Skip to main content
specimen id-kaart

Gemeente Stein: piek bij burgerzaken verwacht

  • Afbeeldingen | Bron: Rijksoverheid (embedded) gemeente Stein ©

Vanaf 2024 gaan we in heel Nederland -en dus ook bij de gemeente Stein- een flinke toename zien in de aanvragen voor paspoorten en ID-kaarten. Dit komt doordat in 2014 de geldigheid van deze documenten is verlengd van 5 naar 10 jaar. Daardoor zijn er tussen 2019 en 2024 niet zoveel nieuwe documenten aangevraagd. Maar vanaf 2024 komen de eerste reisdocumenten met een geldigheid van 10 jaar te vervallen, wat betekent dat veel mensen hun documenten zullen vernieuwen.
Hieronder een overzicht van de reisdocumenten die gaan verlopen in Stein:

Stein piek burgerzaken 04.2024

 

Hoe gaat de gemeente Stein dit aanpakken?

Om de piek in aanvragen te beheren, zijn mogelijke effecten en scenario's voor 2023 geanalyseerd. Ook zijn de financiële middelen voor de begroting van 2024 tot 2028 hierop afgestemd. Er zijn maatregelen genomen voor 2024 en 2025 om de effecten te minimaliseren en een efficiënte dienstverlening te handhaven. Het doel is om inwoners en klanten binnen vier weken te bedienen, zonder lange wachttijden. Indien nodig wordt maatwerk toegepast, zoals bij urgente zaken zoals het aanvragen van een rijbewijs, geboorteaangifte of verhuizing.

Wat doet de gemeente Stein om ervoor te zorgen dat de dienstverlening soepel verloopt?

  • De capaciteit van de balies wordt verhoogd en productaanvragen aan balies gesplitst, zodat de wachttijden korter zijn voor dingen die niet kunnen wachten, zoals geboorteaangifte of verhuizingen.
  • In 2022 en 2023 zijn al meer aanvragen digitaal beschikbaar gemaakt. Nu kunnen mensen bijvoorbeeld hun verhuizing of ondertrouw online regelen, 24/7. Hierdoor wordt het minder druk aan de balies. Maar als mensen liever langs komen, kunnen ze nog steeds een afspraak maken.
  • Er is ook een pasfotocabine geplaatst, zodat mensen hun rijbewijs kunnen verlengen zonder afspraak tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Uiteraard kan men ook gebruik blijven maken van andere pasfoto-services in Stein of elders.
  • De gemeente stuurt mensen met verlopen reisdocumenten niet 4 weken, maar 4-6 maanden van tevoren een brief, zodat ze op tijd weten dat ze moeten vernieuwen.
  • Mensen worden beter geïnformeerd over wat ze mee moeten nemen voor hun afspraak.
  • In Stein worden balies en de nieuwe receptieruimte flexibel ingericht, zodat die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de behoefte.
  • Verschillende processen zijn verbeterd om de inwoners beter en sneller te kunnen helpen. En de gemeente gaat nog meer verbeteringen doorvoeren in 2024.

Toekomst

Voor de toekomst, van 2026 tot 2028, is de gemeente Stein nog bezig met het bekijken van de effecten en mogelijke oplossingen. Er wordt nog gekeken naar opties zoals het vergroten van de baliecapaciteit, het veranderen van openingstijden, tijdelijke uitbreiding van het personeel en verdere digitalisering. 
De gemeente volgt daarbij de ontwikkelingen en mogelijkheden van de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG) en andere strategische partners op de voet om zo gezamenlijk in te kunnen spelen op de vraag en behoefte.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien