Hulp bij toegankelijkheid

ELSLOO

Gemeente Stein in de energiecrisis...

Update 28 februari 2023

Gemeente Stein biedt extra hulp voor inwoners met hoge energiekosten

Gemeente Stein gaat-net als de gemeente Sittard-Geleen en Beek- naast de standaard landelijke energietoeslag huishoudens met hoge energiekosten tijdelijk ondersteunen via de bijzondere bijstand. Daarnaast blijft de gemeente Stein huishoudens motiveren om hun huis energiezuinig te maken.

Landelijk en lokaal zijn maatregelen genomen om huishoudens te helpen met de stijgende energiekosten. Deze maatregelen bieden niet voor alle huishoudens voldoende ondersteuning. Ook huishoudens die niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen kunnen te maken hebben met hogere energielasten waardoor ze geldzorgen hebben.

Tijdelijke tegemoetkoming bijzondere bijstand
Huishoudens met onverwachte en bijzondere hoge kosten kunnen nu ook al bijzondere bijstand aanvragen. Door een besluit van de gemeente Stein worden de regels om in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand versoepeld waardoor er meer huishoudens bijzondere bijstand kunnen krijgen.

Energietoeslag
“Om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum ook in 2023 alvast meer financiële ruimte te bieden heeft ons college van Burgemeester en Wethouders besloten om hen alvast € 500,- over te maken. Dit vooruitlopend op de energietoeslag 2023” - aldus wethouder Dassen. De wetgeving die energietoeslag 2023 mogelijk maakt gaat naar verwachting pas in juni of juli 2023 in werking. De drie gemeenten vinden het te lang om daarop te wachten.

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hoeven hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Zij krijgen dit bedrag medio maart 2023 automatisch uitbetaald.
Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130%, die eerder in de gemeente Stein wél energietoeslag ontvingen, komen hiervoor niet in aanmerking. Zij kunnen wel een aanvraag doen voor tijdelijke ondersteuning via de bijzondere bijstand.

Verduurzamen
Daarnaast blijft de gemeente Stein huishoudens motiveren om hun huis energiezuinig te maken. Wethouder van Mulken met Duurzaamheid in haar portefeuille: “Huishoudens die in aanmerking komen voor de energietoeslag komen automatisch en gratis in aanmerking voor energiebesparende middelen, een energiecoach en (onder voorwaarden) gratis vervangend energiezuinig witgoed om hun woning energiezuiniger te maken. Deze energiebespaaractie zorgt uiteindelijk ook voor lagere energiekosten”. Ga naar www.gemeentestein.nl/energiebespaaractie voor meer achtergrondinformatie.

Aanvragen en meer informatie
Inwoners van de gemeente Stein kunnen net zoals inwoners van de gemeenten Sittard-Geleen en Beek energietoeslag en bijzondere bijstand aanvragen via www.vidar.nl/hulp-bij-hoge-energiekosten.


Update 08.11.2022

Gemeente Stein lijkt Sinterklaas wel.... Energiebespaaractie gemeente Stein

Inwoners van de gemeente Stein die in aanmerking zijn gekomen voor de eenmalige energietoeslag, kunnen rekenen op extra hulp bij het verlagen van hun energierekening.


Laatste nieuws:
Het college van de gemeente Stein heeft op 8 november 2022 besloten de de doelgroep voor zowel de Energiebespaaractie als de Eenmalige Energietoeslag te verhogen van 120% naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm (sociaal minimum) Daardoor gaat het niet langer om circa 750 huishoudens maar om circa 1200 huishoudens in de gemeente Stein die voor beide energieacties in aanmerking komen.

Wat betekent dit voor inwoners?
• Inwoners die de afgelopen maanden een aanvraag hebben gedaan, een afwijzing ontvingen en in de categorie 120%-130% vallen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Zij zullen het bedrag automatisch op hun rekening krijgen.
• Inwoners die nog niet eerder een aanvraag gedaan hebben en binnen de categorie 120%-130% vallen kunnen naar verwachting 1 december 2022 energietoeslag aanvragen via www.gemeentestein.nl/energietoeslag. Vidar voert het uitkeren van de eenmalige energietoeslag uit en blijft zorgdragen voor een goede dienstverlening aan alle inwoners.
• Inwoners die de eenmalige energietoeslag ontvangen, krijgen vanuit de gemeente automatisch per post een startpakket van de lokale energiebespaaractie toegestuurd.

Door middel van een adviesgesprek met een energiecoach, een pakket met energiebesparende producten en een witgoedactie biedt de gemeente een helpende hand. De inwoners die in aanmerking komen voor de energiebespaaractie krijgen op korte termijn een startpakket thuisbezorgd. 

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Dit merken we allemaal aan onze energierekening. Er blijft minder over voor het huishoudbudget. Daar wil de gemeente Stein iets aan doen! Voor iedereen die in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag, biedt de gemeente Stein nu een extra helpende hand om de energiekosten te verlagen. Meer informatie over de energiebespaaractie is tevens te vinden op: www.gemeentestein.nl/energiebespaaractie.

Gratis startpakket en adviesgesprek
Inwoners die in aanmerking komen voor deze actie ontvangen een startpakket. Deze zal per post worden thuisbezorgd. In het startpakket zit een energiemeter, LED-lamp (E27), doorstroombegrenzers voor de douche- en keukenkraan en een thermometer.

In het startpakket zit ook een uitnodiging om een afspraak in te plannen met een onafhankelijke en gratis energiecoach van het Stein Support Team. De energiecoach kijkt in de woning waar er energie bespaard kan worden. Op basis van deze inventarisatie wordt gezamenlijk een energiebox samengesteld met een totale waarde van €90,-. De energiebox kan men vullen met nog meer energiebesparende producten. Denk hierbij aan producten zoals radiatorfolie of led verlichting.

Inwoners die hulp nodig hebben bij het installeren van de energiebesparende producten kunnen worden geholpen door de energieklusser. Hij/zij komt langs nadat de energiebesparende producten ontvangen zijn en verzorgt de installatie.

Witgoedactie
De energiecoach zal bekijken of er een witgoedapparaat, dat ouder dan 6 jaar is, vervangen kan worden door een zuiniger exemplaar. Het gaat hier om maximaal één apparaat. Maakt men geen gebruik van de energiecoach? Dan is er géén recht op een witgoedapparaat. Alleen apparaten van 6 jaar of ouder mogen worden vervangen. Het te vervangen apparaat mag niet worden behouden.

Mogelijkheden voor huishoudens buiten de doelgroep
Voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de eenmalig energietoeslag heeft de gemeente Stein ook iets te bieden op het gebied van energie(kosten)besparing. Zo zijn de inwoners welkom om advies in te winnen bij het duurzaamheidsloket (het Huis van de Toekomst) van de gemeente Stein. Daarnaast kunnen inwoners een gratis energiebox met energiebesparende middelen of een energieadviesgesprek in de WoonWijzerWinkel in Kerkrade ter waarde van € 90,- bestellen (zolang de voorraad strekt). Meer informatie hierover kan men vinden via www.gemeentestein.nl/energiebox.


 

miljaar

Commentaar redactie op de Energiebespaaractie

Een volgende actie om de meest kwetsbare huishoudens financieel bij te staan in deze barre tijden van extreem hoge energieprijzen, dure boodschappen, kostbare benzine en al die andere terecht of onterecht duurder geworden zaken.

1. Inwoners van de gemeente Stein die in aanmerking zijn gekomen voor de eenmalige energietoeslag ad 1300 euro, kunnen rekenen op extra hulp bij het verlagen van hun energierekening. Het gaat hierbij om circa 1200 huishoudens in de gemeente Stein.
Door middel van een adviesgesprek met een energiecoach, een pakket met energiebesparende producten ter waarde van 90 euro en een witgoedactie biedt de gemeente een helpende hand. De inwoners die in aanmerking komen voor de energiebespaaractie krijgen op korte termijn een startpakket thuisbezorgd.

2.  Witgoedactie voor diezelfde 1200 huishoudens
Meerdere gemeentes in Nederland hebben de laatste weken hun inwoners de kans gegeven om energieslurpend witgoed te vervangen door zuinigere apparaten. Mensen met een laag inkomen kunnen dit jaar een aanvraag doen om hun oude koelkast of wasmachine in te ruilen voor een zuiniger apparaat. Op die manier wil ook Stein de energiekosten bij die inwoners omlaag krijgen. De energiecoach zal bekijken of er een witgoedapparaat, dat ouder dan 6 jaar is, vervangen kan worden door een zuiniger exemplaar. Het gaat hier om maximaal één apparaat. Maakt men geen gebruik van de energiecoach? Dan is er ook géén recht op een witgoedapparaat. Alleen apparaten van 6 jaar of ouder mogen worden vervangen. Het te vervangen apparaat mag niet worden behouden.

3. Mogelijkheden voor huishoudens buiten de doelgroep (boven 130% van het sociaal minimum)
Voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de eenmalig energietoeslag heeft de gemeente Stein ook iets te bieden op het gebied van energie(kosten)besparing. Zo zijn de inwoners welkom om advies in te winnen bij het duurzaamheidsloket (het Huis van de Toekomst) van de gemeente Stein. Daarnaast kunnen inwoners een gratis energiebox met energiebesparende middelen of een energieadviesgesprek in de WoonWijzerWinkel in Kerkrade ter waarde van € 90,- bestellen (zolang de voorraad strekt). Meer informatie hierover kan men vinden via www.gemeentestein.nl/energiebox

Alle gemeentelijke regelingen op een rij >


Wat mankeert er vooral aan de energiebespaaractie?!

Allereerst was het naar mijn mening beter geweest om de Energiebespaaractie én de motie over uitbreiding van de "kwetsbare huishoudens" voor de Eenmalige Energietoeslag, samen als een project te beoordelen en uit te voeren. Daar waar de gemeente Stein er nu voor gekozen heeft om deze trajecten apart te beoordelen.

In haar brieven van december 2021 en juni 2022 heeft de Rijksoverheid een reeks bepalingen opgenomen waar de gemeentes bij de inzet van die gelden rekening mee moeten houden. Daarbij valt op dat de Rijksoverheid heel veel vrijheid aan de gemeentes geeft om die gelden in te zetten, zolang die er maar op gericht zijn de energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen. Bij de reeks mogelijke acties die worden genoemd staat ook o.a. het combineren met andere door de gemeente te ondernemen acties. Dus wat dat betreft waren er volop mogelijkheden geweest om rekening te houden met de uitbreiding van de "kwetsbare huishoudens", daar waar de gemeente Stein er nu voor kiest om een grote hap uit het budget alvast uit te geven aan de groep 120% van sociaal minimum.
Als die motie "uitbreiding kwetsbare huishoudens" in november wordt beoordeeld, zal het financiële aspect wel de doorslag gaan geven: te duur en geen geld voor....

Het gaat bij deze actie om hulp bij het verlagen van de energierekening. En laat die energierekening nou net geen deel uitmaken van de selectiecriteria bij bepaling van de doelgroep. Er wordt door de gemeente Stein alleen gekeken naar het inkomen tot 130% van het sociaal minimum. 

Maar het is heel goed mogelijk dat er huishoudens zijn die voldoen aan het inkomenscriterium, maar een optimaal geïsoleerd huurhuis hebben en waar de woningstichting het dak ook vol zonnepanelen heeft gelegd. Daardoor hebben ze gelukkig een zeer lage energierekening. En met een beetje geluk hebben ze ook nog een lopend 5-jarig energiecontract. Op basis van hun lage inkomen hebben ze ook recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en wellicht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Van de andere kant zijn er ook huishoudens die weliswaar niet voldoen aan het inkomenscriterium door hun "te hoge" inkomen, maar die wel een hoge energierekening hebben. O.a. omdat hun energiecontract deze zomer afliep en ze nu zijn overgeleverd aan variabele tarieven van de energiecowboys.

Bijvoorbeeld een jong echtpaar met 2 kleine kinderen. De man werkt voor een minimumloon als orderpicker bij een medicijnengroothandel en de vrouw voor hetzefde minimumloon bij een plaatselijke wasserij. Ze hebben -met financiële ondersteuning van ouders- een paar jaar geleden hun flatje verruild voor een eenvoudige 60-jaren koopwoning. Een opknapper, de man heeft het meeste zelf gedaan, maar voor isolatie en zonnepanelen was helaas geen geld meer over. Hun wasmachine en koelkast zijn ook al 10 jaar oud en eigenlijk aan vervanging toe. Lenen gaat niet meer vanwege hun hoge woon- en energielasten. Op basis van hun gezamenlijk toetsinkomen krijgen ze maar 20 euro zorgtoeslag per maand.

Het netto besteedbaar inkomen zal voor beide huishoudens ongeveer gelijk zijn en voor beiden is armoe troef!

De in- en outs van de witgoedactie ken ik niet. Maar een wasmachine of koelkast van 6 jaar oud hoeft toch echt niet vervangen te worden. Energiebesparing is één ding, maar duurzaamheid en zuinigheid ook....

De witgoedactie kan de gemeente zomaar veel meer gaan kosten dan de ontvangen overheidsuitkering ad 390.000 euro. Dus er zal wel een beperking in de voorwaarden zitten of een addertje onder gras... Nergens is te lezen hoe de witgoedactie wordt aangepakt. Men had er ook voor kunnen kiezen om een grotere doelgroep korting op energiezuinig witgoed te geven.

In de correspondentie van de Rijksoverheid wordt geen beperking in de aard van het witgoed vermeld. Toch wordt elders in het land expliciet vermeld dat het alleen om vervanging van wasmachine of koelkast gaat; niet over ander witgoed als drogers en diepvriezers.


Commentaar op motie Eenmalige Energietoeslag

Op Initiatief van de PvdA heeft de voltallige gemeenteraad van Stein op 7 juli 2022 een motie aangenomen om te bezien of -in het kader van de eenmalige energietoeslag- de doelgroep "kwetsbare huishoudens" niet uitgebreid kan worden naar 130/140% van het sociaal minimum, in plaats van de door de overheid afgebakende groep tot 120% van het minimum.

tabel sociaal minimum 2022

In eerste instantie concludeerde het college op basis van hun eigen onderzoek is dat uitbreiding naar 130% laat staan naar 140% NIET mogelijk en niet raadzaam was. Maar gelukkig heeft men op 8 november besloten de doelgroep toch uit te breiden naar 130% van de toepasselijke bijstandsnorm oftewel het sociaal minimum. Welke beweegredenen aan deze koerswijziging ten grondslag liggen, wordt in hun brief aan de gemeenteraad niet nader toegelicht.
Het college verwacht dat deze verhoging van 120 naar 130% voor beide acties in totaal 261.820 euro extra gaat kosten.

De openbare raadsstukken vindt u hier >  en dan gaat het in dit kader om de RIB energie van 8-11 en 14-10 en 11-10-2022. Alle stukken kunt u ook hier gebundeld lezen en downloaden >

Samenvatting van hun eerdere conclusie, die nu :
1. uitbreiding van de doelgroep zou een te groot financieel risico voor de gemeente kunnen opleveren
2. de doelgroep 130/140% van sociaal minimum is niet bij de gemeente in beeld
3. het ambtenarenapparaat kan het meerwerk niet aan dat gepaard gaat met uitbreiding doelgroep en uitvoering van de regeling
4. de oorzaak van het probleem (energie, armoede, inflatie) wordt veroorzaakt door nationale en internationale ontwikkelingen; oplossingen door de gemeente zijn beperkt
5. men vindt het twijfelachtig of bij ophoging van de doelgroep naar 130/140% de hulp wel goed terecht komt, daar waar de nood het hoogst is

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

  • redactie@elsloo.info

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo


Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.