Binnenkort in Elsloo

Vliegenoverlast Elsloo

DDL 20180115 Dirix dwangbevel foto titel

Klik op afbeelding om hele artikel te lezen 

Update 15 januari 2018 (bron: De Limburger)

RUD heeft geconstateerd dat Dirix BV onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de sommatie om de opgeslagen hoeveelheid plastic te reduceren tot het niveau van de verleende vergunning.

Ook wethouder Hendrix van de gemeente Stein schaart zich achter deze bevinding. Hij is het beu, niet alleen dat er veel te veel plastic ligt opgeslagen maar ook omdat Dirix steeds wisselende argumenten aanvoert waarom de hoeveelheid niet mindert. Eerst was het om aan te tonen dat de vliegenoverlast in Elsloo niet veroorzaakt wordt door hun vliegen; een andere keer wordt verwezen naar de werkgelegenheid waar die opslag voor zorgt of wordt er verwezen naar de vergunningaanvraag voor meer opslag. Maar ook in afwachting van die mogelijk aangepaste vergunning wil Hendrix niet dat er nu zo veel plastic in Elsloo wordt opgeslagen.

Dirix benadrukt dat zij een werkbare situatie nastreven en alles in het werk stellen om de overlast op te lossen.

Via lees meer hieronder kunt u de voorgeschiedenis lezen.

Werkzaamheden Julianakanaal

Tekst en foto's: Jan Smeets

Ondanks de vele regenval van de afgelopen weken vordert de uitvoering van het project Passeervak Noord gestaag.
De nieuwe omgelegde dijk voor het eerste vak is nagenoeg op de vereiste hoogte en de aannemer is hier begonnen met het uitdiepen van de bodem van het ontstane vak, waarop vervolgens eerst een waterdichte laag van kunststof wordt gelegd. Ter bescherming van de kunststof wordt deze bedekt met een ca. 80 cm dikke grondlaag.

JanSmeets 08022018 JA1 0167

Nadat deze laag vlak is afgewerkt wordt de nieuwe bodem aangevuld met stortsteen, waarover als eindafwerking beton wordt gestort.
Zo ontstaat dan een kanaalbodem die de tand des tijds weer decennia lang kan weerstaan en tevens bestand is tegen eventuele verschuivingen van de eronder gelegen geologische aardlagen.
Op de volgende foto’s, die 8 februari 2018 zijn genomen, is de kunststoflaag duidelijk zichtbaar en is de aannemer bezig met het afdekken hiervan.

DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

Arriva logoRaadslid Paul Thomassen maakt zich zorgen over de aansluiting op busvervoersnet vanuit de kern Elsloo en heeft het college van B & W vragen gesteld; zijn brief staat hieronder.

Onze vraag "Waarom faciliteert (en betaalt) de gemeente eerst een belachelijke halte nabij de rotonde Michiel de Ruyterstraat (waar veel Facebookgedoe over is geweest) en gaat daarna met Arriva in de slag om een halte terug in de kern te krijgen?!
Dat is toch het paard achter de wagen spannen?!"
Paul Thomassen antwoord "Vorig jaar is een besluit genomen door 18 gemeenten n.a.v. de aanbesteding. We hebben toen reeds vragen gesteld inzake het vervallen van de halte in Elsloo. Daar waren we toen reeds ongelukkig mee. Echter destijds is in de discussie ook toegezegd dat voor 2018 opnieuw bekeken gaat worden of er aanpassingen mogelijk zijn zodat e.e.a. weer naar een meer acceptabele halteplek kan. Deze toezegging hebben wij natuurlijk wel onthouden. Vandaar onze vragen."

Zie ons artikel uit oktober 2016 >
En artikel uit juni 2017 over bushalte bij rotonde >

Brief DOS, 13 september 2017
In 2016 is, als gevolg van de aanbesteding van het busvervoer, de dienstregeling Arriva ingegaan. Zoals bekend zijn de buslijnen en halteplaatsen in de kern Elsloo hierdoor zeer negatief beïnvloed en in principe komen te vervallen. De enige opstapplaats ligt buiten de kern en wel aan het Business park, aan de voet van de Michiel de Ruyterstraat.
In de discussie die in de commissie Maatschappelijke Zaken in 2016 heeft plaatsgevonden heeft men het college, respectievelijk de verantwoordelijk wethouder gevraagd bezwaar te maken tegen deze dienstregeling en Arriva alsnog te vragen dit te wijzigen. Bij bewonersbijeenkomsten in de kern Elsloo is dit eveneens een punt van discussie geweest.

Commotie om nieuwe bushalte

Op Facebook is in juni 2017 commotie ontstaan over een nieuwe bushalte die gerealiseerd wordt vlakbij de zeer drukke rotonde, met wormvormig aanhangsel, bij de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.

Bushalte rotonde MdRstraat Elsloo 06.2017
Op de foto: de bushalte aan weerszijden van de weg; links op de achtergrond de drukke rotonde. Afslaand verkeer naar rechts rijdt via de Michiel de Ruyterstraat het centrum van Elsloo in; ter plaatse mag 50 km gereden worden!
Klik op foto voor vergroting

Update 12 juni 2017
Maandag 12 juni heeft wethouder Hendrix de "plaats delict" -te weten de bushalte aan de Steinderweg- bezocht en geoordeeld dat een extern verkeerstechnisch buro de situatie moet gaan beoordelen.
Dat gaat weer gemeenschapsgeld en tijd kosten; maar waarom iets snel doen als het ook langzaam kan...
Als vergunningverlener én betaler van de omstreden bushalte had men vele weken geleden zelf al kunnen beoordelen dat deze locatie ongeschikt is. Daar heb je geen duur extern buro voor nodig.
Burgers moeten ook nu de boel weer wakker schudden, waarvoor hulde!

DDL 20170613 bushalte Elsloo

Op bovenstaande foto's is de bushalte te zien aan weerszijden van de Steinderweg, die als een wormvormig aanhangsel nét níét op de rotonde aansluit. Daar waar het verkeer juist zeer stroperig naar de rotonde of vanaf de rotonde naar Stein probeert te komen, bedenken de geleerden van Arriva en de gemeente Stein een bushalte! Vooral de gemeente als vergunningverlener gaat hier zwaar de fout in.

Inmiddels is bekend dat de raadsfracties CMB en CDA al schriftelijke vragen aan het Steinse college hebben gesteld. Klik hier voor brief CMB >In een begin dit jaar opgesteld Verkeersarrangement Elsloo hebben inwoners én gemeente juist geconcludeerd dat deze rotonde en de aansluitende Steinderweg heel snel aangepakt moeten worden, temeer omdat door de grote verkeersdrukte en de onoverzichtelijke situatie dagelijks vele honderden scholieren op hun fietsroute naar SG Groenewald gevaar lopen.

Trouwens, wat is de toegevoegde waarde van deze bushalte op amper 200 meter van de bushalte bij station Beek-Elsloo? Had gewoon de bushalte in centrum Elsloo gehandhaafd!

Gemeente: dit kan echt niet!
Volg hier de discussie op Facebook >

Ook De Limburger besteed vandaag, 7 juni, aandacht aan de ophef. (klik op afbeelding voor vergroting)

DDL 20170706 bushalte Elsloo

 

Actie Nationaal Zorgfonds

311 Euro. Met dat bedrag stijgt de zorgpremie in de komende vier jaar volgens het Centraal Planbureau. Boze tongen beweren dat de premie omhoog moet, omdat het eigen risico gelijk blijft. Maar niets is minder waar.

nationaal zorgfonds 11 2017

De zorgverzekeraars hebben in de afgelopen jaren namelijk zoveel winst gemaakt dat er nu 11 miljard euro op de plank ligt. Natuurlijk is het gezond om een buffer te hebben, maar er liggen miljarden aan zorggeld klaar die niet aan de zorg worden besteed. Ook wordt er nog steeds winst gemaakt in de zorg en zijn enorme salarissen voor zorgbobo's aan de orde van de dag. En nu moet iedereen nóg meer gaan betalen aan premie? Absurd!

Daarom zeggen wij: verhoog de premies niet en stop met het oppotten van geld dat we met elkaar hebben opgebracht. De zorg is niet duur, maar dit bureaucratische stelsel wel.

Zorggeld moet naar zorg, niet naar de zakken van de verzekeraars!

Erfgoed Stein

Kaart erfgoed Elsloo Catsop

Bekijk eerste selectie erfgoed in Elsloo en Catsop online
Eind vorig jaar zijn we samen met vrijwilligers gestart met het opstellen van een erfgoedbeleid. Hierin komt te staan hoe wij met het cultuurhistorische erfgoed omgaan, zodat dit zo goed mogelijk behouden blijft voor komende generaties.

Inventarisatie
In de afgelopen periode heeft een inventarisatie plaatsgevonden van Elsloo en Catsop. Deze is verricht door Buro4 in samenwerking met vrijwilligers uit de Steinse gemeenschap. Benieuwd naar welke objecten en landschapselementen in aanmerking komen voor een beschermde status? Kijk dan hier: https://buro4-nl.wixsite.com/stein Let wel, dit is een eerste aanzet en het voorzicht is dan ook nog niet compleet. Heb jij een aanvulling? Geef het online door!

Bushaltes Elsloo vervallen !!

Laat Arriva Elsloo in de kou staan?!
Deels wel, dat mag je tenminste afleiden uit de nu bekend gemaakte nieuwe dienstregeling van Arriva, per 11 december a.s. (Arriva is de vervoersopvolger van Veolia)
De bestaande bushaltes Michiel de Ruyterstraat/ Dor. Verschureplein en Koolweg verdwijnen per die datum.

Arriva deelt mee dat ter compensatie Arriva logovanuit Catsop en Elsloo Centrum een OV–shuttle naar station Beek-Elsloo en het centrum van Beek wordt ingezet.
Want wilt u straks naar bijv. het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen dan kunt u enkel vertrekken vanaf:
1. de halte Station Beek-Elsloo,
2. de halte Helmbloem (nabij Aronskelk, rotonde Steinderweg) en
3. de halte die zij noemen "Business Park Stein" en daarmee bedoelen ze de bestaande bushalte onderaan de Koolweg, bij de rotonde richting Stein.

Arriva neemt deze maatregelen om het vervoer sneller en efficiënter te maken. In veel gevallen wordt de dienstregeling verbeterd en rijden in veel plaatsen 4 in plaats van 2 bussen per uur. 

Hier de wijzigingen voor onze regio op een rijtje >

In de raadsvergadering van donderdag 20 oktober 2016 zal CMB deze kwestie aan de orde stellen. Nu al is duidelijk dat een raadsmeerderheid de huidige bushaltes wil handhaven.

DDL 20161018 Bushaltes Elsloo

arriva bus

DDL 20161017 Dienstregeling trein

Foto: facebook Arriva

ABP komt 42 miljard euro te kort...

elsloo.info pensioentekortHet pensioenfonds ABP dat de pensioenen voor o.a. ambtenaren en onderwijzers moet beheren, heeft haar zaakjes goed voor elkaar...Ze hebben een potje van 379 miljard euro en dat is veel, heel veel: 379.000.000.000 euro. Maar daartegenover hebben ze een pensioenverplichting van maar liefst 421 miljard euro. En dat is nog veel meer... 

In andere woorden: hun dekkingsgraad is maar 89% terwijl die 104% moet zijn. Dat komt door de aanhoudend lage rente volgens ABP. Ja, dat klopt maar daar hebben alle pensioenfondsen mee te maken. En toch zijn er gelukkig ook nog wat fondsen die boven de 100% zitten. Pensioenfonds van ING bijvoorbeeld heeft een DNB-dekkingsgraad van 136%

Je zou haast denken dat Ruud Lubbers in de Raad van Toezicht zit, want die weet van wanten... Tussen 1982 en 1994 was hij minister-president van 3 kabinetten. Daarvan is bekend dat die destijds regelmatig uit de ABP-pot hebben "geleend"... Het is maar dat u het weet...Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >>

Informatieavond DOP's / Eigen Kracht op 21 april

Op dinsdagavond 21 april aanstaande organiseert de gemeente Stein een informatieavond voor inwoners, waaronder de mensen die deelnemen aan het dorpsontwikkelingsproces (DOP). Het doel is om ervaringen tussen DOP's uit te wisselen en inzicht te krijgen in onder andere de typen burgerinitiatieven, motivatie en ondersteuningsbehoefte.
Aanvang 19.30 uur in MFC De Grous in Stein. Ook inwoners dit nog niet actief zijn binnen een DOP zijn van harte welkom.

Ervaring uitwisselen en uitgangspunten bespreken
Sinds 2012 is de gemeente Stein bezig met het opzetten en ondersteunen van DOP's. Dat begon in 2012 met een pilot in Meers en is in 2014 verspreid naar de andere vier dorpen in de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de DOP's de gelegenheid hun aanpak en leermomenten met elkaar te delen. Ook wil de gemeente graag in gesprek met inwoners over de toekomstige uitgangspunten voor de DOPsgewijze aanpak.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via .

DOPsgewijze aanpak krijgt vorm

Op dinsdag 19 mei jl. heeft het college van B&W de uitgangspunten voor de DOPsgewijze aanpak vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met betrokken inwoners die actief zijn in de DOP-werkgroepen. Op 25 juni aanstaande worden deze uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dialoog en eigen kracht
Het DOP (dorpsontwikkelingsproces) is een middel om te werken aan sociale en vitale dorpen, nu en in de toekomst. Hierbij staan de dialoog over het dorp en het benutten van eigen kracht en kennis die in de dorpen aanwezig is centraal. In 2014 heeft de gemeente Stein de DOP-aanpak van Meers uitgebreid naar alle vijf de dorpen. De basis van de aanpak is de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp.

Uitgangspunten
Deze aanpak betekent dat de gemeente Stein nog meer dan voorheen omgevingsgericht gaat werken. Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): 'Hoewel het DOP uitgaat van de eigen kracht van inwoners, vraagt deze aanpak ook goede ondersteuning vanuit de gemeente. Daarom hebben we afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan uitgangspunten voor deze aanpak. Daarmee is het voor zowel de betrokken inwoners als de gemeente duidelijk hoe we te werk gaan en waar we op inzetten'.

De nota "Uitgangspunten DOPsgewijze aanpak" kunt u hier lezen >

Nieuwbouw Streekmuseum gestart

Streekmuseum 2015 IMG 5206Op maandag 27 januari 2015 werd om 16.00 uur het officiële startschot gegeven voor de nieuwe aanbouw van het Streekmuseum. Als openingshandeling onthulde wethouder Fiddelers de spandoeken met tekening van de nieuwbouw en uitvoerders van het project. Inmiddels is de museumtuin, waarvoor eerder een groep buurtbewoners actie voerde, al helemaal afgegraven en kan spoedig met betonwerk begonnen worden.

Eigen kracht: Stein investeert in behoud vrijwilligers

logo-VolontarioBegin 2014 heeft gemeente Stein een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten gericht op een duurzame ontwikkeling van de Eigen Kracht in de samenleving. De aanleiding hiervoor is de herinrichting van het sociale domein op 1 januari 2015. Gemeente Stein heeft besloten om aan het initiatief van Stichting Volontario in 2014 een subsidie toe te kennen van 33.000 euro. Per augustus 2014 is de pilot officieel van start gegaan.

Win-win-win situatie
De initiatiefnemers van Stichting Volontario hebben het antwoord op het vraagstuk van het hebben en behouden van vrijwilligers door het creëren van een win-win-win situatie voor vrijwilliger, vereniging/stichting én lokale bedrijven. Stichting Volontario helpt verenigingen en stichtingen met het waarderen van hun vrijwilligers. Lokale bedrijven belonen dit vrijwilligerswerk met een maatschappelijke bijdrage.

Op 18 november jl. heeft Volontario het project gepresenteerd ten overstaan van de raadscommissie Sociaal Domein. De commissie heeft zich in positieve zin over dit burgerinitiatief uitgesproken.

Beloning naar keuze
Op www.volontario.nl kunnen vrijwilligers vanaf medio januari 2015 hun uren registreren. Lokale bedrijven doneren een maatschappelijke bijdrage, die omgerekend wordt naar dorpsmunten. Deze zogenaamde 'VOLO' kunnen tijdens een dorpsevenement voor alle kernen ingewisseld worden bij lokale ondernemers. Zo kiest iedere vrijwilliger een eigen beloning.

Pilots Eigen Kracht
Naast het initiatief van Stichting Volontario steunt de gemeente Stein ook de pilots 'Versterking informele zorg', 'Dorpsdagvoorziening Meers' en 'Mantelzorgers versterken elkaar.
In Elsloo staat de Dorpsraad in de steigers, hierover binnenkort meer nieuws.
De gemeente zal u in januari 2015 informeren over wat de pilots tot dan toe hebben opgeleverd voor de inwoners van de gemeente Stein'. Daarnaast is er nog 30.000 euro beschikbaar in 2014 voor andere initiatieven die de Eigen Kracht bevorderen. Inwoners met goede ideeën, kunnen deze kenbaar maken bij de gemeente Stein.

Eigen Kracht Elsloo


EigenKracht-ElslooActueel:
Eerstvolgende vergadering Werkgroep Sociale Cohesie/Elise is op maandag 27 oktober om 19.30 uur in het Maaslandcentrum. De Werkgroep Verkeer komt daar op dinsdag 4 november weer bij elkaar. U bent welkom!

1. Sociale Cohesie:
deze werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de onderlinge verhoudingen tussen verenigingen en organisaties verbeterd kunnen worden alsmede met digitaal platform Elise
2. Verkeer:
vanuit deze werkgroep worden een aantal verkeerssituaties onder de loep genomen, in eerste instantie de parkeerproblematiek rondom het verzorgingstehuis La Famille alsook de verkeersituatie in de Michiel de Ruyterstraat;

Als u na het lezen van dit artikel alsnog wil aansluiten bij een van deze werkgroepen bent u uiteraard van harte welkom; aanmelden is niet nodig.

* Elise:
Primair doel van Elise is het "buurtgevoel" herstellen/in stand houden, de sociale cohesie te bevorderen. 
# matchen van hulp-aanbod en – vraag, zowel vrijwillig als commercieel;
# maar ook zelf initiatieven ontplooien, bijv met een straat collectief zonnepanelen kopen
# een pool van vrijwilligers voor zorg, sport en andere verenigingen

Het lijkt een beetje op een soort besloten Facebook groep, maar dan niet met slap geleuter maar met initiatieven om de leefbaarheid en burgerparticipatie te bevorderen. De "buurt" is in dit geval heel Elsloo. 

 Nieuw centrumplan Stein

DDL-winkeliers-dreigen-met-rechtzaakHet is een gedwongen huwelijk onder een slecht gesternte dat de Gemeente Stein, de winkeliersvereniging en projectontwikkelaar Kibo BV zijn aangegaan. De partijen praten niet meer met elkaar, maar rollenbollen in de kranten. In het kort komt het er op neer dat de supermarkten Aldi en Jumbo niet IN het nieuwe winkelcentrum willen vestigen maar er tegenover. Anders komen ze niet. Uiteraard zien de overige winkeliers deze twee publiektrekkers liever midden in het centrum. Want je moet dicht bij het vuur zitten om je te warmen oftewel als het bij de supers regent, druppelt het vanzelf bij de andere winkels.

Winkeliersvoorzitter Krabbe en zijn adviseur Meertens noemen wethouder Hendrix o.a. "een incompente portefeuillehouder die aan het handje van projectontwikkelaar Kibo meeloopt" DDL-straatvechten-winkelcentrum-Stein-DDL17Zij verwijten de gemeente "achterkamertjespolitiek" en "misleiding". Ook de inmiddels oud-wethouder Heuvelmans moet het ontgelden. Bij wijze van protest lieten de winkeliers donderdag verstek gaan bij een overleg met de wethouder en projectontwikkelaar.

Saillant detail is ook dat de winkeliers het blijkbaar niet allemaal eens zijn met de manier waarop hun voorzitter en adviseur de wethouders en ambtenaren bejegenen en de pers opzoeken. Slager Eidams doet in de krant van zaterdag zijn zegje daarover. Op 23 april heeft Meertens zich in het gemeentehuis blijkbaar zo misdragen dat hem is aangezegd dat hij bij herhaling wordt buiten gezet.

In De Limburger van zaterdag 17 mei een analyse van het vastgoedgekrakeel...Stein staat weer mooi op de kaart!

Stationsomgeving  Beek-Elsloo

Veiliger, bereikbaarder, mooier en toekomstbestendig

In de maanden mei en juni gaat ProRail in vier periodes werkzaamheden uitvoeren aan het station Beek-Elsloo. Gestart wordt op zondag 12 mei tot en met dinsdag 14 mei aanstaande. Het perron wordt toegankelijker gemaakt door de hellingbaan naar het perron aan te passen en er worden hekwerken en leuningen geplaatst.

Tijdens nachtelijke werkzaamheden wordt het voetgangersoverpad van het station (tijdelijk) afgesloten. 

Hinder mogelijk
Van deze werkzaamheden kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden en overlast ervaren van de bouwverlichting. De werkzaamheden vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Voor meer informatie over de werkzaamheden of voor het melden van klachten kan contact opgenomen worden met ProRail via het gratis telefoonnummer 0800-776 72 45.

Bewonersbrief
ProRail informeert omwonenden met een brief. Download deze brief hier » Bewonersbrief ProRail_werkzaamheden mei en juni 2013.pdfpdf(1,03 MB)
 
Via "Lees meer" rechtsonder artikel vindt u eerdere berichten over de aanpak van de stationsomgeving.

Elsloo behaalt brons in nationale Groencompetitie Entente Florale

logo Elsloo tijdens Entente Florale 2013Elsloo heeft brons gehaald in de nationale groencompetitie Entente Florale in de categorie dorpen en kleine steden. Gemeente Dalfsen en Zuidlaren gingen respectievelijk met de het goud en zilver naar huis. Hilvarenbeek, Heukelum (Gemeente Lingewaal) werden eveneens met brons bekroond. De verschillen tussen de genomineerde dorpen en kleine steden waren miniem: Elsloo werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5 terwijl de winnaar een 7,8 behaalde. De uitreiking vond plaats tijdens de nationale groendag die georganiseerd werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.

Wat betekent deelname voor Elsloo en de gemeente Stein nu en in de toekomst?
Tijdens het opstellen van onze Strategische Visie in 2010 benadrukten de inwoners van onze gemeente maar ook mensen van buiten onze gemeente dat wij een aantal prachtige groene pareltjes binnen onze gemeente hadden. Echter ontbrak het aan de trots naar buiten toe en er mocht meer bekendheid aan gegeven worden. Het meedoen aan de competitie Entente Florale was dan ook bij uitstek een mogelijkheid om hier uitvoering aan te geven. Bovendien gaat een groep zeer deskundige juryleden beoordelen waar de gemeente op het gebied van groen staat en waar de verbeterpunten liggen.

Complimenten en aandachtspunten
Wethouder Danny Hendrix: “We zijn blij met de waardering die de jury heeft uitgesproken en de aanbevelingen die zijn gedaan voor de toekomst. Met name het compliment ten aanzien van de participatie van burgers en verenigingen bij de natuur en landschapsprojecten is vooral een compliment aan de vele vrijwilligers die zich daar sinds jaar en dag voor inzetten.

Foto  uitreiking Entente Florale 3e plaats voor Elsloo

(Foto: het barst van de Elslonaren tijdens de prijsuitreiking....klik voor vergroting -niet dat het helpt...)

Kritiek van de jury was er ook
Onze beleidsstukken ten aanzien van het groen en duurzaamheid zijn verouderd of onvoldoende verankerd. Nog los van het feit dat wij op beide vlakken op dit moment werken aan een actualisatie, is het een begrijpelijk aandachtspunt. Vanuit de 5 regionale Landschapsprojecten heeft de gemeente Stein juist ingezet op de uitvoering in plaats van de beleidsmatige verankering. Ik zie deze kritiek dan ook als het beste compliment wat je als gemeente kunt krijgen. Beleid moet uiteindelijk ook leiden tot concrete uitvoering en daar zijn we in onze gemeente de afgelopen 3 jaar volop mee bezig geweest”.

Bijzondere waardering Cultuurhistorie
De jury van Entente Florale kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. Gemeente Stein kreeg met de kern Elsloo het certificaat voor Cultuurhistorie op grond van het gevoel van eigenwaarde voor de cultuurhistorische gebieden en objecten.

D'66 wil referendum over Steinerbos

d66 fransvdavertRaadslid Frans van der Avert (D'66) zal in de raadsvergadering van 28 maart 2017 een voorstel doen om een verordening in te stellen waarmee het instrument "referendum" op gemeentelijk niveau mogelijk wordt. Zodra dat gelukt is wil hij een referendum laten organiseren waarbij de inwoners van Stein zich kunnen uitspreken over de toekomst van Steinerbos.

Ze krijgen dan feitelijk de keuze tussen:

- handhaven huidige exploitatie, met een zogenaamde onafhankelijke BV, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen euro gemeenschapsgeld naar toe moet om tekorten aan te vullen
- of de exploitatie privatiseren, de boel commercieel laten runnen en geen bemoeienis van de gemeente meer
- of maak er een gratis toegankelijk park van

De aanleiding voor deze stap is het gevraagde krediet voor de renovatie van de houten brasserie aan de rand van het park. Dit zou nodig zijn om enerzijds de exploitatiekosten te drukken (door huurinkomsten) en anderzijds om verloedering van het gebouw tegen te gaan. Hij vindt de investering onverantwoord omdat maar afgewacht moet worden of daarmee de exploitatiekosten dalen.
Volgens Van der Avert moddert de gemeente Stein al 30 jaar met Steinerbos aan en is het horrordoessier zonder einde geworden.


Tekort Steinerbos: 1,3 miljoen!!

Limburger21.11.2015
(klik op afbeelding om artikel in De Limburger van 21.11.2015 te lezen)

Je gelooft niet wat je leest...vooral niet als je de hele gang van zaken de afgelopen jaren nog eens op het netvlies laadt...(dossier Steinerbos via <lees meer> hieronder)

Spoorwegovergang Catsop nu beveiligd!

Na enkele jaren van debatteren, plannen maken, protesten en weer nieuwe plannen is de beveiligde overweg nu gerealiseerd.

Overweg Catsop oud PierreReubsaet

De oude situatie 

Overweg Catsop nieuw PierreReubsaet

En de nieuwe situatie (foto's Pierere Reubsaet, klik voor vergroting)

De Catsoppenaren hebben een week een omweg moeten maken om in het centrum van Elsloo te komen en dat viel volgens alles toch wel enigszins tegen. Iedereen is blij dat de overweg niet alleen open is gebleven maar nu ook deugdelijk beveiligd is.

Als je dan nu op afstand staat te kijken zie je dat veel mensen toch nog naar links en rechts kijken of er geen trein aankomt, maar dat zal wel vlug tot het verleden gaan behoren.

Via "lees meer" hieronder kunt u het hele dossier vanaf 2012 over de spoorwegovergang lezen.

Wegwerkzaamheden Veestraat Elsloo / Catsop hervat

Begin maart is in Elsloo / Catsop gestart met de werkzaamheden op en langs wegen en veldpaden ter reparatie van erosieschade en verbetering van de waterafvoer. Inmiddels is in de Veestraat de oude en beschadigde lijnafwatering (Bakgoot) vervangen door een zogenaamde verholen goot. Maar door de recente koude weersomstandigheden heeft het afwerken van de wegen tijdelijk stil gelegen.

Werkzaamheden hervat
De werkzaamheden worden op woensdag 17 april aanstaande hervat. In onder andere de Veestraat, de Lindenbergstraat en de Horsterweg wordt de asfalttoplaag aangebracht. Zowel de wegen als de bermen worden verder afgewerkt zodat deze daarna weer volledig opengesteld kunnen worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond.

IP Catsop
Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het gebiedsopwaarderingproject IP Catsop. Aannemer BLM voert de civieltechnische werken uit in opdracht van gemeente Stein.
Kijk voor meer informatie over het gebiedsopwaarderingproject Catsop op www.steinslandschap.nl.

Streekmuseum gesloten vanaf 31 oktober

gesloten-31-10-2014Het Streekmuseum is vanaf 31 oktober gesloten omdat vanaf die datum de bouwwerkzaamheden gaan beginnen. De verwachting is dat de hele klus duurt tot september 2015.

Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd geen museum activiteiten plaatsvinden. Integendeel. De groep- dorpswandelingen met rondleidingen door Elsloo en het aansluitende kasteelpark gaan ook gewoon door. Verder worden er door het museum lezingen verzorgd over diverse thema's en ook deze activiteit blijft doorgaan. De nostalgische modeshows gaan door. Die worden op diverse lokaties in de regio verzorgd bij verzorgingstehuizen en in zalen voor bijv. buurtverenigingen, vrouwengilde, ouderenverenigingen etc. Ook de zogenaamde nostalgische middag die eveneens op lokatie verzorgd wordt gaat door. Hiermee worden oude huishoudelijke en culturele gebruiken gepresenteerd, zoals "wassen in grootmoedertijd" en "trouwen in vroeger dagen".

Wie interesse heeft in deze activiteiten kan contact opnemen met het museum via de museumsite www.streekmuseumelsloo.nl 

Informatieavond uitbreiding musea Elsloo en Stein

De gemeente Stein organiseert twee informatieavonden voor omwonenden en andere belangstellenden over de uitbreiding van twee musea. Het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo en het Archeologiemuseum Dokter Beckers - Pater Munsters in Stein. De bijeenkomsten vinden plaats op respectievelijk donderdag 22 maart a.s. in het Maaslandcentrum in Elsloo en maandag 26 maart a.s. in café ’t Houterein in Stein. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.
Lees hier eerdere berichten over deze uitbreiding en de kritiek van omwonenden

De gemeente wil tijdens de bijeenkomsten de omwonenden en andere belangstellenden informeren over de plannen die door architectenbureau Frencken Scholl Architecten uit Maastricht in nauw overleg met gebruikers van de musea zijn  uitgewerkt. In februari 2010 heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld om beide musea uit te breiden.

De gemeente presenteert het ontwerp en gaat in op  zaken als verkeer, parkeren, de te volgen ruimtelijke procedures, de vervolgstappen en de tijdsplanning. Uiteraard is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Persbericht

Buurt zegt ‘nee’ tegen museumbunker Elsloo
In tegenstelling tot recente berichten in de pers, is de voorgenomen uitbreiding van het Streekmuseum ‘De Schippersbeurs’ in Elsloo nog niet in kannen en kruiken. Op een informele bijeenkomst met een delegatie van de buurtbewoners heeft wethouder mevrouw Gina van Mulken van de gemeente Stein verklaard te hopen dat de uitbreidingsplannen van het museum op een breed maatschappelijk draagvlak mogen rekenen. Zij hoopt op tenminste tachtig procent voorstanders.

Een handtekeningenactie en opiniepeiling in de oude dorpskern heeft echter uitgewezen dat een grote meerderheid van de buurtbewoners bezwaar heeft tegen de bouwplannen.

Het streekmuseum wil in de achtertuin een gedeeltelijk ondergrondse ruimte realiseren om een collectie documenten en voorwerpen uit het dagelijks leven in de Maasstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog onder te brengen. Voor deze ‘bunker’, zoals het geplande gebouw in de buurt wordt genoemd, is een bedrag van € 300.000 gereserveerd. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het museum in Elsloo en het archeologisch museum in Stein. In 2010 heeft de raad voor beide musea samen €  560.000 beschikbaar.

De buurtbewoners van De Schippersbeurs in Elsloo dragen hun museum een warm hart toe. Maar de tijden zijn veranderd en velen vragen zich af of het nog wel verantwoord is drie ton aan gemeenschapsgeld te spenderen aan expositieruimte voor een collectie, die ook digitaal kan worden opgeslagen en getoond. En dat in een tijd dat op bijna alles moet worden bezuinigd.  De discussie tussen de buurt en de gemeente loopt al geruime tijd. De eerdere suggestie van buurtbewoners om het aangrenzende historische pand, de oorspronkelijke ‘Schippersbeurs,’ aan te kopen ter uitbreiding van het museum, werd door het museumbestuur afgewezen. Dit rijksmonument, het oudste stenen gebouw in de Westelijke mijnstreek, had volgens het ‘Buurtcomité Bunker Nee’ uitstekend gepast bij het historische karakter van het steekmuseum. Maar de prijs (bijna vier ton) werd te hoog bevonden. Bovendien vond het museum de ruimte  onvoldoende toegankelijk voor oudere bezoekers. Intussen staat het pand niet meer te koop.

De buurtbewoners zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar zij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van deze mooie oude dorpskern. Een dergelijke ingreep in een zo kwetsbaar stukje historische grond en de overlast, die daar mee gepaard zal gaan, wordt door velen als onwenselijk gezien. De verkeers- en parkeerdruk in de nauwe straatjes is nu al problematisch en kan alleen maar erger worden, aldus het buurtcomité. Zij verwachten van de gemeente een samenhangend beleid, waarin al deze factoren worden meegewogen.

Wethouder Van Mulken heeft toegezegd dat er, vóór zij met een definitief plan naar de gemeenteraad gaat, een inspraakbijeenkomst voor de hele buurt wordt georganiseerd.

 


Inmiddels heeft het "Buurtcomité Bunker Nee" de volgende vragen bij de Provincie Limburg neergelegd.

1. Is het in tijden van bezuiniging  verantwoord zoveel geld te besteden aan een dergelijk plan? Voor de goede orde: ongeveer eenzelfde bedrag gaat naar de uitbreiding van een tweede museum in de Gemeente Stein. Als de plannen doorgaan, besteedt de Gemeente dit jaar bijna € 600.000 aan de uitbreiding van twee musea. In Thorn sluit het museum in verband met hoge (onderhouds)kosten;

2.Op onze vraag wat de Gemeente doet als het bedrag van € 300.000 wordt overschreden, antwoordde de verantwoordelijke wethouder: "Daar hebben we dan wel potjes voor.". Wij vinden dit in deze tijden geen passend en fatsoenlijk antwoord;

3.Hoe waardevol is de collectie gebruiksvoorwerpen uit WOII waarvoor de uitbreiding is bedoeld? Bijzonder genoeg om daar € 300.000 gemeenschapsgeld aan uit te geven? Wij zouden dat graag door een onafhankelijke partij uitgezocht zien voordat een dergelijk plan wordt gerealiseerd;

4.De genoemde collectie kan ook gedigitaliseerd en op een moderne manier gepresenteerd worden. Het museumbestuur wil meer kinderen en jongeren interesseren voor de jongste geschiedenis van de streek. Ons idee is dat kinderen niet geboeid worden door voorwerpen in vitrines, maar wel door allerlei interactieve presentatiemiddelen. Modern museumbeleid hoeft niet altijd tot uitbreiding te leiden;

5.Wat zijn de gevolgen voor de oude, historische kern als zoveel grond wordt afgegraven en als zware auto's met materieel door de oude, smalle straten rijden? Wij maken ons zorgen over een stuk historisch Zuid Limburg. We zouden willen dat bestuurders het unieke van dit soort plekken inzien, er met hun vingers vanaf blijven en geen moderne bunkers willen bouwen in een 18de eeuwse omgeving;

6.Het museum wil meer publiek trekken, maar de straten die naar het museum leiden zijn daar niet op berekend. Zo is er geen enkele parkeergelegenheid rond het museum. Hoe gaat de Gemeente dit probleem oplossen? Uit gesprekken met de verantwoordelijke wethouder is gebleken dat de Gemeente geen enkele visie op dit punt heeft ontwikkeld;

7.Tot slot: wij zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar wij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de mooie oude dorpskern. Wij verwachten van de Gemeente een samenhangend (cultuur)beleid; gericht op de toekomst. Helaas ontbreekt ook dat!


Urmond, 3 februari 2012

Aan het College van BenW

Geacht College,

Uit de media vernamen we dat er binnen de lokale Elsloose bevolking verzet is tegen de uitbreiding van het streekmuseum  Elsloo.

Bezwaren welke blijkbaar bij uw college wel bekend zijn maar niet doorgegeven zijn aan de raad.  Dit sluit aan bij de algehele “mist” welk er rondom dit project hangt. Regelmatig zijn vragen vanuit de raad  gesteld om opheldering maar steeds uitgebleven. Daarom maar weer opnieuw.

Vragen

1 Wat is   de concrete cultuurhistorische onderbouwing voor uitbreiding van het Streekmuseum Elsloo? Wat is hieraan uniek? Is dit elders niet te vinden?

2 Ligt hier een onafhankelijk extern advies aan ten grondslag?

3 Staat het investeringsbedrag, terwijl elders bezuinigd moet worden, in verhouding met de vermeende toegevoegde waarde?

4 Wanneer wordt de raad   over de bouwkundige plannen  geïnformeerd?

5 Hoe  is de objectieve architectkeuze verlopen?

6 Wat de risicoanalyse voor het bouwplan?

7 Met uitbreiding van de collectie worden uiteraard ook meer bezoekers verwacht. Hoe wordt dan ter plekke de toenemende parkeerproblematiek opgelost?

8 Hoe kan het dat in Het Beschermde Dorpsgezicht ter plekke er toch ruimte is voor uitbreiding?

 

MVG

H Govers

Raadslid Stein


 

(Winkel)Centrumplan Stein

Voor de 4 samenwerkende oppositiepartijen Steins Belang, VVD, Lijst Van Mulken en Lijst Govers) is de maat vol. Zij stuurden een stevige brief over het gehannes rond het winkelcentrum naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Impressie centrum 03 2014 web3D impressies nieuwe winkelcentrum Stein

Op dinsdag 25 maart 2014 heeft Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. de nieuwe plannen voor de nieuwbouw het winkelcentrum in Stein gepresenteerd aan de ondernemers van het Tijdelijk Winkelcentrum. Deze aangepaste plannen vormen de basis voor nadere gedetailleerde uitwerking en de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Nadat het totale vergunningsproces positief is afgerond, wordt een algemene informatieavond georganiseerd voor inwoners van de gemeente Stein om kennis te nemen van de definitieve plannen.

Bekijk de 3D impressies op www.hartvanstein.nl

Hoe ziet gemeente Stein er in 2024 uit?

structuurvisie-vergadering
Levendige discussie tijdens bijeenkomst Ruimtelijke Structuurvisie 2014 – 2024
Op 6 juni 2013 hebben een groot aantal raads- en commissieleden, wethouders en medewerkers van gemeente Stein op interactieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waarop zij onze gemeente zien in 2024.

Drie thema’s
Na het welkomstwoord door wethouder Heuvelmans werden de thema’s: hoe zien we onze woonkernen, het groene buitengebied, de A2 zone (lees lokale en regionale economie) in het jaar 2024, bediscussieerd. Extern gespreksleider Paul ’t Lam kreeg veel reacties op de stellingen, kansen en hartenkreten die gebruikt werden om ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van onze gemeente, helder te krijgen. ”Ik ben zeer verheugd met de gevarieerde input en de vele enthousiaste reacties. Een mooie basis om mee verder te werken”, aldus wethouder Heuvelmans. Lees meer »

Ingezonden brief

Stein, 15-11-2011

Geachte lezers van www.elsloo.info:

Ongetwijfeld hebben jullie via de media (o.a. krant) inmiddels vernomen dat de politiek geluisterd heeft naar de mening van jullie allen.

Concreet betekent dit het volgende:
- er komt geen toegangsweg door het Steinerbos
- er worden geen bomen gekapt t.b.v deze toegangsweg
- er komen geen parkeerplaatsen in het Steinerbos
- de tennisclub kan blijven op de huidige locatie

DriessenWat betreft de scouting: deze hebben aangegeven uiterst tevreden te zijn met de gesprekken die zij momenteel voeren met de gemeente, m.a.w. wij hebben goede hoop dat zij een passende oplossing krijgen.
Wat betreft het zwembad: de gemeente is voornemens het buitenbad te renoveren. Daarnaast gaat een extern bureau bekijken of de voorliggende plannen (de kosten blijven binnen de 1 miljoen euro) met betrekking tot het binnenbad wel kloppen.

Voorwaar een prachtig resultaat voor ons referendum. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan jullie allen, want zonder jullie was dit nooit gelukt.

Resteren 2 dingen:
1. Op het einde van het jaar organiseert Stichting CHAOS een oudejaarsconference waarin alles besproken wordt wat afgelopen jaar in Stein gebeurd is. Misschien willen jullie daar bij zijn en daarom stuur ik jullie deze week nog een mail.
2. Laten we contact houden over andere plannen waarbij de gemeente niet wil luisteren naar de mening van de bevolking.

Nogmaals, enne grande merci.......
Huub Driessen

Stein volgens weekblad Revu

In oktober 2008 plaatste weekblad Revu een fnuikend artikel over het imago van de gemeente Stein. Zoals altijd is ook dit artikel op z'n Revu's over de top........toch?!
Hieronder ons artikel destijds op elsloo.info met daarbij de uitslag van de toen gehouden poll: 53% vond de weergave door Revu overdreven maar toch ook enigzins kloppen.

Hier kunt u het complete artikel downloaden (pdf)

Klik op afbeelding hieronder voor vergroting.