Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Verkeersarrangement Elsloo

  • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein ©

Update 22.01.2020

De gemeente Stein legt op 22.01.2020 in een 2 pagina's groot artikel in Via Sittard-Geleen uit dat zij verkeersveiligheid serieus nemen. En daarbij ook hun inwoners betrekken. De uitkomst daarvan wordt vertaald in verkeersarrangementen.

Verkeersarrangement 2020

Realisatie Verkeersarrangement Elsloo

Hier lees je het bewuste artikel waarin Dennis Veugelers en Roger Vluggen, projectleiders Openbare Ruimte bij de gemeente Stein geinterviewd worden. Peter Gulikers en Paul Janssen zijn vanuit Elsloo en Urmond betrokken bij de verkeersarrangementen in hun kern en delen hier hun ervaringen.

Op maandag 20 februari zijn de resultaten van het opgestelde Verkeersarrangement voor Elsloo gepresenteerd in het Maaslandcentrum te Elsloo. Een 80-tal Elsloonaren toonden belangstelling en wilde weten wat bij hun in de straat en de rest van het dorp zou kunnen gaan veranderen. Lokale Omroep Stein brengt u nieuws, actualiteiten en sport uit de gemeente Stein. Meer zien? Ga naar http://omroepstein.nl


Update 9 januari 2019; bewonersavond Kempken Catsop

In oktober 2017 heeft een bewonersavond plaatsgevonden over het harde rijden in het Kempken te Catsop. Destijds is afgesproken eventuele maatregelen in een breder kader te bekijken omdat in 2018 wellicht eenrichtingsverkeer in de aanpalende Daalstraat ingesteld zou worden. Inmiddels is dat plan van de baan omdat er meer negatieve dan positieve elementen aan kleefden. Daarom wordt a.s. woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur in het Maaslandcentrum opnieuw een bewonersavond gehouden om samen te bekijken welke snelheidremmende maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn.

 


Update 20 december 2018; Daalstraat Catsop

In het Verkeersarrangement Elsloo werd in 2017 voorgesteld in de Daalstraat in Catsop eenrichtingsverkeer in te stellen. Echter inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat hierdoor niet alleen 4 bestaande (schaarse) parkeerplaatsen komen te vervallen maar ook dat daarmee het in- en uitrijden van percelen en garages bemoeilijkt zou worden. Daarom heeft de gemeente besloten in de Daalstraat GEEN eenrichtingsverkeer in te stellen.

Presentatie 20 februari 2018

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ging de Elsloose "klankbordgroep" (een 25 tal inwoners die zich daarvoor aangemeld hebben) op locatie bij RoyalHaskoningDHV samen met experts en de vakambtenaren aan de slag met dit Verkeersarrangement.  

 

Met dank aan LOS voor de bovenstaande reportage.

Op maandag 20 februari zijn de resultaten gepresenteerd in het Maaslandcentrum te Elsloo. Een 80-tal Elsloonaren toonden belangstelling en wilde weten wat bij hun in de straat en de rest van het dorp zou kunnen gaan veranderen.
Want het heeft nogal wat impact wat bewoners, klankbordgroep, dorpsplatform en gemeente hebben voorgesteld.

Een kleine greep: Jurgensstraat, Daalstraat en Koolweg eenrichtingsverkeer... Deels blauwe zone in centrum... Michiel de Ruyterstraat ook 30 km en een heuse herinrichting als laan...hetzelfde voor de Koolweg: dat wordt een nog mooiere laan dan nu... Parkeerplaats Pastoor Tissenstraat met nieuwe hoofdingang kerkhof.... herinrichting Stationsstraat... herinrichting rotonde Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan....en nog veel meer.

Verkeersarrangement 20.02.2017 01

Natuurlijk zal er -zeker bij de grote projecten- nog heel wat water door de Maas stromen eer het zover is. En uiteraard hebben de direct omwonenden straks bij de realisatie nog inspraak, maar de plannen en prioriteiten zijn in elk geval geduid.

Tijdens de eindpresentatie zijn op hoofdlijnen de oplossingen voor de veelbesproken locaties toegelicht alsmede de procedure die wordt gevolgd om deze oplossingen te verwezenlijken.

Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook meldingen en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Na de pauze maakten diverse bewoners gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Hendrix, ambtenaren Roger Vluggen en Dennis Veugelers en de mensen van RoyalHaskoningDHV.

Hieronder kunt u zowel de eindpresentatie als het complete rapport (76 pagina's) inzien of downloaden.

Eindpresentatie Verkeersarrangement Elsloo (kort en bondig overzicht van de plannen) -->

Complete Eindrapport Verkeersarrangement Elsloo 2017 (76 pagina's) -->

Artikel De Limburger 22.02.2017 >>

  DDL 20170222 VerkeersarrangementElsloo

Klik voor vergroting op afbeelding

In 2017 werden al snel een aantal parkeerproblemen en snelheidsbeperkende maatregelen uitgevoerd. Dat was zogenaamd "laaghangend fruit" dat snel opgelost kon worden.


Op 2 en 9 november zijn de bewonersavonden gehouden. Via het digitale prikbord, mail en post kwamen ca 325 reacties binnen over verkeerssituaties in Elsloo die aandacht behoeven.

In totaal waren ca 80 bewoners op de avonden aanwezig (resp 30 en 50)

De gemeente is wel tevreden met deze opkomst. Ervaring leert dat veel bewoners pas op het laatste moment in actie komen, als bij wijze van spreken voor hun deur de schop in de grond gaat en dat is jammer.
Als het ijzer heet is moet je het smeden en dat is nu.

Van deze 325 reacties hadden er ca 200 echt betrekking op verkeer en daarvan waren een 100-tal te herleiden tot een aantal knelpunten:

Stationsstraat, Dor Verschureplein, Michiel de Ruyterstraat + rotonde, Jurgensstraat, oude kern, Catsop (vnml Einde en Daaltraat), Scharberg

Download hier de presentatie van 2 en 9 november 2016 >>

Positief was de betrokkenheid van inwoners, maar liefst 325 reacties! Ook op de 2 avonden was de participatie goed.

Vervolg: Op woensdag 30 november wordt vanaf 17.00 uur een interactieve sessie met de Klankbordgroep gehouden ten kantore van HaskoningDHV.
Voor deze Klankbordgroep hebben zich een 25–tal inwoners aangemeld. Die krijgen nog een uitnodiging per email inclusief een overzicht van de opgehaalde reacties.

We gaan deze avond aan de slag volgens de PODO werkwijze.
Dit staat voor:
1. Inventarisatie van de Problemen (dit proces is met inwoners doorlopen op de eerder gehouden bewonersavonden en de internetsite);
2. Oorzaken van de problemen;
3. Wat zijn de Doelstellingen;
4. Welke Oplossingen zijn voor handen. 
Concreet betekent dit, dat men op deze middag/avond de problemen heeft beschreven om vervolgens oplossingsrichtingen (bv een drempel plaatsen) op te stellen.

Afbeelding: de gekleurde stippen zijn de binnengekomen reacties; klik voor vergroting.


Uitnodiging verkeersarrangement Elsloo

De afgelopen weken hebben de gemeente en Royal HaskoningDHV alle klachten en wensen op het gebied van verkeer verzameld. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 300 reacties. Hartelijk dank voor uw inbreng!
Graag delen we de binnengekomen reacties met u op woensdag 9 november a.s. tijdens een bewonersavond. Deze vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo om 19:30 uur.

9 november : Elsloo Noord, Elsloo Zuid, Catsop en Terhagen (rode kaders) + samenvatting van bewonersavond van 2 november over centrumgebied (gebied tussen grofweg Scharberg, Burg. Maenenstraat, Stationsstraat, oud-Elsloo en Steinderweg)

Informatieavond
Tijdens de informatieavonden worden de ingezonden reacties op hoofdlijnen besproken. Ook komt de gemeente met een eerste voorzet van mogelijke oplossingen voor de veelbesproken locaties. Individuele klachten komen tijdens deze avonden niet aan bod.

Neem deel aan klankbordgroep
Inwoners kunnen zich tijdens deze avonden aanmelden om deel te nemen aan een klankbordgroep om gezamenlijk het plan uit te werken. Inwoners gaan dan samen met de Gemeente Stein de problemen bundelen en zoeken naar passende oplossingen. De klankbordgroep gaat aan de slag op woensdag 30 november van 17.00 uur tot 19.30 uur ten kantore van Royal HaskoningDHV (Maastricht Aachen Airport)

Mooier en veiliger!
Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente Stein op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook melding en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Samen maken we Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger!


 Verkeersarrangement Elsloo

Stoort u zich ook aan het hard rijden in uw straat, parkeren op de stoep of dat ene paaltje dat steeds in de weg staat? Stop met ergeren en neem deel aan het verkeersarrangement Elsloo!

Hoe werkt het verkeersarrangement?
1. Inwoners geven aan welke problemen in de wijk spelen op het gebied van verkeer;
2. Inwoners gaan samen met de Gemeente Stein, onder begeleiding van Royal HaskoningDHV de problemen bundelen en samen op zoek naar passende oplossingen.

Waar kan ik terecht met mijn opmerking?

Gevraagd bij aanleveren opmerkingen
1. Wat is uw opmerking, wens of verbetervoorstel (graag zo specifiek mogelijk toelichten)?
2. Wat is het onderwerp van uw opmerking, wens of verbetervoorstel (bv. verkeersveiligheid, parkeren, verkeersdoorstroming, leefbaarheid)?
3. Wie heeft er (nu) last (of voordeel) van (bv. voetgangers, fietser, automobilist)?
4. Heeft u zelf al een suggestie hoe uw melding opgelost kan worden of de situatie verbeterd kan worden?
5. Wat is uw (e mail)adres?
6. U kunt uw wens, opmerking of verbetervoorstel aanvullen met bv. een foto.

Het vervolg!
Na de inventarisatie vindt begin november een bewonersavond plaats om gezamenlijk met u naar mogelijke oplossingsrichtingen te kijken. U kunt zich dan tevens opgeven om (later) in een interactieve sessie als deelnemer van de klankbordgroep deel te nemen aan de uitwerking van het plan. 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking om gezamenlijk met u ons Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger te maken! U kunt ons tevens volgen op facebook onder “verkeersarrangement Elsloo”. Ook kunt u steeds de meest actuele informatie vinden op www.gemeentestein.nl, www.dorpsplatform-elsloo.nl en www.elsloo.info

Veilig verkeer in Elsloo doen we samen

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien