ELSLOO

Eén social return aanpak voor heel Zuid-Limburg

Waar voorheen per regio invulling werd gegeven aan het Social Return-vraagstuk, voeren nu alle Zuid-Limburgse gemeenten één gezamenlijk beleid. Want iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen werken. Via Social Return krijgen inwoners die kans. Het idee is simpel: bij grotere aanbestedingen vragen gemeenten aan leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de uitvoering van de opdracht.

Betaalde werkervaring
Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen van het beroepsonderwijs krijgen door Social Return de kans om betaalde werkervaring op te doen en door te stromen naar een vaste baan. Tot voor kort verschilden de eisen en voorwaarden in aanbestedingen per gemeente. Nu hanteren gemeenten in Zuid-limburg hetzelfde voorwaardenpakket. Dat schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen én maakt het makkelijker om plaatsingen te realiseren.

Werk is meer dan een baan
Wethouder Hub Janssen: ‘De slogan “Dat maakt Stein voor mij” willen we kracht bij zetten door te werken aan een sociale samenleving. In Stein moet iedereen kunnen meedoen. Niet alleen op het gebied van sport, verenigingsleven en vrije tijd, maar ook wat werk of stage betreft. Deze regionale samenwerking biedt inwoners nóg meer kansen. En niet alleen op werk, maar ook op meer zelfstandigheid, op sociaal gebied en om een zinvolle en waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Want werk is veel meer dan alleen een baan.’

Meer informatie op www.podium24.nl/socialreturn/aanbestedingen-1/social-return-beleid

 

Leerlingen KC Aelse voeren acties uit voor een betere wereld

Op vrijdag 25 september 2020 was het precies 5 jaar geleden dat 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord tekenden over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
545 leerlingen van basisschool De Maaskei Urmond, KC Aelse, basisschool De Hoefer Sittard en het Da Capo College Sittard kregen een gastles van CNME De Rollen over de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen oftewel de Global Goals. Ook wethouders traden op als gastdocent. Zo stond bij KC Aelse wethouder Natasha Wingelaar voor de klas.

Doel van de les is de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen meer bekendheid te geven en kinderen te laten zien dat ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld.
De gastles is heel concreet. De kinderen bedachten hun eigen actie die ze twee weken lang echt gaan uitvoeren: zwerfvuil opruimen, plasticvrij winkelen, helpen bij de voedselbank, bloemen in de tuin planten, etensrestjes benutten, korter douchen, licht uitdoen, fietsen naar school i.p.v. auto, etc. Niet alleen de kinderen, ook hun juf/meester en de wethouders/gastdocent komen in actie. Over twee weken, op de Dag van de Duurzaamheid, presenteren de leerlingen hun actie aan hun klasgenoten.

De 17 doelen vormen een wereldwijde agenda met als doel de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Er zijn doelen over armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook over duurzame energie, mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid en het klimaat.

Het bijzondere is dat onder de gastdocenten 4 wethouders waren, 3 van Stein en 1 van Sittard-Geleen. De gastdocenten zijn goed voorbereid door Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie De Rollen, de initiator van deze les in de Westelijke Mijnstreek. CNME De Rollen staat zeker niet alleen in dit initiatief, over de hele wereld worden soortgelijke lessen uitgevoerd onder de naam World’s Largest Lesson.

Schoolklassen en gastdocenten kunnen zich bij CNME De Rollen aanmelden om volgende keer mee te doen, mail

KC Aelse Voor een betere wereld 02

Nieuwe cursussen bij Dorpsplatform Elsloo

rawpixel 669607 unsplash

Binnenkort starten weer nieuwe cursussen bij het Dorpsplatform Elsloo. 

De activiteiten vinden plaats in Punt 39 (de voormalige bibliotheek) aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo. 

Aanmelden kan ook door bij Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen. Dat kan op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 of op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Wandel mee langs het Klauwenpad

Burenexcursie: wandel mee langs het Klauwenpad en kom meer te weten!

Het Klauwenpad tussen Meers en Maasband is al een tijdje in gebruik. Sindsdien hebben al vele wandelaars de korte, avontuurlijke struinroute langs Maaskeien met een verhaal ontdekt. Speciaal voor inwoners van beide dorpjes en andere geïnteresseerden uit de buurt zijn er op zaterdagmiddag 26 september twee begeleide, gratis gebiedswandelingen. Of kom langs bij BuitenBeeld en het vogeluitkijkpunt.

Het Klauwenpad bestaat uit tien grote Maaskeien, ‘klauwen’ in het plaatselijke dialect. Zij wijzen wandelaars de weg door het hart van de Grensmaasnatuur tussen Meers en Maasband. Elke steen vertelt een oud verhaal over de lokale geschiedenis, via infopaneeltjes met teksten en foto’s verzameld door omwonenden die een innige band hebben met de Maas en de omringende natuur.

Verhalen van vroeger en nu
Jan Janssen is een van hen: “Er is veel veranderd in het gebied. Ook voor buurtgenoten is het soms moeilijk voor te stellen hoe het hier ooit uitzag. Met de Koodrènk als drinkplaats voor vee en later een populaire zwemplaats voor iedereen, de voormalige losplaats ‘Bie de bel’ en ‘de dikke eik’. De infopaneeltjes geven mensen een indruk van wat er vroeger was op deze plek.”

Wandeling door en voor buren
Er valt natuurlijk nog meer te vertellen over toen én nu. Daarom nemen Jan, mede-omwonende Guus, MaasVerkenners John en Willem en medewerkers van Natuurmonumenten je graag mee op pad tijdens een begeleide wandeling. Onderweg word je getrakteerd op cultuurhistorische verhalen van vroeger en de bijzondere natuur van vandaag in het hart van de Maasvallei.

Ga je mee op pad?
Er zijn deze middag twee wandelingen. Eén wandeling start in Meers, de andere in Maasband. Beide wandelingen starten om 13.30 uur. Let op: vanwege Corona is het aantal deelnemers per wandeling beperkt tot 12. Vooraf aanmelden is verplicht en vol = vol. Stuur een e-mail naar . Houd er rekening mee dat de begeleide wandeling langs het Klauwenpad circa 2 kilometer is, en dat je aansluitend op eigen houtje terug wandelt.

Kom bij ons langs
Die middag zijn in het natuurgebied ook leden van vogelwerkgroep de Wouw, medewerkers van Natuurmonumenten als terreinbeheerder en medewerkers van gemeente Stein aanwezig. Zij staan tussen 13 en 16 uur klaar bij het vogeluitkijkpunt in Maasband (vogelaars) en bij het mobiele uitkijkplatform BuitenBeeld nabij het bomenmomument in Meers (Natuurmonumenten en gemeente).
Wil je meer weten over het natuurgebied, iets vragen of iets kwijt? Kom dan gerust langs. Ook als je niet meedoet aan een begeleide wandeling, ben je van harte welkom!

Praktisch
• Wil je meedoen met de wandeling? Stuur een e-mail naar .
• We wandelen door struinnatuur. Zorg voor stevig schoeisel en pas je kleding aan op het weer.
• Houd altijd 1,5 meter afstand, schud geen handen en vermijd fysiek contact.
• Voor de wandeling die start in Meers verzamelen we bij het bomenmonument bij de ingang van het natuurgebied aan de Koeweide/Dijkweg, voor de wandeling die start in Maasband bij de parkeerplaats aan de Maasbanderkerkweg.

Foto: Natuurmonumenten

Officiële opening Punt 39 op 26 september

Op zaterdagmiddag 26 september a.s. zal de burgemeester van Stein, mevr. Marion Leurs-Mordang “Punt 39” openen.

Subsidies
Punt 39 is het nu geheel ingerichte gebouw van het Dorpsplatform Elsloo. De gemeente Stein stelde de voormalige bibliotheekruimte bij het Maaslandcentrum (Burg. Maenenstraat 39) voor dit gebruik ter beschikking. De gemeente verleende tevens een financiële bijdrage om de inrichting mogelijk te maken. Dat deden ook het Kansfonds en de Provincie Limburg.

Nadat diverse aanpassingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden (o.a. plaatsing scheidingswanden) en het meubilair compleet is wordt nu verder vormgegeven aan de inloopfunctie van het gebouw. Gericht op ondersteuning van diverse doelgroepen. Kortom, de “Huiskamer van Elsloo” wordt geopend.

Punt39 500x172 medium res

Opening
De opening vindt plaats op burendag, zaterdag 26 september. Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom. Op deze middag wordt ook het nieuwe activiteitenprogramma van het Dorpsplatform gepresenteerd. De plaastelijke artiesten Nena Spronkmans en Martinus verzorgen een optreden. Ook worden er enkele werken tentoongesteld van de Elsloose kunstenaars Ine van der Weijden, Ger Trienes en Erik Salden en foto’s van Marga Hondorp.

Punt39 500x172 medium res

Lopende aktiviteiten
Punt 39 is zes dagen in de week geopend, van maandag tot en met zaterdag. Het uitgebreide cursus- en activiteitenprogramma wordt er uitgevoerd. Wat gebeurt er zoal naast ontmoeting en samenkomen?

Op de woensdagmiddag vindt het Welzijnsspreekuur plaats. U kunt dan gratis advies krijgen van de medewerkers van PIW (maatschappelijke werk), MEE (gehandicaptenzorg), de stichting Mantelzorg, een medewerker van Zaam Wonen en een consulent WMO van de gemeente. Ook de plaatselijke wijkagent is vaak aanwezig.
Op de vrijdagochtend kunt u inlopen met al uw vragen over computer of laptop.
Op de zaterdagochtend kunt u terecht met vragen over uw mobiele telefoon of tablet. U krijgt dan gratis hulp en advies. Uw probleem wordt opgelost of u krijgt goede raad.
Op de dinsdagmiddag is er een knutselwerkgroep waar u creatief bezig kunt zijn.

Open Boekenkast
De Open Boekenkast en het Uitleenpunt van de Bibliotheek zijn nu elke woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en op de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur open. Abonnees van de Bibliotheek kunnen bij het uitleenpunt hun geleende boeken inleveren en de via internet bestelde boeken ophalen.

Boeken die u niet meer nodig heeft kunt u naar de Open Boekenkast brengen, dan krijgen ze een zeer gewaardeerd tweede leven! Boeken en tijdschriften die er liggen kunt u gratis meenemen.
Ook kunt u er komen lezen in de boeken en tijdschriften die aanwezig zijn of kom gewoon gezellig een praatje maken met onze vrijwilligers of de andere aanwezigen. De koffie staat klaar.

Suggesties en vrijwilligers welkom
De werkgroep van het Dorpsplatform Elsloo vindt ook de mening en suggesties van de inwoners van Elsloo belangrijk. Hebt u een voorstel, laat het ons weten. Wilt u medewerker worden? Dat kan ook!
Voor nadere info, ook over het cursusaanbod, de andere activiteiten en de openingstijden zie: www.dorpsplatform-elsloo.nl

Remco-Jan Prevoo, muziekproducer uit Elsloo

Een paar maanden terug reisde muziekproducer Remco-Jan Prevoo (35) uit Elsloo nog de hele wereld over. Nu alles stilligt door corona, is er tijd voor zijn andere passie: hiphop. Met een eigen platform wil hij hiphoptalent in Limburg en erbuiten naar een hoger niveau tillen. Lees verder in De Limburger van 14.09.2020 >

Remco-Jan alias Triax op Discogs >

Kleinste Aelser Buute Aovent 13 november

In plaats van de jaarlijkse Grwaatste Aelser Buute Aovent wordt dit jaar vanwege de Corona-crisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen, op vrijdag 13 november De Kleinste Aelser Buute Aovent georganiseerd.
Naar verwachting kunnen er slechts ca 150 zitplaatsen gerealiseerd worden, waarmee de organisatie in de oude opzet niet rendabel zou zijn. Daarom heeft men een alternatief bedacht.

All inclusive
Om de vele liefhebbers van de buut niet teleur te stellen en er tevens voor te zorgen dat er tijdens de crisis toch nog gelachen kan worden, komen de organisatoren (Aelserbuut.nl) met een alternatieve invulling. 
Naast natuurlijk optredens van de Brabantse en Limburgse buutereedners wordt u de hele avond all inclusive in de watten gelegd, waarbij hapjes en drankjes zijn inbegrepen in de prijs. Geen goedkope vette hap, maar er staat u een een heuse culinaire verassing te wachten!. 

Als er ondanks deze kleinschalige opzet toch positieve baten zijn, dan komen deze volledig ten goede aan het verenigingsleven in Elsloo.

Vol=Vol
Kaarten ad 57,50 euro per persoon zijn te reserveren via: www.aelserbuut.nl
Daar is ook meer informatie over de artiesten te vinden.

Mobiliteitsplan gemeente Stein

Momenteel werkt de gemeente aan het maken van een nieuw Mobiliteitsplan. Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente de komende jaren om wil gaan met mobiliteit. Met ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, speedpedelecs (snelle e-bikes) en het delen van auto’s, biedt de toekomst veel kansen om mobiliteit te verduurzamen. Door middel van deze vragenlijst willen zij inzicht krijgen in jouw reisgedrag en jouw behoefte aan mobiliteit. En welke zaken ten aanzien van reizen jij belangrijk vindt voor de toekomst. De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan.

De vragenlijst is volledig anoniem en kost ongeveer vijf minuten van je tijd. De vragenlijst is HIER te vinden > 

Voor vragen kun je contact opnemen met Mathijs Schoenmakers via .

 

Dorpsschouw Meers op 23 september

In gesprek over de openbare ruimte
Woensdag 23 september vindt de jaarlijkse Dorpsschouw Meers plaats. De gemeente nodigt alle geïnteresseerde inwoners uit om deel te nemen aan een gezamenlijke rondgang door een aantal straten van Meers en in gesprek te gaan over de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving ervan.

Verbeterpunten en suggesties
Het onderhoud van de openbare ruimte, in de breedste zin van het woord, komt aan bod. Daarbij zijn verbeterpunten, tips en suggesties welkom, want een goed onderhouden leefomgeving vergroot het woongenot. Heb jij hier een mening over? Meld je dan aan via o.v.v. ‘Dorpsschouw Meers’. Gestart wordt om 9.30 uur bij ‘Bie Gerda’.

Landschapsplan Urdal / Elserveld

Tussen de kernen Nieuwdorp en Elsloo en het industrieterrein Businesspark Stein ligt tussen de bebouwing een gebied dat bestaat uit de “wallen van Stein”, kleinschalig agrarisch gebruik, het beekdal van de Meeldertvloedgraaf en het “MISA het Hetjen”. Het gebied fungeert als een groene en recreatieve verbinding tussen het Urdal/ Julianakanaal en het Steinerbos en vormt hiermee een onderdeel van “de groene ring rond Stein”.

Het gebied Urdal / Elserveld ligt op dit moment verscholen tussen de bebouwing en heeft geen kenmerkende identiteit. De samenhang in het gebied en met de wijdere omgeving ontbreekt hier en daar. Delen zijn rommelig. Daarnaast is op onderdelen de omvang van deze groene buffer onvoldoende. Het is een zeer aantrekkelijk uitloopgebied en waardevolle ecologische verbinding in een gebied waar natuurlijke gebieden schaars zijn. In het plan is ruimte voor uitbreiding van het leefgebied van de das en maatregelen voor bijen en andere insecten te nemen (bijv. aanleg van bijenhotels en bloemrijke graslanden). Omwonenden worden hiermee bewust gemaakt van het belang van ecologische habitats. Daarnaast is het van belang om delen van de verbindingszone en daarmee de groene ring rond Stein robuuster te maken. In het gebied worden landschappelijke structuren en ecologische kwaliteiten versterkt.

Zoom in op het gebied met Google Maps >

Voor meer informatie over het landschapsplan verwijzen wij je naar de website www.gemeentestein.nl 
Heb je vragen en / of ideeën mail dan naar

Trap en brug zorgen voor betere aansluiting op wandelroutes

De Werkgroep Cultuur en Recreatie van Dorpsplatform Elsloo heeft in 2018 een roadmap opgesteld die projecten bevat die ze graag gerealiseerd willen zien.

Een van deze projecten is een brug over de sloot en een trap in de dijk van het Julianakanaal om daarmee een betere aansluiting te maken op de wandelroutes die naar het Elsloër en Bunderbos leiden.
Wandelaars die bij Kasteel Elsloo de dijk opgaan hoeven nu niet meer tot Geulle te lopen om de dijk te verlaten, maar kunnen dat middels de nieuwe trap ook halverwege doen en daar het bos in gaan.

Dit project is door het Dorpsplatform aangekaart bij de gemeente Stein die -na toestemming van eigenaar Rijkswaterstaat- voor de uitvoering zorgdragen en ook de kosten voor hun rekening nemen.

Carnaval in Stein gaat niet door

De gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen hebben in goed onderling overleg besloten dat in het seizoen 2020/2021 geen carnavalsprinsen worden uitgeroepen, vanwege het corona-virus en de kans op nieuwe besmettingen. Ook gaat een streep door optochten en recepties in de verschillende kerkdorpen. De Aelser Revue, galazitting en andere zittingen gaan ook niet door. Kortom het wordt voor menigeen een lange, gure en doodvervelende winter....

Voorzitter Jo Dohmen van de Sajelaire uit Elsloo: "Dat besluit is genomen na diverse vergaderingen en goed beraad. Alle argumenten en afwegingen zijn gewikt en gewogen." Maar je kunt toch niet voorkomen dat mensen toch carnaval gaan vieren, desnoods in een gemeente waar wel activiteiten doorgaan? "Natuurlijk niet en overigens bestaat de kans -afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden-  dat verenigingen op individuele basis alternatieve evenementen organiseren. Dat laat open dat wij als Sajelaire, wel nog aktiviteiten kunnen organiseren als dit kan en de carnavaleske waarde is waar te maken. Dat zullen we binnen de wettelijke mogelijkheidheden zeer zeker ook doen."

Jo Dohmen: "Dat anderen wel buitenevenementen willen en kunnen organiseren staat hun vrij. Van overheidswege moet je voldoen aan de RIVM richtlijnen. Of dat echt gezellig wordt....? Een carnavalsoptocht in elk geval niet. En een prins uitroepen in een klein besloten gezelschap...?

Het Sittardse evenementen- en horecabedrijf Flavour Hospitality Group heeft bij de gemeente Stein een vergunning aangevraagd om op 16, 17 en 18 oktober in een grote feesttent een speciale sitdown versie van het Oktoberfest te houden. De gemeente Sittard heeft onlangs haar jaarlijkse Oktoberfest afgeblazen. Als we de geluiden mogen geloven gaat de gemeente Stein géén vergunning verstrekken.

Onder meer Beppie Kraft, Frans Theunisz, Big Benny, Spik & Span, Henk Steijvers & Ton Meisen (Janse Bagge Bend), Dieter Koblenz, Wir Sind Spitze en Marleen Rutten zullen hun opwachting tijdens het Steinse Oktoberfest.....als er een vergunning verleend wordt. Ook diverse vooraanstaande deejays, onder wie Paul Elstak, zijn van de partij op 16, 17 en 18 oktober, wanneer in Limburg de herfstvakantie begint.

Hieronder het persbericht van de gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen.

Carnaval 2020 21 afgelasting

Kwaliteit plantsoenen wordt verbeterd

Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente. En dat is heel hard nodig, vinden ook verschillende partijen in de Steinse gemeenteraad. Wethouder Hendrix trekt het boetekleed aan en belooft beterschap. In november wordt o.a. opnieuw aangeplant. Een aantal heesterplantsoenen voldoen niet meer aan kwaliteit die men voor ogen heeft. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap heeft de gemeente in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen. Dit experiment heeft positief uitgepakt. Men wil dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi
Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties: 
Stein Plantsoenen overzicht werken

Werkwijze
De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail .

 

Overzicht beschikbare subsidies en leningen verduurzamen woning

Huis verduurzamen populair in coronatijd: overzicht beschikbare subsidies en leningen
Nederlanders verbouwen flink in tijden van corona en ook duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het Nationaal Warmtefonds sprak bij BNR zelfs over een forse toename in het aantal aanvragen van de Energiebespaarlening, een lening die het huis verduurzamen aantrekkelijker maakt. Ook de overheid stimuleert particulieren nog steeds om de woning energiezuiniger te maken door financiële mogelijkheden aan te bieden. Sommige financiële regelingen zijn echter veranderd door corona. Pricewise zet op een rijtje welke leningen en subsidies er op dit moment zijn, wat de status is van de subsidiepotten en welke regelingen zijn aangepast. 

Leningen en subsidies vanuit de overheid
Voor een groot aantal maatregelen waarmee direct bespaard wordt op het gebruik van energie in huis, is gebruik te maken van leningen en subsidies. Deze leningen en/of subsidies worden aangeboden vanuit de Rijksoverheid of partijen die nauw samenwerken met de overheid. De meeste subsidies en leningen zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. De volgende lening en subsidies zijn beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
- Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
- Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Alle soorten isolatie aan de woning dragen bij aan een energie- en daarmee CO2-besparing. De overheid draagt daarom graag bij aan het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. 

Door het coronavirus is de regeling tot het eind van dit jaar anders dan normaal: De subsidiebedragen van de SEEH zijn tijdelijk verhoogd ter tegemoetkoming in deze onzekere tijden. Dit betekent dat er voor VvE’s nu 30% in plaats van 20% aan isolatiekosten terug te krijgen is. Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag tussen 1 juni en 31 december 2020 als zij minimaal één van de twee maatregelen uitvoeren en betalen na 1 juni 2020. 

Met de SEEH voor eigenaar én bewoner wordt doorgaans een subsidie van € 10.000,- geboden voor energiebesparende maatregelen. Wordt het zeer-energiezuinig-pakket (ZEP) gebruikt, dan geldt een subsidie van € 15.000,-. Er moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen om recht te hebben op de subsidie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met eind 2020. Vanaf 2021 wordt de subsidie voor isolatie voor particulieren vanuit de ISDE aangeboden en vervalt de SEEH voor eigenaar én bewoner. De SEEH voor VvE’s is wel nog tot en met 31 december 2022 te gebruiken.  

Status subsidie SEEH: De SEEH voor eigenaar én bewoner heeft een budget van € 84.000.000,-. Daarvan was eind juni dit jaar nog € 65.545.989,- beschikbaar. Voor de VvE’s is er in totaal € 12.000.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2.000.000,- voor energieadvies, onderhoudsplannen en begeleiding van het proces. Op 7 juli was er voor het treffen van de energiebesparende maatregelen nog bijna € 5.855.922,- beschikbaar en voor adviesgeving nog € 1.489.651,-.   

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. De ISDE-regeling is verlengd en verbreed tot 2030. Waar de subsidie voorheen ook gold voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, is de subsidie er sinds dit jaar alleen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel meegenomen in de ISDE. Op dat moment komt de SEEH te vervallen. De ISDE is te combineren met de Energiebespaarlening en de soms regionaal te krijgen Duurzaamheids- en Stimuleringslening. 

Voor warmtepompen en zonneboilers geldt doorgaans een subsidie van € 500,- tot € 2.500,-, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en zonneboiler die wordt aangeschaft. Ook moeten deze op de Apparatenlijst Warmtepomp of Apparatenlijst Zonneboilers staan. 

Status subsidie ISDE: In 2020 is er € 100.000.000,- beschikbaar voor particuliere en zakelijke aanvragen. In totaal is er van januari tot en met juli 2020 € 45.100.000,- gebruikt door particulieren. Wat betekent dat er nog € 54.900.000,- beschikbaar is.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid van 2020 tot 2024 nog 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Met deze subsidie wordt bijvoorbeeld de radiator vervangen of worden leidingen verlegd. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. Hoeveel subsidie te krijgen is voor de verduurzaming van een woning, ligt aan de startdatum van de verduurzaming. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 5.000,- per huurwoning. 

Status subsidie SAH: In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 € 194.300.000,- vrijgemaakt voor deze subsidie. Waarvan € 10.000.000,- voor aanvragen kleiner dan € 25.000,-. is. Het overige bedrag is voor aanvragen vanaf € 25.000,- en subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op het warmtenet zijn aangesloten. Op 6 juli 2020 was er nog € 130.470.109,- beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds
In februari werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Vanaf dat moment zijn de financieringsmogelijkheden vanuit het fonds uitgebreid. Zo is de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren naar twintig jaar opgeschroefd; voor februari waren zeven, tien en vijftien jaar de mogelijkheden. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar in februari ook de twintig jaar is toegevoegd. Met een Zeer Energiezuinig Pakket en bij Nul op de Meter, kan de looptijd opgeschroefd worden tot dertig jaar. Ook is het minimale aantal appartementen of wooneenheden binnen de VvE van tien naar acht bijgesteld. Sinds 22 juli is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds. 

Hoeveel iemand krijgt en of iemand in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die gerealiseerd gaan worden. Het minimale leenbedrag is € 2.500,-, het maximale leenbedrag € 65.000,-. De Energiebespaarlening mag voor 75% ingezet worden voor de financiering van zonnepanelen. De overige 25% moet verplicht voor een (of meer) van de andere maatregelen die op de maatregelenlijst staat, worden gebruikt. 

Regionale leningen en subsidies
Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, betekent dat niet dat er geen financiële tegemoetkomingen meer zijn. Sommige provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen namelijk ook en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Om te ontdekken wat de gemeente kan betekenen, is de energiesubsidiewijzer te raadplegen

Kijk voor de uitgebreide, diepgaande informatie over de subsidies en leningen bij Pricewise, de bron van dit artikel: Huis verduurzamen: overzicht financiële mogelijkheden.

Foto: Margot Polinder / Unsplash

Maas Trek op 3 en 4 oktober

Helemaal veilig wandelen in het landschapspark langs de oevers van de Maas.

Voor het zesde jaar op rij kun je het RivierPark Maasvallei te voet verkennen tijdens deze aangepaste versie van het grensoverschrijdend wandelevenement ‘Maas Trek’. Geen evenement dit keer, maar wel een bijzonder en tijdelijk aanbod om al wandelend het RivierPark Maasvallei te ontdekken tijdens de ‘Maas Trek 2020: een tikkeltje anders’.

Dit jaar staat de riviernatuur in en rond de gemeente Stein, hart van de Maasvallei, centraal. Maar naar goede gewoonte is er een grensoverschrijdend wandelaanbod en zijn er ook wandellussen aan de Vlaamse zijde voorzien.

Op 3 en 4 oktober zijn deze tijdelijke routes bewegwijzerd met de gekende roze pijlen, en zal je het gratis routekaartje kunnen downloaden op de website van RivierPark Maasvallei. Per wandelroute zijn er meerdere instapplaatsen in Stein, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en Sittard-Geleen. Zo kan je helemaal veilig genieten van dit prachtige landschapspark langs beide oevers van de Maas.

“We organiseren de Maas Trek dit jaar een tikkeltje anders omwille van de coronacrisis,” zegt Katrien Schaerlaekens, projectleider RivierPark Maasvallei. “Veel evenementen kunnen of mogen niet doorgaan en we wilden natuurliefhebbers toch absoluut de kans geven om ook dit jaar het prachtige landschapspark te ontdekken. Gelukkig is wandelen een perfecte activiteit om in deze tijden te doen: in openlucht, in de natuur en in beperkt gezelschap.”

Om drukte zoveel mogelijk te vermijden is er geen officiële startplek met randanimatie voorzien zoals andere jaren. Je hoeft je niet in te schrijven en je kan dus gratis de Maas Trek routes gaan wandelen. Ook de controleposten zijn geschrapt en je kan vanuit meerdere plaatsen aan de wandelingen starten. “Maar we roepen wandelaars van de Maas Trek wel op om een originele foto te posten op social media waarbij er een herkenbaar element uit het landschap te zien is. Bijvoorbeeld bij de blow-up aan het veerpont in Berg aan de Maas. Wie dit doet en het RivierPark Maasvallei tagt, maakt kans op een gratis wandelbox van Wandelen in Limburg”, aldus de projectleider.

‘Maas Trek 2020: een tikkeltje anders’ is de ideale gelegenheid om samen met je gezin te genieten van de bijzondere riviernatuur in het hart van de Maasvallei!

Datum: zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020
Deelname: gratis!
Je kan kiezen uit volgende afstanden: 7,5 km – 11 km – 13,5 km

De instapplaatsen zijn:
Groot veer Berg aan de Maas – Meeswijk (7,5 km, 11 km en 13,5 km)
De Wissen (7,5 km en 13,5 km)
Obbicht, Obbichtermarkt (13,5 km)
Maasband, Maasbanderkerkweg (11 km)

De routes worden op 2, 3 en 4 oktober beschikbaar gesteld op de website van RivierPark Maasvallei (plattegrond in pdf en gpx).
De routes worden op beide dagen ook met roze pijlen aangeduid in het terrein. Na het weekend worden de pijlen weer weggehaald.
Alle informatie op www.maastrek.eu

Alzheimer Café voortaan in Elsloo

Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 gaat het Alzheimer café weer van start!
Wel met een paar nieuwe ontwikkelingen.

Voortaan zal het Alzheimer café plaatsvinden in Elsloo, iedere éérste dinsdag van de maand van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 Elsloo (voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum)

Alzheimer café Elsloo
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja Stelten of Pia Bronckhorst 06-83668178
e-mail:

Klik op poster voor vergroting

Poster AC 06.10.2020

Dubbel Duurzaam

Wil jij graag je woning verduurzamen, energie besparen of zelf energie opwekken? Of wil je langer thuis blijven wonen en het comfort in huis verbeteren? Maar weet je niet waar te beginnen? De gemeente Stein en Dubbel Duurzaam helpen je hier graag bij!

Via Dubbel Duurzaam kun je gebruik maken van twee woningscans: een energie- en een zorgscan. Deze scans kosten normaal € 79,-, maar worden nu gratis aangeboden door de gemeente Stein!

Wil je graag eerst meer informatie? Kom dan naar de informatieavond op 7 oktober aanstaande. Hier kom je alles te weten over de zorg- en energiescans en kun je al je vragen stellen.

Datum: woensdagavond 7 oktober 2020
Tijdstip: 20:00 – 21:00 (inloop vanaf 19:45)

Locatie: MFC De Grous, Heerstraat-Centrum 38 in Stein
Parkeren: Gratis parkeerplaats beschikbaar

Aanmelden
In verband met de strenge maatregelen rondom het coronavirus en het bewaren van 1,5 meter afstand, dien je je vooraf aan te melden. Per huishouden worden slechts twee personen toegestaan, dit om te voorkomen dat het te druk wordt en hiermee de 1,5 meter niet kan worden nageleefd.
• Stuur een e-mail met jouw contactgegevens naar , onder vermelding van “Informatieavond Dubbel Duurzaam”. Je ontvangt een bevestigingse-mail.
• Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis!
• Vol = vol. Bij veel interesse wordt een tweede informatiesessie georganiseerd.
• Je kunt je vragen of opmerking altijd doorgegeven via bovenstaand mailadres.

Verhinderd?
Wil je graag meer informatie maar lukt het niet om aanwezig te zijn? De informatieavond is live te volgen via onze facebookpagina en vervolgens ook terug te bekijken. De link naar de video wordt na de informatieavond gedeeld via de digitale nieuwsbrief en op onze website.

Liever persoonlijk contact? Stuur een e-mail naar of neem telefonisch contact op met Dubbel Duurzaam via 041 - 266 78 23

Wat is Dubbel Duurzaam ook alweer?
Een onafhankelijke duurzaamheidscoach voert de scan(s) bij je thuis uit. Het resultaat is een rapportage dat de mogelijkheden beschrijft om enerzijds het energieverbruik te verminderen én duurzame energie op te wekken en anderzijds de maatregelen die nodig zijn om zo lang mogelijk op een veilige manier thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een inloopdouche, een traplift of het verwijderen van dorpels.

Liever direct aan de slag?
Meld je nu aan voor een gratis energie- of zorgscan van Stichting Dubbel Duurzaam. Aanmelden gaat via de website www.dubbel-duurzaam.nl/aanmelden

Hier een overzicht van beschikbare subsidies en leningen per september 2020 >

Ruim 350 fietsen gegraveerd tijdens fietsgraveerdag

 Afgelopen woensdag 26 augustus hebben leerlingen en inwoners van gemeente Beek en Stein hun fietsen kunnen laten graveren bij scholengemeenschap Groenewald. Ruim 350 inwoners hebben hierbij hun fiets gegraveerd en geregistreerd, waaronder ook onze wethouders Hub Janssen en Joep Ummels.

Niet elke fiets kon gegraveerd worden, dit is afhankelijk van de dikte van het frame en het materiaal. Daarnaast zijn veel nieuwe fietsen al voorzien van unieke kenmerken. De eigenaren van de fietsen werden hierop gewezen en zo toch geholpen.

Doordat een fiets herkenbaar is aan het framenummer is deze lastiger te verkopen en daardoor minder aantrekkelijk om gestolen te worden. Fietsen die toch worden gestolen, kunnen aan de hand van dit unieke nummer makkelijker worden terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. Het is dan wel belangrijk dat er aangifte van de diefstal is gedaan. Dat kan via www.politie.nl.

Deze fietsgraveerdag maakt onderdeel uit van de aanpak integrale veiligheid. Samen met de politie en andere veiligheidspartners werkt de gemeente Stein aan een veilige leefomgeving voor inwoners. Preventie is hierbij van essentieel belang.

NOW-regeling

Met de NOW-regeling kunnen bedrijven personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tot eind september 2020. Daarvoor moeten ze hun personeel wel zeker tot 1 oktober in dienst houden.... 
Iedereen kan voorspellen wat na 1 oktober gaat gebeuren.

Totaal werd in de eerste fase van de regeling uitgekeerd 7.776 miljoen. Daarvan vliegt KLM 293 miljoen euro binnen en Schiphol 27 miljoen.... inmiddels zijn desondanks al 5000 banen geschrapt... en dan gaan stunten met vliegreizen en vette bonussen uitbetalen?! Het veelbesproken Amerikaanse Booking.com hengelt 44 miljoen binnen... maar belasting betalen, ho maar. Het Indiase Tata Steel, het vroegere Hoogovens, 27 miljoen en is gelijktijdig met een grote reorganisatie bezig.
En de BN-ers niet te vergeten: Gordon 100.000 en Guus Meeuwis 90.000 (bij een eigen vermogen van ca 16 miljoen...) Arie Boomsma 69.000, Ali B 31.000 en André Hazes jr 19.000 enzovoort. Wie is nu gek?!

In Limburg ontvingen 29 bedrijven meer dan een miljoen euro uit deze pot. Canon in Venlo kreeg het meeste, 15 miljoen. Boels Verhuur in Sittard bijvoorbeeld 3 miljoen. Fair Play Centers 2,6 miljoen. Amerikaanse eigenaar van Q-Park parkeert 1,6 miljoen op de bankrekening. André Rieu Productions strijkt 1,2 miljoen op. Mosa in Maastricht 1,0 miljoen. Het Maastrichtse Mise en Place, dat in april het faillissement aanvroeg, ontving nog 581.000 euro....

In Elsloo ontvingen 95 bedrijven totaal 4.730.000 hetgeen gemiddeld neerkomt op een uitkering van 49.000 euro. De hoogste uitkering: Nedlin 783.000 euro en Parochie St. Augustinus ontvangt het laagste bedrag: 474 euro. 

Hier kunt u alle uitkeringen traceren > 

Uitkijkpunt Rolberg Elsloo

Omdat Rijkswaterstaat en de gemeente "niet thuis" geven. hebben enkele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en de wildgroei op de Rolberg verwijderd dan wel gesnoeid. Dus vanaf nu is er weer wat te zien vanaf dit geliefde uitkijkpunt.

Heren vrijwilligers bedankt!

Blijkbaar heeft Rijkwaterstaat zich de krtiek op sociale media, deze site en klachten op hun eigen site toch aangetrokken. Een inwoner van Elsloo heeft dinsdag 25 augustus een telefoontje gekregen waarin zij aandacht voor deze kwestie toezeggen, nadat ze eerst informeren waar de Rolberg eigenlijk ligt...

Inmiddels constateren wij begin september dat Rijkswaterstaat met maai- en snoeiwerk gestart is. 
Waarom roep je zoveel negatieve kritiek over je af? Gewoon een kwestie van regulier onderhoud plannen.

Een van de geliefste plekken van de hele Maasvallei, de Scharberg in Elsloo, wordt overwoekerd door wildgroei. Vooral bij het bekende uitkijkpunt dat in de volksmand "de Rolberg" wordt genoemd, is het kommer en kwel. Ook langs het fiets-wandelpad naast het Julianakanaal groeien onkruid en struiken zo welig dat er op plaatsen bijna geen doorkomen meer aan is.

Kinderen zien vanaf de Rolberg helemaal niks meer. Maar ook de vele wandelaars die hier een rustmoment met schitterend uitzicht inruimen, komen van een koude kermis thuis: bijna niks meer te zien. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in de gemeente, voor wie dit een geliefd uitje is, kunnen beter een stuk verder op de Scharberg hun heil gaan zoeken. 

Dorpsplatform Elsloo, particulieren en ook raadsleden hebben al hun beklag gedaan bij de gemeente Stein, die echter steevast doorverwijst naar Rijkswaterstaat (RWS); de beheerder van het gebied. Ofschoon de gemeente regelmatig overleg voert met Rijkswaterstaat en dit item dus wel degelijk op de agenda kan zetten, maar blijkbaar andere prioriteiten heeft. Of zouden ze dit zooitje ongeregeld onkruid ook onder het project "Bloeiende Bermen" scharen?! Ik dacht dat de gemeente Stein "Toerisme" altijd met een hoofdletter schreef, maar dat gebeurt blijkbaar toch maar selectief.

Een Elslonaar heeft in 2018 al een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd. Op zijn vraag wat RWS aan het achterstallig groenonderhoud dacht te gaan doen; kreeg hij doodleuk als antwoord: "helemaal niets"

Kortom, bijna alle voor burgers beschikbare middelen zijn ingezet om de overheid in de "werk" modus te krijgen, maar dat wil niet lukken. Primaire aanspreekpunt is en blijft toch de gemeente Stein, want dit zooitje ongeregeld ligt toch binnen haar gemeentegrenzen.

Maar misschien helpt het als we massaal gaan klagen; dat kan via het contactformulier van Rijkswaterstaat >

Schriftelijk kan ook :
Helpdesk Water
Rijkswaterstaat WVL
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

 

 

1928 - Toneelvereniging "De Vriendenkring" Elsloo

1931 Toneelver Vriendenkring Elsloo 1500x1100

klik voor vergroting op foto

Bovenstaande mooie foto ontvingen wij van Wim Pesch -zoon van meester Willem Pesch- uit Nijmegen, waarvoor hartelijke dank!

We zien de toneelvereniging "De Vriendenkring" uit Elsloo, poserend met een poster van het stuk dat zij op dat moment voor het voetlicht brengen onder de titel "De Oceaan Vlieger".
Waarschijnlijk is het stuk gebaseerd geweest op de solovlucht over de oceaan door Charles Lindbergh in 1927.

De toneelvereniging werd opgericht in november 1913. De foto is gemaakt ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan tijdens de novemberkermis in 1928.

Zittend 1e rij van links naar rechts: Frits Peters en Jac Janssen;
Staand eerste rij van links naar rechts: Harie Peters, Pie Pijpers, Ties Peters en kapelaan Houben (regisseur).
Tweede rij: Willem Pesch, Jan Peters, Willem Knoben, Sjef Pijpers, Sjeng Houben en Sjeng Pijpers;
Derde rij: Ton Lenssen, Sjang Driessen, Jan van Gennip, Harie Janssen, Chris van Es en Martin Driessen.

De foto is gemaakt voor het patronaat aan de Dorpstraat. Daar was ook de kleuterschool gevestigd > zie hier
De "grote" patronaatszaal werd o.a. gebruikt als gymnastiekzaal en voor toneeluitvoeringen. Achter in de zaal was ook een zogenaamde "engelenbak" een soortement loge van waaruit men ook naar het toneel kon kijken.
Later werd de zaal een opslag voor gemeentewerken. In de voorliggende gebouwen waren gemeentelijke diensten gehuisvest en werden de raadsvergaderingen gehouden. Ook de jeugdbeweging en het Groene Kruis gebruikten een deel van het voorgebouw.
Vanaf 1972 tot 1983 was de grote zaal, de engelenbak en delen van het voorgebouw in gebruik door Jongerencentrum Utopia. Daarna werd het complex helemaal gerenoveerd en herverdeeld in huurappartementen.

50 jaar in dienst bij dezelfde baas

Ja hoor, het bestaat nog: 50 jaar in dienst bij dezelfde baas!

Ad Nijssen uit Elsloo startte op 17 augustus 1970 bij de glasinstrumentenmakerij (onthoud deze voor Scrabble!) van DSM. De goede teller weet dus dat deze glastechnoloog volgende week zijn 50-jarig jubileum viert. In zijn vakgebied is hij alleenheerser op de Brightland Campus. Het is ons niet bekend of er een opvolger is als Ad dadelijk van zijn welverdiende pensioenpot gaat genieten. Hier staat een zelfgemaakt overzicht van zijn carrière >   Maar ook L1 besteed aandacht aan zijn jubileum >

In zijn vrije tijd is Ad natuurlijk ook bezig met glaskunst. Maar daarnaast is hij voorzitter en actief lid van Rock 'n' Roll club Double U.

In elk geval vanaf deze kant: proficiat met je jubileum!

 

‘Goed dat je de regels volgt!’

Coronacampagne Veiligheidsregio Zuid-Limburg ‘Goed dat je de regels volgt!’

Deze week start Veiligheidsregio Zuid-Limburg met ondersteuning van Visit Zuid-Limburg een campagne om het belang van de corona-maatregelen extra onder de aandacht te brengen bij de inwoners en (internationale) bezoekers van onze regio. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, plukken we daar als samenleving de vruchten van. Boodschap is daarom: ‘Goed dat je de regels volgt!’ ‘Thank you for following the rules!’.

Bekende Limburgers
André Rieu verleent zijn medewerking aan de campagne en Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Visit Zuid-Limburg vragen ook andere bekende Limburgers om de actie te ondersteunen. Op die manier willen zij het belang van de maatregelen op een positieve manier onder de aandacht houden bij jong en oud. Want al lijkt het straatbeeld weer normaal: de maatregelen zijn er niet voor niets. Kwetsbare mensen kunnen de straat niet op, omdat we steeds minder geneigd zijn afstand te houden. Bovendien: niemand wil dat de versoepelingen worden teruggedraaid en we weer zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Winactie voor iedereen
De veiligheidsregio roept iedereen op om de campagne via Facebook of Instagram te steunen. De vijf posts met de meeste likes krijgen een VVV-dinercheque of VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. Meedoen is mogelijk tot eind september. Hashtag: #goeddatjederegelsvolgt #thankyouforfollowingtherules. Zorg wel dat je het bericht met ‘openbaar’ deelt, anders ziet de jury jouw bijdrage niet.

Omwonenden meten vliegtuiglawaai Maastricht Aachen Aiport

Omdat ze de cijfers van de officiële instanties niet vertrouwen hebben omwonenden het initiatief genomen om zelf het vliegtuiglawaai te gaan meten, veroorzaakt door verkeer van en naar Maastricht Aachen Airport (MAA)

Gustaaf van Ditzhuijzen uit Bunde begon vorig jaar op proef het geluid van toestellen die van en naar Maastricht Aachen Airport vliegen te meten. In mei haakten de actiegroepen Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en Omwonenden MAA aan. Het netwerk telt nu achttien meetstations van Geleen tot Bemelen. Omdat de cijfers van de provincie Limburg steevast lang op zich laten wachten, vermoeden de initiatiefnemers dat ermee wordt gesjoemeld.

Er zijn vooralsnog meetpunten in Bemelen, Catsop, Moorveld, Bunde,  Meerssen, Geleen, Geverik, Kasen, Rothem, Maastricht, Schietecoven en Ulestraten.

De particuliere metingen zijn te volgen via de website van European Aircraft Noise Services > www.eans.net

Op maa-monitor.nl is een overzicht van metingen en lawaaitoestellen te zien. 

 Lees verder in De Limburger van 07.08.2020 >

De provincie Limburg is eigenaar van het vliegveld en geeft al jarenlang tientallen miljoenen euro's steun (van ons belastinggeld) In 2020/2021 wordt de (enige) start- en landingsbaan opgeknapt en dat gaat nog eens 25 miljoen extra kosten. De kosten van het vliegveld  staan in geen enkele verhouding tot de baten. Het economisch belang voor de regio wordt ook overdreven. De balans is zo zoek dat ook de Rijksoverheid zich zorgen maakt over de ontwikkeling rond MAA, zo is te lezen in de Luchtvaartnota 2020-2025 van het ministerie.  

 

  • 1
  • 2

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.