Binnenkort in Elsloo

Laatste
Nieuws

Reacties welkom!

Bijna elk artikel heeft een "lees meer" button, welke naar het volledige artikel verwijst en daar is het reactieformulier beschikbaar. We zien jullie commentaren altijd graag tegemoet!

Quote

De leden van het OMT vormen nu een kakelcircus. Ik zie ijdelheid, paniek, chaos, ego’s. Er is sprake van een crisis binnen een crisiscommunicatie. Puur amateurisme. (Jan Driessen, communicatiestrateeg in De Limburger)

Ter inzage

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Stein

De Raad van de gemeente Stein maakt bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Stein 2040 met ingang van 24 november 2021, zes weken ter inzage ligt (dus tot en met 5 januari 2022). Dit op grond van de Inspraakverordening 2004 van de gemeente Stein.
De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen. Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.

Omgevingsvisie
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

  • Sociale en vitale wijken en kernen
  • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
  • Unieke omgevingskwaliteiten
  • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
  • Energietransitie
Verkorte versie

Vergunningen Gemeente Stein

Publicatiedatum 25.11.2021

Kennisgeving sloopmelding
• S2021-120\0971184503 voor het verwijderen van asbesthoudende materialen na dumping (calamiteit) gelegen aan Westelijke Kanaalweg. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-153\0971179423 voor het oprichten van een woning en het aanleggen van een inrit gelegen aan Valderstraat 12 te Stein bij besluit van 19 november 2021 van rechtswege is toegekend.
• O2021-173\0971181549 voor het plaatsen van zonnepanelen gelegen aan Keerend 71 6171 VS te Stein bij besluit van 23 november 2021 wordt toegekend.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-206\0971184943, ingekomen op 18 november 2021 voor het oprichten van luifels en overkapping gelegen aan Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond.
• O2021-205\0971184762, ingekomen op 17 november 2021 voor de noodkap van 32 bomen gelegen aan Scharberg en Westelijke kanaalweg Elsloo.

Publicatiedatum 18.11.2021

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-190\0971182960, ingekomen op 18 oktober 2021 voor het plaatsen van een overkapping gelegen aan Ambiorixstraat 28 6171 BJ te Stein.

Gemeente meet overlast in Kerensheide

Asfaltcentrale Stein stoot te veel gevaarlijke stoffen uit

Uit recente metingen is gebleken dat de asfaltcentrale AsfaltNu in Stein te veel benzeen en andere gevaarlijke stoffen uitstoot. En dat is niet de eerste keer vastgesteld.

De meting is conform voorschrift aan de schoorsteen uitgevoerd; op straatniveau is het meetresultaat vele malen lager en blijft de uitstoot binnen de grenswaarden. Volgens de GGD is er geen direct risico voor de volksgezondheid, maar kan de geuroverlast wel het woongenot aantasten. Desondanks wil de gemeente elk risico voor de omwonenden uitsluiten en laat daarom metingen in de wijk Kerensheide verrichten.

Nadat omwonenden een handhavingsverzoek bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hebben ingediend, heeft de gemeente besloten dwangsommen te gaan opleggen als de fabriek de uitstoot aan de schoorsteen niet snel beneden de grenswaarden weet te brengen. Deze boetes kunnen oplopen naar totaal 1 miljoen euro.

De gevaarlijke uitstoot van benzeen en PAK's kan aangepakt worden door o.a. het verlagen van de productietemperatuur en het verhogen van de schoorsteen.

AsfaltNu heeft een vergunning aangevraagd voor een 17 meter hoge bitumentank. Ondanks dat die aanvraag nog loopt is men al begonnen met de bouw. De gemeente heeft de bouw laten stopleggen en vordert een dwangsom bij overtreding.

Foto: Google Maps

Voor het goede doel

Jessie Driessen maakt Vastelaovendposter 2022

Plaatselijk kunstenares Jessie Driessen (85) ontwerpt voor komende carnavalsseizoen de 11e carnavalsposter, die wordt uitgegeven door Het Wittemgenootschap Elsloo. In januari zijn de posters voor 2,50 euro te koop. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Hope Project India.

Elsloo Jessie Driessen DeRuif 2010

Jessie Driessen is een bekende Elslonaar, niet alleen vanwege haar schilderijen en sculpturen, waarvan het beeldje van de Aelser Geis de bekendste is. Maar ook omdat ze samen met haar man Chris van 1960 tot 1990 slagerij Driessen, in de volksmond Lei van Laentje, aan de Stationsstraat bestierde. Chris was overigens in 1955 Prins van de Sajelaire. Jessie is al vanaf de oprichting -50 jaar geleden- lid van de plaatselijke Expressiegroep De Ruif.

Sluitende begroting 2022

Stein geeft niet meer geld uit dan het ontvangt

Net als veel andere Nederlandse gemeenten wordt de gemeente Stein geconfronteerd met stijgende kosten in het sociaal domein. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Stein vorig jaar flink heeft moeten bezuinigen. Door in breed perspectief naar deze bezuinigingsopgave te kijken, is het ook dit jaar weer gelukt om een sluitende begroting te presenteren. De begroting is gisteren met steun van de gehele raad, unaniem vastgesteld.

Vruchten afwerpen
Wethouder Wingelaar (Financiën): ‘Bij het opstellen van de derde begroting in deze bestuursperiode hadden we nog steeds een stevige financiële uitdaging. De lastendruk vanuit het sociaal domein is enorm. Dat is bekend, maar dat betekent dat we keuzes hebben moeten maken en beheersmaatregelen hebben genomen. We zien nu dat deze aanpak z’n vruchten lijkt af te werpen, maar het is nog niet zeker dat we alle beheersmaatregelen volledig kunnen invullen. Dus blijft voorzichtigheid geboden.’

Oet de ouw dwas

Trampele in Corona-tijd

Jo Cobben, jaargang 1938, publiceert op de website van Streekmuseum Elsloo korte verhalen met zijn herinneringen aan vroeger. Als vaandeldrager van 't Alsers Plat doet hij dat natuurlijk in het plaatselijk dialect.

Zónger richtig Aelser plat op sjwal
Greujt 't Holles plat wie kwal

Aangeleerd taalgebruik afleren

Steinse ambtenaren op taaltraining

De gemeente Stein laat haar ca.150 ambtenaren op taaltraining gaan; kosten 75.000 euro.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek bleek in 2020 dat veel burgers klaagden over de ambtelijke taal die voor velen onbegrijpelijk is. Met name correspondentie over vergunningen riep nogal wat vragen en irritatie op.

Daarom worden alle basisbrieven van de gemeente aan een kritische leesbril onderworpen en in "eenvoudig Nederlands" (in vakjargon B1) herschreven. Hetzelfde lot ondergaat de website.
Omdat er ook een nieuwe wet komt waarin de gemeente moet aangeven op welke manier omwonenden bij een plan zijn betrokken en geïnformeerd, gaat de gemeente Stein de koe bij de horens vatten (= actie ondernemen)

Daarom sluit de gemeente Stein zich aan bij de landelijke ‘Direct Duidelijk Brigade’ en gaat onder meer trainingen geven in het structureren en persoonlijk maken van teksten.
Ook krijgen medewerkers hulpmiddelen als schrijfwijzers -wat is dat? lees hier- en krijgen ze terugkoppeling van de doelgroep. te horen wat de burgers van hun nieuwe taalgebruik vinden.

In feite krijgen de ambtenaren dus door de overheid "aangeleerd" taalgebruik nu weer "afgeleerd"....

Terug naar Jip en Janneke niveau.

Kledingbank Limburg

Gratis winterkleding voor lage inkomens in Stein

Een stuitende artikel vandaag, zaterdag 13 november in De Limburger. De gemeente Stein heeft in de krant laten zetten dat Steinse gezinnen met een laag inkomen op 1 december gratis een set winterkleding mogen halen bij de Kledingbank Limburg in Maasbracht. Als ze geen vervoer hebben, zorgt de gemeente daar voor. Met de "Wensauto" waarschijnlijk, ofschoon de naam van dat vervoer in dit kader wel heel cynisch klinkt.

"Helaas is het niet voor alle gezinnen in Stein vanzelfsprekend dat ze goede en passende winterkleding hebben”, heeft wethouder Hub Janssen blijkbaar nog laten toevoegen aan het persbericht.

Het is allereerst natuurlijk te gek voor woorden dat in een land als Nederland mensen aangewezen zijn op Voedsel- en Kledingbank. De partij van mijnheer Janssen (CDA) heeft na de Tweede Wereldoorlog bijna constant in de opeenvolgende kabinetten gezeten. In die 75 jaren dat ze het pluche bezet houden, is het niet gelukt om de armoede terug te dringen. En anno 2021 moet een wethouder dan nog zeggen dat ze een winterset mogen afhalen bij de Kledingbank. Over falende overheid gesproken.

Stuitend ook dat hierover door de gemeente blijkbaar een persbericht naar buiten is gestuurd. Journalisten zijn dit nieuws niet door onderzoek op het spoor gekomen, ook het Steinse geruchtencircuit heeft hen niet tot dit artikel aangezet. Nee, dit is willens en wetens door de gemeente wereldkundig gemaakt. Niet om die bewuste gezinnen op deze gratis gift te attenderen, want die kunnen zich geen abonnement op de krant permiteren! Daarbij zijn deze gezinnen in beeld bij hulpverlening en hierop al uitvoerig geattendeerd.
Nee, dit is een staaltje schaamteloos marketingbeleid om het merk "Gemeente Stein" te promoten. Kijk eens wat wij voor die arme sloebers doen. Foei!

30 januari

Double U Sunday Matinee

Rock & Roll Club Double U organiseert op zondag 30 januari 2022 in het Maaslandcentrum weer een van haar fameuze rock & roll events. Deze keer onder de noemer "Double U Sunday Matinee"

The Explosion Rockets verzorgen de muzikale omlijsting. 

 Kaarten zijn voor 5 euro in de voorverkoop verkrijgbaar via
Aan de kasse betaal je 7,50 euro. Aanvang 14.00 uur. Be There !

Met tegoedbonnen

Plan om miljoenen huizen te isoleren

Huiseigenaren met een laag inkomen moeten een soort tegoedbon krijgen om hun woning te isoleren. Dat staat in het zogenoemde Nationaal Isolatieprogramma, dat maandagochtend wordt gepresenteerd in Den Haag. Het plan is een initiatief van maatschappelijke organisaties als de Consumentenbond en Natuur & Milieu, de politieke partijen GroenLinks, CDA en ChristenUnie en Koninklijke Bouwend Nederland.

Nederland telt 2,7 miljoen woningen die slecht geïsoleerd zijn. Met het huidige isolatietempo duurt het volgens de initiatiefnemers tot het jaar 2100 voor alle huizen in ons land goed geïsoleerd zijn. 'Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop', zeggen ze. 'Het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer.'

Bron: Radar AvroTros.

Gemeente Stein

Achterstand bij aanvragen WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat inwoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen omgeving en kunnen meedoen in de maatschappij. 

De meeste gemeentes kampen met een achterstand bij de afhandeling van WMO-aanvragen, zo ook in Stein. De wettelijke termijn tot een eerste afspraak is vastgesteld op 6 weken. In Stein moet je nu 9 weken wachten op je eerste gesprek.

De achterstand is te wijten aan een gigantische toename van de vraag naar zorg.  Er is steeds meer vraag naar Jeugdzorg en die zorg wordt ook nog eens steeds duurder. De vergrijzing neemt toe en daardoor het beroep op de WMO. Daarbij was tot 2019 de toekenning van Maatwerkdienstverlening afhankelijk van je inkomen, sindsdien is dat principe overboord gegooid waardoor met name ook ouderen met een fatsoenlijk pensioeninkomen een beroep op WMO-huishoudelijke hulp kunnen doen, als zij tenminste aan de indicaties voldoen. Tegenwoordig wordt afgerekend in een abonnementssysteem. De eigen bijdrage is maximaal 19 euro per maand. En voor dat geld kun je geen zwartbetaalde poetshulp krijgen...

Actie FNV

Honderd euro extra in de maand voor iedere werkende Nederlander

De FNV gaat in 2022 bij cao-onderhandelingen inzetten op afspraken over flink meer vaste banen. Het is tijd voor daden in plaats van mooie woorden, aldus de vakbond.

Ook is de organisatie van mening dat werknemers eerlijk moeten meedelen in de economische groei. De FNV legt een looneis op tafel van 100 euro per maand zodat de loonkloof kleiner wordt,

Daarnaast eist FNV prijscompensatie. Meer zeggenschap en pensioenafspraken completeren de belangrijkste eisen die de FNV komend seizoen stelt.

Bron: WijLimburg 20.09.2021

Stichting ‘Instandhouding Bocht Scharberg Elsloo’

De afgelopen maanden heeft de Stichting ‘Instandhouding Bocht Scharberg Elsloo’ -hierna te noemen IBSE- gebruikt om contacten te leggen met de gemeente Stein, Rijkswaterstaat, DOP-Elsloo en Leader Zuid-Limburg Ook zijn er met een aantal burgers persoonlijke gesprekken gevoerd. De gemeente Stein reageerde direct positief en wil graag in gesprek gaan met IBSE om te kijken of ze kunnen ondersteunen in de doelen van de stichting. 

Voor initiatiefnemer Jan Vranken het sein om verengingen en bewoners deze week te vragen om zich voor het gebied in te gaan zetten door het groen te gaan onderhouden. Hij heeft daartoe een mailing doen uitgaan waarin o.a. staat: "Vanuit de ‘eigenkracht-visie’ wil IBSE graag burgers stimuleren, activeren en motiveren om ‘samen’ het idealistisch en maatschappelijk Elsloos-doel, zijnde het beeldbepalend beeld van de Rolberg/Scharberg en omgeving Sint Augustinuskerk te herkrijgen dan wel te heroverwinnen en ook in het dramatisch onderhoud van de laatste tientallen jaren actief een wending te bereiken voor nu en de komende vele jaren. Er ligt een ‘degelijk onderbouwde’ visie ten grondslag vanuit IBSE om verenigingen en haar leden zowel collectief als individueel ‘gepast en onbelast’ geldelijk te vergoeden voor hun vrijwilligersinzet in de vorm van gebleken actieve burgerparticipatie."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting via:  of 06-12 94 22 25

Steppenwolf

In de zomer van 1968 maken we kennis met "Born To Be Wild" van de Amerikaanse band Steppenwolf. Een stevige rocker die niet uit je kop gaat door de enerverende zang en overstuurde orgel en gitaar. Het nummer haalt moeiteloos de nummer 1 positie in de Nederlandse tipparade. Maar een echte hit wordt het vervolgens niet en blijft steken op plek 32 van de Nederlandse Top 40 in 1968.
In 1968 hebben ze in Nederland ook nog een bescheiden hitje met het schitterende nummer "Magic Carpet Ride" Beide songs worden overigens in de rest van de wereld wel gigahits en de eerste is tot op de dag van vandaag een all-time klassieker. Dat blijkt niet uit plek 995 in de Top 2000 van 2020. Maar ja, daar regeren de Queen- en Danny Vera fanclubs.

In 1969 wordt o.a. "Born To Be Wild" als soundtrack gebruikt in de film "Easy Rider" met Dennis Hopper, Peter Fonda en de debuterende Jack Nicholson. Het nummer en hun eerste LP "Steppenwolf" worden een kaskraker in de hele wereld. Nederland sukkelt er achteraan en in 1973 bereikt het nummer plek 16 in de Top 40. In 1990 (!) staat het nummer opnieuw in de Top 40 en bereikt nu zelfs plek 4. 

De originele bezetting bestaat uit zanger John Kay, drummer Jerry Edmonton, keyboardspeler Goldy McJohn, bassist Rushton Moreve en de 17-jarige gitarist Michael Monarch. Uiteindelijk brengen ze maar liefst 38 LP's uit, waarvan alleen de eerste 3 echt succesvol zijn. Live blijven ze optreden tot 2018 met alleen John Kay als origineel lid. 

Popkrakers

Iedere maandag LIVE te horen van 20.00 tot 22.00 uur op Bie Os Streekomroep: 87.5 mHz op de kabel ; 96.2 mHz op FM
Redactie: Jo Smeets (presentatie) en Giel Scholtes (techniek)

 

De groene geschiedenis

Kasteelpark Elsloo

Kasteelpark Elsloo grenst aan Kasteel Elsloo. Het park werd in 1818 ontworpen door de toenmalige bewoners, de graven De Geloes. In de jaren die volgden hebben het park en het gebied rondom het kasteel de nodige veranderingen ondergaan.

Sinds 2014 is Het Limburgs Landschap eigenaar en ligt er een goed plan voor de toekomst. De natuur wordt in ere hersteld en is een wandeling meer dan waard. Bepaal HIER je route >

Oorlogsdocumentatie

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via mail: Guus Peters
of Herman Janssen

Geschiedenis

De Noormannnen waren echt in Elsloo!

Een in 2020 gevonden Vikingbijl is een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van de Vikingen in het gebied Stein/Maasmechelen.

Dit betekent echter ook weer niet een directe koppeling met het lang gezochte Vikingkamp maar wel met een andere gezochte plaats van handeling, de plaats van de slag op 26 juni 891 van de Franken tegen de Vikingen aan het riviertje de Geul. Wij denken, gezien de grote hoeveelheid gevonden wapens in 2020 bij de ontgrinding in het gebied tussen Elsloo en Geulle dat deze in de buurt van Kotem/Elsloo heeft plaatsgevonden.

In 891 trokken de Noormannen op Leuven. Alhier werden zij den 1 September door den keizer Arnulf, op de Dijleoevers geheel en al verslagen. Hun krijgsroep was Geule! Geule! De Dijle was gevuld met de lijken der zonen van het Noorden.

Kijk & Lees

22 oktober

Weekoverzicht Stein Lokaal

Weeknieuws met o.a.
Pontje Berg – Meeswijk aantal weken uit de vaart, Start herstel van hoogwaterschade in Maasband, Gemeente Stein moet na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 twee raadszetels inleveren, Geen nieuwe bezuinigingen nodig in de gemeente Stein, Cws Culturele Werkgroep Stein Expositie van Ireen Bessems en Jan Willms, Fanfare en drumband St. Martinus Urmond weer in de startblokken, VV de Steinder Bök met Opening Vastelaovessezoen 2021-2022, CV de Waterratte organiseert Uermends LeedjesKonkoer ofwaal 't ULK 2022

Header weeknieuws Stein Lokaal

Gemeente

Raadsvergadering

In verband met Corona worden de raadsvergaderingen al sedert het voorjaar 2020 digitaal gehouden en via livestream uitgezonden. Visueel een armetierig gebeuren (en inhoudelijk soms ook) en volgens alles kost het ook nog klauwen vol geld.

Als de vergadering voortaan weer "live" gehouden zou gaan worden, bijv. in De Grous of het Maaslandcentrum, dan zou dat het "kijkspel" ten goede komen. En als ze dan ook nog wat publiek toelaten, krijgen ze vanzelf de kans om de banden met de burgers weer eens wat aan te halen.

Stein raadsvergadering livestream

Mooi in Elsloo

Uitkijkpunt vanaf Maasberg

Deze vakantie blijven veel mensen in eigen land. En dat is mooi, want in de eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken.
De Limburger belicht in de serie Mooi en Lelijk de mooiste én lelijkste plekken in de Westelijke Mijnstreek. In deel 2: de Maasberg in Elsloo.

„Er zijn vergevorderde plannen om het uitkijkpunt vanaf de Maasberg in ere te herstellen en dan wordt het nog mooier in oud-Elsloo”, kondigt Jo Dohmen van het Dorpsplatform Elsloo aan. 

Wat eten we vandaag?

Recept van de dag

Kort & Bondig

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.