Skip to main content

ELSLOO

Milieupark Stein tijdelijk gesloten

 • Afbeeldingen | Bron: Microsoft Designer ©

Het milieupark in Stein is tijdelijk gesloten van 11 maart tot en met 12 april. In deze periode vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats om het milieupark veiliger en milieuvriendelijker te maken. Vanaf zaterdag 13 april is het milieupark weer geopend.

Grof tuinafval, PMD en oud papier
De tijdelijke afvallocatie aan de Dieterenstraat (naast het gemeentehuis) blijft gewoon open, hier kan men terecht voor het inleveren van grof tuinafval, PMD en oud papier.

Milieuparken Geleen, Sittard en Born
Tijdens de sluiting van het milieupark in Stein kunnen inwoners gebruik maken van de milieuparken in Geleen, Sittard en Born. De adressen en openingstijden zijn te vinden op rwm.nl ⇢

 • Laatste update op .

Knopen Lopen vanaf 2025

 • Afbeeldingen | Bron: Carl Spitzweg, Public domain, via Wikimedia Commons/Microsoft Designer ©

 Geweldig nieuws voor alle wandelliefhebbers in Zuid-Limburg!
Tegen het einde van dit jaar wordt het plannen van je volgende wandeling een fluitje van een cent. Dankzij het nieuwe project genaamd "Knopen Lopen", wordt er een netwerk van wandelroutes opgezet door Zuid-Limburg; in totaal 1.900 km. Het initiatief ligt bij Visit Zuid-Limburg, de provincie en de Zuid-Limburgse gemeenten.

Je kent vast wel die traditionele wandelroutes met gekleurde paaltjes? Die maken plaats voor genummerde knooppunten die je door het prachtige landschap van Zuid-Limburg zullen leiden. De fietsknooppunten zijn inmiddels een groot succes.

Donderdag 14 maart 2024 werd het eerste routepaaltje onthult in Maastricht, waarbij de Steinse wethouder Gina van Mulken ook aanwezig was. In het najaar worden de routepalen op verschillende plekken geplaatst. Hierop komen QR-codes te staan waar je als wandelaar extra informatie krijgt, zoals een kaart van de omgeving. Begin 2025 kun je de route 'Knopen lopen Zuid-Limburg' gaan bewandelen.

Kosten voor partners
De kosten voor dit project worden geschat op zo'n 1,5 miljoen euro die worden betaald door de provincie en door de gemeenten in Zuid-Limburg. De aanleg staat gepland voor de tweede helft van het jaar. De wandelaars worden ondersteund met informatieborden, een speciale website en kaarten met allerlei thematische routes verwachten.

Stimuleren toerisme
Het belangrijkste doel van dit hele project is om het toerisme in Zuid-Limburg te stimuleren en het gemakkelijker te maken voor wandelaars om digitaal te navigeren. De ontwerpers van het project hebben volgens alles echt geluisterd naar de feedback van de lokale gemeenschap, wandel- en fietsclubs en natuurorganisaties.

Dus, vanaf 2025 kun je volop genieten van het prachtige landschap van Zuid-Limburg tijdens je wandelingen, allemaal dankzij Knopen Lopen!

 • Laatste update op .

Wat eten we vandaag?

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 / royalty free ©


Klik op recept van uw keuze voor meer info. https://www.okokorecepten.nl
Foto: heeft geen betrekking op dagmenu; met dank aan Unsplash.

 • Laatste update op .

Hemelbeek: eindelijk verbetering

 • Afbeeldingen | Bron: Kyle Hoeveler, Wim Hanssen ©

Update 12.03.2024

Vandaag 12 maart is onze vliegende reporter het probleemgebied bij de Hemelbeek gaan bekijken, nadat het Waterschap meldde dat de "zandvang" geleegd was. Duidelijk is dat dit een positief effect heeft gehad op de waterstand. Om de zandvang te legen, moest de toegangsweg naar het water met grove kiezels worden opgevuld om deze begaanbaar te maken.

Op de foto hieronder de veelbesproken "zandvang". Links het uitgediepte deel waar het zand naar de bodem zakt, rechts het ondiepe deel waar het zand goed zichtbaar is.

Hemelbeek 03.2024 12 WimHanssen

Zandvang
Zandvangen vangen het zand en slib op dat door het snelstromende water wordt meegenomen. Ze voorkomen dat de beek dichtslibt en er wateroverlast ontstaat. Er zijn twee soorten zandvangen: een betonnen bak afgedekt met een rooster en natuurlijke zandvangers. Deze laatste wordt bij de Hemelbeek gebruikt.
Bij natuurlijke zandvangen is de beek breder gemaakt waardoor de stroomsnelheid afneemt en het meegevoerde zand naar de bodem zakt. Voordat het slib uit de zandvangers wordt verwijderd, wordt het slib gecontroleerd op aanwezigheid van amfibieën (vuursalamanders/kikkers) vissen en andere organismen. Als er leven aanwezig is, wordt dit elders in de beek weer uitgezet. Het slib wordt onderzocht op eventuele schadelijke stoffen en vervolgens afgevoerd. Per jaar voert het Waterschap in dit gebied (Bunderbos en Hemelbeek) 350 tot 400 kubieke meters af. Dat zijn zo'n 20 vrachtwagens per jaar.

Hemelbeek 03.2024 03 GuusPeters

Momenteel is het gebied aan het opdrogen, maar dit zal nog geruime tijd duren. We hebben waargenomen dat het onder water staande gebied zich zo'n 200 meter in de richting van Geulle uitstrekt.

De doorstroming vanuit de beek naar het open watergebied ten noorden van de Kromme Dijk lijkt te zijn verbeterd, maar blijft nog steeds vrij smal en dus vatbaar voor verstopping met bijvoorbeeld hout en klei, materiaal dat ter plaatse ruim voorhanden ligt. Een deel van de problemen is ook ontstaan door vandalisme, waarbij de beek herhaaldelijk moedwillig werd verstopt. Het verbreden of verleggen van de uitstroom van de beek zou hier de situatie kunnen verbeteren en het water afleiden van het voetpad, dat momenteel nog steeds een dikke modderbrij is. Wandelaars lopen daarom nu "schuin" over de voet van de Kromme Dijk.

Hemelbeek 03.2024 14 WimHanssen

Als we verder gaan, komen we bij een bocht naar rechts, waar het pad ook niet meer dan een dikke modderbrij is. Inwoners of bezoekers hebben zelfs materialen meegenomen om het enigszins begaanbaar te maken. Goed te zien is dat het waterpeil in de beek gezakt is.

Hemelbeek 03.2024 13 WimHanssen

Na de bocht doemt het volgende probleemgebied op, waar het voetpad iets lager ligt dan de rest van de directe omgeving. Er is daar een overloop ontstaan naar het voormalige droge gebied ten zuiden van de Kromme dijk en richting Geulle en dat staat nu dus ook onder water. Dit zal een modderige plek blijven omdat het pad op het niveau van het waterpeil van de beek ligt. Inwoners en de gemeente Stein hebben geprobeerd dit op te lossen door hout op de modderbrij te leggen.

Hemelbeek 03.2024 11 WimHanssen

Lees meer …Hemelbeek: eindelijk verbetering

 • Laatste update op .

De Dikke Stein • Concerten

 • Afbeeldingen | Bron: Microsoft Designer / poster De Dikke Stein ©

Dit voorjaar weer 'n hele reeks fantastische concerten in De Dikke Stein in Elsloo. We zetten ze alvast op 'n rijtje. Voorafgaand aan de afzonderlijke concerten volgt meer info.

Zondag 21 april: Flashpoint Zero
beat, soul en rock uit de 60's en 70's

Vrijdag 26 april: The Dudes
country rock 'n' roll

Vrijdag 3 mei: Damiën van Elburg
singer-songwriter in Johnny Cash stijl

Vrijdag 17 mei: Millroad
70's en 80's rock, countryrock

Zondag 26 mei: On The Rocks 
"foute" disco-hits, swingende classics

Zondag 9 juni: Muddy Road Twins
blues, southern rock

 • Laatste update op .

1,5 miljoen euro naar onderkomen Wijkbeheer

 • Afbeeldingen | Bron: Google Maps ©

Op 8 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Stein ingestemd met een investering van bijna 1,5 miljoen euro voor de renovatie en uitbreiding van de huisvesting van afdeling Wijkbeheer. Aanleiding hiervoor is het belang van adequate werkomstandigheden en een veilige en passende omgeving voor het personeel. De wijkbeheerders zijn momenteel gehuisvest zijn in tijdelijke containerunits; een tijdelijke oplossing en verre van ideaal.

Het bestaande pand, gelegen nabij het gemeentehuis en gedeeld door diverse diensten zoals de brandweer, RWM en de boa’s, is verouderd en te krap. Het gebrek aan ruimte, ontoereikende kleedruimtes en verouderde douchefaciliteiten hebben geleid tot het besluit een extra verdieping toe te voegen. Dit zal de verwijdering van tien noodcontainers mogelijk maken, die momenteel de opslag- en parkeercapaciteit beperken.

De raad erkende de noodzaak van behoorlijke huisvesting voor deze afdeling, ondanks de aanzienlijke kosten. Wethouder Danny Hendrix gaf echter aan dat de verbouwing en uitbreiding zullen resulteren in aanzienlijke besparingen op energie- en operationele kosten.

 • Laatste update op .

Herinrichting Michiel de Ruyterstraat

 • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein, Veilig Verkeer Nederland, Wikipedia, Wim Hanssen ©

Op donderdag 1 februari 2024 heeft de gemeente Stein een eerste bewonersavond georganiseerd in het kader van de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.
Daar waar deze avonden tot enkele jaren geleden openbaar waren, kiest de gemeente er tegenwoordig voor om daar alleen bewoners van de betreffende straat of wijk voor uit te nodigen. 

Tien jaar geleden heeft de Michiel de Ruyterstraat ook al eens hoog op de agenda gestaan. Lees het dossier hieronder.


MICHIEL DE RUYTERSTRAAT: VEILIGHEID EN WOONGENOT
DOSSIER 2014-2016

Update juni 2016

Het heeft wat voeten in de aarde gehad... Maar na veelvuldig overleg, plannen maken, plannen herzien of naar de prullenmand verwijzen, bezwaren, dilemma's tussen eigen belang en algemeen belang en vooral veel niet kunnen of niet mogen discussies, is het hoofdpijndossier "Michiel de Ruyterstraat" eindelijk in de (voorlopige) finale beland.

Niet de gewenste 30 km-zone, geen parkeervakken, geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele verbeteringen gerealiseerd.

Lees meer …Herinrichting Michiel de Ruyterstraat

 • Laatste update op .

Modeltreinen Beurs zondag 12 mei

 • Afbeeldingen | Bron: Microsoft Designer ©

Op zondag 12 mei organiseert Team Kleine Modelspoorders een Modeltreinen Beurs in het Maaslandcentrum. Aanvang 10.00 uur en de beurs duurt tot 16.00 uur. Entree bedraagt 4 euro.

Dit team heeft een passie voor de modelbouw en beleeft er ook veel plezier aan om beginnende modelbouwers en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met een mooie gevarieerde hobby.

 • Laatste update op .

BuitenBeter app

 • Afbeeldingen | Bron: buitenbeter.nl (embedded) rawpixel royalty free AI generated ©

Vanaf 1 februari 2024 stapt de gemeente Stein over naar een nieuwe app om je meldingen over de openbare ruimte door te geven.

Tot dan wordt de app MijnGemeente nog gebruikt, maar die voldoet al langer niet meer en levert veel frustratie bij de gebruikers op.

Met de BuitenBeter app meld je een probleem snel en makkelijk bij de gemeente. Meteen op de plek én het moment dat jij het ziet. Bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, zwerfafval of een omgevallen boom. Jouw melding komt meteen bij de gemeente binnen en die gaan ermee aan de slag. Je kunt altijd zien wat de status van jouw melding is.

De gemeente vraagt of jij ook mee helpt de gemeente Stein mooi, veilig en schoon te houden. Zo ja, download dan deze app.

 

+ Download de BuitenBeter app gratis in Google Play Store ⇢

+ Download de BuitenBeter app gratis in de Appstore ⇢

+ Meer informatie op gemeentestein.nl ⇢

+ Meer informatie lees je op buitenbeter.nl ⇢

 

 • Laatste update op .

Energie-crisis...lees en huiver!

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com public domain free CC0 ©

Berekent jouw energieleverancier straks kosten voor je zonnepanelen?

Update 19.02.2024

De Eerste Kamer heeft de afbouw van de salderingsregeling niet goedgekeurd, maar energieleveranciers zijn al een nieuwe koers ingeslagen. Een groeiend aantal leveranciers maakt onderscheid tussen klanten met én zonder zonnepanelen. Bij vijf energieleveranciers moeten klanten nu terugleverkosten betalen. Meer energieleveranciers brengen tegenwoordig op verschillende manieren kosten in rekening bij zonnepaneelbezitters. 

Lees verder op Radar ⇢


Salderingsregeling zonnepanelen blijft bestaan

Update 13 februari 2024

De afschaffing van de salderingsregeling is op 13 februari door de Eerste kamer verworpen en blijft dus ongewijzigd bestaan, voorlopig althans. Hiermee is het plan van demissionair minister Jetten om de salderingsregeling langzaam af te bouwen nu definitief van tafel geschoven. Zonnepaneelbezitters zouden door het afschaffen van de salderingsregeling de opgewekte stroom die zij terugleveren aan het elektriciteitsnet niet meer kunnen wegstrepen tegen de afgenomen stroom. Gedurende zes jaar, vanaf 2025, zouden bezitters steeds minder kunnen salderen. In 2031 zou dit volledig zijn afgebouwd.

Lees verder op Radar 13.02.2024⇢

Lees ook Radar 12.02.2024 ⇢

Lees ook Radar 25.01.2024 ⇢


Tijdelijk noodfonds energie open voor aanvragen

Update 6 februari 2024
Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen tot en met 31 maart 2024 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag.

Kijk voor steun op de pagina van het Noodfonds Energie ⇢

Het tijdelijk Noodfonds Energie is géén regeling vanuit de gemeente, maar een onafhankelijke privaatrechtelijke stichting. Dit betekent dat de stichting geen overheidstaken uitvoert. Energieleveranciers en de Rijksoverheid steunen dit Noodfonds.


Energiekosten blijven stijgen

Update 6 februari 2024
Energiebedrijven waarschuwen consumenten dat hun energiekosten blijven stijgen, primair niet door hun prijsbeleid (lees je tussen de regels door) maar door stijgende energiebelasting en netwerkkosten. Het prijsplafond uit 2023 is per 1 januari vervallen en de energiebelasting is gestegen.

Tot 2035 betalen huishoudens die geen geld hebben om hun oude koopwoning of huurhuis te isoleren, tot 800 euro per jaar meer aan energie. Overigens is de beste besparing nog altijd: minder energie gebruiken... Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, zeker niet als je in een niet-geïsoleerd tochtig huis woont.

De Essent-baas pleit al om van het Noodfonds Energie een permanent gebeuren te maken en om de subsidies op duurzame maatregelen vooral te handhaven. En wat doen Essent en collega's om het betaalbaar te houden?

Energiebelasting
De overheid wil dat we minder gas gaan gebruiken, daarom is van 01.01.2024 de energiebelasting op gas verhoogd. Dus de huishoudens die geen geld hebben om hun oude cv ketel te vervangen door een zuinige HR ketel en al helemaal niet om zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler te installeren, worden hiermee ook kind van de (gas)rekening. Vanaf 2026 moet men bij vervanging van een oude cv-ketel verplicht een hybride-warmtepomp aanschaffen. De handel in tweedehands cv-ketels zal welig gaan tieren.

Zo'n 2,8 miljoen huishoudens dreigen in de problemen te komen. Dus overheid, wat bereik je hiermee?! De tweedeling in Nederland wordt weer groter, met alle sociale gevolgen van dien.
Wie het meeste geld heeft, kan het meest besparen...

Netwerkkosten
Toen de Nederlandse overheid de afgelopen decennia jaarlijks vele miljarden uit Gronings gas binnen harkte, werd dat geld overal voor gebruikt. Vooral werden er veel wegen aangelegd, watermaatregelen getroffen, ongebruikte nieuwe vliegvelden aangelegd (Lelystad) onrendabele toch gesteund (Maastricht-Aachen) en Schiphol waanzinnig uitgebreid, hoge snelheidstrajecten voor internationale treinen etc.
Maar ook om multi-nationals met subsidies en steunmaatregelen te plezieren (om ze voor Nederland te behouden, zegt men dan) En de rijkste Nederlanders fiscaal te bevredigen. 

Als ze sedert de opkomst van de zonnepanelen zo'n 20 jaar geleden ook maar een fractie besteed hadden aan onderhoud en uitbreiding van de stroomnetwerken, dan zaten Enexis en andere netwerkbeheerders vandaag niet met de handen in het haar. Maar ook die hadden veel eerder aan de bel moeten trekken. 
Nu moet de consument gaan boeten: achterstallige miljarden investeringen moeten nu vooral uit de verhoogde energiebelasting betaald worden, bedrijven moeten soms tot jaren op een netwerkaansluiting wachten, zonnepanelen-bezitters worden door energiebedrijven én de overheid afgestraft voor hun duurzame investering. Bezitters van elektrische auto's hunkeren weer naar een hybride en zelfs een benzine-model. Warmtepomphouders weten het misschien nog niet, maar ook zij komen vast en zeker aan de beurt met strafmaatregelen! 

Gasprijs
De gasprijs blijft naar verwachting hoog zeggen Essent en andere inkopers. Zeker zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, daarna zal Rusland toch hopelijk honderden miljarden herstelbetalingen aan Oekraïne moeten gaan uitkeren. Zij waren immers de aanvaller. Om dat te financieren zal de wereld waarschijnlijk overstelpt worden met goedkoop Russisch gas, olie en steenkool. Alle klimaatdoelen zullen helaas weer als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

+ Rijksoverheid over energiebelasting 2024 ⇢

 

Lees meer …Energie-crisis...lees en huiver!

 • Laatste update op .

Jaarlijks loost Chemelot tot 7000 kilo microplastics in de Maas

 • Afbeeldingen | Bron: Boven, de Maas bij Elsloo tijdens hoogwater 04.01.2024 / Wim Hanssen / Wikipedia ©

Update 15 maart 2024

In tegenstelling tot het Waterschap Limburg zelf vinden bedrijven op Chemelot in Geleen dat het waterschap te hoge eisen stelt aan het lozen van afvalwater. Beide partijen stonden op 14 maart 2024 tegenover elkaar in de rechtbank. Het waterschap gaf Sitech in 2020 een vergunning om afvalwater te lozen, maar met strengere voorwaarden dan voorheen vanwege eerdere incidenten, zoals lozingen van giftige stoffen en plastics in de Maas.

Sitech (nu Circle Wastewater Services) is het niet eens met de meldingsregels voor bijzondere bedrijfsactiviteiten, omdat dit extra lozingen kan veroorzaken. Het waterschap vindt de meldingsplicht juist handig voor risico-inschatting, terwijl Circle vindt dat het waterschap zich te veel bemoeit met hun bedrijfsvoering. Een twistpunt is ook de eis dat koelwater van nieuwe fabrieken geen chemicaliën mag bevatten vanaf 2026, wat volgens bedrijven als Circle, USG en Tessenderlo technisch nog niet haalbaar is. 
Waterschap Limburg gaf tijdens de rechtzaak daarover nog een sneer naar die bedrijven omdat deze week tijdens haar werkbezoek nog tegen koningin Máxima werd verteld hoe innovatief en duurzaam Chemelot wel is.
De rechtbank moet binnen zes weken uitspraak doen.

Lees meer …Jaarlijks loost Chemelot tot 7000 kilo microplastics in de Maas

 • Laatste update op .

Oproep vrijwilligers EHBO

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free ©

In 2024 heeft Stichting Samenwerkende Buurtverenigingen Elsloo (SSBE) in samenwerking met meerdere partijen weer mooie activiteiten gepland staan binnen Elsloo.

Zo wordt er achter de schermen druk gewerkt om Koningsdag weer te organiseren binnen Elsloo en uiteraard kunnen de viering van Sint Maarten en de Sintocht niet ontbreken. Ook zijn we positief gestemd over het mogelijk opstarten van kindervakantiewerk in Elsloo, meer nieuws daarover zal in het voorjaar volgen.

Voor al deze activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers die de EHBO-post kunnen en mogen bemannen. Dit is namelijk niet alleen vanuit de vergunning verplicht maar SSBE vindt het ook belangrijk dat we dit goed geregeld hebben gezien het groot aantal bezoekers van deze activiteiten.

Dus heb jij een EHBO-diploma en kun je een aantal uurtjes per jaar tijdens één (of meerdere) van onze activiteiten een bijdrage leveren, dan gaan we graag met jou daarover in gesprek. Jouw interesse kun je kenbaar maken via een berichtje op facebook, via mail: of telefonisch: 06-55777662

Data activiteiten zijn:
+ 27-4-2024 Koningsdag
+ 9-11-2024 Sint Maarten
+ 17-11-2024 Sinttocht

 • Laatste update op .

Haslou Internationaal Jeugdtoernooi 15-16 juni 2024

 • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free ©

Noteer alvast in de agenda dat op 15 en 16 juni 2024 het Haslou Internationaal Jeugdtoernooi weer gaat plaatsvinden op sportcomplex Mergelakker!

Teams uit verschillende landen en leeftijdsklassen zullen leuke,en sportieve dagen beleven. Het programma ziet er als volgt uit:

𝗭𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟱 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰
- Jeugd Onder 9
- JO10
- JO12

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟲 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰
- Jeugd Onder 7
- JO8
- JO11

 • Laatste update op .