Agenda
Nostalgie
Wegwijzer
Toerisme
Politiek
Nieuws
Historie
Gemeente

  • Nieuws uit Elsloo (Limburg)
  • Activiteiten agenda van Elsloo
  • Historie, van Bandkeramiekers tot nu
  • Nostalgie, oude beelden en verhalen
  • Toeristische informatie en wegwijzer
  • Gemeentelijke info en politiek

Binnenkort in Elsloo

Gemeente Stein Actueel


Aanvraag omgevingsvergunning:
# Michel de Ruyterstraat 33, 6181 AP te Stein, voor het kappen van een boom (zaaknummer O2018-140)
# Koolweg 66, 6181 BM te Elsloo, voor het levensloopbestendig maken van een woonhuis (zaaknummer O2018-147)

Besluit omgevingsvergunning:
# Michiel de Ruyterstraat 33, 6181 AP te Stein, voor het kappen van een boom (verzenddatum besluit 19 september 2018, zaaknummer O2018-140)

Wij geven de gemeentelijke bekendmakingen -aangaande Elsloo- in verkorte versie weer op deze website. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl. Dat is het officiële medium daarvoor. Wil je bekendmakingen die jouw straat of buurt aangaan automatisch ontvangen? Activeer dan de e-mailservice of download de app via overuwbuurt.overheid.nl.

September: appeloogst bij Rien Pijpers

De appeloogst is in volle gang en de Lokale Omroep Stein ging eens even polshoogte nemen bij Rien Pijpers in Catsop.
Rien geeft een gedegen uitleg over de bestuiving en het groeiproces van zijn appels (en peren)

Tientallen Elslonaren gaan in september plukken, veelal 60 plussers. Je wordt er niet rijk van, maar het is wel gezond en hartstikke gezellig!

Dialezingen IVN - 1 oktober

Op maandag 1 oktober a.s. start IVN Elsloo weer met haar jaarlijkse serie Dia-lezingen in het Maaslandcentrum. Aanvang 20.00 uur en de entree is gratis.

Onderwerp van deze dialezing is "Spinnen: fabels en feiten".
De leefwijze en het gedrag van spinnen, met unieke opnamen.
Presentator is Lex Vlieks uit Munstergeleen.

De volgende maandagen kunt u al in uw agenda reserveren voor de dialezingen: 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 11 maart.

St. Augustinusschool klas 3 uit 1947

1947 St.Augustinus klas3

Klik voor vergroting op afbeelding

Bovenstaande foto ontvingen wij van Theo Pleumeekers, destijds wonend aan de Julianastraat 1 in Elsloo.
Namen geleverd door Jo Cobben en Jan Pijpers. Wie weet nog meer namen?

Het is de 3e klas op de St. Augustinusschool. Gemaakt in 1947 in de tuin van meester Harie Wouters. Jan kan zich herinneren dat de klas bij meester Wouters op bezoek was om diens pasgeboren baby te bewonderen. Meester Wouters woonde aan de Daalstraat 8 in Catsop. Aan de voorzijde was een winkel gevestigd en Wouters woonde met zijn gezin in de achterliggende woning.

Achterste rij: 2e van links is Gerard Beckers, 4e van links is  ? Drent,  5e van links is Thei Beckers, 8e van links is Pierre Geerlings.

Onderste rij: 2e van links is Wil Jansen, 4e van links is Louis Muytjens, 5e van links is Wil Lemmens, 2e van rechts is Theo Pleumeekers. Helemaal rechts zit Jan Pijpers uit de Dorpstraat, die met Theo bevriend was.

Op de eerste rij zit ook een ventje met een Engelse of Canadese helm uit de Twee Wereldoorlog. Elsloo werd 3 jaar eerder op 18 september 1944 door Amerikanen bevrijd.

 

Aelser Leedjes Konkoer 2018

AelserLeedjesKonkoer

Op zaterdag 17 november 2018 zal traditiegetrouw, na de officiële opening van het seizoen, het “Aelser Leedjes Konkoer” plaats vinden.

Vorig jaar hebben maar liefst 11 groepen en/of artiesten gestreden om als publiekswinnaar of winnaar van de juryprijs te worden uitgeroepen. De onderlinge felle, maar gezonde strijd tussen deze groepen zorgt de laatste jaren voor een geweldige sfeervolle avond .

C.V. de Sajelaire is dan ook “grwètsj” dat deze activiteit leeft bij de mensen van Elsloo en dat we een groot diversiteit aan artiesten op het podium hebben tijdens deze echte “Aelser” avond.
Ondanks dat bijna alle groepen van afgelopen jaar ook al toegezegd hebben voor de komende editie, willen we ook dit jaar weer nieuwe groepen de kans geven om deel te nemen.

Potentiële artiesten en groepen die interesse hebben hierin kunnen contact met ons opnemen en zij zullen dan ook op weg geholpen worden om tot een goed resultaat te komen.
Ook de vraag aan alle artiesten van de voorgaande jaren om zich op te geven.
Voor opgave en informatie kan eenieder terecht bij Danny Teunissen of per mail via:

Aelser Volks Tejaater

Het Aelser Volks Tejaater heeft in de maand oktober 2 activiteiten op het programma staan.

Op zondag 7 oktober "Trampele" met het Volks Tejaater onder aanvoering van Fonz.
Vertrek om 14.00 uur bij café de Dikke Stein en op weg naar café Oos Heim passeren 1001 verhalen. Inschrijfgeld 5 euro incl. 2 consumpties. Na afloop treed het Volks Tejaater op bij Oos Heim... biljart of geen biljart!

TRAMPELE

Op zondag 23 oktober presenteert 't Volks Tejaater " 't verdweene Aelse" met verhalen en beelden van toen en nu. Aanvang 14.00 uur in zaal 't Trefpunt.
Met o.a. Jan en Jos van de Meijer, Fonz natuurlijk, de dames Smeets en Taaimans, Lambaerke.

Zuster Timmermans

Werkzaamheden Julianakanaal

Tekst en foto's: Jan Smeets

September 2018

Mede door het heel goede zomerweer van de laatste maanden verlopen de werkzaamheden aan Passeervak Noord voorspoedig.
Het derde, dus laatste vak van 330 m lang, is inmiddels leeggepompt en de aannemer is volop bezig met het afvoeren van de overtollige grond uit dit vak.
Deze grond wordt met schepen afgevoerd om elders een bestemming te krijgen.

Omdat op diverse plekken tussen de damwandplanken water naar binnen stroomt, wordt dit uit het vak weggepompt en toegevoerd aan een opstelling bestaande uit 4 boven elkaar geplaatste bezinkbakken.
Het water met de daarin zwevende vaste deeltjes komt eerst in de bovenste bak en stroomt van daaruit naar de volgende bakken.
Vervolgens wordt het water, waaruit nagenoeg alle vaste bezinksels in de bakken achterblijven, teruggevoerd naar het Julianakanaal.
Deze werkzaamheden gaan de komende weken nog door, waarna weer wordt gestart met aanbrengen van de folie, afdeklaag, stortsteen en afgieten met beton.

De planning is voor het einde van oktober ook dit laatste deel te kunnen vullen met water, waarna de damwandplaten verwijderd worden.
Dit is natuurlijk ook weer mede afhankelijk van de weersomstandigheden voor de komende weken.

Jan Smeets Julianakanaal 09.2018 a

Lees meer

Bezorging Weekblad VIA Limburg

De gemeente Stein wil graag dat inwoners goed geïnformeerd zijn over nieuws, ontwikkelingen en lokale activiteiten. Daarvoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zowel digitaal als in print.
Eén van die middelen is het Weekblad VIA Limburg. Dit weekblad wordt huis-aan-huis verspreid. Samen met Mediahuis Limburg (uitgever van Weekblad VIA Limburg) onderzoekt de gemeente hoe inwoners de bezorging van de blad wekelijks ervaren.

Melden tot eind oktober
Om een goed beeld te krijgen van de bezorging roepen we inwoners op om te melden als het weekblad niet wordt bezorgd. Dat kan in de periode tot en met oktober bij Mediahuis Limburg via telefoonnummer 046-4117060 of per mail naar
Geef daarbij de straat, het huisnummer, de kern en het weeknummer aan. Na deze periode worden de verkregen data geanalyseerd en worden indien nodig maatregelen getroffen wat bezorging betreft.
U kunt ook op hun site een klachtenformulier invullen https://www.via-limburg.nl/bezorging/

Daarnaast wordt het reguliere proces van afhandeling van bezorgklachten tegen het licht gehouden en verbeterd.

‘Nee-nee’ sticker
Inwoners met een ‘nee-nee’ sticker op de brievenbus maken bewust de keuze om dit weekblad niet te ontvangen.

Start groot onderhoud wegen in Elsloo

Elk jaar plant de gemeente Stein onderhoud aan wegen en trottoirs. Het zwaartepunt van het groot onderhoud ligt dit jaar in Elsloo. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen.

De komende weken vinden werkzaamheden plaats aan diverse straten. De werkzaamheden variëren van het voorzien van nieuw asfalt tot herbestrating en vernieuwing van de afwatering (zoals kolken, goten, putdeksels). Dit alles met als doel de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid te verbeteren. In het totaal worden in ongeveer 20 straten werkzaamheden uitgevoerd en naar verwachting zijn deze medio november gereed.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden inwoners van de betreffende straten door de aannemer per brief geïnformeerd. Het kan zijn dat woningen tijdelijk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn voor auto’s. Ook worden in de betreffende straten informatieborden geplaatst.

Inwoners kunnen met vragen terecht bij de uitvoerder van BAM, de heer Ron Hyndycz, via telefoonnummer 06-23011924.

Foto: Andre Branco/Unsplash

Prinsjesdag 2018

Wat betekenen de op Prinsjesdag bekend gemaakte plannen voor uw portemonnee? Klik hieronder op de Prinsjesdagtool en kijk wat 2019 voor je gaat brengen (of halen)

prinsjesdagtool 2018

Hogere zorgpremie, hogere energiebelasting, laag tarief btw van 6 naar 9% waardoor uw boodschappen duurder worden, de afschaffing van de dividendbelasting waarmee buitenlandse overheden en grote beleggers rijker worden en wij weer armer etc.
Maar gelukkig krijgen we meer loon... als je maar lang genoeg staakt of wacht.... en gaat de belasting op arbeidsinkomen omlaag... eerst zien en dan geloven.

Volgens Rutte gaan we er in koopkracht zo'n 1,5% op vooruit... wie gelooft de minister-president nog? Schoolkinderen misschien.
Toen hij een dag na Prinsjesdag door het NOS Journaal daarover bevraagd werd, maakte hij alweer een voorbehoud. Het kabinet voert weliswaar de plannen uit, maar de koopkrachtstijging is door andere rekenmeesters berekend, daarvoor weigerde hij een garantie te geven.
Zo kennen we de man weer!

Bekijk hier een video van EenVandaag >

Econoom Heleen Mees vertelde onlangs bij Pauw dat werknemers in Nederland samen totaal 160 miljard belasting per jaar betalen; de in Nederlands gevestigde bedrijven samen 30 miljard per jaar.
Werknemers hebben in 2019 samen 3 miljard lastenverlichting en de bedrijven samen ook 3 miljard ! Wie gaat er nou echt op vooruit volgend jaar?!  Bekijk de data hier >

Want terwijl de winsten van bedrijven met 400% stegen, hebben de mensen dezelfde koopkracht als in 1978 !
Terwijl buitenlandse aandeelhouders miljarden cadeau krijgen van dit kabinet, staat de publieke sector in de fik.
Leraren, agenten, zorgmedewerkers: mensen die elke dag voor ons allemaal werken, moeten vechten voor waardering, voldoende collega's en een fatsoenlijk loon. 
Dat kan en moet anders!


Zorgverzekering
Het eigen risico blijft in 2019 gelijk aan de huidige 385 euro. Daarentegen gaat de zorgpremie met maar liefst minimaal 120 euro per jaar -per persoon- stijgen! En dat terwijl de zorgverzekeraars miljarden winst maken. 
In 2014 bedroeg de gemiddelde zorgpremie 1098 per volwassene, per jaar. In 2019 gaat dat 1432 euro worden...

Groen Links, SP en PvdA hebben een tegenbegroting gemaakt waarbij het eigen risico in eerste instantie gehlaveerd wordt naar 195 euro en op termijn zelfs helemaal verdwijnt.
Kijk, zo kan dat ook! Lees verder >

In Stein moet IEDEREEN kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen
Een moeilijk woord daarvoor is "sociale inclusie".
Dat is het uitgangspunt van het Steinse college van B&W dat zich met het ondertekenen van de intentieverklaring verbindt aan het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag biedt richtlijnen voor toegankelijkheid zowel fysiek, als digitaal en sociaal.
Op de foto de partijen die de intentieverklaring getekend hebben.

Panel
Begin dit jaar is in de gemeente Stein het Sociale Inclusie Panel gestart. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ambtenaren, de consulent van Stichting MEE en een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Hub Janssen: ‘Als gemeente gaan we het VN-Verdrag breed oppakken en daarbij zoeken we actief de samenwerking met inwoners, belangengroepen en publieke organisaties op. Gezamenlijk gaan wij intensief aan de slag om te komen tot een toegankelijke gemeente voor iedereen.’

Agenda
Aan de hand van een aantal themabijeenkomsten wordt een lange termijn agenda met projecten en activiteiten samengesteld. De thema’s die aan bod komen, zijn mobiliteit & toegang, werk & werkgelegenheid, cultuur, vrije tijd & sport, onderwijs, wonen en gezondheid & welzijn.

Inclusief onderwijs
Op 31 oktober aanstaande vindt de eerste themabijeenkomst plaats en die gaat over onderwijs. Samen met basisscholen, middelbare school, speciaal onderwijs en gemeente gaat het Sociale Inclusie Panel aan de slag met de vraag hoe invulling te geven aan inclusief onderwijs. De resultaten van deze bijeenkomst vormen input voor de lange termijn agenda.

Leim & Zwa

(Advertorial)

Hieronder een overzicht van de workshops gedurende het komende halfjaar bij Leim & Zwa.

Woensdagmiddag 24 oktober en 7 november 14-15.30 uur: een elfen-of kabouterdeurtje maken - ouder/kind workshop

Zaterdag 10 november 10-13 uur en zaterdag 1 december van 13-15 uur - een kerstboom maken

Meer info zie www.leimenzwa.nl, hoofdstuk 'themaworkshops'. Inschrijven kan via

De jazzkelder

Geboren en getogen Elslonaar Theo Wouters (jaargang 1942) is nu een beroemde hoedenontwerper in Montreal -Canada. Van hem ontvingen we deze foto's van de "Jazzkelder" die rond 1960 door hem en enkele vrienden werd georganiseerd in de toren van het Kasteel.

Wie herkent u op de foto's? (klik op afbeeldingen voor vergroting)

Theo en Jan Pijpers, die de jazzkelder ook wel eens bezocht, kunnen zich nog wel wat herinneren uit die tijd. Hier kunt u een speciaal artikel over Theo Wouters lezen, inclusief zijn deelname aan het tv-programma "Als de dag van gisteren" uit 2007.

Theo: "Het Kasteel-restaurant werd destijds geexploiteerd door de familie Reijnders. En die gingen ermee akkoord dat wij op zaterdagavond een jazzclub zouden organiseren in de toren van het kasteel. Ik ging naar de burgemeester om toestemming te krijgen en maakte zijn zoon als dank erelid van de club.

We mochten alleen maar bier en frisdrank aanbieden, waar Reijnders voor zorgde. Ik schilderde jazz gerelateerde afbeeldingen op de muren en installeerde autobanken als zitplaatsen. Ik had daarbij goede hulp van Olaf, een Oostduitse jongen die door de familie Steinke uit de DDR gesmokkeld was en daar sindsdien inwoonde.

Gerard Houben werkte in het weekend als kelner en in de namiddag ging hij de kachel al stoken zodat het lokaal 's avonds warm zou zijn, het was er nogal vochtig.

De meeste bezoekers kwamen niet uit Elsloo. Want ik studeerde toen aan de Kunstnijverheid Academie in Maastricht en mede-studenten en hun vrienden uit alle windstreken kwamen naar Elsloo: uit Heerlen, Heer, Maastricht, Hoensbroek, Nuth, Schinnen, Meerssen, Spaubeek, Beek, Geleen, Sittard, Amby en Echt. De leeftijd van de bezoekers lag tussen 18 en 25 jaar denk ik.

Een groep uit Valkenburg en omgeving kwam steeds in een grote Chrysler. Een van de vaders was dealer van dat merk. De drie jongens op de foto hierboven hoorden bij die Valkenburgse groep. Na sluiting fungeerde de zoon van de Chrysler-dealer als taxi en bracht veel bezoekers naar huis, waarbij zelfs de kofferruimte gebruikt werd. Later huurde ik een Volksbusje om iedereen thuis te brengen.

Het meisje op deze foto kwam uit Beek; ze kwam altijd met de dochters van Hotel Rozenhof op de Rijksweg in Beek.

In het begin hadden we natuurlijk de politie regelmatig op bezoek om op drankmisbruik en andere onregelmatigheden te controleren.

Het kwam tot een abrupt einde. Door omstandigheden waren we opeens niet meer welkom in de toren. En dat was het einde van ons plezier. Jan Pijpers: "Als ik me goed herinner is er een keer een schoorsteenbrand geweest." 
"Ja, dat klopt" zegt Theo. Maar dat was niet de reden voor de sluiting, een week later waren we gewoon weer open.

Dat was trouwens hilarisch, die brand. Op een koude zaterdagavond kwam rook boven uit de haard, door een breuk dicht bij het plafond. Ik ben naar Reijnders gerend om de brandweer te bellen. Wij stonden allemaal buiten de toren toen de brandweer arriveerde. De brandweer was één man op de fiets met een kistje achterop waarin een bijl, hamer en zaag zat.... Wie die man was weet ik niet meer, maar volgens mij was het iemand uit Catsop. Het was net een beeld uit de toen populaire Comedy Capers serie.

Op de foto links een dansende Theo (met bril)

 

Nieuw kunstwerk met inspraak

Stein krijgt een nieuw kunstwerk en alle inwoners van de gemeente kunnen meebepalen welk kunstwerk het wordt. Het beeld krijgt een plek op de kruising van de Napoleonsbaan en de Stadhouderslaan in Stein. Het kunstwerk zal daar een jaar lang te zien zijn. Na dat jaar komt er een ander kunstwerk op die plek en daarna weer een ander. Zo staat op de kruising elk jaar een nieuw, mooi en verrassend kunstwerk.

Het traject naar het nieuwe kunstwerk is uniek voor Nederland. In eerste instantie worden kunstenaars uit Stein en Maasmechelen (België) uitgenodigd om een kunstwerk, of een ontwerp voor een kunstwerk, in te dienen om mee te dingen naar plaatsing. Daarna bepalen een jury en alle inwoners van Stein welk van de ingediende kunstwerken een jaar lang op de kruising van de Napoleonsbaan en de Stadhouderslaan te zien zal zijn.

Op de website www.kunstindegemeente.nl staat alles over het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk in de gemeente’. Kunstenaars zien daar aan welke eisen hun in te dienen kunstwerken moeten voldoen. Later ziet iedereen op de website ook de kunstwerken waarop gestemd kan worden. Zo komt er elk jaar een mooi nieuw kunstwerk voor iedereen, gekozen door iedereen.

Denk mee over de toekomst van de accommodaties in jouw dorp! 

Inwoners en verenigingen bouwen samen met de gemeente Stein aan een toekomstbestendige samenleving. Toekomstbestendig betekent dat we nu moeten nadenken over onze behoeften op langere termijn. Dat geldt ook voor accommodaties. Daarbij vragen we jouw hulp. Denk jij met ons mee over de toekomst van accommodaties jouw wijk of dorp?

Toekomst van jouw dorp
De wereld verandert behoorlijk snel. Er wonen steeds minder mensen in onze gemeente, waarvan minder jongeren en meer ouderen. Daarbij worden gezinnen ook kleiner. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze vraag en behoefte om prettig te leven in onze gemeente. Dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal lidmaatschappen bij verenigingen en de accommodaties.

Wat vind jij belangrijk?
Daarom moeten we nu nadenken over onze toekomst en ons de vraag stellen hoe we in de toekomst willen omgaan met de voorzieningen en accommodaties. En dat willen samen doen met jou. We horen graag wat jij belangrijk vindt om de leefbaarheid in jouw dorp te behouden en te versterken.

Wanneer
Bijeenkomst Elsloo op maandag 8 oktober van 19.00-20.30 uur in Maaslandcentrum

Graag aanmelden voor de bijeenkomst per e-mail via

Meer informatie staat op www.gemeentestein.nl/accommodaties.

• Presentatie startbijeenkomst 28 maart 2018 (PDF, 3.3 MB)
• Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 1 (PDF, 3.8 MB)
• Samenvatting opbrengst startbijeenkomst deel 2 (PDF, 208.3 kB)

OSL Herfstkleuren-rit 14 oktober

De OSL Herfstkleurenrit 2018 zal gehouden worden op zondag 14 oktober.

Dit is een rondrit voor alle automobielen en hun liefhebbers. Geen snelheidsrace, maar een prachtige rit door het, in herfstkleuren gehulde, Limburgse heuvelland.

Elke deelnemende auto krijgt een goodybag, een routebeschrijving en een rallyschild mee. Op de pauzelocatiue wordt u voorzien van een heerlijke kop koffie en bij terugkomst wacht u nog een lekkere versnapering, helemaal aangepast aan het jaargetijde.

Daniël en Frank zullen wederom voor een supermooie route zorgen. Bij de ritten heeft u altijd de keuze uit de toerklasse en sportklasse.

De toerklasse is een lekker ontspannen rit, voor rijder en bijrijder(s), aan de hand van een duidelijke aanwijzingenroute (1ste straat links, bij de kapel rechts, etc).

De sportklasse heeft niets met snelheid te maken, maar alles met navigators die wel eens een sportieve uitdaging aan durven gaan. Deze keer aan de hand van 3 bol/pijl varianten. Heeft u nog nooit een bol/pijl routebeschrijving gelezen, maar wel nieuwsgierig? Voorafgaand aan de rit zal (ervaren rallynavigator) Frank Snellings een korte workshop/uitleg geven, wees er dus snel bij en schrijf u in!

Maximaal 150 deelnemende auto's! Deelname is toegestaan voor alle bouwjaren (zowel rijders als automobielen ;-) )
Volwassenen € 18,- p.p.
Kinderen tot 14 jaar € 7,50 p.p.

Wacht dus niet te lang en schrijf u hier in voor de Herfstkleuren-rit op 14 oktober 2018

De inschrijving sluit op 5 oktober, of eerder indien het maximum aantal bereikt is.

Meer informatie:
Voor een natje en een droogje (ook als toeschouwer) kunt u terecht bij start- en aankomplek Djive, Kaakstraat 46 te Elsloo.

Cursusplan Dorpsplatform Elsloo

Als vervolg op eerder succesvol uitgevoerde cursusprogramma’s start de werkgroep Dorps Ontmoetingscentrum, onderdeel van het Dorpsplatform Elsloo, weer haar programma op.

Het programma wordt ook in het komend cursusjaar uitgevoerd met medewerking van Gilde Westelijke Mijnstreek en de Volksuniversiteit Maasland. Toegevoegd zijn de programma’s die in Elsloo uitgevoerd gaan worden door het Computer Doe- en Leercentrum uit Beek.

De eerste activiteiten gaan binnenkort van start. Hier kunt u aanmelden voor de cursussen van o.a. Volksuniversiteit Maasland. aanmelden  cursussen

Voor de cursussen van Gilde Westelijke Mijnstreek moet u aanmelden op hun website >

Ook voor de cursussen van Computer Doe- en Leercentrum Beek (CDL) moet u aanmelden op hun website >

De activiteiten vinden plaats in het Dorps Ontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum aan de Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo

Klik op onderstaande afbeelding voor leesbare vergroting of download het cursusprogramma hier > 

DOP Elsloo Cursusplan sept.2018

Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en het nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dit kan op de site van het Dorpsplatform Elsloo: www.dorpsplatform-elsloo.nl onder Contact.

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vind u op de site: www.dorpsplatform-elsloo.nl onder “Cursussen”.

Aanmelden kan ook door bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen. Op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 kunt u tijdens de inloopmiddagen van het Dorps Ontmoetingscentrum ook steeds nadere informatie krijgen.

Binnenkort starten ook weer de thema-avonden “In gesprek met…..” Nadere informatie volgt.

Meerderheid Nederlanders merkt niets van economische groei

Ondanks positieve berichten over de Nederlandse economie, voelt een meerderheid (59%) daar (nog) niets van in zijn portemonnee. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 24.000 leden van het Opiniepanel. Indexatie van pensioenen of loonsverhogingen blijven uit, terwijl alledaagse uitgaven hoger worden, aldus verontwaardigde deelnemers. Lees verder >

 Photo by Kristaps Grundsteins on Unsplash

Column Luuk Koelman

De gemeente winkelt stiekem met je mee
In het centrum van bijna alle grote Nederlandse gemeenten wordt het winkelend publiek heimelijk gevolgd via het wifi- of bluetooth-signaal van de eigen smartphone.... Lees verder >

Uw cookies instelling

U wilt een advertentie die elke dag elk uur gezien wordt?