Skip to main content

ELSLOO

Haslou trainer Erik Royen vertrekt einde seizoen

 • Afbeeldingen | Bron: Haslou (embedded) ©

Erik Royen neemt na dit seizoen afscheid bij SV Haslou uit Elsloo om zijn ultieme droom waar te maken: hoofdcoach worden bij een betaaldvoetbalclub.

Sinds 2003 woont hij in Elsloo en hij was van 2004 tot 2006 centrumspits bij de Elsloose ploeg.
Royen begon drie jaar geleden als trainer bij Haslou toen ze in de derde klasse speelden en bracht ze in 2023 een klasse hoger.
Ondanks het feit dat zijn ploeg op dit moment voorlaatste staat in de Tweede Klasse F, gelooft hij in het potentieel van zijn jonge ploeg. Hij ziet de komende weken dan ook met vertrouwen tegemoet als er cruciale do-or-die-wedstrijden gespeeld moeten worden.

Royen gaat verder met zijn trainersopleiding VC4 (voorheen UEFA A) voor het seizoen 2024-2025, waarbij hij zichzelf blijft ontwikkelen om zijn ambities te verwezenlijken

 • Laatste update op .

Potgrond actie Fanfare De Maasgalm

 • Afbeeldingen | Bron: fanfare De Maasgalm ©

De lente komt er weer aan! Uw bloemen en planten hebben weer trek in voedzame verse potgrond. Steun De Maasgalm en bestel vandaag nog topkwaliteit Legro potgrond.

Dankzij de verkoop van deze potgrond kan De Maasgalm een bijdrage leveren aan locale activiteiten als communie, processie, Palmpasen, carnavalsoptocht, concerten, instrumenten en uniformen en nog veel meer bekostigen. U koopt dus niet alleen goede kwaliteit potgrond, u bent ook een enorme steun voor de vereniging. Een “gegronde” reden om snel weer vers bemeste potgrond te bestellen, voordat het nieuwe tuinseizoen aanbreekt.

Een zak Legro potgrond van 40 liter kost slechts € 6. En 3 zakken voor € 16,00. Dit is inclusief bezorging aan huis op zaterdag 9 maart. OP=OP !

Wilt u verzekerd zijn van potgrond ? Stuur uw bestelling dan naar of bel 06-12887612
Of vul het online bestelformulier in of scan de onderstaande QR-code.

qr fanfare potgrond

 • Laatste update op .

Stationsomgeving Beek-Elsloo

 • Afbeeldingen | Bron: ProRail (embedded) / Wim Hanssen ©

Update 23.02.2024

Op vrijdagmiddag 23 februari 2024 zijn officieel de werkzaamheden gestart voor de herinrichting van de stationsomgeving Beek-Elsloo.

Voordat het bouwbord onthuld werd, lieten vertegenwoordigers van de opdrachtgevers (gemeente Beek, gemeente Stein, Prorail, NS en provincie Limburg) in uitgaansgelegenheid Mondial hun licht schijnen over de lange weg die het project vanaf 2011 bewandelde. De uitvoerende partijen Strukton en Den Ouden schetsten hoe de werkzaamheden vanaf nu gaan verlopen.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot zomer 2025 en het hele project gaat ruim 11 miljoen euro kosten. Op enig moment tijdens de werkzaamheden zal de overweg gedurende 6 weken gesloten worden.

De verkeersveiligheid op de overweg, de Stationsstraat en Steinderweg zal aanzienlijk verbeteren doordat het station nu ook bereikbaar wordt vanaf Steinse zijde waardoor dat verkeer niet meer de overweg over moet. Bij de Steinse ingang komen ook parkeerplaatsen, Kiss & Ride plek, fietsenstalling en een nieuw fietspad. Aan de Beekse zijde komt een nieuw voorplein en een verkeerslus, waardoor verkeer richting Beek kan draaien en ook niet meer de overweg over hoeft om te keren bij de rotonde Michiel de Ruyterstraat.

Aan de Elsloose/Steinse zijde is men al begonnen met de aanleg van de parkeerplaats. Aan de Beekse kant worden als eerste de perrons verbreed en de wachtruimte verbeterd. De gemeente Beek maakt van de gelegenheid gebruik om de Stationsstraat vanaf de overweg tot aan het centrum te herinrichten. Tevens wordt in het gebied de riolering vernieuwd. 
Kortom, er staat heel wat te gebeuren het komend jaar.

Station Beek Elsloo herinrichting start 23.02.2024 02

Lees meer …Stationsomgeving Beek-Elsloo

 • Laatste update op .

Verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

 • Afbeeldingen | Bron: Rijkswaterstaat, YouTube, Google Maps ©

Vanaf 26 februari 2024 gaat aannemer Boskalis aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden om de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden. Als eerste wordt de beplanting van de voorziene verbreding verwijderd; op sommige plekken is die strook tientallen meters breed. Daarna vindt er een bodemonderzoek plaats naar voorwerpen uit het verleden, hoe het gaat met de bodem en mogelijke niet-ontplofte bommen.

Deze werkzaamheden duren bijna het hele jaar. Om de natuur zo weinig mogelijk te verstoren, houden ze rekening met het broedseizoen. Dat betekent dat een deel van de planten begin 2024 worden verwijderd en het andere deel na de zomerperiode.

Verkeersmaatregelen
Op verschillende plaatsen worden verkeersmaatregelen genomen voor de veiligheid van weggebruikers en om veilig te kunnen werken. Kijk voor deze maatregelen op de website van Rijkswaterstaat⇢

Informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat. Je kunt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) ook gratis bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002

Lees meer …Verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

 • Laatste update op .

Dia-lezing IVN • 4 maart 2024

 • Afbeeldingen | Bron: wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schinnen-Geleenbeek.jpg ©

Elke eerste maandag van de maand kunt u weer genieten van een dia-lezing in het Maaslandcentrum. IVN Elsloo tekent voor de organisatie. Aanvang steeds om 20.00 uur en de entree is gratis!

Maandag 4 maart
Olaf Op den Kamp met een dia-lezing over de "Geleenbeek"


Jaarprogramma IVN Elsloo 2024 

Lees meer …Dia-lezing IVN • 4 maart 2024

 • Laatste update op .

Alzheimer Café Stein-Elsloo op 5 maart

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 ©

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun naasten, familie, vrienden en andere belangstellenden. 

Vanavond staat een verkenning van diverse woonvormen centraal die het beste aansluiten bij de behoeften van mensen met een vorm van dementie en hun naasten. Hierbij sluiten Rineke Voss, Zorgtrajectbegeleider bij Vivantes, en Nicole Janssen, Casemanager Dementie van Hulp bij Dementie, zich bij ons aan als gastsprekers.

Datum: dinsdag 5 maart 2024
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Pia Bronckhorst (06-83668178) of Natasja Stelten (06-19421946)
Mailen mag ook via ons mailadres:   

alzheimer cafe stein elsloo footer

 • Laatste update op .

Nieuw silopark Limpens Elsloo

 • Afbeeldingen | Bron: Google Maps / Limpens Elsloo (embedded) / gemeente Stein ©

Op 26 februari 2024 publiceert de gemeente Stein dat zij op 28 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van Limpens Elsloo voor plaatsen van een silopark en het veranderen van een inrichting (milieu) op Business Park Stein 408 te Elsloo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000635. Meer info ⇢


Op 26 mei 2023 heeft Limpens Elsloo (J.W. Limpens & Zn. B.V.) een vooroverleg met de gemeente Stein gehad voor de bouw van een silopark op de locatie Business Park Stein 408 in Elsloo. Er is afgesproken dat dit vooroverleg wordt aangemerkt als principeverzoek. Het beoogde silopark past namelijk niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Business Park Stein’. 

Het transportbedrijf heeft in de loop van 2023 de locatie Business Park Stein 408 gekocht; het was eerder in gebruik door spuit- en staalbedrijf Cuijpers. De bestaande loods wil Limpens gebruiken voor de opslag van plastic korrels. Ook zijn er plannen om ter plaatse een nieuw silopark te bouwen. De locatie ligt tussen RDW Keuringsstation en Smeets Schilderwerken. Zie foto boven (Google Maps) op de achtergrond is een bestaand silopark van Limpens zichtbaar.

Principestandpunt
Naar aanleiding van het verzoek zijn er op voorhand geen ruimtelijke of beleidsmatige zaken gebleken die leiden tot een negatief standpunt. Op basis hiervan verleent de gemeente Stein in haar brief van 14.11.2023 in principe medewerking aan het verzoek. Aan deze principemedewerking verbindt de gemeente de o.a. volgende voorwaarden:

 • Limpens moet aantonen dat de impact van het silopark op de omgeving binnen aanvaardbare normen blijft
 • Er moet een gesprek plaatsvinden met de buurt en een verslag van dat gesprek moet worden overlegd. 

Lees verder op Gemeente Stein/ingekomen stukken ⇢

Foto onder: bestaand silopark van Limpens Elsloo (embedded)

 • Laatste update op .

Gemeente Stein Actueel

 • Afbeeldingen | Bron: Bert Ramakers, adverteerders, elsloo.info ©
 • Laatste update op .

Dilemma formatie - door Jos Meijers

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com free CC0 image ©

Het moge duidelijk zijn dat de financiële huishouding, die de voorgaande kabinetten hebben achtergelaten, een grote chaos is. Dat Pieter Omzigt hier van geschrokken is snap ik, hij is schijnbaar econometrist en kijkt dus door cijfers heen. En als je de financiële debacles van regionale en landelijke politici ziet passeren in de media dan is dat ook niet zo vreemd.

Collectieve middelen verspillen raakt politici schijnbaar niet, en dus heb ik steeds meer respect voor gewone mensen die met minimale middelen de eindjes aan elkaar weten te knopen.
En daar zit nu het dilemma van de formatie.

De rechtste partijen zouden die mensen zo graag willen helpen, daar kunnen ze immers niet omheen, alleen willen hun kiezers die het goed gaat daar geen offers voor brengen. Het risico is nu dat bij verkeerde keuzes hun eigen bestaanszekerheid in gevaar komt en dat was natuurlijk niet de bedoeling.
In de basis zijn rechtse politici heel sterk in rekenen, waarbij aangetekend moet worden dat zij beter kunnen vermenigvuldigen dan delen.

Maar uiteindelijk blijft de vraag “Hoe ga je minderbedeelde mensen uitleggen dat je de beloften niet kunt nakomen, omdat je het sneu vindt om de andere vermogende mensen, die ook op rechts stemden, lastig te moet vallen met het prijskaartje.
Achteraf gezien hadden zij hun huiswerk omtrent de financiële huishouding van Nederland beter moeten doen, maar dan wel voor de verkiezingen en niet er na.!!

Jos Meijers, Spaubeek
(geboren en getogen in Elsloo)
Artikel ook als (iets aangepaste) ingezonden brief geplaatst in De Limburger 23.02.2024

 • Laatste update op .

Aanpak beekmonding Hemelbeek

 • Afbeeldingen | Bron: Waterschap Limburg ©

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat gaan aan de slag met de herinrichting van de monding van de Hemelbeek in de Maas. Aannemer Leenaerts BV start de laatste week van februari 2024 met de werkzaamheden. De overlast voor de omgeving zal zeer beperkt blijven. De werkzaamheden vinden voornamelijk binnen het projectgebied plaats. Het projectgebied grenst aan het terrein waar 's zomers het Conincx Pop festival plaatsvindt. Het fietspad langs de Westelijke Kanaalweg blijft open. Naar verwachting gaan de werkzaamheden een maand duren.

Voldoen aan kwaliteitseisen water
De reden om de monding van de Hemelbeek aan te pakken, is dat het waterschap moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze schrijft de kwaliteitseisen voor van Europese oppervlaktewateren. Uiterlijk 2027 moeten deze voldoen aan de normen voor gezond water en leefomgeving van planten en dieren. Beekmondingen zijn belangrijk als paaigebied en schuilplek voor vissen. Met de aanpak Hemelbeekmonding verbeteren we de visoptrek tot aan de duiker onder het Julianakanaal en realiseren wij een paaigebied én schuilplek voor vissen in de Maas. Ook pakken we de ecologische toestand van de beekmonding als geheel aan, om de bestaande flora en fauna te versterken.

Verlagen waterval
Het project betreft de herinrichting van de snelstromende Hemelbeek tussen het Julianakanaal en de Maas over een lengte van circa 200 meter. De beekmonding ligt nu 1,7 meter hoger dan de Maas. Deze ‘waterval’ belemmert vissen een groot deel van het jaar om vanuit de Maas de beek in te zwemmen. Om dit probleem aan te pakken, wordt er gegraven, de beek licht slingerend gemaakt en komen er zogenoemde stoorstenen in de nieuwe beekloop. Ook worden er struiken aangeplant.

Natuurlijker beekmonding
De werkzaamheden maken deel uit van het Beekmondingenconvenant. In deze samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en waterschappen staan afspraken om beekmondingen langs de Maas natuurlijker in te richten. Inmiddels zijn in Limburg al zo'n twintig beekmondingen ecologisch hersteld. Nu is de Hemelbeek aan de beurt.

Meer informatie over het project ⇢ 

 • Laatste update op .

Repair Café Elsloo zat. 9 maart

 • Afbeeldingen | Bron: Dorpsplatform Elsloo ©

Dorpsplatform Elsloo organiseert elke 2e zaterdag van de maand, van 09:30 – 12:30 uur het Repair Café in Elsloo.

Stofzuiger kapot? Een koffiezetapparaat dat niet meer goed werkt? Of andere apparaten met technische mankementen. Onze vrijwilligers van het Repair Café weten er raad mee!
In de afgelopen periode zijn er al heel wat apparaten aangeboden, 75% van de eigenaar kon huiswaarts keren met een gerepareerd apparaat.

Komt u ook?
Eerstvolgende is op zaterdag 9 maart, van 09:30 - 12:30 uur in Punt 39, Burgemeester Maenenstraat 39 te Elsloo. Ook de werkgroep Jongeren voor Ouderen is aanwezig om hulp te bieden bij vragen over uw gsm, tablet of iPad. De koffie staat klaar!

Reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad
In Punt 39, aan de Burgemeester Maenenstraat 39 draait het allemaal om repareren. Tussen 09:30 en 12:30 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Lees meer …Repair Café Elsloo zat. 9 maart

 • Laatste update op .

Beverwandeling zondag 10 maart

 • Afbeeldingen | Bron: Niklas Hamann on Unsplash ©

Sinds 2010 leeft de bever in Kasteelpark Elsloo en heeft daar een prachtige leefomgeving gecreeërd. Door het bouwen van een dam in de Hemelbeek is er een bevermeer ontstaan dat een ideale woon- en groeiplaats is voor vissen, vogels, insecten en amfibieën.

Wil je weten hoe de bever daar leeft en de omgeving daar naar zijn hand heeft gezet? Dan mag je de beverwandeling op zondag 10 maart met de beverwerkgroep van IVN Elsloo niet missen.

De wandeling is geschikt voor jong en oud en begint om 13.00 uur vanaf de kasteeltoren bij de botanische tuin in Kasteelpark Elsloo. De groepsgrootte is beperkt tot 20 personen.
Dus snel vooraf aanmelden via  want VOL=VOL

 • Laatste update op .

Vitaliteitsavond Stein 12 maart

 • Afbeeldingen | Bron: ecsplore.nl (embedded) ©

Voor wie?
Voor alle volwassenen en senioren in de gemeente Stein georganiseerd door Ecsplore.

Wat houdt het in?
De Vitaliteitsavond wordt op dinsdag 12 maart vanaf 14.00 uur in MFC De Grous in Stein georganiseerd. Deze is bedoeld om volwassenen en senioren uit alle Steinse kernen te laten ontdekken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van educatie, cultuur en sport/bewegen in de wijk.

Tevens biedt het deze doelgroep de mogelijkheid om antwoord te krijgen op alle vragen rondom gezondheid en leefbaarheid in de wijk. Ecsplore biedt u graag de mogelijkheid om gezondheidsprofessionals uit uw wijk te ontmoeten. Daarnaast trachten wij zoveel mogelijk volwassenen en senioren te motiveren actief te (blijven) participeren in de maatschappij door het vinden van bijvoorbeeld nieuwe hobby’s, vrijwilligerswerk of andere zinvolle en dankbare bezigheden.

Hoe ziet het programma eruit?
Wanneer u zich inschrijft voor een Vitaliteitsdag neemt u deel aan het hele programma (14.00-17.00 uur) Het programma bestaat o.a. uit:
- Een workshop valpreventie - door Fysio Snijders
- Een workshop valbreken - door Fysio Snijders
- Laagdrempelige fitheidstesten - door Ecsplore

Benieuwd hoe eerdere deelnemers deze avond hebben ervaren? Hieronder enkele reacties:
- “Ik vond de geboden items goed passen bij de veranderingen die horen bij de leeftijd.”
- “Mooie afwisseling tussen actieve en passieve (lezingen) activiteiten.”
- “Heel mooi initiatief. Hier zouden veel meer mensen aan moeten deelnemen.”

Meer informatie of aanmelden?
Deelname is gratis, maar aanmelden bij Ecsplore is verplicht vanwege de voorbereidingen. Geen inschrijving = helaas geen deelname!

Aanmelden kan via onze website ⇢
Of door telefonisch contact op te nemen met Timo Haberland ⇢ 06 - 81 36 12 81

Na aanmelding krijgt u gelijk een bevestiging van deelname. Géén bevestiging ontvangen? Controleert u dan ook uw map "spam" of "ongewenste e-mail"

 • Laatste update op .

Paasbrunch 17 maart

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free CC0 / Dorpsplatform Elsloo ©

Op zondag 17 maart 2024 organiseert Dorpsplatform Elsloo weer haar jaarlijkse Paasbrunch.
In de grote zaal van het Maaslandcentrum kunt u tussen 12:30 en 17:00 uur genieten van een overheerlijke paasbrunch, geheel verzorgd door de vrijwilligers van het Dorpsplatform. De zaal is open vanaf 12:00 uur.

Inschrijven voor deze activiteit kan op de woensdagmiddagen 21 en 28 februari, 6 en 13 maart 2024 tussen 14:00 en 16:00 uur in het Dorpsontmoetingscentrum (kleine zaal Maaslandcentrum).
De kosten bedragen € 17,00 Uw bijdrage dient u gelijk bij inschrijving te voldoen, alleen contante betaling is mogelijk, er is geen mogelijkheid om te pinnen.

De brunchmiddag wordt muzikaal opgeluisterd door het duo Widias, zij staan garant voor gezellige dansmuziek, de voetjes mogen van de vloer!
Tijdig aanmelden is gewenst! VOL=VOL!

 • Laatste update op .

Maas Cleanup zaterdag 23 maart

 • Afbeeldingen | Bron: Maas Cleanup (embedded) ©

Het hoge water van afgelopen periode heeft weer veel afval achtergelaten in de Maasbedding. IVN Elsloo gaat dus weer aan de slag om zoveel mogelijk op te ruimen, en sluiten daarom graag aan bij de Maas Cleanup Acties.

Maas Cleanup zet zaterdag 23 maart door heel Limburg opruimacties langs de oever van de Maas op touw. Vrijwilligers gaan gewapend met handschoenen, grijpers en vuilniszakken op pad om de Maasoever van afval te ontdoen.

De groep verzamelt om 09:30 uur bij het oude veer, oftewel het Conincx Pop terrein. Einde ca 13:00 uur.

Voor handschoenen en zakken wordt gezorgd. Ook is en een beperkt aantal grijpers, dus als het kan, neem een eigen grijper mee. Het terrein is hobbelig en op sommige plaatsen misschien nog nat, daarom moet je wel fit zijn, lange broek en stevige schoenen maar beter nog rubber laarzen.
Maas Cleanup zorgt met hun sponsoren DSM en Ecoilab voor een gezellig natje en een droogje voor en na de opruimactie.

Omdat nu nog niet alle details bekend zijn, ontvang je nadere inlichtingen na aanmelding.
Elke hand is welkom en nodig, dus meld je aan via 

 • Laatste update op .

Herinrichting Michiel de Ruyterstraat

 • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein, Veilig Verkeer Nederland, Wikipedia, Wim Hanssen ©

Op donderdag 1 februari 2024 heeft de gemeente Stein een eerste bewonersavond georganiseerd in het kader van de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.
Daar waar deze avonden tot enkele jaren geleden openbaar waren, kiest de gemeente er tegenwoordig voor om daar alleen bewoners van de betreffende straat of wijk voor uit te nodigen. 

Tien jaar geleden heeft de Michiel de Ruyterstraat ook al eens hoog op de agenda gestaan. Lees het dossier hieronder.


MICHIEL DE RUYTERSTRAAT: VEILIGHEID EN WOONGENOT
DOSSIER 2014-2016

Update juni 2016

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland.

Niet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele verbeteringen gerealiseerd.

Lees meer …Herinrichting Michiel de Ruyterstraat

 • Laatste update op .

1969 Pinknick, de allereerste Pinkpop

 • Afbeeldingen | Bron: De Limburger (embedded) pinkpop.org (embedded) discogs.com (embedded) ©

Alle hippies, provo's en nozems waren erbij toen op Pinkstermaandag 26 mei 1969 een heus popfestival in Limburg werd georganiseeerd. The place to be was de Gulpenerberg in Gulpen.

Er werd opgetreden door de Nederlandse topband Brainbox, protestzanger Armand en de Limburgse bands Opus 23, The Sharons, Keem, de Geleense soulband Geno's Blue Busters, Static, Relax (uit Stein?), Blitz & Whoom, Soul Inspiration en Doctor Loulou's Blues Clinic.

Het festival begon om 12.00 uur en duurde tot 17.00 uur. Er waren maar liefst 10.000 bezoekers en het was droog en zonnig weer; feestje gegarandeerd dus.

Vanuit Elsloo zijn we er ook met een paar mensen naartoe geweest. We waren een kruising tussen hippie en nozem, net 16 jaar en dan twijfel je nog over dit soort zaken. Waarschijnlijk zijn we op de Puch en Tomos gegaan -met hoog stuur en laag zadel- maar die herinnering is vervlogen... net als die aan de rest van de dag.

Het festival werd georganiseerd door Jan Smeets (ja mister Pinkpop stond echt aan de basis!) toen programmeur van de Berchmans Sociëteit in Maastricht. Dat was een jongerencentrum voor werkende jongeren, gerund door paters Jezuïten waaronder Frits van der Ven.
Daarnaast had je destijds in Maastricht nog de jongerencentra Kombi -voor studenten- en Trajectum voor kunstenaars en politiek betrokken provo's. Trajectum-programmeur Hans van Beers en journalist Wim Wennekes van De Nieuwe Limburger waren mede-organisatoren.
Overigens, de Pinkpop organisatie telt deze editie niet mee in hun historisch overzicht, dat begint in 1970. 

Uit de krant van toen (De Limburger) ⇢

+ Officieuze website over Pinkpop-historie ⇢

+ Alle edities Pinkpop (vanaf 1970) ⇢ 

+ Andere Tijden: de beginjaren van Pinkpop ⇢

+ Artikel "Nozems, provo's en patronaatsknuppele" Alternatieve jongerencultuur in de westelijke mijnstreek 1955-1977 door Bart Jan de Graaf 2011 ⇢

Opus 23 uit Maastricht, met rechts drummer Frans Theunisz (Sjen aon de geng) (embedded De Limburger)

Brainbox met Jan Akkerman, Kaz Lux, Pierre van der Linden en André Reijnen. Hits in 1969 "Dark Rose" en "Summertime" (embedded discogs.com)

 • Laatste update op .

BuitenBeter app

 • Afbeeldingen | Bron: buitenbeter.nl (embedded) rawpixel royalty free AI generated ©

Vanaf 1 februari 2024 stapt de gemeente Stein over naar een nieuwe app om je meldingen over de openbare ruimte door te geven.

Tot dan wordt de app MijnGemeente nog gebruikt, maar die voldoet al langer niet meer en levert veel frustratie bij de gebruikers op.

Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat jij het ziet. Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, zwerfafval of een omgevallen boom. Jouw melding komt meteen bij de gemeente binnen en die gaan ermee aan de slag. Je kunt altijd zien wat de status van jouw melding is.

De gemeente vraagt of jij ook mee helpt de gemeente Stein mooi, veilig en schoon te houden. Zo ja, download dan deze app.

 

+ Download de BuitenBeter app gratis in Google Play Store ⇢

+ Download de BuitenBeter app gratis in de Appstore ⇢

+ Meer informatie op gemeentestein.nl ⇢

+ Meer informatie lees je op buitenbeter.nl ⇢

 

 • Laatste update op .

Wat eten we vandaag?

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 / royalty free ©


Klik op recept van uw keuze voor meer info. https://www.okokorecepten.nl
Foto: heeft geen betrekking op dagmenu; met dank aan Unsplash.

 • Laatste update op .

Energie-crisis...lees en huiver!

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 ©

Berekent jouw energieleverancier straks kosten voor je zonnepanelen?

Update 19.02.2024

De Eerste Kamer heeft de afbouw van de salderingsregeling niet goedgekeurd, maar energieleveranciers zijn al een nieuwe koers ingeslagen. Een groeiend aantal leveranciers maakt onderscheid tussen klanten met én zonder zonnepanelen. Bij vijf energieleveranciers moeten klanten nu terugleverkosten betalen. Meer energieleveranciers brengen tegenwoordig op verschillende manieren kosten in rekening bij zonnepaneelbezitters. 

Lees verder op Radar ⇢


Salderingsregeling zonnepanelen blijft bestaan

Update 13 februari 2024

De afschaffing van de salderingsregeling is op 13 februari door de Eerste kamer verworpen en blijft dus ongewijzigd bestaan, voorlopig althans. Hiermee is het plan van demissionair minister Jetten om de salderingsregeling langzaam af te bouwen nu definitief van tafel geschoven. Zonnepaneelbezitters zouden door het afschaffen van de salderingsregeling de opgewekte stroom die zij terugleveren aan het elektriciteitsnet niet meer kunnen wegstrepen tegen de afgenomen stroom. Gedurende zes jaar, vanaf 2025, zouden bezitters steeds minder kunnen salderen. In 2031 zou dit volledig zijn afgebouwd.

Lees verder op Radar 13.02.2024⇢

Lees ook Radar 12.02.2024 ⇢

Lees ook Radar 25.01.2024 ⇢


Tijdelijk noodfonds energie open voor aanvragen

Update 6 februari 2024
Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen tot en met 31 maart 2024 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag.

Kijk voor steun op de pagina van het Noodfonds Energie ⇢

Het tijdelijk Noodfonds Energie is géén regeling vanuit de gemeente, maar een onafhankelijke privaatrechtelijke stichting. Dit betekent dat de stichting geen overheidstaken uitvoert. Energieleveranciers en de Rijksoverheid steunen dit Noodfonds.


Energiekosten blijven stijgen

Update 6 februari 2024
Energiebedrijven waarschuwen consumenten dat hun energiekosten blijven stijgen, primair niet door hun prijsbeleid (lees je tussen de regels door) maar door stijgende energiebelasting en netwerkkosten. Het prijsplafond uit 2023 is per 1 januari vervallen en de energiebelasting is gestegen.

Tot 2035 betalen huishoudens die geen geld hebben om hun oude koopwoning of huurhuis te isoleren, tot 800 euro per jaar meer aan energie. Overigens is de beste besparing nog altijd: minder energie gebruiken... Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet als je in een niet-geïsoleerd tochtig huis woont.

De Essent-baas pleit al om van het Noodfonds Energie een permanent gebeuren te maken en om de subsidies op duurzame maatregelen vooral te handhaven. En wat doen Essent en collega's om het betaalbaar te houden?

Energiebelasting
De overheid wil dat we minder gas gaan gebruiken, daarom is van 01.01.2024 de energiebelasting op gas verhoogd. Dus de huishoudens die geen geld hebben om hun oude cv ketel te vervangen door een zuinige HR ketel en al helemaal niet om zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler te installeren, worden hiermee ook kind van de (gas)rekening. Vanaf 2026 moet men bij vervanging van een oude cv-ketel verplicht een hybride-warmtepomp aanschaffen. De handel in tweedehands cv-ketels zal welig gaan tieren.

Zo'n 2,8 miljoen huishoudens dreigen in de problemen te komen. Dus overheid, wat bereik je hiermee?! De tweedeling in Nederland wordt weer groter, met alle sociale gevolgen van dien.
Wie het meeste geld heeft, kan het meest besparen...

Netwerkkosten
Toen de Nederlandse overheid de afgelopen decennia jaarlijks vele miljarden uit Gronings gas binnen harkte, werd dat geld overal voor gebruikt. Vooral werden er veel wegen aangelegd, watermaatregelen getroffen, ongebruikte nieuwe vliegvelden aangelegd (Lelystad) onrendabele toch gesteund (Maastricht-Aachen) en Schiphol waanzinnig uitgebreid, hoge snelheidstrajecten voor internationale treinen etc.
Maar ook om multi-nationals met subsidies en steunmaatregelen te plezieren (om ze voor Nederland te behouden, zegt men dan) En de rijkste Nederlanders fiscaal te bevredigen. 

Als ze sedert de opkomst van de zonnepanelen zo'n 20 jaar geleden ook maar een fractie besteed hadden aan onderhoud en uitbreiding van de stroomnetwerken, dan zaten Enexis en andere netwerkbeheerders vandaag niet met de handen in het haar. Maar ook die hadden veel eerder aan de bel moeten trekken. 
Nu moet de consument gaan boeten: achterstallige miljarden investeringen moeten nu vooral uit de verhoogde energiebelasting betaald worden, bedrijven moeten soms tot jaren op een netwerkaansluiting wachten, zonnepanelen-bezitters worden door energiebedrijven én de overheid afgestraft voor hun duurzame investering. Bezitters van elektrische auto's hunkeren weer naar een hybride en zelfs een benzine-model. Warmtepomphouders weten het misschien nog niet, maar ook zij komen vast en zeker aan de beurt met strafmaatregelen! 

Gasprijs
De gasprijs blijft naar verwachting hoog zeggen Essent en andere inkopers. Zeker zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, daarna zal Rusland toch hopelijk honderden miljarden herstelbetalingen aan Oekraïne moeten gaan uitkeren. Zij waren immers de aanvaller. Om dat te financieren zal de wereld waarschijnlijk overstelpt worden met goedkoop Russisch gas, olie en steenkool. Alle klimaatdoelen zullen helaas weer als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

+ Rijksoverheid over energiebelasting 2024 ⇢

 

Lees meer …Energie-crisis...lees en huiver!

 • Laatste update op .

Klopt mijnpensioenoverzicht.nl wel?!

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free AI generated ©

Radar over het AOW-gat: geld dat je zelf extra moet sparen omdat de informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl niet klopt. 

AOW-gat door verkeerde informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl
Er is veel onduidelijkheid over wat het nieuwe pensioenstelsel voor je gaat betekenen. En dan heb je ook nog de AOW-leeftijd die steeds verder opschuift. Mijnpensioenoverzicht.nl is dé plek waar de overheid het voor jou op een rijtje zet en waar je orde in de chaos moet krijgen.
Alleen klopt de informatie op de site niet, wat kan resulteren in een AOW gat. En dat gat kan wel oplopen tot 40.000 euro.
Dit komt omdat er wordt uitgegaan en berekend op basis van AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden terwijl die voor veel bezoekers van de site aanzienlijk later ligt. Volgens de beherende instantie wordt de toelichting die er nu bij staat binnenkort aangepast met een nóg duidelijkere waarschuwing.

+ Lees meer op Radar 05.02.2024 ⇢

 • Laatste update op .

Staatsbosbeheer aan de slag in Elslooër en Bunderbos

 • Afbeeldingen | Bron: Nancy en Hans Janssen, Staatsbosbeheer ©

Tot uiterlijk medio maart 2024 gaat Staatsbosbeheer in het Bunder- en Elslooërbos werken aan natuurherstel door exoten en dode bomen te verwijderen en waar nodig inheemse loofbomen aan te planten. Staatsbosbeheer werkt in dit Natura-2000 natuurgebied met zorg aan het robuuster en klimaatbestendiger maken van de natuur. De werkzaamheden worden nu vooral in de strook langs de spoorlijn tussen Bunde en Elsloo uitgevoerd. Ook worden dode en aangetaste bomen weggehaald die een risico vormen voor de veiligheid op het spoor.

Toegankelijkheid
Paden kunnen na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines, maar die worden zo snel mogelijk hersteld. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens wordt voor de eigen veiligheid aangeraden om ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.
Als deze werkzaamheden klaar zijn en het broedseizoen is afgelopen (vanaf 15 juli) wordt al het hout opgeruimd en afgevoerd via het spoor. 

 • Laatste update op .

Hemelbeek: water, zand, bevers en falende instanties

 • Afbeeldingen | Bron: Guus Peters, Kyle Hoeveler, rawpixel.com / foto boven: situatie najaar 2021 ©

Update 08.02.2024

Het DB (dagelijks bestuur) van Waterschap Limburg heeft de eerder gestelde vragen beantwoord. Maar Marja Hilders (AWP-fractie Waterschap Limburg) neemt geen genoegen met de volstrekt ontoereikende beantwoording van de vragen over de waterproblematiek van de Hemelbeek.

In de beantwoording wordt de schuld enkel bij andere partijen gelegd. In eerste instantie bij Staatsbosbeheer maar ook wordt met een vingertje naar de gemeente Stein verwezen. Terwijl uit de beantwoording van B&W gemeente Stein juist blijkt dat Stein en Staatsbosbeheer gezamenlijk optrekken in een zoektocht naar een oplossing.

Geen enkele zelfreflectie bij het Waterschap zelf. De problemen worden enkel naar de andere partijen doorgeschoven en er wordt niets opgelost. AWP vindt het ook niet acceptabel dat het Waterschap geen visie over het waterbeheer in het gebied van de Hemelbeek heeft.

Het Waterschap erkent dat de zandvang voor de laatste keer is leeg gemaakt in 2022, terwijl dat minimaal eenmaal per jaar dient te geschieden. Maar die is in 2023 niet geleegd omdat het Waterschap een verontreiniging in de Hemelbeek constateerde waardoor hoge kosten ad 30.000 euro gemaakt zouden moeten worden. Maar verder geen woord over de aard van de verontreiniging (blijkbaar een verstopping), de oorzaak, gevolgen, laat staan een oplossing!!
Het lijkt erop dat een passieve houding er juist toe heeft geleid dat nu extra kosten moeten worden gemaakt. Onbegrijpelijk!!

Ook de bewering niet bevoegd te zijn -vaak zonder reden of verklaring-  wordt als methodiek veel toegepast door de instanties en overheden in Limburg (Rijkswaterstaat, Waterschap, Staatsbosbeheer, Provincie en gemeenten) Burgers merken ook veelvuldig dat zij/hij hiermee met een kluitje het riet in worden gestuurd. Dit heeft in onze provincie ook tot onacceptabel veel extra schade ten gevolge van wateroverlast geleid. De schade van 1.8 mld tengevolge van de wateroverlast in 2021 is hier in het groot een schrijnend voorbeeld van. Dat is een ongewenste bestuurscultuur die afbreuk doet aan onze democratie.

Het navolgend citaat uit de beantwoording door het Waterschap Limburg is tekenend voor deze laakbare bestuurscultuur: "Het vrijwaren van wandelpaden van water is echter geen taak van het waterschap"
Feitelijk is dat juist, dit is geen taak van het Waterschap. Echter, het DB draait hier oorzaak-gevolg om. Het DB miskent namelijk volledig dat de wateroverlast voortvloeiend uit het niet ledigen van de zandvang wél voor haar rekening komt. Een gevolg waarvan het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg stelt niet voor verantwoordelijk te zijn.

Kortom, je laat de boel op zijn beloop terwijl je (in ieder geval sinds 2020) weet dat er problemen spelen, door de passieve houding komt jouw onderhoudstaak in het geding, om vervolgens de gevolgen af te schuiven richting Staatsbosbeheer (en deels ook de gemeente Stein).

Alle reden dus voor de AWP-fractie om hier het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg verder op te bevragen. Deze fractie is voor een bestuurscultuur waarin verantwoordelijkheid genomen wordt. In samenwerking met andere overheden, burgers en bedrijven los je problemen op, in plaats van deze voort te laten bestaan. Daarom gaat AWP samen met de CMB fractie uit de Steinse gemeenteraad de vervolgvragen afstemmen. Maar ook bestuurders moeten de handen ineen slaan in het belang van de burgers!
De problematiek met betrekking tot de Hemelbeek moet worden aangepakt en opgelost.

+ Lees hier beantwoording Waterschap Limburg op vragen AWP fractie 06.02.2024 ⇢

Elsloo Hemelbeek 12.2023 01

Elsloo Hemelbeek GuusPeters 09.2023 02


Update 09.01.2024

Beantwoording van de door CMB-fractie in de gemeenteraad van Stein gestelde vragen over Hemelbeek alsmede over de voorgenomen vervanging van de laanbeplanting langs de Slakweg, Kasteelpark.

+ Lees hier de beantwoording door het College van B&W ⇢
+ Lees ook De Limburger, 08.01.2024  ⇢


Lees meer …Hemelbeek: water, zand, bevers en falende instanties

 • Laatste update op .

Jaarlijks loost Chemelot tot 7000 kilo microplastics in de Maas

 • Afbeeldingen | Bron: Boven, de Maas bij Elsloo tijdens hoogwater 04.01.2024 / Wim Hanssen / Wikipedia ©

Update 22 februari 2024

Op 20 februari heeft de Vlaamse overheid een formele ingebrekestelling gestuurd naar de Nederlandse overheid, Waterschap Limburg, Chemelot Permit BV en Sitech Services BV. 

Volgens de Belgische overheid zijn de Chemelot-lozingen in de Maas onwettig omdat er geen Belgisch advies is gevraagd en vastgelegd in een internationaal milieurapport. Tot dusver is er wel ambtelijk overleg geweest tussen beide landen maar dat heeft nog niet tot enig resultaat geleid. De Belgische minister wil voor medio maart volledig geïnformeerd worden over de invloed van de lozingen, niet alleen op milieugebied maar ook voor de gezondheid voor mens en dier. Desnoods wordt een rechtzaak aangespannen om de lozingen te stoppen.

Extinction Rebellion protesteert ook al lang tegen het feit dat Chemelot volgens de afgegeven vergunning jaarlijks meer dan 14 ton microplastics en meer dan 600 verschillende chemische stoffen en zware metalen mag lozen in de Maas.

Waterschap Limburg heeft nog niet gereageerd. 


Update 3 februari 2024

Na herhaalde verzoeken heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg uiteindelijk het rapport van Circle Infra Partners openbaar gemaakt voor haar algemeen bestuur. In de aanbiedingsbrief concludeert het DB dat het rapport na ambtelijke toetsing niet helemaal aan de eisen voldoet wegens het ontbreken van benodigde bijlagen. Tevens is uit de toets gebleken dat in het rapport ontbreekt: de in het vergunningsvoorschrift gevraagde beschrijving van mogelijkheden om de emissie van microplastics ten opzichte van de huidige emissie verder te reduceren.
Circle Infra Partners BV heeft 2 maanden de tijd gekregen om het rapport te vervolmaken.

+ Download het rapport hier (versie 12.2023) ⇢


Update 1 februari 2024

Blijkbaar halen inwoners van Urmond hun schouders op over de Chemelot-lozingen van giftige stoffen en microplastics in de Ur en de Maas. Het is niet bekend of inwoners van Stein, Elsloo, Meers en Berg aan de Maas daar hetzelfde over denken.

+ Lees verder in De Limburger 01.02.2024 ⇢


Update 20 januari 2024

De Belgische overheid heeft het helemaal gehad met Chemelot/Sitech en het waterschap Limburg. Hun Vlaamse minister van Omgeving Demir dreigt de Nederlandse overheid en Waterschap Limburg met een formele ingebrekestelling wegens afgifite van een lozingsvergunning aan Sitech in 2020. Het lozen heeft wellicht schadelijke gevolgen voor de drinkwaterproductie uit de Maas.

De Algemene Waterschapspartij Limburg (AWP) voelt zich door deze stellingname van de Vlaamse Minister gesterkt in haar inzet dat de onderste steen boven moet in het Chemelot dossier en dat de EU wetgeving in woord en daad moet worden nageleeft door Chemelot en het Waterschap Limburg.
Portefeuillehouder Chemelot/Sitech, Josette van Wersch en met haar het hele Dagelijkse Bestuur van het waterschap Limburg moet deze consequentie aanvaarden en een einde maken aan het gedoogbeleid voor Chemelot/Sitech.

Op 22 maart 2023 jaar heeft minister Demir de Nederlandse overheid al aangeschreven met haar zorgen over de afgegeven watervergunning aan Chemelot. Verder dan enkele ambtelijke overleggen en een verzoek tot bedrijfsbezoek heeft dat tot nu toe niet geleid. Demir vindt het hoog tijd om de zaak naar de hoogste overheid, het Nederlands Rijk, te escaleren via een formele ingebrekestelling dat de Nederlandse overheid tot actie aanmaant.


Update 19 januari 2024

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg weigert de rapportage van Chemelot/Sitech over de lozing van schadelijke stoffen aan zijn eigen Algemeen Bestuur te geven.

Het Dagelijks Bestuur (DB=college) van het Waterschap doet stiekem met de rapportage van 29.12.2023 over de lozingen van  Chemelot/Sitech in de Maas. Die rapportage is verplicht volgens de afgegeven watervergunning. Verantwoordelijk bestuurder is mevrouw Josette van Wersch (Waterbelang Limburg).

Twee fracties in het Algemeen Bestuur (raad) van het waterschap (AWP / Marja Hilders en Partij voor de Dieren /Ton Haagen) vragen zowel afzonderlijk als gezamenlijk sindsdien om de op 29 december jl. ingeleverde rapportage en krijgen die niet. Dat berichtte het DB gisteren aan beide fractievoorzitters. Dat houdt in dat zowel gekozen volksvertegenwoordigers als burgers slechts de verhulde informatie kunnen lezen in een door het bedrijf op zijn website gezette zogenaamde publieksversie, maar niet de informatie krijgen die het bedrijf wettelijk gezien moet rapporteren aan het waterschap.

Marja Hilders, fractievoorzitter gaat deze gang van zaken aanvechten en ook op 24 januari wraken in het presidium van het waterschap. Maar zij roept ook burgers op om Woo-verzoeken in te dienen. Ook de vragenbeantwoording op eerdere vragen van de AWP gesteld op 1/12/23 over lozingen van Chemelot/Sitech zet het DB in de vertraging.
Dat het DB van het waterschap de rapportage die Chemelot/Sitech op 29.12.2023 inleverde bij het waterschap, afschermt voor het Algemeen Bestuur vindt de AWP onverkwikkelijk en schadelijk voor de democratie.

Men voert geen inhoudelijke argumenten aan voor het achterhouden van het rapport. Een zeer ontransparante en regenteske handelswijze. En ondemocratisch volgens het Algemeen Bestuur en vooral de twee fracties die om de rapportage hebben verzocht om hun controlerende taken (die het AB net zo heeft als een gemeenteraad) te kunnen uitoefenen. In plaats van achteraf geconfronteerd te worden met door het DB geschapen voldongen feiten.

Hier kan en mag de AWP zich niet bij neerleggen. Omwille van de democratie en het recht van de burgers om te weten wat er aan voor onze gezondheid schadelijke stoffen in de Maas wordt geloosd zal Marja Hilders zich er voor inzetten dat de onderste steen boven komt in dit dossier!


Update 9 januari 2024

Uit een eigen onderzoek door chemiecomplex Chemelot blijkt dat er jaarlijks door Circle Infra Partners (sinds eind november 2023 de nieuwe naam van Sitech Services B.V.) minimaal 4.000 kilo polymeren – microplastics * (kortweg: plastics) via een zijtak van de Ur uiteindelijk in de Maas wordt geloosd.

Bij deze waterlozing moet wel nog zo'n 3.000 kilo opgeteld worden die achterblijft in eveneens geloosd zand en slib. Chemelot-directeur Loek Radix is blijkbaar blij dat het "maar" hooguit 7.000 kilo is. Overigens kunnen de metingen tot wel 50% afwijken; kan dus minder zijn maar ook meer... Over het algemeen is elke slager die z'n eigen vlees keurt, tevreden....

Volgens Extinction Rebellion (XR) loost Chemelot jaarlijks 14.000 kg en meer dan 600 verschillende chemische stoffen en zware metalen in de Maas.
Uit een eerder onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat er jaarlijks vanuit België en Noord-Frankrijk zo'n 200.000 kilo microplastics via de Maas ons land binnenstroomt. 

Waterschap Limburg wil nog geen reactie geven omdat nog beoordeelt moet worden of het rapport aan de gestelde eisen voldoet en of de bevindingen daarin überhaupt juist zijn. Daarna kan Chemelot het rapport desgewenst weer aanpassen. En voordat je het weet horen we pas achter vele maanden de eindconclusie.

Het rapport uit december 2023 is een voorwaarde bij de op 15.12.2020 door Waterschap Limburg afgegeven vergunning aan Sitech BV. Volgens die vergunning mag er jaarlijks maar liefst 14.000 kilo na zuivering geloosd worden. 

De fractie van de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg vragen gesteld over deze kwestie en tevens bezwaar aangetekend tegen het feit dat dagblad De Limburger blijkbaar eerder over het Chemelot-rapport beschikte dan de fracties in het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg.

Lees meer …Jaarlijks loost Chemelot tot 7000 kilo microplastics in de Maas

 • Laatste update op .

Oproep vrijwilligers EHBO

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free ©

In 2024 heeft Stichting Samenwerkende Buurtverenigingen Elsloo (SSBE) in samenwerking met meerdere partijen weer mooie activiteiten gepland staan binnen Elsloo.

Zo wordt er achter de schermen druk gewerkt om Koningsdag weer te organiseren binnen Elsloo en uiteraard kunnen de viering van Sint Maarten en de Sintocht niet ontbreken. Ook zijn we positief gestemd over het mogelijk opstarten van kindervakantiewerk in Elsloo, meer nieuws daarover zal in het voorjaar volgen.

Voor al deze activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers die de EHBO-post kunnen en mogen bemannen. Dit is namelijk niet alleen vanuit de vergunning verplicht maar SSBE vindt het ook belangrijk dat we dit goed geregeld hebben gezien het groot aantal bezoekers van deze activiteiten.

Dus heb jij een EHBO-diploma en kun je een aantal uurtjes per jaar tijdens één (of meerdere) van onze activiteiten een bijdrage leveren, dan gaan we graag met jou daarover in gesprek. Jouw interesse kun je kenbaar maken via een berichtje op facebook, via mail: of telefonisch: 06-55777662

Data activiteiten zijn:
+ 27-4-2024 Koningsdag
+ 9-11-2024 Sint Maarten
+ 17-11-2024 Sinttocht

 • Laatste update op .

Denk mee en help de wijkinformatiepunten een stap vooruit

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com free image / Gemeente Stein ©

Om de WijkInformatiePunten, eerder bekend als Open Inloop, nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners, vraagt de gemeente Stein inwoners mee te denken over de invulling ervan. Eind 2023 dachten inwoners al mee over een nieuwe naam voor de informatiepunten, dit werd ‘Wijkinformatiepunten’.

Denk mee
In de week van 22 januari ontvangen alle inwoners een brief met een link naar een vragenlijst. De vragenlijst is ook in te vullen via: www.gemeentestein.nl/wijkinformatiepunten. Invullen kan tot en met 12 februari. Liever een vragenlijst op papier of hulp nodig bij het invullen? Dan helpt de gemeente inwoners graag op een van de wijkinformatiepunten.

Wip binnen, stap vooruit
Iedereen heeft wel eens een vraag over bijvoorbeeld wonen, welzijn, (mantel-)zorg, werk, inkomen, rondkomen, of het omgaan met buren. In Stein kun je op verschillende locaties terecht kunt met deze vragen. Op de wijkinformatiepunten kun je geholpen worden door medewerkers van Partners in Welzijn, Steunpunt Mantelzorg, Zaam Wonen, Wonen Limburg, MEE, De Domijnen, Vidar en gemeente Stein. Ook de financiële maatjes van Partners in Welzijn zijn regelmatig aanwezig.

Wethouder Dassen: "De wijkinformatiepunten zijn er voor alle inwoners in onze gemeente. Bij een wijkinformatiepunt zijn ze tijdens de openingsuren altijd welkom, een afspraak maken is niet nodig. Inwoners kunnen gewoon even binnen wippen. Als de vraag niet meteen beantwoord kan worden, brengen we inwoners in contact met de persoon die wél het antwoord heeft of het voor hen uit kan zoeken. We helpen inwoners altijd een stap vooruit".

Inwoners kunnen met vragen terecht op de locaties:
- Buurtcentrum Nieuwdorp in Nieuwdorp
- Punt 39 in Elsloo, Burg. Maenenstraat 39 + naar website Dorpsplatform ⇢
- Buurthuis Urmond in Urmond
- Bibliotheek Stein

Bekijk de actuele locaties, openingstijden en meer informatie op www.gemeentestein.nl/wijkinformatiepunten

Nieuw jasje
Bij een nieuwe naam en verbeterde invulling hoort ook een eigen herkenbare uitstraling. De inlooppunten worden in een nieuw jasje gestoken en zijn binnenkort nóg beter te vinden.

 • Laatste update op .

Taalontmoetingen

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free / Taalontmoetingen ©

Immigranten in Nederland volgen over het algemeen een inburgeringscursus, een taalcursus, of leren op een andere manier Nederlands.

Inburgeringscursussen bestaan uit groepslessen, aangevuld met computeropdrachten en huiswerk. Er wordt veel aandacht besteed aan grammatica en woordenschat.

Maar er is weinig gelegenheid om tijdens de lessen het Nederlands spreken te oefenen. Cursisten geven aan dat het in de klas wel allemaal lukt, maar dat het daarbuiten toch erg moeilijk is om de taal te verstaan en te spreken.

Bij Taalontmoetingen draait daarom alles om het oefenen van het Nederlands in de praktijk, met nadruk op het spreken. De taalbegeleiding sluit daarbij aan bij de belevingswereld van de deelnemer.
Het accent ligt meestal op de spreekvaardigheid, maar er kunnen ook andere activiteiten ondernomen worden. 

Taalontmoetingen is een vrijwilligersorganisatie met motto: Doe mee, Spreek Nederlands!
De vrijwilligers helpen anderstalige inburgeraars in Sittard-Geleen, Stein en Beek om de Nederlandse taal beter te beheersen.

Taalontmoetingen zoekt vrijwilligers! Bezoek de website ⇢

 • Laatste update op .

Hoge score Stein, maar ook hogere lasten voor inwoners

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0, BDO, gemeente Stein ©

Update 24.01.2024

Accountant BDO heeft de jaarrekeningen 2022 en de begrotingen tot en met 2027 van de Nederlandse gemeenten tegen het licht gehouden en geeft daar rapportcijfers voor. Een laag cijfer wil zeggen dat de financiële situatie van de betreffende gemeente risicovol is. Een hoog cijfer juist het tegenovergestelde: weinig risico.

Tot en met 2025 lijkt geld voor gemeenten op het eerste gezicht geen probleem. De begrotingen voor de jaren daarna schetsen echter een negatief beeld. De tekorten lopen dan op tot ruim één miljard euro structureel.
BDO heeft in haar onderzoek o.a. betrokken de schulden van de gemeente,  de door hun afgesloten leningen, belastinginkomsten voor die gemeenten en onroerend goed (gebouwen en grond) dat ze in eigendom hebben. 

BDO deelt op basis daarvan in Limburg drie maal een 10 uit maar ook eenmaal een schamele 1. 
Valkenburg, Nederweert en Leudal scoren de optimale score van 10 punten. Stein doet het wat dat betreft ook prima met een 9.
Daarentegen scoren Heerlen met een schamele 1, Eijsden-Margraten (een 2)  en Roerdalen (3) zwaar onder de maat. Buurgemeente Beek scoort een 5 en Sittard-Geleen een 7.

+ Meer info website BDO ⇢

+ Lees ook De Limburger incl scorekaart, 23.01.2024 ⇢


Stein, 9 november 2023

Hogere lasten voor inwoners

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein heeft (met trots, volgens het onderstaande persbericht) de begroting voor het jaar 2024 gepresenteerd die een positief saldo laat zien. Dit ondanks de verwachte financiële uitdagingen vanaf 2026.

Lees hier de Begroting 2024 en vooruitzichten tot 2027 ⇢

De gemeente Stein heeft in haar plannen nogal wat uitdagende en dure projecten staan op het gebied van wonen, sociaal domein, duurzaam waterbeheer (riolering) en infrastructuur (huisvesting van scholengemeenschap Groenewald, de stationsomgeving en de reconstructie van de Michiel de Ruyterstraat) Daarnaast moeten er investeringen gedaan worden in zaken als: ICT, het Doorfietspad/op-afrit Elsloo en wandelknooppunten-netwerk.

Hoe gaat dat betaald worden? Uit de belastingopbrengsten van burgers en bedrijven. En uit het Gemeentefonds, ook uit belastingopbrengsten dus. In het onderstaand overzicht uit de begroting wordt duidelijk dat die lasten voor iedereen alleen maar gaan toenemen in 2024 en daarna.

Als we de meest belangrijke nemen; Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing en Rioolheffing, zien we dat deze inkomsten stijgen met 7,5% en met hetzelfde percentage dus onze lasten. De forse stijging is vooral te wijten aan de investeringen die aan rioolonderhoud gedaan moeten worden.

In 2023 betaalde een gemiddeld gezin in Stein ongeveer 880 euro aan gemeentelijke belastingen en heffingen; in 2024 wordt dat bijna 970 euro en dat is een stijging van 10%

Kijk hier of u in aanmerking komt voor kwijtschelding ⇢

Lees meer …Hoge score Stein, maar ook hogere lasten voor inwoners

 • Laatste update op .

Haslou Internationaal Jeugdtoernooi 15-16 juni 2024

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free ©

Noteer alvast in de agenda dat op 15 en 16 juni 2024 het Haslou Internationaal Jeugdtoernooi weer gaat plaatsvinden op sportcomplex Mergelakker!

Teams uit verschillende landen en leeftijdsklassen zullen leuke,en sportieve dagen beleven. Het programma ziet er als volgt uit:

𝗭𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟱 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰
- Jeugd Onder 9
- JO10
- JO12

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟲 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰
- Jeugd Onder 7
- JO8
- JO11

 • Laatste update op .

Problemen sportcomplex Mergelakker (en 't Hetjen)

 • Afbeeldingen | Bron: Leo Everard ©

Update 08.02.2024

De CMB fractie en overige raadsleden hebben de beantwoording op eerdere vragen ontvangen van B&W. Samengevat:
- B&W erkent dat de Raad alsnog moet worden betrokken en gaat daar toe over in een (besloten) vergadering d.d. 5 maart a.s.
- B&W erkent dat er nog concrete onderzoeksvragen moeten komen
- De rekenkamer wordt alsnog op een correcte wijze betrokken bij het onderzoek
- Uitvoering zal door extern onderzoeksbureau geschieden
- Het onderzoek staat thans on hold

+ Lees hier de vragen en beantwoording over sportcomplexen 07.02.2024 ⇢


Update 20.01.2024

Raadsfractie CMB heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het Plan van Aanpak inzake onderzoek voetbalvelden RKSV De Ster & SV Haslou. Aanleiding is het niet adequaat volgen van de procedure (met name het niet  betrekken van de Raad) maar toch alvast overgaan tot uitvoering.
Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) mag in het onderzoek naar de renovatie van de sportcomplexen in Stein en Elsloo onderzoek doen naar haar eigen handelen. En na afstemming met de gemeenteraad een Plan van Aanpak opstellen. Van afstemming met de raad is echter geen sprake geweest. 

De gemeente Stein heeft er voor gekozen het onderzoek door eigen ambtenaren te laten uitvoeren, terwijl dat in de regel door externe onderzoekers wordt uitgevoerd om de objectiviteit te waarborgen. Ervan uitgaande dat de betrokken ambtenaren voldoende expertise hebben, is het hiërarchisch ongewenst dat zij hun eigen leidinggevenden moeten gaan onderzoeken.

De CMB-fractie verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) daarom de uitvoering op te schorten en eerst het raadsdebat af te wachten. Ook mist CMB essentiële onderdelen in het plan van aanpak zelf, die er conform verordening wel bij horen.

Artikel op de CMB site:
Zie: https://.nl/nieuws/sport/raadsvragen-inzake-onderzoek-voetbalvelden-rksv-de-ster-sv-haslou


Update 16.01.2024

Onderzoek
De gemeente Stein heeft eigen ambtenaren opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de renovatie van de sportcomplexen 't Hetjen in Stein en Mergelakker in Elsloo. Op z'n vroegst in maart wordt een eindconclusie verwacht over de status en gang van zaken.

Tegenvallers
Met name de kosten, de vertraagde oplevering en de communicatie met de gebruikers komen onder een vergrootglas te liggen. Voor deze renovatie trok de gemeente maar liefst 1.200.000 euro uit. En die kosten werden ook nog eens met 80.000 euro overschreden door allerlei tegenvallers; zoals slecht weer, verzakkingen, onverwachte hoogteverschillen, slechte grond, verkeerd inzaaien, verkeerd gelegde kabels, vandalisme en meer van dat soort onheil.

Inhoud projecten
Bij 't Hetjen werden twee natuur-voetbalvelden van VV De Ster aangepakt en van LED-lichtmasten voorzien. Op sportcomplex Mergelakker werd een kunstgrasveld van VV Haslou gerenoveerd, een kunstgrasveld omgeturnd naar gras-voetbalveld en werd nog een extra natuurgrasveld aangelegd op het zogenaamde C-veld. Dit perceel was tot dan toe een paardenwei.
Eerder zou het perceel beschikbaar zijn voor sociale dagactiviteiten en werd het ook als optie aangemerkt voor levensloopbestendige senioren woningbouw, door middel van een CPO-initiatief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Kritische gemeenteraad
Nadat een jaar geleden de DOS-fractie al kritische vragen stelde, heeft nu ook de CMB-fractie forse kritiek. Niet alleen over de betaalde prijs voor het kunstgras. Maar ook voor de keuze om weer natuurgras-voetbalvelden aan te leggen heeft CMB geen begrip met het oog op de klimaatverandering, waarbij de grasvelden met een beetje pech 's zomers zullen verschroeien.

+ Lees hier de vragen en beantwoording over sportcomplexen 07.02.2024 ⇢

+ Lees ook, De Limburger 14.01.2024 ⇢

+ Lees ook, Plan van aanpak onderzoek gemeente Stein 10.01.2024⇢

+ Lees ook, beantwoording raadsvragen DOS 10.03.2023 ⇢

+ Lees ook, voortgangsrapportage Mergelakker 16.02.2023 ⇢

+ Lees ook, stand van zaken Mergelakker 02.02.2023 ⇢

Lees meer …Problemen sportcomplex Mergelakker (en 't Hetjen)

 • Laatste update op .

Reconstructie monumentale laan Slakweg Kasteelpark Elsloo

 • Afbeeldingen | Bron: Het Limburgs Landschap, Ecopedia.be, facebook ©

Update 11.01.2024

Tegenstanders bomenkap lijken aan kortste eind te trekken

De kritiek van zes bezwaar-indieners tegen de door de gemeente Stein afgegeven kapvergunning voor een 30-tal eiken aan de Slakweg, de toegangsweg naar Kasteelpark Elsloo vanaf Terhagen, is ongegrond naar mening van de gemeente Stein.

Overigens werd slechts één bezwaarschrift geldig verklaard omdat de andere indieners geen direct belanghebbenden zijn; maar eerder verontruste inwoners. Zij kunnen overigens nog via de rechter in beroep gaan als  de gemeente een negatief besluit zou nemen.

Tijdens een vergadering begin januari hebben de tegenstanders hun bezwaren mondeling kunnen toelichten. Eerder was al gebleken dat zij niet alleen de vervanging van de eiken met winterlindes afkeuren maar ook het voorafgaand communicatieproces hekelen.
Bij dat eerste punt moet je vaak blindvaren op de kennis en kunde van experts, waarvan Het Limburgs Landschap er toch een is of in elk geval de door hun ingehuurde partijen.
Wat betreft de communicatie hebben de tegenstanders zeker een punt: die was veel te laat en in eerste instantie benedenmaats. Blijkbaar een inschattingsfout van Het Limburgs Landschap en de gemeente Stein.

De CMB-fractie in de Steinse gemeenteraad stelde schriftelijke vragen over de participatie van de Elsloose gemeenschap en kreeg op 3 januari jongstleden o.a. onderstaand antwoord:

Vraag: Welk participatietraject is doorlopen alvorens Uw College het besluit als zodanig heeft genomen?

Antwoord:
Stichting Limburgs Landschap is sinds 2019 bezig met de opwaardering van de historische buitenplaats Elsloo. De reconstructie van de laanbeplanting aan de Slakweg betreft het sluitstuk van het gehele project.
Dit betreft een Leaderplus-subsidieproject waarvan de gemeente Stein, de NV Theodora, Stichting Limburgs Landschap en het Jurgensfonds co-financierders zijn en dus ook betrokken bij de reconstructie.

Stichting Limburgs Landschap heeft in de voorbereiding van dit project overleg gepleegd met direct belanghebbende partijen: IVN Elsloo, NV Theodora, Historiehuis van de Maasvallei, Parkcommissie en de exploitant van kasteel Elsloo.


Voornoemde partijen vertegenwoordigen een aanzienlijke achterban in de gemeenschap van Elsloo.

Met een delegatie van IVN Elsloo is Limburgs Landschap ter plaatse gaan kijken om het nut en de noodzaak van de laanreconstructie toe te lichten.
Verder zijn er twee publicaties vooraf verschenen van Stichting Limburgs Landschap en is informeel gesproken met een aantal bezwaarmakers om de achtergrond van dit besluit nader te duiden.

De complete beantwoording door de gemeente Stein op 03.01.2024 kunt u hier lezen ⇢

Onbekend is welke partijen precies geparticipeerd hebben in de voorbereiding van het project en de discussie daarover. Er zijn ook partijen die enkel een presentatie van Het Limburgs Landschap hebben bijgewoond

De werkzaamheden zullen overigens pas na het broedseizoen van start gaan, naar verwachting in het begin van de zomer 2024.
Sowieso moet eerst de vergunning binnen zijn en de hele bezwaarprocedure afgerond is.

Lees ook De Limburger, 11.06.2024 ⇢
 


Nieuwe laanbomen waar toekomstige generaties van kunnen genieten

Update 21.12.2023

Het Limburgs Landschap beheert de Historische Buitenplaats Elsloo, waar ook het kasteelpark onder valt. Als bezoekers nu door het park lopen zien ze dat er veel is gebeurd. De Stichting wil in de nabije toekomst ook de laanbomen aan beide zijden van de Slakweg vervangen om de monumentale laan die de weg va oudsher is weer te kunnen reconstrueren. Het Limburgs Landschap hoopt dat de nieuwe laanbomen 200 tot 300 jaar meekunnen en dat toekomstige generaties hier nog lang van kunnen genieten.

Limburgs Landschap logo


Nieuwe laanbomen
Door achterstallig onderhoud is de huidige boomstructuur onvoldoende om uit te groeien tot een in potentie monumentale laan. Het probleem is dat er in een veel eerder stadium onderhoud, zoals kroon-snoei, had moeten plaatsvinden. Helaas is deze bomenlaan, tot op het moment dat Het Limburgs Landschap het beheer in 2014 overgenomen heeft, onvoldoende onderhouden. Door dit gebrekkige onderhoud vertakken en ‘vorken’ de bomen sterk. Met name het vorken maakt deze bomen gevoelig voor wind- en stormschade. Forse snoei ter correctie brengt zwakke plekken in de stam en lost het probleem niet op.

Alles afwegend heeft dit uiteindelijk geleid tot de keuze voor het rooien van de eiken laanbomen en het maken van een nieuwe start. Het gaat om maximaal 37 bomen. Als deze bomen in bosverband in een natuurgebied zouden hebben gestaan, zouden de natuurbeheer organisaties ze gewoon hebben laten staan. In Elsloo vormen de bomen een laan, waar een druk bewandeld pad langs loopt. Door de merendeels slechte kroonvorm van deze bomen gaan deze naarmate ze ouder worden een steeds groter probleem qua veiligheid met zich meebrengen. 

Toekomst
Doel van Het Limburgs Landschap is om, vanuit cultuurhistorisch oogpunt, hier een laan te laten ontstaan die 200 – 300 jaar mee kan. Met de actueel aanwezige bomen gaat dat niet lukken. Daarom wordt nu de keuze gemaakt de eikenbomen te vervangen door karakteristieke winterlinden, waarbij tevens de groeiplaats verbeterd wordt door goede grond in te brengen, het asfaltdek van de Slakweg te versmallen en voorjaarsbloeiers aan te planten.

Door nu de verjonging door te voeren, kunnen toekomstige generaties ook van het park genieten. Nu niets doen betekend nog 20-30 jaar achter de feiten aan blijven lopen, om dan te concluderen dat de bomen alsnog gekapt moeten worden. Liever benut men die periode om nu nieuwe laanbomen te planten en mooi uit te laten groeien. Nu de huidige bomen nog relatief jong zijn, is het vervangen van de laan minder pijnlijk dan wanneer oudere bomen vervangen moeten worden.

Het beeld van de laan herstelt zich na nieuwe aanplant gelukkig relatief snel. Ook biedt het de mogelijkheid om een goede nieuwe start te maken met beheer en onderhoud. We hebben daarom bewust nu gekozen voor vervanging van de laanbeplanting.

 

Foto winterlinde: Ecopedia.be (embedded)

De winterlinde (Tilia cordata) of kleinbladige linde is een lindesoort die in Europa in het wild voorkomt. Tevens wordt hij als sier- of schaduwboom aangeplant in parken en tuinen. De hoogte is circa 30 m. De boom heeft een hoge, dichte, koepelvormige kroon. De schors is aanvankelijk glad en grijs. Later wordt deze donkergrijs en gegroefd. De twijgen zijn rood van boven en olijfgroen van onderen. De knoppen zijn glad, glanzend donkerrood en eivormig.
De kleinbladige linde heeft hartvormige bladeren die 4-7 × 3-5 cm groot worden. De bladeren zijn voorzien van fijngezaagde randen, en een geelgroene of rozeachtige bladsteel van 3-5 cm lang. Het blad is aan de bovenzijde donker en glimmend groen. Aan de onderzijde is het blad bleker. In de oksels van de bladnerven zitten bosjes haartjes.
Meer info op wikipedia ⇢

 

Lees meer …Reconstructie monumentale laan Slakweg Kasteelpark Elsloo

 • Laatste update op .
Scharbergbrug

Toch geen fiets-wandelbrug over de Maas

 • Afbeeldingen | Bron: Lou Fredrix, YouTube, Rijkswaterstaat (embedded) ©

Update 04.01.2024

De Nederlandse en Vlaamse overheden hebben nu definitief laten weten dat ze geen tijd en geld willen steken in een fiets-wandelbrug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen.

Aanleiding
De insteek van de gemeenten Maasmechelen en Stein was in 2016 het uitdiepen van de toeristische mogelijkheden aan beide zijden van de Maas. Bijvangst waren Nederlandse scholieren die elke dag naar Maasmechelen fietsen en grensarbeiders.
Het huidige fietspad ligt pal langs de A76/E314 over de Scharbergbrug. Een lange, winderige, gehorige en gevaarlijke route. Slechts de vangrail kan je redden bij calamiteiten op de autoweg.

Kosten
Maasmechelen (B) en Stein (N) trokken samen op in dit project, elk via hun eigen marsroute naar de overheden. Want die overheden waren wel essentieel voor de financiering van het project, dat volgens een raming uit 2018 (!!) tussen 18 en 36 miljoen euro zou gaan kosten. Dat zou anno 2024 een veelvoud daarvan kunnen zijn.

Wethouder Gina van Mulken heeft de gemeenteraad laten weten dat het project zonder overheidssteun geen enkele kans van slagen heeft. Desondanks blijven beide gemeenten hoop putten uit hun recreatieve ambities. Zodra de fietsroutes Westelijke Mijnstreek en de Belgische Kolenspoorfietsroute klaar zijn denkt men dat de overheden niet meer om de fiets-wandelbrug heen kunnen.

Alternatieven?
Maar zou het voor de recreanten niet mooier zijn met een veerverbinding tussen Stein en Maasmechelen? Misschien een wat groter exemplaar dan het veerpontje in Geulle en iets kleiner dan de bestaande veerverbinding in Berg aan de Maas. Zowel in Meers als in Elsloo zijn daar wellicht mogelijkheden voor.
En heeft men ook al eens gedacht aan een eenvoudige loopbrug over de Maas, pal onder of naast de Scharbergbrug?
Trouwens met de huidige klimaatvooruitzichten staat de Maas op termijn wellicht 's zomers zo goed als droog.... maar blijft dan waarschijnlijk voor elektrische fietsers toch een onneembare hindernis.

Lees ook, De Limburger 04.01.2024 ⇢

Lees ook, De Limburger 25.11.2019 ⇢

Lees ook, De Limburger 23.03.2017 ⇢


Maart 2017

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan komt van de DOP’s Meers en Maasband.

In opdracht van de gemeenten heeft onderzoeksbureau Movares recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van deze brug. Op maandag 14 mei 2017 is er een inloopmiddag "Bie Gerda" in Meers geweest waar inwoners informatie konden krijgen en vragen stellen over de onderzoekresultaten.

Lees meer …Toch geen fiets-wandelbrug over de Maas

 • Laatste update op .

Twee levensboombossen in Elsloo

 • Afbeeldingen | Bron: Foto boven: voorziene locatie aan de Past. Tissenstraat/Biermansstraat | Google Maps ©

In november 2018 besloot de gemeenteraad dat er een levensboombos in de gemeente Stein moest komen.
Wat is een levensboombos? Dat is een nieuwe aanplant van bomen die door inwoners geadopteerd kunnen worden ter herinnering aan een speciale gebeurtenis in hun leven, bijvoorbeeld bij overlijden van een geliefde of de geboorte van een kind. 

In de regel worden loofbomen geplant, maar er zijn gemeenten die ook fruitbomen laten planten. Onbekend is vooralsnog om hoeveel bomen het in totaal gaat. Ook is nog niet bekend voor welk soort bomen gekozen wordt, omdat omwonenden daar inspraak op hebben. 

Zoektocht
Omdat de gemeente Stein geen stuk grond in bezit heeft dat groot genoeg is om de voorziene aanplant te realiseren (tot 10.000 vierkante meter) heeft men nu gekozen om op twee plekken zo'n bos aan te planten. Te weten de groenstrook van 6500 vierkante meter tussen Beukstraat en Scharberg. Naast de begraafplaats aan de Pastoor Tissenstraat/ Biermansstraat wordt de huidige ponywei van ruim 2000 vierkante meter ook omgetoverd tot levensboombos.

Draagvlak en voorwaarden
De gemeente heeft het draagvlak voor de bossen gepeild bij de omwonenden van deze locaties. Die staan er positief tegenover mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zoals eerder gezegd willen ze inspraak op de te planten bomensoorten, het beheer van de bomen moet op orde zijn en men wil dat de veiligheid in de avonduren ruim aandacht krijgt. 
De omwonenden van deze locaties hebben voorrang bij het adopteren van een boom. Vanaf september 2024 kunnen ook overige inwoners intekenen voor een boom.

Planning
In maart 2024 worden de plannen op papier gezet, welke in mei met de omwonenden worden besproken. In juni komt dan het definitieve ontwerp op tafel, waarna de aanleg wordt uitgevoerd. De opening is in het najaar van 2024 voorzien.

Lees meer …Twee levensboombossen in Elsloo

 • Laatste update op .
Groenewald Stein

Groenewald slaat gat in Steinse begroting

 • Afbeeldingen | Bron: Groenewald (embedded) ©

Update 15.12.2023

In een op momenten hectische raadsvergadering op donderdagavond 14 december heeft de Steinse gemeenteraad in meerderheid ingestemd met een budgetoverschrijding van 3,4 mio euro bij de uitbreiding van Scholengemeenschap Groenewald, waardoor de totale investering 11 mio euro gaat bedragen. Alleen de CMB-fractie stemde niet mee door de vergadering tijdelijk te verlaten. Zij vinden dat ze door het gevolgde proces en het ontbreken van gedetailleerde informatie hun controlerende taak niet goed genoeg kunnen uitvoeren.

U kunt de raadsvergadering van 14 december hier terugkijken ⇢

Stemming
Een politiek tactische keuze wellicht van CMB omdat zij geen trek hebben in het "slikken of stikken" proces zoals zij dat noemen en dat zij eerder al als zodanig ervaren hebben bij de nieuwbouw van school De Avonturijn.
Maar als je TEGEN deze budgetoverschrijding bent en zeker ook TEGEN het gevolgde proces, dan moet je gewoon TEGEN stemmen. Wetende dat dit verder geen invloed heeft op de uitkomst omdat de rest van de raad toch VOOR stemt.
Daarmee stem je als CMB niet tégen de uitbreiding van Groenewald, want daar heeft de fractie in 2022 al vóór gestemd. Onderwijs en de toekomst van de leerlingen staat ook bij hun hoog in het vaandel geschreven zoals hun woordvoerster -zelf docent op een middelbare school- bij herhaling zegt.

Procedures en processen
De discussie verzandde op enig moment over gevolgde procedures die het voor de toeschouwer niet makkelijker maakte. Daarvoor werd de vergadering zelfs driemaal geschorst voor overleg binnen verschillende fracties en het college. CMB-raadslid Hoeveler had nog een korte aanvaring met de burgemeester omdat zij zich naar zijn mening te inhoudelijk met de zaak bemoeide in plaats van neutrale raadsvoorzitter te zijn.

Ook ging het in de discussie met wethouder Ummels van Onderwijszaken over het al dan niet aanmerken van Groenewald als "majeur project".  Daarmee moet de gemeenteraad bij iedere wijziging betrokken worden. Dat gaat het college te ver. Zij willen alleen de grote lijnen blijven volgen en daarover informeren. Immers Groenewald/LVO is bouwheer en overlegt in de stuurgroep met o.a. wethouder Ummels. De wethouder zegt de vergadering wel toe dat hij tussentijds zal rapporteren over de financiële- en bouw-voortgang.

Stein gemeenteraad Ummels Hoeveler

Twee hoofdrolspelers in de discussie, links DOS-wethouder Joep Ummels en rechts CMB-raadslid Kyle Hoeveler

Op enig moment zei Ummels "voor u staat geen blije wethouder" daarmee doelend op het feit dat hij liever niet voor deze overschrijding zou vragen. Maar "de markt" zit zo blijkbaar in elkaar: stijgende materiaal- en loonkosten gooien roet in het eten. Over het gevolgde proces van "torentjesoverleg" en de summiere informatie in het seniorenconvent is hij misschien ook niet blij, maar hij kón daarover niet openbaar communiceren omdat je daarmee het risico loopt dat de prijs nog hoger wordt. Het voltallige college stond achter deze gevolgde procesgang.
Op de suggestie van raadslid Hoeveler dat hij alle info ook in een besloten raadsvergadering had kunnen delen, reageerde Ummels niet. 

Uitstel wordt duurder
Naar mening van het college moet nu ook doorgepakt worden, alle uitstel of opnieuw aanbesteden maakt het alleen maar duurder. 
Daarmee kan niet voorkomen worden dat de aannemer (Bertens Bouw uit Tiburg) gaandeweg de bouw toch met onvoorziene prijsverhogingen komt. Bijvoorbeeld kostenverhogingen die na het sluiten van de aannemingsovereenkomst zijn ontstaan; of extra kosten die de aannemer nog niet kon voorzien bij het ondertekenen van de overeenkomst; of als de aannemer geen verwijt van de kostenverhogende omstandigheid kan worden gemaakt; of als de opdrachtgever (Groenewald/LVO) schriftelijk op de hoogte is gesteld van de kostenverhoging.

Ook de PvdA werd overrompeld door de budgetoverschrijding maar was van mening dat uitstel geen optie is. Want bij een nieuwe aanbesteding komt waarschijnlijk een nog hoger bedrag uit de bus komt en wordt zelfs het risico gelopen dat geen enkele aannemer inschrijft op het project en daarmee de uitbreiding van Groenewald torpedeert.

De SB-fractie liet in eerste termijn al weten "ja" tegen de overschrijding te zeggen omdat het over de toekomst van de leerlingen gaat. Maar ook zij hebben vooraf grondig moeten overleggen of zo'n overschrijding wel verantwoord is.

De DOS-fractie houdt het bij "goed onderwijs verdient een goed gebouw" en "we kunnen het betalen".

Het CDA-raadslid en het VVD-raadslid waren niet aanwezig bij de vergadering.

Motie De Maaskei Urmond
De SB-fractie diende later -ook namens DOS- een motie in om de nieuwbouw van school De Maaskei in Urmond te versnellen. De VVD was ook mede-ondertekenaar van de motie maar werd ervan afgehaald omdat het betreffend raadslid niet aanwezig was bij de vergadering. Lees de motie hier ⇢

PvdA en CMB stonden achter de motie maar vonden de gevolgde route "niet sjiek". De diverse fracties hebben samen overleg met De Maaskei en Kindante, waarbij een laatste overleg gepland staat op 11 januari a.s.
Blijkbaar konden SB, DOS en VVD daar niet op wachten en plakten er nu een politieke sticker op. Het zegt iets over de verhoudingen tussen coalitie en opppositie in de Steinse raad. 

Nieuwe raadsleden

Op het einde van de vergadering werd afscheid genomen van twee raadsleden, te weten Meddy Goossens (DOS, vanwege drukte werk en gezin) en Joyce Römers (CMB, wegens verhuizing naar andere gemeente)

Hun plaats wordt ingenomen door Irma Janssen (DOS, Nieuwdorp) en Leon Fredrix (CMB, Elsloo)

Stein nieuwe raadsleden

Lees meer …Groenewald slaat gat in Steinse begroting

 • Laatste update op .