Skip to main content

Miljaar: VVD en kiespijn

  • Afbeeldingen | Bron: YouTube ©

Volgens de peilingen wordt de VVD na de Eerste Kamer verkiezingen op 18 maart 2023 de grootste partij in de Eerste Kamer. De VVD van Rutte en Schippers liegt en bedriegt, graait en snaait, lacht alle ellende weg en wordt weer doodleuk de grootste....

Hoe kan dat toch?! 
In 2019 behaalde de VVD tijdens de Proviciale Statenverkiezingen 14% van de stemmen oftewel ruim 1.000.000 stemmen van de totaal 7,3 miljoen uitgebrachte stemmen.
Bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 behaalde de VVD 22% van de stemmen oftwel 2.200.000 stemmen van de in totaal 10,4 miljoen uitgebrachte stemmen. Ondanks diverse affaires en maar liefst 54 (!!) ingediende moties van wantrouwen of afkeuring tegen kabinet Rutte III (2017-2022)

Hoezo stemmen dan toch ruim 2 miljoen mensen weer VVD? In een eerste opwelling zou je kunnen denken aan verkiezingsfraude. Nog nooit gebeurd in Nederland en dat is ook echt niet aan de hand. Alhoewel, als er één man in Nederland is die....
Nee, er moet iets anders aan de hand zijn. Die 2 miljoen mensen profiteren op de een of andere manier van de VVD-ideologie of denken dat tenminste of hopen dat ze misschien ooit kunnen meeliften... Je zou dus kunnen denken dat VVD-stemmers primair aan zichzelf denken en niet aan de maatschappij om zich heen. 

VVD-ideologie
Als de allerrijksten meer winst maken, meer geld verdienen  "druppelt" geld vanzelf naar de mensen in andere lagen van de samenleving, waardoor iedereen hier uiteindelijk van zou profiteren.
Deze VVD-theorie is niet alleen een aangetoonde onwaarheid, maar de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar laten duidelijk zien dat dit ernstige problemen heeft veroorzaakt voor talloze mensen in onze samenleving. Het is de leugen van onze tijd. De leugen waar de politiek van de VVD om draait: in belastingen voor de rijken snijden en de verzorgingsstaat ontmantelen. Allemaal ten behoeve van de heilig verklaarde economische groei, ongeacht de kosten voor de Nederlandse bevolking.
Lees verder De Goede Zaak / Nooit meer Rutte ⇢

Kiespijn
Diederik Ebbinge maakt een prachtige analyse in zijn programma "Kiespijn" op 5 maart 2023. 
Ebbinge begint zijn pleidooi met zijn zonen, die 14 en 15 jaar zijn. „Die waren 1 en 2 toen Rutte aan de macht kwam.” Hij legt uit dat zijn kinderen politiek geïnteresseerd zijn. „Die hebben nu geleerd, in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn, dat niets wat je doet consequenties heeft.” De Kiespijn-presentator gaat nog even door. „Je kunt alle fouten maken en het heeft geen consequenties, je blijft rustig zitten. En keer op keer bewijst Rutte dat.” Hij noemt onder meer de toeslagenaffaire. „Dat is toch geen voorbeeld?” Lees verder ⇢

 Armoede in Nederland
Steeds meer huishoudens in Nederland hebben moeite om financieel rond te komen. Inmiddels zijn het er zo'n zes op de tien die financieel niet of nauwelijks rondkomen. In 2021 was de helft van de huishoudens financieel gezond, vorig jaar ging het nog om vier op de tien. Dit komt onder meer door de energiecrisis en de hoge inflatie. Lees verder Radar/AvroTros ⇢

Grote ongelijkheid in inkomen en vermogen
Nederland behoort tot de groep landen met de grootste verschillen in vermogen; 10 procent van onze bevolking bezit maar liefst 68 procent van het totale vermogen. Onder de rijke landen is alleen in de Verenigde Staten die ongelijkheid nog groter. Inkomens zijn de laatste veertig jaar, gecorrigeerd voor inflatie, gemiddeld niet gestegen, terwijl het BNP in die tijd is verdubbeld. In omringende Europese landen is de inkomensongelijkheid kleiner is dan in Nederland. De armste 10% van de Nederlandse bevolking is er de laatste dertig jaar 30% op achteruit gegaan waardoor bijvoorbeeld meer dan 10% van de kinderen in relatieve armoede opgroeit en overal in het land voedselbanken hard nodig zijn.
Lees verder NOS ⇢

CBS Materiële welvaart in Nederland 2022 ⇢

Lees ook: Nederland is een klassenmaatschappij ⇢

Eén op de vier huishoudens heeft netto bezien een schuld
De verschillen tussen de inkomensgroepen groeien doordat een kleine groep profiteert van hun aandelen - meer dan eerst gedacht - en van de stijgende huizenprijzen. Ook de belastingdruk is voor de top van 1 procent meest vermogenden lager dan voor andere huishoudens.
De vermogenskloof tussen mensen in loondienst en mensen met een eigen bedrijf is door bepaalde belastingregels toegenomen. Ook het verschil tussen huurders en woningeigenaren wordt groter door de belastingaftrek voor hypotheekrente. Lees verder ⇢

Medeschuldig?
Ben je als VVD-stemmer dan ook medeschuldig aan alle ellende in Nederland? Nee, dat gaat te ver. In elk geval niet schuldiger dan ikzelf die in de 90-er jaren nog op de PvdA van Wim Kok stemde en daarmee op de paarse kabinetten van PvdA en VVD tussen 1994 en 2002. En daarmee ook op de neo-liberale privatiseringsgolf die ons vanaf toen ging overspoelen. Met alle ellende die daaruit voortvloeide, zeker toen de VVD in de volgende kabinetten de overhand kreeg. De VVD die al sedert 1994 in het centrum van de macht bivakeert, met uitzondering van de periode 2007-2010 toen ze niet in het kabinet Balkenende IV zaten. 

Maar VVD-ers, het is nog niet te laat om het tij te keren. Ga in elk geval stemmen, maar stem anders, stem sociaal!

Wim Hanssen

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien