Politiek

Raadslid Jack Meijers overleden

Elslonaar en raadsnestor Jack Meijers is woensdagavond 8 april 2021 na een vrij kort ziekbed overleden. Jack is getrouwd met José Vaessen uit Meers en heeft 3 kinderen en 5 kleinkinderen.

Hij is sedert juni 1970 onafgebroken raadslid, wethouder en loco-burgemeester geweest; eerst in Elsloo en daarna in Stein. Een politicus pur sang is niet meer.

Met zijn 23 jaar was de toenmalige glaszetter in 1970 niet alleen het jongste raadslid van Limburg maar van heel Nederland. In die ruim 50 jaar dienstbaarheid aan de gemeenschap is hij vier periodes wethouder geweest, een periode in Elsloo en de andere in Stein. Hij is mede-oprichter van politieke partij DOS geweest. Na politieke meningsverschillen met die partij heeft hij samen met Graad Coumans de politieke partij CMB opgericht.

Jack Meijers stond bekend om zijn weergaloze dossierkennis waarbij met name financiële zaken zijn grote aandacht hadden. Debatteren kon hij als de beste: vasthoudend, recht voor z'n raap en vooral niet kort van stof. Die spreekkunsten deed hij wellicht op in zijn jonge jaren als microfonist bij tal van wielerwedstrijden. 

Veiligheid

Omwonenden Chemelot voelen zich niet onveilig

Het RIVM presenteerde op 6 april 2021 de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Daaruit blijkt onder andere dat de meeste omwonenden van Chemelot zich niet onveilig voelen. De uitkomsten van het onderzoek vormen mede de basis van een plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van (risico)communicatie over Chemelot. 

Transparant en eerlijk
Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de meeste inwoners (84%) rondom Chemelot zich niet onveilig voelen. Omwonenden geven aan dat ze bij rampen, ongevallen en afwijkende situaties (zoals een vreemd geluid of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen) behoefte hebben aan eerlijke informatie. Ook willen zij graag weten wat zich op de site van Chemelot afspeelt en welke bedrijven daar zijn gevestigd.

Binnenkort in Elsloo

Klik hier voor de volledige agenda >

Laatste
Nieuws

Reacties welkom!

Bijna elk artikel heeft een "lees meer" button, welke naar het volledige artikel verwijst en daar is het reactieformulier beschikbaar. We zien jullie commentaren altijd graag tegemoet!

Quote

‘Rutte gedraagt zich als een zonnekoning die aan niemand verantwoording schuldig is.’ Lilianne Ploumen, PvdA 

Oet de ouw dwas

Trampele in Corona-tijd

Foto: uit collectie Jean Jennen
Sinds enige tijd publiceert Jo Cobben op de website van Streekmuseum Elsloo korte verhalen over zijn wandelingen door Elsloo en zijn herinneringen aan vroeger. Deze week vertelt hij over carnaval in het dorp.

Op zóndigaovent woor meistes 'ne grwatte wêsjkaetel op 't fernuus gezat óm de wêsj te kaoke. Op maonjdjigmörge woor dan op de hènjt gewêsje. Dat dit géi gemaekelik wirkske waor, hoof ich uch neet te verdutsje. E gedéílte van de wêsj mós ouch behènjelt waere mit stíef. Waor 't goot waer dan woor de wêsj op de bléík gelag of mit kleeve aan de wêsjdraot, dae méístes in de moostem hing, opgehange. De mezeerie begoos aevel ês 't raengewaer waor. Dan mós de wêsj bénne, dus in de käöke of de stal, te drwêgge gehange waere. Dan woore snoore langs de plefóng gespanne. Ként geer uch veurstëlle wie dat óétzaog ês dao e stök of 4, 5 laakes en kössteekes, hummes, stupkes, zökke, sjolke en wéít ich wat nog mjè, hing.

Zónger richtig Aelser plat op sjwal
Greujt 't Holles plat wie kwal

sociaal domein

Schuldhulpverlening fors toegenomen in Stein

Uit een interview van dagblad De Limburger dd 03.04.2021 met wethouder Hub Janssen van sociaal domein, blijkt dat de stapel schuldhulpdossiers in zijn gemeente Stein met 30 procent is toegenomen, van 140 naar 182 dossiers/personen.

Volgens Janssen is de Corona-pandemie hiervan niet de oorzaak, al wordt wel rekening gehouden met een verdere toename door economische gevolgen van de pandemie en ook bijv. door de toeslagenaffaire. Hoofdoorzaak van de toename is echter het feit dat de gemeente eerder problemen signaleert door de verplichte huisbezoeken die moeten worden afgelegd. Door dat snellere contact wordt vaak voorkomen dat de schulden heel hoog oplopen.

In het gesprek memoreert Janssen ook dat de Kledingbank in Maasbracht deze winter 118 pakketten aan Steinse kinderen leverde en 78 volwassenen hielp aan deugdelijke winterkleding... Lees verder in De Limburger.

Toerisme

Onderzoek toeristisch imago Stein

Stagiaire Robin voert momenteel haar afstudeeronderzoek uit voor de gemeente Stein. Met deze opdracht probeert de gemeente erachter te komen wat het toeristische imago is van de gemeente Stein als recreatieve gemeente. Daar hebben zij de mening van jou als inwoner of als bezoeker van de gemeente hard bij nodig! Jouw antwoord is zeer waardevol. 

De enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De antwoorden zijn volledig anoniem, mits je besluit je e-mailadres achter te laten voor een vervolg interview. In dat geval worden jouw antwoorden vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt. De antwoorden die aangegeven zijn met een sterretje (*), zijn vereist. De enquête kan maar één keer worden ingevuld, maar tussendoor is het mogelijk om nog antwoorden te veranderen. Het is mogelijk de enquête in te vullen tot en met 19 april 2021.

Namens Robin bedankt voor je deelname!

24 en 25 april

Kabouter Speurtocht Elsloo

De kabouters hebben weer van zich laten horen! 
Ze hebben het zo leuk gehad vorige keer, dat ze het nog een keertje willen doen!
Het weekend van 24 & 25 april gaan ze zich weer verstoppen, helpen jullie mee om ze te vinden? 
De tocht zal inclusief alle spelelementen ongeveer 2/2,5 uur duren, neem iets mee om mee te kunnen schrijven en voor de echte kleintjes misschien een buggy, de tocht is +/- 4 km.
Kosten voor de kids: € 7,50 per deelname.
Zaterdag 24 april : 10.00 - 15.00
Zondag 25 april : 11.00 - 15.00
Inschrijven kan via
Bij voorkeur is het mogelijk om een dagdeel aan te geven.

Tot dan! 
Café Oos Heim / Het Slimme Schaap / IJsboerderij Catsop / Café 't Trefpunt Elsloo / Maaslandcentrum Elsloo / B&B Bie Janssen /Junn's Coffee
Ontspanning

Nu ook minibieb in Aronskelk

In de Minibieb in de Aronskelk in Elsloo (Bosrank 3) mag iedereen gratis een boek meenemen of omruilen tegen een ander boek. Je hoeft niet aan te bellen, maar mag zo een boek meenemen of even rondneuzen voor een leuk boek. Ze hebben kinderboeken, thrillers, romans, kookboeken, wat naslagwerken en tijdschriften in de aanbieding!

Hieronder alle actieve Minibiebs in Elsloo:
 
Minibieb Aronskelk (Bosrank 3)
Minibieb De Wingerd (Wijngaardstraat 39)
Minibieb De Peerlink (Heirstraat)
Zwerfbieb 't Avontuur (schoolplein voormalige Elckerlyc school
Minibieb Albert Heijn en
Open Boekenkast (Punt 39)

Veel leesplezier!

Toerisme

'Knopen Lopen-wandelnetwerk'

Afgelopen week tekende de zestien Zuid-Limburgse gemeenten in Valkenburg aan de Geul de Samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’ voor de aanbesteding van een nieuw wandelnetwerk voor Zuid-Limburg. Uit onderzoek blijkt dat wandelen één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen is.

Voor de Zuid-Limburgse inwoners en gasten betekent dit dat de gekleurde paaltjesroutes het komende jaar geleidelijk vervangen gaan worden door ‘knopen’ oftewel nummerbordjes die het mogelijk maken om eigen routes samen te stellen.

Het netwerk van naar verwachting 1.800 kilometer zal aangelegd worden in de driehoek tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margraten en zal nauw aansluiten op de reeds bestaande knooppunten-netwerken van Echt-Susteren, de Belgische Voerstreek en het Aachener wald. Ook toekomstige netwerken van Städteregion Aachen en Selfkant zullen in de nabije toekomst aangesloten worden.

Gemeente | week 13.2021

Vergunningen gemeente Stein

Aanvraag omgevingsvergunning
 Veldschuurweg 15 6171 RP te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2021-059.

Besluit reguliere omgevingsvergunning
 Hoolstraat 2a te Stein, voor het oprichten van een woning, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-231.
 Meerser Eindstraat 11 6171 PS Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 24 maart 2021, zaaknummer O2020-235.
 Raadhuisplein 85 6171 JC te Stein, voor het realiseren van een Domino’s Pizza (van rechtswege), verzenddatum besluit van rechtswege 24 maart 2021, zaaknummer O2021-008.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Raadhuisplein 80, 6171 JC Stein voor het inrichten van Domino’s pizza en voor het opleggen van maatwerkvoorschriften, dossiernummer M2021-003, zaaknummers RUD 2021-201113 en 201-201253.
 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein, voor het houden van landbouwhuisdieren (varkens) bij een type B bedrijf, dossiernummer M2021-005, Zaaknummer RUD 2021-201846.

Hierboven een gedeelte van de aanvragen/besluiten. Via <lees meer > een compleet overzicht.

Cultuur

Fanfare De Maasgalm 1898

Fanfare De Maasgalm uit Elsloo werd volgens de notariële akte op 1 november 1898 opgericht. Na een jaar telde het gezelschap 39 muzikanten.

Voor de oprichting van de fanfare werd hulp ingeroepen van “het kasteel” , waar de familie Jurgens woonde. Frans Jurgens, de tweede zoon van het gezin, aanvaardde het beschermheerschap. Deze functie bleef lange tijd in de familie, want Frans‘ jongste zuster, mevrouw Leodina Anna Dutilh Jurgens, is later beschermvrouwe geweest. De familie gaf allereerst een flinke bijdrage, zodat de eerste instrumenten konden worden aangeschaft en aan leden die zelf een instrument kochten, werd een vergoeding gegeven.

Corona steunmaatregel

Tonk

Inwoners kunnen de ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’, de TONK aanvragen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 juni 2021.

Deze regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die als gevolg van de coronacrisis en ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen en daardoor niet meer de noodzakelijke woonlasten kunnen betalen. Woonlasten zijn bijvoorbeeld huur- of hypotheeklasten en kosten van de nutsvoorzieningen.

Maximale vergoeding
De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 750,00 (laag) of € 1.500,00 (hoog). Het betreft een eenmalige tegemoetkoming.

Voorwaarden
Aan deze steunmaatregel zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Historie

Stationsstraat 1935

Bovenstaande mooie foto komt uit de collectie van Wim Pesch uit Nijmegen, waarvoor hartelijke dank!

Op de foto uit ca 1935 waarschijnlijk vader Willem Pesch te paard, wellicht reclame makend voor een uitvoering van toneelclub De Vriendenkring, waarvan hij lid was.
Hij heeft er in het album bijgeschreven "De goede reis of de dode te paard"

De foto is gemaakt bovenaan de Stationsstraat. Stroom- en telefoonkabels hingen toen nog bovengronds in houten palen. De Stationsstraat was zo te zien nog niet verhard.

Rechts ligt nu café 't Trefunt. De huizen op de achtergrond zijn verdwenen, dat is nu de hoek van het Dorine Verschureplein tegenover de ingang van Albert Heijn.

Huisvesting

Nieuwe woningen in Elsloo!

Het karakteristieke voormalige BTL-complex aan de Stationsstraat 57-61 is medio 2020 verkocht. De koper is Zuyd Vastgoed Invest/Bergvast. De oude boerderijwoning blijft gelukkig zoals ze nu is en wordt kantoorruimte met bovenwoning. De achterliggende schuren maken plaats voor levensloopbestendige woningen. 

Toen Zuyd Vastgoed bij de gemeente Stein een vergunningaanvraag indiende, werden ze geattendeerd op twee leegstaande scholen die ook een nieuwe bestemming moeten krijgen, waarbij de voorkeur ook uitgaat naar woningen/appartementen. Te weten De Poolster aan de Dross Essersstraat en Elckerlyck aan de Burg. Eussenstraat. Van het een kwam het ander en nu liggen er plannen om samen met woningbouwvereniging Zaam Wonen om ook in de twee scholen levensloopbestendige woningen te realiseren.

Op 18 maart heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor de 3 woningbouwlocaties.

Corona

Conincx Pop gaat weer niet door!

3 juli 2021

De 38e editie van Conincx Pop gaat ook niet in 2021 plaatsvinden, nadat het festival in 2020 ook al werd afgelast vanwege de Corona-maatregelen.

“Een festival organiseren doen we niet in een paar weken. Het vergt de nodige voorbereidingen die normaal gesproken enkele maanden na de afgelopen editie weer worden opgestart. 

Buiten de onzekerheid die nu heerst, is een gratis toegankelijk festival zoals het onze, voor een groot deel afhankelijk van sponsoring. Geen elk zichzelf respecterend evenement zal nu aankloppen bij de vaste sponsoren, zoals horecaondernemers, winkels en bedrijven, die het door de aanhoudende Corona crisis bijzonder moeilijk hebben.

Hoe groot onze drang om te organiseren ook is, wij kunnen ook dit jaar geen 38ste editie van Conincx Pop voor jullie presenteren. Wij hopen op eenieders begrip, we begrijpen dat het moeilijk is.
Maar: gezondheid gaat voor alles.” aldus voorzitter Marcel Koenen.

Historie

Noodraad 1944

Op deze foto uit 1944 of 1945 zien we de Noodraad, de tijdelijke gemeenteraad zoals die vlak na de bevrijding werd geinstalleerd in afwachting van verkiezingen.

Burgemeester Maenen met zijn vrouw zitten aan het hoofd van de tafel. Maenen zou tot 1951 burgemeester blijven. Na het overlijden van burgemeester Eussen in 1942 werd de NSB-er B.H.G. Pisters door de Duitsers aangesteld als burgemeester. Het was geen fanatieke NSB-er en heeft de gemeenschap geen schade berokkend. Hij bleef tot aan de bevrijding in september 1944 in functie.

Wie zien we nog meer op de foto? Een voorzetje:
Staand, helemaal rechts de heer Bours uit Catsop. Rechts, zittend aan de tafel: links Jacques Odekerken
Wie herkent u nog meer? 

Foto ontvangen van Guus Smeets, Catsop. Bedankt!

Verkeer

Herinrichting Jurgensstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht.

Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Corona

Hoe komen we sterker uit de crisis?

Denk en praat mee!

De Rijksoverheid organiseert tot eind mei groepsgesprekken, de zogenoemde dialoogtafels. Overheid, bedrijven, de wetenschap en burgers gaan met elkaar in gesprek om beter uit de crisis te komen. Daarvoor zijn ideeën voor herstel en vernieuwing nodig. Hoe behouden en versterken we de goede dingen en hoe bieden we problemen het hoofd? Samen maken we onze samenleving weer sterker.

Het coronavirus maakt ons leven ingewikkeld. Met elkaar gaan we op zoek naar ideeën voor herstel en vernieuwing. Dat doen we door in gesprek te gaan. Groepsgesprekken met burgers, overheid en bedrijven. Elkaar inspireren. 

Wat is voor jou in de knel gekomen? Wil je dat herstellen? Wat is daarvoor nodig? Wie heb je nodig?
Tegelijkertijd zijn er ook mooie dingen ontstaan.
Wat ben je anders gaan doen? Wat houd je graag in stand? En wat kun je zelf doen? Wat is jouw idee?

DOE MEE

Natuur

Even voorstellen: IVN Elsloo

Acitiviteiten
Vast en zeker heb je je wel eens afgevraagd wie toch die sprookjesachtig mooie tuin naast de toren van Kasteel Elsloo onderhoudt? Wie toch telkens die drukbezochte dia-avonden organiseert in het Maaslandcentrum in de koude helft van het jaar, of al die wandelingen/excursies in alle seizoenen van het jaar, soms zelfs afgesloten met een warme kop soep in de kasteeltoren? Nou, dit zijn allemaal (gratis) activiteiten die IVN Elsloo voor haar rekening neemt.

Wat doen we nog meer?
Een korte opsomming: naast bovengenoemde tuinwerkgroep en excursiewerkgroep, kennen wij een vogelwerkgroep bestaande uit enthousiastelingen die oa in het bos, het veld, langs de Maas, de vogelstand controleert. Daarnaast worden elk jaar de zwaluwen en de uilen geteld. Deze groep heeft o.a. het initiatief genomen voor het recent geplaatste vogelplatform langs de Maas. Er worden in onze eigen werkplaats vogelnestkasten gebouwd. Er is een dassenwerkgroep en ook nog eens een aparte beverwerkgroep. 

Meedoen?
Ben je geïnteresseerd in vogels of dassen of bevers of bloemenweides, of buttelen in onze tuin, of het opzetten van excursies, of om mee te helpen om de jeugd van ons dorp op een zomerse dag zo vies mogelijk te krijgen op onze ‘modderdag’, kies er iets uit en stuur dan een berichtje naar het volgende email adres:
Meer informatie vind je op facebook: IVN-Elsloo en website: https://www.ivn.nl/afdeling/elsloo

Dorpsplatform

Werkgroep Verkeersveiligheid stopt ermee!

De werkgroep Verkeersveiligheid heeft per direct haar werkzaamheden gestopt en de werkgroep opgeheven. Reden is dat de communicatie met de gemeente Stein sterk te wensen over laat; en dat is blijkbaar nog zacht uitgedrukt.

Het was een van de meest actieve werkgroepen binnen Dorpsplatform Elsloo, maar adviezen richting gemeente werden steevast genegeerd, voor hun standpunten was geen begrip en op vragen kwam geen antwoord.

Dit kwakkelt al enige jaren zo. Vorig jaar heeft nog een gesprek plaatsgevonden met de Dorpscontactpersoon (een gemeente ambtenaar) maar dat bevestigde de leden van de werkgroep alleen maar dat de gemeente hen niet als een serieuze gesprekspartner ziet.

De gemeente is toch wel geschrokken van deze stap en wil de dialoog met de werkgroep en overige werkgroepen nu wel aangaan.

Rijksadviseur: stop met zonneparken

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. "Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en de komende jaren nog eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen."

The Music Machine

De Amerikaanse garagerock band The Music Machine werd opgericht in 1965 in Los Angeles. Ze brachten 2 albums uit en een 10-tal singles. Met de song "Talk Talk" hadden ze in 1966 hun grootste en enige succes in de Amerikaanse charts waarmee ze plek 15 bereikten. Opvallendste nummer op hun debuutalbum Turn On The Music Machine is een sfeervolle lome fuzzy uitvoering van de cover "Hey Joe" dat later bekend werd in de uitvoering van Jimi Hendrix.

Hun invloed en die van de andere ontelbare garagebandjes midden jaren 60 in de VS was enorm. Niet alleen in de 60-er jaren als voedingsbodem voor de psychedelische en acid rock in de hippiejaren, maar ook 10 jaar later toen het "punk" genoemd werd. Bekendste Nederlandse band in het garage-genre waren vanaf 1965 de The Outsiders met zanger Wally Tax.

Discografie >

Popkrakers

Iedere maandag LIVE te horen van 20.00 tot 22.00 uur op Bie Os Streekomroep: 87.5 mHz op de kabel ; 96.2 mHz op FM
Redactie: Jo Smeets (presentatie) en Giel Scholtes (techniek)

 

Energie

Ruim 60% aanvragen Investeringssubsidie voor aanschaf warmtepomp

Klimaatverandering tegengaan door beperking van CO2-uitstoot was ook de afgelopen verkiezingen weer een belangrijk onderwerp. Om woningeigenaren en bedrijven hierbij te helpen, bestaat er sinds 2016 de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler en voorheen ook pelletkachel en biomassaketel. Uit onderzoek van consumentenadviseur Pricewise blijkt dat de ISDE ruim zes van de tien keer werd gebruikt voor een warmtepomp. Brabanders maakten het vaakst gebruik van de subsidie.

230.874 apparaten aangeschaft via ISDE
Uit data van de RVO blijkt dat er tot 2021 subsidie werd aangevraagd voor in totaal 230.874 warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Het gaat hierbij om zowel particulieren als zakelijke subsidieaanvragers...
Foto: WikiWonen (embed)

Internet

Online security

64% Nederlanders vindt online security verantwoordelijkheid van hun provider. Ondanks groter risico op cybercrime door thuiswerken, geen extra aandacht voor online security

Sinds Nederlanders massaal thuiswerken, is het aantal cyberaanvallen gestegen*. Desondanks houdt 82% van de werkende Nederlanders zich sinds corona niet extra bezig met de veiligheid van hun internetomgeving. Maar liefst 64% van de Nederlanders vindt daarbij ten onrechte dat dit de verantwoordelijkheid van hun internetprovider is.

Thuiswerkers en werkgevers lopen extra risico doordat zakelijke apparaten tijdens de pandemie vaker voor privédoeleinden worden gebruikt. De angst dat er iets misgaat met beveiliging leeft wel onder Nederlanders: bijna de helft is bang voor cybercrime. 

Oorlogsdocumentatie

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via mail: Guus Peters
of Herman Janssen

Dorpsplatform Elsloo

Punt 39 beperkt open

Tijdens de lockdown, tot minstens 19 januari, is Punt 39 alleen open op woensdagmiddag, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Dan zijn enkel de maatschappelijke organisaties (maatschappelijk werk, mantelzorg, MEE e.d.) op afspraak bereikbaar.

Ook kunnen dan bij de Open Boekenkast boeken gehaald en gebracht worden.

Alle cursussen en ontspanningsactiviteiten zijn helaas gestopt.

Geschiedenis

De Noormannnen waren echt in Elsloo!

Een in 2020 gevonden Vikingbijl is een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van de Vikingen in het gebied Stein/Maasmechelen.

Dit betekent echter ook weer niet een directe koppeling met het lang gezochte Vikingkamp maar wel met een andere gezochte plaats van handeling, de plaats van de slag op 26 juni 891 van de Franken tegen de Vikingen aan het riviertje de Geul. Wij denken, gezien de grote hoeveelheid gevonden wapens in 2020 bij de ontgrinding in het gebied tussen Elsloo en Geulle dat deze in de buurt van Kotem/Elsloo heeft plaatsgevonden.

In 891 trokken de Noormannen op Leuven. Alhier werden zij den 1 September door den keizer Arnulf, op de Dijleoevers geheel en al verslagen. Hun krijgsroep was Geule! Geule! De Dijle was gevuld met de lijken der zonen van het Noorden.

Wonen

Bouwproject Meerdel

Het is een hele tijd stil geweest rond het bouwproject Meerdel, dat ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde van Elsloo, pal tegen Stein en aan de rand van het Urdal.

Stilaan krijgt het CPO-project meer vorm. Waar eerder de bouw van 10 koopwoningen en 5 huurwoningen in halve cirkelvorm gepland was, wordt nu gekozen voor een traditionele planning aan weerszijden van een nieuwe weg.

Daarmee wordt het plan ruimtelijker en blijft het bosrijke karakter beter behouden.

Kijk & Lees

9 april

Weekoverzicht Stein Lokaal

51ste Weeknieuws met o.a.
- Aantal schuldhulpdossiers in Stein neemt fors toe,
- RIVM-onderzoek Chemelot,
- Mogelijke storing op Nederlandse identiteitskaarten,
- Groen licht voor verbreding A2,
- Onkruidbestrijding,
- Nestor Jack Meijers Steinse politiek overleden.

Met Guus Peters

Over Terhagen

In de serie "Erfgoed Stein" een aflevering vanuit Terhagen. Guus Peters informeert ons over de historie en cultuur van dit stukje puur natuur in onze gemeente Stein.
Met dank aan Stein Lokaal. 

Gemeente

Raadsvergadering

In verband met Corona worden de raadsvergaderingen al sedert het voorjaar 2020 digitaal gehouden en via livestream uitgezonden. Visueel een armetierig gebeuren (en inhoudelijk soms ook) en volgens alles kost het ook nog klauwen vol geld.

Als de vergadering voortaan weer "live" gehouden zou gaan worden, bijv. in De Grous of het Maaslandcentrum, dan zou dat het "kijkspel" ten goede komen. En als ze dan ook nog wat publiek toelaten, krijgen ze vanzelf de kans om de banden met de burgers weer eens wat aan te halen.

Stein raadsvergadering livestream

Wat eten we vandaag?

Recept van de dag

Kort & Bondig

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.