zouden kunnen stoppen met werken. Gelijktijdig willen zij de AOW-uitkering met 10% verhogen. Lees verder >

De schaamte voorbij!

d66 fransvdavertUitgesproken tekst door Frans van der Avert (D66) tijdens Gemeenteraad Stein 05.10.2016 bij de installatie van de nieuwe coalitie in Stein

Het proces:
Als ik kijk naar de Steinse politiek de laatste maanden, wat neem ik dan waar:
• Een partij die vanwege haar bezwaar tegen een voorstel voor een extra verdieping op een pand, een voorstel waar deze partij overigens als enige tegen was, het hele bestuurlijke proces in Stein platlegt.
• Een partij die bij de coalitievorming in 2014 aanvankelijk twee voormalig wethouders dumpt om ze nadien weer uit de vullesbak te halen omdat ze op dit moment mogelijk wel weer bruikbaar zouden kunnen zijn.
• Een partij die vervolgens drie maande uittrekt om in een tijd waarin de Steinse problematiek evident, substantieel en dringend is, vooral met zijn eigen positie bezig te zijn.
• Een voormalig wethouder die eerder is afgedankt en om die reden uit onvrede is afgescheiden van haar partij met medeneming van haar raadszetel en die nu met diezelfde partij aan tafel zit en een coalitie vormt in ruil voor een wethouderschap. Daarmee is de verloren zetel weer binnengehaald door DOS. En iemand heeft zich een geweldig oor laten aannaaien.
• Gina heeft zichzelf volledig uitgeleverd aan DOS en heeft haar achterban volledig in de kou laten staan met dank voor de steun die ze de afgelopen jaren van hen heeft gekregen.
• Een wethouder die zonder enige politieke achterban in een college zit en dus door niemand ter verantwoording kan worden geroepen. Dat heeft niets meer met democratie te maken, dat is puur persoonlijk opportunisme en ik zal deze benoeming dan ook niet steunen.
• Een PACT van vier fracties waarbij Harry Govers probeert om over de rug van zijn PACT-leden wethouder Krimp te worden. Bij de eerste bespreking wordt hij echter door zijn mede-PACT-leden al meteen buiten de deur gezet.
• Een tweede fractie uit het PACT, de VVD, stapt even later uit het coalitieoverleg als men zich realiseert dat men bezig is een wethouderszetel in te richten voor een kandidaat met PVDA-achtergrond. Dat werd zelfs Peter Salden te dol. Weg PACT! Verdampt! Die zien we nooit meer terug!

Voor mij is dit dorpspolitiek met incestueuze trekken. De titel: ‘Iedereen doet mee’ kunnen we dan ook beter vervangen door ‘Iedereen doet het hier met iedereen’. In alle standen en zonder dat daar enige lijn in zit. En de politieke inhoud bedenken we achteraf
Het is een uiting van een naar binnen gerichte cultuur, alleen maar gericht op behoud van macht waarbij ieder gevoel van collectieve verantwoordelijkheid ontbreekt.
Het belang van Stein is daarin ver te zoeken.

d66Typerend is hierbij ook het ontbreken van iedere vorm van communicatie tijdens het formatieproces. Dat zoiets in deze tijd nog mogelijk is lijkt ongelooflijk.
Het is de oude arrogante archaïsche regentencultuur waarvan we hoopten dat we daarvan afscheid hadden genomen.
En dan komt daar een coalitieakkoord uit waarbij we volgens de titel allemaal mee moeten doen. Hoe bedenk je het!
Het is potsierlijk en ik vraag me af hoe je jezelf hierin nog serieus kunt nemen.
En zo prepareren we ons voor een toekomst waarin zich nu al een aantal zware bestuurlijke vraagstukken aandienen.

Dat brengt mij tot een conclusie die ik tot nu toe niet heb willen trekken maar nu kan ik er niet meer omheen. Een coalitie zonder DOS zou langzamerhand voor Stein een zegen zijn. Ik ben het in dat opzicht inmiddels eens met Govers. Wat ik waarneem is een groot gemis aan politiek leiderschap in een tijd vol uitdagingen. In een periode van nieuwe problemen en uitdagingen kiest DOS voor oude structuren.

Een coalitie zonder DOS is zo langzamerhand een doel op zich. Dat zou ook voor deze partij zelf goed zijn.
Je kunt de toekomst van Stein niet langer aan DOS overlaten. Het in alle opzichten ontbreken van politiek leiderschap is daarvan een uiting. DOS is niet meer bezig met de problemen van Stein maar met het krampachtig vasthouden van vermeende zekerheden. Het CDA heeft ook zo’n periode gekend. Het failliet van DOS als regeringspartij in Stein is hiermee compleet.
Ik ga om die reden ook niet mijn steun geven aan dit college en zal het besluit dus ook niet steunen. Dat moge duidelijk zijn.

Naar de inhoud:

Er zijn weliswaar 4 ondertekenende fracties maar de fractie Gina bestaat dus nu al niet meer.

Enkele markante punten wil ik er even uit halen... lees meer >

Heersen en verdelen

Het heeft wat langer geduurd dan u van mij gewend bent. Maar ik heb eerst nog eens de kranten van de voorbije week doorgenomen. Of ik dat de eerste keer wel allemaal goed gelezen had. En ja hoor, het staat er echt: Gina van Mulken wordt opnieuw wethouder in Stein... Alsof er niks gebeurd is.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd een coalitie gesmeed tussen DOS, CMB en CDA. De samenwerking tussen DOS en CMB (beiden met voornamelijk Elsose roots) werd geen lang leven toegedicht (ze hielden het toch nog vol tot zomer 2016)
Enfin, tijdens die coalitie onderhandelingen werd aftredend wethouder Gina van Mulken door haar eigen DOS als "te licht" bevonden. Of CMB daarin enige sturing heeft gegeven mag waarschijnlijk worden geacht. Tijdens de stemming in de coalitie werd zij niet herkozen als wethouder. Dat raakte haar diep en zij verliet de DOS fractie om als eenmansfractie "G!NA" verder te gaan.

In het persbericht over de nieuwe coalitie werd haar vertrek destijds in één zin samengevat...  (Lees hier alles over die verkiezingen in 2014)

Zij werd als wethouder opgevolg door Ron van Leuken, een DOS-nieuweling in de politieke arena. Hij hield het niet lang vol. In november 2015 struikelde hij over het dossier Steinerbos. Dat hem door oppositie en zijn eigen coalitie voor de voeten werd geworpen. In december 2011 werd PvdA-wethouder José Ie op ongeveer dezelfde manier tot struikelen gebracht met het Vixia-dossier. Dat in de jaren daarvoor was opgebouwd door DOS-wethouders...

Het horrordossier Steinerbos is jaren geleden gecreërd door met name DOS, SB, CMB en VVD. In 2011 verkwanselde de VVD haar aanvankelijke tegenstand én beslissende stem tégen de privatisering van Steinerbos, ten faveure van een wethouderszetel voor haar fractieleider Peter Salden. In 2014 werd ook hij door DOS c.s. blijkbaar te licht bevonden; we zagen hem in elk geval niet terug achter de bestuurderstafel.

Maar goed, terug naar Gina van Mulken. Vanaf 2014 voerde zij samen met Harry Govers, Steins Belang en VVD hevig oppositie tegen de regerende coalitie en vooral tegen DOS dat haar zo diep gekwetst had. Tot de zomer van 2016... toen CMB uit de coalitie stapte. De aanleiding was het schenden van gemaakte afspraken over de hoogte van een appartementencomplex in het nieuwe winkelcentrum. In andere gemeentes zijn dat peanuts die aan het buffet uitgesproken worden. Zoniet in Stein, daar worden dan de messen geslepen: het wordt GEHAKTDAG.

Het opstappen van CMB uit de coalitie dwong DOS om een nieuwe coalitie te smeden. Makkie, ex-wethouders genoeg in de tent. Met vaak een riante wachtgeldregeling en dito pensioenrechten.

Gina van Mulken krijgt nu in de pers de volle laag omdat zij die job aanvaard heeft. Maar geloof me, als ze de andere ex-wethouders gevraagd zouden hebben, hadden ze het bijna allemaal gedaan....hun "gehaktdag" of "bijltjesdag" snel vergetend.
Het menselijk vlees is zwak... zeker als er pluche onder komt.

En DOS?!
De regentenpartij kijkt glimlachend toe. Heersen en verdelen is het motto.

En dat is juist waar deze van oorsprong Elsose partij met succes fel tegen heeft gevochten toen ze na de herindeling van 1982 haar intrede maakte in de Steinse politiek. Stein werd toen met straffe hand geregeerd door Harie van Mulken en zijn CDA: een kleine Napoleon met het motto... "heersen en verdelen"...

Wim Hanssen

Laatste nieuws: CMB stapt uit coalitie! 

Voor de zoveelste keer sneuvelt een coalitie waar CMB en DOS deel van uit maken. CMB zegt het vertrouwen in coalitiepartner DOS op. Die laatste en de andere coalitiepartner CDA beraden zich op de toekomst.

Nu was de hoogte van de nog te bouwen Aldi met bovenliggende appartementen het breekpunt. Maar de eerste barsten in deze vooraf onmogelijk geachte coalitie, waren al langer zichtbaar. Het was gewoon een kwestie van wachten op "gehaktdag"

Zoals altijd zullen er wel weer raadsleden uit de oppositie-partijen beschikbaar zijn om alle oud-zeer opzij te zetten om de komende 2 jaar -voor een salaris van zo'n 75.000 euro per jaar- een wethouder voor een nieuwe coalitie te leveren.

Voor Stein is het te hopen dat bij de verkiezingen in 2018 het roer voor eens voor altijd om gaat! Dat de jeugd eens een kans krijgt en alle ex-wethouders plus alle raadsleden met een dienstverband langer dan 10 jaar hun biezen pakken.

Nico Dijkshoorn over Frans Timmermans

FransTimmermans DWDD 09 12 2015Eurocommissaris Frans Timmermans moest zo nodig een boekje schrijven over de verkwanseling van Europa. Dat is niet de schuld van de politiek maar dat is onze schuld, de zwijgende meerderheid....
En zoals altijd krijgen dit soort lieden ruime airplay in De Wereld Draait Door, want het moet zo nodig voldoen aan de kwaliteitseisen van de VVD-staatssecretaris "die nooit naar tv kijkt"
Bekijk het betoog van blaaskaak Timmermans hier >

 

Huisdichter Nico Dijkshoorn heeft duidelijk z'n buik vol van Frans Timmermans en zijn soort... (kijk hier) Frans Timmermans verstart en is not amused...

Natascha Wingelaar nieuwe wethouder Stein

DDL 20151205 Wingelaar

(klik voor vergroting op afbeelding)

Dos-raadslid Natscha Wingelaar (41 jaar) werd in de raadsvergadering van donderdag 3 december 2015 benoemd tot nieuwe wethouder in het college van Stein. Zij neemt de portefeuille Economische Zaken en Steinerbos over van haar voorganger en partijgenoot Ron van Leuken. DOS, CMB, CDA, D66 en PvdA stemden voor haar benoeming. De overige partijen stemden op zichzelf (zonder dat ze kandidaat waren!) +-of blanco.

Van Leuken stapte op vanwege zijn politieke verantwoordelijkheid voor het exploitatietekort bij Steinerbos van 1,3 miljoen euro, terwijl de raad daar "slechts" 900.000 voor beschikbaar heeft gesteld. Het zegt natuurlijk al genoeg dat "Steinerbos" een aparte noemer in een wethoudersportefeuille is...
Waarom is er geen wethouder "Armoedebeleid" of "Zorg en Welzijn"?
Van Leuken neemt de plaats van Wingelaar over in de Steinse gemeenteraad en wordt daarmee de 9e (!) ex-wethouder in die raad.
De verstikkende deken die zij samen over de raad leggen wordt daarmee weer dikker. Zonde dat deze raad elk zelfreinigend vermogen mist.

Natascha Wingelaar heeft bestuurlijke ervaring opgedaan als voormalig partijvoorzitter van Dos, bij het Ronald McDonaldhuis in Maastricht, bij Maselant Businessclub en als personeelsmanager bij o.a. Meulenberg Transport.

Knap om steeds maar weer iemand weten te strikken die slapeloze nachten over heeft voor het doodvonnisdossier Steinerbos. Van de andere kant is de politieke schade beperkt als het weer misloopt... je wordt liefdevol opgenomen in de club van ex-wethouders.  

Sinterklaas is al vroeg in het land...

Sinterklaas is al vroeg in het land dit jaar. En gelukkig voor de aanzwellende groep Witte Piet sympathisanten heeft hij tenminste ééntje van die categorie knechten meegenomen.
Sint en Piet verrassen 540 inwoners van de afgelegen kern Meers in de gemeente Stein met een gratis rookmelder! Dat zij daarvoor de plaatselijke wensauto gebruiken benadrukt het feestelijk karakter van hun actie.

Voor alle zekerheid toch nog even op Google Maps gecheckt wat de gemeente Stein (want die spelen voor Sint en Piet) verstaat onder "afgelegen". Meers ligt 2,5 km van de brandweerkazerne af en dat ritje duurt 5 minuten. Of rijdt de brandweer via de Scharberg en de Elslose brug over het Julianakanaal naar Meers? 
Er zijn buurtschappen in de gemeente Stein die verder van de brandweerkazerne liggen dunkt me: Terhagen 4,5 km en Catsop 5,5 km. Urmond 4 km en Berg aan de Maas 6 km. Nattenhoven zelfs 6,5 km.

Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een overbodig gebaar dat 10.000 euro kost, gemeenschapsgeld voor de goede orde. Want ieder weldenkend mens heeft al minstens één brandmelder op elke verdieping hangen.

De gemeente heeft haar mond vol over "Eigen Kracht" en dat staat voor "zelf de regie houden" en "zelf plannen maken en oplossingen zoeken" kortom voor burgerparticipatie. En een rookmelder is toch wel het ultieme voorbeeld van eigen verantwoordelijkheid. Of niet?

DDL 20151019 Brandmelder als bewustworder

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Raadslid Stein ontvangt 4e dreigbrief

4eDreigbrief SteinsRaadslid 26.11.2015

Brief02.12.2015 SjengVaessen


Bedreiging raadslid Stein landelijke nieuws

En op 28 oktober 2015 in Avondgasten bij L1 >

2 Steinse raadsleden ernstig bedreigd

 jose ie bestaan zonder angst

Klik op afbeelding om artikel te lezen (De Limburger 26.09.2015)

De Steinse raadsleden José Ie (PvdA) en Paul Thomassen (DOS) beiden uit Elsloo, zijn met de dood bedreigd in verband met hun initiatief om politiek draagvlak te krijgen voor de opvang van vluchtelingen in hun gemeente. Beiden hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie.

In Limburg doet iedereen mee

HubMeijers2014 5Wij mogen ons in (Zuid) Limburg best iets meer zorgen maken voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Een te grote groep mensen staat aan de kant. De verdere digitalisering van de economie en de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt maken de kansen voor de mensen die minder getalenteerd zijn of die al wat ouder zijn en die niet de juiste competenties hebben voor het wel beschikbare werk, alleen maar kleiner.
Deze zogenaamde mis match op de arbeidsmarkt zal, bij ongewijzigd beleid, alleen maar toenemen. Het gevolg daarvan zal zijn dat deze (steeds grotere groep) mensen zich uitgesloten weet. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van een samenleving die ambieert een "participatiesamenleving" te willen zijn.

Terecht wordt nu in het coalitieakkoord van de provincie gekozen voor een sterke verbinding tussen de economische en sociale agenda. Daarbij hoort de opgave 'werk voor iedereen'.

Er wordt stevig ingezet op de ontwikkeling van Limburg naar een kenniseconomie met de speerpunten via de campussen Chemelot Sittard-Geleen, Health Maastricht, de Service Heerlen en Greenport Venlo. Het nieuwe collegeprogramma voegt daar logistiek en maakindustrie en de verbinding met het MKB aan toe. Kenniswerkers generen nieuwe initiatieven die zullen leiden tot nieuwe banen, ook voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Rutte maakt het weer bont...

Het was op het journaal dus half Nederland heeft er van mee kunnen "genieten" Tijdens een VVD-congres op vrijdag 29 mei moest Rutte zonodig weer 'ns de handen van z'n klapvee op elkaar krijgen. Uiteraard ging het over economisch herstel (waar de bevolking voor gebloed heeft en het kapitalistisch addergebroed weer van gaat profiteren) Maar het ging ook over normen en waarden. Over egoïsme (kijk in de spiegel zou ik zeggen) over verruwing van de samenleving, over onfatsoenlijk gedrag etc. 

In dat kader noemde hij het ook onbegrijpelijk dat iemand die ontslagen wordt als eerste de gang naar het UWV maakt om een uitkering aan te vragen. Ja, u leest het goed!
Volgens Rutte moet je eerst in je omgeving eens kijken of er geen ander werk te vinden is.
Blijkbaar weet de zielepoot niet dat je zelfs verplicht bent om je binnen één week na ontslag bij het UWV te melden, anders verlies je het recht op een uitkering! Of zou dat soms zijn bedoeling zijn...eerst effe zoeken naar niet bestaand werk en vervolgens op een houtje gaan bijten?!

Hier kunt u een gedeelte van het VVD-gebral zien >

Schande!

Opnieuw toont de VVD aan geen enkele affiniteit met de samenleving te hebben, maar alleen op haar achterban en de graaicultuur focust. Bij de verkiezingen in 2014 was hun slogan "Aan de slag" waar die in 2012 nog smakelozer was met "Handen uit de mouwen in plaats van ophouden" 
Dit kabinet, met de VVD voorop heeft een enorme puinzooi van de arbeidsmarkt gemaakt. De sociale zekerheid stelmatig afgebroken en mensen, zeker de meest hulpbehoevende, aan hun lot overgelaten.

Essentgelden terug naar de Limburgers

"Provincie gaat samen met de gemeenten een deel van de Essent gelden inzetten voor verduurzaming van het woningbestand."
Daarmee wordt een stevige impuls gegeven aan de bouw; leidt de lagere energierekening tot een forse bestedingsimpuls; wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen; en wordt het wooncomfort verbetert. Is er een betere manier om duurzaam te investeren? En niet onbelangrijk; de Limburgse burgers krijgen de in het verleden (blijkbaar) te veel betaalde Essent gelden indirect terug via een lagere energierekening in de toekomst.
Wat zou het mooi zijn geweest als dat een van de resultaten zou zijn geworden bij de recente coalitiebesprekingen..

Alle daarvoor in aanmerking komende woningen in Limburg worden energetisch geoptimaliseerd en voor zover nodig en mogelijk levensloopbestendig gemaakt.
Die investeringen leiden tot een substantiële besparing op energiekosten en verhogen het wooncomfort. Uitgaande van 300.000 woningen die daarvoor in aanmerking komen en een gemiddelde lagere energielast van € 1000 per woning betekent dat een extra bestedingsimpuls van 300 miljoen op jaarbasis. Tel uit je winst.

Daarnaast leiden de te treffen maatregelen en investeringen tot extra werkgelegenheid in de bouw.
Als wij uitgaan van een gemiddelde investering van € 15000 euro per te optimaliseren woning leidt dit tot een extra impuls voor de bouwsector van 4,5 miljard. Bij een programmaduur van 10 jaar betekent dat voor de bouwsector een extra impuls van 450 miljoen per jaar. Opgeteld dus 750 miljoen extra bruto regionaal product per jaar. Kassa. In termen van extra werkgelegenheid toch al gauw 6-7 duizend extra arbeidsplaatsen per jaar.

Tevens is het in lijn met de gemaakte afspraken over de noodzakelijke vermindering van de Co2 uitstoot. De gemeenten en provincie hebben in het kader van het landelijk energieakkoord een forse bijdrage te leveren.

Maar wie gaat dat betalen zult u zich afvragen. Voor een belangrijk deel betalen wij die rekening als burgers zelf. Het voordeel van de lagere energierekening valt immers ook ons ten deel. De provincie en gemeenten faciliteren een uitvoeringsorganisatie die de woningbezitter als het ware ontzorgt. Die organisatie begeleidt het proces van advies tot en met oplevering van de uit te voeren werken. Het advies geeft aan welke maatregelen/investeringen er getroffen moeten worden om een substantiële de besparing te bereiken.
Bij die scan/advisering kan ook meegenomen worden wat er nodig is om de woning levensloopbestendig te maken. Een levensloopbestendige woning biedt de ouder wordende Limburger langer de kans om in zijn huidige woning te kunnen blijven wonen. Ook voor de financiering zijn gemeenten en provincie aan zet. Zij creëren een fonds waaruit de burger tegen een lage rente geld kan lenen voor de financiering van de investeringen. (Is nu ook al beperkt mogelijk).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale/regionale ondernemers die zich verplichten om een deel van het werk (10%) te laten uitvoeren door mensen die nu nog op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.
Op die wijze snijdt het mes aan veel kanten;
-beperken co2 uitstoot
-vergroten vrij besteedbaar inkomen van de Limburgers
-een verhoging van het wooncomfort
-stevige impuls voor de bouwsector en de regionale economie
-veel werkgelegenheid voor mensen die nu nog aan de kant staan
-hoog maatschappelijk rendement op Essent gelden

HubMeijers2014 5

 

Is er een betere manier om Essent gelden indirect terug te sluizen naar de Limburgers. Wie het weet mag het zeggen

Hub Meijers, oud burgemeester en voorzitter Stichting Huiszorg (een stichting die zich ten doel stelt het verduurzamen van vastgoed)

 

Nederland rijp voor Voorbeeldbank (of Volksbank zo u wilt)

Het voorstel van de SP om van ABN Amro een Voorbeeldbank te maken, heeft veel los gemaakt. Er gaan ook stemmen op om hetzelfde te doen met de SNS Bank.

Voorbeeldbank SP

Zo snel als de steun vanuit de bevolking voor de Voorbeeldbank groeit, zo voorspelbaar is de kritiek van rechts. Zij zeggen dat verkoop van ABN juist geen minuut langer kan wachten omdat 'het beursklimaat nu goed is'. Je moet maar durven; een bank die voor 24 miljard euro aan belastinggeld gekocht is, nu voor 15 miljard euro verpatsen aan aandeelhouders. Dat is geen toffe deal. De verliezen zijn blijkbaar voor u en mij, de winsten moeten snel weer naar de aandeelhouders.

Economen die stellen dat een bank niet thuishoort bij de overheid slaan de plank volledig mis. Weten zij niet meer dat juist de woekerwinsten van de bonusboys in 2008 de Nederlandse economie bijna in de afgrond hebben geduwd? Zonder overheidsingrijpen waren ING en ABN Amro failliet gegaan. De bankiers die hogere salarissen en bonussen eisen zouden eens een cursus bescheidenheid moeten volgen.

Het SP voorstel om van de graaibank een volksbank te maken, krijgt brede steun. Want natuurlijk moeten we het vertrouwen in de financiële sector herstellen. Banken moeten dienstbaar zijn aan de economie; burgers moeten de zekerheid hebben dat hun spaargeld veilig is en echte ondernemers moeten hun bedrijfskrediet kunnen krijgen. De service voor klanten kan omhoog en we brengen de pinautomaten weer terug in dorpen en wijken.

De rechtse economen, de ABN-top en het kabinet Rutte-Asscher zien dit helaas nog niet. De vraag is bovendien gerechtvaardigd of de huidige top van de bank in staat is om van ABN Amro een echte Voorbeeldbank te maken. Een bank waar we samen trots op kunnen zijn, in plaats van een bank om je voor te schamen. (Bron:SP)

DDL01.12.2014-Huur-Mergelakker

 

 

Vraagt Steins Belang naar de bekende weg?!

Uiteraard kan Steins Belang dit gewoon navragen bij de afdelingen financiën en sportzaken op het gemeentehuis. En Graad Coumans kennende zal hij dat ook zeker gedaan hebben. Dus dit lijkt op vragen naar de bekende weg. We hebben Haslou om een reactie gevraagd en wachten daar met belangstelling op. Twee weken later nog niets gehoord...

Govers belooft beterschap...alweer...

Govers belooft beterschap 30.04.2016

Voor de zoveelste keer alweer een urenlange, bij tijd en wijle heftige raadsvergadering die voor een groot deel gewijd was aan een "Motie van Afkeuring" tegen het functioneren en het taalgebruik van raadslid Harry Govers. Natuurlijk gaat het in essentie over de bestuurscultuur in Stein; Govers is daarin alleen een van de uitwassen.

Urenlang gezever over iets dat toch niet wijzigt zolang er een aantal rancuneuze en gefrustreerde raadsleden met een wethoudersverleden in deze raad blijven zitten. Wees moedig en stel je de volgende keer niet meer verkiesbaar! Stein zal er op vooruit gaan!

Slotconclusie in deze vergadering was (alweer, zie ons stuk hieronder uit november 2014) dat iedereen beterschap belooft...Harry Govers voorop.

Enkele mails van Harry Govers verzonden aan raadsleden:

Email 14.04.2016

Besten

Gezien het optreden van wethouders waaronder klungelaar Wingelaar, de nul komma nul gun factor van de coalitie richting oppositie, het permanente populisme van met name DOS ipv realistisch beleid (denk aan kost wat kost de oubollige dorpsschooltjes in stand houden waarvan er een ook nog vol asbest zit), het blijkbaar op commando van de DOS mastodonten NIET beantwoorden van vragen ex RvO door dit college waar raadsleden wel RECHT op hebben.

Harry Govers
Raadslid

Email 06.04.2016

Besten

Wat een zielig verhaal van deze wethouder. Ze blijft “haar schaamlapje “ maar gebruiken om zaken “onder het tafelkleed te houden”. Maar blijkbaar is de macht van de coalitie achter de schermen bepalend voor het handelen van deze wethouder (louter zit te zitten en niets doen) en opereert zij dus slechts als marionet van deze “geheime coalitiekrachten”. Wat een zielig hoopje Stein!
Maar triest is ook dat de voorzitter van college en raad blijkbaar niet in staat is dit soort “ondergrondse praktijken “ van deze wethouder te doorbreken.

Harry Govers
Raadslid

Email 24.03.2016

Ik doe aan dat “praatgroep circus” niet meer mee om daarmee “het schaamlapje” te zijn voor falend college (behalve 3D operatie Hub Janssen, de rest zit erbij en kijkt ernaar..) en coalitiebeleid.
Ik wil mijn raadswerk doen als controlerend en besluitvormend volksvertegenwoordiger IN DE RAAD op basis van concrete herstel voorstellen voor de ramppositie waarin we nu als Stein zitten van college en/of coalitie in de Raad en niet in dit praatcircus. Daarvoor kunnen we terecht bij de praatcoffeeshop Bie Gerda in Meers.

Harry Govers
Raadslid

Naar onze mening moet de raadsvergadering gewoon niet meer live op de lokale tv uitgezonden worden. Dat nodigt alleen maar tot urenlange en oeverloze discussies uit. Bij tijd en wijle opgefleurd met beledigingen en verwijten, oude koeien uit de sloot halen en herhaling van zetten. (Hoeveel kijkers trekt de live uitzending eigenlijk?)

Zend enkele dagen na de raadsvergadering gewoon een GEKUISTE samenvatting uit: daar heeft iedereen meer aan. Kijk in de uitzending van deze raadsvergadering maar eens naar het fragment vanaf 3 uur 00 min >>

De gemeenteraad van Stein moet bij de volgende verkiezingen gewoon geënterd worden door... de Piratenpartij...

DDL 20160430 Bestuurscultuur Stein

Dagblad De Limburger besteedde op 28 april 2016 een dubbele pagina aan de bestuurscultuur in Stein:

"Wachten is niet de keus" >> 

"Politieke cultuur in Stein sedert 2014" >>

"Vervolg cultuurtraject kost 20.000 euro >>

"Verder gaan mag als je winst ziet" >>

"Commentaar: dorpspolitiek" >>

"Govers belooft beterschap" >>


Het rapport Berenschot legde in 2014 ook al een vinger op de zere plek: de hele bestuurs- en ambtelijke cultuur in Stein is in staat fors beneden peil en feitelijk in staat van faillissement >naar artikel "In Stein regeert de waan van de dag..."

 


Gemeenteraad belooft beterschap...

elsloo.info van 16.11.2014

DDL-20141115-ZiekteverzuimStein

De gemeenteraad heeft beterschap belooft wat betreft de omgangsvormen, respect. vizier toekomstgericht, focus op de inhoud en niet op de persoon etc etc
Burgmeester Leurs en verandermanager Beverlo zijn na een 2-daagse praatsessie in Kasteel Vaalsbroek positief gestemd...Dat is wel het minste wat je kunt zeggen over een operatie die Euro 525.000 gaat kosten...Overigens heb ik de stellige indruk dat we dit allemaal al eens eerder hebben gehoord in Stein...

Het is in elk geval aardig en getuigt van een frisse start dat ze in die 10 geboden nog een plaatsje hebben vrij gelaten voor Harry Govers...want die was er niet bij in Vaalsbroek en heeft dus ook geen beterschap belooft... Weggegooid geld?

Ten principale...

Betekent zoiets als "wat de kern van de zaak betreft" of "principieel"
Je komt de uitdrukking eigenlijk alleen maar tegen op de website van het Genootschap Onze Taal onder de rubriek "Ouderwets Taalgebruik"
En bij elke raadsvergadering in Stein als raadslid Harry Govers het woord heeft. En dat is vaak, te vaak en te lang...
"Ten principale" past wat dat betreft wel uitstekend in zijn gemiddeld betoog, want hij kijkt "ten principale" steevast achteruit en betrekt alles "ten principale" op wat hem in het verleden is "aangedaan" of wat hem nu wordt "onthouden".

DDL-06.11.2014-Govers

klik voor vergroting

Na de recente woonplaats discussie rond raadslid Julie Meijers van DOS, voelt Govers zich nu weer tekort gedaan door toedoen van de burgemeester en CMB raadslid Jac Meijers. Wat is het geval? Om voor eens en altijd van het gezeur van Govers af te zijn over wie in 2008 de trekker heeft overgehaald waarmee zijn lot als ambteloos burger werd bezegeld (Govers was toen te lang onduidelijk over zijn feitelijke woonplaats) vroeg Meijers om de geluidsopnamen van de bewuste vergadering woordelijk over te typen. 

De burgemeester gaf toestemming en ging daarmee achteraf gezien de fout in. Want 8 jaar geleden heeft diezelfde raad afgesproken dat van de raadsvergaderingen geen woordelijke verslag meer op papier wordt gezet. Pas bij toezending van het gevraagde verslag wordt aan de raadsleden gemeld dat deze actie eenmalig is.

Nu die ongetwijfeld vreselijke klus door een vakantiekracht geklaard is (de burgemeester doet voorkomen alsof dat dan niets kost...) gaat Govers het woordelijk schriftelijk verslag van een andere vergadering opvragen. Want zegt Govers " ... het opvragen van woordelijke verslagen is "ten principale" niet alleen voorbehouden aan raadslid Meijers, dat mag door de toestemming van de burgemeester dus elk raadslid doen"

Waarom heeft Govers tijdens de bewuste raadsvergadering niet geprotesteerd tegen deze overtreding van eerdere afspraken... daar is hij normaliter toch meester in?! 

Maar bovenal vraag ik me af waar de politiek en Govers in het bijzonder toch mee bezig is. Waarom blijft men toch steevast achterom kijken en oude koeien uit de sloot halen. Wat kost dat niet aan ambtenarenuren, aan belastinggeld...?

Aan de 2-daagse sessie op Kasteel Vaalsbroek om de samenwerking tussen de raadsleden te verbeteren, doet Govers niet mee om dat hij geen trek heeft in een "logeerpartij"... 
Vooruitkijken en samenwerken... daar is Govers "ten principale" tegen.

De Schaduwelite, voor en na de crisis

9789089646705-178-0Ewald Engelen heeft een boek geschreven over de oorzaken en achtergronden van de crisis. En wat voor een!
Een razendsnelle analyse van een opeenstapeling van gecamoufleerd financieel wangedrag, vriendjespolitiek en onkunde.

Wellink, voormalig president-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) voelde zich betrapt en werd er zichtbaar zenuwachtig door op tv bij "Pauw"
"De bankier heeft van DNB niets te vrezen en de burger hoeft van DNB niets te verwachten"

Met een toenemende verbijstering valt te lezen dat er na de crisis (en de mooie beloftes tot verbetering die erna werden gedaan door de schaduwelite) maar bar weinig is veranderd. Hypotheken worden opnieuw verpakt, bonussen blijven, vermogensbuffers gaan niet genoeg omhoog. Uit alles spreekt een onmacht, en voor velen ook onwil, om iets te veranderen aan het financiële beleid. Het is om moedeloos van te worden.

Lees hier de hele recensie door Mitchell van de Klundert >

Ik heb de 2e druk gekocht, de 1e was binnen enkele dagen uitverkocht. In die 1e druk had Engelen een lijst met namen opgenomen van deze schaduwelite. In de 2e druk heeft hij deze jammergenoeg weggelaten "...omdat de lijst een eigen leven ging leiden, en niet losgekoppeld mag worden van de inhoud..." Wij plaatsen de lijst hieronder, omdat ie zo "mooi" en voorspelbaar is...(klik voor vergroting)
Schaduwelite-ledenlijst

DDL-20141023-Govers

klik voor vergroting

Kampioen "oude-koeien-uit-de-sloot-halen" Harry Govers loopt weer eens over van frustraties. Zo bestookt hij keer op keer gemeenteraad en ambtenaren met brieven en acties die de belastingbetaler alleen maar geld kosten. Want in de tijd dat ze met de behandeling bezig zijn, zouden ze ook veel zinniger werk voor de gemeenschap kunnen doen.
Maar goed, het kwaad is weer geschied. Dagblad De Limburger heeft net als wij ook weer een anders leeg plekje gevuld. De een smult ervan, anderen gruwen.

Govers verwijt de gemeente dat zij met twee maten meet. Raadslid Julie Meijers studeert politocologie in Amsterdam en vermeld op haar Facebook dat ze in Amsterdam woont. Toch zit ze in de Steine gemeenteraad.
Govers werd in 2008 door een meerderheid in de raad als wethouder weggestuurd omdat hij in Sittard woonde en niet langer in Urmond. Hij stelde toen dat hij slechts af en toe in Sittard woonde. De raad was een andere mening toe gedaan en stuurde hem weg. Typerend overigens dat DOS fractievoorzitter Claessen op de schuldvraag in gaat; ook DOS stemde toen voor de motie en daar gaat het wat Govers betreft om.

DOS-julie-meijers 212x290Zowel Govers als de commentaren van burgemeester en Claessen benoemen twee verschillen niet:
Govers was wethouder, bestuurder van de gemeente toen zijn woonkwestie speelde. Tevens was hij zeer onduidelijk over zijn feitelijke woonplaats. Als hij toen eerlijk en duidelijk was geweest had hij wellicht dispensatie gekregen om in Sittard te blijven wonen. Maar Govers bleef draaien en keren.
Julie Meijers daarentegen is raadslid, in haar eerste periode, en daarmee geen verantwoordelijk bestuurder. Zij studeert in Amsterdam en in de regel is dat tijdelijk. Daarna zal ze misschien in de gemeente Stein blijven wonen en werken, ofschoon de kans dat ze moet uitvliegen helaas veel groter is.
Govers zou het eigenlijk alleen maar moeten waarderen dat een jongere actief participeert in haar gemeente en bereid is daar vrije tijd in te steken. Want voor de leukigheid hoef je dat niet te doen, zeker niet in Stein, aan een tafel met Govers en andere mastodonten...

De mastodonten in de politiek zijn die grijze, eigenbenoemde wijze mannetjesolifanten die hun sporen allang hebben verdiend maar die keer op keer weer ongevraagd het roer over wensen te nemen en hun slurf overal in willen steken. Ook in Stein heeft de ouwe kudde dikhuiden grote moeite met het doorgeven van het stokje en hebben ze het liefst dat de jongen piepen zoals zij eens zongen.

Bij Gemeente Stein regeert de waan van de dag...

DDL-25.06.2014-CodeRood-GemeenteStein(klik op afbeelding voor vergroting)
Onderzoekbureau Berenschot heeft in opdracht van het gemeentebestuur onderzoek gedaan naar de gemeentelijke organisatie. Vandaag komt de inhoud van het rapport naar buiten en dat bevestigt wat al jaren over de gemeente Stein de ronde doet: ernstig verstoorde verhoudingen tussen personeel en management, overbelaste, opgebrande en gefrustreerde ambtenaren en een in alle geledingen verwaarloosde organisatie. Kortom, een janboel.
Het bureau concludeert dat in Stein "…de waan van de dag regeert…" en dat de situatie dermate onhoudbaar is dat zelfs een gedwongen herindeling (samenvoeging met bijvoorbeeld Sittard-Geleen) dreigt.

Berenschot: "Hoewel de organisatie op het eerste oog lijkt te functioneren -paspoorten worden netjes verstrekt- lopen complexere projecten nagenoeg allemaal vast. Van een robuuste toekomstbestendige organisatie is geen sprake"
Dit is volgens de onderzoekers geen nieuwe observatie. In een groot aantal stukken (soms van 20 jaar geleden!) komt hetzelfde beeld naar voor.

Zeker met het oog op de komende grote WMO-uitdagingen (ouderenzorg, jeugdzorg, inkomen en werk etc) een uitermate zorgwekkende situatie die wellicht nadelig voor de burgers kan gaan uitpakken… als niet snel iets gebeurd. Ronduit schokkend is dat uit het rapport blijkt dat "breed" wordt erkend dat de organisatie niet klaar is voor deze beleidsveranderingen.

Slotconclusie van het rapport: De situatie in Stein is onhoudbaar. De bestuurskracht van de gemeente staat onder druk terwijl de beleidsopgaven de komende jaren ongekend groot zijn. De urgentie om in te grijpen, is dan ook bijzonder groot. Het is nu of nooit! Een vlucht naar voren is de enige oplossing.

De burgemeester zegt dat de problemen daadkrachtig aangepakt gaan worden...maar dat horen we al jarenlang.
Lijkt mij een goede zaak dat de burgers ook een vinger aan de pols gaan houden bij deze doodzieke patiënt…

Download hier het complete rapport: lees en huiver >

Europese Verkiezingen 22 mei 2014

Met een opkomstpercentage van 34,3% bleef Stein onder de landelijke opkomst van 37,3%. Gemiddeld opkomstpercentage in Europa was 43% maar dat wordt geflatteerd door hoge opkomstcijfers in België, Griekenland en Malta waar een stemplicht is.

Hoe stemde Stein? Bekijk het hieronder...... juich of huiver...

EuropeseVerkiezingen2014-chart-Stein


 

Zo stemde Stein bij de 2e Kamer verkiezingen in 2012 > klik op afbeelding hiernaast.

DOS royeert kandidaat-raadslid

Op hun website heeft DOS bekend gemaakt dat ze een kandidaat-raadslid geschrapt hebben. Naar verluid beterft het Leo Noy uit Stein, nr 12 op de DOS lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Bij DOS is het gebruikelijk dat alle kandidaten een convenant tekenen waarin zij akkoord gaan dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen, los van hun plek op de lijst. De kieswet hanteert overigens de plaats op de lijst, maar daar kan dus van afgeweken worden. Noy heeft die verklaring blijkbaar niet getekend. Waarom DOS hem desondanks op de lijst gehandhaafd heeft is een raadsel.

Nu DOS met de gekozen raadsleden Danny Hendrix en Ron van Leuken twee wethouders aan de coalitie levert, komen hun plekken in de raad vrij voor de DOS kandidaten met de meeste voorkeurstemmen. In dit geval zouden dat Julie Meijers uit Elsloo (nr 6 op de lijst) zijn en Ron de Rooy uit Stein (nr 17 van de lijst) De kandidaten nr 7 tot en met 16 zouden volgens de getekende convenant afstand gaan doen van hun recht (volgens de Kieswet) op een raadszetel, waardoor de weg voor De Rooy vrij zou komen. Ware het niet dat die dekselse nr 12 Noy dwars blijft liggen. Omdat De Rooy toch al op de nominatie stond om per 1 juli a.s. partijvoorzitter te worden, heeft DOS besloten om de Kieswet te volgen en nr 7 van de lijst, Paul Thomassen uit Elsloo, als raadslid benoemd. 

DOS royeert kandidaat-raadslid

logo dosOp hun website heeft DOS bekend gemaakt dat ze een kandidaat-raadslid geroyeerd hebben. Naar verluid betreft het Leo Noy uit Stein, nr 12 op de DOS lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Bij DOS is het gebruikelijk dat alle kandidaten een convenant tekenen waarin zij akkoord gaan dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen, los van hun plaats op de kandidatenlijst. De kieswet hanteert overigens wel de volgorde op de lijst, maar daar kan dus van afgeweken worden. Noy heeft die verklaring niet getekend. Waarom DOS hem voor de verkiezingen desondanks op de lijst gehandhaafd heeft, is een raadsel.

foto-ron-de-rooy 212x290DOS-leo-noy-2014DOS-julie-meijers 212x290DOS-paul-thomassen 212x290
Ron de RooyLeo NoyJulie MeijersPaul Thomassen

Nu DOS met de gekozen raadsleden Danny Hendrix en Ron van Leuken twee wethouders aan de coalitie levert, komen hun plekken in de raad vrij voor de DOS kandidaten met de meeste voorkeurstemmen. In dit geval zouden dat Julie Meijers uit Elsloo (nr 6 op de lijst met 128 stemmen) zijn en Ron de Rooy uit Stein (nr 17 van de lijst met 119 stemmen) De kandidaten nr 7 tot en met 16 zouden volgens de getekende convenant afstand gaan doen van hun recht op een raadszetel, waardoor de weg voor De Rooy vrij zou komen. Ware het niet dat die dekselse nr 12 Noy (103 stemmen) dwars blijft liggen.

Omdat De Rooy toch al op de nominatie stond om per 1 juli a.s. partijvoorzitter te worden -en die functie mag volgens de DOS-statuten niet uitgeoefend worden door een raadslid- heeft DOS besloten om de Kieswet te volgen. Daardoor wordt nr 7 van de lijst, Paul Thomassen uit Elsloo met 114 stemmen, als raadslid voorgedragen. 
Noy had dus met of zonder convenant en met of zonder Kieswet toch nooit in de raad gekomen met zijn 103 stemmen...waarom dan al die ophef?! Naar verluid heeft Noy voor de verkiezingen ook al problemen gehad met de in zijn ogen te lage plaats op de kandidatenlijst.

Na het vertrek van oud-wethouder Gina van Mulken uit de partij is dit al het tweede akkefietje met DOS-kandidaten.


Coalitie een feit

Afgelopen zaterdag 10 mei 2014 presenteerden de kersverse coalitiepartners DOS, CMB en CDA hun Coalitieakkoord 2014-2018. Hierin beloven ze te gaan besturen met creativiteit, improvisatie en innovatie.
Eerdere raadsbesluiten worden gerespecteerd en zullen niet worden terug gedraaid. De drie betrokken partijen hebben hardop uitgesproken dat ze niet terug kijken en alleen naar de toekomst zullen kijken. Dat is een nobel streven.

Danny-HendrixRon-van-LeukenChris-FiddelersHub-Janssen
Danny HendrixRon van LeukenChris FiddelersHub Janssen

Fractievoorzitter Claessen van DOS verwacht zelfs dat de oppositie bestaande uit Steins Belang (3 zetels) en de 5 eenmansfracties (D'66, VVD, PvdA, Lijst Gina van Mulken, en lijst Govers) daarbij gaat aansluiten.

Govers is wereldkampioen "oude koeien uit de sloot halen" en zal ongetwijfeld als een Don Quichotte door de Steinse politieke arena denderen. De vraag is op welke wijze de andere oud-wethouders (Coumans, Janissen, Van Mulken, Salden en Ie) oppositie gaan voeren: fier vooruit of omzien in wrok?!

Afvoer Afval Anders

Een van onze lezers doet een voorstel om GFT bak, restafval, oud papier en plastic op een andere manier aan te bieden, waarmee niet alleen financieel voordeel is te behalen maar waarmee ook de verkeersveiligheid een dienst wordt bewezen.

Zijn voorstel is om in de even maanden (februari, april, juni, augustus, oktober en december) alle afval aan de straatkant met de even huisnummers te plaatsen. In de oneven maanden wordt het huisvuil aan de straatkant met de oneven huisnummers klaar gezet. Dus u zet het vuil de ene maand bij de overburen, de andere maand staat de hele hap bij u op de stoep.

Voor de ophalers betekent dit minder lopen en kortere stopmomenten, hetgeen een besparing in de arbeidskosten en brandstof zal betekenen en dus goed voor uw beurs.
De kortere stopmomenten en geen overstekende vuilnismannnen komen ten goede aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.

Hoe denkt u hierover? Geef uw mening hieronder. Bij "other" kunt u ook een ander antwoord geven.

Jack Meijers opnieuw lijsttrekker CMB

MeijersJack Meijers is door zijn partijgenoten van Communiceren Met Burgers (CMB) opnieuw tot lijsttrekker gekozen.

In 2010 behaalde de partij maar liefst 5 zetels, mede dankzij de twee nestoren Graad Coumans en Jack Meijers . Na onenigheid over het Steinerbos-dossier splitste de partij in 2011 op; Graad Coumans en Paul Lardenoije gingen toen verder als Steins Belang. Jack Meijers, Jean de Vries en Luuk Hermans bleven de CMB kleuren dragen.

Jack Meijers is een ambitieuze en gedreven politicus die beschikt over grote bestuurlijke ervaring en een enorme dossierkennis, die menig bestuurder tot wanhoop drijft.

Meijers en zijn CMB staan volgens eigen zeggen voor een verantwoord financieel beleid, oog voor sociaal-maatschappelijke kwesties en eerlijkheid en betrouwbaarheid.

PvdA raadslid Jos Schouren stapt ook op...

Nadat op 18 oktober jongstleden PvdA fractievoorzitter Mirjam Driessen overstapte naar de fractie Steins Belang, heeft nu ook het enige overblijvend PvdA raadslid Jos Schouren diezelfde marsroute genomen...

SchourenIn tegenstelling tot Driessen stapt hij niet per direct over naar Stein Belang maar gaat hij tot de verkiezingen verder als eenmansfractie SCHO. Welke plek hij op de kandidatenlijst van Steins Belang gaat innemen is nog onduidelijk. Maar gezien het aantal stemmen dat hij elke 4 jaar vergaart, zal hij slechts genoegen nemen met een plek in de top 5.

Ook Mirjam Driessen zal een plaats in diezelfde top opeisen, want voor een onverkiesbare plaats had ze ook gewoon bij de PvdA kunnen blijven.
De vraag is of de andere Steins Belang kandidaten zo blij zijn met het toetreden van de beide PvdA dissidenten, immers dit kost hun plekken op de lijst.

Blijkens het persbericht van de PvdA (zie hieronder) tast men daar een beetje in het duister over zijn motieven om op te stappen. Maar bij eerdere publicaties op deze site lieten medestanders van Driessen en Schouren er geen onduidelijkheid over bestaan hoe zij dachten over de verkiezing van José Ie tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Jos Schouren houdt het in zijn persbericht ook wazig.... "onwerkbare situatie" en "verhelderend gesprek met PvdA afvaardiging" 

De stoelendans om ambitie en macht heeft de PvdA in Stein op haar grondvesten doen daveren... Benieuwd wat dat op 19 maart oplevert...!

Via <lees meer> hieronder -in de grijze balk- kunt u de persberichten lezen.

Graad Coumans opnieuw lijsttrekker Steins Belang

graadcoumansTijdens de ledenvergadering van 13 november 2013 hebben de leden van Steins Belang unaniem Graad Coumans gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Coumans is ook de huidige fractievoorzitter voor Steins Belang in de gemeenteraad van Stein en is bepaald geen onbekende in de Steinse politiek. Hij is gepokt en gemazeld vanuit een jarenlange ervaring als wethouder en raadslid.

Coumans (71 jaar) is bekend voorvechter van behoud van Steiner Bos in de huidige opzet. Het verenigingsleven en het voorzieningenniveau in de gemeente Stein heeft sinds jaar en dag zijn bijzondere aandacht.
Zelf zegt Graad Coumans: “Ik ga met steun van vele inwoners van Stein voor mijn partij Steins Belang een goede verkiezingsuitslag neerzetten met een sterke kandidatenlijst.”

Hoe de kandidatenlijst er verder uitziet is nog niet bekend. Wel is zeker dat Mirjam Driessen (onlangs opgestapt raadslid van PvdA) en wethouder Eef Janissen (79 jaar) op de lijst staan.

José Ie lijsttrekker PvdA

1.jose-ie 125x188

Hetgeen wij 2 weken geleden al aankondigden is nu ook gebeurd:
José Ie is door de ledenvergadering van de PvdA gekozen tot lijsttrekker voor die partij.

De PvdA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 wordt gecompleteerd door:

Seddik Ghoule (2) Jos Schouren (3) Helga Meessen (4) Will Kapell (5) Hub Vaessen (6) Lieke Schmeitz (7) Marijke Clerx (8) en lijstduwer wethouder Leon Heuvelmans (9) 

Leon Heuvelmans staat ook op de Pvda-lijst in zijn woonplaats Weert. Mocht hij in Stein gekozen worden, dan zal hij toch geen raadslid worden want hij blijft in Weert wonen.....en dat mag niet volgens de Kieswet.

Blijkbaar staat diezelfde Kieswet wel toe dat je in twee plaatsen op de lijst staat, ook al ben je niet voornemens een gewonnen zetel in te nemen. Menigeen zal dit "kiezersbedrog" te noemen. Omdat het vooraf duidelijk wordt gecommuniceerd wil ik volstaan het "niet handig" te noemen.

Mirjam Driessen stapt per direct over van PvdA naar Steins Belang

PvdA raadslid Mirjam Driessen-Frederix is met ingang van 18 oktober 2013 overgestapt naar de fractie Steins Belang.

Zij is 7 jaar raadslid voor de PvdA geweest. De reden voor de overgang is dat zij zich niet langer kan verenigen met de manier van samenwerken en communiceren van het plaatselijk PvdA bestuur met haar fractie. Het probleem speelt blijkbaar al langer en met de komende verkiezingen in het vooruitzicht wil zij zich niet meer kandidaat stellen voor de PvdA en zelfs gedurende de rit het schip verlaten.

Het drijvend vermogen van het PvdA-schip zal de komende maanden blijken... Als de landelijke teloorgang van de partij zich ook bij de gemeenteraadsverkiezingen manifesteert, zal de PvdA in Stein waarschijnlijk geen zetel kunnen veroveren.

Wellicht heeft zij haar bestuur in december 2011 verrast toen ze bij het opstappen van PvdA wethouder José Ie (omdat een motie van wantrouwen dreigde, ook gesteund door de coalitiepartijen) niet als te doen gebruikelijk uit de coalitie stapte, maar aangaf dat "...de PvdA zich over de toekomst moest beraden..." Eerder dat jaar uitte zij al kritiek op het Vixia dossier van haar eigen wethouder. 
Heuvelmans volgde Ie korte tijd later op en de gelederen bij de PvdA leken weer gesloten. Het pluche en vermeende "regeringsmacht" verrichten blijkbaar wonderen... en dat niet alleen bij de PvdA...

Saillant detail: voorman Graad Coumans van Steins Belang was vele jaren PvdA raadslid en wethouder en stapte zo'n 6-7 jaar geleden uit de partij. Volgens mevrouw Driessen sluit Steins Belang nauw aan bij haar politieke kleur en heeft zij de samenwerking met de partij de afgelopen jaren steeds gewaardeerd.

Maar waarschijnlijk komt ze bij Steins Belang ook niet hoger dan een 3e plek. Of het zou moeten zijn dat Graad Coumans, Eef Janissen en Paul Lardenoije van hun oude dag gaan genieten.... eerst zien en dan geloven....

Zij benadrukt dat de samenwerking met fractiegenoot Jos Schouren en PvdA wethouder Leon Heuvelmans altijd uitstekend is geweest. Zij zal het beleid van het huidig college, inclusief wethouder Heuvelmans, van harte blijven steunen.

Uit een reactie vandaag door het plaatselijk PvdA-bestuur blijkt dat men daar het opstappen wijt aan de haar toebedeelde plaats 3 op de voorlopige kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA is verder verbolgen over het feit dat Mirjam Driessen de raadszetel bezet houdt nu ze naar een andere partij overstapt. De 2 zetels die de PvdA in 2010 behaalde werden in eerste instantie bezet door José Ie en Jos Schouren. Alleen doordat Ie wethouder werd kwam Driessen in de raad. 
In 2010 behaalde José Ie 637 stemmen, Jos Schouren 284 en Mirjam Driessen 137 stemmen.

Lees de volledige reactie op www.pvda-stein.nl

Kandidatenlijst DOS

Dos-Stein-Danny-HendrixOp maandag 27 januari hebben de leden van DOS de definitieve kandidatenlijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Stein op 19 maart aanstaande.

Opvallend dat deze van oorsprong Elsose partij in de persoon van Danny Hendrix een lijsttrekker van buiten Elsloo heeft. De kersverse Prins Joep I van de Sajelaire staat als eerste Elslonaar op de 4e plek.

Oude rotten Jo Dohmen en Luc Fey fungeren als waterdrager en rode lantaarn. Daarmee lijkt het of ze andere kandidaten een verkiesbare plek gunnen. Maar dat is slechts ten dele waar aangezien bij DOS de kandidaten de afspraak hebben gemaakt dat niet de plaats op de lijst maar de volgorde van het aantal stemmen bepaalt wie uiteindelijk in de gemeenteraad komt.

Op zaterdag 1 februari vindt de officiële aftrap van de verkiezingscampagne 'Beter Lokaal' van DOS in het Maaslandcentrum in Elsloo plaats. Om 16.00 uur is iedereen van harte welkom om hiervan kennis te nemen.

De lijst ziet er als volgt uit:

1. Danny Hendrix (Urmond)
2. Gina van Mulken (Stein)
3. Peter Claessen (Meers)
4. Joep Ummels (Elsloo)
5. Ron van Leuken (Berg a/d Maas)
6. Julie Meijers (Elsloo)
7. Paul Thomassen (Elsloo)
8. Natascha Wingelaar (Stein)
9. Jorg Driessen (Stein)
10. Cel Thans (Meers)
11. Lei Schepers (Stein)
12. Leo Noy (Stein)
13. Ivo v/d Bijl (Elsloo)
14. Kevin Driessen (Urmond)
15. Renée Vranken (Stein)
16. Guus Peters (Elsloo)
17. Ron de Rooy (Stein)
18. Jules Steevens (Elsloo)
19. Wil Vaessen (Meers)
20. Meddy Goossens (Stein)
21. Piet Spaan (Elsloo)
22. Pierre Kusters (Elsloo)
23. Koen van Mulken (Stein)
24. Luc Feij (Elsloo)
25. John Scholten (Elsloo)
26. Jo Dohmen (Elsloo)

Op dit moment is de raad als volgt samengesteld:
DOS: 6 raadsleden
CMB: 3
CDA: 5
PvdA: 2
VVD: 2
Steins Belang: 2
D66: 1

DOS, Stein Belang, VVD en PvdA vormen de regerende coalitie. Meer informatie >

Lokale Lasten Vergelijker

geldOp de website van het CBS staat een Lokale Lasten Vergelijker: wat betaalt een vergelijkbaar gezin als het uwe nou aan belasting in Beek, Meerssen of Sittard-Geleen?

In Stein ben je voor een gezin van 4 personen, met een koopwoning, een auto en een hondje jaarlijks zo'n Euro 1100 kwijt.... Start -->

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Onze vraag of lezers gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 leverde het volgende resultaat op: (klik er op voor vergroting) Uitslag-gaat-u-stemmen-in-2014

DOS protesteert tegen sluiting Rabobank in Stein en Elsloo

Rabobank-ElslooFractie en bestuur van DOS hebben geprotesteerd tegen het besluit van de Rabobank om de kantoren in Stein en Elsloo te sluiten. Via <lees meer> onderaan dit artikel kunt u hun brief aan de Rabo directie lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met raadslid Luc Feij, tel. 06-13351101

Profielschets nieuwe burgemeester

Op 28 maart vond een extra raadsvergadering plaats om de profielschets en de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester vast te leggen. Hierover kon de raad nog van gedachten wisselen met de aanwezige gouverneur Bovens. Een LOS-reportage van deze raadsvergadering kunt u hieronder zien.

De vastgestelde profielschets van de nieuwe burgemeester vindt u hier »

Heb de video enkele malen opnieuw bekeken en hoor raadslid Claessen toch echt zeggen dat alle raadsleden het unaniem eens zijn over het profiel.....ongelooflijk...
Volgens de gouverneur heeft de raad de lat wel erg hoog gelegd voor de nieuwe burgemeester en hij tempert die verwachtingen fijntjes.

Waarschijnlijk realiseert men zich niet dat het aantal sollicitanten wel eens erg zou kunnen tegenvallen als de lat zo hoog ligt.... Want een beetje serieuze kandidaat gaat ongetwijfeld googelen op "Stein" en "gemeenteraad" en met een beetje pech doet ie dat op Youtube... En daar komt me toch een bloemlezing aan raadsvergaderingen voorbij...

Het addertje in de profielschets is het fenomeen "performance-overeenkomst". De gouverneur vraagt voorzichtig of de raad hiermee bedoelt dat de burgemeester meetbare doelstellingen (targets) krijgt, dat die schriftelijk vastgelegd worden en dat hij daar door de raad op afgerekend wordt?!
Een burgemeester kan toch niet verantwoordelijk zijn voor het niet realiseren van doelen als zijn beoordelaars in de raad diezelfde doelen kunnen torpederen?!
En je kunt de burgemeester toch niet afrekenen op "het verbeteren van de bestuurscultuur" in een raad die zich gedraagt als kat en hond...?!
Maar blijkbaar heeft de raad de illusie dat een nieuwe burgemeester daar in trapt. De gouverneur noemt dit een unicum in Nederland. Hij moet toch weten dat Stein daar niet wakker van ligt.

Ben benieuwd welke waaghals zich in dit avontuur gaat storten, weliswaar voor een jaarsalaris van pak 'm beet Euro 100.000 bruto, maar toch...
Eind juni zullen we het weten.

Record net niet verbroken....

Jammer dat raadslid Lardenoije zonodig ambtenaren uitputtend gaat bedanken voor iets waar ze ook voor betaald worden, anders was op 10 oktober 2013 misschien het record verbroken dat bijna op de dag af een jaar geleden werd behaald.

Op 12 oktober 2012 duurde de raadsvergadering 3 minuut 20, nu was de zit wat langer met 4 minuut 45.

De nieuwe burgemeester mevrouw Leurs vindt het nogal komisch..... het lachen zal haar nog vergaan in Stein...

Overigens, ons commentaar van vorig jaar is ook nu van toepassing...


Kortste raadsvergadering ooit...!

Geloof het of niet, de raadsvergadering van 12 oktober 2012 duurde 3 minuten en 20 seconden, inclusief het schietgebedje vooraf. Zouden ze trouwens al 'ns naar die tekst geluisterd hebben...?

Wat wij ons afvragen: hebben ze buiten het oog van de camera nog wat zinnige dingen met elkaar besproken!? Een gemeente met zo'n 25.000 inwoners en diverse lopende projecten die menig wethouder niet kan overzien, kan toch wel een raadsagenda samenstellen die ertoe doet?!

Een raadslid van de gemeente Stein verdient, nee krijgt ongeveer:
• maandelijkse vergoeding Euro 890 (bruto)
• maandelijkse onkostenvergoeding Euro 100
• per raadsvergadering vergoeding van ca Euro 70

Wethouders in de gemeente Stein vangen zo'n Euro 6.000 bruto per maand en een onkostenvergoeding van Euro 300.

Weer gehaktdag in Stein?!

De oppositiepartijen in Stein (CMB-CDA-CSG-D66) vragen om een interpellatiedebat over de mandaatkwestie van wethouder Gina Van Mulken bij de nieuwbouw van basisschool De Brök in Stein.

De voltallige oppositie in de gemeenteraad van Stein heeft opnieuw een verzoek ingediend voor een interpellatiedebat op 7 juni. Deze keer over het besluit van wethouder Van Mulken om, zonder vooraf de raad hierover te raadplegen, eenzijdig verregaande besluiten te nemen over de gewijzigde bekostiging van de nieuwbouw van basisschool De Brök in Stein.

Er zijn nu sterke aanwijzingen dat de wethouder de raad deels onvolledig en deels onjuist heeft geïnformeerd. In de politiek is dit een doodzonde en niet acceptabel. De oppositie neemt hiermee dan ook geen genoegen en wil haar hierover op 7 juni ter verantwoording roepen.

Heuvelmans, L.F.A. (Leon), 7-06-1959
Heuvelmans, L.F.A. (Leon), 7-06-1959

Leon Heuvelmans nieuwe PvdA wethouder

Voormalig PvdA-wethouder Leon Heuvelmans uit Weert is benoemd tot opvolger van de op 15 december 2011 afgetreden wethouder José Ie. Het is de bedoeling dat Leon Heuvelmans de portefeuille van Jose Ie zal overnemen.

Donderdag 15 december 2011 was gehaktdag in Stein. Tenminste volgens wethouder José Ie, die in dat kader een aantal raadsleden vergeleek met slagers. Alleen uit op bloed.....

In Stein wordt al tientallen jaren onverdoofd geslacht! Een onverbeterlijke bestuurscultuur met oude vetes, machtspelletjes, persoonlijke rancune en eigenbelang.

Het Vixia-dossier werd uiteindelijk haar ondergang. Zij koos er voor om de eer aan zichzelf te houden en stapte op na een fel betoog.

Aangenaam....

gemeentesecretaris drs. Jan Willemsen

Het college van B&W van de gemeente Stein heeft op dinsdag 10 mei besloten de heer drs. J.G.A.W. (Jan) Willemsen te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris.
Jan Willemsen (1959) werkt nu bij de gemeente Landgraaf als hoofd van de sector Wijkgericht Werken en van de sector Publiekszaken. Hij is zijn loopbaan begonnen in de zorg en heeft later gewerkt voor onder andere de gemeenten Apeldoorn en Venlo.
Hij zal in de tweede helft van juni – op een nog nader te bepalen datum – starten in zijn nieuwe functie. Wij van elsloo.info wensen hem veel succes (en sterkte)

Politieke Soap


(klik voor vergroting)

De politieke soap in Stein dreigt The Bold and The Beautiful te evenaren. Niet alleen qua niveau, intriges en achterklap, maar ook omdat het maar blijft duren. Je kunt 3 jaar met sabbatical gaan en zonder probleem weer inhaken. De verhaallijn wijzigt niet, de gezichten niet, hooguit kleding en de rimpels.

Ook in de Steinse gemeenteraad heb je van die spelers die maar niet van het podium te krijgen zijn. Graad Coumans is er een van.

Politiek faillietOver het failliet van de politiek....afgelopen week....

Bij de besluitvorming over de toekomst van Steinerbos legt gezond en nuchter verstand het af tegen veel te dure adviesburo's, stoffige principes, partijbelangen en handjeklap.
In een tijd waar iedereen de buikriem moet aanhalen en noodgedwongen naar creatieve oplossingen zoekt, blijft Stein met miljoenen euro's smijten (van ons belastinggeld).
En waarom zou je iets veranderen dat je goed af gaat......

•  De Limburger-19.03.2011-Opinie
•  De Limburger-19.03.2011-Diversen
•  De Limburger-22.03.2011-CMB e.a.
•  De Limburger 22.03.2011-Brasserie
•  Overige artikelen over Steinerbos op elsloo.info

Stemburo Aelserhof
PVV bolwerk!

Hier vindt u de uitslagen per stemburo in de gemeente Stein>>>

Opmerkelijk:

  • Het stemburo met de meeste PVV-stemmen ligt in Berg aan de Maas. In het Multifunctioneel Centrum stemde 34% op de PVV. De PVV haalde bij stemburo Aelserhof maar liefst 32% van de stemmen en werd daarmee ex aequo 3e in de ranglijst.....Het stemburo met het laagste aantal PVV stemmers ligt ook in Elsloo. Op basisschool Elckerlyc stemde 17% PVV.
  • Ter linkerzijde werd het meest op de SP gestemd in de school te Kerensheide: 18% en het minst op 2 stemlokalen in Elsloo: St Jozefschool en Aelserhof elk 8%
  • Meeste voorkeursstemmen per partij: SP=Coppus 688 # PvdA=Kersten 648 # CDA=van Helvert 688 # PVV=Stassen 1815 # PNL=Wolff 68 # VVD=Verheijen 682 # PvdD=Wassenberg 146 # GroenLinks=Van Tulder 291 # D'66=Van Wageningen 214 # 50PLUS=Leppers 281
  • Kandidaten uit Elsloo scoorden als volgt: Hermans (PVV) 925 voorkeurstemmen, Frans Cramers (CDA) 204 en Frans vd Avert (D66) 58
  • Hoogste opkomst% -met afstand- in Multifunctioneel centrum van Berg a/d Maas 74% en het Maaslandcentrum goede 2e met 73% en de laagste in Elsloo is Aelserhof met 35%
Wethouder Graad Coumans stopt per direct!

Graad Coumans heeft met ingang van 22 februari zijn functie als wethouder van de gemeente Stein neergelegd.
Voor insiders komt dit niet als een verrassing. Coumans voert gezondheidsredenen aan, maar ook het feit dat hij met zijn partij CMB niet meer op één lijn zit over de toekomst van Steinerbos weegt zwaar mee. En Steinerbos is sinds jaar en dag toch zijn stokpaardje. Zijn partij CMB verwijt hem vluchtgedrag. Bekend is dat met name zijn verhouding met raadslid Jac Meijers danig gebrouilleerd is.

Graad Coumans is bijna 40 jaar actief geweest in de Steinse politiek. Van 1974  tot 1990 als raadslid, van 1990-2003 in de functie als wethouder, van 2006 tot en met 2010 als raadslid en vanaf 2010 tot nu als wethouder met in zijn portefeuille Steinerbos, WMO, volksgezondheid, subsidiebeleid, kasteel Elsloo e.a. Tot 2006 zat hij namens de PvdA in de raad, daarna een tijdje als eenmansfractie en tenslotte voor CMB. Overigens overweegt Coumans, mits zijn gezondheid dat toelaat, om in 2014 weer mee te doen aan de verkiezingen....

En het dossier Steinerbos? Ook zonder Graad Coumans blijft dat een blok aan het been...........In Elsloo gaan al stemmen op dat het beter is om het Medammerweide-dossier te heropenen.....

Ontslagvergoeding secretaris


Klik op afbeelding voor vergroting.

U heeft het op zaterdag 16 oktober 2010 in de krant kunnen lezen: gemeentesecretaris Margret Bisschops wordt dan toch ontslagen. Op 29-09-2009 sprak de toenmalige gemeenteraad nog het vertrouwen in haar uit, nadat de ondernemingsraad aan de bel trok en haar ontslag eiste. Wat is de reden van die omslag, van met name Dos en PvdA? Politieke intriges? Angst dat een uitgesteld afscheid steeds meer geld gaat kosten? Het kost nu al Euro 375.000 plus jarenlang wachtgeld! Veel meer dan de kantonrechtersformule. Wat krijgt u voor 'n gouden handdruk bij uw ontslag of wordt het klatergoud?! Bereken het hier>>>

De gemeente Stein moet vermoedelijk ook het wachtgeld over alle dienstjaren sedert 1989 voor haar rekening nemen, toen Bisschops als ambtenaar bij de gemeente Roermond haar carrière startte. Naderhand werkte zij nog bij de gemeenten Horst a/d Maas en Bergen (bron: linkedin) De gemeenteraad spreekt weliswaar schande over de exorbitante oprotpremie maar zo werkt dat (nog steeds) bij topambtenaren en topmanagers! Nederland is door hetzelfde "zeemeeuwenmanagement" verworden tot een land waar met 2 maten gemeten wordt. Of dat nu gaat over inkomen, ontslagvergoeding, ww-duur, milieu, zorg, gerechtelijke uitspraken of vrijheid van meningsuiting! (Sedert gisteren mogen politici dus alles roepen)
Laat uw reactie achter!

Verbijstering
over wachtgeldregeling

Na eerdere redactionele artikelen in de Limburger over de wachtgeldregeling voor politici in het algemeen en de kosten voor de Gemeente Stein in het bijzonder (klik hier voor artikel van 31.08.2010) staat vandaag een ingezonden brief van een inwoner in de krant. Wij willen u deze niet onthouden; klik op afbeelding voor vergroting.

Stein staat weer op de kaart..........

Quote:
We leven in een vuvuzela-democratie. Iedereen toetert door elkaar. Of probeert de ander te overstemmen. En wie heeft de grootste toeter? Geert Wilders is de vuvuzela van de Nederlandse politiek.
Arnold Jansen op de Haar, Arnhem (Trouw 12.06.2010)

De PVV van Geert Wilders heeft er voor gezorgd dat de gemeente Stein weer voor even landelijke belangstelling heeft. Maar liefst 4977 inwoners zorgden er voor dat Stein een 6e plaats inneemt op de ranglijst van gemeenten met het hoogste % PVV-stemmers.

Volgens mij moet hier sprake zijn van fraude, want ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij navraag in mijn omgeving heeft niemand maar dan ook echt niemand op de PVV gestemd.....

De angst regeert in Nederland!
En niet omdat we die aan den lijve ondervinden, maar omdat die ons aangepraat wordt!
Of heeft u last van Marokkaanse jongeren? Of van burka's op de weekmarkt in Stein? Of van minaretten in uw achtertuin!? Of wilde u dat 65 ook 65 blijft? Of wilt u ook etnische registratie voor iedereen? En preventief fouilleren?
Lees hier het PVV verkiezingsprogramma.

Nee, met een beetje pech heeft u straks alleen maar last van Den Haag!

GTST in 't klein:
Coalitievorming in Stein


Donderdag 29 april 2010 zijn de nieuwe wethouders formeel gekozen. Een coalitie van DOS-CMB en PvdA leverde de volgende wethouders op:
Gina van Mulken (DOS-206 stemmen bij de verkiezingen van 3 maart) en Danny Hendrix (DOS-249 stemmen) Graad Coumans (CMB-776 stemmen) en Eef Janissen (CMB-159 stemmen) en José Ie (PvdA-637 stemmen). Op papier een perfecte mix qua leeftijd, geslacht, politieke kleur en ervaring, maar of dat in de praktijk ook gaat werken...?! We zullen zien. Wij gaan in elk geval turven hoeveel dagen dit gekunsteld en in eerste instantie ongewild bestuursgedrocht gaat standhouden.

Samenvatting -naar onze mening- in het kort:..........

Gemeenteraadsverkiezing: Uitslagen en meer......

Hieronder de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Stein.

CDA
5-3
CMB5+1
D66
+1
DOS
+1
PvdA2
-1
VVD2
+1
2010 aantal stemmen per kandidaat
2010 aantal stemmen per stemdistrict
2010 aantal stemmen per partij, per stemdistrict

Meest opvallende in deze uitslag is het forse verlies van CDA (na samengaan met SPV) van 8 naar 5 zetels. Landelijk verliest de partij ook, maar lang niet in deze mate. Landelijk is men duidelijk Balkenende moe. Wie of wat is de CDA-kiezer in Stein moe?! VVD lift mee op de algemene verrechtsing van Nederland en de landelijk goede VVD performance.

En andersom werkt dat "mee liften" ook zo: zie verlies PvdA.............