Binnenkort in Elsloo

Laatste
Nieuws

Reacties welkom!

Bijna elk artikel heeft een "lees meer" button, welke naar het volledige artikel verwijst en daar is het reactieformulier beschikbaar. We zien jullie commentaren altijd graag tegemoet!

Quote

Op de burgemeesters, bijvoorbeeld Daan Prevoo die vrijdag als een vrijheidsstrijder werd onthaald door mensen op de Valkenburgse terrassen, rust nu de taak hun prijsgegeven terrein ­terug te winnen. Dan wordt duidelijk of ze dienaars van de Kroon of van de horeca zijn. (Jos Bouten in De Limburger van 17 januari)

 

Hardrijders, zebrapad, groen en brandkranen

Problemen Stationsstraat worden toch aangepakt

Bijna een jaar nadat bewoners en raadsfractie CMB aan de bel trokken, gaat de gemeente Stein toch nog actie ondernemen in de Stationsstraat in Elsloo. Daar zullen de aanstaande raadsverkiezingen in maart wel een rol bij spelen.
(Wedden dat Rutte begin maart ook bekend maakt dat het kabinet voorlopig toch afziet van de ontkoppeling van de AOW...!! Met de nadruk op "voorlopig")

Allereerst worden bij het Kruidvat de parkeervakken bij het zebrapad opgeheven, waarmee oversteken op die plek in elk geval niet langer een kamikaze-actie blijft. Overigens waarschuwden bewoners al in 2018 voor die gevaarlijke situatie tijdens de inspraakavonden voorafgaand aan de herinrichting. De drogisterijketen zal ook te horen krijgen dat de laad- en losplek verplaatst wordt en dat ze geen reclameborden meer op de blindegeleidestroken mogen zetten. Hoe kom je er op....?!

Bewoners claimden dat de snelheid in de straat fors was toegenomen na de herinrichting; na meting blijkt dat die inderdaad iets hoger is geworden. Komt natuurlijk doordat er niet meer op de rijbaan wordt geparkeerd. Om de snelheid af te remmen  worden ijzeren paaltjes geplaatst waardoor de rijbaan smaller lijkt. Tevens wordt daarmee voorkomen dat over de schuine stoeprand gereden wordt. Tenslotte worden bij tijd en wijle ook signaleringsborden geplaatst die op een te hoge snelheid wijzen. Ter plaatse is de maximum snelheid 30 km, zoals in de hele kern Elsloo.

Het groenonderhoud in de straat is ook een punt van kritiek: of de perken zijn leeg of het is een oerwoud. Opnieuw wordt de verantwoordelijke onderaannemer daar op aangesproken.

Verkorte versie

Vergunningen Gemeente Stein

Publicatiedatum 21.01.2022

Ontvangen aanvraag evenementenvergunning
• A2022-004\0971188010, ingekomen op 14 januari 2022 voor het houden van de wielertoertocht Amstel Gold Race Toerversie 2022 op 9 april 2022 over diverse wegen in Elsloo en Catsop.

Publicatiedatum 13.01.2022

Besluit aanvraag omgevingsvergunning
• O2021-208\0971185219 voor kappen van diverse (zieke of instabiele) bomen gelegen aan diverse locaties nabij Julianakanaal en A76 te Stein bij besluit van 11 januari 2022 wordt toegekend. Het betreft de volgende locaties:
- Nabij De weg van Elsloo naar Groot Meers en de Westelijke kanaalweg - Langs het kanaal in Nattenhoeven (nabij de hoge Bergstraat in Urmond) - In de hoek tussen de A76 en het Julianakanaal (aan de Scharberg in Elsloo) - Nabij kasteelpark Stein (ondergenhousweg en Steen wegstraat te Stein)

Bevers en achterstallig onderhoud

Hemelbeek zorgt voor overlast

De Hemelbeek aan de rand van Kasteelpark Elsloo en het Elslooër Bos, die gevoed wordt door de talloze bronnen in het gebied, zorgt een groot deel van het jaar voor wateroverlast waardoor wandelpaden worden overspoelt en onbegaanbaar worden. Daarom zijn al vlonders aangelegd om de vele wandelaars naar en vanuit het Kasteelpark naar het Elslooër en Bunder Bos met droge voeten thuis te laten komen.

Maar zult u zeggen: de bronnen en de beek zijn er altijd geweest en vroeger kon je hier gewoon over harde paden wandelen. Ja dat klopt. Guus Peters, streekhistoricus en raadslid in de gemeente Stein legt het uit.

Voordat het gebied zo'n 25 jaar geleden door Staatsbosbeheer "aan de natuur werd terug gegeven" zoals men het zo mooi noemt, was het gebied een authentiek weidelandschap -de beemden- zoals zich dat voor de aanleg van het Julianakanaal tot aan de Maas uitstrekte. Mooie, groene sappige weilanden doorsneden met kabbelende beekjes. Grazende koeien en hier en daar een prachtige oude walnotenboom en andere bomen. Een plaatje....

De nieuwe natuur is in de weilanden ontstaan door het verleggen van de Hemelbeek en door toedoen van de bevers die hier sedert ongeveer 2005 leven.

Sjtael mien hart

Claire in Halve Finale LVK

Claire Dekkers uit Elsloo is met haar liedje "Sjtael mien hart" doorgedrongen tot de Halve Finale van het LVK 2022, dat dit jaar op 27 februari door L1 wordt uitgezonden vanuit Venray.

Tekst en muziek zijn van Thei Wessels. Een vrolijke uptempo gospel op het LVK... we hebben het nog niet eerder gehoord, dus wat dat betreft is het alvast uniek.

In totaal staan 44 liedjes in de halve finale, waar je op 14 en 21 januari op kunt stemmen. Naast Elsloo staat ook Beek met een liedje in de halve finale. In 2021 stond Claire zelfs in de finale en werd toen 20e. 

Belangrijke data van het LVK op een rijtje:
21 januari 18:00: eerste halve finale LVK 2022
23 januari 18:00: tweede halve finale LVK 2022
27 februari: finale LVK op carnavalszondag

Dichterbij het leven en de dood

Nieuw: poëziebundel van Jacques Smeets

Elslonaar Jacques Smeets heeft een nieuwe poëziebundel met zeventig gedichten uitgebracht onder de titel "Dichterbij het leven en de dood"
De bundel is voor 19,75 euro te koop via zijn eigen website www.deblauwediender.nl

Jacques is 70 jaar, een mijlpaal waar de titel van de bundel naar verwijst. De sedert 2017 gepensioneerde politieman bracht eerder al vijf boeken uit, maar dit is zijn eerste dichtbundel. In deze bundel met (beschouwende) gedichten probeert Smeets te laten zien hoe veelzijdig het leven van de mens binnen de samenleving kan zijn, maar ook hoe veelzijdig de mens zélf is in relatie tot wat er in zijn of haar leven en dat van de omgeving gebeurt.

Bij elk gedicht staat fotomateriaal van diverse kunstenaars, omdat zij ook altijd handelen vanuit inspiratie, creativiteit en emotie. Smeets desgevraagd: "Ik kom met mijn woorden en beelden als het ware steeds dichterbij de kern van het verhaal: mijn leven, hét leven en de dood. Vandaar de titel ‘Dichterbij het Leven en de dood’.

Ondoordacht, onbeschaafd en onacceptabel

AOW niet omhoog!

Ondoordacht, onbeschaafd en onacceptabel. Zo kwalificeert FNV-voorzitter Tuur Elzinga de plannen van het nieuwe kabinet om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van die van het verhoogde minimumloon. ‘Slecht nieuws voor ouderen, die toch al op achterstand staan, maar ook werkenden schieten er met een hogere pensioenpremie bij in. Dit moet anders.’

‘Vooropgesteld: de voorgenomen verhoging van het minimumloon is een goede zaak, al is de 80 cent verhoging in vier jaar bij lange na niet voldoende om 14 euro per uur te halen waar de FNV voor pleit’, steekt Elzinga van wal. ‘De verhoging is een trendbreuk, nadat het minimumloon in de loop van de jaren fors bij de algemene ontwikkeling is achtergebleven. En het is ook een goede zaak dat het uurloon wordt vastgelegd en dat dit niet meer afhankelijk is van de duur van de werkweek: 36, 38 of 40 uur. Maar we nemen geen genoegen met deze minimale verhoging.’

Photo by bennett tobias on Unsplash

Brutale diefstal

Lantaarns gestolen Op de Berg

Onverlaten hebben afgelopen weekend 2 lantaarns gestolen van de replica antieke straatlantaarns die Op de Berg in Elsloo staan.

Op de foto links hoe de lantaans horen uit te zien, rechts de ravage na de brutale diefstal. Voor de gemeente Stein betekent dit weer een kostenpost van ca 2000 euro.... en die worden middels de belastingen weer bij ons, de inwoners verhaald.
Dievengilde bedankt!

Ziet u de lantaarns ergens in een tuin of oprit, waar die eerst niet stonden?! Of hoort u iets over de toedracht: bel de politie 0800-7000.

 

Winkels bereikbaar

Vervanging gasleidingen centrum Elsloo

Binnenkort worden door Enexis werkzaamheden uitgevoerd aan de gasleiding op het Dorine Verschureplein en de Koolweg. De trottoirs worden opgebroken en de oude gasleidingen worden vervangen door kunststof leidingen. De winkel blijven bereikbaar in de 6 tot 8 weken die de werkzaamheden vergen.

Op de foto werkzaamheden op het Dorine Verschureplein aan de kant van Double You, Bakker Rob Janssen etc. Daar werd het trottoir het afgelopen jaar al diverse malen open gelegd. Mag je eindelijk open na de verplichte Corona-sluiting, gooien ze dan een andere barrière voor je winkel.....

Van 10.00 tot 20.00 uur

Burgemeesters: winkels en horeca open op 15 januari

Hieronder kun je het statement lezen van 14 januari 2022 door de burgemeesters van Zuid-Limburg. In dit statement geven zij ‘ruimte aan het ongenoegen’ van veel ondernemers in Zuid-Limburg.

Redactie: Tijdens de persconferentie op diezelfde 14e januari maakten minister-president Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid bekend dat "niet-essentiële" winkels vanaf 15 januari onder voorwaarden open mogen. Dus wat dat betreft heeft de dreigende burgerlijke ongehoorzaamheid wel effect gehad. Of de actie van de burgemeesters daaraan heeft bijgedragen? Het zal wel, maar echt nodig was deze actie niet. Winkeliers en horeca-ondernemers hadden hun zaak ook zonder toestemming van deze burgemeesters tóch geopend. 

Commentaar Jan Meijers:
De goedkeuring van de burgemeesters om de horeca en winkels hun zaken te laten openen is niet goed.
Ik begrijp de enorme druk en ook de verschrikkelijke situatie waarin veel ondernemers verkeren.
Maar dat mag nóóit betekenen dat de gezagsdragers massaal burgerlijke ongehoorzaamheid gaan gedogen. Een ongekende actie hunnerzijds met grote gevolgen.
We begeven ons dan op een gevaarlijk pad. Waar eindigt dat.

Historie

Boek " De Maasvallei in een stroomversnelling"

Streekhistoricus Guus Peters is druk geweest met het schrijven en samenstellen van een nieuw boek. De uitgifte is helaas door diverse omstandigheden vertraagd. Maar nu is het zover: het boek gaat er eindelijk komen !

Boek Maasvallei Stroomversnelling promotie1 2 

In dit boek wordt de ontwikkeling en het leven in een typisch Maaslands dorp beschreven tussen 1920 en 1940. Een periode waarin de aanleg van de Staatsmijn Maurits in Geleen en de mijn Limbourg-Meuse in Eisden-Maasmechelen, de daarbij horende huisvesting van arbeiders en de aanleg van infrastructuur - zoals het Julianakanaal - zorgen voor een landschappelijke, economische, sociale en culturele omwenteling. 
Elsloo achten wij representatief voor deze ontwikkelingen in alle dorpen in de Maasvallei tussen Geulle en Grevenbicht en aan de Belgische zijde van de Maas tussen Rekem en Stokkem.

De vormgeving is net als bij het Catsop-boek in de creatieve handen van Luc van Kan. Kortom een boek dat u niet mag gaan missen!

Gezien de beperkte oplage van 400 exemplaren is het de verwachting dat het boek niet of nauwelijks in de vrije verkoop komt.
De verkoopprijs bedraagt in alle gevallen 35 euro exclusief eventuele verzendkosten, als u daarom gevraagd heeft.
Bij inschrijving dient u gelijk per Ideal te betalen. 

EenVandaag Opiniepanel

Ook in 2022 verwachten mensen geen verlossing van corona

De deelnemers aan EenVandaag Opiniepanel denken dat dit jaar voor Nederland als geheel een slecht jaar wordt, maar zijn positief over hun eigen leven. Dat geluk halen ze niet uit verwachtingen wat betreft corona. Zo denkt een kleine meerderheid dat we pas in of na 2023 van de maatregelen af zijn.

Wat zijn de verwachtingen van mensen voor 2022 op het gebied van corona, economie, politiek, sport en entertainment?

Op toernee langs kernen

Gratis sport en spel container in Stein

In deze bizarre tijd van corona blijkt maar weer dat sporten en bewegen in de buitenlucht belangrijk is voor lichaam en geest. Want de pandemie zorgt voor negatieve ontwikkelingen qua gezondheid, fitheid en eenzaamheid.

Daarbij is georganiseerde sport slechts beperkt mogelijk en sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte is en wordt steeds belangrijker. Een beweegvriendelijke omgeving waar je als inwoner van Stein je uitgedaagd en veilig voelt om lekker te gaan sporten en bewegen. 

De gemeente Stein heeft daar in 2020 onderzoek naar gedaan, maar met de uitslag tot dusver nog niet zo heel veel gedaan. Een aantal DOS-raadsleden zijn eind 2021 een petitie gestart om wat schot in die zaak te krijgen. En dat resulteert nu in actie. Om te bekijken in welke wijken en op welke plekken het meest behoefte is, gaat er in eerste instantie een mobiele sportcontainer met sporttoestellen voor alle leeftijden door de diverse kernen reizen.

Lokale sportscholen en verenigingen kunnen volgens wethouder Gina van Mulken op locatie gratis sportlessen aanbieden. "Zo kunnen zij gebruikmaken van andere faciliteiten, nieuwe doelgroepen aanspreken, hun positie in de buurt versterken en inkomsten genereren. Zo vormen de toestellen voor hen geen bedreiging, maar een kans.”

De gemeente gaat nu op zoek naar geschikte locaties en verwacht in het voorjaar van 2022 de eerste container te kunnen plaatsen.

 Photo by Geert Pieters on Unsplash

Digitale snelweg in Stein

Eindelijk glasvezel in Catsop

Op 21 december 2021 ondertekenden wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en directeur Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk, digitaal een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel. In maart 2022 start de glasvezelcampagne in Catsop.

Stein bovenaan in Limburg
Wethouder Danny Hendrix: “Ik ben blij dat nu ook inwoners van een aantal ontbrekende onderdelen van het buitengebied van onze gemeente de mogelijkheid krijgt zich aan te sluiten op een snel en stabiel glasvezelnetwerk. Daarmee staan we bovenaan in Limburg voor wat betreft de beschikbaarheid snel internet. Met glasvezel zijn we als gemeente voorbereid op een toekomst waarin wonen, werken, het onderwijs en ook de zorg steeds digitaler wordt.”

Directeur Piet Grootenboer “Het belang van een snelle en stabiele internetverbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd noodzakelijk gebleken. Heel mooi dat de inwoners van Catsop straks ook kunnen profiteren van de snelheid en stabiliteit van een glasvezelnetwerk.”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd Zodra de glasvezelcampagne start, worden inwoners die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting persoonlijk geïnformeerd via een brief.

Photo by Compare Fibre on Unsplash

Foto (embedded) van Eran Oppenheimer

Fouten heb ik te corrigeren, vindt Rutte

‘Dit is een jaar dat we snel achter ons willen laten’

Premier Mark Rutte staat na een slepende formatie aan de vooravond van zijn vierde kabinet. Hij erkent opnieuw dat hij fouten heeft gemaakt, in de formatie en in de corona-aanpak. Of hij het helemaal anders gaat doen? „Ik kan mezelf niet helemaal opnieuw uitvinden.”

Lees het interview in De Limburger van 24-12-2021 >>

Dat belooft niet veel goeds en dus liegen de ingezonden brieven er niet om de dagen erna in diezelfde krant.

Ingezonden brief De Limburger van Maurice Hünen, Brunssum:

Premier Mark Rutte kwam in een interview breeduit aan het woord. Toen het echter op de leugen over ‘functie elders’ aankwam, kwam er weer iets halfslachtigs uit zijn mond over een ‘fout’ en dat het allemaal ‘te lang was’. Alweer praatte hij aalglad om de ‘functie elders’ heen.

De verslaggevers slikten het voor zoete koek en vroegen niet door. Heel Nederland kent het gedraai van Rutte en weet ook dat hij de keiharde leugen niet schuwt. Het is daarom verbijsterend dat zo iemand nog een podium krijgt in een twee pagina’s groot interview en dat dit uitgerekend gepubliceerd werd op de dag van kerstavond.

Daar had een interview moeten staan met mensen die oprecht het volk vertegenwoordigen. Mensen als Pieter Omtzigt, Renske Leijten of Farid Azarkan.
Volksvertegenwoordigers die met alle kracht de ontoelaatbare misstanden van de kabinetten Rutte boven water moesten halen maar die actief door de onze premier tot in de krochten van het Binnenhof tegengewerkt werden.

Route van Verwondering

Nieuwe fietsroute

Vanuit een provinciale subsidie werkt de gemeente Stein samen met de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Visit Zuid Limburg aan een nieuwe fietsroute/ fietsbelevingsproduct. Deze nieuwe route zal waarschijnlijk ‘De Route van Verwondering’ gaan heten en voert langs bewonderenswaardige plekken en verhalen in deze gemeentes.

Op diverse plekken worden binnen locaties ontsloten door video en 360 graden foto’s. Het doel van deze provinciale subsidie is het genereren van projecten waar ondernemers baat bij hebben. De route zal dan ook een kapstok vormen waaraan ondernemers die op, aan of in de buurt van de route liggen hun eigen op de route afgestemde thema producten kunnen ophangen.

Er volgt in het voorjaar van 2022 een Webinar waarbij de gemeente ondernemers zal bijpraten over dit project en ook ideeën zullen ophalen. 
Het accent ligt daarbij in 2021/2022 op toerisme in combinatie met economisch en maatschappelijk herstel naar aanleiding van de Corona-crisis.

Foto: copyright 123rf.com

Duurzame wasfabriek

Nedlin Limburg Ondernemer van 2021

Het thema van de verkiezing was dit jaar "duurzaamheid". De jury koos voor het Elslose familiebedrijf dat aan de Sanderboutlaan op Business Parc Stein een gigantisch grote wasserij voor de zorgsector bouwt: de meest duurzame van Europa.

Luuk en Stef de Win, eigenaren van het bedrijf, vervullen daarmee een voortrekkersrol in de sector. De wasfabriek gaat een biologische waterzuiveringsinstallatie gebruiken waardoor ze geen water meer op het riool hoeven te lozen. Men gaat ook een milieuvriendelijk wasmiddel gebruiken dat de klus op lagere temperatuur even goed klaart. Ook bij de bouw van de nieuwe wasfabriek stond duurzaamheid hoog in het vaandel: het gebouw is bijzonder goed geïsoleerd, alle bouwmaterialen zijn herbruikbaar en op het dak liggen 2200 zonnepanelen. De CO2 uitstoot van Nedlin halveert door de nieuwe fabriek.

Het is een overweldigend groot gebouw langs de Sanderboutlaan, maar dat maakt niet veel uit in een gebied waar de horizon toch al blijvend naar de knoppen is. Je kunt niet alles hebben....

Foto onder: het huidige Nedlin-complex. De nieuwe fabriek verrijst aan de weg linksboven. Nedlin 2

Foto's: Nedlin en Architekten aan de Maas.

Oet de ouw dwas

Trampele in Corona-tijd

Jo Cobben, jaargang 1938, publiceert op de website van Streekmuseum Elsloo korte verhalen met zijn herinneringen aan vroeger. Als vaandeldrager van 't Alsers Plat doet hij dat natuurlijk in het plaatselijk dialect.

Zónger richtig Aelser plat op sjwal
Greujt 't Holles plat wie kwal

Gemeente meet overlast in Kerensheide

Asfaltcentrale Stein stoot te veel gevaarlijke stoffen uit

Uit recente metingen is gebleken dat de asfaltcentrale AsfaltNu in Stein te veel benzeen en andere gevaarlijke stoffen uitstoot. En dat is niet de eerste keer vastgesteld.

De meting is conform voorschrift aan de schoorsteen uitgevoerd; op straatniveau is het meetresultaat vele malen lager en blijft de uitstoot binnen de grenswaarden. Volgens de GGD is er geen direct risico voor de volksgezondheid, maar kan de geuroverlast wel het woongenot aantasten. Desondanks wil de gemeente elk risico voor de omwonenden uitsluiten en laat daarom metingen in de wijk Kerensheide verrichten.

Nadat omwonenden een handhavingsverzoek bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hebben ingediend, heeft de gemeente besloten dwangsommen te gaan opleggen als de fabriek de uitstoot aan de schoorsteen niet snel beneden de grenswaarden weet te brengen. Deze boetes kunnen oplopen naar totaal 1 miljoen euro.

De gevaarlijke uitstoot van benzeen en PAK's kan aangepakt worden door o.a. het verlagen van de productietemperatuur en het verhogen van de schoorsteen.

AsfaltNu heeft een vergunning aangevraagd voor een 17 meter hoge bitumentank. Ondanks dat die aanvraag nog loopt is men al begonnen met de bouw. De gemeente heeft de bouw laten stopleggen en vordert een dwangsom bij overtreding.

Foto: Google Maps

Digitaal en op papier ter inzage

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Stein

De Raad van de gemeente Stein maakt bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Stein 2040 met ingang van 24 november 2021, zes weken ter inzage ligt (dus tot en met 5 januari 2022). Dit op grond van de Inspraakverordening 2004 van de gemeente Stein.
De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen. Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.

Omgevingsvisie
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

  • Sociale en vitale wijken en kernen
  • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
  • Unieke omgevingskwaliteiten
  • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
  • Energietransitie

Steppenwolf

In de zomer van 1968 maken we kennis met "Born To Be Wild" van de Amerikaanse band Steppenwolf. Een stevige rocker die niet uit je kop gaat door de enerverende zang en overstuurde orgel en gitaar. Het nummer haalt moeiteloos de nummer 1 positie in de Nederlandse tipparade. Maar een echte hit wordt het vervolgens niet en blijft steken op plek 32 van de Nederlandse Top 40 in 1968.
In 1968 hebben ze in Nederland ook nog een bescheiden hitje met het schitterende nummer "Magic Carpet Ride" Beide songs worden overigens in de rest van de wereld wel gigahits en de eerste is tot op de dag van vandaag een all-time klassieker. Dat blijkt niet uit plek 995 in de Top 2000 van 2020. Maar ja, daar regeren de Queen- en Danny Vera fanclubs.

In 1969 wordt o.a. "Born To Be Wild" als soundtrack gebruikt in de film "Easy Rider" met Dennis Hopper, Peter Fonda en de debuterende Jack Nicholson. Het nummer en hun eerste LP "Steppenwolf" worden een kaskraker in de hele wereld. Nederland sukkelt er achteraan en in 1973 bereikt het nummer plek 16 in de Top 40. In 1990 (!) staat het nummer opnieuw in de Top 40 en bereikt nu zelfs plek 4. 

De originele bezetting bestaat uit zanger John Kay, drummer Jerry Edmonton, keyboardspeler Goldy McJohn, bassist Rushton Moreve en de 17-jarige gitarist Michael Monarch. Uiteindelijk brengen ze maar liefst 38 LP's uit, waarvan alleen de eerste 3 echt succesvol zijn. Live blijven ze optreden tot 2018 met alleen John Kay als origineel lid. 

Popkrakers

Iedere maandag LIVE te horen van 20.00 tot 22.00 uur op Bie Os Streekomroep: 87.5 mHz op de kabel ; 96.2 mHz op FM
Redactie: Jo Smeets (presentatie) en Giel Scholtes (techniek)

 

Andere Tijden

Migranten in Nederland

Onlangs heeft paus Franciscus uitgehaald naar de manier waarop in Europa wordt omgegaan met migranten. Ook in Nederland komt sinds begin 20e eeuw een groeiend aantal migranten, die verschillend worden ontvangen.

Voor de Eerste Wereldoorlog worden havenarbeiders uit China met open armen ontvangen en tijdens de oorlog Belgische vluchtelingen en Duitse dienstbodes. Maar als in de jaren 30 de crisis losbreekt, wordt de stemming grimmiger. En wanneer Joodse vluchtelingen uit Duitsland naar Nederland vluchten, gaan de grenzen dicht.

Van de makers van Andere Tijden een documentaire over migratie naar Nederland tussen de oorlogen.

De groene geschiedenis

Kasteelpark Elsloo

Kasteelpark Elsloo grenst aan Kasteel Elsloo. Het park werd in 1818 ontworpen door de toenmalige bewoners, de graven De Geloes. In de jaren die volgden hebben het park en het gebied rondom het kasteel de nodige veranderingen ondergaan.

Sinds 2014 is Het Limburgs Landschap eigenaar en ligt er een goed plan voor de toekomst. De natuur wordt in ere hersteld en is een wandeling meer dan waard. Bepaal HIER je route >

Geschiedenis

De Noormannnen waren echt in Elsloo!

Een in 2020 gevonden Vikingbijl is een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van de Vikingen in het gebied Stein/Maasmechelen.

Dit betekent echter ook weer niet een directe koppeling met het lang gezochte Vikingkamp maar wel met een andere gezochte plaats van handeling, de plaats van de slag op 26 juni 891 van de Franken tegen de Vikingen aan het riviertje de Geul. Wij denken, gezien de grote hoeveelheid gevonden wapens in 2020 bij de ontgrinding in het gebied tussen Elsloo en Geulle dat deze in de buurt van Kotem/Elsloo heeft plaatsgevonden.

In 891 trokken de Noormannen op Leuven. Alhier werden zij den 1 September door den keizer Arnulf, op de Dijleoevers geheel en al verslagen. Hun krijgsroep was Geule! Geule! De Dijle was gevuld met de lijken der zonen van het Noorden.

Kijk & Lees

7 januari 2022

Weekoverzicht Stein Lokaal

Weeknieuws met o.a.
Toekomst brug Urmond,
Primair en voortgezet onderwijs en BSO gaan weer open na kerstvakantie,
Extra energietoeslag voor lagere inkomens,
Meisjes van Groenewald te Stein krijgen voetballes op de velden van R.K.S.V. De Ster,
Noud Claessens lijsttrekker Steins


Header weeknieuws Stein Lokaal

Gemeente

Raadsvergadering

In verband met Corona worden de raadsvergaderingen al sedert het voorjaar 2020 digitaal gehouden en via livestream uitgezonden. Visueel een armetierig gebeuren (en inhoudelijk soms ook) en volgens alles kost het ook nog klauwen vol geld.

Als de vergadering voortaan weer "live" gehouden zou gaan worden, bijv. in De Grous of het Maaslandcentrum, dan zou dat het "kijkspel" ten goede komen. En als ze dan ook nog wat publiek toelaten, krijgen ze vanzelf de kans om de banden met de burgers weer eens wat aan te halen.

Stein raadsvergadering livestream

Mooi in Elsloo

Uitkijkpunt vanaf Maasberg

In Corona-tijd blijven veel mensen in eigen land. En dat is mooi, want in de eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken.
De Limburger belicht in de serie Mooi en Lelijk de mooiste én lelijkste plekken in de Westelijke Mijnstreek. In deel 2: de Maasberg in Elsloo.

„Er zijn vergevorderde plannen om het uitkijkpunt vanaf de Maasberg in ere te herstellen en dan wordt het nog mooier in oud-Elsloo”, kondigt Jo Dohmen van het Dorpsplatform Elsloo aan. 

Wat eten we vandaag?

Klik op recept van uw keuze voor meer info. https://www.okokorecepten.nl
Foto heeft geen betrekking op dagmenu; met dank aan Unsplash.

Recept van de dag

Kort & Bondig

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.