Skip to main content

Opinie

Wat er nu in Den Haag is gebeurd, is te lelijk voor woorden

  • Afbeeldingen | Bron: Wikipedia (embedded) ©

Het kabinet Rutte IV is op vrijdag 7 juli 2023 gevallen. Dat is goed nieuws voor Nederland! Dit kabinet heeft meer problemen gecreëerd dan opgelost. 

EenVandaag Opiniepanel
Zes op de tien mensen (62 procent) vinden het een goede zaak dat het kabinet is gevallen over asiel. Tegelijk denkt de helft dat het slecht is voor het land nu we in zoveel crises zitten. Premier Rutte hoeft van driekwart dan ook niet meer terug te komen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 18.000 mensen. Over de vraag over hoe dit kabinet het gedaan heeft, zijn de deelnemers hard: slechts 15 procent vindt dat Rutte IV het goed gedaan heeft. De ministersploeg krijgt dan ook een dikke onvoldoende als eindcijfer, een 3,6. De grootste groep (41 procent) houdt Rutte verantwoordelijk voor de kabinetsbreuk.

Hoe denken de kiezers van de verschillende politieke partijen over de val van het kabinet? Lees verder op EenVandaag ⇢

Politiek spelletje
Het breekpunt in deze val, de onmenselijke en onwettelijke maatregelen wat betreft vluchtelingen. zullen nu wel door een demissionair kabinet Rutte worden getroffen. 
Over de rug van kinderen, die slachtoffer zijn van oorlog en rampen in hun thuisland, wordt een politiek spelletje gespeeld. We zijn getuige van een ontzettend amorele vorm van politiek bedrijven.

Het huidige kabinet valt verrassend genoeg niet vanwege de stikstof-, woon-, zorg-, integriteits- of vertrouwenscrisis. Het valt omdat Rutte andere partijen voor het blok zet: óf ze gaan mee in zijn extreemrechtse asiel-plannen, óf hij laat ze vallen om in een volgende termijn met de extreemrechtse partijen te regeren.

De VVD is niet bang om mensenlevens te verwoesten in haar machtsgreep. Keer op keer zijn de kwetsbaarsten in onze samenleving een speelbal voor de machtigen. Bron: DeGoedeZaak, lees verder ⇢

Rutte uit de politiek
Op maandag 10 juli maakt Rutte zijn vertrek uit de politiek bekend, Wopke Hoekstra (CDA) is hem diezelfde ochtend al voor, Pieter Heerma (CDA) volgt. Rond Kaag (D66) blijft het voorlopig nog stil, maar ook haar vertrek kan niet uitblijven. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, slippendraagster van Rutte, zal hem nu ook wel volgen, op weg naar een nieuw volgzaam baantje.... Maar ook onderwijsassistente van een leraar maatschappijleer is een eerzame baan, zij het wat minder betaald dan haar huidige.

In de loop van die maandag wordt bekend dat Klaver (GroenLinks) Rutte zondagavond op de hoogte heeft gebracht dat PvdA/GroenLinks de volgende dag een motie van wantrouwen tegen hem zouden gaan indienen waarin ook zijn onmiddelijke vertrek uit het Torentje geëist zou worden. Dus niks nog een (half)jaartje risicoloos premier spelen...
Voorafgaand aan het debat op maandagmorgen schijnt dat Kaag met Rutte gebeld heeft om hem te melden dat haar D66 fractie die motie waarschijnlijk zou gaan steunen. Dus of Rutte inderdaad al op zondagochtend besloten zou hebben om te stoppen, komt hiermee in een ander daglicht te staan. Waarschijnlijk heeft hij vlak voor het debat ingezien dat hij beter de eer aan zichzelf kon houden. We zullen het wellicht nooit te weten komen.

Het kon niet meer uitblijven: op donderdag 13 juli maakt Sigrid Kaag (D66) bekend dat ook zij uit de politiek vertrekt. Bedreigingen en intimidaties trekken een te grote wissel op haar gezin. Politiek Den Haag is woedend dat een politicus om deze reden geen andere oplossing ziet dan vertrek; dat schaadt onze democratie volgens haar collega's.
 Op vrijdag 14 juli maakt minister Carola Schouten (CU) ook haar vertrek uit de politiek bekend. Armoedebestrijding was haar missie... die is dus falikant mislukt. Ook wordt bekend dat CDA-ers Hanke Bruins Slot (minister van Binnenlandse Zaken) en Marnix van Reij (staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) uit de politiek gaan.

In de weken erna maken meer fractieleiders en Tweede Kamerleden bekend dat zij zich niet meer verkiesbaar gaan stellen: zoals Liane Den Haan (50+) Sylvana Simons (BijEen) Peter Kwint (SP) Farid Azarkan (Denk)
Een leegloop dreigt.

Wat verdienen politici in Nederland bruto per jaar?
Premier en ministers: 186.414 euro.
Staatssecretarissen: 174.085 euro.
Tweede Kamerleden: ruim 124.000 euro.

Wachtgeld
Inmiddels hebben 19 politici bekend gmaakt dat ze de politiek gaan verlaten. Zij zullen een nieuwe baan moeten zoeken. Tot ze die gevonden hebben, hebben ze recht op een werkloosheidsuitkering, wat bij politici wachtgeld wordt genoemd. Hoeveel dat wachtgeld is hangt af van het laatste salaris. Het eerste jaar krijgt een oud-politicus 80 procent daarvan uitgekeerd. Het tweede jaar gaat het om 70 procent. 
Hoelang vertrekkende politici het wachtgeld krijgen hangt af van hoelang zij de functie hebben vervuld. Maar bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 38 maanden.

Opvolgers haken af
Wie gedacht had dat de opvolgers van de opgestapte partijleiders en fractievoorzitters staan te springen om het stokje over te nemen, die komt bedrogen uit. Nadat de schatkist de laatste jaren leeggeroofd is ten faveure van Corona, energie, defensie en ander van binnen en buiten komend onheil, zakt de animo zienderogen. Én als er dan ook nog een massa heikele kwesties op de plank liggen om opgelost te worden, dan laten politieke bobo's en voormalige medeveroorzakers van die heikele kwesties, deze trein passeren. Zelfs als het een boemeltreintje is... We noemen Edith Schippers (VVD, DSM, Eerste Kamer), Klaas Dijkhoff (VVD, PSV, feestbrabander) en Hugo de Jonge (CDA , overal verstand van). Zelfs Mona Keijzer schijnt de CDA-kar niet te willen trekken.
Ook Pieter Omtzigt is helemaal klaar met die CDA-kar en zal beslist niet terugkeren op het oude nest. Pieter samen met Renske Leijten... dat zou de boel eens opschudden in Den Haag!

In november zijn er nieuwe verkiezingen. Laten we opstaan voor een Nederland met goede zorg, betaalbare woningen en een overheid die er voor de mensen is. 

Een Nederland zonder Rutte. 
Nu is het moment om te strijden voor een eerlijk en gezond politiek bestuur, zodat het volgende kabinet de blunders van Rutte terug kan draaien. 

  • Laatste update op .

Miljaar: VVD en kiespijn

  • Afbeeldingen | Bron: YouTube ©

Volgens de peilingen wordt de VVD na de Eerste Kamer verkiezingen op 18 maart 2023 de grootste partij in de Eerste Kamer. De VVD van Rutte en Schippers liegt en bedriegt, graait en snaait, lacht alle ellende weg en wordt weer doodleuk de grootste....

Hoe kan dat toch?! 
In 2019 behaalde de VVD tijdens de Proviciale Statenverkiezingen 14% van de stemmen oftewel ruim 1.000.000 stemmen van de totaal 7,3 miljoen uitgebrachte stemmen.
Bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 behaalde de VVD 22% van de stemmen oftwel 2.200.000 stemmen van de in totaal 10,4 miljoen uitgebrachte stemmen. Ondanks diverse affaires en maar liefst 54 (!!) ingediende moties van wantrouwen of afkeuring tegen kabinet Rutte III (2017-2022)

Hoezo stemmen dan toch ruim 2 miljoen mensen weer VVD? In een eerste opwelling zou je kunnen denken aan verkiezingsfraude. Nog nooit gebeurd in Nederland en dat is ook echt niet aan de hand. Alhoewel, als er één man in Nederland is die....
Nee, er moet iets anders aan de hand zijn. Die 2 miljoen mensen profiteren op de een of andere manier van de VVD-ideologie of denken dat tenminste of hopen dat ze misschien ooit kunnen meeliften... Je zou dus kunnen denken dat VVD-stemmers primair aan zichzelf denken en niet aan de maatschappij om zich heen. 

VVD-ideologie
Als de allerrijksten meer winst maken, meer geld verdienen  "druppelt" geld vanzelf naar de mensen in andere lagen van de samenleving, waardoor iedereen hier uiteindelijk van zou profiteren.
Deze VVD-theorie is niet alleen een aangetoonde onwaarheid, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar laten duidelijk zien dat dit ernstige problemen heeft veroorzaakt voor talloze mensen in onze samenleving. Het is de leugen van onze tijd. De leugen waar de politiek van de VVD om draait: in belastingen voor de rijken snijden en de verzorgingsstaat ontmantelen. Allemaal ten behoeve van de heilig verklaarde economische groei, ongeacht de kosten voor de Nederlandse bevolking.
Lees verder De Goede Zaak / Nooit meer Rutte ⇢

Kiespijn
Diederik Ebbinge maakt een prachtige analyse in zijn programma "Kiespijn" op 5 maart 2023. 
Ebbinge begint zijn pleidooi met zijn zonen, die 14 en 15 jaar zijn. „Die waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam.” Hij legt uit dat zijn kinderen politiek geïnteresseerd zijn. „Die hebben nu geleerd, in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn, dat niets wat je doet consequenties heeft.” De Kiespijn-presentator gaat nog even door. „Je kunt alle fouten maken en het heeft geen consequenties, je blijft rustig zitten. En keer op keer bewijst Rutte dat.” Hij noemt onder meer de toeslagenaffaire. „Dat is toch geen voorbeeld?” Lees verder ⇢

 Armoede in Nederland
Steeds meer huishoudens in Nederland hebben moeite om financieel rond te komen. Inmiddels zijn het er zo'n zes op de tien die financieel niet of nauwelijks rondkomen. In 2021 was de helft van de huishoudens financieel gezond, vorig jaar ging het nog om vier op de tien. Dit komt onder meer door de energiecrisis en de hoge inflatie. Lees verder Radar/AvroTros ⇢

Grote ongelijkheid in inkomen en vermogen
Nederland behoort tot de groep landen met de grootste verschillen in vermogen; 10 procent van onze bevolking bezit maar liefst 68 procent van het totale vermogen. Onder de rijke landen is alleen in de Verenigde Staten die ongelijkheid nog groter. Inkomens zijn de laatste veertig jaar, gecorrigeerd voor inflatie, gemiddeld niet gestegen, terwijl het BNP in die tijd is verdubbeld. In omringende Europese landen is de inkomensongelijkheid kleiner is dan in Nederland. De armste 10% van de Nederlandse bevolking is er de laatste dertig jaar 30% op achteruit gegaan waardoor bijvoorbeeld meer dan 10% van de kinderen in relatieve armoede opgroeit en overal in het land voedselbanken hard nodig zijn.
Lees verder NOS ⇢

CBS Materiële welvaart in Nederland 2022 ⇢

Lees ook: Nederland is een klassenmaatschappij ⇢

Eén op de vier huishoudens heeft netto bezien een schuld
De verschillen tussen de inkomensgroepen groeien doordat een kleine groep profiteert van hun aandelen - meer dan eerst gedacht - en van de stijgende huizenprijzen. Ook de belastingdruk is voor de top van 1 procent meest vermogenden lager dan voor andere huishoudens.
De vermogenskloof tussen mensen in loondienst en mensen met een eigen bedrijf is door bepaalde belastingregels toegenomen. Ook het verschil tussen huurders en woningeigenaren wordt groter door de belastingaftrek voor hypotheekrente. Lees verder ⇢

Medeschuldig?
Ben je als VVD-stemmer dan ook medeschuldig aan alle ellende in Nederland? Nee, dat gaat te ver. In elk geval niet schuldiger dan ikzelf die in de 90-er jaren nog op de PvdA van Wim Kok stemde en daarmee op de paarse kabinetten van PvdA en VVD tussen 1994 en 2002. En daarmee ook op de neo-liberale privatiseringsgolf die ons vanaf toen ging overspoelen. Met alle ellende die daaruit voortvloeide, zeker toen de VVD in de volgende kabinetten de overhand kreeg. De VVD die al sedert 1994 in het centrum van de macht bivakeert, met uitzondering van de periode 2007-2010 toen ze niet in het kabinet Balkenende IV zaten. 

Maar VVD-ers, het is nog niet te laat om het tij te keren. Ga in elk geval stemmen, maar stem anders, stem sociaal!

Wim Hanssen

  • Laatste update op .

Miljaar! Steeds minder supermarkten

  • Afbeeldingen | Bron: Google Maps ©

Jan Linders verdwijnt uit straatbeeld

14.12.2022

Vandaag is bekend gemaakt dat de supermarkten van Jan Linders in 2023 uit het straatbeeld verdwijnen. Jan Linders blijft wel eigenaar maar gaat als franchisenemer met het overgrote deel van de huidige filialen verder onder de Albert Heijn vlag. Maar bijvoorbeeld de filialen in Beek en Bunde verdwijnen helemaal. Lees verder >

Op nog geen 3 km afstand ligt in Makado Beek een groot hypermodern AH filiaal... 5 minuten met de auto... En Jan Linders in Stein wordt dus in de loop van 2023 ook een AH-filiaal.... Dan heeft AH 3 filialen in een straal van 5 km! Dat blijft niet lang duren kan ik u voorspellen!
Als Albert Heijn uit Elsloo zou vertrekken, dan zal dat ook de overblijvende winkeliers in Elsloo nadelig gaan treffen. Als het winkelaanbod in Elsloo niet minimaal op het huidige peil blijft, vrees ik dat Elsloo in 2040 een uit de kluiten gewassen Geulle is... Voorkom dat en KOOP LOKAAL !


Raadsfracties dienen motie in tegen vertrek Aldi

De raadsfracties CMB, CDA en PvdA hebben deze week een motie ingediend met als strekking dat het vertrek van Aldi veel mensen uit Elsloo (die moeten rondkomen van een minimum inkomen) in problemen brengt. Het vertrek van Aldi tast de leefbaarheid van de kern Elsloo aan. Zeker in een tijd waar de energiecrisis en hoge inflatie de koopkracht van burgers aantasten. Daardoor is een steeds grotere groep inwoners op deze low-budget winkels aangewezen.

Door het vertrek is een  boodschappenvoorzieningen op acceptabele afstand in het geding geraakt. Zo'n supermarkt is met name voor ouderen onmisbaar voor hun eerste levensbehoeften én als sociaal-maatschappelijke voorziening. 
Bijkomend nadeel is dat andere lokale winkeliers als een kettingreactie ook negatieve effecten kunnen gaan ondervinden.

De motie-indieners Kyle Hoeveler, Suzanne Cramers en José Ie zijn namens hun partij van mening dat de betreffende locatie, ook na het vertrek van Aldi, een (supermarkt) winkelbestemming in het lage prijssegment moet houden. Zij verwijzen ook naar de door de Raad vastgestelde "Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg" waarin opgenomen is dat tot 2030 het aantal vierkante meters supermarkt gelijk blijft in de zogenaamde balansgebieden, waar Elsloo er een van is. Zij zien dus mogelijkheden om op basis van voornoemd rapport juridisch te kunnen ingrijpen dan wel te sturen.

De indieners vragen het college om alternatieve vestigingsplaatsen voor een low-budget supermarkt nabij het dorpshart te zoeken (wat een uitdrukkelijke wens dan wel eis van Aldi was)
Ze verwachten dat het college hierover voor 1 april 2023 een tussenrapport uitbrengt. 


Aldi vertrekt uit Elsloo en die zien we nooit meer terug!

Miljaar! zal menigeen geroepen hebben nadat de Aldi per 1 december 2022 uit Elsloo is vertrokken. Om nooit meer terug te keren...zo werkt dat nu eenmaal. De voorafgaande weken gonsde het al van de geruchten op facebook, schoolplein en huiskamers.

Reden?
Te weinig winkeloppervlakte en te weinig parkeerplaatsen luidt het officieel. Is dat zo?
Die blijkbaar te beperkte winkeloppervlakte en parkeerplaatsen zijn de afgelopen decennia toch ook geen probleem geweest?! Er is alleen maar krimp in Elsloo en omringende dorpen. Zowel in mensen als in geld.
Dus uitbreiding voor een groeiende bevolking is niet meer nodig. Beide krimpfactoren zorgen er ook voor dat steeds meer mensen met de fiets, te voet of achter de rollator naar de Aldi gaan. Dus parkeerplaatsen genoeg. Ook in de omringende straten. 

Aldi staat bekend om haar beperkt assortiment, dus daarvoor hoef je ook niet uit te breiden. Sinds een paar jaar bieden ze ook een wisselend maar steeds beperkt aantal A-merken aan.

Naar het schijnt is het (gehuurde) winkelpand ook dringend aan verduurzaming toe. Wie moet dat laten doen? En wie gaat dat betalen?

Doelgroep
Waar vroeger de doelgroep van de Aldi de man met de kleine beurs was, hebben ze die nu blijkbaar opnieuw geformuleerd. De Aldi richt zich namelijk op de groep jongvolwassenen en jongeren die zich in de keuze voor een supermarkt nog volledig moet vormen. Die doelgroep is 'generatie Z' geboren tussen ruwweg 1996 en 2010.

Ligging
Tja met het oog op die nieuw geformuleerde doelgroep moet je vooral veel parkeerplaats hebben en een goed bereikbare ligging. En die is ook niet ideaal aan de Koolweg in Elsloo. Trouwens ook niet voor de loeigrote aanvoertrucks.

Aldi heeft in het verleden al meermalen uitgesproken dat ze graag zouden willen verhuizen naar de omgeving van het Dorine Verschureplein. Ter aanvulling op het Albert Heijn fliliaal dat daar al ligt. Laat daar nou geen plek zijn, tenminste niet zonder te slopen. De Mariakerk bijvoorbeeld, een instituut dat ook al last van krimp heeft. De achterliggende voormalige St. Gillisschool en de sporthal die aan modernisering toe is. Kortom, áls je wilt slopen zijn daar heel wat vierkante meters te winnen.
Deze gedachtenspinsels kunt u lezen in het Transformatieplan Elsloo 2030 waarin o.a. de visie over de ontwikkeling van het Dorine Verschureplein op de proppen komt. De titel van het plan is op z'n zachtst uitgedrukt "ambitieus" ... 2040 zou realistischer zijn.

Optelsom
Ik denk dat het een optelsom van factoren is waarom Aldi vertrekt, maar allemaal met dezelfde aanleiding en uitkomst: GELD.

Wat denkt u van de enige aandeelhouder van Aldi, de familie Albrecht? De nazaten van de gebroeders Albrecht zijn goed voor zo'n slordige 35 miljard euro's. Maar ook die zijn onderhevig aan inflatie, dus hun motto is en blijft "meer, meer, sneller, sneller"
En waarom zou je dan die oubollige, pietleuterige Aldi in Elsloo handhaven als nog geen 3 km verder in Stein een hypermoderne Aldi ligt?! Vijf minuten met de auto!
Maar onbereikbaar en ondoenbaar te voet en met rollator. De menselijke maat wordt helemaal vergeten door Aldi en dat is eigenlijk onacceptabel!

Alternatief
Gelukkig is uit onderzoek gebleken dat de huismerken van Albert Heijn, Jumbo en andere ketens in veel gevallen niet veel duurder zijn dan het assortiment bij Aldi en Lidl. En als je bonus-acties en 2-voor-1 acties meeweegt (die Aldi nooit heeft) scheelt de prijs nauwelijks. Dus wat let u?! 

Bijkomend voordeel van meer klandizie is dat daardoor het verblijf van Albert Heijn in Elsloo wellicht langer gaat duren dan ik nu pessimistisch inschat. Want ook daar zitten aandeelhouders te rekenen en te wikken en te wegen. Op nog geen 3 km afstand ligt in Makado Beek een groot hypermodern AH filiaal... 5 minuten met de auto... En Jan Linders in Stein wordt in de loop van 2023 ook een AH-filiaal.... Dus dan heeft AH 3 filialen in een omtrek van 5 km! Dat blijft niet lang duren kan ik u voorspellen!


Bericht uit 2018

Aldi Verschureplein 555x370

Verhuist Aldi naar Dor. Verschureplein?

14 juni 2018

De laatste weken zijn inwoners en gemeentebestuur van Beek in rep en roer. Nadat het Lampenpaleis aan de Maastrichterlaan haar deuren gesloten heeft, gaan er geruchten dat de Duitse superketen Aldi haar oog op dat pand heeft laten vallen.

Aldi logoAangezien Jan Linders enige tijd geleden al verhuisde van de Markt naar de Maastrichterlaan, vrezen de inwoners -terecht- een hoge mate van overlast als de Aldi daar ook nog eens gaat neerstrijken. Ook het gemeentebestuur is pertinent tegen de vestiging van een super op die plek. Sowieso vraag je je af wat de supermarktketens aantrekkelijk vinden op die locatie. De drukke doorgaande weg, zodat je naam veel wordt gezien? De aanwezigheid van het naastgelegen bejaardenhuis en aanleuncomplex? Parkeerplek? Bij Linders valt parkeren nog mee, maar bij het Lampenpaleis is nauwelijks plek... of gaan ze het Sieckendaal vol auto's stallen? Kortom, een locatie dichtbij Makado zou veel meer voor de hand liggen.

Omdat Beek nog geen Aldi-vestiging heeft, stak het gerucht op dat Aldi van Elsloo naar Beek zou gaan verhuizen. De Aldi directie ontkent dat en ook wethouder Danny Hendrix haast zich dat bericht te ontzenuwen. Wel heeft Aldi aangegeven dat zij op de huidige locatie aan de Koolweg onvoldoende plek heeft om verder te ontwikkelen. En de Aldi ligt liever in de buurt van een andere supermarkt, liefst van een hoger segment zoals AH en Jumbo.

Aangezien de gemeente in Stein de Aldi al op haar wenken bediende, gaat Hendrix nu voor de Aldi op zoek naar een betere locatie in de nabijheid van Albert Heijn aan het Dorine Verschureplein in Elsloo.
Voor alle zekerheid toch effe op de kalender gekeken, maar nee het is niet 1 april maar toch echt maandag 11 juni...

Gelukkig constateert hij gelijk dat er geen geschikt pand voor de Aldi aan het plein ligt. Maar hij houdt een slag om de arm met de gebiedsvisie voor het plein, alsof dan wel plek te realiseren is?!
Ja, als de Mariakerk gesloopt zou worden, dan heb je daar winkel- en parkeerplek genoeg. Mooi meegenomen is in dat geval dat pastoor Achten bouwervaring genoeg heeft en de handen graag uit de mouwen steekt. (wordt vervolgd)

  • Laatste update op .

"Essentgelden terug naar de Limburgers" door Hub Meijers

  • Afbeeldingen | Bron: Essent, istock.com ©

04.05.2015 | Hub Meijers

"Provincie gaat samen met de gemeenten een deel van de Essent gelden inzetten voor verduurzaming van het woningbestand."
Daarmee wordt een stevige impuls gegeven aan de bouw; leidt de lagere energierekening tot een forse bestedingsimpuls; wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen; en wordt het wooncomfort verbetert. Is er een betere manier om duurzaam te investeren? En niet onbelangrijk; de Limburgse burgers krijgen de in het verleden (blijkbaar) te veel betaalde Essent gelden indirect terug via een lagere energierekening in de toekomst.
Wat zou het mooi zijn geweest als dat een van de resultaten zou zijn geworden bij de recente coalitiebesprekingen..

Alle daarvoor in aanmerking komende woningen in Limburg worden energetisch geoptimaliseerd en voor zover nodig en mogelijk levensloopbestendig gemaakt.
Die investeringen leiden tot een substantiële besparing op energiekosten en verhogen het wooncomfort. Uitgaande van 300.000 woningen die daarvoor in aanmerking komen en een gemiddelde lagere energielast van € 1000 per woning betekent dat een extra bestedingsimpuls van 300 miljoen op jaarbasis. Tel uit je winst.

Daarnaast leiden de te treffen maatregelen en investeringen tot extra werkgelegenheid in de bouw.
Als wij uitgaan van een gemiddelde investering van € 15000 euro per te optimaliseren woning leidt dit tot een extra impuls voor de bouwsector van 4,5 miljard. Bij een programmaduur van 10 jaar betekent dat voor de bouwsector een extra impuls van 450 miljoen per jaar. Opgeteld dus 750 miljoen extra bruto regionaal product per jaar. Kassa. In termen van extra werkgelegenheid toch al gauw 6-7 duizend extra arbeidsplaatsen per jaar.
Tevens is het in lijn met de gemaakte afspraken over de noodzakelijke vermindering van de Co2 uitstoot. De gemeenten en provincie hebben in het kader van het landelijk energieakkoord een forse bijdrage te leveren.

Maar wie gaat dat betalen zult u zich afvragen. Voor een belangrijk deel betalen wij die rekening als burgers zelf. Het voordeel van de lagere energierekening valt immers ook ons ten deel. De provincie en gemeenten faciliteren een uitvoeringsorganisatie die de woningbezitter als het ware ontzorgt. Die organisatie begeleidt het proces van advies tot en met oplevering van de uit te voeren werken. Het advies geeft aan welke maatregelen/investeringen er getroffen moeten worden om een substantiële de besparing te bereiken.
Bij die scan/advisering kan ook meegenomen worden wat er nodig is om de woning levensloopbestendig te maken. Een levensloopbestendige woning biedt de ouder wordende Limburger langer de kans om in zijn huidige woning te kunnen blijven wonen. Ook voor de financiering zijn gemeenten en provincie aan zet. Zij creëren een fonds waaruit de burger tegen een lage rente geld kan lenen voor de financiering van de investeringen. (Is nu ook al beperkt mogelijk).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale/regionale ondernemers die zich verplichten om een deel van het werk (10%) te laten uitvoeren door mensen die nu nog op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Op die wijze snijdt het mes aan veel kanten;
-beperken co2 uitstoot
-vergroten vrij besteedbaar inkomen van de Limburgers
-een verhoging van het wooncomfort
-stevige impuls voor de bouwsector en de regionale economie
-veel werkgelegenheid voor mensen die nu nog aan de kant staan
-hoog maatschappelijk rendement op Essent gelden

Is er een betere manier om Essent gelden indirect terug te sluizen naar de Limburgers. Wie het weet mag het zeggen.

HubMeijers2014 5

 

Hub Meijers, oud burgemeester en voorzitter Stichting Huiszorg (een stichting die zich ten doel stelt het verduurzamen van vastgoed)

4 mei 2015

 

  • Laatste update op .