Het weer in Elsloo

Elsloo.info Overlijdensberichten medium

Agnes Obel - It's Happening Again

Een prachtig nummer van de Deense AGNES OBEL. Voor allen die een dierbare verloren hebben door de sluipmoordenaar Corona.

Coronavirus in Zuid-Limburg

Volg de laatste ontwikkelingen op de speciale website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg >

Website RIVM met het laatste nieuws >

Corona in Zuid Limburg

 

Het hierboven vermelde aantal Corona besmettingen in Nederland betreft het door testen vastgestelde aantal; het werkelijke aantal besmettingen ligt vele malen hoger. Een GGD arts schat op 29 maart dat er alleen al in Limburg sprake kan zijn van 20.000 besmette personen.

Gemeente Stein

Herdenkingen, vieringen en activiteiten tot 1 juni afgelast
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft onze regering recent onder andere bekend gemaakt dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn. Dit betekent dat alle Oranje-activiteiten, herdenkingen en vrijheidsvieringen in onze gemeente worden geannuleerd.
De landelijke media hebben hier al het nodige over bericht, maar aangezien de Oranje-activiteiten jaarlijks groots door inwoners en verenigingen in onze gemeente worden opgepakt, willen we hier extra aandacht voor vragen.
Geen bijeenkomsten
Concreet betekent dit dat er geen bijeenkomsten of vieringen plaatsvinden tijdens Koningsdag op 27 april, tijdens Dodenherdenking op 4 mei en tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook de Ultraloop Bastogne-Stein met bijbehorende activiteiten op 4 en 5 mei gaat niet door.

Alternatieve invulling

Dat we op 4 mei tijdens Dodenherdenking niet samen kunnen komen, betekent natuurlijk niet dat we er niet bij stilstaan. Stichting Dodenherdenking Stein en burgemeester Leurs bekijken samen de mogelijkheden om op gepaste wijze invulling te geven aan dit moment. Hierbij zal geen publiek aanwezig kunnen zijn.

Lintjesregen
Het uitreiken van decoracties tijdens Lintjesregen zal dit jaar wel plaatsvinden, maar op aangepaste wijze. De decoranti zullen telefonisch worden geïnformeerd, maar het fysiek uitreiken van de decoraties zal op een later moment dit jaar plaatsvinden. In ieder geval na 1 juni aanstaande. De definitieve datum moet nog worden vastgesteld. Als daar duidelijkheid over bestaat, worden de betreffende inwoners hierover geïnformeerd.

Tot slot roepen wij iedereen op om de landelijke maatregelen rond het coronavirus in acht te nemen en om vooral naar elkaar om te (blijven) kijken. Samen staan we sterk. 


Misschien ook een goed moment om eens stil te staan bij al die mensen die zorgen dat de BV Nederland toch blijft draaien in deze doodstille, droevige en sombere dagen... En dat zijn vaak niet de best betaalden: in de gezondheidszorg, logistiek personeel, in de supermarkten, schoonmakers, doktersassistentes, apotheek- en drogisterijpersoneel etc. Denk daar aan als u moppert over lange wachttijden, lege schappen of personeel uitkaffert als u een ander merk pilletje krijgt dan gewend.


Afval tijdens coronacrisis

RWM doet er alles aan om jouw afval in te blijven zamelen. Een aantal maatregelen zijn echter onvermijdelijk gebleken.
We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij:

  • Oud papier wordt tot nader order NIET opgehaald
  • De chemokar zal voorlopig NIET aanwezig zijn
  • De milieustraat in Stein is NIET open
  • Restafval, GFT en Plastic worden WEL huis-aan-huis opgehaald.
    Check hiervoor je afvalwijzer. Is je afval toch niet opgehaald? Bel dan naar RWM: 046 2100 120. Zij maken een afspraak met je om het alsnog op te halen.

Wij realiseren ons dat dit geen ideale situatie is, maar we vragen jullie begrip en medewerking.
Meer informatie over afval en de een overzicht van de meest gestelde vragen vind je op onze website: gemeentestein.nl/afval-corona

Foto: https://unsplash.com/@shanerounce

Boek Antihelden van Joost Welten

Ik had het al langer op mijn verlanglijstje staan, kwam het nu weer tegen en het bleek ook nog eens supergoedkoop in de aanbieding te zijn.

Het boek Antihelden van Joost Welten, met daarin o.a. het verhaal van de Elslonaar Conrard Vlecken die in 1804 als koetsier, met de gravin van Elsloo naar Rome vertrok en in augustus 1806 terugkeerde. Hij vertelt over de tocht via de Alpen (met paardenkoets!) naar Rome en over alle moois dat hij als dorpse paardenverzorger onderweg ziet.

Antihelden Joost Welten

Hardcover, 383 pagina’s schitterend uitgevoerd met heel veel illustraties, nu voor slechts 15 euro bij bol.com <klik hier>
Bij verschijnen in 2015 kostte het boek bijna 50 euro.

Daar krijg je wel wat leesuren mee om nu we toch noodgedwongen thuis moeten blijven.

Nadat het Coranavirus straks beteugeld is kunt u in Streekmuseum Elsloo het orginele reisverslag van Conrard Vlecken gaan bewonderen.

Geldverkwisting

Foto boven: John Klein / Facebook

Verbaasde menigeen zich enige tijd geleden al over de aanpak van het kruispunt Koolweg - Rembrandtstraat - Joh.Riviusstraat, sinds kort heeft de gemeente het helemaal bont gemaakt.

Inderdaad, het is een druk kruispunt maar wel overzichtelijk, als de auto's niet te kort op de bochten staan geparkeerd. Er zijn in de loop van de jaren wat ongelukken gebeurd maar als dat een criterium is dan kun je half Elsloo wel op de schop nemen. Dus een directe reden om een peperdure optische verhoging met afwijkende bestrating aan te leggen was er al niet. Maar nu heeft men ook nog verkeerszuilen geplaatst.... waarom?

Als deze plaatsing vooraf al bekend was, had men zich de aanleg van de optische verhoging toch kunnen besparen! Deze dingen hebben al voldoende snelheidafremmende werking. Voor de meeste weggebruikers heeft een kruispunt op zich dat al... hufters daargelaten.

Vorige week werd ik verrast door de aanwezigheid van de zuilen; het scheelde niet veel of het was er al één minder geweest...

En waarom zijn die dingen niet op de as van de weg geplaatst? Vrachtverkeer kan hierdoor niet of nauwelijks rechts afslaan en wordt gedwongen de route via het Dorine Verschureplein te nemen... alsof die zo veilig is. En daarna via chicane Stationsstraat verder het dorp in.

De werkgroep Verkeersveiligheid van Dorpsplatform Elsloo laat desgevraagd weten dat zij bij het reguliere overleg met de gemeente hebben AFGERADEN deze zuilen te plaatsen. Het is onduidelijk of Veilig Verkeer Nederland in dit kader om advies is gevraagd. 
De voor 2021 voorziene herstructurering van de héle Koolweg is overigens doorgeschoven naar 2023.

VVD Stein laat ons bij monde van fractieleider Frank Dassen weten dat zij in juli 2019 raadsvragen hebben gesteld naar aanleiding van drie ongelukken in mei-juni van dat jaar. Zij hebben toen aangegeven dat er echt iets moest gaan gebeuren met de verkeersveiligheid van het kruispunt.

Op 16 augustus antwoordt wethouder Hendrix van Fysieke Leefomgeving dat die drie voormelde ongelukken ook de enige op dat kruispunt waren vanaf 2018 tot op dat moment. En dat die niet te wijten waren aan te hard rijden maar alle drie aan het geen voorrang aan rechts verlenen. Bij de ongelukkken was overigens alleen sprake van blikschade. Metingen naderhand wezen uit dat er ter plaatse in de regel NIET te hard gereden wordt.

Volgens de wethouder werd bij de Dorpsschouw in augustus 2019 het kruispunt ook bekeken en voldoende veilig bevonden. Hij wijt de ongelukken aan het tijdelijk toegenomen omleidingsverkeer ter plaatse vanwege de reconstructie van de rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat.
Tussen de regels door lees je "...VVD waar maak je je druk om?!"

Des te vreemder natuurlijk dat de gemeente krap een half jaar later het kruispunt tóch aanpakt en hoe.....

"Stein doet het...arrogant en stronteigenwijs!"

Lees HIER de correspondentie tussen VVD en Gemeente Stein >


Geldverkwisting Kruispunt Koolweg02 

Elslose mondkapjes productielijn

Strijd tegen Coronavirus

‘Zelfgemaakte mondkapjes werken toch niet’. ‘Er zijn toch massa’s mondkapjes onderweg’. Het zijn opmerkingen die Sonja Thomassen uit Elsloo ook hoorde, maar zij legde ze naast zich neer en begon de laatste week zelf mondkapjes te maken. Zij verzamelde een groepje vrouwen die meehelpen en vroeg een vriendin haar organisatorisch te ondersteunen, omdat ze zelf in de risicogroep zit en zichzelf ook moet sparen.

Productie gestart
Zondag de 29e waren al 430 mondkapjes de deur uit en lagen nog 210 stuks klaar voor gebruik. “We zijn nu met een groepje van meer dan 20 mensen druk aan het knippen en naaien” zegt Jolanda Palmen. “De jongste is 22 en de oudste 86 jaar. We moesten even zoeken naar het ideale gewenste model, naar gesponsorde stoffen en naar biaisband, naar de snelste manier om ze te maken. Dat hebben we en nu maken we meters. Per mondkapje moet je ongeveer op 15 minuten rekenen.”


Elsloo mondkapjesproductielijn

Fotocollage, klik er op voor vergroting. Linksboven initiatiefneemster Sonja Thomassen. Rechts 2e van boven: op zijn 86e verjaardag zat Sjef Palmen, samen met zijn vrouw Lieske in Elsloo linten te knippen. Zo werd het tóch een bijzondere verjaardag.


Verzoeken stromen binnen
Het groepje maakt, samen met collega’s van Sonja, op verzoek, mondkapjes voor o.a. Thuiszorg IZT Elsloo, Buurtzorg Stein Elsloo, Buurtdienst Stein Beek, een huisartsenpost en voor Nedlin Elsloo, die 150 lakens sponsorde en in ruil zijn werknemers wil beschermen. “Nedlin doet de ziekenhuiswas namelijk, dus het is van groot belang dat ook zij beschermd zijn.”

Volgens GGD normen
We volgen de normen van de GGD, die blij is met ons initiatief. Natuurlijk zullen ze niet zo goed werken als de professionele mondkapjes, maar die zijn er gewoon (nog) niet genoeg. Onze kapjes kunnen wel in de kookwas en dus hergebruikt worden. Én je kunt er een extra filter in doen. Er zijn nu ook bedrijfjes bezig die er woekerprijzen voor vragen.”

Voor de groep vrijwilligers is het niet zo zeer de vraag of het zin heeft wat ze doen, maar of het niet zinvol zou zijn als er snel meer groepjes zoals het hunne zouden starten. Jolanda wil ze graag op weg helpen. Op afstand en veilig, uiteraard. “En wat we nog nodig hebben, is extra biaisband.”

Meer informatie en starten?
Omwille van de veiligheid wordt deze groep niet uitgebreid, maar wordt geadviseerd zelf te starten met een klein groepje mensen. HIER kun je brieven downloaden die je kunt gebruiken voor vrijwilligers en afnemers van de mondkapjes.

Meer info en contact via

Hieronder een instructievideo hoe zij de mondkapjes maken.

 

Miniconcert Ivo van der Bijl bij Aelserhof en La Famille

Vrijdag 27 maart 2020 verraste Ivo van der Bijl de bewoners van Aelserhof en La Famille met een heus miniconcert. Het werd bijzonder gewaardeerd, zowel door bewoners vanachter de ramen als op het balkon. Maar ook voor het personeel was het een welkome onderbreking van hun veeleisende werk.
De bewoners moeten vanwege het heersende Coronavirus binnen blijven en mogen ook geen bezoek ontvangen; dat valt niet mee. Wij wensen iedereen in de zorg- en verpleeghuizen heel veel sterkte toe! 
Foto's: Pierre Reubsaet.

Slider

 

Egoïstisch én behulpzaam

Wij mensen zijn tegenstrijdig. Paniek en solidariteit, egoïsme en menselijkheid, ze kunnen hand in hand gaan. Sociaal gedrag en moraal bestaan niet in hun puurste vorm. Dit is ook te zien bij soldaten in oorlog. Onder vuur zijn ze vaak tegelijkertijd egoïstisch en behulpzaam.

Richard Sennett, socioloog

Aangepaste dienstverlening

De gemeente Stein volgt de landelijke maatregelen en probeert de dienstverlening richting inwoners zo goed mogelijk op peil te houden. Toch wijkt onze dienstverlening op een paar punten af van hetgeen inwoners normaal van de gemeente gewend zijn.

Aangepaste dienstverlening gemeentehuis:
• De balies zijn open op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 08:30 tot 13:00 uur;
• Woensdagmiddag 25 maart is voorlopig de laatste avond openstelling;
• We bieden maatwerk en flexibiliteit aan onze inwoners en bedrijven als dat nodig is;
• Breng alleen een bezoek aan het gemeentehuis als dit noodzakelijk is. En zoals voor iedereen in Nederland geldt; blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de dienstverlening via de gemeentelijke website;
• Aangiften burgerlijke stand: alle aangiften (incl. overlijdensaangifte) enkel op afspraak; Team Wmo en Jeugd doen voorlopig geen huisbezoeken of gesprekken op locatie, maar handelen zo veel mogelijk via de telefoon af;
• Paspoorten en rijbewijzen zullen we aan huis bezorgen;
• Telefonische bereikbaarheid: houd rekening met mogelijk langere wachttijden aan de telefoon. Vanaf 26 maart zijn we telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur.

Dienstverlening derden

De apotheek in Urmond, Stein en Elsloo hebben geen direct patiëntencontact meer. Contact met de apotheek zal - tot alle maatregelen zijn opgeheven - uitsluitend telefonisch plaatsvinden:

  • voor VAL Apotheek Stein 046 - 433 15 19
  • voor VAL Apotheek Urmond 046 - 426 22 00
  • voor Service Apotheek Elsloo 046 - 87 000 60

De medicatie zal door de apotheken Stein en Urmond zoveel mogelijk aan huis worden bezorgd.

De apotheek in Elsloo bezorgt indien nodig ook aan huis maar heeft daarnaast een extra service middels de Pharmaself automaat. Je ontvang op het opgegeven 06-nummer een sms met een afhaalcode. Met deze afhaalcode kan de medicatie opgehaald worden uit de automaat. Net als bij een geld automaat van de bank. De apotheek verzoekt de medicatie binnen 3 uur na het ontvangen van de afhaalcode op te (laten) halen.
Aanmelden voor het gebruik van de Pharmaself kan telefonisch bij apotheek Elsloo 046 - 87 000 60

De teams van de apotheken in Urmond, Stein en Elsloo doen hun uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Politie
Er is géén spreekuur van de politie meer op het gemeentehuis.

RWM
RWM doet er alles aan om jouw afval iedere dag in te zamelen en de straten schoon te vegen. Door het aantal zieke medewerkers is RWM echter genoodzaakt om het ophalen van oud papier tot ten minste 12 april te staken. Kijk op de website van RWM voor het laatste nieuws en meer informatie.
Het milieupark in Stein is voorlopig gesloten omdat het door de grote toeloop niet meer aan de standaard normen voldoet.

Theehuisje opnieuw prooi vandalen

Bron: facebook Aelsenaere, met dank aan Nicole Carlisi

Opnieuw hebben vandalen -maar tuig is een beter woord in dit kader- brand gesticht in het theehuisje op het Kasteelpark. In 2016 werd het theehuisje herbouwd nadat het door brandstichting tot de grond toe was afgebrand. Verzoek is om ogen en oren open te houden, vooral 's avonds en 's nachts, en bij onraad gelijk de politie te waarschuwen.

Theehuisje vandalen 21.03.2020

Gemeente Stein Actueel

Milieupark Stein per direct gesloten

Bron: De Limburger 21.03.2020

Milieupark Stein is vanaf zaterdag 21 maart gesloten vanwege de grote toestroom. „Dat park is te klein en er is geen ruimte voor wachtrijen. Files zouden de naastgelegen brandweerkazerne blokkeren.”

Het milieupark in Stein is al langer een probleemgeval. Het voldoet volgens RWM niet aan de huidige standaarden qua omvang en infrastructuur.
De gemeente Stein onderzoekt een betere ontsluiting en RWM laat sinds de jaarwisseling geen tractoren, bedrijfswagens en voertuigen met buitenlands kenteken meer toe. Dat is, nu het coronavirus om zich heen slaat, niet meer voldoende en dus gaat het park tot nader order dicht.

„Voor gewoon gebruik is het milieupark in Stein prima geschikt, maar hier is het niet op toegerust”, zegt wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Leefomgeving) van Stein, die tevens een groei ziet in het aantal afvaldumpingen in het buitengebied. „Daar mag niemand mee wegkomen. We zullen de handhaving dan ook opschroeven.”

Oud papier
Overigens haalt RWM tot nader order geen oud-papier meer op vanwege een bovengemiddeld ziekteverzuim onder medewerkers door het Coronavirus. In Elsloo zijn geen verenigingen meer die oud-papier ophalen gezien de lage kiloprijs die betaald wordt: gemiddeld 20 euro voor 1000 kilo. 

Top 40 - 1970

De Top 40 van week 14 in 1970 >

Mooie toplijst in de Top 40 in de laatste week van maart 1970, wat 'n namen! Ik tel er een 20-tal met een klassieker die we vandaag nog kennen en heel soms nog eens op de radio horen.

Fier bovenaan Melanie met "Lay Down". Ze maakte naam op Woodstock 1969 en scoorde datzelfde jaar haar eerste hit met "Beautiful People". Gevolgd door "Lay Down" een jaar later. In 1970 heeft ze nog een hit met "Ruby Tuesday" maar daarna is de hitskoek op. Wel brengt ze voor haar trouwe schare fans tot op de dag van vandaag nog tientallen lp/cd's uit.

Uniek naslagwerk 75 jaar bevrijding

‘Op het netvlies gebrand’

In 2019 en 2020 vieren we de 75-jarige bevrijding van de gemeente Stein.
Met deze viering realiseren de Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo zich, dat er binnenkort geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer zullen zijn.

 

Om deze ooggetuigen de kans te geven hun verhaal vast te leggen, zijn wij op zoek gegaan naar de herinneringen aan de oorlog in onze gemeente. Met als resultaat een uniek naslagwerk vol historische en nog nooit eerder gepubliceerde teksten en foto’s van de oorlogsjaren in Stein, Meers en Elsloo. 

Het bijna 500 pagina’s tellende boek geeft een uniek beeld van de oorlogsjaren tussen 1939 en 1945 in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze.

Nu al verzekerd zijn van een exemplaar ‘Op het netvlies gebrand’? Bestel dan nu via onderstaande knop!

button bestellen

De uitgave wordt in een beperkte oplage gedrukt. Bovendien krijgt u het boek bij voorinschrijving met korting!

Bij voorinschrijving betaalt u 39,50 euro in plaats van 49,50 euro. Verzending per post kost 6,75 euro extra. OP = OP

Het kon niet uitblijven, maar vanwege het Coronavirus gaat de presentatie op 3 april en de uitgifte op 4 april van het boek “Op het netvlies gebrand” tot nader order NIET door.
Inschrijvers krijgen te zijner tijd bericht wanneer zij het boek -naargelang hun aangegeven keuze- bij het museum in Stein of Elsloo kunnen afhalen.

U kunt ook een inschrijfformulier downloaden, invullen en bij een van beide musea bezorgen. Download inschrijvingsformulier >

Een gezamenlijke uitgave van Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo.

 

Waarom komt Jan Modaal niet rond?

Bron: Radar+/Nibud | Foto: Wout Jan Balhuizen (embedded)

Vroeger kon een gezin met een modaal inkomen prima rondkomen. Maar dat lijkt nu een stuk minder makkelijk. Is het leven duurder of zijn wij verwender?

Wat is modaal?

Netto modaal inkomen is € 2252.
Anderhalf keer modaal is € 3378.
Het modale inkomen is het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland.

Lees verder >

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
• Sint Antoniusplein 5, 6129 EV Urmond, voor het inrichten van een brasserie/escaperooms met terras, zaaknummer O2020-052.

Besluit omgevingsvergunning:
• Batenburgerstraat 13, 6171 XP te Stein, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 maart 2020, zaaknummer O2020-024
• Heisteeg 19, 6171 NH te Stein, voor het wijzigen van de gevel, verzenddatum besluit 27 maart 2020, zaaknummer O2020-032
• Meerdel 10, 6181 KS te Elsloo, voor het verbreden van een in-/uitrit, verzenddatum besluit 27 maart 2020, zaaknummer O2020-058

Melding activiteitenbesluit milieubeheer:
• Business Park Stein 107B, 6181 MA Elsloo voor het inrichten van een steunpunt voor BTL Realisatie b.v., zaaknummer RUD 2019-208190.
• Business Park Stein 192, 6181 MA Elsloo, voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting van Mosadex Vastgoed b.v., zaaknummer M2020-202137.
• Sanderboutlaan 1, 6181 DN Elsloo, voor het uitbreiden van de activiteiten van Kivit Staalbouw b.v., zaaknummer 2020-202081.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Uw cookies instelling

Wilt u een advertentie die elke dag elk uur gezien wordt?

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.