Elsloo teleurgesteld

Dino's Bezorgservice van de buis!

Dino’s Bezorgservice wordt al na twee afleveringen voorlopig van de buis gehaald. Inwoners van Elsloo reageren teleurgesteld, want hun dorp zou volgende week centraal staan in het televisieprogramma.
Al na twee afleveringen gaat de show van presentator en komiek Jandino Asporaat in elk geval voorlopig van de buis.
Dino’s Bezorgservice trekt te weinig kijkers op de donderdagavond. De eerste uitzendingen trokken 435.000 en 335.000 kijkers.

Bron: De Limburger, via <lees meer> naar de krant.

TV recensent Angela de Jong in haar column: "Een nietszeggend wegblaasprogramma dat zogenaamd draait om een Nederlands dorp maar vooral een reclamespot is voor de bv Jandino. En als iemand afgelopen jaren bij SBS en RTL al genoeg kansen heeft gehad om te bewijzen dat de tv-kijker hem totaal niet pruimt, dan is hij het wel." 
Lees verder  >

Motie gemeenteraad

Stop zonnepark bij Catsop!

Donderdag 29 april heeft de Steine gemeenteraad unaniem een motie aangenomen TEGEN de aanleg van een zonnepark bij Catsop.

Het zonnepark is weliswaar op Beeks grondgebied gepland, maar dit is wel in de “achtertuin” van onze kern Catsop. Het perceel is 15 ha groot en men is voornemens dit vol te bouwen met 21.000 zonnepanelen!!
De initiatiefnemers van het zonnepark hebben geen boodschap aan de bezwaren en argumenten tot nog toe (schade voor flora en fauna, zichtschade mensen is kern Catsop, afwateringsprobleem vanuit betreffend hoger gelegen gebied richting Catsop e.d.)

Gemeente Beek denkt: achter de autoweg heeft niemand in Beek er last van...Maar er is wel nog een procedure tot wijziging bestemmingsplan noodzakelijk. 

Veel inwoners van Catsop hebben zich via een petitie uitgesproken tegen de aanleg van de zonneweide.

Cultuur en historie

Rijke cultuur en historie in kaart

De gemeente Stein heeft een rijk verleden. Als één van de eerst bewoonde streken van Nederland zijn er al tal van archeologische vondsten gedaan en barst deze streek van het bijzonder erfgoed. Tot voor kort werd dit echter amper beschermd, met het verdwijnen van waardevolle gebouwen en elementen tot gevolg. Om ook dát tot het verleden te laten behoren, is vijf jaar geleden het Erfgoedproject Stein van start gegaan. Dat project wordt binnenkort afgerond.

Unieke landschapsontwikkeling
Dankzij waardevolle samenwerkingen met meerdere historische verenigingen is de ruimtelijke geschiedenis van Stein in beeld gebracht. Niet alleen de ontwikkeling van de kernen, maar ook het landschap maakte hier deel van uit. Want ook dát is bijzonder in deze gemeente.

Laatste
Nieuws

Reacties welkom!

Bijna elk artikel heeft een "lees meer" button, welke naar het volledige artikel verwijst en daar is het reactieformulier beschikbaar. We zien jullie commentaren altijd graag tegemoet!

Quote

De burger wordt steeds meer gezien als potentiële fraudeur, de laatste tien jaar, de periode van de VVD van Mark Rutte aan de macht. De VVD, de partij met de meeste integriteitskwesties van allemaal… Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten..(Claudia de Breij in de Varagids)

Oet de ouw dwas

Trampele in Corona-tijd

Foto: Jo Cobben, de schrijver zelf op de foto in 1940.

Sinds enige tijd publiceert Jo Cobben op de website van Streekmuseum Elsloo korte verhalen over zijn wandelingen door Elsloo en zijn herinneringen aan vroeger. Deze week haalt hij herinneringen op uit zijn kleutertijd.

Kènjer van 4 en 5 jaor maogde nao de bewaarsjwal. Zwa mós ich van óét de Groenewald nao de bewaarsjwal in 't patrenaat. (laog taenge euver kaffee Auwt Aelse} Dao brach mich géíne. Alles ging mit de laere tram. De grwaater kénjer óét de naobersjap lëtde e bitje drop dat ich nao de sjwal leep. Dus op 4 daag in de waek 4 kjère de waeg van óngevjèr 1.5 kilomaeter. Euverblíéve waor neet debíé. Dus tösje de middig móste waal héíves loupe óm gaon te aete. En dan weer truk nao de sjwal. In dae tíét waore nog begíéne die de kénjer aan de gang heele. 

Zónger richtig Aelser plat op sjwal
Greujt 't Holles plat wie kwal

Tips Natuurmonumenten

Wil je een tuin vol vogels?

Een strak gemaaide tuin met keurige borders en schuttingen, dat is niks voor boswachter Mathiska. En toevallig ook niet voor veel planten en dieren. Want waar kunnen ze in zo’n tuin schuilen en waar vindt een vogel een plek om een nest te bouwen? Geen grote voorjaarsschoonmaak dus in haar tuin.

Gemeente | week 19.2021

Vergunningen gemeente Stein

Besluit omgevingsvergunning

  • Dross vd Weijdenplein 5, 6171 MA te Stein, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 3 mei 2021, zaaknummer O2021-055.

Vaststelling bestemmingsplan “Meerdel”
In de raadsvergadering van 29 april  jl. is het bestemmingsplan “Meerdel” vastgesteld. 

Het plan ligt vanaf 12 mei a.s. met het besluit Hogere Grenswaarden dat daar betrekking op heeft, zes weken lang in het gemeentehuis ter inzage. Het bestemmingsplan is vanaf dan ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatienummer: NL.IMRO.0971.BPMeerdel-0003

Hierboven een gedeelte van de aanvragen/besluiten. Via <lees meer > een compleet overzicht.

Afhalen bij servicepunten

De Maaskentjer

In april jongstleden is het nieuwe nummer van De Maaskentjer uitgekomen. Met dit magazine informeert de gemeente haar inwoners over de actualiteiten, verhalen uit de wijk, projecten, komende evenementen, werk in uitvoering. Maar er is ook ruimte voor een column, berichten vanuit de griffie en laten we adviesraden zoals de SJAR, de Adviesraad Sociaal Domein en het Sociaal Inclusiepanel aan het woord.

Servicepunten
De Maaskentjer is aan het einde van elke maand op te halen op een van onze servicepunten. Bekijk hier waar jij de Maaskentjer kunt ophalen. In Elsloo kun je het blad ophalen bij Albert Heijn en Punt 39, Burg. Maenenstraat 39. 

Je kunt De Maaskentjer hier ook online lezen > 

Nostalgie

Schoolklassen 1935

Uit de collectie van meester Willem Pesch, links op de foto. In zijn album heeft hij vermeld dat de foto in april 1935 is genomen.

Zoals vaker in die tijd werden twee klassen samen op de foto gezet. In dit geval klas 4 en 5 van de St. Augustinusschool. 

We zoeken de namen! Via <lees meer> kun je foto vergroten en een reactie achterlaten. Of mail naar

Recreatie

Rivierpark Maasvallei: prijs voor beste wandelroute!

Gejuich op beide oevers van de Maas, want op de virtuele Fiets- en Wandelbeurs van Gent en Utrecht werd zopas de prijs voor ‘beste wandelroute van 2021’ uitgereikt. En die gaat naar een unieke, grensoverschrijdende nieuwe wandelroute: de Lange Afstandswandeling in het RivierPark Maasvallei.

“Deze ‘Lange Afstandswandeling’ verbindt alle ingrediënten van de Maasvallei met mekaar in een route van maar liefst 137 km op beide oevers van de Maas”, stelt Igor Philtjens, voorzitter van de stuurgroep RivierPark Maasvallei en gedeputeerde voor Toerisme (B). “Het is meer dan enkel een wandelroute; het is een symbool van samenwerking over grenzen heen, waarbij de kwaliteit van ons unieke Limburgse landschap centraal staat en onze positie als grensoverschrijdende bestemming wordt versterkt. Deze prijs is bovendien een grote opsteker voor onze manier van werken: duurzaam toerisme op maat van het RivierPark Maasvallei”.

Natuur & Milieu

In Heidekamppark worden 280 bomen gekapt

Het Heidekamppark ligt tussen Stein en Urmond. Grofweg in de driehoek: Asfaltcentrale, Vd Valk Urmond en haven Stein; tussen de wegen Heidekampweg, Veestraat, Kampweg en Nieuwe Postbaan.

Uit recente metingen is gebleken, dat de wortels van bomen in het Heidekamppark de beschermende coating van twee ondergrondse transportleidingen beginnen aan te tasten. Het gaat om transportleidingen die van de Chemelot Site naar de Haven in Stein lopen. Om de betrouwbaarheid van deze transportleidingen te kunnen blijven garanderen en hiermee ook de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen is het noodzakelijk om verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen.
Concreet betekent dit, dat er ongeveer 280 bomen moeten worden verwijderd. Als compensatie voor deze noodzakelijke ingreep zorgt SABIC voor een ruime groen uitbreiding aan de zuidelijke zijde van het Heidekamppark. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Stein.

Sport

Stein investeert € 1,2 miljoen in sportparken

De komende maanden worden twee sportcomplexen gerenoveerd. Dit betreft de velden bij sportcomplex ’t Hetjen in Nieuwdorp en bij sportcomplex Mergelakker in Catsop. Met een duurzame renovatie van beide sportparken wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen, maar deze ligt ook in lijn met het Lokaal Sportakkoord. Met deze impuls voor de sportcomplexen is een investering van 1.2 miljoen euro gemoeid. De verwachting is dat komend najaar al gebruik gemaakt kan worden van de velden.

Sportcomplex Mergelakker
In Catsop wordt één kunstgrasveld gerenoveerd, wordt één kunstgrasveld omgebouwd naar een natuurgrasveld en wordt één extra natuurgrasveld aangelegd. Ook hier worden de nieuwe velden voorzien van moderne drainagesystemen, automatische beregening en nieuwe lichtmasten met LED-veldverlichting.
Omwonenden zijn per brief over de werkzaamheden geïnformeerd.

Rijksadviseur: stop met zonneparken

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. "Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en de komende jaren nog eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen."

Milieu en veiligheid

Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot

Op donderdag 15 april organiseerde Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het RIVM, Chemelot, gemeenten, GGD en provincie, een webinar voor omwonenden van Chemelot.

Onderwerp was het RIVM-onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom het chemiecluster. Bijna tachtig mensen namen deel aan het webinar. Daarin gaf het RIVM meer uitleg over de resultaten en legde de veiligheidsregio uit wat er met de resultaten gebeurt. Via de chat werden veel vragen gesteld. Die zijn inmiddels van antwoord voorzien en vind je via <lees meer> onderaan dit bericht.

 

Corona steunmaatregel

Tonk

Inwoners kunnen de ‘tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten’, de TONK aanvragen. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt t/m uiterlijk 30 juni 2021.

Deze regeling is bedoeld voor inwoners en ondernemers die als gevolg van de coronacrisis en ondanks alle steunpakketten door de mazen van de diverse regelingen vallen en daardoor niet meer de noodzakelijke woonlasten kunnen betalen. Woonlasten zijn bijvoorbeeld huur- of hypotheeklasten en kosten van de nutsvoorzieningen.

Maximale vergoeding
De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 750,00 (laag) of € 1.500,00 (hoog). Het betreft een eenmalige tegemoetkoming.

Voorwaarden
Aan deze steunmaatregel zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Verkeer

Herinrichting Jurgensstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht.

Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Huisvesting

Nieuwe woningen in Elsloo!

Het karakteristieke voormalige BTL-complex aan de Stationsstraat 57-61 is medio 2020 verkocht. De koper is Zuyd Vastgoed Invest/Bergvast. De oude boerderijwoning blijft gelukkig zoals ze nu is en wordt kantoorruimte met bovenwoning. De achterliggende schuren maken plaats voor levensloopbestendige woningen. 

Toen Zuyd Vastgoed bij de gemeente Stein een vergunningaanvraag indiende, werden ze geattendeerd op twee leegstaande scholen die ook een nieuwe bestemming moeten krijgen, waarbij de voorkeur ook uitgaat naar woningen/appartementen. Te weten De Poolster aan de Dross Essersstraat en Elckerlyck aan de Burg. Eussenstraat. Van het een kwam het ander en nu liggen er plannen om samen met woningbouwvereniging Zaam Wonen om ook in de twee scholen levensloopbestendige woningen te realiseren.

Op 18 maart heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor de 3 woningbouwlocaties.

The Music Machine

De Amerikaanse garagerock band The Music Machine werd opgericht in 1965 in Los Angeles. Ze brachten 2 albums uit en een 10-tal singles. Met de song "Talk Talk" hadden ze in 1966 hun grootste en enige succes in de Amerikaanse charts waarmee ze plek 15 bereikten. Opvallendste nummer op hun debuutalbum Turn On The Music Machine is een sfeervolle lome fuzzy uitvoering van de cover "Hey Joe" dat later bekend werd in de uitvoering van Jimi Hendrix.

Hun invloed en die van de andere ontelbare garagebandjes midden jaren 60 in de VS was enorm. Niet alleen in de 60-er jaren als voedingsbodem voor de psychedelische en acid rock in de hippiejaren, maar ook 10 jaar later toen het "punk" genoemd werd. Bekendste Nederlandse band in het garage-genre waren vanaf 1965 de The Outsiders met zanger Wally Tax.

Discografie >

Popkrakers

Iedere maandag LIVE te horen van 20.00 tot 22.00 uur op Bie Os Streekomroep: 87.5 mHz op de kabel ; 96.2 mHz op FM
Redactie: Jo Smeets (presentatie) en Giel Scholtes (techniek)

 

Energie

Ruim 60% aanvragen Investeringssubsidie voor aanschaf warmtepomp

Klimaatverandering tegengaan door beperking van CO2-uitstoot was ook de afgelopen verkiezingen weer een belangrijk onderwerp. Om woningeigenaren en bedrijven hierbij te helpen, bestaat er sinds 2016 de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Deze subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler en voorheen ook pelletkachel en biomassaketel. Uit onderzoek van consumentenadviseur Pricewise blijkt dat de ISDE ruim zes van de tien keer werd gebruikt voor een warmtepomp. Brabanders maakten het vaakst gebruik van de subsidie.

230.874 apparaten aangeschaft via ISDE
Uit data van de RVO blijkt dat er tot 2021 subsidie werd aangevraagd voor in totaal 230.874 warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Het gaat hierbij om zowel particulieren als zakelijke subsidieaanvragers...
Foto: WikiWonen (embed)

Internet

Online security

64% Nederlanders vindt online security verantwoordelijkheid van hun provider. Ondanks groter risico op cybercrime door thuiswerken, geen extra aandacht voor online security

Sinds Nederlanders massaal thuiswerken, is het aantal cyberaanvallen gestegen*. Desondanks houdt 82% van de werkende Nederlanders zich sinds corona niet extra bezig met de veiligheid van hun internetomgeving. Maar liefst 64% van de Nederlanders vindt daarbij ten onrechte dat dit de verantwoordelijkheid van hun internetprovider is.

Thuiswerkers en werkgevers lopen extra risico doordat zakelijke apparaten tijdens de pandemie vaker voor privédoeleinden worden gebruikt. De angst dat er iets misgaat met beveiliging leeft wel onder Nederlanders: bijna de helft is bang voor cybercrime. 

Oorlogsdocumentatie

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via mail: Guus Peters
of Herman Janssen

Dorpsplatform Elsloo

Punt 39 beperkt open

Tijdens de lockdown, tot minstens 19 januari, is Punt 39 alleen open op woensdagmiddag, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Dan zijn enkel de maatschappelijke organisaties (maatschappelijk werk, mantelzorg, MEE e.d.) op afspraak bereikbaar.

Ook kunnen dan bij de Open Boekenkast boeken gehaald en gebracht worden.

Alle cursussen en ontspanningsactiviteiten zijn helaas gestopt.

Geschiedenis

De Noormannnen waren echt in Elsloo!

Een in 2020 gevonden Vikingbijl is een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van de Vikingen in het gebied Stein/Maasmechelen.

Dit betekent echter ook weer niet een directe koppeling met het lang gezochte Vikingkamp maar wel met een andere gezochte plaats van handeling, de plaats van de slag op 26 juni 891 van de Franken tegen de Vikingen aan het riviertje de Geul. Wij denken, gezien de grote hoeveelheid gevonden wapens in 2020 bij de ontgrinding in het gebied tussen Elsloo en Geulle dat deze in de buurt van Kotem/Elsloo heeft plaatsgevonden.

In 891 trokken de Noormannen op Leuven. Alhier werden zij den 1 September door den keizer Arnulf, op de Dijleoevers geheel en al verslagen. Hun krijgsroep was Geule! Geule! De Dijle was gevuld met de lijken der zonen van het Noorden.

Wonen

Bouwproject Meerdel

Het is een hele tijd stil geweest rond het bouwproject Meerdel, dat ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde van Elsloo, pal tegen Stein en aan de rand van het Urdal.

Stilaan krijgt het CPO-project meer vorm. Waar eerder de bouw van 10 koopwoningen en 5 huurwoningen in halve cirkelvorm gepland was, wordt nu gekozen voor een traditionele planning aan weerszijden van een nieuwe weg.

Daarmee wordt het plan ruimtelijker en blijft het bosrijke karakter beter behouden.

Kijk & Lees

Maatschappij

Veteranen in beeld

Steinse veteranen worden steeds vaker betrokken bij herdenkingen en vieringen in de gemeente Stein. Met video’s en interviews in het thema 'de strijd van het thuisfront' vertelt de gemeente het verhaal van veteranen uit Stein. Bekijk hieronder het verhaal van Louis Kusters uit Elsloo en lees in de volgende uitgave van De Maaskentjer het verhaal van Kenny Lemmens.

30 april

Weekoverzicht Stein Lokaal

Weeknieuws met o.a.
Wetsuittestdag in buitenzwembad Steinerbos,
Trajectcontroles over de grens,
bij Berg aan de Maas en Nattenhoven zijn vijf verzamelkratten geplaatst,
280 bomen in Heidekamppark tussen Stein en Urmond moeten wijken,
Buurthuis Urmond start met haar activiteiten vanaf maandag 3 mei,
Realisme 2021 bij Galerie JoLi,
Werkzaamheden Paalweg/Molenweg Zuid,
Limburg heeft een nieuwe bekroonde wandelroute,
Bloemlegging 4 mei. 

Gemeente

Raadsvergadering

In verband met Corona worden de raadsvergaderingen al sedert het voorjaar 2020 digitaal gehouden en via livestream uitgezonden. Visueel een armetierig gebeuren (en inhoudelijk soms ook) en volgens alles kost het ook nog klauwen vol geld.

Als de vergadering voortaan weer "live" gehouden zou gaan worden, bijv. in De Grous of het Maaslandcentrum, dan zou dat het "kijkspel" ten goede komen. En als ze dan ook nog wat publiek toelaten, krijgen ze vanzelf de kans om de banden met de burgers weer eens wat aan te halen.

Stein raadsvergadering livestream

Wat eten we vandaag?

Recept van de dag

Kort & Bondig

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.