Skip to main content

Nieuw silopark Limpens Elsloo

  • Afbeeldingen | Bron: Google Maps / Limpens Elsloo (embedded) / gemeente Stein ©

Op 26 februari 2024 publiceert de gemeente Stein dat zij op 28 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van Limpens Elsloo voor plaatsen van een silopark en het veranderen van een inrichting (milieu) op Business Park Stein 408 te Elsloo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00000635. Meer info ⇢


Op 26 mei 2023 heeft Limpens Elsloo (J.W. Limpens & Zn. B.V.) een vooroverleg met de gemeente Stein gehad voor de bouw van een silopark op de locatie Business Park Stein 408 in Elsloo. Er is afgesproken dat dit vooroverleg wordt aangemerkt als principeverzoek. Het beoogde silopark past namelijk niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Business Park Stein’. 

Het transportbedrijf heeft in de loop van 2023 de locatie Business Park Stein 408 gekocht; het was eerder in gebruik door spuit- en staalbedrijf Cuijpers. De bestaande loods wil Limpens gebruiken voor de opslag van plastic korrels. Ook zijn er plannen om ter plaatse een nieuw silopark te bouwen. De locatie ligt tussen RDW Keuringsstation en Smeets Schilderwerken. Zie foto boven (Google Maps) op de achtergrond is een bestaand silopark van Limpens zichtbaar.

Principestandpunt
Naar aanleiding van het verzoek zijn er op voorhand geen ruimtelijke of beleidsmatige zaken gebleken die leiden tot een negatief standpunt. Op basis hiervan verleent de gemeente Stein in haar brief van 14.11.2023 in principe medewerking aan het verzoek. Aan deze principemedewerking verbindt de gemeente de o.a. volgende voorwaarden:

  • Limpens moet aantonen dat de impact van het silopark op de omgeving binnen aanvaardbare normen blijft
  • Er moet een gesprek plaatsvinden met de buurt en een verslag van dat gesprek moet worden overlegd. 

Lees verder op Gemeente Stein/ingekomen stukken ⇢

Foto onder: bestaand silopark van Limpens Elsloo (embedded)

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien