Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Update 28 mei 2021

Dreigend faillissement voor Steinerbos afgewend

Op donderdag 27 mei ging de meerderheid van de Steinse raad akkoord met een tijdelijke (?) bevoorschotting zodat Steinerbos BV aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Alleen het CDA stemde tegen en deed een tegenvoorstel om een deel van het tekort als renteloze lening aan Steinerbos te versterkken, maar dat voorstel haalde het niet.

Door de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen koerst Steinerbos BV aan op een tekort van 350.000 euro... in de eerste helft van dit jaar... dus op het eind van het jaar zal dit nog veel hoger zijn. Tenminste als het park dat haalt. Want eind mei is de kas echt leeg en als de gemeente niet bijspringt is het einde oefening en kan surseance van betaling en uiteindelijk wellicht het faillissement worden aangevraagd. En daarmee komt dan een einde aan een hoofdpijndossier dat al tientallen jaren aanhoudt. Het park kost sowieso 1 miljoen euro gemeenschapsgeld per jaar.

Maar zover is het nog niet want B&W vraagt aan de raad van de gemeente Stein, de enige aandeelhouder van Steinerbos BV, om een financiële injectie aan de BV zodat die aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Eerder al werd de verschuldigde huur door de gemeente kwijtgescholden. De gemeenteraad moet een financiële injectie gaan voorschieten uit de algemene reserve en vertrouwt dat de overheid de compensatietoezeggingen voor zwembaden nakomt. Maar de BV komt niet voor alle compensatieregelingen in aanmerking omdat de gemeente/overheid voor meer dan 25% aandeelhouder is. 

Vorige zomer draaide het park goed maar dat kon het verlies in de rest van het jaar niet goed maken: horecavoorzieningen waren bijna 200 dagen dicht en het zwembad en park meer dan 100 dagen. Dit jaar zullen mei en juni ook niet veel geld in de kassa brengen; voor de maanden daarna heeft directeur Marc Bossers goede hoop. Als de overheid de beperkende maatregelen tenminste gaat versoepelen, want anders wordt het helemaal een drama.

Lees ook De Limburger >

Foto's: steinerbos.nl


Overeenkomst gemeente Stein en Steinerbos BV

Stein, 25 februari 2019

De gemeente Stein en Steinerbos BV gaan voor de komende 12 jaar een overeenkomst aan. Daar tekenden burgemeester Marion Leurs-Mordang, wethouder Gina van Mulken en directeur Steinerbos BV Bert Hillen voor. Dit betekent dat het Recreatiepark Steinerbos, het zwembad en de brasserie 12 jaar door Steinerbos BV uitgebaat blijven. Daarnaast wordt hiermee groen licht gegeven voor de start de doorontwikkeling van het park.

Binnenspeeltuin
Steinerbos BV gaat gefaseerd werken aan het businessplan dat in 2017 gepresenteerd werd aan de Steinse gemeenteraad. Aan de hand van dit businessplan moet het Recreatiepark Steinerbos nog aantrekkelijker en uitdagender worden voor inwoners en bezoekers van de gemeente Stein, maar ook daarbuiten. Wethouder Gina van Mulken: ‘Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een positief effect op de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ten behoeve van het binnen- en buitenzwembad. Daarnaast vormt een nieuwe binnenspeeltuin, als slechtweervoorziening, een belangrijke toevoeging aan het recreatiepark om een gezondere bedrijfsvoering mogelijk te maken.’ Steinerbos BV heeft het voornemen om deze in 2019 te realiseren.

Onderscheiden in de markt
‘Als we over een binnenspeeltuin beschikken, kunnen we ons met een totaalaanbod onderscheiden in de markt. We investeren de komende jaren in de belevingswaarde van het park, zodat het nog beter aansluit op de wensen van tegenwoordig’, aldus Steinerbos directeur Bert Hillen. Daarnaast zal een blotevoeten pad worden aangelegd en wordt achterstallig onderhoud in het park aangepakt. Het park is het hele jaar voor bezoekers geopend.


D'66 wil referendum over Steinerbos

d66 fransvdavertStein, maart 2017

Raadslid Frans van der Avert (D'66) zal in de raadsvergadering van 28 maart 2017 een voorstel doen om een verordening in te stellen waarmee het instrument "referendum" op gemeentelijk niveau mogelijk wordt. Zodra dat gelukt is wil hij een referendum laten organiseren waarbij de inwoners van Stein zich kunnen uitspreken over de toekomst van Steinerbos.

Ze krijgen dan feitelijk de keuze tussen:

- handhaven huidige exploitatie, met een zogenaamde onafhankelijke BV, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen euro gemeenschapsgeld naar toe moet om tekorten aan te vullen
- of de exploitatie privatiseren, de boel commercieel laten runnen en geen bemoeienis van de gemeente meer
- of maak er een gratis toegankelijk park van

De aanleiding voor deze stap is het gevraagde krediet voor de renovatie van de houten brasserie aan de rand van het park. Dit zou nodig zijn om enerzijds de exploitatiekosten te drukken (door huurinkomsten) en anderzijds om verloedering van het gebouw tegen te gaan. Hij vindt de investering onverantwoord omdat maar afgewacht moet worden of daarmee de exploitatiekosten dalen.
Volgens Van der Avert moddert de gemeente Stein al 30 jaar met Steinerbos aan en is het horrordossier zonder einde geworden.


Tekort Steinerbos: 1,3 miljoen!!

Limburger21.11.2015
Je gelooft niet wat je leest...vooral niet als je de hele gang van zaken de afgelopen jaren nog eens op het netvlies laadt...


Nu blijkt dat het tekort van Steinerbos dit jaar gaat oplopen tot 1,3 miljoen en dat wij dat weer moeten gaan ophoesten. Dit speeltje van enkele lokale politici kost sowieso geld, niet alleen moeten we het jaarlijks begroot exploitatietekort van Euro 980.000 ophoesten maar daarnaast ook nog eens het wachtgeld van de diverse wethouders die de afgelopen jaren op dit dossier sneuvelden. De laatste was onlangs DOS-wethouder Van Leuken, die de pijp onder zachte dwang aan maarten gaf.

Tot overmaat van ramp willen ze ook nog de brasserie gaan terugkopen uit de failliete boedel van de laatste eigenaar. Alweer zo'n 250.000 euro naar de filistijnen.

DDL 20151103 VanLeuken opstappen

 

Nog even op een rijtje
De totale kosten voor aanleg nieuwe binnen- en buitenbad bedragen zo'n 10 miljoen euro. Tenminste dat werd begroot, afwachten wat de werkelijke kosten straks zijn.
Plus jaarlijks een exploitatietekort van 1 miljoen. Plus onderhoudskosten die straks gaan komen. Plus een paar ton aan wachtgeld. Plus nog wat meer aan ingehuurde veel te dure ambtenaren.
Dus tegen de tijd dat de handel -over pakweg 15 jaar- weer zo rot als de pest is en vervangen moet worden, heeft dit speeltje misschien wel 40 miljoen gekost. 

Natuurlijk zijn diverse politieke partijen verantwoordelijk voor dit debacle maar mocht u het vergeten zijn: speciale dank aan de VVD die in ruil voor een wethouderszetel hun terechte kritiek op de financiële onderbouwing inslikten. Maar ja, eens in je leven wil je toch wethouder zijn, al is het maar twee jaar...plus ruim 3 jaar wachtgeld ad 70% van laatst verdiende loon (fulltime wethouder Stein verdient ca 75.000)

zwembad stein

Voorstel
Handhaaf het binnenzwembad, dat ligt er nu helaas toch al.
Blaas het buitenbad af, ruim speeltuin, pomp de vijver leeg en egaliseer de hele handel. Leg in de voormalige roeivijver een fietscrossbaan voor de jeugd aan. Plant er wat meer bomen en Stein heeft een mooi wandelgebied. Klaar is kees en opgeruimd staat netjes! 


Ondertekening contracten binnenzwembad Steinerbos

Op dinsdag 12 maart 2013 zijn de definitieve contracten voor de bouw van het binnenzwembad Steinerbos ondertekend. Wethouder Peter Salden, de heer Van der Heijden van Aannemersbedrijf Van der Heijden (Schaijk) en de heer Van den Heuvel van Hellebrekers Technieken (Oss) tekenen de contracten.

‘De start van de bouw van het nieuwe zwembad staat gepland voor het eerste kwartaal van 2013, maar dat is afhankelijk van het weer. We kijken uit naar de eerste schop in de grond, zodat we volgens planning medio 2014 een nieuw en duurzaam zwembad kunnen openen’, aldus wethouder Salden’. Het installatietechnische werk voor het nieuw te bouwen binnenzwembad Steinerbos wordt uitgevoerd door Hellebrekers Technieken.

Panoramabad
Het nieuwe binnenzwembad wordt ook wel Panoramabad genoemd en wordt midden in het groen van het Steinerbos gebouwd. Vanuit de binnenbaden hebben badgasten straks uitzicht op de ligweide en de groene parkachtige omgeving van het Steinerbos.

6-baans wedstrijdbad
Er komt een doelgroepenbad van 15 bij 9 meter met beweegbare bodem van 1,80 meter diep tot een paar centimeter en een peuterzwembad. Ook wordt een volwaardig 25-meter lang wedstrijdbad (eveneens met beweegbare bodem) met zes banen gerealiseerd.

Duurzaamheid
Bij de bouw van het nieuwe zwembad staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo krijgt het nieuwe binnenbad een groen dak met sedum dakbedekking (mosachtige plantjes) passend in de groene omgeving. Een dergelijk duurzaam dak heeft een isolerende werking en kan regenwater opvangen/vasthouden. Verder wordt rekening gehouden met de mogelijke aansluiting op Het Groene Net en wordt er uiteraard gebruik gemaakt van moderne materialen met een hoge isolatiewaarde en technieken ten behoeve van energiebeperkende maatregelen. Ook wordt in het kader van duurzaamheid gebruik gemaakt van zonnepanelen.

Voorbereiding bouw binnenbad
In november 2012 zijn voorbereidend werkzaamheden uitgevoerd op en rondom het toekomstig bouwterrein van het nieuw te bouwen binnenzwembad Steinerbos. De tennishal aan de Dieterenstraat en de voormalige voetbalkantine aan de Stadhouderslaan werden gesloopt en een aantal bomen werd gerooid om ruimte voor het nieuwe binnenzwembad te scheppen. Ten tijde van de werkzaamheden maken de aannemers gebruik van de inrit vanaf de personeelsparkeerplaats van het gemeentehuis aan de Stadhouderslaan.

Buitenbaden
De gerenoveerde buitenbaden waren voor de zomer van 2012 al toegankelijk voor het publiek. Zwem- en wateraanbidders genoten al van de gerenoveerde buitenbaden die een nieuwe en frisse look hebben gekregen. Rondom de baden zijn diverse waterspeelelementen aangelegd en zijn plaatsen ingericht voor beachvolley, tafeltennis en nieuwe zitbanken. ‘Als de bouw van het binnenzwembad gereed is, is de metamorfose van het Steinerbos compleet’, aldus wethouder Salden.
Cijfers en aantallen
- Aantal binnenbaden: één officieel wedstrijdbad (normen KNZB), één doelgroepenbad en één peuterspeelbad
- Aantal buitenbaden: één L-vorming zwembad en één peuterspeelbad
- Aantal m2 zwemwater: ca. 2.500 m2
- Baden met beweegbare bodem: het wedstrijdbad en het doelgroepenbad krijgen beiden een beweegbare bodem ter verhoging multifunctioneel gebruik
- Nieuw sanitair en buitenvoorziening: ca. 50 lockers, 6 kleedruimtes, 12 toiletten (dames, heren en mindervaliden)


Dossier Steinerbos......

Op de foto Steinerbos directeur Roy Kepser (l) en VVD-wethouder Peter Salden

Onlangs ontvingen wij een persbericht van de gemeente Stein dat begint met:
"Steinerbos BV een feit. Met ingang van 3 januari jl. is Recreatiepark Steinerbos verzelfstandigd. Het recreatiepark is daarmee door Gemeente Stein op afstand gezet in de vorm van Steinerbos BV"

Wat staat daar nu eigenlijk?
Daar staat dat de gekozen gemeenteraadsleden -lees de burgers, wij dus-  monddood zijn gemaakt. Door er een BV van te maken hoeft het gemeentebestuur niet meer voor ieder "wissewasje" toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Het enige waar we straks goed voor zijn? Miljoenentekorten aanzuiveren.....dan is de burger wel weer welkom!

Een typisch neoliberaal model dat z'n tijd ondertussen gehad heeft. Voor de crisis was dit schering en inslag en zie wat er van gekomen is.
Dat een VVD wethouder met zo'n truc op de proppen komt, dat is te verwachten, dat zit nu eenmaal in de genen. Maar dat zoiets een meerderheid haalt in de gemeenteraad is ronduit schandalig!

Kijk wat onlangs gebeurd is bij de Floriade in Venlo....daar is precies dezelfde truc toegepast! Resultaat: miljoenen tekorten en niemand wist iets en niemand is het schuld. De directeur vertrekt naar zijn volgende bonus-klus, de politiek wast de handen in onschuld en wie zit weer met de gebakken peren en ziet de belastingen omhoog gaan....?!

Gemeenteraad pas op uw tellen, want u wordt er voor afgerekend bij de verkiezingen in 2014 !

(Hieronder het officiele persbericht)

Steinerbos BV een feit
Met ingang van 3 januari jl. is Recreatiepark Steinerbos verzelfstandigd. Het recreatiepark is daarmee door Gemeente Stein op afstand gezet in de vorm van Steinerbos BV. Hiertoe is een exploitatie- en huurovereenkomst opgesteld en overeengekomen. De kwartiermaker, aangesteld om de verzelfstandiging voor te bereiden, rondt begin 2013 nog enkele werkzaamheden af, zoals de bemensing van de nieuwe BV.

Roy Kepser directeur
Per 22 januari is de 38-jarige Roy Kepser uit Herkenbosch benoemd als statutair directeur van Steinerbos BV. Kepser verdiende zijn sporen in de wereld van de recreatie. Hij bekleedde diverse managementfuncties bij Limburgse en Brabantse bedrijven actief in de dag- en verblijfsrecreatie, horeca en events.

De afgelopen drie jaren was hij als bedrijfsleider reeds betrokken bij het Steinerbos van de gemeente Stein. "Kepser staat voor de uitdaging om het meest besproken dossier uit de Steinse politieke geschiedenis levensvatbaar te maken, binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij hierin samen met zijn medewerkers slaagt", aldus Wethouder Peter Salden.

Nieuwbouw binnenbad
Deze maand maakt de gemeente afspraken met de aannemers over de planning van het nieuw te bouwen binnenbad. Het nieuwe binnenbad wordt naar verwachting medio 2014 opgeleverd. Zodra er meer nieuws is, maakt de gemeente dat bekend via www.steinerbosinbeweging.nl.


 Start nieuwbouw eerste kwartaal 2013

Stein,18 december 2012
De gemeente Stein gunt het installatietechnische werk voor het nieuw te bouwen binnenzwembad Steinerbos aan Hellebrekers Technieken uit Oss. Ondertekening van de definitieve contracten voor het uitvoeren van het werk verwacht het college begin januari te kunnen ondertekenen. Definitieve  opdracht voor het bouwkundige deel van de bouw van het nieuwe zwembad vindt vandaag –dinsdag 18 december- plaats. Aannemer Van der Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk gaat het nieuwe zwembad bouwen.


Ondertekening van de definitieve contracten tussen gemeente en aannemer vindt ook begin 2013 plaats. ‘Afhankelijk van het weer verwachten we de start van de bouw van het nieuwe binnenbad in het eerste kwartaal van 2013. De opening van het nieuwe bad staat nu gepland voor medio 2014’, laat de projectleider van de gemeente Stein weten. 

Het uitgesproken voornemen tot gunning door het college voor de uitvoering van het installatietechnische werk, bestaat uit drie onderdelen. Het gaat om de onderdelen elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en waterbehandeling voor de bouw van een compleet nieuw binnenzwembad met drie bassins en de installatietechnische aansluiting. Daarbij inbegrepen zijn alle bijbehorende werkzaamheden van het bestaande, dit jaar gerenoveerde, buitenzwembad bestaande uit twee bassins.

Met ingang van 1 januari 2013 is het Steinerbos door de gemeente "op afstand gezet" en wordt het een BV. Voor de goede orde: helaas blijft Steinerbos financieel wel een blok aan het been van de gemeente!


Flinke stijging bezoekersaantal Recreatiepark Steinerbos

De exploitatie van Recreatiepark Steinerbos blijft ook dit jaar onder het door de Steinse gemeenteraad gestelde maximum van € 1 mln. Dat blijkt uit de tussenrapportage van Recreatiepark Steinerbos d.d. oktober 2012. ’Dit ondanks de kosten van de toekomstige verzelfstandiging en incidentele onderhoudskosten. Het resultaat wordt mede toegeschreven aan het gestegen aantal bezoekers. Met 95.000 bezoeken in 2012 steeg het aantal bezoekers met 44% ten opzichte van 2011 en 17% ten opzichte van 2010’, aldus wethouder Salden.

Bezoekers uit alle windstreken
Gemeente Stein investeerde als onderdeel van het masterplan al vanaf dit jaar in Recreatiepark Steinerbos. De gedateerde buitenbaden zijn inmiddels volledig gerenoveerd en voorzien van nieuwe interactieve speelelementen en voorzieningen. Dit in combinatie met het prachtige zomerweer van eind juli en augustus werd er eindelijk volop gezwommen. ‘Met zo’n weer is Recreatiepark Steinerbos enorm in trek en komen bezoekers uit alle windstreken. Zowel kinderen als ouders genieten enorm van de nieuwe waterattracties en de gerenoveerde baden. Een topdag was 19 augustus, met 38 graden Celsius en 6.000 bezoekers een absoluut record voor Recreatiepark Steinerbos’, aldus bedrijfsleider Roy Kepser.

Aanbestedingsprocedure
Door de aanbestedingsprocedure is de ingebruikname van het nieuwe binnenbad verschoven naar medio 2014. ‘Dat betekent dat het huidige binnenbad en de installaties tot die tijd dienst doen. Om bezoekers tot die tijd optimaal van het huidige bad te laten genieten, is er een noodzakelijke opfrisbeurt nodig. Hiervoor doen we dit jaar nog een incidentele onderhoudsinvestering van € 30.000’, aldus wethouder Salden.

Verzelfstandiging
Ondanks deze resultaten is er de komende jaren nog veel werk te doen. Recreatiepark Steinerbos wordt verzelfstandigd en kan daardoor slagkrachtiger en commerciëler opereren. Gemeente Stein gaat een nieuw binnenbad realiseren en de omgeving van het oude binnenbad en de tennishal wordt heringericht. Kijk op www.steinerbosinbeweging.nl om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.


Contra expertise: cijfers van gemeente over Steinerbos zijn reëel
Het bureau Koudijs Consultancy & Management (KC&M) bevestigt dat de cijfers die de gemeente Stein heeft gehanteerd voor de plannen voor Steinerbos kloppen.  Het verlies op Recreatiepark Steinerbos hoeft de komende jaren niet méér te bedragen dan 1 miljoen euro per jaar. Dat concludeert het bureau dat een contra-expertise deed naar het realiteitsgehalte van de cijfers zoals de gemeente Stein die hanteert.
‘Nu de cijfers en rekenmethodes door KC&M positief zijn beoordeeld door het bureau, kunnen we als college weer voortvarend verder met onder andere de nieuwbouwplannen voor het binnenbad’, licht wethouder Peter Salden toe.

Plausibel
De bevindingen van KC&M zijn helder: Het college van B&W heeft voldoende plausibel gemaakt dat het geamendeerde exploitatietekort van €1mln voor het programma Steinerbos (in de jaren 2012, 2013 en 2014), realistisch is. Op basis van deze conclusie stelt het college de raad nu dan ook voor om een definitief  “GO”-besluit te nemen voor het project Steinerbos en daarmee in te stemmen de aanbesteding en uitvoering van het binnenzwembad voort te zetten.

De masterplanning van het totale project Steinerbos biedt het college opnieuw aan de gemeenteraad aan nadat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen omtrent de voortgang van het project Steinerbos.

Aanleiding onderzoek
Overeenkomstig de toezegging van wethouder Salden aan de raad, zijn in overleg met de fractievoorzitters de onderzoeksopdrachten alsook de mogelijke onderzoeksbureaus voor het uitvoeren van de contra expertise exploitatie Steinerbos besproken. Eerst nadat hierover met alle fracties, met uitzondering van de fractie CSG, overeenstemming was bereikt, is het onderzoek aanbesteed. Koudijs Consultancy & Management B.V. (KC&M) kreeg de opdracht en heeft deze vervolgens afgelopen weken uitgevoerd.

Renovatie buitenzwembad Steinerbos van start
Op dinsdag 17 januari 2012 is de aannemingsovereenkomst voor de renovatie van het buitenbad Steinerbos ondertekend. Wethouder Peter Salden namens het college van B&W en de heer Martin van Leest (directeur van Frans Nooren B.V.) tekenden de overeenkomst.

Eerste milestone
Wethouder Peter Salden startte symbolisch de werkzaamheden. ‘Dit is de eerste milestone in de realisatie van de ambities van gemeente Stein met betrekking tot het Steinerbos’, zegt wethouder Salden.Renovatie
Op hoofdlijnen behelst de renovatie het verwijderen van het eiland in het zwembad, betonreparaties, het vervangen van leidingwerk en het opnieuw afwerken van zowel het grote zwembad als het peuterbad. ‘Na bijna 20 jaar discussiëren is nu eindelijk een eerste stap gezet. De inwoners van Stein kunnen deze zomer al genieten in het vernieuwde buitenbad’, aldus wethouder Peter Salden.

Kijk voor meer informatie over de renovatie van het Steinerbos op www.steinerbosinbeweging.nl


Werk renovatie buitenbad Steinerbos voorlopig gegund

Het college van B&W van de gemeente Stein heeft het werk renovatie buitenzwembad Steinerbos deze week voorlopig gegund aan de firma Nooren. Omdat de aanbesteding van het buitenbad al in een vergevorderd stadium was ten tijde van het raadsdebat eerder dit jaar en de toezegging van de wethouder, stemde de raad in deze procedure niet stop te zetten. Het buitenbad zal dan ook voor de opening op 21 april 2012 bouwkundig gerenoveerd zijn.

De toezegging van wethouder Peter Salden behelsde het uitvoeren van een contra-expertise door een onafhankelijk onderzoeksbureau die moet bekijken hoe hoog het realiteitsgehalte van de voorliggende plannen met het Steinerbos is. Meer in het bijzonder of het mogelijk is om binnen het gestelde maximale jaarlijkse exploitatietekort van 1 miljoen euro het zwembad te bouwen en het recreatiepark te runnen.


Contra-expertise
Er zijn drie bedrijven benaderd voor het doen van een offerte. Te weten Van der Reest Advies, Kolibri Leisure Management B.V., KC + M. De opdracht voor de contra-expertise verstrekt het college aan het derde bedrijf te weten KC&M uit Olst.
De onderzoeksresultaten moeten binnen 1 maand na de opdrachtverlening door  KC&M worden aangeleverd. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich over de bevindingen en moet de raad een besluit nemen of de bouw van een nieuw binnenzwembad wel of geen doorgang kan vinden.

Tijdelijke bouwweg
Ook heeft de raad in november besloten dat de aanleg van de eerder geplande toegangsweg en de parkeerplaatsen (fase 2 en 3) niet meer aan de orde is. De inrit naar de personeelsparkeerplaats wordt gebruikt als tijdelijke bouwweg. Het college van burgemeester en wethouders bereidt enkele alternatieven voor om te bepalen waar de definitieve toegangsweg gesitueerd zou kunnen worden. De gemeenteraad heeft hierover echter het laatste woord. Voor de alternatieve tijdelijke bouwweg is nu een tekening gemaakt. (zie tekening). ‘Het college is van mening dat dit niet de mest optimale en veilige oplossing is en vindt dit niet wenselijk vanwege de veiligheid. Maar het is gezien het raadsbesluit de second best oplossing voor nu. Deze tijdelijke bouwweg wordt pas aangelegd nadat de uitkomsten van de contra expertise bekend zijn en discussie in de raad van februari heeft plaatsgevonden’ aldus wethouder Peter Salden.

Europese aanbesteding binnenbad
Ondanks het aangenomen initiatiefvoorstel van de raad waaronder de contra expertise door een onafhankelijk onderzoeksbureau, kon het college de lopende Europese aanbesteding niet stopzetten omdat deze volgens een vooraf vastgestelde procedure verloopt waaraan consequenties zitten als je deze  tussentijds stopzet. ‘Onderbreking van een lopende aanbestedingsprocedure is niet gebruikelijk en leidt tot ongewenste situaties. En bemoeilijkt een eventuele nieuw op te starten aanbestedingsprocedure. Om die reden stuurt het college deze maand nog de bestekken op en vraagt offertes aan.  Belangrijk is om te weten dat gunning van het werk afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek c.q. de contra-expertise en dat de gemeente ten allen tijde het werk terug kan nemen’, aldus wethouder Peter Salden.


Ingezonden brief

Stein, 15-11-2011

Geachte lezers van www.elsloo.info:

Ongetwijfeld hebben jullie via de media (o.a. krant) inmiddels vernomen dat de politiek geluisterd heeft naar de mening van jullie allen.

Concreet betekent dit het volgende:
- er komt geen toegangsweg door het Steinerbos
- er worden geen bomen gekapt t.b.v deze toegangsweg
- er komen geen parkeerplaatsen in het Steinerbos
- de tennisclub kan blijven op de huidige locatie

Wat betreft de scouting: deze hebben aangegeven uiterst tevreden te zijn met de gesprekken die zij momenteel voeren met de gemeente, m.a.w. wij hebben goede hoop dat zij een passende oplossing krijgen.
Wat betreft het zwembad: de gemeente is voornemens het buitenbad te renoveren. Daarnaast gaat een extern bureau bekijken of de voorliggende plannen (de kosten blijven binnen de 1 miljoen euro) met betrekking tot het binnenbad wel kloppen.

Voorwaar een prachtig resultaat voor ons referendum. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan jullie allen, want zonder jullie was dit nooit gelukt.

Resteren 2 dingen:
1. Op het einde van het jaar organiseert Stichting CHAOS een oudejaarsconference waarin alles besproken wordt wat afgelopen jaar in Stein gebeurd is. Misschien willen jullie daar bij zijn en daarom stuur ik jullie deze week nog een mail.
2. Laten we contact houden over andere plannen waarbij de gemeente niet wil luisteren naar de mening van de bevolking.

Nogmaals, enne grande merci.......
Huub Driessen


Aanvraag drie offertes contra-expertise exploitatie Steinerbos

Tijdens de raadsvergadering van november sprak de raad van Stein de wens uit om de uitgangspunten zoals beschreven in het document “Toekomst Steinerbos” te onderwerpen aan een contra-expertise. Dit om extra zekerheid te bereiken over de haalbaarheid van de één miljoen exploitatie, alvorens de gemeente Stein contracten gaat afsluiten waaraan relatief grote investeringskredieten mee gemoeid gaan.

De bureaus worden uitgenodigd een offerte hiervoor uit te brengen. De rapportage zal minimaal antwoord moeten geven op onderstaande punten:

•    Heeft het college voldoende plausibel gemaakt dat het geamendeerde exploitatietekort van €1mln voor het programma Steinerbos In de jaren 2012, 2013 en 2014, gegeven de raadsopdracht van 3 december 2009, voor de bouw van het nieuwe binnenbad en de renovatie van het buitenbad, realistisch is?

•    Zijn de uitgangspunten zoals beschreven in het document “Toekomst Steinerbos”  plausibel?

Subvragen
•    Zijn de aannames in het document “Toekomst Steinerbos” met betrekking tot de personele kosten en inhuur derden plausibel?
•    Is het verwachte inkoop- en efficiencyvoordeel van 10% ten opzichte van de gemeentelijke budgetten plausibel?
•    Zijn de aannames in het document “Toekomst Steinerbos” met betrekking tot de overheadkosten plausibel?
•    Zijn de aannames in het document “Toekomst Steinerbos” met betrekking tot de onderhoudsbudgetten  plausibel?
•    Zijn de geraamde bezoekersaantallen en omzetten voor het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad, het recreatiepark en de horeca plausibel?

De rapportage moet ook een doorkijk bevatten voor de jaren na 2014. Het definitieve rapport moet eind januari 2012 gereed zijn. Dit vanwege het raadsdebat dat omtrent dit thema gepland staat voor begin februari. De onderzoeksopdracht en te benaderen bureaus heeft het college afgestemd met alle fractievoorzitters met uitzondering van de fractie Govers. Govers heeft zich na het eerste overleg gedistantieerd van alle verdere vervolgstappen.


Stand van zaken plannen Steinerbos na initiatiefvoorstel raad

Op donderdag 10 november 2011 heeft de gemeenteraad van Stein de begroting behandeld. Een van de hoofdthema’s tijdens de vergadering was het project Steinerbos.

Tijdens de vergadering is een initiatiefvoorstel gelanceerd dat met algemene stemmen door de gemeenteraad is aangenomen. Met het aannemen van het initiatiefvoorstel heeft de gemeenteraad bepaald dat:

 • Er voorlopig niet meer dan 66 parkeerplaatsen voor auto’s en 4 parkeerplaatsen voor bussen aangelegd worden en,
 • De geplande toegangsweg vanaf de rotonde Napoleonsbaan/Stadhouderslaan voorlopig niet meer aan de orde is.

Daaraan is toegevoegd dat het besluit losstaat van eventuele toekomstige besluiten over de aanleg van parkeerplaatsen als de daadwerkelijke noodzaak daartoe zou blijken.

Het besluit geeft voor LTV Stein de rust dat zij niet op korte termijn hun tenniscomplex hoeven te verlaten, geeft het IVN meer tijd om de plannen te beoordelen en schept duidelijkheid naar de burgers die hun stem hebben laten horen.

Samengevat is de aanleg van de toegangsweg en de parkeerplaatsen (fase 2 en 3) niet meer aan de orde. De tijdelijke bouwweg wordt aangelegd nabij de voormalige Ster velden en het college van burgemeester en wethouders bereidt enkele alternatieven voor om te bepalen waar de definitieve toegangsweg gesitueerd zou kunnen worden. De gemeenteraad heeft hierover echter het laatste woord.


De gemeente Stein heeft op 29 juli de nieuwbouw  van het zwembad Steinerbos Europees aanbesteed. De aankondiging van de opdracht voor nieuwbouw staat vanaf die dag op de aanbestedingskalender. De sluitingstermijn is 12 september om 12.00 uur. De gunning moet eind dit jaar plaatsvinden. Medio 2013 moeten beide zwembaden gereed zijn.  De planning is dusdanig dat de baden gedurende de bouw geopend blijven.

De renovatie van het buitenbad start na het zwemseizoen 2011 en moet gereed zijn voor het zwemseizoen 2012. De totale kosten van nieuw- en verbouw binnen- en buitenbad  bedragen circa 10 miljoen euro.

Nieuw zwembad
‘Het nieuwe binnenbad komt meer in het parkachtige gedeelte te liggen. De zijgevel van het nieuwe bad doemt straks op rechts naast het gemeentehuis. Het zwembad krijgt een 25 meter lang en 6 baans wedstrijdbad, een doelgroepenbad van 15 bij 9 meter (beide met beweegbare bodem) en een peuterbad. Duurzaamheid is één van de uitgangspunten. Op termijn is aansluiting op Het Groene Net mogelijk, het zwembad krijgt een sedum dak (mosachtige plantjes) dat zowel isolerend werkt alsook regenwater opvangt en kan vasthouden. Een groen duurzaam dak in een parkachtige omgeving’, aldus projectleider Frank Mofers van de gemeente Stein.

Meer informatie: www.steinerbosinbeweging.nl

Voor meer informatie komt u via de link op de juiste pagina van de aanbestedingskalender http://t.co/65QguXM . De aankondiging is ook gepubliceerd op de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen. De gemeente had opdracht gegeven aan bbn adviseurs uit Houten om de Europese aanbesteding zwembaden te begeleiden. Eind vorige week heeft de gemeente ook de bouwaanvraag ofwel aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.


 Info Steinerbos

Maandagavond 30 mei 2011 werden omwonenden en andere belangstellenden geinformeerd over de renovatieplannen van Steinerbos. De burgemeester en andere bestuurders zien alleen maar voordelen en vermoeden al interesse bij -zakelijke- marktpartijen (dankt je de koekoek als besloten is dat de belastingbetaler voor de tekorten opdraait!)

Maar de zaal laat ook kritische geluiden horen:

• het zwembad wordt te sober (geen glijbanen en ander vertier, maar een 25 meter zwembak) en niet diep genoeg volgens de plaatselijke duikclub
• er worden veel te veel bomen gekapt en het verdwijnend groen wordt niet elders gecompenseerd
• veel te veel parkeerplaatsen...700...! (waarom niet parkeerterrein MacIntosh huren? En als Steinerbos achter 3 jaar nog bestaat en rendabel is, kun je altijd nog aanleggen -red-)
• tennisclub, scouting en jongerencentrum moeten verhuizen, met alle kosten van dien

Artikel De Limburger 31.05.2011
Steinerbosinbeweging op twitter

Tot medio 2013 vinden er veel activiteiten plaats in en nabij het Recreatiepark Steinerbos. Om gebruikers, omwonenden en andere belangstellenden goed te informeren over actualiteiten is er een special twitter-account aangemaakt. Dit is te bereiken via http://twitter.com/Steinerbosinbew

Website
Ook is op woensdag 1 juni jl. de speciale website www.steinerbosinbeweging.nl gelanceerd. Hier vind u nieuwsberichten, achtergrondinformatie en diverse webfilmpjes waarin de plannen toegelicht worden door burgemeester Barske, de projectleider en de architect.


Onderzoek

Een onafhankelijk onderzoeksbureau bekijkt hoe hoog het realiteitsgehalte van de voorliggende plannen met het Steinerbos is. Meer in het bijzonder of het mogelijk is om binnen het gestelde maximale jaarlijkse exploitatietekort van 1 miljoen euro het zwembad te bouwen en het recreatiepark te runnen.

Buitenbad gerenoveerd april 2012

Het onderzoek zal tot vertraging leiden. Hierbij heeft de wethouder aangegeven dat het nieuwe binnenzwembad pas in het vierde kwartaal van 2013 haar deuren zal kunnen openen mits de uitslag van het onderzoek positief is. Het buitenbad daarentegen bevindt zich al in een vergevorderd stadium van aanbesteding. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om deze aanbestedingsprocedure niet stop te zetten. Het buitenbad zal voor de opening op 21 april 2012 bouwkundig gerenoveerd zijn.

De onderzoeksresultaten moeten binnen 1 maand door een extern bureau aangeleverd worden. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich over de bevindingen en moet de raad een besluit nemen of de bouw van een nieuw binnenzwembad wel of geen doorgang kan vinden. De Europese aanbesteding wordt door dit extra onderzoek vertraagd.


 De spagaat van de raad in Stein

Geeft de Steinse raad op 17-03-2011 zijn ja-woord aan het nieuwe zwembad? Of durft zij nee te verkopen? De raad in spagaat. Lakmoesproef voor daadkracht. Grote verdeeldheid tijdens de commissievergadering dinsdag. Een krappe meerderheid lijkt nog (lang) niet overtuigd.

Het college vertrouwt echter op een positieve afloop. De toon is gezet. Het college vecht, een deel van de raad worstelt. Strijd op het scherpst van de snede. Zeker nu het op finale besluitvorming aankomt. Politieke turbulentie in de commissie-arena van Stein als prelude voor de raad vanavond.

ZWEMBADAPOTHEOSE
Krappe meerderheid in commissievergadering nog niet overtuigd van plan college

werk in uitvoeringDe verbale wijze waarop politici (raad en college) elkaar in de haren vliegen, is soms gênant. Feit is dat iedereen graag een zwembad wil. Maar geen financieel debâcle. 'Overtuig ons', is de boodschap van de twijfelaars aan het college. „Het rapport wekt de indruk dat het erg naar het maximaal exploitatietekort van één miljoen euro is toegeschreven.Wij vrezen dat we daar overheen gaan. Neem het onvoldragen stuk terug en doe het huiswerk over", oppert de VVD. CMB, intern verdeeld, zegt dat alle informatie vanuit het gemeentehuis niet tot verheldering van de risicobeheersing heeft geleid. „College neem een time-out en verschaf een verbeterd inzicht in de te verwachten exploitatiecijfers."

D66 („Ieder gezin draagt minimaal 100 euro bij en moet aan de kassa ook nog een kaartje kopen, daar passen wij voor"), CDA (,,Cijfers in het voorstel zijn ongeloofwaardig en neigen naar misleiding") en Govers („Opdracht mislukt, neem afscheid van commercieel recreatiepark") lijken niet meer te overtuigen. Aan de andere kant zeggen DOS en PvdA vandaag volmondig ja. „Wij durven dit college het vertrouwen te geven. Als zij zegt dat het voor 1 miljoen kan, dan geloven wij dat", verklaart DOS. Coalitiepartner PvdA houdt een emotioneel betoog. „Ga door met het huidige plan." Opmerkelijk: de partij vindt eerst een exploitatietekort van acht ton acceptabel, sluit zich daarna aan bij 1 miljoen, maar heeft er nu ook geen moeite mee als het iets meer is.

Overtuiging. Dat is het heikele punt. „Vertrouw op de cijfers.We hebben een fatsoenlijk evenwichtig verhaal gebaseerd op zorgvuldig onderbouwde aannames", verdedigt burgemeester Barske het collegevoorstel. Maar dat is nou juist wat de raad als controlerend orgaan niet zomaar doet. „Het is een open eind-regeling. Niemand weet hoeveel het tekort uiteindelijk zal zijn", werpt de oppositie tegen. „Neem later een besluit met echte cijfers." Barske reageert nogal krekelig op de kritiek: „U moet het doen met de informatie die u heeft gekregen. De raad heeft zelf gekozen voor de duurste zwembadvariant. U kunt het college niet verwijten de opdracht uit te voeren en als de uitkomsten u niet bevallen te gaan schieten." Vervolgens neemt de burgemeester zware woorden in de mond als betrouwbaarheid en daadkracht. Ook speelt hij in op het sentiment. „U maakt het zwembadpersoneel tot speelbal van besluiteloosheid." Enigszins theatraal: „Als we niet besluiten, dan blijft de zorg voor het personeel en betalen we tot in lengte van jaren voor niets."

Het college vecht voor het voorstel. Dat is bewonderenswaardig. Maar het vraagt de raad ook om haar op z'n blauwe ogen te geloven. Die heeft inmiddels genoeg ervaring om terughoudend en kritisch te zijn. Geen verrassingen meer, zo lijkt het standpunt van een krappe meerderheid. Daarnaast draagt de snelheid en het gemak waarmee het exploitatietekort voor het Steinerbos is teruggebracht van 1,4 naar 1 miljoen niet bepaald bij aan de geloofwaardigheid van het stuk.

Vanavond de politieke finale. Een ultieme poging van het college om de een of andere twijfelaar wellicht nog over de streep te trekken. „Wedden dat het goed komt?" De vechtlust is te prijzen. Maar 40 euro per inwoner van Stein is veel geld. Zeker als je aan de kassa nog een kaartje moet kopen. En al zeker als er aan het eind van het jaar door onvoorziene tegenvallers mogelijk nog een smak geld bij moet.

Argumenten tégen nieuw zwembad

 • Risicovol avontuur; onzekerheden in exploitatie; mogelijk tegenvallers.
 • Relatief duur. Gemeente draagt per inwoner jaarlijks bijna 40 euro bij.
 • Beperkte doelgroep.
 • Sober zwembad: 25 meter (zes banen), doelgroepenbad (15 x 9 m);
 • peuterzwembad.
 • Animo voor zwemmen daalt. Teruglopende bezoekersaantallen overdekte zwembaden in Nederland. Van 153.000 in 1994 naar 133.000 in 2006 per zwembad (cijfers CBS).
 • Markt in regio lijkt verzadigd.
 • Geen interesse van private investeerders.
 • Eventueel kannibaliserende horeca vanuit een commercieel geëxploiteerde tennishal.

Redenen vóór zwemwater in Stein

 • Bij uitstek geschikt voor sporten/bewegen tot op hoge leeftijd.
 • 1700 steunbetuigingen vanuit Steinse bevolking.
 • Centrale ligging qua bereikbaarheid, veiligheid, vervoer.
 • Behoud werkgelegenheid personeel.
 • Thuishaven ZEPS, Doorzetters, Triatlonvereniging Stein, Reddingsbrigade Elsloo, Gehandicaptensportvereniging Maasland.
 • Mogelijk meevallers in exploitatie (aanbestedingsvoordeel, inkoop).
 • Bijzondere combinatiemet recreatiepark en tennishal.
 • Bevordert imago Stein.
 • Gemeente behoudt regie over zwemtijden en prijsbeleid.

Bron: www.limburger.nl


 Rapport Toekomst Steinerbos

foto: wethouder Graad Coumans

Exploitatie Steinerbos kan voor € 1 miljoen
De exploitatie van het Steinerbos (binnen- & buitenzwembad, park, tennishal) kost de gemeente de komende jaren maximaal € 1 miljoen per jaar. Dat schrijven B&W aan de gemeenteraad van Stein in reactie op een vorige maand aangenomen amendement. Dit betekent wel dat een aantal keuzes moeten worden gemaakt.

Eind 2009 heeft de raad al besluiten genomen over het zwembad Steinerbos: een nieuw binnenzwembad met twee baden en een peuterbad en een gerenoveerd buitenbad. Belangrijke overweging was het grote maatschappelijke belang van het Steinerbos voor de ‘Steinse’ (en regionale) gemeenschap. Om die reden is toen ook geaccepteerd dat dit een behoorlijk beslag op de financiële middelen van de gemeente zou leggen.

Download hier rapport Toekomst Steinerbos -25 pag- --> 

Aansluitend op de besluitvorming eind 2009 heeft de raad in november 2010 aangegeven dat het Steinerbos de gemeente maximaal € 1 miljoen per jaar mag kosten. Het college schrijft nu in antwoord daarop dat dit inderdaad mogelijk is, maar dat er wel keuzes gemaakt moeten worden.
Zo is het plan alleen haalbaar wanneer gekozen wordt voor een zelfstandige rechtsvorm voor Steinerbos. Alleen dan kan de bedrijfsvoering op eigen wijze (lees: meer commercieel) worden ingericht. De consequentie is wel dat de gemeente met achterblijvende kosten van overhead wordt geconfronteerd.
Ook is het noodzakelijk om de exploitatie van de horeca in eigen beheer van de nieuwe rechtspersoon te nemen. Zonder horeca in eigen beheer is het, volgens het college, financieel niet haalbaar.

Tevens is de instandhouding van het huidige parkgedeelte een van de uitgangspunten. De opwaardering van het speelpark is als onontkoombaar in het plan opgenomen. Het college van B&W is er van overtuigd dat het totaal van de maatregelen leidt tot een hoger bezoekersaantal. In combinatie met een prijsstelling die voor de burgers acceptabel blijft, leidt dat tot een exploitatie die de gemeente jaarlijks niet meer dan de afgesproken € 1 miljoen kost.


1 april ?!

Steinerbos ZwembadVanHetJaar2010

Bij tijd en wijle kan de politiek best humor hebben.
Uit de toelichting op de website Zwembad van het Jaar blijkt dat alle zwembaden in Nederland automatisch genomineerd zijn en zichzelf kandidaat kunnen stellen om mee te dingen naar een prijs.

U kunt er van uit gaan dat wethouder Graad Coumans huis-aan-huis op vlaai trakteert als Steinerbos wint. Let op: dit is wel een sigaar uit eigen doos want u draait op voor de gigantische renovatiekosten en het exploitatietekort! Overigens is de kans op winst niet bijster groot als je op 15 december 2010 oproept om te stemmen, terwijl dat tot 8 december kon! Maar misschien hebben wij een eerdere oproep gemist.....

Op 17 december werd de uitslag bekend gemaakt.....Steinerbos staat er echt niet bij....
De uitslag, wat betreft de Limburgse zwembaden (>>>hier de complete uitslag)
1 Landal De Lommerbergen
2 De Bercken
3 Het Meerdal
4 Wisheim
5 De IJzeren Man
6 Sunparks Limburgse Peel
7 Mosaqua
8 Recreatiecentrum D'r Pool
9 Sportcentrum Glanerbrook
10 Pica Mare

 

 • Artikel aangemaakt op .
 • Laatste update op .
Jan Vranken
Financieel perspectief Steinerbos.
Beste lezer,
N.a.v. het initiatief-voorstel van D'66 om een referendum te houden betreffende het 'eeuwige dilemma Steinerbos', reageer ik als volgt. Prima om een Steinse volksraadpleging te houden, ik hoop dat dit initiatief wel de meerderheid zal krijgen, immers een eerder initiatief van D'66 om een referendum omtrent hondenpoep te willen houden, werd destijds met enig hoongelach weggestemd. Maar goed, de aanhouder wint wellicht. Ik kan als burger geen voorstel doen aan de Gemeenteraad van Stein. Als ik dit wel kon, dan zou ik willen voorstellen, dat de nog in leven zijnde (voormailge) wethouders, die 'politiek gesneuveld'' zijn op het dossier Steinerbos, hun daarvoor be- en verloond gekregen presentiegeld in een 'pot Steinerbos' stoppen.

0
Laat reactieformulier zien