ELSLOO

Leden Werkgroep Verkeersveiligheid stappen op!

Alle vijf leden van de werkgroep Verkeersveiligheid zijn per 8 juni 2021 opgestapt. Reden is dat de communicatie met de gemeente Stein sterk te wensen over laat; en dat is blijkbaar nog zacht uitgedrukt.

De leden van de werkgroep gooiden eerder al eens het bijltje er bij neer. Maar op verzoek van de gemeente Stein werd nog een bemiddelingsgesprek georganiseerd. Maar tijdens dat gesprek op 12 mei en de ambtelijke notulen daarvan die op 20 mei verstuurd werden, werd er volgens de werkgroep nog eens olie op het vuur gegooid. Zij reageren op 3 juni schriftelijk naar de gemeente en wij citeren daar uit:
"...de werkgroep moeite blijft houden met het ‘geschil’, de communicatie, met het ‘onvoldoende lerend vermogen’ en met het ‘onvoldoende serieus dualisme’ van de kant van de gemeente. Wij voelen ons nog steeds niet serieus en volwaardig behandeld als partner."
En "...dat er van de kant van de wethouder er vaak sprake is van ongewenst non verbaal gedrag, van zelfs openlijk lachen bij serieuze opmerkingen van de werkgroep..."
De werkgroep haalt als voorbeeld van non-communicatie en betrokkenheid aan het projectplan Meerdel. De wethouder reageert daar in hun ogen ongepast op door te stellen "... dat dit niet is gebeurd aangezien de werkgroep toch al opgeheven was..."  Niet juist, zegt de werkgroep nu; we hadden dat wel aangekondigd maar waren nog met jullie in gesprek. Dus als teken van goede wil hadden jullie ons juist WEL moeten uitnodigen!

De werkgroep geeft de gemeente in de brief van 3 juni nog één kans om de leden toch binnen boord te houden; want dat wil de gemeente graag... tenminste dat zeggen ze. Daartoe moet de gemeente voor 1 juli stante pede 5 urgente verkeersproblemen oplossen, want anders stappen ze op.

In de ultrasnelle schriftelijke reactie van de gemeente op 4 juni laat men weten dat de overige aanwezigen bij het gesprek op 12 mei, wethouder Hub Janssen en twee ambtenaren, zich niet herkennen in het beeld dat de werkgroep over deze bijeenkomst schetst. Zij hebben over het optreden van wethouder Hendrix een volstrekt andere perceptie dan de werkgroep en onderschrijven hun bevindingen beslist niet.
De gemeente vindt dat het een open en eerlijk gesprek was, waarbij zij hebben aangegeven veel waardering voor de werkgroep te hebben. Ook zijn bij die gelegenheid afspraken gemaakt over de 5 punten die snelle actie van de gemeente behoeven. De gemeente vindt het niet aan de werkgroep om daar nu anders over te beslissen en eisen te stellen. Zodra Corona-maatregelen het toelaten kan pas een rondgang met de politie gemaakt worden. De gemeente betreurt het dat de leden van de werkgroep de handdoek in de ring gooit en bestempelt het als een gemis voor Elsloo en de verkeersveiligheid in de gemeente.

Het stichtingsbestuur van Dorpsplatform Elsloo heeft vervolgens op 9 juni een brief naar college en gemeenteraad gestuurd waarin zij zich distantiëren van zowel de inhoud als de toonzetting van de door de werkgroep verzonden brief (aan college en gemeenteraad d.d. 3 juni) Tevens constateert het bestuur dat de werkgroep zich niet gehouden heeft aan de op 12 mei gemaakte afspraken met de gemeente.
Tenslotte constateert het bestuur dat geen verdere samenwerking tussen de vijf leden van de werkgroep en de gemeente meer mogelijk is en dat opstappen dus een juiste beslissing is geweest.
Van opheffing van de werkgroep is geen sprake en het bestuur gaat op zoek naar nieuwe leden.

De Limburger van 8 juni 2021 over de kwestie > 


Het was een van de meest actieve werkgroepen binnen Dorpsplatform Elsloo, maar volgens de leden werden adviezen richting gemeente steevast genegeerd, was geen begrip voor hun standpunten en kwam op vragen geen antwoord.

Dit kwakkelt al enige jaren zo. Vorig jaar heeft nog een gesprek plaatsgevonden met de Dorpscontactpersoon (een gemeente ambtenaar) maar dat bevestigde de leden van de werkgroep alleen maar dat de gemeente hen niet als een serieuze gesprekspartner ziet.

Artikel De Limburger >

Op de foto: De werkgroep in overleg met wethouder Hendrix, ambtenaren en buurtbewoners tijdens een Dorpsschouw in 2018

 • Laatste update op .

Over Terhagen

In de serie "Erfgoed Stein" een aflevering vanuit Terhagen. Guus Peters informeert ons over de historie en cultuur van dit stukje puur natuur in onze gemeente Stein.
Met dank aan Stein Lokaal. 

 • Laatste update op .

Herinrichting Jurgensstraat

Foto boven: inrijden vanaf de Bandkeramiekersstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht. Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Jurgensstraat midden

Foto: halverwege de "nieuwe" Jurgensstraat. Parkeren blijft deels op trottoir. Op de achtergrond een van de bestaande drempels. Ook duidelijk te zien de opgedrukte stoeptegels rond de bomen. En links de smalle doorloop tussen bomen en erfscheiding.

Politieke partij CMB heeft nog geopperd om bij de herinrichting de huidige 75 oude -maar fors gesnoeide- bomen te vervangen door een 60-tal nieuwe bomen omdat het gevaar bestaat dat de wortels ook de nieuwe trottoirs omhoog gaan drukken. Ook vindt CMB dat de huidige bomenrij aan weerszijden het straatbeeld smaller maken dan het in werkelijkheid is. Maar de gemeente, bij monde van wethouder Hendrix, stelt dat uit een gehouden enquete is gebleken dat een meerderheid van de bewoners deze oude bomen wil laten staan. En het moet gezegd worden dat deze de straat 's zomers een mooi groen aanzicht geven. Wel wordt een aantal bomen gerooid en deels vervangen; dus per saldo zullen er straks waarschijnlijk wel minder bomen staan.

Overigens wordt er volgens wethouder Hendrix geen nieuwe riolering gelegd, zoals bij recente reconstructies van andere straten in Elsloo wel is gebeurd. De riolering in de Jurgensstraat is een aantal jaren geleden wel aangepakt door in de oude rioolbuizen, nieuwe buizen in te brengen.

Jurgensstraat kruising Vloedsgraaf

Foto: kruising met Vloedsgraaf

Diverse overleggen tussen gemeente en bewoners en/of werkgroep Verkeersveiligheid hebben geleid tot de onderstaande opsomming en plantekening.

 • De Jurgensstraat wordt definitief éénrichtingsweg; inrijden vanaf Bandkeramiekersstraat
 • Er komen drie drempels en op de kruisingen (bij Vloedgraaf en Bandkeramiekersstraat) ook verhogingen. (werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente voorgesteld de hoogte van de huidige drempels aan te houden. Of anders als voorbeeld de drempels in de Burg. van Mulkenstraat aan te houden)
 • De werkgroep heeft tevens voorgesteld op de kruising bij de Schoolstraat ook een verhoging aan te brengen
 • De huidige riolering is nog goed. Deze zal dus niet vervangen worden. De gemeente onderzoekt nog of er voorziening getroffen kunnen worden voor de aparte opvang en afvoer van regenwater.
 • Het plan is de huidige bomen te laten staan. De gemeente gaat mogelijk nog enkele bomen rooien om nog meer parkeerplaatsen te realiseren.
 • De werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente geattendeerd op de opnieuw toenemende wortelopdruk van de bomen nadat in 2018 maatregelen werden genomen om dat proces af te remmen. De wortelopdruk is nu weer weer groot zodat de trottoirtegels naar boven komen en schots en scheef rond de bomen liggen. De werkgroep heeft voorgesteld die betreffende bomen ook te vervangen en nieuwe te planten.
 • Parkeren; er wordt gezorgd dat aan beide kanten van de weg geparkeerd kan worden, deels op het trottoir
 • De rijweg zal versmald worden waardoor er minder hard gereden kan worden
 • Een eerder vermeld knelpunt ten aanzien van laden en lossen bij Bakkerij Cornelissen is van de baan omdat de bakkerij in mei a.s. sluit.

Bewoners kunnen op- en aanmerkingen hierover kwijt bij de gemeente, zie onderstaande bewonersbrief.

- Jurgensstraat bewonersbrief 21.01.2021 >

Jurgensstraat uitrijpunt

Foto: situatie bij uitrijden "oude" Jurgensstraat naar Schoolstraat

Hieronder de definitieve plantekening.

Jurgensstraat voorstel 20.085 VO.01


Gevaarlijke situatie in de Jurgensstraat?

Artikel 13.12.2018

Bewoners van de "Oude" Jurgensstraat hebben in hun straat een mogelijk gevaarlijke situatie geconstateerd.

Daar werd halverwege de straat een snelheidsremmende drempel gelegd, een goede zaak waar de bewoners tijdens een overleg met de gemeente ook voor gevraagd hebben. Maar de gemeente heeft die precies tussen twee afvoerkolken geplaatst, die aan weerszijden van de straat liggen.

Elsloo Jurgensstraat drempel

Fietsers en bromfietsers passeren -indien mogelijk- altijd rechts langs de verkeersdrempels, want die dingen zijn immers niet voor hen bedoeld. Maar door deze ongelukkige plaatsing moeten zij nu vlak langs die kolken fietsen/brommen. Als er bladeren op liggen, of straks misschien sneeuw, dan zou je zomaar over de kolken heen kunnen fietsen. Gelukkig zijn die hier in niet zo'n slechte staat, maar je voelt het wel als je daar over heen fietst en wellicht zijn ze in die gevallen zelfs glad. Mogelijk schrik je, met alle mogelijke gevolgen of ongelukken van dien. 

Overigens staan aan een kant van de straat altijd auto's geparkeerd; een reden te meer om de drempel iets verderop, bijv. tussen 2 opritten te leggen. Dus daar heb je als fietser weinig keuze: over de drempel heen. En dat is in de Jurgensstraat ook het veiligst.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft de gemeente op de situatie geattendeerd. De reactie van de gemeente: het is geen onveilige situatie en het is ook veel te duur om de drempel een paar meter te verplaatsen. Discussie gesloten.

 • Laatste update op .

Kruidvat in Elsloo overvallen

Nadat er enkele jaren geleden een ramkraak werd gepleegd, was het dinsdagmiddag 2 februari weer raak bij het Kruidvat aan de Stationsstraat in Elsloo.

Rond 14.15 uur stapt een getinte man van ongeveer 25 jaar en 1,75 meter groot de winkel binnen. Hij is helemaal in het donker gekleed, zelfs met 'n donker mondmasker. Hij bedreigt het personeel met een steekwapen en roept om geld. Even later gaat hij er met een onbekend geldbedrag vandoor. Er raakte niemand gewond maar het personeel is natuurlijk flink geschrokken. De politie is met een onderzoek bezig.

Bekijk video op de Limburger online >

Een dag later wordt de Etos in Geleen overvallen, op een identieke manier en ook door een getinte man, al wordt deze dader op ca 20 jaar geschat. Maar ook hij is helemaal in het donker gekleed.... je zou toch zweren...
In de afgelopen twee weken werd bij twee snackbars in Stein een poging tot overval gedaan, gelukkig mislukten die, o.a. door kordaat optreden van een van de eigenaars.

Vanuit de Steinse politiek klinken bezorgde geluiden; het was zo rustig in Stein de afgelopen jaren. Vanwaar deze plotselinge toename? De crisis? Jongeren die zich vervelen? In elk geval is de gunstige ligging van Stein aan autowegen naar België en Duitsland nu eens geen voordeel.

Lees verder in De Limburger >

Foto, met dank aan L1 en Track 88 (embed)

 • Laatste update op .

Wandel de Elslose optocht !

Voor de feestneuzen die de carnavalsoptocht niet kunnen en willen missen, voor degenen die willen laten zien dat Corona niet alles kan wegvagen, voor de wandelaars die 'ns een andere route willen lopen, voor... ja eigenlijk voor iedereen: een wandelroute door Elsloo die de optochtroute nauwgezet volgt.

Start natuurlijk bij 't kapelke in Catsop en eindigt op het Dorine Verschureplein. De Sajelaire hebben alvast gezorgd voor 22 borden langs de route met ditjes en datjes over de carnaval in Aelse. Verenigingen en iedereen die de vastelaovend in Aelse een warm hart toedraagt wordt opgeroepen ook een bord langs de route te hangen.

Dit jaar zou de 44e Aelser Revue op de planken gebracht worden. In een Elslose huiskamer zit een jongeman wezenloos naar Van Dissel en Gommers te kijken... wetende dat hij voorbestemd was om in 2021 de nieuwe Prins van De Sajelaire te worden. De optochthal is en blijft leeg. Ik hoef ook niet na te denken wat ik dit jaar in m'n optochtkistje stop.

Dus als u een dezer dagen goed gemutste wandelaars in het dorp ziet, met of zonder patsj of rode neus.... dan weet u de aanleiding.
Wandel wel met inachtneming van de geldende Corona-regels: "groepjes" van max 2 personen, met uitzondering van gezinnen en 1,5 meter afstand. Meer info hierover >

Rustpunten -al dan niet met alcoholische versnapering- op de route zijn helaas gesloten.  

 • Laatste update op .

Stop zonnepark bij Catsop!

Update 20 mei 2021

Vandaag in De Limburger ruime aandacht voor een proefballonnetje: Energy Valley.
Twee onderzoekers presenteerden de Statenleden hun ultieme energieplan. Leg het vliegveld in Beek vol met 400.000 zonnepanelen, wat windmolens, ondergrondse thermische buffering en een waterstoffabriek. Goed om 100.000 huishoudens vanaf 2030 van energie te voorzien. Of zijn minikernreactoren toch een betere optie? En hoe zit het met schadeclaims van bedrijven rond het vliegveld? En laat Maastricht Aachen Airport nou toevallig vorig jaar als enige luchthaven in Nederland winst hebben gemaakt. In het najaar staat de luchthaven op de Staten-agenda... 
Lees verder in De Limburger >

DDL vliegveld als mega energiepark 1200x600


Update 17 mei 2021

 Geen Limburgs zonnepark Finsterwolde

NaGa Solar is ook het bedrijf dat Solarpark Hoogkuil bij Catsop wil gaan ontwikkelen. 

Geen zonnepark in Finsterwolde: hoe een jarenlange strijd wordt beloond
In de zomer van 2017 krijgt Finsterwolde te maken met geruchten over een mogelijk zonnepark aan de rand van het dorp. Wat begint met onrust bij bewoners, actiegroepen, onderzoeken en harde politieke botsingen, eindigt bijna vier jaar later in de rechtszaal.
De rechter besloot woensdag 12 mei 2021 dat de gemeenteraad van Oldambt terecht de plannen voor een zonnepark heeft gedwarsboomd. De jarenlange strijd valt daarmee in het voordeel van de tegenstanders.

Wat is er in al die jaren gebeurd? Lees verder >


Update 15 mei 2021

Tijdens en voorafgaand aan de online informatieavond konden omwonenden vragen stellen aan de ontwikkelaars en toekomstige exploitanten van Solarpark Hoogkuil. Hieronder een aantal vragen en de antwoorden daarop. Heeft u ook vragen gesteld en antwoord gekregen, geef ze ons door zodat we die hier kunnen bundelen.

Waarom ontvangen de inwoners van Catsop pas op vrijdag 16 april de uitnodiging voor de webinar op maandag 19 april 2021? Terwijl die gedateerd is op 6 april.
De levering van de verspreide huis-aan-huis brieven had een langer dan verwachte doorlooptijd, dit is ook te zien aan de datering van de brief. We hebben deze proberen gelijk te stellen met de advertentie die is verschenen in het lokale blad (de VIA). We hebben hiermee geprobeerd zo veel mogelijk relevante personen te bereiken. Voor de volgende info-avond zullen we proberen hiermee rekening te houden en e.e.a. wat tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling!
Mocht u niet deel hebben kunnen nemen aan de webinar dan kunt u deze alsnog op uw gemak terug kijken via www.solarparkbeek.nl/infoavond

Waarom ontvangen alleen de inwoners van Catsop die uitnodiging en niet alle inwoners van Elsloo?
Normaliter hanteren wij een straal van 500 meter rondom onze projecten bij het identificeren van direct omwonenden. Dit wordt aangepast naar specifieke zichten op de zonneweide, in dit geval Catsop. Om deze reden zijn deze specifieke woonadressen per brief geïnformeerd over de infoavond. Verder kan ieder die daar interesse in heeft deelnemen aan eventuele webinars en is er een aankondiging geweest via VIA (bijlage van de limburger) in hun editie Sittard-Geleen, waar ook geheel Elsloo onder valt. Onze website is algemeen toegankelijk en wij zijn via de contactgegevens op de website voor ieder die wenst contacteerbaar. Hierbij voldoen wij naar behoren aan onze informatie en inspraakplicht.
Bovendien is het zeer belangrijk aan te geven dat wij ons momenteel in een voortraject begeven waarin wij uit eigen initiatief de inspraak van omwonenden en belanghebbenden in kaart willen brengen. Om zo de zonneweide zo goed mogelijk in het landschap, de natuur en de maatschappij in te passen. Het officiële traject zal later aan de orde komen en uiteraard zal hier meer informatie over in te winnen zijn via onze website en zullen alle desbetreffende stukken ook inzichtelijk zijn bij de gemeente.

Wat is voor u de definitie van omwonenden? Waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 d.m.v. een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld?
Wie al dan niet omwonende/belanghebbende is bij een project verschilt per situatie. Het moge duidelijk zijn dat we Catsop, alsook het zuidelijke gedeelte van Beek graag willen meenemen in de procesparticipatie als onderdeel van de ontwikkeling; zonder daarbij expliciet al vast te leggen wie wel en niet belanghebbende is. Dat is namelijk een afweging en beslissing die de gemeente straks moet maken. Wat betreft de advertentie in het lokale blad en de huis-aan-huis brieven: de advertentie met de aankondiging van de info-avond heeft in de VIA, editie Sittard-Geleen gestaan, welke zowel in Beek als in Elsloo & Catsop is verschenen. Hiermee hebben we geprobeerd zoveel mogelijk relevante personen te informeren. De huis-aan-huisbrieven hebben we geprobeerd om gelijk te trekken met de advertentie in het krantje. We zullen voor een volgende info-avond er proberen rekening mee te houden e.e.a. tijdiger te communiceren. Bedankt voor de terugkoppeling.

Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd?
Aanvragen omgevingsvergunningen en ook besluitvorming hieromtrent wordt door de gemeente Beek altijd publiek gemaakt, niet alleen in het lokale krantje, maar ook in het Gemeenteblad te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de inwoners van gemeente Stein hebben toegang tot deze informatie en aankondigingen die op deze pagina worden gedaan.

De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt. 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse?
Het plan wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast en wordt voorzien van ruime invulling van natuur. Er is geen erosie en wateroverlast meer aan de orde en het leefgebied van de das en andere flora & fauna worden vergroot. Hierover zijn wij in gesprek met een specialistische werkgroep.

Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt: Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren erdoor of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom! 5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren? Wat zijn kleine dieren? Is de das en de vos een groot of een klein dier? Dassen en vossen zullen zonder problemen onder het hekwerk door kunnen. Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
Betreffende de opmerking over het een doorgang voor dieren, hanteren wij geen ‘harde/zwart-witte’ definitie. Ter illustratie: een koe zal het perceel niet op kunnen straks; vossen en dassen bijvoorbeeld wel.
De opmerking betreffende grotere dieren zoals reeën en wilde zwijnen hebben wij bij onze experts neergelegd. Hier ontvangt u van ons nog nadere verheldering over. Bedankt voor deze vraag.

Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is?
De das zal zonder belemmering straks het perceel kunnen betreden. We zijn momenteel in overleg met de stichting Das & Boom om advies te krijgen hoe we de indeling van het project zo kunnen maken, dat de das zich er thuis gaat voelen.

Waarom wordt in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt en er werd er gesproken over een bestaand hekwerk dat er helemaal niet staat?
Ook dit hebben wij bij onze landschapsdeskundige neergelegd en ontvang u nader bericht over.

In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien.
Het regenwater zal zoals gewoonlijk altijd de bodem bereiken en aldaar opgenomen worden. Het waterbergend vermogen van het perceel wordt daarnaast nog een keer extra onderzocht als onderdeel van de planvoorbereiding zodat we ook weten of er nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. We zijn ons bewust van de (historische) problematiek met waterafloop richting Catsop. Vandaar de extra aandacht hiervoor in de vorm van extra onderzoek op het perceel. Het waterinfiltratie-onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en wij zijn momenteel in afwachting van de resultaten van dit onderzoek. De uitkomsten en eventuele aanvullende te treffen maatregelen zullen door ons kenbaar gemaakt worden.

pexels kelly lacy 2800832

 Foto door Kelly Lacy via Pexels

Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen? En zo ja. Welke?
De daken van de ‘omvangrijke schuren’ van fam. Roebroek worden als eerste belegd met zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie. Alleen daken zijn echter te weinig om aan de energie-opgave te kunnen voldoen; daarom is het noodzakelijk ook landbouwgrond in te zetten voor zonneweides. De naam zonneweide past daartoe ook helemaal in het plaatje: het perceel wordt, naast de zonneweide, gebruikt als agrarische locatie met grasland en begrazing door schapen, gecombineerd met nieuwe natuur en landschappelijke inpassingselementen. Meer informatie over de energiebehoefte van de gemeente kunt u hier terugvinden.

Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet. Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen?
De Provincie hanteert momenteel het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2014). Hierin staan welke gebieden sowieso uitgesloten worden en welke gebieden wel mogelijk zijn (al dan niet onder aanvullende voorwaarden). Wij houden rekening met dit huidige kader aan regelgeving en zoeken aansluiting bij zowel het gemeentelijk Omgevingsbeleid zonneparken van gem. Beek als het POL 2014 van Provincie Limburg. Volgens het POL 2014 zijn ontwikkelingen in de bronsgroene gebieden mogelijk onder voorwaarden van financiële of fysieke compensatie en bestuurlijke afweging. De eerste twee van deze voorwaarden (financiële en fysieke compensatie) zijn beide onderdeel van onderhavig plan; de bestuurlijke afweging dient gemaakt te worden door o.a. gemeente Beek en de provincie Limburg. Verder is het Rijk momenteel de invoering van de nieuwe Omgevingswet aan het voorbereiden waarmee het stelsel aan wet- en regelgeving omtrent omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen gaat wijzigen. Er is nog veel onbekend over deze nieuwe wet en wat hiervan de implicaties zijn voor omgevingsvergunningprocessen en specifiek dit project. De verwachte invoering van de Omgevingswet staat momenteel op 1 januari 2022. Wij plannen overigens om vóór die datum de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Beek ingediend te hebben, welke dan onder de huidige WABO in behandeling genomen zal worden.

Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud? Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
Een koppeling van dit project met recreatie en educatie en onderhoud zijn in principe twee aparte aangelegenheden. Aan de zonneweide moet periodiek onderhoud gepleegd worden (zowel correctief als preventief), maar ook moet er voortdurend terreinbeheer plaatsvinden (o.a. groenbeheer). Waar mogelijk willen we lokale ondernemers hiervoor inschakelen.
De koppeling van dit project met recreatie en educatie vindt zijn uiting in de vorm van o.a. rustpunt met bankje en informatieborden en mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten (zie pagina 23 van presentatie tijdens info-avond d.d. 19-4-2021).

Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen? Ik neem aan van wel, ik in ieder geval ook!!!!!
Ja, wij zijn bekend met de gaande discussies en meningsverschillen die hierover bestaan. Uiteindelijk streven wij allen naar een gezonde natuur, klimaat en leefomgeving. De energietransitie is een essentieel onderdeel in de waarborging hiervan. Om deze reden besteden wij als ontwikkelaar veel aandacht aan de omliggende natuur en geven wij gehoor aan terugkoppeling uit de maatschappij.

Op sheet 1 zagen we bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek, waarom liggen daar nog geen panelen op?
De daken van de bedrijfsgebouwen van fam. Roebroek worden momenteel bekeken voor zonnepanelen in samenwerking met de Beekse Energie Coöperatie in de vorm van een postcoderoosregeling waarbij mensen uit de buurt zelf kunnen mee-investeren in dit project en dus mede-eigenaar kunnen worden van die zonne-installatie en dus ook zelf de voordelen kunnen ervaren. De haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht, waarbij de plannen hiervoor steeds concreter worden.

Als er op enig moment geen overheidssubsidie uit belastinggelden meer wordt verstrekt, gaat de ontwikkeling van Solarpark Hoogkuil dan toch nog door?
Dat hangt in eerste instantie af van de dan geldende marktprijs voor de opgewekte elektriciteit. Als de overheidssubsidie voor dit soort projecten verdwijnt, betekent dat tegelijkertijd in feite ook dat deze subsidie niet meer nodig is en dat zonneparken dus ook zonder subsidie rendabel gemaakt kunnen worden; dat kan alleen als de opgewekte elektriciteit voldoende opbrengt in de markt. Op dit moment is de opbrengst van de opgewekte stroom nog te laag t.o.v. de kostprijs die het kost om deze stroom op te wekken. Vandaar de subsidie die dit verschil aanvult. Dus wat we nu kunnen zeggen: als de SDE++ zou verdwijnen, dan zou de ontwikkeling toch gewoon door kunnen gaan als de elektriciteitsopbrengsten in dat geval voldoende zouden zijn.

Het plateau van Schimmert, met name het landschap rond Catsop, is wellicht ook u bekend als het kerngebied van de voeding van het de bronnen in het Bunderbos. Hiervan vormen het bekken van het Seeckendaal en de Hoogkuil een zeer belangrijk onderdeel. Het natuurgebied met de aanduiding Natura 2000 heeft zijn unieke vegetatie en waarde te danken aan de bronnenzone in de hoge Maasdaloever. Rekening houdenn met het feit dat het hemelwater dat op het plateau van Schimmert neerslaat tientallen jaren nodig heeft vooraleer het als bron naar buiten treed, betekend dat een negatieve invloed van een verandering in het gebruik van het landschap zich pas tientallen jaren merkbaar zijn. Mogelijk in de vorm van een afname van de sterkte van de bronnen en dus van de kwaliteit van het zeer kwetsbare Natura 2000 gebied.
Is dit gegeven bij u bekend en in hoeverre zal het zonnepark het proces van het voeden van de bronnen beinvloeden ? U heeft namelijk aangegeven dat wordt gekeken naar een extra opvangbasin aan de noordzijde van het perceel. Dat betekend dat er ook rekening wordt gehouden met een grotetre afvoer via het Seecken daal, dus via de oppervlakt en niet door inzinking in de bodem (als voeding voor de bronnen)
Nog geen antwoord ontvangen.


Update 30 april 2021

Op donderdag 29 april heeft de gemeenteraad van Stein unaniem een motie aangenomen TEGEN de aanleg van een zonnepark aan de rand van haar gemeentegrens, in Catsop.
De motie werd geïnitieerd door de politieke partijen CMB en DOS en unaniem gesteund door alle partijen, hieronder de tekst en ondertekening van de motie.

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering d.d. donderdag 29 april 2021.

Onderwerp: Voorgenomen Solarpark Hoogkuil Beek (langs westkant A2 grenzend aan Catsop)

De gemeenteraad van Stein in vergadering bijeen d.d. donderdag 29 april 2021.

Constaterende dat:

- De gemeenteraad van Beek akkoord is gegaan met hun beleidsplan zonneweides

- Als een van de zoekgebieden het Sickendael, tussen Beek en Catsop, aangewezen en door de gemeenteraad van Beek akkoord bevonden is

- Dit Beeks grondgebied is maar eveneens de “achtertuin” van onze kern Catsop is

- Het perceel 15 ha groot is en men voornemens is dit vol te bouwen met 21000 zonnepanelen

- Er een procedure tot wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is

- Exploitant Solarpark Beek BV, projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV geen boodschap hebben aan de bezwaren en argumenten tot nog toe (schade voor flora en fauna, zichtschade mensen is kern Catsop, afwateringsprobleem vanuit betreffend hoger gelegen gebied richting Stein e.d.)

- Er naar alle waarschijnlijkheid meerdere plekken in Beek geschikt zijn voor deze bestemming (MAA, terreinen Rijkswaterstaat) maar deze nog niet voldoende zijn onderzocht

Overwegende dat:

- De aanzienlijke nadelige gevolgen grotendeels alleen voor rekening van Stein zijn.

- De gemeente Beek onvoldoende aandacht voor de grenssituatie heeft.

- Veel inwoners van Catsop zich via een petitie hebben uitgesproken tegen de aanleg van de zonneweide.

- Gezien het bovenstaande het belang van de gemeente Stein rechtstreeks betrokken is in de bestemmingsplan procedure wat ons tot belanghebbende maakt

Verzoekt het college om met het college van Beek in contact te treden, de grote gevolgen voor Stein duidelijk te maken, en hun als goede buren op te roepen om van deze plannen af te zien. Daarnaast alle mogelijke (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat genoemde zonneweide aangelegd wordt. Tenslotte wenst de raad op gezette tijden geïnformeerd te worden over de genomen stappen en de reacties daar op.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens alle raadsfracties,

Willem Thewissen (CMB) Peter Claessen (DOS) Eric Bours (CDA) Noud Claessens (Steins Belang) Frank Dassen (VVD) John Busing (Progressief Stein) José Ie (PvdA)

Foto onder, Google Maps: Misschien kan boer Roebroek om te beginnen zonnepanelen gaan leggen op zijn gigantische bedrijfsgebouwen! Voordat ie verderop prachtig landschap gaat ruïneren!

Roebroek bedrijfsgebouwen zonder zonnepanelen


Update 19 april 2021

Als u de online informatie avond door de ontwikkelaars van Zonneweide Hoogkuil Beek gemist heeft, kun u de herhaling alsnog HIER bekijken >

De uitnodiging was gedateerd op 6 april en werd pas op 16 april in de brievenbus bij de inwoners van Catsop bezorgd...Op die manier voldoe je wel aan eis van informatie en inspraak maar zorg je gelijk dat zo weinig mogelijk mensen ervan weten en deelnemen...

Hieronder de gestelde vragen door Guus Peters 

1. Wat is voor u de definitie van omwonenden ? waarom publiceert u wel een aankondiging van een info avond 19/4 2021 in een lokaal blad en informeert u de inwoners van Catsop pas op 16/4 dmv een huis aan huis brief. Opgemerkt dat dit gebied ook voor de inwoners van de kern Elsloo een belangrijk wandelgebied is, maar helemaal niet in kennis worden gesteld ?
2. Wanneer is de vergunningsaanvraag gepland en krijgen de inwoners van Catsop en Elsloo daar bericht van of wordt dat alleen in Beek gecommuniceerd ?
3. De gemeente Beek heeft in 2010 geparticipeerd in de uitvoering van IP Catsop (https://docplayer.nl/44560385-Landschapsplan-ip-catsop.html) en de uitgangspunten mee onderschrijft waarin het belang voor landschap en natuur van dit gebied wordt benadrukt . 10 jaar later wordt hetzelfde gebied door de gemeenteraad aangewezen als zoekgebied met voorrang. Daarbij geen openbaar maar een particulier belang dienende Hoe brengt u het in IP Catsop gestelde in overeenstemming met de aanleg van een zonnepark ter plaatse ? .
4. Een van de op jullie website https://solarpark.nl/faq geplaatste vragen is of er een hekwerk komt:
Antwoord: Vanuit veiligheid (spelende kinderen en grotere dieren) is een hek wenselijk (max. 2 m hoog). Verzekeraars eisen dit ook vanwege preventie van vandalisme en diefstal. Het streven is om het hek via begroeiing te onttrekken aan het zicht en dat kleinere dieren er door of onderlangs kunnen. Ideeën zijn welkom!
5 Wat is voor u de definitie van “grotere” dieren ? Wat zijn kleine dieren ? Is de das en de vos een groot of een klein dier ? Een hek zoals omschreven is m.i. zeker een blokkade voor de functie van het gebied als doorgangszone tussen Geleen en Maasdal zoals in IP Catsop omschreven is. Waarvan ook reeën en wilde zwijnen gebruik maken. Een hekwerk zal veel dieren richting doorgaande weg door het Seeckendaal “sturen” met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van het verkeer.
5 Hoe zit het met het foerageergebied van de dassen, die het hele gebied gebruiken en niet alleen de randen zoals in het plan geopperd is ?
6 Waarom word in het plan de dassenburcht niet op de juiste plaats ingetekend, een route getekend die de das niet volgt ?
7. In hoeverre is er rekening gehouden met toename van afvoer van het hemelwater via het Seeckendaal richting bebouwing van Catsop ? Het water zal waarschijnlijk minder in de grond kunnen zakken en tussen de schermen via stroompjes versneld afgevoerd worden met alle wateroverlast en erosie van dien .
9. Landschapsplan Zonnepark Beek 2019 heet nu Zonneweide Hoogkuil. Is het plan uit 2019 vervangen door een nieuw plan en zo ja. Zijn er inhoudelijke verschillen ? En zo ja. Welke ?
10 Indien de familie Roebroek Zonneweides als een bij hun bedrijf passende commerciële activiteit ziet, waarom worden dan niet eerst de daken van hun omvangrijke schuren belegd in plaats van op hun kostbare landbouwgrond. Dit omdat, ondanks het woord weide in de naam, dit geen agrarische activiteit is zoals u wel in het plan stelt, maar een industriële activiteit die op daken en industrieterreinen, vliegvelden etc .thuis hoort ?
11 Is uw plan niet in conflict met de nieuwe, door de provincie nog vast te stellen omgevingswet . Waarin stringenter omschreven wordt waar wel en niet zonneweides mogen komen, zoals in gebieden met de kwalificatie Bronsgroen en waarin de provincie een grotere rol in de toetsing van besluiten van gemeentes op het gebied van zonneweides zal krijgen ?
12 Kunt u me deze zin uit uw plan uitleggen, ik kan dit niet plaatsen. Hoe moet ik een zonnepark vertalen naar recreatie en educatief mbt het onderhoud ?
Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.
12 Bent u bekend met de maatschappelijke weerstand en discussie met betrekking tot zonneweides in kwetsbare, waardevolle landschappen ?


Update 26 maart 2021 / video met dank aan Stein Lokaal 

 

Piet Houben van Stein Lokaal in gesprek met Julie Meijers initiatiefneemster van de petitie "Geen zonnepanelen aan de grens van Catsop"
Inwoners van Catsop zijn bezorgd over plannen van de gemeente Beek om een zonnepanelenweide toe te staan in het Sickendael, tussen Beek en Catsop.Het terrein ligt aan de westkant van de A2, vlak achter tankstation Vossendal, en wordt nu gebruikt als landbouwgrond. De Catsoppenaren zien het Sickendael als hun eigen achtertuin, en zijn bang dat het landschap straks verandert in een zwarte vlakte.


Update 13 maart 2021 / foto's das: 123rf.com

Het is 5 voor 12 voor Catsop!
Het stadium dat de besluitvorming veranderd kan worden is al voorbij. De gemeenteraad van Beek is al akkoord gegaan met de aangewezen locatie voor een zonnepark nabij Catsop. Een eerder besluit voor Genhout werd terug getrokken na felle protesten uit het dorp. Als het maar lekker ver weg is van de kern Beek.
En exploitant Solarpark Beek BV,  projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV hebben ook geen boodschap aan de bezwaren en argumenten van Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN, gemeenteraad van Stein en de bevolking van Catsop en Elsloo. De zonnepark-partijen weten dat er nieuwe wetgeving aan komt die een spaak in de wielen zou kunnen steken en sowieso stopt de subsidieregeling per 2025, vandaar die haast. 
Ze proberen de boel te sussen door te stellen dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de natuur en het uitzicht.

Diezelfde partijen doen ook voorkomen alsof de race al gelopen is, maar niets is minder waar: de vergunning moet nog aangevraagd worden en daarna kan ook pas bezwaar gemaakt worden door bewoners en natuur- en milieu instanties. Kortom, men staat met 1-0 voor maar de wedstrijd is nog niet afgelopen!

Teken hier de petitie tegen de aanleg van het zonnepark bij Catsop >

Poen, dassen en politiek
Van die 15 ha wordt 10 ha met zonnepanelen belegd en het zonnepark wordt omzoomd met bomen en struiken. Voor Roebroek gaat het om veel geld; met de verpachting van 10 hectare grond zijn minimaal 60.000 euro per jaar gemoeid en dat jaar na jaar! En daar hoeven ze helemaal niks voor te doen.

Het gaat alleen maar om poen, heel veel poen.... en laat dat nou toevallig ons belastinggeld zijn! De overheid strooit zo kwistig met subsidies dat rendementen tot 15% per jaar geen uitzondering zijn. Van de zonneparken in Nederland is maar liefst 80% in handen van buitenlandse investeerders; vaak kopen die de boel op nadat de zonneparken gerealiseerd zijn (Bron: AD 16.01.2021)

Zodoende kom je klaarblijkelijk in de verleiding om "creatief te informeren" over fouragerende dassen en ga je ook je politieke voelhorens inzetten. 
In de krant van 4 maart suggereert eigenaar Guus Roebroek dat de dassen in het Sickendael blijkbaar allergisch zijn voor zijn perceel want ze lopen daar volgens hem mooi omheen. Volgens het IVN is niets minder waar: de dassen gebruiken alle percelen als foerageergebied... ook dat van Roebroek! Aan weerszijden van zijn perceel ligt zelfs een faunatunnel voor o.a. de dassen.
Volgens de familie Roebroek is het gebied een akkerbouwgebied en géén natuurgebied zoals gesteld wordt door het IVN en Julie Meijers, actieleidster uit Catsop én gemeenteraadslid in Stein.  

Mevrouw Roebroek is gemeenteraadslid in Beek, fractieleider voor de VVD. Maar ze heeft zich van stemming onthouden toen de gemeenteraad over de plangebieden voor zonneparken stemde. Ze was ook geen lid van de werkgroep Energietransitie. Maar natuurlijk had zij als raadslid en eerder als commissielid wel voorkennis van zaken; zij is al langer dan 20 jaar politiek actief in Beek.

Lees artikel De Limburger 04.03.2021 >  "Bewoners Catsop maken zich zorgen"

Lees artikel De Limburger 10.03.2021 >  "Bezwaren uit Catsop lijken minder succesvol dan het protest uit Genhout"

Lees artikel Algemeen Dagblad 16.01.2021 >  "Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies en winsten zonneparken"

Lees artikel De Volkskrant 17.09.2020 >  "Akkerbouwer wordt zonneboer"

Lees artikel Trouw 25.06.2018 >  "Ecologen: zonneparken funest voor de natuur"

Lees RTV Noord 03.08.2020 >  "Hoe lang blijven subsidies voor wind- zonneparken nog nodig?"

Installatie Journaal 13.06.2019 >  "Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken"

Studie Wageningen Universiteit: grote grondgebonden zonneparken beinvloeden bodem en bodemleven nadelig
Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Lees verder >

elsloo zonnepark das bedreigd

De das: foto 123rf.com

topografie 02

Pikant detail
Hieronder een fragment uit een rapport "Integraal Project Catsop" opgesteld door de Provincie Limburg, de gemeente Stein en notabene de gemeente Beek. Op de voorgrond van de foto het perceel waar het zonnepark voorzien is. Let op de begeleidende tekst boven de foto! "Handhaven" is een werkwoord dat aan duidelijkheid NIETS te wensen over laat!

Elsloo Sieckendaal

Uitgangspunten Integraal Project Catsop
Het is de bedoeling om verschillende doelen zoals natuur, landschap, recreatie, archeologie/cultuurhistorie, hemelwater- en erosieproblematiek en de landbouw in samenhang te realiseren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar win-win situaties.
IP Catsop wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren. Concreet voor IP Catsop betekent dit dat er onderzocht wordt hoe de ecologische verbinding tussen het Bunder-/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek.

> Hier de presentatie van IP Catsop 

> Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 2014

 Zoals u op de bovenstaande foto kunt zien, is de betreffende locatie tussen Hoogkuil en Sickendaelstraat terecht aangemerkt als de "Poort naar het Heuvelland". Een titel in een rapport waar Beek zo trots op is (of eigenlijk was) dat ze zelfs borden met die tekst lieten plaatsen.... 

Vanaf de hoogte heeft men een fraaie doorlijk richting België. De locatie waar de aanleg van het zonnepark is voorzien ligt in een gebied van zeer hoge landschappelijke waarde en vandaar is het onderdeel van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Reeën en dassen o.a. hebben daar hun leefgebied. De aanleg van het zonnepark zal de landschappelijke kwaliteit van het gebied onherroepelijk aantasten. Ook zal de aanleg toerisme en recreatie gaan schaden: mensen zullen het gebied aanzienlijk minder mooi gaan vinden.

En hoe zit het met de afwatering in het gebied als daar een gigantisch zonnepark ligt? Bij hevige regenval wordt de Sickendaelstraat nu al bijna een kolkende rivier. Wat gaat dat worden als een groot stuk grond straks veel minder water kan opnemen?

Volgens de Zonnevisie van Natuur en Milieufederatie Limburg dienen eerst alle mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen in BEBOUWD gebied benut te worden en daar is amper een aanvang mee gemaakt. In Beek en Stein zijn vele "hectaren" daken van bedrijfsgebouwen nog niet voorzien van zonnepanelen. Waarom dan een van de mooiste plekken aan de poort naar het Heuvelland opofferen aan winstbejag en subsidiejagers?!

Kaart: Landschap en Cultuurhistorie in opdracht van Provincie Limburg 13.08.2019 (klik voor vergroting)

De voorziene locatie voor het zonnepark ligt in het gearceerde gebied en dat is aangemerkt als "Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg"

Provincie Limburg kaart 10 landschap en cultuurhistorie geconsolideerd 1

Stop met zonneparken
Juist nu de emoties in Elsloo en Catsop hoog oplaaien, pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving om te stoppen met het aanleggen van zonneparken.Stop met het bouwen van zonneparken en in te zetten op zonnepanelen op daken. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. Lees zijn artikel op nos.nl >

Laat de gemeente Beek en ook andere gemeenten eerst eens beginnen met het leggen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. In Beek bijv. bovenop Makado en overdek daar alle parkeerplaatsen met zonnepanelen. De bedrijfsgebouwen bij het vliegveld en natuurlijk het vliegveld zelf. Helemaal vol leggen, dan gaat dat voor het eerst sinds 1945 ook geld opleveren en de omwonenden zijn verlost van overlast.

zonnevelden 513dBrMJ 5w unsplash


Update 08.02.2021

Politieke partij Progressief Beek in de raadsvergadering van 4 februari 2021 ( Bron Facebook)
Zonneparken. Daar ging het donderdag over in de raadszaal.
De inbreng van Progressief Beek:
# Het klimaatprobleem is urgent, ga aan de slag en lobby meer voor zonnepanelen op het vliegveldterrein
# Motie: Draagvlak is voor Progressief Beek topprioriteit. Beleidsplannen kunnen veel willen, maar de burger bepaalt het succes van de energietransitie
# Enkele zonneweides in het buitengebied zijn simpelweg nodig, maar laten we daar heldere maxima aan stellen. Dat verwoorden we in ons amendement. 

 


Update 31.01.2021

Het dossier "Geen Zonnepark in Catsop" blijft helaas actueel. Nu is DOS-raadslid Julie Meijers een petitie gestart om de gemeente Beek te weerhouden om medewerking te verlenen aan de aanleg van een zonnepark ( "zwarte weide" zoals zij het noemt) aan de rand van Catsop. Hieronder haar oproep om de petitie uiterlijk 4 februari a.s. te ondertekenen. U vindt de petitie HIER > DOEN !

Inwoners, omwonenden en andere betrokkenen van Catsop constateren dat de aanleg van een zogenaamde ‘zwarte weide’ tegen het buitengebied Catsop een inbreuk op het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maakt en dat schaarse natuur in deze regio wordt opgeofferd.
Genhout en omstreken wordt waarschijnlijk WEL uitgesloten van zonnepanelenweides. 'Stop maar weg aan de grens van de gemeente'.
Het lijkt hier dus voor Beek niet om de bescherming van het landschap te gaan maar om de weg van de minste (politieke) weerstand.
De ondertekenaars van de petitie verzoeken aan de gemeente Beek om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een zonnepanelenweide tegen het buitengebied Catsop aan.

Maar ik neem aan dat de raadsfractie van DOS en overige fracties die de natuur hoog in hun vaandel hebben staan, ook een politiek statement gaan afgeven tegen de aanleg van zonneparken in groengebieden en nabij de kernen. Laat ze beginnen met de aanleg van zonneparken op alle bedrijfsgebouwen, op Chemelot locatie, op Maastricht-Aachen Airport in plaats van asfalt voor vierderangs vliegtuigen uit Oost-Europa en Azië. Dan gaat het vliegveld voor het eerst sinds 1945 eindelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de schatkist leveren.


17 september 2020

Julie Meijers (raadslid DOS Stein) spreekt namens de inwoners van Catsop in bij commissie Grondgebiedzaken van de gemeente Beek.

Geachte voorzitter en leden van de commissie Grondgebiedzaken,

Op 17 september heb ik ingesproken in uw gemeenteraadsvergadering aangaande het omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek.

Uit de openbare besluitenlijst van deze vergadering citeer ik het volgende: “In de tweede termijn vraagt de heer Theuns aan de andere fracties om het bronsgroen onderzoeksgebied uit te sluiten van het onderzoeksgebied. Na schorsing verzoekt de raad unaniem om dit stuk aan te houden opdat de raadswerkgroep energietransitie gehoord kan worden’’. Einde citaat.

Voor de mensen uit Catsop die ik vandaag wederom vertegenwoordig, was dat een signaal dat u wilde bekijken op welke wijze gezocht kan worden naar draagvlak en betrokkenheid van de inwoners in uw eigen gemeente, maar ook bij de inwoners van uw buurgemeente.

Vandaag spreekt u in deze commissie wederom over zonneparken en staat het omgevingsbeleid op de agenda. Na bestudering van de stukken heb ik vooralsnog moeten constateren dat deze geen wijzigingen bevatten. Dat roept bij mij de vraag op wat met de opmerkingen van mij maar ook uw gemeenteraad zijn gedaan. Was het niet ook uw bedoeling dat er gezocht zou worden naar de dialoog over de ontwikkelingen rondom zonneparken? Ik kan u in ieder geval melden dat deze dialoog voor de zoveelste keer niet heeft plaatsgevonden met degenen die geconfronteerd worden met de ontwikkeling op de locatie aan het Sickendael. Heel politiek Nederland heeft de mond vol over de nieuwe omgevingswet. Een wet waarin participatie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen meer centraal staat dan ooit voorheen.

Voor mij blijven de argumenten overeind zoals ik die in september ook aan u heb kenbaar gemaakt.

Ik constateer ook dat er in tweede instantie wederom niet wordt geluisterd naar de inwoners die op 8 juli 2020 tijdens de inwonersbijeenkomst het volgende hebben aangegeven: “Weerszijden Sickendael, gebied prachtig, niet doen”. Dit haal ik uit pagina 76 van de voorliggende stukken van vanavond. Wat doet u met deze reactie?

In het voorliggend stuk citeert u het volgende uit het POL 2014: “Voor de bronsgroene landschapszones is het van belang de kernkwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap te beschermen”. Bent u het met de inwoners van Catsop eens dat inpassen niet hetzelfde is als beschermen? Of volgt u het college, of moet ik zeggen de raadswerkgroep, in deze vreemde redenering? Nergens wordt namelijk onderbouwd hoe deze inpassing vorm zou moeten krijgen. Wat is er nu daadwerkelijk in de afgelopen vier maanden aangepast? Kunt u het mij vertellen? In de vandaag voorliggende stukken is hierover niets opgenomen.

Nogmaals ben voorzichtig met het aanwijzen van zoekgebieden in gemeentelijke grensgebieden. Probeer beleid in die gebieden met elkaar af te stemmen. Er wonen simpelweg geen Beekse inwoners aan de kant van de autosnelweg waar ik vandaag wederom over spreek.

Verder wil ik u ook wijzen op de recente ontwikkelingen in Provinciale Staten waar gediscussieerd wordt over de wenselijkheid van bepaalde locaties met betrekking tot zonne-energie in het buitengebied. Heeft u zich als commissie en raad ervan kunnen vergewissen op welke manier de door u voorgestelde locaties aansluiten bij het provinciaal beleid?

Bedenk u eens commissieleden, is dit een rituele dans. Is dit ‘participatie’ voor de vorm. U bent weliswaar vertegenwoordiger van de gemeente Beek, maar ik doe een klemmend beroep op u om de inwoners van uw buurgemeente serieus te betrekken.


18 juni 2020

Daar waar we bijna een jaar geleden nog blij waren dat de plannen van de gemeente Beek om zonneweides/parken aan te leggen in buitengebieden, moeten we nu opnieuw vrezen dat die plannen weer uit de ijskast gehaald worden. Een van de zeven voorziene locaties betreft Beeks grondgebied aan de grens met Catsop, nabij tankstation Vossedal aan de A2, waar in het eerste plan ca. 32.000 zonnepanelen de horizon zouden gaan vervuilen.

De Steinse politieke partij DOS heeft al aangegeven liever geen zonnepark nabij Steins grondgebied te zien verrijzen. "Liever niet"  is toch wel het understatement van het jaar...

Op woensdag 8 juli vindt een informatieavond plaats in het Beekse gemeentehuis over de voorziene locaties.
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners laten weten wat zij van de gekozen locaties vinden. Op de avond zijn ook wethouder Hub Schoenmakers (klimaat) en diverse raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de avond verplicht en zijn er tevens maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via o.v.v. Informatieavond zonneparken.

Lees meer in De Limburger van 18 juni 2020 >


Plan zonneweide Catsop in de ijskast
En hopenlijk voor altijd....

17 juli 2019

Een particulier initiatief was voornemens om op Beeks grondgebied, een akker tussen A2 en Catsop, een zonneweide met 32.000 panelen aan te leggen.

Dit plan aan de Elslose kant van de A2 is niet alleen slecht gevallen in Catsop vanwege het verwachte aanzicht en maar ook bij de gemeente Stein, die het typische landschap tot haar cultuurhistorisch erfgoed rekent.

Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Omgeving) zei 4 juli in de raadsvergadering blij te zijn dat Beek dit plan voorlopig in de ijskast had gezet. Hij wees op de bezwaren van omwonenden en de gewijzigde denkrichtingen die samenkomen in de RES en het collegeprogramma van de provincie.

Het college van Beek heeft dit besluit voorlopig uitgesteld omdat B en W nog werken aan een beleidsstuk waarin mogelijke locaties voor zonneweides worden aangewezen. 

Maar niet alleen is de ruimte in het buitengebied afgenomen waar zo'n zonneweides geprojecteerd kunnen worden, maar tevens is de maatschappelijke draagkracht voor die ondingen gelukkig fors afgenomen.
Ook moet een en ander afgestemd worden met buurgemeente Stein, want de inwoners van Catsop kijken straks uit op de zonnepanelen... alhoewel, door de schittering zal er niet veel meer dan dat te zien zijn.

Zo'n project moet ook nog eens getoetst worden binnen de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES).
Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten kunnen voorstellen doen om de doelstellingen van het Energieakkoord tijdig te halen. Ook provincie, Enexis en waterschap zitten aan de overlegtafel.

Misschien is het een idee om het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen: een dubbele score voor mens en milieu !

Lees verder in De Limburger van woensdag 10 juli 2019 >

Achtergrondinfo

07.01.2021 Bron: WijLimburg

Volgens de website electrifytheworld komt er in 2021 een wegdek met geïntegreerde zonnecellen op Chemelot. Het innovatieproject Rolling Solar werkt aan de ontwikkeling van opschaalbare, betaalbare en betrouwbare zonnewegen.
Vanaf 2021 wordt daarom op Chemelot een proefwegdek in gebruik genomen. In de proef worden zowel kristallijn silicium- als dunnefilmzonnecellen getest op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid.

Geïntegreerde PV
Steeds meer gemeentes en provincies geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken bij bedrijven en particulieren in plaats van het bouwen van zonneparken. Ook geïntegreerde PV heeft de toekomst. PV is de afkorting van ‘Photo Voltaic’. ‘Photo’ betekent licht en ‘voltaic’ staat hier voor stroom. Er is geen verschil met zonnepanelen. Zo wordt alle ruimte benut en de energie opgewekt waar het wordt gebruikt. PV-geïntegreerde trottoirs, fietspaden en wegen bieden enorme kansen, ook omdat alleen zonnepanelen niet genoeg zijn. Zelfs al ligt er op elk dak in Nederland zonnepanelen, is dat nog steeds onvoldoende om de energietransitie te verwezenlijken.

Financiering
De proef wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De bouw is in volle gang en zal in 2021 operationeel en klaar voor uitvoerig testen zijn.

Onderdeel van het project is de realisatie van een demonstrator in de vorm van een wegdeel dat uitgerust is met diverse PV-technologieën. Het project moet resulteren in een verlaging van de kosten van zonnewegen door het gebruik van flexibele, minder kwetsbare dunnefilmzonnecellen en een effectieve integratie en is bedoeld om op te schalen. Gezien het wegoppervlak van Nederland is het potentieel enorm.

 • Laatste update op .

Natuurgebieden Grensmaas afgesloten voor publiek vanwege hoogwater

Vanwege hoogwater sluiten Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer verschillende natuurgebieden langs de Maas tussen Thorn en Maastricht, en rond de Maasplassen bij Stevensweert (Molenplas), Ohé en Laak en Thorn (Koningssteen) dit weekend af voor bezoekers. Dit gebeurt uit voorzorg, als het water zakt wordt de situatie opnieuw bezien. Nu de terreinen volstromen met water, blijft er steeds minder ruimte over voor de aanwezige grote grazers en talloze andere dieren. Zeker nu veel mensen in Coronatijd ontspannen in de natuur, wordt het dan té druk. Dat kan tot leiden tot stressvolle situaties bij de dieren waardoor ze onvoorspelbaar gedrag richting bezoekers kunnen vertonen.

De Grensmaas is het leefgebied van vele soorten dieren, zoals reeën, wilde zwijnen, hazen en konijnen, maar er lopen ook grote grazers. Vanwege het hoge water zijn de dieren gevlucht naar hogere delen van het natuurgebied waar ze dicht op elkaar staan en gevoelig zijn voor verstoring. Het is belangrijk om dit leefgebied te beschermen en de dieren rust te gunnen. Het is daarom niet gewenst dat er ook nog recreanten komen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vragen mensen daarom begrip voor deze maatregelen en de dieren hun rust te gunnen.

Verplaatsen grote grazers
De meeste grote grazers hebben al vaker hoogwater meegemaakt en maken zich er niet druk om. Ze zoeken in de uiterwaardennatuur de laatste droog gebleven, hoge randen en koppen op. Meestal doen ze dit uit eigen beweging en soms met een beetje hulp van de beheerders. Boswachters en vrijwilligers zijn al een paar dagen in de weer om kuddes Konikpaarden en Galloway-runderen uit enkele oevergebieden van de Grensmaas te verplaatsen naar veiligere hoger gelegen delen. De paarden en runderen staan nu op een veilige plek met voldoende voedsel. Onze boswachters en vrijwilligers houden de dieren goed in de gaten.

Bron en foto's: Natuurmonumenten

 

 • Laatste update op .

Jongen (16) uit Stein aangehouden wegens opruiing op social media

De politie heeft vrijdag 29 januari 2021 een 16-jarige jongen uit Stein gearresteerd wegens het plaatsen van opruiende teksten op social media. De teksten die hij heeft geplaatst zijn niet vrijgegeven. De politie waarschuwt nogmaals geen opruiende teksten te plaatsen, want er vindt controle en daarna mogelijk arrestatie plaats.
Na verhoor op het politiebureau kon de minderjarige weer naar huis, met een gedragsaanwijzing op zak.
Het is niet bekend of de jongen betrokken was bij de rellen in Stein op 23 en 24 januari.

 • Laatste update op .

Info hoogwater Maas

Foto Guus Peters boven: een blik op de Maas vanaf uitkijkpunt Op de Berg in Elsloo, eind januari 2021

Hieronder een foto van de weg van Elsloo naar Oud-Geulle op zaterdag 30 januari 2021. De Maas is weer buiten haar oevers getreden, maar dat zorgt nu, na de Maaswerken  alleen voor overlast en niet tot echte schade zoals voor het laatst in de 80-er en 90-er jaren. "De Maas is nu weer een echte rivier" concludeert een van de vele kijkers. Foto Ermindo Armino in De Limbruger (embed)

De Maas is een rivier die sterk reageert op neerslag in de Belgische Ardennen en Noord-Frankrijk. Bovendien is de rivier relatief kort, hetgeen tot gevolg heeft dat het water Nederland binnen enkele uren bereikt. Veel regen in Frankrijk en België kan in korte tijd zorgen voor hoogwater in de Maas. 

De Maas in Limburg stijgt sneller dan vrijdagochtend 29 januari 2021 werd verwacht. Vrijdag begon met een stroomafvoer van 1350 kuub bij Maastricht, en Rijkswaterstaat verwachtte een geleidelijke stijging naar 1400 tot maximaal 1750 kuub komende zondag. Maar het gaat sneller, laat Rijkswaterstaat vrijdagavond weten. Rond 22.00 uur bedroeg de stroomsnelheid al ruim 1600 kuub, en de komende 36 uur blijft de afvoer rond de 1750 kuub schommelen.
Dat heeft alles te maken met de regen in het stroomgebied van de Maas en de smeltende sneeuw in de Ardennen. In een aantal zijrivieren In België is een tijdelijke topstand bereikt, maar de Ourthe en de Lesse stijgen nog. Dat leidt tot een hogere topstand dan vrijdagochtend was voorzien.

Volgens de nieuwste prognose van Rijkswaterstaat zet in de loop van zondag een geleidelijke daling in tot 1500 kuub. Maar de dienst waarschuwt dat afvoeren lager dan 1000 kuub tot midden volgende week niet te verwachten zijn. Bron: De Limburger 29.01.2021 Lees verder >

Hier kunt u de actuele waterstanden volgen »»  

Hoogwater Maas 2010 © Foto Gemeente Stein

Foto Gemeente Stein

Tegenwoordig wordt de waterhoogte van de Maas gemeten bij peil Sint Pieter. In de gemeente Stein rekenen we dat om naar de waterstand bij Elsloo. Op het moment dat er hoogwater is, is er een regionaal informatienummer waar inwoners terecht kunnen met vragen. Voortaan wordt ook alle informatie over hoogwater Maas door de gemeenten, Rijkswaterschap en Waterschap Roer en Overmaas gezamenlijk naar buiten gebracht.

Download folder hoogwater Stein 2011 Daarin informeert de gemeente bewoners over wat zij kunnen doen bij dreigende waterstanden in de Maas.
Vragen en antwoorden over hoogwater Stein

Na het laatste hoog water in 2011 zijn de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Stein en Sittard-Geleen, samen met Rijkswaterstaat en het Waterschap Roer en Overmaas, om tafel gegaan en hebben de communicatie op elkaar afgestemd. Er is gezamenlijk informatiemateriaal gemaakt en de processen in hoogwatertijd zijn beter op elkaar afgestemd. De informatie tijdens hoogwater wordt nu gecoördineerd in het Meld- en Coördinatiecentrum van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in Maastricht. De Maasgemeenten gebruiken die centrale informatie vervolgens om eigen inwoners te informeren. Ook voor de pers komt er een centraal informatienummer. Dit levert tijdswinst op en alle overheden gebruiken dezelfde informatie.

 • Laatste update op .

Stein scoort hoog in landelijke financiële benchmark

Recent is door BDO de benchmark Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Hierin stond de vraag centraal hoe het is gesteld met de financiële positie van gemeenten. In het onderzoek is de jaarrekening van 2019 gebruikt. Gemeente Stein scoort in dit onderzoek het rapportcijfer 9 en komt daarmee op plaats 40 in de categorie gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

Rapportcijfer
Dit rapportcijfer is gebaseerd op een analyse van solvabiliteit, gecorrigeerde netto schuldquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Zowel het gemiddelde cijfer in deze categorie als het landelijke gemiddelde komt uit op een 7,8. Het hogere cijfer van Stein komt voort uit een positief verschil op de ratio’s gecorrigeerde netto schuldquote, grondexploitatie en structurele exploitatieruimte.

Financiële opgave
Wethouder Wingelaar (Financiën): ’Het is natuurlijk mooi om te horen dat we zo hoog scoren in dit landelijk onderzoek op basis van cijfers van 2019. Dat zegt iets over de manier waarop wij zaken aanpakken. Maar dat neemt niet weg dat ook wij de komende jaren voor een stevige financiële opgave staan. De sterk oplopende kosten binnen het sociaal domein, denk aan Jeugdzorg en Wmo, liggen daar onder andere aan ten grondslag. Ook de gevolgen van de coronacrisis zullen voelbaar zijn. Maar een stevige financiële basis is ons vertrekpunt.’

Benchmark 2018
In 2020 werd eenzelfde benchmark gehouden, maar dan op basis van de jaarrekening 2018. Daar scoorde de gemeente Stein het rapportcijfer 8.

Stein, vrijdag 29 januari 2021

 

 • Laatste update op .

Waarom braken er rellen uit in het gemoedelijke Stein, of all places?

Bron, foto (embed) Dagblad Trouw, Johan van Heerde 30.01.2021

Wat doet het Limburgse Stein in het rijtje van plaatsen waar vorig weekend rellen uitbraken? Op zoek naar antwoorden in de Westelijke Mijnstreek, waar saamhorigheid, gezelligheid, vergrijzing, onvrede en jongerenproblematiek hand in hand gaan.

Kaarslicht flikkert in de Drossaert Jonker van Kesselstraat in Stein. Het is deze woensdagavond waterkoud, maar dat weerhoudt overburen An Verjans (40) en Ine Plum (68) er niet van om op straat in stilte te protesteren. “Ik heb nog nooit zoveel politieauto’s gezien, het was heel eng”, zegt Plum. Ze heeft haar kookschort nog om, het eten moet wachten voor dit statement. “Aso’s zijn het.”

Lees verder in Trouw >

Avondklokrellen: De roep om strenge straffen klinkt, maar zo simpel is dat nog niet
De rellen van deze week riepen veel emotionele reacties en een roep om strenge straffen op. Landsbestuur, Openbaar Ministerie en politie beloofden veel, maar kunnen ze hun beloftes wel waarmaken? Krijgen alle relschoppers hun verdiende loon? En zullen ze de portemonnee moeten trekken om de schade te vergoeden?

Lees verder in De Limburger van 30.01.2021 >

De eerste verdachte in Limburg van opruiing staat vrijdag 29 januari voor de rechter voor het oproepen tot het in brand steken van een politiebureau. Versneld straffen van opruiers en relschoppers die in Limburg politie en winkels belaagden tijdens de avondklok en het geven van zogeheten gedragsbeperkingen moet herhaling voorkomen.

Lees verder in De Limburger van 29.01.2021 >

 • Laatste update op .

Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn?!

Vragen of men gevaccineerd is of dat men besmet is (geweest), mag sowieso niet. Deze gegevens zijn ook medische persoonsgegevens, en dit registreren (in bijvoorbeeld personeelsdossier) is dus problematisch. Toestemming vragen aan personeel kan per definitie niet, want werknemers voelen zich niet vrij daarop te antwoorden. Plus: toestemming mag worden geweigerd zonder consequenties, dus wat ga je doen als een werknemer ‘nee’ zegt?

Lees verder op blog ict-jurist Arnoud Engelfriet en de tientallen reacties >

 • Laatste update op .

Mea Culpa (en tot ziens?!)

Vrijdag 15 januari 2021 viel dan toch eindelijk het kabinet Rutte III. Het had al veel eerder kunnen (en moeten) gebeuren: bij de uitgebleven afhandeling van aardbevingschade in Groningen, bij de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, bij de herziening van het pensioenstelsel (door de strot geduwd bij onmachtige vakbonden), bij de ongestructureerde aanpak van de Coronacrisis (de grote concerns worden goed geholpen, maar horeca en winkeliers zitten met de gebakken peren). Maar uiteindelijk viel het kabinet over de Toeslagenaffaire Kinderopvang, met dank aan Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA) Twee echte volksvertegenwoordigers, de laatsten der Mohikanen. 

 

Thijs de Boer schrijft in Vrij Nederland: Tienduizenden mensen onterecht van fraude beschuldigd, hun levens systematisch de vernieling in geholpen, huisuitzettingen, loonbeslagen, duizenden kinderen die in armoede moesten opgroeien, gebroken huwelijken, zelfmoordpogingen, de Tweede Kamer die werd voorgelogen, zwartgelakte dossiers, talloze ambtenaren, bestuursrechters, Kamerleden en bewindslieden die toen het erop aankwam de andere kant opkeken of zelfs moedwillig doorgingen met het afknijpen van onschuldige burgers, en tot overmaat van ramp de systematische weigering de gedupeerden snel en ruimhartig tegemoet te komen. Een betere reden om collectief af te treden is niet te verzinnen, zou je zeggen.

"Mea culpa" is nu het devies
... tenminste zo denken ze er mee weg te komen. Asscher (PvdA) zag de bui hangen en trok zich terecht helemaal terug uit de politiek. Een dag later deed Wiebes (VVD) dat ook, want onder zijn verantwoordelijkheid is de Belastingdienst ooit de jacht op "fraudeurs" gestart. Hij is misschien niet de architect, maar het gebeurde wel mede in zijn opdracht en onder zijn neus. Wiebes leed er volgens ingewijden echt onder, hij is dan toch blijkbaar geen echt epoliticus want dan was het wel langs hem afgegleden. Rutte heeft volgens alles geen poging ondernomen om hem binnen boord te houden. Kwam hem ook wel goed uit eigenlijk, ook een VVD-er die opstapt nadat PvdA-er Asscher dat doet. Een goed signaal in aanloop naar de verkiezingen. En bovenal leidt het de aandacht af van de hoofdverantwoordelijke, stemmenkanon Rutte zelf.
Na 6 jaar pakt Wiebes zijn biezen met als laatste woorden "ik voel me niet mede-schuldig maar wel heel erg mede-verantwoordelijk" En zo denkt de meerderheid van het kabinet er blijkbaar ook over en gaat straks na de verkiezingen gewoon door, alsof er niets aan de hand is. Pluche plakt.

  

Foto Eric Wiebes: Rijksoverheid/GUUS SCHOONEWILLE (embed)

Wiki Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher

Wiebes akkefietjes
Wiebes nam in 2014 maar al te graag het stokje over van Frans Weekers (VVD) staatsecretaris van Financiën in kabinet Rutte I. Die vertrok na aanhoudende kritiek op zijn functioneren in het dossier "Belastingdienst" die 100.000 burgers dupeerden door achterstand in de afhandeling van Zorg- en Huurtoeslagen. Overigens in 2013 overleefde Weekers al tenauwernood een motie van wantrouwen (ingediend door Pieter Omtzigt!) vanwege de "Bulgaren"-affaire. De Bulgaren-affaire: grootschalige fraude door Bulgaren (en ongetwijfeld ook andere handige balkanbandieten) die met nep-adressen jarenlang Zorg- en Huurtoeslagen opstreken. Zowel Weekers als de toenmalige minister van Sociale Zaken Asscher, daar is ie weer, bleken al een jaar van deze fraude te weten, maar deden niets. Opvallend dat de drie betrokkenen over de affaires met de belastingdienst zeggen dat ze nooit meer dan een "halve" memo over de problemen onder hun neus hebben gekregen. Tussen de ministers en de ambtenaren zit, zoals ook in elk groot bedrijf, een "sturende" tussenlaag: managers die vooral aan zichzelf denken "hoe kan ik met zo weinig mogelijk energie zolang mogelijk en zoveel mogelijk verdienen". Men weet dat ze er zijn, maar krijgt er geen grip op. 

Wiebes was al eerder in opspraak: in 2016 informeerde hij de Tweede Kamer bewust niet over de problemen en overschrijdingen bij de vertrekregeling voor werknemers bij de Belastingdienst. Toen was daar de Bulgarenaffaire net achter de rug en de Kinderopvang-Toeslagenaffaire al in ontwikkeling: dus busladingen ambtenaren met goede dossierkennis -en zeker over de foute dossiers- werden met overvloedige gouden handdrukken naar de uitgang gereden! Op dat moment tekenen die ook voor zwijgplicht, dus daar hoor je nooit niks meer van. Opgeruimd staat netjes!

Ook in zijn laatste functie als minister van Economische Zaken en Klimaat (alleen die combinatie al...dat kan niet goed gaan) bakte Wiebes er niks van en joeg hij in 2019 heel Groningen tegen zich in het harnas door gemaakte beloftes niet na te komen.  

 

Over de rode loper of...
En de grote baas zelf? Rutte lacht effe niet meer, maar probeert schuldbewust over te komen en legt de verantwoordelijkheid bij het zittende kabinet, zo gaat dat nu eenmaal. Altijd is een groter geheel het schuld bij Rutte, nooit eens de hand in eigen boezem steken: hij is als enige al 10 jaar verantwoordelijk! Een paar dagen geleden vond hij het nog onzin om af te treden. Hij vond het zelfs "een gepasseerd station". VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, de Brabantse feestneus valt hem bij.
Maar deze vrijdag 15 januari 2021 gaat Rutte toch breed lachend op z'n fietsje naar de koning om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Je ziet hem twijfelen of hij bij het paleis over de rode loper naar binnen gaat... of toch maar via de personeelsingang?

Afwijkend kleurtje? Vreemd accentje? Geen werk? Verdacht!
De kern van het hele Toeslagenprobleem ligt besloten in de genen van de VVD. Het VVD verhaal is overzichtelijk: het individu is de heilige maagd, commercie de weg naar het paradijs en elk pleidooi voor solidariteit de oproep van een duivelsgebroed. Wie succesvol is, heeft dat alleen aan zichzelf te danken, wie niet succesvol is, is helemaal in zijn uppie een dikke vette loser. Aldus Ron Meyer in een column in De Limburger van 26 februari 2019.
Meyer spuwt zijn gal over de VVD verder met: „Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden”, riepen ze in koor tegen mensen die door hun miljardenbezuinigingen op straat waren gekwakt. En hun valse slogan „een vangnet is geen hangmat” ging niet over Shell en Unilever die opnieuw voor miljarden aan belastingcadeaus wensen, maar over mensen zonder werk, ongeacht de reden. Lees de hele column van Ron Meyer 26.02.2019 De Limburger > 

Al 10 jaar trekt de VVD van Rutte ten strijde tegen iedereen met een etnische achtergrond, tegen iedereen die geen baan meer heeft, tegen iedereen die geen werk kan vinden, tegen iedereen met een bijstandsuitkering, tegen iedereen die afwijkt van de VVD norm.
Hun verkiezingsslogans spraken boekdelen:
De economie kan wel wat VVD gebruiken.
Handen uit de mouwen in plaats van ophouden.

Niet doorschuiven maar aanpakken.
Kies voor doen.
Normaal.Doen.

Toen in 2012 bekend werd dat de werkloosheid in Nederland tot boven de half miljoen was gestegen, liet staatssecretaris De Krom (VVD) weten dat werklozen te laks zijn, hun neus ophalen voor tijdelijk werk, te weinig solliciteren en – als klap op de vuurpijl – te weinig aan hun uiterlijk doen. Bron: Sadet Karabulut (SP) 04.09.2012 >

Kortom, in de crisistijd had Nederland juist behoefte aan een linkse regering en wat kreeg het vanaf 2010: rechts-conservatieve liberale haantjes! Die van een betrouwbare overheid én van de verzorgingsstaat een puinhoop maakten!

Zwart of wit, grijs bestaat niet.
Tegen die achtergrond werd na de Bulgarenaffaire de strijd aangebonden tegen fraude. De ministeries van Financiën en Sociale zaken gaven de opdracht en de topambtenaren bij de Belastingdienst wisten wel hoe ze fraudeurs moesten opsporen, daar waren ze op kleinere schaal al jaren mee bezig. Zoektermen in hun software waren "etnische achtergrond" en "land van herkomst" en "niet westerse achternaam". En de brave ambtenaren op de werkvloer deden wat hun opgedragen werd en ontketenden een heuse jacht op zogenaamde fraudeurs en dat was iedereen die niet aan het standaard VVD-profiel voldeed. Tussenliggende opties waren niet mogelijk. Zwart of wit, grijs bestond niet.  
En ook PvdA-er Lodewijk Asscher maakte zich als mede-opsteller van de jachtorders verdienstelijk in deze drijfjacht. Vandaar zijn plotselinge vertrek, die weet welke lijken komende week in het kamerdebat nog allemaal uit de kast vallen: wegwezen! 

 

En de gedupeerden?
De overgrote meerderheid van de 26.000 gedupeerden wacht nog steeds op teruggave van hun toeslag en boetes én op de toegezegde compensatie van 30.000 euro. Enkele honderden slachtoffers hebben een paar duizend euro's ontvangen. Kort daarna gevolgd door een blauwe brief: of ze maar even openstaande vorderingen wilden betalen....!
Daarop heeft de regering besloten om de gedupeerden alle belastingschuld en andere schulden aan overheidsinstanties kwijt te schelden, waarmee ze gelijk hun status als preferente schuldeiser weggeven en daarmee de deur openzetten voor andere schuldeisers. De regering vraagt andere schuldeisers ook hun vordering kwijt te schelden. Die vertikken dat, want in tegenstelling tot de overheid hebben die wél hun zaakjes in orde en beschikken die wél over dossiers. Kortom, de overheid brengt de ouders opnieuw en nóg meer in de problemen!

En de VVD?
In een peiling van Maurice de Hond twee dagen na het opstappen van het kabinet wint de VVD 2 zetels...
En uiteindelijk op 17 maart 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen stijgt de VVD van 33 naar 34 zetels... 
Driekwart van Nederland hoeft niets, maar dan ook NIETS te verwachten van de VVD... die zijn er alleen voor een elitaire burger- en ondernemerslaag en voor multinationals die Nederland primair als belastingparadijs zien en leverancier van relatief goedkope, hoogopgeleide maar slecht georganiseerde arbeidskrachten.
Nederland wordt wakker!

Lees hier kort en bondig alles over de Toeslagenaffaire >

Toeslagenaffaire in woord en beeld (ANP) >

 

Foto kabinet Rutte III: Rijksoverheid/Valerie Kuypers (embed)

 • Laatste update op .

Gemeente Stein maakt plaats voor elektrische auto’s

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Stein laat de komende vier jaar 46 laadpalen plaatsen, goed voor 92 parkeervakken voor elektrische auto’s.

Het plaatsen van de 46 laadpalen is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant. Samen met netbeheerder Enexis vormen zij Samenwerkingsregio Zuid. De Samenwerkingsregio Zuid ondersteunt en faciliteert gemeenten om te komen tot een goede laadnetwerk voor elektrische auto’s.

Wethouder Danny Hendrix: ‘De gemeente Stein wil de verduurzaming van mobiliteit - en daarmee de opkomst van elektrische voertuigen - stimuleren. Meer laadpalen in onze gemeente zijn dan ook noodzakelijk. De mening van onze inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij hierin erg belangrijk. Zij zijn tenslotte de gebruikers van de laadpalen, nu of in de toekomst. Zo zetten we samen, dankzij deze aanbesteding van de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, weer een mooie stap naar een duurzamere gemeente.’

Waar komen de laadpalen?
Vattenfall - tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. Van 14 tot en met 28 januari heeft iedereen de kans om zijn of haar mening te geven over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Meedoen kan via: www.gemeentestein.nl/laadpalen. Gemaakte opmerkingen worden na afloop beoordeeld en waar mogelijk aangepast.

Samenwerkingsregio Zuid
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio’s die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Stein betekent dit een groei naar 1.400 elektrische personenauto’s in 2025 tot ruim 5.400 elektrische personenauto’s in 2035. Op dit moment telt de gemeente Stein circa 100 elektrische personenauto’s.

 • Laatste update op .

Regionale Energie Strategie (RES)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (bijvoorbeeld wind en zon) en warmte. Dat is een landelijke en regionale opgave waar we samen naar toe werken, ook in de gemeente Stein. Daarom moet de gemeente onder andere bepalen waar en op welke manier zonneparken zijn toegestaan; windenergie is in de gemeente Stein niet mogelijk.

We zijn met zijn allen al goed op weg. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak en denken na over elektrisch rijden. Organisaties, bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor duurzame energie. Maar er is meer nodig. Daarom kijkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, overheden, netbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties welke mogelijkheden er zijn. Waar is er plek voor zonnepanelen? Welke alternatieven zijn er voor aardgas om onze bedrijfsgebouwen en woningen duurzaam te verwarmen? En hoe krijgen we deze duurzame energie uiteindelijk bij mensen thuis?

Meedenken
Voordat de gemeenteraad in juni 2021 een besluit neemt over de mogelijkheid voor het opwekken van zonne-energie met zonneparken in onze eigen gemeente, wil de gemeente graag weten hoe inwoners denken over duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Deze input is heel belangrijk voor de beslissingen die genomen moeten worden. 4.000 willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen voor de kerst een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête. Maar ook inwoners die geen brief ontvangen, worden gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Dit kan via onderstaande link:

https://enquete.toponderzoek.com/stein

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 tot 15 minuten en kan tot en met 17 januari 2021.

Geen computer of internet? Bel dan op werkdagen naar Toponderzoek via telefoonnummer 085 4860110. Dit kan vanaf 4 januari 2021, in verband met een sluiting tijdens de feestdagen. Je kunt het onderzoek dan telefonisch doen.

Stein locaties zonneparken 01

Stein locaties zonneparken 02

Wat is de Regionale Energie Strategie
Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). Als Zuid-Limburg zijn wij één van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeentes in deze deelregio’s doen dit op hun eigen manier, maar zij maken hier wel afspraken over, naast de afspraken die al gemaakt zijn in de RES. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg en deelregio Westelijke Mijnstreek.

Er wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook hoe groot de warmtevraag is en welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. De RES gaat in principe in op de opgave voor de komende 10 jaar, tot 2030. Waarbij ook al gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 2050. In 2050 wil Stein namelijk energieneutraal zijn.

Hoe ziet het proces eruit?
De conceptversie van de RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en alle colleges van B&W in de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. In juli 2021 volgt de laatste versie van de RES voor de regio Zuid-Limburg. Deze wordt goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De RES is een dynamisch document. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve duurzame energie (naast zon- en wind) en warmte worden in de gaten gehouden. Elke twee jaar kunnen we de strategie aanpassen aan deze en andere ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over RES, kan men terecht op www.regionale-energiestrategie.nl

Regionale Energie Strategie

 • Laatste update op .

Corona: list & bedrog?!

Terwijl in de hele EU al tegen het Corona-virus gevaccineerd wordt, loopt Nederland achter de feiten aan en is nog niemand ingeënt!
Net zoals er in het voorjaar een tekort aan mondkapjes en beschermende kleding was. En aan testen. En aan IC-bedden. En aan genoeg zorgpersoneel. Die laatste twee tekorten zijn er 8 maanden later nog steeds... en zullen nog jarenlang blijven.
Testen kwam maar moeizaam op gang en voor veel oudere kwetsbaren in verpleeghuizen te laat. En toen Nederland toch zo nodig massaal moest gaan vliegen, werd er ook niet getest toen ze vol Corona (het virus en het bier) terug kwamen uit Zuid-Europa. 

Het enige dat we wel genoeg hebben zijn politici, wetenschappers, pseudo-wetenschappers, zelfverklaarde-experts, aandachtzoekende ziekenhuisbestuurders en Peter R. de Vries en Gordon natuurlijk, die te pas en te onpas hun mening ventileren in de diverse talkshows.

De horeca en de cultuursector werden zowel in het voorjaar als vanaf medio december zwaar gestraft, ondanks dat die hun zaakjes wel grotendeels op orde hadden. Enkele uitwassen daargelaten. Volle kerken in de Bible-belt mochten wel zonder scrupules al zingend het virus verspreiden.. want dat staat in de Grondwet, zeggen ze. Staphorst en Urk komen nu, op het eind van het jaar weer aan bod in het Journaal... rellen en vuurwerkoverlast... staat niet in de Grondwet en ook niet in hun Bijbel. Schijnheiligen dus.

Er werd vanaf de zomer vooral GEPRAAT over vaccineren, maar ondertussen werd geen sporthal of stadion afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd en geen extra medewerkers aangenomen. Pfizer en andere fabrikanten handelen in miljarden dozes en leveren in dozen van 1000 stuks. Uurtje vacineren in een sporthal en ze zijn weg. Maar Nederland wilde kleinere verpakkingen om ze zo gemakkelijker over o.a. de verpleeghuizen te kunnen verspreiden. De bewaartemperatuur van -70 graden is ook een dingetje dat het niet gemakkelijker maakt, ofschoon dat al van begin bekend was. Uiteindelijk blijkt ompakken van 1000 stuks naar kleinere hoeveelheden toch te omslachtig... Hollandse krenterigheid, regeldrift en bemoeizucht ten top. 

Eerst zou er vanaf 4 januari gevaccineerd worden... nee, zegt De Jonge "in de week van 4 januari"...om dat later weer op te schalen naar 8 januari. Inmiddels is bekend dat op 11 januari pas 3 GGD-regio's klaar zijn om te vaccineren. Zorgmedewerkers zijn vanaf 18 januari aan de beurt; uiteindelijk wordt dit weer een week eerder....maar nog niet overal. Het gewone volk pas daarna, ouderen en kwetsbaren het eerst. Bewoners van verpleeghuizen moeten eerst toesetmming (laten) geven. Huisartsen zouden terecht in eerste lichting gevaccineerd worden, dat gaat nu alweer niet door. Huisartsen zijn woedend. Chaos alom. 

Blijkbaar niet omdat de GGD haar inent-locaties nog niet klaar heeft... niet dat de vaccins er nog niet zijn... niet dat het leger nog niet klaar staat...nee, Nederland wil gewoon "niet symbolisch" vaccineren, het hoeft niet perse de eerste te zijn, maar wil gewoon alle procedures en richtlijnen volgen. Bezigheidstherapie om andere zaken te verdoezelen, zou je ook kunnen stellen. Want daar is dit kabinet -en haar voorgangers onder Rutte idem dito- zo goed in: constant draaien en keren, liegen en bedriegen, beloven, bagatelliseren en weglachen.

In de loop van januari wordt steeds duidelijker dat Nederland haar vaccinatieprogramma niet kan waarmaken. Nederland bungelt onderaan de Europese ranglijst van gevaccineerden, alleen Bulgarije doet het slechter....
Enerzijds komt dat door het zwabberbeleid van deze regering en anderzijds omdat pharmaceuten eens te meer aantonen dat ze onbetrouwbare partners en bloeddorstige geldwolven zijn. Van de beloofde vaccins wordt uiteindelijk slechts de helft op tijd geleverd.

Tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer wordden Rutte en De Jonge keihard aangepakt. Gevolg: Rutte stijgt in de peilingen en De Jonge? Die zien of horen we na de verkiezingen in maart nooit meer.

 

 • Laatste update op .

Samenwerkingsproject in Elsloo wint prestigieuze medische award

Het Zorgnetwerk Elsloo heeft de internationale John Horder Award in de wacht gesleept voor samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In de medische wereld is deze prijs een prestigieuze erkenning, die jaarlijks wordt toegekend en waaraan een geldprijs hangt van 600 Britse pond, omgerekend zo’n 657 euro, voor investeringen binnen het project.

La Famille Vivantes

Foto: Vivantes

Zorgnetwerk Elsloo kwam in 2013 van de grond. „Aanleiding was een eerder samenwerkingsproject tussen verschillende zorgdisciplines en de komst van woon-zorgcomplex La Famille in het dorp”, zegt huisarts Loes van Bokhoven. „En we hebben hier natuurlijk te maken met een enorme vergrijzing. In 2011 was 7 procent van de inwoners ouder dan 75, in 2030 is dat naar verwachting verdubbeld.”

Lees verder in De Limburger van 11.12.2020 >

 • Laatste update op .

Steinse coronacampagne: Kijk wat wél kan. Maak er wat van!

De gemeente Stein initieert een positieve campagne die gaat over alles wat wél nog kan tijdens corona. Geen campagne die regels en beperkingen oplegt van bovenaf, maar een campagne vanuit de gemeenschap zelf. De campagne faciliteert het delen van creatieve, verrassende, originele, blijmakende en soms ronduit ontroerende oplossingen vanuit de samenleving om samen het leven binnen alle beperkingen op een verantwoorde manier toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

Een campagne vanuit de samenleving zelf
De gemeente heeft eerst goed geluisterd naar haar inwoners. Via straatinterviews hebben zij ervaringen en knelpunten opgehaald en zo de voornaamste aandachtsgebieden vastgesteld die een plek hebben gekregen in de campagne. “Wat we vooral sterk terugkrijgen is dat Stein er de gemeenschap niet naar is om bij de pakken neer te zitten. We staan voor elkaar klaar en maken er iets van. Vandaar ook de campagneslogan ‘Maak er wat van!’’’, vertelt burgemeester Marion Leurs. “Inwoners komen met oplossingen voor dilemma’s waar anderen weer van kunnen leren. Dat willen we als gemeente faciliteren. Op die manier is het ook echt een campagne vanuit de gemeenschap zelf en dat maakt deze campagne uniek.”

Inspirerende video’s en een centraal gebruikersplatform
De campagne heeft enerzijds een inspirerend karakter (kijk eens hoe anderen het doen), anderzijds is de campagne activerend (deel je ideeën!). In een coproductie met Bie Os heeft de gemeente de meest voorkomende dilemma’s van haar inwoners vertaalt naar een achttal video’s. In deze video’s vertellen inwoners voor welke uitdagingen ze door de coronamaatregelen zijn gesteld en welke oplossingen zij daar voor hebben gevonden. De video’s laten zien hoe vindingrijk Stein is en roepen anderen op om uitdagingen positief aan te vliegen en dit met elkaar te delen op www.facebook.com/steinsamensterk. Daarnaast wordt de campagne ondersteund met grote billboards in de kernen, posters langs de weg en advertenties op Facebook.

Stein Corona SamenSterk 02

Waarom een lokale campagne?
De burgemeester legt uit: “ Alleen informeren over de maatregelen en regels gebeurt al op andere niveaus. Juist lokaal kunnen we een beroep doen op de gemeenschapszin van Stein als hechte gemeente en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kennis, regelgevoeligheid en praktische afwegingen ertoe leiden dat mensen per situatie een persoonlijke inschatting maken van hoe te handelen. Binnen de landelijke campagne is er geen ruimte voor deze nuance, lokaal is die er wél. “Iedereen doet wat volgens hem of haar op dat moment juist is, wij oordelen daar niet over, maar willen juist ideeën en suggesties aanreiken om binnen de huidige regels het zo prettig mogelijk te hebben met elkaar. ‘Binnen de huidige regels’ is hierbij de crux: indirect gaat de campagne natuurlijk óók over de regels en dat je je daaraan moet houden. We nemen dat als uitgangspunt om verder te kijken naar wat de beperkingen betekenen voor mensen persoonlijk en hoe we daar zo slim mogelijk mee om kunnen gaan”, verklaart Leurs.

Een moment van bezinning
Op dinsdag 29 december om 18:00 uur verzorgt de gemeente Stein een oudejaars tv-show die multimediaal (op de lokale omroep Bie Os, Facebook en het YouTubekanaal van de gemeente), wordt uitgezonden. Corona heeft op verschillende manieren een grote impact gehad op het leven van alle inwoners. Om dat te verwerken is een moment van reflectie gewenst. De feestdagen zijn zo’n natuurlijk moment van bezinning waarin we samen terugkijken op wat geweest is en hoopvol vooruit kijken. Tijdens deze show wordt samen met verschillende Steindenaren alle bijzondere momenten uit 2020 doorgenomen en een hoopvolle blik vooruit gemaakt.

De coronacampagne loopt tot maart 2021. De gemeente hoopt dan samen met haar inwoners een symbolisch fysiek bezinningsmoment te kunnen vormgeven, waar publiek live bij aanwezig kan zijn.

 • Laatste update op .

NOW-regeling en toch 322.000 banen minder

Update 9 december 2020

Met de NOW-regeling kunnen bedrijven personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tot eind december 2020, dat is na NOW fase 1.0 en 2.0 inmiddels 3.0
De voorwaarde dat bedrijven in ruil daarvoor geen personeel mocht ontslaan, werd na 1 oktober een stuk soepeler. Inmiddels heeft Corona al 322.000 banen gekost.... en dat schijnt nog een geflatteerd cijfer te zijn! Bron CBS

Totaal werd in de eerste 2 fases van de regeling uitgekeerd euro 12.018.629.907....12 miljard!
Daarvan vliegt KLM 578 miljoen euro binnen en daarnaast nog eens 3,4 miljard aan leningen met staatsgarantie.... die zijn we straks dus ook kwijt! Desondanks zijn tot dusver al 5000 banen geschrapt... en dan gaan stunten met vliegreizen en vette bonussen uitbetalen?! Overigens, Schiphol heeft ook nog 58 miljoen uit NOW regeling ontvangen. Transavia ontving 50 miljoen.
Het veelbesproken Amerikaanse Booking.com hengelt 44 miljoen binnen... maar belasting betalen, ho maar.
Kortom, de reisbranche van haar slechtste kant.

Het Indiase Tata Steel, het vroegere Hoogovens, 27 miljoen en die zijn gelijktijdig met een grote reorganisatie bezig. Daarnaast maakt Tata nu mooie sier door de luchtverontreiniging rond haar fabriek in IJmuiden eindelijk gaan aan te pakken. Niet vanwege de gezondheid van de omwonenden, want dat heeft het bedrijf nooit geboeid.... nee om het aandeelhoudersbelang te vergroten met het oog op de voorgenomen overname door een Zweedse staalgigant! Bah...dat stinkt!

En de BN-ers niet te vergeten: RTL-presentatrice en miljonaire (27 miljoen... van haar man) Nikkie Plessen cashte 927.000 euro voor haar modebedrijf, maar stortte die later terug, na alle ophef en omdat de schade wel meeviel.  Gordon toucheerde100.000 voor z'n koffietenten en Guus Meeuwis 90.000 (bij een eigen vermogen van ca 16 miljoen...) Arie Boomsma 69.000, Ali B 31.000 en André Hazes jr 19.000 enzovoort. Wie is nu gek?!

In Limburg ontvingen 29 bedrijven meer dan een miljoen euro uit deze pot. Canon in Venlo kreeg het meeste, 15 miljoen plus andere Canon-vestigingen nog eens zo'n 12 miljoen. Boels Verhuur in Sittard bijvoorbeeld 3 miljoen. Fair Play Centers 4 miljoen. Amerikaanse eigenaar van Q-Park parkeert 1,6 miljoen op de bankrekening. André Rieu Productions strijkt 3 miljoen op. Mosa in Maastricht 2,5 miljoen. Het Maastrichtse Mise en Place, dat in april het faillissement aanvroeg, ontving nog 700.000 euro....

In Elsloo ontvingen 100 bedrijven totaal 8.256.204 hetgeen gemiddeld neerkomt op een uitkering van 82.562 euro. De hoogste uitkering: Nedlin 1.623.000 euro en Parochie St. Augustinus ontvangt het laagste bedrag: 474 euro. 

Hier kunt u alle uitkeringen traceren > 

 • Laatste update op .

Help jij mee tijdens de verkiezingen?

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen staan we dit jaar voor een grote uitdaging. Wij hebben dit jaar voor de organisatie van de verkiezingen meer mensen nodig op het stembureau. Daar hebben we de hulp van onze inwoners bij nodig!

Wil jij meehelpen om de komende Tweede Kamerverkiezingen goed te laten verlopen? Meld je dan aan als lid van een stembureau in Stein! Als stembureaulid zorg je ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt. Om je goed voor te bereiden op deze dag, krijg je een korte digitale cursus en afrondende toets.

Wat zijn jouw taken?

 • Vragen beantwoorden van kiezers tijdens het stemmen;
 • Het controleren van de identiteit van de stemmer;
 • Innemen en controleren van stempassen en volmachten;
 • Het uitreiken en controleren van stempassen;
 • Controle op de inworp van de stembiljetten in de stembus;
 • Tellen van de stembiljetten en opruimen na 21.00 uur.

Wie zoeken wij?

 • Personen van 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen;
 • Behulpzaam en representatief
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Fysiek in staat om een lange dag op het stembureau te zitten en de stemmen te tellen.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding;
 • Een mooie ervaring op je CV;
 • Een interessante ervaring waarin je jouw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien;
 • De mogelijkheid om de komende jaren weer op een verkiezingsdag mee te helpen.

Interesse?
Ben je beschikbaar en lijkt het je leuk om op een stembureau te helpen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via dit aanmeldformulier >

Verkiezingen en corona
De verkiezingen worden conform de Covid-19 maatregelen georganiseerd. Jouw gezondheid en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Alle Covid-19 richtlijnen van het RIVM worden hierbij in acht genomen.
Behoor je tot de risicogroep? Dan is het misschien niet verstandig om je voor deze verkiezing aan te melden.

Neem voor vragen contact op met het Team Verkiezingen via ons e-mailadres .

 • Laatste update op .

Burgemeester Stein heeft het gehad met vuurwerkoverlast

Burgemeester Leurs van Stein heeft het helemaal gehad met vuurwerk en gaat een zero tolerance beleid voeren. De afgelopen weken kwamen tientallen meldingen binnen van vuurwerkoverlast, met name over heftig knalvuurwerk.

Er geldt een landelijk vuurwerkverbod en in de gemeente Stein ook een carbidschietenverbod, om groepsvorming te voorkomen en om de ziekenhuizen niet ook nog te belasten met vuurwerkslachtoffers.
Politie, BOA's en gemeente zetten in op handhaving en gaan de controle op vuurwerkgebruik verscherpen. Het betrappen op het afsteken, verkopen of bij zich dragen van vuurwerk betekent inbeslagname van het vuurwerk en gelijk lik op stuk met een boete van minimaal honderd euro. En die kan afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk oplopen tot vele honderden euro's boete.

Tevens worden inwoners opgeroepen melding te maken vuurwerkoverlast. De oproep om illegale verkopers en bezitters van vuurwerk bij de overheid aan te geven, gaat mij eigenlijk een stap te ver: dan begint het hier toch wel echt op de DDR anno 1975 te lijken. 

In diverse Elslose facebookgroepen woedt al een hele tijd discussie over het al dan niet aanpakken van jeugdige vuurwerkdelinquenten. Waar de een moord en brand schreeuwt, constateert een ander dat we toch allemaal jong zijn geweest.

Gelijktijdig maken de legale vuurwerkverkopers bekend dat ze bijna door hun voorraad kindervuurwerk heen zijn, dat mag namelijk straks wel afgestoken worden. Oudjaarsnacht kunnen we dus volop genieten van sterretjes, heaven jewels, confetti blasters, electric flowers, rattle flitsers, magix whips en oh nee, het zal toch niet......knalerwten!

Bron: De Limburger 5 december 2020. Photo by Hannah Collett on Unsplash

 • Laatste update op .

Lokale Lastenmeter

Als je in Stein woont of er een bedrijf hebt betaal je gemeentelijke belastingen. Via de lokale lastenmeter kun je snel en makkelijk uitrekenen hoe hoog deze belastingen voor jou zijn. Ook kun je de gemeentelijke belastingen die je in Stein betaalt vergelijken met andere gemeenten en kun je zien wat het financiële effect is als jouw situatie verandert. Heb je de nieuwe belastingaanslag ontvangen? Dan kun je via de lokale lastenmeter snel en gemakkelijk zien wat een eventuele belastingverhoging voor jou betekent. Dan weet je direct of het zinvol is om bezwaar te maken.

De lokale lastenmeter is HIER te raadplegen stein.lokalelastenmeter.nl >

Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen verwijzen wij je graag door naar de BsGW in Roermond >

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg. Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of het inzien van uw WOZ-waarde op de website van BsGW .


Vragen of contact?

Online
Heeft u een vraag? Contact informatie >

Bellen
• Telefoonnummer: 088-8420420
• Vanuit buitenland: 0031 88 842 04 20

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U betaalt het lokale tarief, plus de kosten voor gebruik van uw mobiele telefoon.

Op bezoek
Het bezoekadres van BsGW is Kerkeveldlaan 2 te Roermond. We zijn geopend op maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 en op vrijdag van 08:30 tot 12:00. We raden u echter aan altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen voordat u naar ons kantoor komt.

 • Laatste update op .

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via email  of 

 • Laatste update op .

41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Nederlander gebruikt eigen risico amper en kiest toch voor laagste eigen risico

Een hogere zorgpremie? Als daardoor het eigen risico wordt afgeschaft is 41% van de Nederlanders voor, in 2017 was dat nog maar 29%. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken. Slechts 18% koos in 2020 voor een hoger vrijwillig eigen risico, terwijl nog niet de helft (45%) van de Nederlanders hun eigen risico van € 385,- heeft opgemaakt. Om de lasten te verlichten, betalen vooral ouderen het eigen risico vooraf in termijnen. Jongeren vragen vaker achteraf een betalingsregeling aan voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Dit blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Groep met meeste zorgkosten wil af van het eigen risico
De groep die het eigen risico liever behoudt dan dat zij een hogere premie voor de zorgverzekering moeten betalen (26%) is vaak jonger dan 65. Deze groep maakt dan ook minder vaak aanspraak op het eigen risico. Daarnaast kiezen zij vaker voor een hoger eigen risico, waardoor ze maandelijks korting krijgen op de zorgpremie. Vooral gepensioneerden en 65-plussers zeggen van het eigen risico af te willen in ruil voor een hogere premie. Deze groep kiest al vaak voor het laagste verplichte eigen risico van € 385,-, maar geeft ook aan dit bedrag vaak helemaal op te maken.

Ruim een derde betaalt eigen risico in termijnen
Omdat velen de betaling van het eigen risico niet in een keer kunnen voldoen, is het ook mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Het eigen risico wordt dan opgedeeld en maandelijks bij de zorgpremie geteld. Als later blijkt dat je het eigen risico niet helemaal opmaakt, dan krijg je het niet gebruikte voorschot terug. 34% van de Nederlanders heeft in 2020 hun eigen risico in termijnen betaald. Ook voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico die je op dat moment moeilijk kunt missen, kun je achteraf een betalingsregeling aanvragen. 16% van de Nederlanders heeft in 2020 een betalingsregeling aangevraagd voor gemaakte zorgkosten die binnen het eigen risico vielen.

Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise: “Vooral ouderen geven aan het volledige eigen risico gespreid in termijnen te hebben betaald. Daarentegen hebben meer jongeren een betalingsregeling aangevraagd voor de gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Zij komen dan ook vaker voor hoge onverwachte kosten te staan en zijn er minder van op de hoogte of zorg wel of niet vergoed wordt. Ondanks dat de meeste jongeren liever een lagere premie dan geen eigen risico hebben, zou dit er mogelijk wel voor kunnen zorgen dat ze minder vaak zorg gaan mijden. Als het eigen risico er niet meer is dan gaan ze wellicht toch eerder naar het ziekenhuis of de huisarts voor controles die op dat moment nodig zijn. Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat onwetendheid over eigen risico toch echt een drempel is. Dat zou dan juist een gunstig effect zijn van de afschaffing, want hoe meer zorg er gemeden wordt, hoe hoger de kosten op de langere termijn zijn.”

Minder dan de helft van de Nederlanders maakt het standaard eigen risico op
Tot nu toe heeft maar 40% van de Nederlanders hun volledige eigen risico opgemaakt, 29% maakte nog geen kosten. In 2020 koos zoals elk jaar een grote meerderheid van de Nederlanders (77%) voor een eigen risico van € 385,-. Daarvan heeft een kwart nog geen kosten gemaakt en iets minder dan de helft (45%) heeft de volledige kosten voor het eigen risico al voldaan. Van de 9% Nederlanders die koos voor het vrijwillig eigen risico van € 885,- heeft 9% dit volledig opgemaakt. Nederlanders die kiezen voor het hoogste eigen risico maken vaker geen tot weinig zorgkosten dan andere groepen, waardoor het voor hen gunstig is om voor het hoogste eigen risico te kiezen. De Nederlanders die in 2020 geen kosten hebben gemaakt of maar een deel van het bedrag hebben opgemaakt, zijn vaker van plan om in 2021 ook te kiezen voor een eigen risico van € 885,-.

Bron: Pricewise - 41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

 • Laatste update op .

Boek "Zoals beloofd" van Elslose Renata Moi

Op eerlijke en meeslepende wijze vertelt de uit Elsloo afkomstige Renata Moi in ‘Zoals beloofd’ over haar ervaringen van vijf periodes vrijwilligerswerk in een kindertehuis in de binnenlanden van Kenia. Ze wil de situatie van de kinderen daar verbeteren, maar laat zien hoe ‘goed doen’ niet goed uitpakt.

Het non-fictie boek met 366 pagina's kost 20 euro (excl eventuele verzendkosten) en is te koop bij Bettina's Bakery aan de Stationsstraat, te bestellen via Facebook of hier per email te bestellen >

Korte inhoud:
Heb jij je wel eens afgevraagd wanneer een gevoel begon of waardoor het eindigde? Soms zit iets gewoon in je dat een weg zoekt en waaraan je wel moet toegeven. Een reis naar Ghana bijvoorbeeld op mijn tweeëntwintigste en twee decennia later vijf reizen naar Kenia.
Celia, oprichtster van een gesponsord kindertehuis in de binnenlanden van Kenia, verwelkomt mij met open armen, noemt mij een uitzondering. Al benadrukt ze veelvuldig hoezeer we op elkaar lijken, komen we steeds meer tegenover elkaar te staan. Oogluikend accepteer ik de dubbele agenda’s waarmee ik word geconfronteerd om mijn verlangen te kunnen blijven voeden.
Wanneer dorpsbewoners me in vertrouwen nemen en ik mijn conclusies had moeten trekken, drijft mijn passie me nog verder. Ik neem mijn man en twee dochters mee tijdens mijn vijfde bezoek. Zeven slopende dagen tracht ik hen veilig te houden, maar moet uiteindelijk van het toneel verdwijnen waarna ik getraumatiseerd vaststel dat terugkeren geen optie meer is.
Mijn verhaal is een eyeopener voor ieder die de intentie heeft ‘goed te doen’ en neemt je mee op reis door mijn leven, van droom naar werkelijkheid, van hoop naar deceptie.

 • Laatste update op .
 • 1
 • 2

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.