ELSLOO

2022 "Hier is mijn vaderland" aflevering Stein

In april 2022 vertoonde L1TV in de serie "Hier is mijn vaderland" de aflevering over Stein.
Een serie over kleinere Limburgse gemeenten, waarbij dorpskernen meestal nog een hechte gemeenschap vormen.

De serie werd gemaakt door Maurice Nijsten van Film- en Televisieproducties CINE TRIAS NEDERLAND B.V.
Het werd een groot succes! Dat bleek uit de vele positieve reacties van kijkers.

Bekijk hier alle afleveringen van de serie >

Stein Elsloo Urmond Maas button Film Maurice Nijsten

 • Laatste update op .

Hemelvaartsdag 26 mei orgelconcert St. Augustinuskerk

Donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag om 16.00 uur orgelconcert in St. Augustinuskerk te Elsloo door Clemens Oomen en Ingrid Oomen-de Bruin.

Ingrid Oomen-de Bruin studeerde aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Utrechts Conservatorium bij Willem Tanke en Jan Welmers. Zij voltooide haar studie in 1997. Tijdens en na haar studie breidde zij haar vaardigheden uit middels cursussen in binnen- en buitenland.
Ingrid gaf orgelconcerten in Nederlands Limburg en daarbuiten, onder meer vierhandig met Clemens Oomen, en treedt op als begeleidster van solisten en koren. Zij is als organiste en dirigente verbonden aan de koren van de St. Johannes de Doper-parochie te Mechelen, en “Just for Fun” te Lemiers. Daarnaast heeft zij een lespraktijk piano en orgel.

Clemens Oomen (1972) studeerde orgel aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Utrechts Conservatorium en bij achtereenvolgens Kees van Houten, Maurice Pirenne, Bernard Winsemius en Willem Tanke. Hij voltooide zijn studie in 1997. Daarnaast volgde hij cursussen in binnen- en buitenland.
Clemens Oomen treedt onder meer op als begeleider van solisten en koren en brengt geregeld vierhandig repertoire ten gehore in samenwerking met zijn echtgenote. Hij is organist aan de kerken van Vijlen en Lemiers.

Ingrid en Clemens zullen werken uitvoeren van: Samuel Wesley (1766-1837), Christian Gottlob Höpner (1799-1859), Lionel Rogg (*1936), Sigfrid Karg-Elert (1877-1933), Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901), Erik Satie (1866-1925), Ralph Vaughan Williams (1872-1958) en Charles Rousseau Burney (1747-1819).

Entree: Gratis, maar een vrije gave wordt ten zeerste op prijs gesteld.
U bent van harte uitgenodigd!

 • Laatste update op .

Parade Mundial Special Edition afgelast

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om een Parade Mundial Special Edition op te zetten, voorafgaand aan de jubileum editie in 2023.
Echter de organisatie heeft tot haar grote spijt deze Special Edition moeten aflassen.

Gezien de (te) krappe voorbereidingstijd kan de Parade Mundial organisatie niet het evenement en beleving leveren die u gewend bent. In dat kader verlegt men nu de horizon en gaan ze vol aan de slag om van Parade Mundial 2023 een fantastische jubileumeditie te maken.

De organisatie hoopt iedereen 8 juli 2023 in Elsloo te mogen begroeten voor de 10de editie van Parade Mundial, wereldfeest aan de Maas.

https://www.facebook.com/ParadeMundial

 • Laatste update op .

Nieuwe woningen in Elsloo!

Foto boven: BTL-complex aan de Stationsstraat 57-61: levensloopbestendige woningen en kantoorruimte.

Poolster en Elckerlyc

De plannen voor woningbouw op de plekken van de te slopen basisscholen De Poolster (Dross Essersstraat) en Elckerlyc (Burg. Eussenstraat) beginnen stilaan vorm te krijgen.

Elsloo Poolster woningbouw

Woningbouw aan de Dross Essersstraat, linksonder en de Dross Saldenstraat, rechtsonder.
Afbeelding: gemeente Stein.

Op het terrein van de Poolster, direct achter het Maaslandcentrum, zullen straks 10 levensloopbestendige huurwoningen en 7 kleinere ook levensloopbestendige koopwoningen gerealiseerd worden. Alle vertrekken komen op de begane grond. Het mag duidelijk zijn dat deze woningen bedoelt zijn voor senioren. De bewoners kunnen ook op het terrein parkeren. En hoera: de speeltuin en de vele bomen blijven!

Elsloo Elckerlyc woningbouw

Appartementencomplex Burg Eussenstraat. Afbeelding: gemeente Stein

Op het terrein van de Elckerlyc-school aan de Burg. Eussenstraat verrijst na de sloop een complex in 3 woonlagen met totaal 19 appartementen. Ook daar kunnen bewoners op het terrein parkeren en de bomen blijven staan.

Bij beide locaties is al vooroverleg geweest met omwonenden. Bij het appartementencomplex werden zorgen geuit over de inkijk. Maar die zorgen over de privacy werden weggenomen, daar wordt goed rekening mee gehouden.

De projectontwikkelaar Bergvast verzorgt de verkoop van de koopwoningen en Zaam Wonen gaat de huurwoningen exploiteren. Slopen en bouwen gaat op beide locaties hetzelfde tijdpad volgen: slopen december 2022 en bouwen van medio 2023 tot medio 2024.


Voorbereidingsbesluit woningbouwlocaties BTL-Poolster-Elckerlyc Elsloo

De gemeenteraad heeft op 18 maart jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor 3 locaties in Elsloo: BTL (Stationsstraat), Poolster ( Dross. Essersstraat) en Elckerlyc (Burg. Eusssenstraat). 

Het besluit ligt vanaf 1 april a.s. ter inzage in het gemeentehuis. Vanaf dan is het ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. via het identificatie­nummer: NL.IMRO.0971.VBWoningbouwElsloo-0001. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om op deze locaties woningbouw te realiseren. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek wordt daarna een bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting zal dat bestemmingsplan nog dit jaar ter inzage kunnen worden gelegd. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233) of mevrouw L. Fuchs (tel. 046-4359334).


Het karakteristieke voormalige BTL-complex aan de Stationsstraat 57-61 is medio 2020 verkocht. De koper is Zuyd Vastgoed Invest/Bergvast. De oude boerderijwoning blijft gelukkig zoals ze nu is en wordt kantoorruimte met bovenwoning. De achterliggende schuren maken plaats voor levensloopbestendige woningen. 

Toen Zuyd Vastgoed bij de gemeente Stein een vergunningaanvraag indiende, werden ze geattendeerd op twee leegstaande scholen die ook een nieuwe bestemming moeten krijgen, waarbij de voorkeur ook uitgaat naar woningen/appartementen. Te weten De Poolster aan de Dross Essersstraat en Elckerlyck aan de Burg. Eussenstraat. Van het een kwam het ander en nu liggen er plannen om samen met woningbouwvereniging Zaam Wonen om ook in de twee scholen levensloopbestendige woningen te realiseren. Binnenkort wordt door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit in behandeling genomen waarna het bestemmingsplan aangepast kan worden. De realisatie duurt vervolgens nog maximaal 5 jaar.

Opvallend: tijdens de reconstructie van de Stationsstraat waren er parkeer- en opslagproblemen. De Pijpers-weide was voorzien maar zorgde voor veel weerstand. Het voornoemde BTL-complex werd door een inwoner als oplossing voorgesteld. En niet alleen tijdelijk, maar ook als prachtige woonlocatie. Betrokken wethouder Hendrix zag geen heil in dat plan omdat het geen haalbare kaart was en ook voor investeerders onrendabel zou zijn.... Het kan verkeren.

Overigens: is de gemeente Stein er niet beter bij gebaat als er ook eens jongerenhuisvesting in Elsloo wordt gerealiseerd? 

Op de foto onder: links De Poolster, rechts het Elckerlyc gebouw

Elsloo Poolster Elckerlyc

 

 • Laatste update op .

Ontsnappingsroute in de oorlog via Meers

In de Tweede Wereldoorlog bestaan er netwerken die mensen helpen ontsnappen uit het bezette Nederland. Sommige mensensmokkelaars zijn louter gericht op geld. Anderen, zoals de mensen van het netwerk Dutch-Paris dat is opgezet door de Nederlander Jean Weidner, doen het uit idealistische overtuiging. Maar steeds is er sprake van geheime ontmoetingen, speciale codes, valse papieren. En bedrog. Want degenen die weg willen moeten maar afwachten of ze echt geholpen worden.

Een van die Dutch-Paris ontsnappingsroutes voor Joden, verzetslieden, geallieerde piloten etc. liep via Meers, waar ze door dorpelingen met een roeibootje over de Maas naar België gezet werden. Van daaruit ging het via Brussel, Parijs en Lyon richting eindbestemmingen Zwitserland of Spanje.

Meersenaar Piet Meijers vertelt erover in de uitzending van Andere Tijden uit 2016, bekijk de uitzending hier >

 • Laatste update op .

Trampele in Aelse mit Jo Cobben

Jo Cobben maakt dagelijks een wandeling in of rond Elsloo. Al lopend dwalen zijn gedachten altijd terug naar zijn jeugdjaren 1944 tot 1950, waaraan hij goede en leuke herinneringen heeft.

Om ook het Aelsers Plat te koesteren en voor het nageslacht vast te leggen, heeft deze auteur van "De Platte Aelsenaer" zijn verhalen in 't plat op papier gezet en in maart 2022 in een boekje gebundeld onder de titel "Trampele in Aelse"
Het boekje van ca 125 pagina's is te koop bij Historiehuis van de Maasvallei, zover de voorraad strekt.

U kunt het ook HIER lezen >

Veel leesplezier!


 "De Platte Aelsenaer" het woordenboek van Jo Cobben is nog te koop voor 10 euro in het Historiehuis.

  

 • Laatste update op .

Alzheimer Café Stein-Elsloo

AlzheimerCafé Stein-Elsloo 7 juni 2022

Het AlzheimerCafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun naasten, familie, vrienden en andere belangstellenden.

Muziek en dementie
Wat is het belang en de toegevoegde waarde van muziek bij mensen met dementie en hoe kan dit ingezet worden? Gastspreker Ward Huurdeman heeft veel ervaring met de effecten van gepersonaliseerde muziek bij mensen met dementie en vertelt hierover op een zeer boeiende manier.

Datum: 7 juni 2022
Locatie: Punt 39, Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115)
Mailen mag ook via ons mailadres:

alzheimer cafe stein elsloo footer

 • Laatste update op .

Archeologisch speerpunt "Verdronken Kasteel" in Elsloo

Een verdronken kasteel uit de middeleeuwen. Het was een machtig kasteel met een vierkante toren. De kasteelheren konden van daaruit de hele Maasvallei overheersen; passerende schepen op de Maas moesten daar tol betalen. De oudste gevonden elementen dateren uit de 13e eeuw. Nadat het kasteel in de 16e eeuw al zwaar beschadigd wordt door brandstichting, wordt het uiteindelijk in de 17e eeuw een prooi van de Maas die gaandeweg haar loop richting Elsloo heeft verlegd.

Je kunt het virtueel bezoeken op de plek waar het ooit stond: in Elsloo. Daar staat een nieuw archeologisch speerpunt: een ijzeren speer in het landschap die als toegangspoort naar het verleden dient. Met een mobiele telefoon duik je in de geschiedenis van het verdronken kasteel en is het zelfs in 3D te bekijken. Je vindt het verdronken kasteel en de speer bij het Auwt Vaer oftewel Conincx Pop terrein.
Het archeologische speerpunt 6 in Elsloo is een van de 10 nieuwe speerpunten over het leven aan de Maas, die deel uitmaken van de Archeo Route Limburg. Download de Archeo Route Limburg 2.0 app gratis in de App store of Google play.

Opening
Het Speerpunt werd op vrijdag 6 mei 2022 officieel geopend en in gebruik gesteld door wethouder Gina van Mulken. Voorafgaand werd in het Streekmuseum de geschiedenis van het verdronken kasteel en omgeving toegelicht door Ellen Vreenegoor (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Guus Peters (streekhistoricus). De app die middels een QR-code aan het speerpunt verbonden is, werd ter plaatse uitgelegd door Joep Steinhage (Limburg Marketing) Tenslotte droeg Roos Smeets haar prachtig gedicht over de Maas voor.

Archeo speerpunt Elsloo opening 06.05.2022

Kasteel onder water
Ooit was kasteel Elsloo een imposant bouwwerk waarmee de heer van Elsloo zijn macht kon afdwingen. Hij oefende controle uit over de omgeving en vroeg tol aan passerende schepen op de Maas. Maar uiteindelijk won de rivier het van het kasteel. De Maas schoof langzaam op en het kasteel verdween onder water. Daar bevinden zich de resten nu nog steeds.

Foto boven: de resten van het kasteel in het midden van de Maas.

Foto boven: de resten liggen precies op de grenslijn tussen Nederland en België
(met dank aan www.ooitaandemaas.be - embedded)

Foto onder: de resten van het verdronken kasteel in de Maas met op de achtergrond de in 2010 gesloopte buurtschap De Hal nabij Kotem op de Belgische oever. Aangemeerd ligt het inmiddels ook opgedoekte voetveertje Elsloo-Kotem.

Onderwaterarcheologen
In 2004 onderzochten onderwaterarcheologen de restanten. Die waren in de loop van de eeuwen aardig verspreid geraakt, ook door de aanleg van het Julianakanaal. Maar de gestapelde stenen met de mortel er nog tussen laten in ieder geval zien hoe indrukwekkend het kasteel van Elsloo ooit geweest moet zijn. Althans, voor wie onder water gaat kijken. Vanaf 6 mei kun je ook met droge voeten de geschiedenis van het kasteel beleven. Het nieuwe archeologische speerpunt biedt elke voorbijganger de kans om via augmented reality op zijn telefoonscherm het verdronken kasteel te ontdekken. Hierbij wordt een digitaal beeld – vaak een 3D animatie – over de werkelijkheid geplaatst. Je verrijkt (augment) de fysieke wereld met digitale informatie.

Meer over het verdronken kasteel oftewel de burcht in de Maas > https://elsloo.info/kasteel-van-elsloo/213-deel-1-de-oude-burcht-van-elsloo-in-de-maas

 • Laatste update op .

Stein vangt ook Oekraïnse vluchtelingen op

Op maandag 25 april heeft de gemeente omwonenden geïnformeerd over de voorgenomen huisvesting van maximaal 150 Oekraïnse vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, in een kantoorgebouw aan de Mauritslaan 134 in Stein. Een deel van het pand is verhuurd aan een 15-tal creatieve bedrijfjes. Maar een dag later blijkt dat de huisvesting niet door gaat omdat op alle verdiepingen van het pand een gevaarlijke asbestsoort is aangetroffen.

Blijkbaar is het gevaar zo groot dat ook de voornoemde bedrijven het pand direct moesten leegruimen en verlaten. Die hebben dus jarenlang in een gevaarlijke omgeving gewerkt. Zij hebben overigens ook hun ongenoegen geuit dat ze niet zijn uitgenodigd op de informatieavond. 

De gemeente Stein vangt op dit moment ook al een 60-tal vluchtelingen uit Oekraine op en die logeren bij het Van der Valk hotel in Urmond en het Ibis hotel in Stein. Het gemeentebestuur is blij dat de hotels de komende periode als partner meewerken in het huisvesten van deze groep vluchtelingen. Verder denkt men na over alternatieve mogelijkheden op de lange termijn om voorbereid te zijn als dit nodig is.

Meer informatie op de gemeentestein.nl >

 • Laatste update op .

Energie besparen? Gemeente Stein helpt je op weg!

Het verlagen van je energierekening kan een flinke opgave zijn. We helpen je graag op weg met een aantal praktische tips. In dit artikel leggen we uit hoe je je stroomverbruik aanpakt. Daarnaast geeft de gemeente tijdelijk €90,- cadeau bij een bestelling van minimaal €100,- bij de WoonWijzerWinkel!

Energieverbruik in kaart brengen
Om inzicht te krijgen in het energieverbruik van je apparaten kun je een energiemeter gebruiken. Je plaatst de energiemeter tussen het apparaat en het stopcontact. Zet het apparaat aan en je ziet hoeveel stroom het apparaat verbruikt. Lees zoveel mogelijk apparaten uit en schrijf het verbruik op een kladblokje.

Tip: Meet apparaten ook in stand-by stand, zoals een televisie of een stereo set. Daarmee breng je sluipverbruik in kaart.

(Sluip)verbruik aanpakken
Apparaten die veel stroom verbruiken kun je aansluiten op een stekkerdoos met aan/uit knop. Na gebruik van het apparaat zet je de stekkerdoos uit, zo bespaar je stroom. Je kunt apparaten ook aansluiten op een tijdschakelklok of een slimme stekkerdoos, waarmee je tijdschema’s kunt instellen voor je apparaten.

Tip: Verbruikt een apparaat écht te veel stroom? Denk er dan eens over na om deze te vervangen door een energiezuinigere versie.

Vervangen van lampen
Ben je toch bezig met het in kaart brengen van je stroomverbruik? Vervang dan meteen alle gloei- en halogeenlampen in je woning door LED lampen. Wist je dat LED lampen 90% zuiniger zijn dan gloeilampen en in vrijwel alle soorten en maten te vinden zijn?

Tip: LED lampen zijn ook te vinden in verschillende kleuren of met dim functie.

€90 cadeau op energiebesparende producten en/of een adviesgesprek
LED lampen, energiemeters, (slimme) stekkerdozen met aan/uit functie en tijdschakelklokken zijn te bestellen bij de WoonWijzerWinkel. De gemeente geeft tijdelijk €90,- cadeau bij een bestelling van minimaal €100,- bij de WoonWijzerWinkel! Kijk voor meer informatie en het aanvragen op www.woonwijzerwinkel.nl/stein.

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

energieprijzen 2020 2021 2022

 • Laatste update op .

Overzicht beschikbare subsidies en leningen verduurzamen woning

Huis verduurzamen populair in coronatijd: overzicht beschikbare subsidies en leningen
Nederlanders verbouwen flink in tijden van corona en ook duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het Nationaal Warmtefonds sprak bij BNR zelfs over een forse toename in het aantal aanvragen van de Energiebespaarlening, een lening die het huis verduurzamen aantrekkelijker maakt. Ook de overheid stimuleert particulieren nog steeds om de woning energiezuiniger te maken door financiële mogelijkheden aan te bieden. Sommige financiële regelingen zijn echter veranderd door corona. Pricewise zet op een rijtje welke leningen en subsidies er op dit moment zijn, wat de status is van de subsidiepotten en welke regelingen zijn aangepast. 

Leningen en subsidies vanuit de overheid
Voor een groot aantal maatregelen waarmee direct bespaard wordt op het gebruik van energie in huis, is gebruik te maken van leningen en subsidies. Deze leningen en/of subsidies worden aangeboden vanuit de Rijksoverheid of partijen die nauw samenwerken met de overheid. De meeste subsidies en leningen zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. De volgende lening en subsidies zijn beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
- Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
- Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Alle soorten isolatie aan de woning dragen bij aan een energie- en daarmee CO2-besparing. De overheid draagt daarom graag bij aan het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. 

Door het coronavirus is de regeling tot het eind van dit jaar anders dan normaal: De subsidiebedragen van de SEEH zijn tijdelijk verhoogd ter tegemoetkoming in deze onzekere tijden. Dit betekent dat er voor VvE’s nu 30% in plaats van 20% aan isolatiekosten terug te krijgen is. Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag tussen 1 juni en 31 december 2020 als zij minimaal één van de twee maatregelen uitvoeren en betalen na 1 juni 2020. 

Met de SEEH voor eigenaar én bewoner wordt doorgaans een subsidie van € 10.000,- geboden voor energiebesparende maatregelen. Wordt het zeer-energiezuinig-pakket (ZEP) gebruikt, dan geldt een subsidie van € 15.000,-. Er moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen om recht te hebben op de subsidie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met eind 2020. Vanaf 2021 wordt de subsidie voor isolatie voor particulieren vanuit de ISDE aangeboden en vervalt de SEEH voor eigenaar én bewoner. De SEEH voor VvE’s is wel nog tot en met 31 december 2022 te gebruiken.  

Status subsidie SEEH: De SEEH voor eigenaar én bewoner heeft een budget van € 84.000.000,-. Daarvan was eind juni dit jaar nog € 65.545.989,- beschikbaar. Voor de VvE’s is er in totaal € 12.000.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2.000.000,- voor energieadvies, onderhoudsplannen en begeleiding van het proces. Op 7 juli was er voor het treffen van de energiebesparende maatregelen nog bijna € 5.855.922,- beschikbaar en voor adviesgeving nog € 1.489.651,-.   

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. De ISDE-regeling is verlengd en verbreed tot 2030. Waar de subsidie voorheen ook gold voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, is de subsidie er sinds dit jaar alleen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel meegenomen in de ISDE. Op dat moment komt de SEEH te vervallen. De ISDE is te combineren met de Energiebespaarlening en de soms regionaal te krijgen Duurzaamheids- en Stimuleringslening. 

Voor warmtepompen en zonneboilers geldt doorgaans een subsidie van € 500,- tot € 2.500,-, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en zonneboiler die wordt aangeschaft. Ook moeten deze op de Apparatenlijst Warmtepomp of Apparatenlijst Zonneboilers staan. 

Status subsidie ISDE: In 2020 is er € 100.000.000,- beschikbaar voor particuliere en zakelijke aanvragen. In totaal is er van januari tot en met juli 2020 € 45.100.000,- gebruikt door particulieren. Wat betekent dat er nog € 54.900.000,- beschikbaar is.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid van 2020 tot 2024 nog 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Met deze subsidie wordt bijvoorbeeld de radiator vervangen of worden leidingen verlegd. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. Hoeveel subsidie te krijgen is voor de verduurzaming van een woning, ligt aan de startdatum van de verduurzaming. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 5.000,- per huurwoning. 

Status subsidie SAH: In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 € 194.300.000,- vrijgemaakt voor deze subsidie. Waarvan € 10.000.000,- voor aanvragen kleiner dan € 25.000,-. is. Het overige bedrag is voor aanvragen vanaf € 25.000,- en subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op het warmtenet zijn aangesloten. Op 6 juli 2020 was er nog € 130.470.109,- beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds
In februari werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Vanaf dat moment zijn de financieringsmogelijkheden vanuit het fonds uitgebreid. Zo is de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren naar twintig jaar opgeschroefd; voor februari waren zeven, tien en vijftien jaar de mogelijkheden. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar in februari ook de twintig jaar is toegevoegd. Met een Zeer Energiezuinig Pakket en bij Nul op de Meter, kan de looptijd opgeschroefd worden tot dertig jaar. Ook is het minimale aantal appartementen of wooneenheden binnen de VvE van tien naar acht bijgesteld. Sinds 22 juli is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds. 

Hoeveel iemand krijgt en of iemand in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die gerealiseerd gaan worden. Het minimale leenbedrag is € 2.500,-, het maximale leenbedrag € 65.000,-. De Energiebespaarlening mag voor 75% ingezet worden voor de financiering van zonnepanelen. De overige 25% moet verplicht voor een (of meer) van de andere maatregelen die op de maatregelenlijst staat, worden gebruikt. 

Regionale leningen en subsidies
Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, betekent dat niet dat er geen financiële tegemoetkomingen meer zijn. Sommige provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen namelijk ook en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Om te ontdekken wat de gemeente kan betekenen, is de energiesubsidiewijzer te raadplegen

Kijk voor de uitgebreide, diepgaande informatie over de subsidies en leningen bij Pricewise, de bron van dit artikel: Huis verduurzamen: overzicht financiële mogelijkheden.

Foto: Margot Polinder / Unsplash

 • Laatste update op .

4 op de 10 huishoudens in financiële problemen

 

Financiële problemen door fikse koopkrachtdaling
Ondanks de compensatiemaatregelen van het kabinet verwachten 4 op de 10 huishoudens financiële problemen. Minder boodschappen, niet naar de bioscoop of grote aankopen uitstellen. Lage én hoge inkomens letten nu al extra op hun portemonnee.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 26.000 mensen. De stijgende energieprijzen en de Russische inval in Oekraïne zorgen er dit jaar voor dat de gemiddelde koopkracht in 2022 met misschien wel 5% daalt. Alle energie maatregelen die het kabinet nu neemt kunnen op ruime steun rekenen. Maar ze zijn volgens de meerderheid (58 procent) onvoldoende om de daling van de koopkracht op te vangen.

Lees verder >>

Bron: EenVandaag AvroTros / Photo by Ethan Medrano on Unsplash

 • Laatste update op .

Catsop kan eindelijk ook glasvezel krijgen

DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in de kernen en buitengebieden van de gemeenten Stein, Beek en Meerssen die nog niet op een glasvezelnetwerk zijn aangesloten. Als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 1 juni 2022 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel.

Het belang van een snelle en stabiele verbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd cruciaal gebleken. Noodgedwongen werken veel mensen vanuit huis, krijgen kinderen en studenten online les en videobellen we vaker met elkaar. Ook maken we meer gebruik van zorg op afstand.

Op 13 april 2022 werd in het Maaslandcentrum een informatieavond voor inwoners gehouden.

Uitrol glasvezelnetwerk in Zuid-Limburg
Na Noord- en Midden-Limburg is DELTA Fiber vorig jaar gestart met glasvezelcampagnes in Zuid-Limburg. Ook de gemeenten Stein, Beek en Meerssen zetten samen de stap om met DELTA Fiber Netwerk, Provincie Limburg en haar partners Ondernemend Limburg en Vereniging Kleine Kernen Limburg te komen tot een glasvezelnetwerk voor haar inwoners. DELTA Fiber Netwerk heeft de ambitie om iedereen, ook de inwoners van dorpen, kleine steden en buitengebieden, te voorzien van snel en stabiel internet.

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Inwoners van de gemeenten Stein, Beek en Meerssen die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd middels een brief. Via gavoorglasvezel.nl kan een postcodecheck worden gedaan om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod.

 


Dit ging er vooraf:

Op 21 december 2021 ondertekenden wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en directeur Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk, digitaal een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel. DELTA Fiber Netwerk is eerder dit jaar gestart met de uitrol van een glasvezelnetwerk in Zuid-Limburg. In maart 2022 start de glasvezelcampagne in Catsop.

Glasvezel Catsop Danny Hendrix

Stein bovenaan in Limburg
Alle partijen zijn verheugd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de juridische en financiële kaders zijn vastgelegd om de uitrol van het netwerk te realiseren. Wethouder Danny Hendrix: “Ik ben blij dat nu ook inwoners van een aantal ontbrekende onderdelen van het buitengebied van onze gemeente de mogelijkheid krijgt zich aan te sluiten op een snel en stabiel glasvezelnetwerk. Daarmee staan we bovenaan in Limburg voor wat betreft de beschikbaarheid snel internet. Met glasvezel zijn we als gemeente voorbereid op een toekomst waarin wonen, werken, het onderwijs en ook de zorg steeds digitaler wordt.”

Directeur Piet Grootenboer “Het belang van een snelle en stabiele internetverbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd noodzakelijk gebleken. Heel mooi dat de inwoners van Catsop straks ook kunnen profiteren van de snelheid en stabiliteit van een glasvezelnetwerk.”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd Zodra de glasvezelcampagne start, worden inwoners die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting persoonlijk geïnformeerd via een brief.

Glasvezel Catsop Piet Grootenboer

Wie is DELTA Fiber Netwerk? 
Wij zijn DELTA Fiber Netwerk, onderdeel van een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Wij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot ons razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al zo'n 950.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Fiber. En daar komen iedere maand nog zo’n 20.000 adressen bij. Op naar 2 miljoen huishoudens en bedrijven die in 2025 gebruik gaan maken van het allerbeste internet. Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl.

Photo by Compare Fibre on Unsplash

 • Laatste update op .

Coalitie DOS - SB - VVD

Op 12 april 2022 heeft DOS bekend gemaakt dat zij een coalitie gaan vormen met SB en VVD.

Ter herinnering het actuele zetelaantal van deze drie partijen: DOS 8 / SB 2 / VVD 1
Dus zelfs als een van de kersverse coalitiepartners tussentijds zou afhaken, heeft DOS nog steeds een meerderheid in de 19-koppige raad.

Ondanks hun verlies bij de recente verkiezingen stappen SB en VVD opnieuw in een coalitie met DOS. De VVD promoveert van gedoogpartner tot echte coalitiegenoot en zal daarvoor wel beloond worden met een wethouderszetel.

Veel mensen hoopten op een coalitie tussen DOS en CMB, de twee grootste partijen. Dat bleek ook uit de stemmenwinst voor beide partijen in maart. De kiezer is terecht van mening dat je in crisistijd moet kiezen voor het krachtigste bestuur.
Maar dat telt niet in de politiek, zowel landelijk als plaatselijk niet. En dan vindt men het anderzijds wel gek dat er steeds minder mensen gaan stemmen en dat hun stemgedrag steeds extremer wordt.

Maar een coalitie met CMB vindt DOS blijkbaar te spannend. Zij kiezen voor "stabiliteit" volgens hun voorman Danny Hendrix. Hij bedoelt natuurlijk dat zij kiezen voor "absolute macht". Want die heeft DOS gezien de zetelverdeling in de coalitie en straks de wethouderszetels in het nieuwe college van B & W. Dat worden weer drie wethouders voor DOS terwijl SB en VVD hun handen dicht knijpen met hun hele of misschien wel parttime zeteltje.

Grootste verliezer CDA doet het enige juiste en kiest nu voor een rol in de oppositie.


Uitslag verkiezingen 2022

Geen schokkende uitslag in Stein, al zal een enkeling dat anders ervaren.
DOS bleef de grootste partij, op eerbiedige afstand gevolgd door CMB. Beiden boekten een kleine winst. CDA is de grootste verliezer en gaat van 2 naar 1 zetel. SB, VVD en PvdA houden hun huidige zetel(s).

Zetelverdeling

DOS  8
CMB  6
SB    2
CDA  1
PvdA 1
VVD  1

Wonden likken
De coalitie-genoten CDA, SB en VVD verloren terwijl DOS, het boegbeeld van die coalitie, won. Vooral de VVD zat hiermee danig in haar maag. 
Ook het CDA likt haar wonden en heeft dat mijn inziens vooral aan de landelijke politiek te wijten: Wopke Hoekstra heeft geen enkele boodschap al kijkt hij nog zo vaak en zo serieus in de camera. Die had gewoon boekhouder moeten blijven en Hugo de Jonge onderwijzer.

Dus de kleine coalitiepartijen kunnen de komende 4 jaar beter in de oppositie gaan, anders bestaan ze in 2026 alleen nog maar op papier...
De kiezer wil blijkbaar een andere coalitie en waarom niet DOS met CMB.

Democratie grote verliezer
Maar de echte grote verliezer in Stein is de democratie.
Opkomst 52,51% oftewel 10.923 stemmen terwijl dit in 2018 nog 58,45% en 11.854 stemmen waren. Maar liefst 10% eerdere kiezers die het niet meer de moeite waard vonden om op deze alleszins mooie woensdag hun burgerrecht uit te oefenen.

Als de politiek de komende dagen toch aan 't evalueren slaat, moeten ze vooral hierover brainstormen. En minder over wie nu wethouder mag worden.

 • Laatste update op .

Meedenken over Elsloo in 2030

Hoe ziet Elsloo er uit in 2030?

Wat moeten de gemeente, de woningcorporatie, de woningeigenaren, de winkeliers etc. nu gaan doen om ervoor te zorgen dat het vanaf 2030 (en verder) ook nog prettig wonen is in Elsloo?

Dit is een belangrijke vraag voor de inwoners en ondernemers van Elsloo. Daarom gaan we, samen met hen, voor Elsloo een visie in kaart brengen. Deze visie speelt in op trends en ontwikkelingen. Een stip op de horizon waar wij, samen met de inwoners en stakeholders tot 2030 naar toe gaan werken. Omdat Catsop een ander woonmilieu heeft, kijken we voor deze visie wordt naar de wijk Elsloo (en niet de kern Elsloo).

Input leveren?
Afgelopen 23 maart was de eerste bijeenkomst (wijkatelier) in het Maaslandcentrum. Tijdens deze wijkbijeenkomst op 23 maart hebben we input verzameld van stakeholders en inwoners.
Kon je daar niet bij zijn en wil je toch graag input geven? Vul dan de vragenlijst in. Dat kan nog tot eind april 2022. Om je te helpen met het invullen van de vragen, kun je onderstaande bestanden van Atelier Romain downloaden.

 

vragenlijst Elsloo 2030

Save the date! 
De volgende bijeenkomst is 14 juni. Tijdens die bijeenkomst presenteren we onze ideeën over hoe we op weg gaan naar 'Elsloo 2030'. Hier gaan we dan weer over in gesprek met elkaar. Zet 14 juni alvast in de agenda! 

Meer info en aanmelden voor Nieuwsbrief Elsloo 2030 kan hier > https://www.gemeentestein.nl/elsloo2030


Wat is er voor nodig om te zorgen dat Elsloo een mooie, fijne en aantrekkelijke plaats blijft om in te wonen voor jong en oud?

Op woensdag 23 maart namen zo'n 100 Elsonaren deel aan een "haal sessie" in het Maaslandcentrum.
Het ingehuurde Belgische projectteam haalde tijdens deze avond zowel digitaal als schriftelijk en mondeling wensen en behoeftes op bij de inwoners over wonen, winkelen, recreatie, groen, energie, bedrijven, verkeer, infrastructuur etc.

Allereerst werden de globale bevindingen van het projectteam over Elsloo met de aanwezigen gedeeld. Dat was niet louter een hallelujah verhaal. Natuurlijk veel waardering voor de oude kern en de groene omgeving aan de zuidkant. Maar ook kritische noten over met name de vele "slechte" woningen uit de jaren 1950-1970 toen er vooral veel en snel werd gebouwd hetgeen de kwaliteit niet ten goede kwam. Volgens mij kun je 1970 beter vervangen door 1980. 
Jonge gezinnen waarderen de groene omgeving, het winkelaanbod, de bereikbaarheid, het onderwijsaanbod en de rust.

Maar goed, natuurlijk ook pessimistische vooruitzichten over "krimp" en "vergrijzing". Het afnemen van het aantal inwoners en de verschuiving naar een steeds groter bestanddeel senioren. Het grote contingent 1950-1980 gezinswoningen is veelal te duur voor jonge starters op de woningmarkt, die daardoor vaak noodgedwongen naar elders verkassen. En de woningen zijn veelal te groot voor 1 of 2 persoons senioren huishoudens. En niet elke senior wil zo lang mogelijk in die grote woning blijven wonen, met alle aanpassingskosten van dien. De vraag naar levensloopbestendige woningen is vele malen groter dan het aanbod.

Website "Kennis voor krimp" >

Chemelot en Business Park Stein zorgen natuurlijk voor veel bedrijvigheid en werkgelegenheid, maar zorgen er ook voor dat je de noord- en oostzijde van Elsloo beter niet kunt laten zien. Aan mijn tafel werden veel kritische opmerkingen gemaakt over de veel te grote en spuuglelijke Nedlin-nieuwbouw. Ook werden er zorgen geuit over de dominante aanwezigheid van DSM en Sabic. Wat gebeurt met de overige bedrijven, de infrastructuur, met Elsloo en Stein, als die twee bedrijven ooit zouden verhuizen of verdwijnen?

In sub-groepen konden de inwoners vervolgens hun mening ventileren en suggesties tot verbeteringen op allerlei gebied doen.
Zodra het projectteam dat in kaart heeft gebracht en geanalyseerd heeft, volgt in juni een tweede sessie en in oktober/november een slotsessie.

Meer informatie op gemeentestein.nl/elsloo2030 


Omgevingsvisie

Gemeente Stein Omgevingsvisie 2040

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

 • Sociale en vitale wijken en kernen
 • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
 • Unieke omgevingskwaliteiten
 • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
 • Energietransitie

Tevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.

Foto boven: Guus Peters

Catsop Einde Guus Peters bewerkt

 • Laatste update op .

Rookmelder verplicht in elke woning vanaf 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwe woningen, maar ook voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat in iedere woning in Nederland, op elke verdieping waar gewoond wordt, een rookmelder moet hangen.

Rookmelders redden levens
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Rookmelders zijn dus van levensbelang, en niet alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om je huis veilig te verlaten. Daarom zijn er door de wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit doorgevoerd, die rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw woningen, maar ook voor bestaande bouw.

Keurmerk
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Het Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht.
We adviseren je om een rookmelder aan te schaffen met een batterij met een 10-jarige levensduur. Een rookmelder met een batterij die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder, maar levert veel gemak omdat je niet steeds weer een nieuwe batterij hoeft te plaatsen. Bevestigen kan al heel gemakkelijk met dubbelzijdige tape of magneetstrip.

Onderhoud
Houd de rookmelders goed schoon. Stof en vuil kunnen zich zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de rookmelder ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm kan geven of niet goed werkt. Maak de rookmelder daarom minsten één keer in de maand stofvrij met de stofzuiger.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen via 

 • Laatste update op .

Vergunningen gemeente Stein

Vergunningen
Op de hoogte blijven van de plannen of vergunningen die jouw straat of buurt aangaan? De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staan op www.overheid.nl
Hier lees je de verkorte versie van deze bekendmakingen. Wil je de bekendmakingen die jij interessant vindt automatisch ontvangen? Dat kan! Activeer de e-mailservice of download de app via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo blijf je op de hoogte.


 • Laatste update op .

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.