Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
Open dag bij de Bandkeramiekers op 18 augustus 2012

Foto's Pierre Reubsaet, Guus Peters

De open dag op zaterdag 18 augustus van de opgravingen van de Bandkeramiekers te Elsloo is druk bezocht.

Ondanks de felle zon en hoge temperatuur zijn zo'n 250 belangstellenden komen kijken naar de opgravingen. De archeologen van Archol hebben de bezoekers in groepen rondgeleid over het terrein en ze in hun stand diverse vondsten laten zien.

Bij de stand van het Streekmuseum De Schippersbeurs was veel toeloop om een deel van de eigen Bandkeramiek collectie te bekijken, naast foto's en tekeningen van eerdere opgravingen te Elsloo.

De archeoloog van het museum, Piet Pijpers, kwam met deze warmte "spraakwater" te kort om iedereen tekst en uitleg te kunnen geven.

Op de opgravinglocatie wordt weer nieuwbouw gepleegd. Maaskant Wonen (tevens opdrachtgever voor de opgravingen) had daarom ook een stand ingericht over de nieuwbouwplannen.

Na afronding van de opgravingen wordt alle materiaal door Archol en en Universiteit van Leiden bestudeerd. Alle bevindingen komen in een rapport dat t.z.t. (uiterlijk binnen 2 jaar) ook gepubliceerd zal worden. De vondsten komen daarna terug in Limburg in het Provinciaal Depot te Maastricht. 

Sinds begin augustus is ARCHOL in opdracht van Maaskant Wonen uit Stein een opgraving aan het uitvoeren aan de Joannes Riviusstraat in Elsloo. Gezocht wordt naar bewoningsresten van de eerste boeren in ons land die zich ruim 7000 jaar in deze streken op de löss vestigden. Deze boeren, die behoorden tot de cultuur van de Lineaire Bandkeramiek (LBK, 5250-4900 v. Chr.) leefden hier gedurende 300 jaar. Gedurende die tijd werd in Elsloo een grote nederzetting gesticht waar in totaal meer dan 100 huizen hebben gestaan.

Al eerder zijn sporen van de bandkeramische nederzetting van Elsloo gevonden.
Al in de vooroorlogse jaren werden door amateurarcheologen langs de Koolweg de eerste vondsten gedaan. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft professor Modderman van de Universiteit Leiden grootschalig onderzoek uitgevoerd waarbij de omvang van de nederzetting in beeld werd gebracht. Als klap op de vuurpijl werd nog een groot grafveld met 114 graven direct ten westen van de nederzetting opgegraven. Uiteindelijk is een groot deel van de nederzetting weer verdwenen onder woningbouw. Sommigen daarvan aan de Joannes Riviusstraat werden gesloopt ten behoeve van nieuwbouw dat in twee fasen wordt gerealiseerd. De eerste fase van het onderzoek vond in 2006 plaats. Bij de sloop van de duplexwoningen aan de Joh. Riviusstraat werden toen sporen van een Bandkeramische nederzetting gevonden.
Er werden destijds 8 huizen en afvalkuilen getraceerd.


Tijdens het onderzoek dat nu plaatsvindt zijn de resten van nog weer vier bandkeramische boerderijen gevonden. De puzzel wordt langzaam verder ingevuld.

Op zaterdag 18 augustus wordt een open dag gehouden van 10:00-16:00 uur. Tijdens de open dag zullen de eerste resultaten van het onderzoek getoond worden. Te zien is een plattegrond van bandkeramische huisafdrukken met bijhorende kuilen waaruit de vondsten komen. Een selectie van deze vondsten zal worden getoond. Bij de sporen en vondsten zal door de aanwezige archeologen tekst en uitleg worden gegeven.

Het Streekmuseum De Schippersbeurs zal ter plekke een stand inrichten met een aantal voorwerpen van de Bandkeramiek uit de eigen collectie. Daarbij ook een houtskelet maquette van een Bandkeramiek boerderij, zodat de bezoekers zich een beeld kunnen vormen bij wat de archeologen en hun vrijwilligers hebben opgegraven.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien