Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

ELSLOO

Problemen sportcomplex Mergelakker

De problemen bij Sportpark Mergelakker stapelen zich sedert vorig jaar op. Zo erg, dat zelfs coalitiepartij DOS -al zo'n 25 jaar mede-bestuursverantwoordelijk voor het sport- en accomodatiebeleid in de gemeente Stein- kritische vragen stelt aan het Steinse college van Burgemeester en Wethouders.

In dat college is wethouder Gina van Mulken verantwoordelijk voor Sportzaken, inclusief het beheer van buitensportaccomodaties. Terwijl wethouder Joep Ummels verantwoordelijk is voor alle accomodaties, exclusief de buitensportaccomodaties. Vorig jaar is bij het aantreden van het nieuwe college voor deze uitsluiting gekozen om belangenverstrengeling te voorkomen aangezien Ummels' vader de voorzitter is van voetbalvereniging Haslou, hoofdgebruiker van Sportpark Mertgelakker.

Hieronder de vragen van DOS, daaronder de vragen die ze vergeten zijn te stellen, dan een korte samenvatting van de problemen en tenslotte een conclusie over de mogelijke oorzaak.

DOS vragen Mergelakker

Gemiste vragen
DOS zou ook nog gevraagd kunnen hebben:
• Wie is verantwoordelijk voor de aanbesteding, de uitvoering en stroomlijning van de werkzaamheden?
• Wie houdt daar controle en toezicht op?
• Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Stein en haar belastingbetalers: hoeveel gaat dit herstel kosten en wie gaat dat betalen?
• Hoeveel heeft de renovatie van het Sportpark Mergelakker tot dusver al gekost?

Natuurlijk ga je er niet met gestrekt been in als de verantwoordelijk wethouder Van Mulken een trouwe coalitiegenoot is. Je wilt ook niet in je eigen voet schieten. Maar netjes vragen kan ook.

Aanvullende info
⇢ CMB Stein heeft haar mening ⇢ over het gebeuren op de website vermeld.
⇢ Op 02.02.2023 ontvingen de raadsleden deze update ⇢ over de renovatie van Sportpark Mergelakker.
⇢ Op 04.10.2022 ontvingen de raadsleden deze update ⇢ over de renovatie van Sportpark Mergelakker.

Foto onder: door het traliewerk is duidelijk de betreurenswaardige toestand van de grasmat te zien, veroorzaakt door het te laat inzaaien in november 2022.

 

Wat er aan voorafging
In 2021 werd gestart met de renovatie van één kunstgrasveld, de aanleg van één extra natuurgrasmat (het C-veld) en de ombouw van een kunstgrasmat naar een natuurgrasveld (het B-veld). Bij dat laatste werd geconstateerd dat de ondergrond zo slecht van kwaliteit was dat er geen fatsoenlijk gras op kon groeien. Omdat de slechte gesteldheid pas werd geconstateerd nadat het kunstgras al was verwijderd, was er geen weg terug en moest de boel tot 70 cm diep uitgegraven worden en van nieuwe teelaarde worden voorzien. Daarvoor moest ook de drainage (afwateringsysteem) verwijderd worden en weer opnieuw aangelegd worden... met alle kosten van dien. Totaal 81.250 euro meerkosten. Niet alleen het meerwerk zorgde voor die forse overschrijding van de begroting, maar ook duurder materiaal en gestegen arbeidskosten door de personeelskrapte. 

Looppad en hekwerk
In oktober 2022 stelde oppositiepartij CMB al vragen over het ontbreken van een looppad langs het nieuwe natuurgrasveld, het C-veld. Ook loopt langs het veld een twee meter hoog hek waar de spelers overheen moeten klimmen als hun bal daarover is gegaan. Het college gaf als antwoord dat er geen looppad gemaakt is omdat men anders bomen had moeten kappen omdat er geen ruimte langs het veld is en in dat geval had ook dat hekwerk weer verplaatst moeten worden. ‘Vanwege boombesparing, tijd en kosten is hier niet voor gekozen’, aldus de gemeente Stein.
Overigens heeft dit C-veld het zwaar te verduren door het intensieve gebruik (wegens de grasproblemen op het B-veld) en de overvloedige regenval in de laatste maanden. Een hoek van het veld is blijkbaar vrij moerassig. De gemeente heeft laten weten dat er in de zomer groot onderhoud gaat plaats vinden waarbij ook de "natte hoek" aandacht krijgt.

Vandalisme
In december 2022 werd geconstateerd dat het kunstgrasveld diverse schoeivlekken vertoonde door vandalisme. Tot dusver zijn nog geen daders opgepakt en er hebben zich ook geen getuigen gemeld.

Gras in november inzaaien...
En tot overmaat van ramp blijkt nu ook het nieuw ingezaaide gras op het B-veld van abominabele kwaliteit te zijn.

Menige hobbytuinier zal elk jaar problemen hebben met zijn gazonnetje, ondanks kalk strooien, herstelgras zaaien, dure voeding en wekelijkse voorzichtige maaibeurt; ze praten er nog nét niet tegen. Maar hun gazonnetje blijft desondanks precies hetzelfde uit zien als de gemeentelijke plantsoenen, die alleen regelmatig bruut gemaaid worden en anders niks mogen ontvangen: geen kalk, voeding en liefde. 

Maar de gemiddelde tuinier leest wél altijd de tips en trucs op de verpakking en op elke zak graszaad staat toch echt dat de bodemtemperatuur bij voorkeur 15 graden moet zijn met een beetje droog weer, om het zaad te laten ontkiemen tot grassprieten. Hoe is uw beleving? Maakt u die weersomstandigheden vaak mee in november? Nou dan, dus amateurisme ten top.

Waarschijnlijk zal men het gaan wijten aan de personeelskrapte; je neemt maar aan wie je krijgen kunt. En wellicht kunnen die geen handleidingen lezen. Maar de aannemer toch wel? En de projectambtenaar van dienst toch ook?

In april 2023 wordt de boel opnieuw ingezaaid, wat betekent dat de voetbalclub pas in september gebruik kan gaan maken van dat veld. Ondertussen morren de leden omdat ze uiteraard willen trainen en voetballen, oftewel waar voor hun geld willen krijgen. En het Haslou-bestuur zit met de handen in het haar om trainingen en wedstrijden fatsoenlijk te plannen.

Oorzaak?!
Toch lijkt dit gebeuren in de gemeente Stein geen incident. Wie herinnert zich niet:

• Het asfalt-fiasco in Catsop in 2016 ⇢ moest opnieuw gedaan worden omdat het te hoog gelegd was; gevaarlijk voor voetgangers en fietsers.
• De renovatie van het Maaslandcentrum was in 2012/13 een drama omdat o.a. de nieuwe tegelvloer weer verwijderd en vervangen moest worden omdat ie scheef gelegd was.
• De zogenaamde "straatjuwelen" in de Julianastraat zijn ook tweemaal geplaatst omdat de projectleider in eerste instantie dacht dat ze dwars op de weg moesten staan. 
• De verguisde gele paaltjes, middengeleiders, op de Koolweg werden een paar jaar na de aanleg weer verwijderd, op aandringen van omwonenden en weggebruikers. De werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform had de aanleg eerder al ontraden.
• De buitengevel van het Streekmuseum werd in 2017 door een onderaannemer met te hoge druk naar de Filistijnen geholpen en moest voor veel geld gerenoveerd worden.
• Bij de renovatie van de Stationsstraat ging ook niet alles van een leien dakje; weg is te smal en parkeeroverlast.
• De renovatie van de Jurgensstraat is bijna twee jaar na de start nog steeds niet helemaal klaar. Bij dit laatste project ging de aannemer failliet en moest een andere aannemer het werk afronden. 
De opsomming betreft alleen projecten in Elsloo; in de andere kernen zal het waarschijnlijk niet veel anders zijn.

En dat is een rode draad in de gemeente Stein: er wordt onvoldoende op kwaliteit gelet, als er maar véél werken, snel en goedkoop uitgevoerd worden. Het gevolg is dat aannemers de aanbesteding vaak op prijs moeten binnen halen en niet direct op kwaliteit. Dat blijkt later pas als de werken in uitvoering zijn en de gemeente toch op kwaliteit moet gaan sturen, aangespoord door klachten van bewoners en gebruikers. Dan moeten die (gedwongen) prijsvechters passen en vallen met bosjes om... te weinig kennis, te duur materiaal en geen vakkundig personeel beschikbaar.... 

  • Laatste update op .
Jan Mejers
Stein is politiek rustig en dus bestuurlijk dood.
We missen een en ander.

0
Laat reactieformulier zien