Skip to main content

ELSLOO

Landgoed Elsloo

  • Afbeeldingen | Bron: Limburgs Landschap, Leader Zuid-Limburg, Guus Peters ©

Kasteelpark Elsloo krijgt opknapbeurt

Bron: Limburgs Landschap 16.08.2023
Nadat Het Limburgs Landschap in het voorjaar van 2023 was gestart met werkzaamheden in Kasteelpark Elsloo, is het een tijd rustig geweest vanwege o.a. het broedseizoen. Vanaf eind augustus 2023 zijn de werkzaamheden weer opgepakt en uitgebreid. Er wordt o.a. gestart met de realisatie van een paviljoen in de botanische tuin achter het kasteel. De helling onder het theepaviljoen zal tevens afgewerkt worden door het aanbrengen van een afdekking met grond. Ook zal er een extra wandelpad onder aan de helling worden gemaakt, zoals vroeger aanwezig en worden twee amfibieënpoelen op de Medammerweide verbeterd. 
Tot slot gaat Het Limburgs Landschap de gedeeltelijk dicht geslibde holle wegen opgeschonen, zodat ze niet alleen beter herkenbaar-, maar ook na een regenbui te belopen zijn. Tijdens deze werkzaamheden zullen vanwege de veiligheid paden gedeeltelijk niet toegankelijk zijn en afgesloten zijn met lint.

Elsloo Landgoed Kasteelpark 13.09.2023 GuusPeters

Elsloo Landgoed Kasteelpark 02 13.09.2023 GuusPeters

Op de foto's van Guus Peters: het oorspronkelijke schuine talud wordt in ere hersteld, maar gezien de sowieso al drassige ondergrond en de vele regen vorige week wordt deze operatie een waar modderballet. Ook de ondergrondse opslag voor Hengelsportvereniging Juliana wordt na maanden eindelijk afgewerkt. Dat het gras door de werkzaamheden naar de mallemoer wordt gereden is maar half zo erg; hoeven ze dat al niet meer te maaien. Want maaien is blijkbaar niet de grootste hobby van Limburgs Landschap. Alleen de overkant van de Wiert wordt constant door de visclub gemaaid. (redactie)

Een van de pijlers van de nieuwe werkzaamheden is dus het realiseren van een nieuw paviljoen voor IVN Elsloo in de botanische tuin. Het IVN beschikte voorheen over een klein lokaaltje onder in de kasteeltoren waar men gereedschappen bewaarde en o.a. nestkastjes maakte. Voor activiteiten met grotere groepen was geen ruimte. Daarop is in overleg met de plaatselijke IVN het idee ontstaan om in de tuin een paviljoen te bouwen voor multifunctioneel gebruik. Een bijkomend voordeel is dat, zodra de ruimte onder in de kasteeltoren vrij van gebruik is, er mogelijkheden ontstaan om de entree naar de Slakmolen en de IVN-tuin te verbeteren. Op deze manier zijn deze cultuurhistorische parels in de toekomst beter toegankelijk en te bezoeken. De bouw van het paviljoen zal ongeveer duren tot aan het eind van dit jaar.

Een andere pijler is het integrale herstel van de helling onder het theepaviljoen. Omdat deze vroeger aan de voet gedeeltelijk is ontgraven, is er nu extra grond nodig om deze te kunnen herstellen naar de oorspronkelijke staat. Zwaar transport door de kern van Elsloo is ongewenst. Daarom is er een oplossing gevonden binnen de grenzen van het kasteelpark zelf. Hier liggen holle wegen die in het verleden tijdens de sloop van het zwembad zijn opgevuld. Het idee is deze holle wegen te herstellen door ze op oorspronkelijk niveau uit te graven. Ook de twee, in de Medammerweide gelegen, amfibieënpoelen worden vergroot zodat ze beter kunnen functioneren en niet meer in de zomer droogvallen. Tevens is gebleken dat de Medammerweide in het verleden ook is opgehoogd en geëgaliseerd tijdens het amoveren van het zwembad. Ook hier wordt grond gewonnen voor het herstel van de helling. De vrijkomende, schone grond bij deze werkzaamheden wordt toegepast bij het herstel van de helling onder het thee-paviljoen. Deze werkzaamheden zullen maximaal drie weken in beslag nemen.

Bovengenoemde werkactiviteiten en het opknappen van de wandelpaden zijn projectonderdelen van een omvangrijk investeringsplan dat Het Limburgs Landschap kan realiseren dankzij bijdragen van de gemeente Stein, de NV Theodora, Stichting Sponsorgelden Kasteelpark Elsloo en LEADER Zuid Limburg.

Elsloo buitenplaats kasteel opknapbeurt 01

Stichting Limburgs Landschap heeft de laatste jaren al veel werk aan kasteel Elsloo uitgevoerd. Het theehuis is opnieuw uitgevoerd nadat het ten prooi was gevallen aan vandalisme. De IVN-tuin is heringericht en onlangs is de Wapenkamer gerestaureerd.

En nu is het kasteelpark aan de beurt. Het Limburgs Landschap gaat er samen met de Parkcommissie, IVN en vrijwilligers voor zorgen dat het kasteelpark er straks weer uitziet zoals vroeger. Met hagen, paden en uitkijkpunten op plekken waar die destijds al waren. Ook komen er nieuwe bomen en wordt het Terhager Pötje weer herkenbaar gemaakt. In de onderstaande video zie je er meer over.

Deze opknapbeurt is mede mogelijk dankzij subsidies van LEADER Zuid-Limburg, het Prins Bernard Cultuurfonds, gemeente Stein en Provincie Limburg.

Iets verderop in het Streekmuseum Elsloo subsidieert LEADER nog een project: een kennis- en informatiecentrum over de Nederlands-Belgische Maasvallei. Meer weten over deze projecten?

>> Ga naar leaderzuidlimburg.nl/Kennis- en Informatiecentrum Maasvallei 

>> Ga naar leaderzuidlimburg.nl/Historische Buitenplaats Kasteel Elsloo 

Bevolking intensief betrokken
De Stichting Het Limburgs Landschap wil graag samen met de bewoners een impuls geven aan de Historische buitenplaats Kasteel Elsloo. De bevolking van Elsloo is al lang voordat Het Limburgs Landschap het gebied van de gemeente overnam, intensief betrokken bij het behoud van het park en de tuinen. Voor Het Limburgs Landschap is dat een goede basis om te kunnen werken aan de toekomst van het park en de gebruiksmogelijkheden te vergroten.

Zo is de IVN-heemtuin heringericht en de toegankelijkheid verbeterd. Op basis van historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld en beleefbaar gemaakt. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, onder andere door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de lokale gemeenschap staat daarbij centraal.


 Update 12.10.2021

Restauratie Wapenkamer

Veel Elsonaren weten niet van het bestaan, laat staan dat ze de Wapenkamer in de toren van het kasteel al eens bezocht hebben. En toch is dat na de recente restauratie de moeite waard. Zie onderstaande video.

De neo-gotische toren met wapenkamer en de overige gebouwen waarin nu Hotel Kasteel Elsloo is gevestigd, zijn het restant van het oorspronkelijke kasteel dat tussen de toren en de vijver lag. Het kasteel uit 1620 brandde op 20 januari 1885 tot de grond toe af. Na een eerdere brand in 1835 werden de nu nog resterende bijgebouwen opnieuw gebouwd. De toren werd in 1844 gebouwd. Meer over de geschiedenis van het kasteel en haar bewoners leest u op elsloo.info/kasteel >> 

Afbeelding: Philippus van Gulpen (1792-1862) - J.J.M. Timmers (ed.), In het voetspoor van Ph.G.J. van Gulpen. DSM Calendar, Heerlen, 1978 (Bron wikipedia, embedded)


Update 12.10.2021

Veel nieuwe ideeën voor Zuid-Limburg

Foto: LEADER Zuid-Limburg, gebruik met toestemming.

In juni is de nieuwe subsidieperiode van LEADER Zuid-Limburg gestart. Dit betekent dat er weer geld beschikbaar is voor projecten die het Zuid-Limburgse landschap verbeteren. In de afgelopen maanden hebben al veel inwoners, organisaties en ondernemers nieuwe ideeën voor projecten ingediend. Mooie ideeën die kans maken op een subsidie om de plannen uit te voeren.

Op dit moment kijkt de projectgroep van LEADER Zuid-Limburg hoe ze verder kunnen met deze ideeën. Met degenen die een idee indienden is al contact opgenomen.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel: De leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-bijdragen, waaronder het Kennis- en informatiecentrum Maasvallei in Elsloo:

Kennis- en informatiecentrum Maasvallei Elsloo

In Elsloo komt een kennis- en informatiecentrum over de Nederlands-Belgische Maasvallei. Met een belevingskamer, bibliotheek, minibioscoop en visuele en digitale presentaties. Bezoekers vinden hier informatie en inspiratie over de geschiedenis, cultuur en het landschap van de Maasvallei, de dorpen en de inwoners. Ook wordt het een ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, studenten, recreanten en toeristen. Het kennis- en informatiecentrum komt in een aparte ruimte van het Historiehuis van de Maasvallei (voorheen Streekmuseum Elsloo).

"We willen zo snel mogelijk open. Het museum bestaat 60 jaar, daar willen we bij de opening iets feestelijks van maken", vertellen projectbegeleiders Guus Peters en Marianne van Kan. "Het centrum wordt heel toegankelijk. Wat we belangrijk vinden, is dat het een contactpunt wordt. Mensen kunnen gratis binnenlopen en snuffelen. We zorgen ervoor dat er letterlijk en figuurlijk geen drempels zijn. Daarnaast hopen we dit najaar een boek te publiceren: 'De Maasvallei in transitie 1920 - 1940'."


Nieuwe ideeën

Heeft u uw idee voor verbetering van het Zuid-Limburgse landschap nog niet met de projectgroep van LEADER Zuid-Limburg gedeeld? Geen nood: U kunt uw idee nog steeds indienen, want subsidie-aanvragen bij het LEADER-fonds kunnen nog tot eind 2022 worden ingediend.

Iedereen kan een idee indienen: inwoners, ondernemers, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg. Ideeën moeten antwoord geven op één of meerdere van de volgende vier vragen:

• Hoe vergroten we de betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving en hun leefgemeenschap?
• Hoe kunnen we in en met het Limburgse Landschap ondernemen?
• Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?
• Hoe verbinden we generaties met elkaar?

U kunt uw idee indienen via het formulier op de website: www.leaderzuidlimburg.nl/idee

Meer weten?
Bekijk andere voorbeelden van LEADER-projecten via www.leaderzuidlimburg.nl/projecten

Eventuele vragen kunt u sturen naar info@leaderzuidlimburg.nl.

 

Europese steun uit Leaderfonds voor Kasteelpark Elsloo 

  

Het leek wel een sprookje, carnavalsweekend 2021 in een winters Kasteelpark Elsloo. Veel mensen in de omgeving trokken erop uit om te genieten van het mooie park en eindelijk weer eens te schaatsen op de kasteelvijver. En tegelijk was er die week ook nog het goede nieuws dat de Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo in aanmerking komt voor een maximale Leader-bijdrage. Met hart en ziel heeft de lokale gemeenschap zich hier altijd in gezet voor het behoud van het park lang voordat Stichting het Limburgs Landschap het eigendom overnam van de gemeente Stein. Een goede basis voor Stichting het Limburgs Landschap om samen met de inwoners, de IVN-afdeling, de lokale verenigingen en ondernemers en het Dorpsplatform Elsloo een impuls te geven aan de historische buitenplaats.

Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en beter toegankelijk gemaakt en op basis van een historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. 

Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, o.a. door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de lokale gemeenschap staat daarbij centraal. Deze manier van werken, zo samen met de lokale gemeenschap, past perfect in het programma LEADER, waarin burgerparticipatie en zelfsturing centraal staan.

De Lokale Actiegroep (LAG) die de projectvoorstellen beoordeelt heeft dan ook een positief advies afgegeven om aan dit initiatief de maximale subsidie toe te kennen. Vorige jaar is overigens al een forse Leaderbijdrage toegekend aan het Kennis- en Infocentrum Maasvallei in het Historiehuis Maasvallei (voorheen Streekmuseum Elsloo) . 

In het programma LEADER Zuid-Limburg wordt er geïnvesteerd in plaatselijke initiatieven voor sociale en economische ontwikkeling van een streek. Europa, de Provincie Limburg en de gemeenten in het gebied stellen daar nu geld voor beschikbaar. Meer informatie op www.leaderzuidlimburg.nl
Wim Fredrix is namens de provincie Limburg programmaleider van Leader. 

Dat veel mensen al dankbaar gebruik maken van het mooie park blijkt wel uit deze filmische impressie van het koude carnavalsweekend.

 


Update 2020

Historisch tuinontwerp Kasteelpark Elsloo krijgt nieuwe start

Impuls Kasteelpark Elsloo
Kasteel Elsloo heeft een eeuwenoude historie. Het Limburgs Landschap heeft na de aankoop van het complex daar een historisch onderzoek naar laten doen. Dat onderzoek betrof zowel het gebouwencomplex als het royale kasteelpark.

Dat park is ingenieus ingepast in het gevarieerde Maasdal. Door de eeuwenoude geschiedenis is er een mooie samenhang tussen historische aanleg, de plek in het Maasdal met agrarisch gebruik zoals rond Terhagen en de zo ontstane natuurwaarden. Omdat het park deels op het plateau ligt en deels in het dal zijn er meerdere ingangen en daar wordt door vele bezoekers dankbaar gebruik van gemaakt.

Uit het historisch onderzoek blijkt de 17e 18e eeuw een belangrijke periode, maar als het landgoed in 1818 verkocht wordt is er nog geen sprake van een groot park in landschapsstijl zoals we dat nu herkennen. Bij de aanleg van het Julianakanaal rond 1930 gaat een deel van het dan al een eeuw oude park verloren maar er wordt geïnvesteerd in het bovenpark. De bomen die dan al een eeuw oud zijn groeien uit tot majestueuze exemplaren.

Nieuwe start voor een historisch ontwerp
Sindsdien zijn er vele veranderingen in het gebied geweest. Een zwembad kwam en verdween weer, paden werden omgelegd, doorkijkjes groeiden dicht en diverse bomen bereikten hun eindleeftijd. Er vallen nu bij storm regelmatig bomen om. Dat is in een druk bezocht park onverantwoord.

Reden voor Het Limburgs Landschap om een toekomstplan te gaan schrijven. Dat plan wordt gebaseerd op de oude ontwerpen waarbij de ligging op de overgang van plateau naar Maasdal richtinggevend is. Om zowel de veiligheid te garanderen als het originele ontwerp weer herkenbaar te maken zullen er hier en daar bomen gekapt gaan worden. Ook gaat er weer aangeplant worden. Zeg maar een nieuwe start voor een historisch ontwerp.

Foto: Wim Hanssen

Om de inwoners van Elsloo te betrekken bij de ontwikkelingen is er op 15 februari een lezing gegeven door de landschapshistoricus Peter Verhoeff en aansluitend een excursie. Er waren een 30-tal geïnteresseerde inwoners aanwezig. Ook later in het traject zullen inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de onwikkeling van de renovatie.

Peter Verhoeff gaat aan het Limburgs Landschap voorstellen om het oorspronkelijke romantische kasteelpark, zoals dat rond 1820 door de familie De Geloes werd aangelegd, in ere te herstellen. In een boeiende presentatie benadrukt hij bij herhaling dat de inrichting van het kasteelpark uniek is in Nederland; door de hoogteverschillen, de ronde vormen van bebossing en paden, de zichtlijnen, holle wegen, de over- en ondergangen, het authentiek agrarisch landschap bij Terhagen etc.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 01

Peter Verhoeff legt uit op locatie (Foto: Wim Hanssen)

De oorspronkelijke hoofdingang was bij de Medammerweide aan de Kaakstraat. Door een lange laan met aan weerszijden waarschijnlijk fruitbomen reed de koets van bezoekers over het bruggetje aan de Slakberg richting "kasteel" Want het was eigenlijk een groot landhuis met schuren en andere bijgebouwen. De karakteristieke kasteeltoren met mergellagen werd er later bijgebouwd om het geheel wat meer cachet te geven.

Bij de grote weide op het plateau (waar eens de hertenwei lag) ging de koets rechtsaf, de helling af. Daar doemde eerst een prachtig vergezicht over het Maasdal op. Het Julianakanaal werd zo'n 100 jaar later gegraven, dat deed toen nog geen afbreuk aan het uitzicht. Zo mooi dat er ook een theehuisje werd gebouwd om er samen met het deftige bezoek van te genieten.

Vervolgens reed de koets de helling af (daar waar nu de IVN heemkundetuin ligt) en maakte een wijde bocht naar rechts, langs de Hemelbeek en kasteelvijver waarachter het prachtige landhuis in volle glorie opdoemde.
Volgens alles moet de tocht vanaf Kaakstraat tot aan kasteel een grandeur hebben gehad die z'n weerga niet kende. Een fikse uitdaging om dat deels in ere te herstellen...


Update 2019

Het Landgoed Elsloo (kasteel, kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt. Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. 


Update 2014

Steins erfgoed toevertrouwd aan Stichting Het Limburgs Landschap

In juli 2014 heeft de gemeente Stein het landgoed Elsloo met het bijbehorende Kasteel Elsloo, de Kasteelruïne Stein en het omliggend bosgebied en de windmolen van Urmond overgedragen aan de Stichting Het Limburgs Landschap. Gemeente Stein blijft de verantwoordelijkheid dragen voor dit erfgoed door mee te investeren in het onderhoud. Deze samenwerking levert de gemeente het voordeel van minder overhead op en de wetenschap dat een gespecialiseerde stichting de dagelijkse zorg overneemt.

Stichting Limburgs Landschap publiceerde hier recent een uitgebreid artikel over inclusief een interview met Jo Dohmen, voorzitter van NV Theodora. Lees hier>

Op vrijdag 4 juli 2014 heeft de gemeente Stein tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Kasteelpark Elsloo het landgoed Elsloo met het bijbehorende Kasteel Elsloo, de Kasteelruïne Stein en het omliggend bosgebied en de windmolen van Urmond overgedragen aan de Stichting Het Limburgs Landschap.

Cultuurhistorisch erfgoed
Wethouder Danny Hendrix: 'Dit erfgoed is op zowel recreatief als cultuurhistorisch gebied zeer belangrijk en tekenend voor de gemeente Stein. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit bijzondere erfgoed onder te brengen bij Stichting Het Limburgs Landschap. Daar is het in goede handen wat betreft expertise over beheer en onderhoud.' Deze stichting heeft het behoud van groen erfgoed en bijbehorende monumenten als kerntaak.

Verantwoordelijkheid
Wel blijft gemeente Stein de verantwoordelijkheid dragen voor dit erfgoed door mee te investeren in het onderhoud. Deze samenwerking levert de gemeente het voordeel van minder overhead op en de wetenschap dat een gespecialiseerde stichting de dagelijkse zorg overneemt. Wethouder Hendrix looft de inzet van vrijwilligers in het verleden en in de toekomst: 'Onze gemeente kent een grote groep actieve vrijwilligers die betrokken zijn bij deze monumenten en hun leefomgeving. Ze beschikken over veel lokale en historische kennis en hoge mate van betrokkenheid bij het behoud en beheer van cultureel erfgoed. Mede door hun inzet kunnen komende generaties hier ook van genieten.'

Hoogtepunt voor Stichting Limburgs Landschap
Voorzitter van Stichting Het Limburgs Landschap Marleen Gresnigt is zeer vereerd met het feit dat de gemeente Stein een deel van haar erfgoed toevertrouwt aan Het Limburgs Landschap. Het is één van de hoogtepunten in het ruim 80 jarige bestaan van de stichting. Ze haalde ook aan hoe blij ze is met de toezegging van de vele al bij de objecten betrokken vrijwilligers om zich te blijven inzetten. Zelden is er bij een nieuwe project van Het Limburgs Landschap al meteen zo'n groep betrokken mensen beschikbaar. Dat, samen met de band met de gemeente Stein, legt een solide basis voor een nieuwe fase in de geschiedenis van deze bijzondere monumenten.


Even voorstellen: IVN Elsloo

Acitiviteiten
Vast en zeker heb je je wel eens afgevraagd wie toch die sprookjesachtig mooie tuin naast de toren van Kasteel Elsloo onderhoudt? Wie toch telkens die drukbezochte dia-avonden organiseert in het Maaslandcentrum in de koude helft van het jaar, of al die wandelingen/excursies in alle seizoenen van het jaar, soms zelfs afgesloten met een warme kop soep in de kasteeltoren? Nou, dit zijn allemaal (gratis) activiteiten die IVN Elsloo voor haar rekening neemt.

Wat doen we nog meer?
Een korte opsomming: naast bovengenoemde tuinwerkgroep en excursiewerkgroep, kennen wij een vogelwerkgroep bestaande uit enthousiastelingen die oa in het bos, het veld, langs de Maas, de vogelstand controleert. Daarnaast worden elk jaar de zwaluwen en de uilen geteld. Deze groep heeft o.a. het initiatief genomen voor het recent geplaatste vogelplatform langs de Maas. Er worden in onze eigen werkplaats vogelnestkasten gebouwd. Er is een dassenwerkgroep en ook nog eens een aparte beverwerkgroep. Liefhebbers van deze bijzondere dieren trekken er regelmatig op uit om te kijken hoe het met hen op de ons bekende plekjes gaat. Natuurlijk met de vereiste vergunningen op zak. Als laatste hebben wij een jeugdwerkgroep. Voor al de jeugd in ons dorp en veelal in samenwerking met de school. Denk aan bijvoorbeeld de jaarlijkse slootjesdag, modderdag, voor- en najaarswandeling, kabouterwandeling, de boomfeestdag. En in de zomer vinden er maandelijks ontzettend leuke kidsactiviteiten plaats in de botanische tuin. Verder zijn we in gesprek met onze gemeente mbt aanleg bloemenweides, juist maaibeleid, en ga zo maar door.

Waarom nu deze voorstelronde?
Nou, allereerst: dit is geen bericht om leden te werven. Het IVN Elsloo is namelijk een gezonde, gezellige en levendige club, wij hebben gelukkig geen ledenwerving nodig. Maar we horen wel regelmatig van nieuwe leden: ‘wat is dit een ontzettend leuke club, waarom heb ik dit niet jaren eerder geweten, dan had ik al veel eerder meegedaan?’. En dat is dus de crux van dit verhaal: velen zijn er totaal niet van op de hoogte dat er zich in Elsloo een heel gewone, leuke club bevindt, met erg gemotiveerde leden. En we hebben ook nog eens al meer dan 50 jaar (zo lang bestaan wij al) een geweldig mooi en historisch clubhuis in het meest rechtse gedeelte van Kasteel Elsloo.

Beleven en delen
Het goede nieuws is dat wij al dit moois niet voor ons zelf willen houden. Doelstelling van het IVN (Instituut Voor Natuurontwikkeling en educatie) is nu eenmaal om iedereen kennis te laten maken met al het moois dat om ons heen groeit, bloeit en boeit. Wij nodigen je dan ook van harte uit om dit samen met ons te beleven. Loop gewoon eens een keertje mee? Schrijf eens een stukje voor ons blad: de Kroetwusj? Let wel: ervaring is nergens voor nodig, dat komt vanzelf, plezier staat voorop.

Meedoen?
Ben je geïnteresseerd in vogels of dassen of bevers of bloemenweides, of buttelen in onze tuin, of het opzetten van excursies, of om mee te helpen om de jeugd van ons dorp op een zomerse dag zo vies mogelijk te krijgen op onze ‘modderdag’, kies er iets uit en stuur dan een berichtje naar het volgende email adres: ivn.elsloo@gmail.com
Meer informatie vind je op facebook: IVN-Elsloo en website: https://www.ivn.nl/afdeling/elsloo

Helaas even rust
Vanwege Corona zijn de activiteiten voor dit seizoen helaas behoorlijk tot rust gekomen, maar we hopen al onze activiteiten op te kunnen starten, zodra de omstandigheden het weer toelaten. Diegenen die hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in welke activiteit dan ook, zullen tegen die tijd natuurlijk uitgenodigd worden om mee te doen.

Remi Diris
Voorzitter IVN Elsloo

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien