Skip to main content

ELSLOO

Afvaldumping

  • Afbeeldingen | Bron: Peter Lefèvre, Lou Fredrix, Wim Hanssen e.a. ©

Een hardnekkig terugkerend probleem: afvaldumping binnen de gemeente. "Zwerfafval" is een te mooi woord voor deze praktijk... het is er gewoon willens en wetens gedumpt. Dumping binnen de gemeentegrenzen kun je online melden via de gemeentelijke website ⇢ of via de app MijnGemeente. Al werkt de laatste uit eigen ervaring niet altijd feilloos. Maar ook hier: de aanhouder wint; gewoon blijven melden.

Een gewilde plek is de Oostelijke Kanaalweg vanaf Maasberg tot aan Geulle. Zie foto boven, gisteren genomen vanaf het jaagpad langs het Julianakanaal. De daar gesignaleerde afvaldumping  moet je overigens NIET bij de gemeente melden, maar bij Staatsbosbeheer, die beherend eigenaar zijn van dat gebied. Email de locatie met omschrijving en liefst met foto naar 

En blijf je realiseren dat WIJ -de belastingbetaler- dat opruimwerk allemaal moeten betalen! En dat kost veel meer dan je handel afgeven bij het milieupark...

Afgelopen maandag 19 april 2021 was het weer raak: een grote partij afval gedumpt langs kanaalweg naar Geulle. Vroege wandelaars meldden de illegale dumping direct. En geloof het of niet... maar op 28 april ligt de hoop afval er nog steeds... ondanks herhaalde meldingen. 

Hieronder een detailopname van het gedumpte afval. Zo te zien niet afkomstig van een armlastig gezin... We zien Coca Cola, Lays chips, Ariel waspoeder, McDonalds....
Herkent u deze samenstelling afval omdat u iemand met een aanhanger met soortgelijk afval heeft zien rijden? Herkent u details in dit afval? Bijvoorbeeld de gasfles, de flexibele afvoerslang. Meldt het bij de gemeente.

Elsloo zwerfafval LouFredrix

Illegale afvaldumping: kostbaar en gevaarlijk
Met enige regelmaat wordt illegaal afval gedumpt in een natuurgebied of zelfs op en naast openbare wegen. Vaak betreft dit afval dat gratis of tegen geringe kosten bij de reguliere inzamelpunten kan worden afgegeven.

Het verwijderen van deze dumpingen kost de gemeente jaarlijks veel geld. Ook kunnen dumpingen gevaarlijke (verkeers)situaties opleveren. De gemeente probeert altijd te achterhalen wie de veroorzaker is, zodat de gemaakte kosten verhaald kunnen worden.

Meld afvaldumpingen digitaal via www.gemeentestein.nl/melding of via jouw mobiel met de ‘MijnGemeente’ app. Samen werken we aan een schone, veilige en prettige woonomgeving.


Op Facebook De Bès Van Aelse werd in mei 2018 schande gesproken over het illegaal dumpen van afval Op de Knup in Catsop. Wandelaars vinden met regelmaat grote hoeveelheden afval. De gemeente Stein krijgt het dringend advies om haar boa's te laten stoppen met het uitschrijven van parkeerbonnen bij het winkelcentrum en in plaats daarvan de aandacht te verleggen naar afvaldump, hondenpoep en ander vormen van overlast.

 Fotocollage hieronder vuilstort Op de Knup in 2018. 

Elsloo Knup afvaldump

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien