ELSLOO

Carnaval in Stein gaat niet door

De gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen hebben in goed onderling overleg besloten dat in het seizoen 2020/2021 geen carnavalsprinsen worden uitgeroepen, vanwege het corona-virus en de kans op nieuwe besmettingen. Ook gaat een streep door optochten en recepties in de verschillende kerkdorpen. De Aelser Revue, galazitting en andere zittingen gaan ook niet door. Kortom het wordt voor menigeen een lange, gure en doodvervelende winter....

Voorzitter Jo Dohmen van de Sajelaire uit Elsloo: "Dat besluit is genomen na diverse vergaderingen en goed beraad. Alle argumenten en afwegingen zijn gewikt en gewogen." Maar je kunt toch niet voorkomen dat mensen toch carnaval gaan vieren, desnoods in een gemeente waar wel activiteiten doorgaan? "Natuurlijk niet en overigens bestaat de kans -afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden-  dat verenigingen op individuele basis alternatieve evenementen organiseren. Dat laat open dat wij als Sajelaire, wel nog aktiviteiten kunnen organiseren als dit kan en de carnavaleske waarde is waar te maken. Dat zullen we binnen de wettelijke mogelijkheidheden zeer zeker ook doen."

Jo Dohmen: "Dat anderen wel buitenevenementen willen en kunnen organiseren staat hun vrij. Van overheidswege moet je voldoen aan de RIVM richtlijnen. Of dat echt gezellig wordt....? Een carnavalsoptocht in elk geval niet. En een prins uitroepen in een klein besloten gezelschap...?

Het Sittardse evenementen- en horecabedrijf Flavour Hospitality Group heeft bij de gemeente Stein een vergunning aangevraagd om op 16, 17 en 18 oktober in een grote feesttent een speciale sitdown versie van het Oktoberfest te houden. De gemeente Sittard heeft onlangs haar jaarlijkse Oktoberfest afgeblazen. Als we de geluiden mogen geloven gaat de gemeente Stein géén vergunning verstrekken.

Onder meer Beppie Kraft, Frans Theunisz, Big Benny, Spik & Span, Henk Steijvers & Ton Meisen (Janse Bagge Bend), Dieter Koblenz, Wir Sind Spitze en Marleen Rutten zullen hun opwachting tijdens het Steinse Oktoberfest.....als er een vergunning verleend wordt. Ook diverse vooraanstaande deejays, onder wie Paul Elstak, zijn van de partij op 16, 17 en 18 oktober, wanneer in Limburg de herfstvakantie begint.

Hieronder het persbericht van de gezamenlijke Steinse carnavalsverenigingen.

Carnaval 2020 21 afgelasting

Kwaliteit plantsoenen wordt verbeterd

Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente. En dat is heel hard nodig, vinden ook verschillende partijen in de Steinse gemeenteraad. Wethouder Hendrix trekt het boetekleed aan en belooft beterschap. In november wordt o.a. opnieuw aangeplant. Een aantal heesterplantsoenen voldoen niet meer aan kwaliteit die men voor ogen heeft. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

Een gezonde bodem
Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap heeft de gemeente in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen. Dit experiment heeft positief uitgepakt. Men wil dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen.

Bokashi
Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

Locaties: 
Stein Plantsoenen overzicht werken

Werkwijze
De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail .

 

Overzicht beschikbare subsidies en leningen verduurzamen woning

Huis verduurzamen populair in coronatijd: overzicht beschikbare subsidies en leningen
Nederlanders verbouwen flink in tijden van corona en ook duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het Nationaal Warmtefonds sprak bij BNR zelfs over een forse toename in het aantal aanvragen van de Energiebespaarlening, een lening die het huis verduurzamen aantrekkelijker maakt. Ook de overheid stimuleert particulieren nog steeds om de woning energiezuiniger te maken door financiële mogelijkheden aan te bieden. Sommige financiële regelingen zijn echter veranderd door corona. Pricewise zet op een rijtje welke leningen en subsidies er op dit moment zijn, wat de status is van de subsidiepotten en welke regelingen zijn aangepast. 

Leningen en subsidies vanuit de overheid
Voor een groot aantal maatregelen waarmee direct bespaard wordt op het gebruik van energie in huis, is gebruik te maken van leningen en subsidies. Deze leningen en/of subsidies worden aangeboden vanuit de Rijksoverheid of partijen die nauw samenwerken met de overheid. De meeste subsidies en leningen zijn te combineren, waardoor verduurzamen nog voordeliger wordt. De volgende lening en subsidies zijn beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en verhuurders:

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
- Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
- Energiebespaarlening via Nationaal Warmtefonds

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
Alle soorten isolatie aan de woning dragen bij aan een energie- en daarmee CO2-besparing. De overheid draagt daarom graag bij aan het realiseren van een beter geïsoleerd huis en stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. 

Door het coronavirus is de regeling tot het eind van dit jaar anders dan normaal: De subsidiebedragen van de SEEH zijn tijdelijk verhoogd ter tegemoetkoming in deze onzekere tijden. Dit betekent dat er voor VvE’s nu 30% in plaats van 20% aan isolatiekosten terug te krijgen is. Particulieren kunnen ook in aanmerking komen voor een hoger subsidiebedrag tussen 1 juni en 31 december 2020 als zij minimaal één van de twee maatregelen uitvoeren en betalen na 1 juni 2020. 

Met de SEEH voor eigenaar én bewoner wordt doorgaans een subsidie van € 10.000,- geboden voor energiebesparende maatregelen. Wordt het zeer-energiezuinig-pakket (ZEP) gebruikt, dan geldt een subsidie van € 15.000,-. Er moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen om recht te hebben op de subsidie. De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met eind 2020. Vanaf 2021 wordt de subsidie voor isolatie voor particulieren vanuit de ISDE aangeboden en vervalt de SEEH voor eigenaar én bewoner. De SEEH voor VvE’s is wel nog tot en met 31 december 2022 te gebruiken.  

Status subsidie SEEH: De SEEH voor eigenaar én bewoner heeft een budget van € 84.000.000,-. Daarvan was eind juni dit jaar nog € 65.545.989,- beschikbaar. Voor de VvE’s is er in totaal € 12.000.000,- beschikbaar voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en € 2.000.000,- voor energieadvies, onderhoudsplannen en begeleiding van het proces. Op 7 juli was er voor het treffen van de energiebesparende maatregelen nog bijna € 5.855.922,- beschikbaar en voor adviesgeving nog € 1.489.651,-.   

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. De ISDE-regeling is verlengd en verbreed tot 2030. Waar de subsidie voorheen ook gold voor de aanschaf van biomassaketels en pelletkachels, is de subsidie er sinds dit jaar alleen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel meegenomen in de ISDE. Op dat moment komt de SEEH te vervallen. De ISDE is te combineren met de Energiebespaarlening en de soms regionaal te krijgen Duurzaamheids- en Stimuleringslening. 

Voor warmtepompen en zonneboilers geldt doorgaans een subsidie van € 500,- tot € 2.500,-, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en zonneboiler die wordt aangeschaft. Ook moeten deze op de Apparatenlijst Warmtepomp of Apparatenlijst Zonneboilers staan. 

Status subsidie ISDE: In 2020 is er € 100.000.000,- beschikbaar voor particuliere en zakelijke aanvragen. In totaal is er van januari tot en met juli 2020 € 45.100.000,- gebruikt door particulieren. Wat betekent dat er nog € 54.900.000,- beschikbaar is.

Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid van 2020 tot 2024 nog 100.000 verhuurders stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Met deze subsidie wordt bijvoorbeeld de radiator vervangen of worden leidingen verlegd. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. Hoeveel subsidie te krijgen is voor de verduurzaming van een woning, ligt aan de startdatum van de verduurzaming. De subsidie kan oplopen tot maximaal € 5.000,- per huurwoning. 

Status subsidie SAH: In totaal is er voor voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 € 194.300.000,- vrijgemaakt voor deze subsidie. Waarvan € 10.000.000,- voor aanvragen kleiner dan € 25.000,-. is. Het overige bedrag is voor aanvragen vanaf € 25.000,- en subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op het warmtenet zijn aangesloten. Op 6 juli 2020 was er nog € 130.470.109,- beschikbaar.

Energiebespaarlening via het Nationaal Warmtefonds
In februari werd het Warmtefonds onderdeel van het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Vanaf dat moment zijn de financieringsmogelijkheden vanuit het fonds uitgebreid. Zo is de looptijd van de lening voor particuliere woningeigenaren naar twintig jaar opgeschroefd; voor februari waren zeven, tien en vijftien jaar de mogelijkheden. Voor reguliere VvE’s stond die looptijd op tien en vijftien jaar, waar in februari ook de twintig jaar is toegevoegd. Met een Zeer Energiezuinig Pakket en bij Nul op de Meter, kan de looptijd opgeschroefd worden tot dertig jaar. Ook is het minimale aantal appartementen of wooneenheden binnen de VvE van tien naar acht bijgesteld. Sinds 22 juli is het Nationaal Energiebespaarfonds verdergegaan onder de naam Nationaal Warmtefonds. 

Hoeveel iemand krijgt en of iemand in aanmerking komt voor de Energiebespaarlening, hangt van een aantal factoren af. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen particulieren en VvE’s en de mate van energiebezuiniging die gerealiseerd gaan worden. Het minimale leenbedrag is € 2.500,-, het maximale leenbedrag € 65.000,-. De Energiebespaarlening mag voor 75% ingezet worden voor de financiering van zonnepanelen. De overige 25% moet verplicht voor een (of meer) van de andere maatregelen die op de maatregelenlijst staat, worden gebruikt. 

Regionale leningen en subsidies
Als er geen landelijke subsidie of lening beschikbaar is, betekent dat niet dat er geen financiële tegemoetkomingen meer zijn. Sommige provincies en gemeenten stimuleren duurzame maatregelen namelijk ook en hebben genoeg toereikende financiële middelen beschikbaar. Zo biedt een groot deel van de gemeenten een Duurzaamheidslening of een Stimuleringslening aan. Alle energiebesparende subsidies hebben, net zoals de leningen en subsidies van de Rijksoverheid, gunstige voorwaarden. Om te ontdekken wat de gemeente kan betekenen, is de energiesubsidiewijzer te raadplegen

Kijk voor de uitgebreide, diepgaande informatie over de subsidies en leningen bij Pricewise, de bron van dit artikel: Huis verduurzamen: overzicht financiële mogelijkheden.

Foto: Margot Polinder / Unsplash

Alzheimer Café voortaan in Elsloo

Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 gaat het Alzheimer café weer van start!
Wel met een paar nieuwe ontwikkelingen.

Voortaan zal het Alzheimer café plaatsvinden in Elsloo, iedere éérste dinsdag van de maand van 19:30 uur tot 21:00 uur.
Locatie: Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 Elsloo (voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum)

Alzheimer café Elsloo
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Natasja Stelten of Pia Bronckhorst 06-83668178
e-mail:

Klik op poster voor vergroting

Poster AC 06.10.2020

Uitkijkpunt Rolberg Elsloo

Omdat Rijkswaterstaat en de gemeente "niet thuis" geven. hebben enkele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en de wildgroei op de Rolberg verwijderd dan wel gesnoeid. Dus vanaf nu is er weer wat te zien vanaf dit geliefde uitkijkpunt.

Heren vrijwilligers bedankt!

Blijkbaar heeft Rijkwaterstaat zich de krtiek op sociale media, deze site en klachten op hun eigen site toch aangetrokken. Een inwoner van Elsloo heeft dinsdag 25 augustus een telefoontje gekregen waarin zij aandacht voor deze kwestie toezeggen, nadat ze eerst informeren waar de Rolberg eigenlijk ligt...

Inmiddels constateren wij begin september dat Rijkswaterstaat met maai- en snoeiwerk gestart is. 
Waarom roep je zoveel negatieve kritiek over je af? Gewoon een kwestie van regulier onderhoud plannen.

Een van de geliefste plekken van de hele Maasvallei, de Scharberg in Elsloo, wordt overwoekerd door wildgroei. Vooral bij het bekende uitkijkpunt dat in de volksmand "de Rolberg" wordt genoemd, is het kommer en kwel. Ook langs het fiets-wandelpad naast het Julianakanaal groeien onkruid en struiken zo welig dat er op plaatsen bijna geen doorkomen meer aan is.

Kinderen zien vanaf de Rolberg helemaal niks meer. Maar ook de vele wandelaars die hier een rustmoment met schitterend uitzicht inruimen, komen van een koude kermis thuis: bijna niks meer te zien. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen in de gemeente, voor wie dit een geliefd uitje is, kunnen beter een stuk verder op de Scharberg hun heil gaan zoeken. 

Dorpsplatform Elsloo, particulieren en ook raadsleden hebben al hun beklag gedaan bij de gemeente Stein, die echter steevast doorverwijst naar Rijkswaterstaat (RWS); de beheerder van het gebied. Ofschoon de gemeente regelmatig overleg voert met Rijkswaterstaat en dit item dus wel degelijk op de agenda kan zetten, maar blijkbaar andere prioriteiten heeft. Of zouden ze dit zooitje ongeregeld onkruid ook onder het project "Bloeiende Bermen" scharen?! Ik dacht dat de gemeente Stein "Toerisme" altijd met een hoofdletter schreef, maar dat gebeurt blijkbaar toch maar selectief.

Een Elslonaar heeft in 2018 al een brief naar Rijkswaterstaat gestuurd. Op zijn vraag wat RWS aan het achterstallig groenonderhoud dacht te gaan doen; kreeg hij doodleuk als antwoord: "helemaal niets"

Kortom, bijna alle voor burgers beschikbare middelen zijn ingezet om de overheid in de "werk" modus te krijgen, maar dat wil niet lukken. Primaire aanspreekpunt is en blijft toch de gemeente Stein, want dit zooitje ongeregeld ligt toch binnen haar gemeentegrenzen.

Maar misschien helpt het als we massaal gaan klagen; dat kan via het contactformulier van Rijkswaterstaat >

Schriftelijk kan ook :
Helpdesk Water
Rijkswaterstaat WVL
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

 

 

Vergunningen gemeente Stein

Week 3.2021

Aanvraag omgevingsvergunning:
Meerdel ongenummerd te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2021-001.
 Heerstraat noord 48, 6171 CH Stein, voor het verbreden van in-/uitrit, zaaknummer O2021-002.
 Kerkstraat 18, 6181 NP te Elsloo, voor het verbouwen van een woning, zaaknummer O2021-003.
 Kloosterstraat 20, 6129 CS Urmond, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2021-004.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 12 januari 2021, zaaknummer O2020-167.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-207.
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-085.
 Paalweg ong. te Urmond, voor het realiseren van een tijdelijke inrit, verzenddatum besluit 13 januari 2021.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van drie rioleringsputten, verzenddatum besluit 13 januari 2021, zaaknummer O2020-178.
 Molenweg Zuid te Urmond voor het kappen van 5 bomen in het kader van het project reconstructie Molenweg Zuid Paalweg Urmond, verzenddatum besluit d.d. 14 januari 2021, zaaknummer O2020-195.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo voor het oprichten van een loods, verzenddatum besluit 11 januari 2020, zaaknummer O2020-179.


Week 52.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Veedrift/Heidekamppark te Urmond voor het vellen van houtopstand en het herplanten als compensatie, zaaknummer O2020-226. 
 Nabij Steinderweg ong. te Stein, voor het maken van een in- en uitweg, zaaknummer O2020-229.
 Heenkenstraat 12, 6171 LN te Stein, voor het vergroten van een woning, zaaknummer O2020-230.
 Hoolstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woning, zaaknummer O2020-231. 
 Molenweg Zuid ong. te Urmond, voor het oprichten van een woning, zaaknummer O2020-234.


Week 51.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Daalstraat 23, 6181 JP te Elsloo, voor het oprichten van een loods, zaaknummer O2020-200.
 Rembrandtstraat 22, 6181 BB te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, zaaknummer O2020-213.
 Kanaalweg 11 a, 6129 AX te Urmond, voor het verbreden van een inrit, zaaknummer O2020-214.
 Nabij Steinderweg ong. te Stein, voor het oprichten van een paardenstal, zaaknummer O2020-217.
 Nattenhover Koestraat 13, 6129 LH te Urmond, voor het renoveren van de zijgevel, zaaknummer O2020-218.
 Ganzenweide ongenummerd (perceel B5770), voor het oprichten van een levensloopbestendige bungalow, zaaknummer O2020-219.
 Berger Maasstraat (nabij nr 23) te Urmond, voor het kappen van 5 Essen, zaaknummer O2020-205.
 Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond voor het kappen van 8 populieren, zaaknummer O2020-204.
 Burg de witstraat 45 6181 BV te Elsloo, voor het vergroten van een dakkapel, zaaknummer O2020-222.
 Heerstraat zuid 18a 6171 XG te Stein, voor het oprichten van een schuilstal, zaaknummer O2020-225.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Staakijzerstraat 12, 6129 JC te Urmond, voor het oprichten van een dakkapel, verzenddatum besluit 14 december 2020, zaaknummer O2020-191.
 Heisteeg 91, 6171 NJ te Stein, voor het legaliseren van het plaatsen van een tuinhuis, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-128.
 Torenstraat 11 t/m 17 Urmond, voor het oprichten van vier woningen, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-140.
 Diependaalstraat 18, 6171 JE te Stein, voor het verbreden van de in-/uitrit, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-198.
 Kanaalweg 11a, 6129 AX te Urmond, voor het verbreden van een inrit, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-214.
 Grote Straat 32, 6181 NV Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-150.
 Berger Maasstraat 23, 6129 BC te Urmond voor het kappen van 8 bomen (populieren), verzenddatum besluit 17 december 2020, zaaknummer O2020-204.
 Berger Maasstraat ongenummerd (nabij nr 23), 6129 BC te Urmond voor het kappen van 5 bomen (essen), verzenddatum besluit 17 december 2020, zaaknummer O2020-205.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond, voor het dichtmaken van een bestaande overkapping en het plaatsen van kozijnen, verzenddatum besluit 14 december 2020, zaaknummer O2020-181.
 Platijkweg1, 6171 XA Stein. voor het oprichten van een long stay verblijf voor stagiaires, verzenddatum besluit 17 december 2020, zaaknummer O2020-190.


Week 50.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Schuttersstraat 5, 6181 AC Elsloo, voor het bouwen van een loods, zaaknummer O2020-197.
 Speelheuvel 38 6129 PW te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-201.
 Diependaalstraat 18 6171 JE te Stein, voor het verbreden van een in-/uitrit, zaaknummer O2020-198.
 Koeweide 17a 6181 NX te Elsloo, voor het plaatsen van buitenunits voor een airco, zaaknummer O2020-199.
 Steenweg 2, 6129 BH te Urmond, voor het legaliseren van een buitenberging, zaaknummer O2020-202.
 Past Eijckstraat 1, 6129 BJ te Urmond, voor het vergroten van de woning, zaaknummer O2020-203.
 Peldenstraat 11 en 11a, 6171 XV te Stein, voor het verbouwen van een kapsalon tot appartementen, zaaknummer O2020-206.
 Julianastraat 32, 6129 BV te Urmond, voor het plaatsen van een prieel, zaaknummer O2020-207.
 Nabij Steinderweg ong. te Stein, voor het aanleggen van een toegangspad, zaaknummer O2020-208.
 Vaarstraat 30, 6171 HR te Stein, voor het vergroten van de woning, zaaknummer O2020-209.
 Veerweg 12, 6129 BA te Urmond, voor het vergroten van een balkon, zaaknummer O2020-211.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Nabij Dijkweg ong. te Elsloo, voor het aanvoeren/ophogen van grond, verzenddatum besluit 3 december 2020, zaaknummer O2020-149.
 Kuilenweg 1, 6181 NE te Elsloo, voor het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 3 december 2020, zaaknummer O2020-154.
 Raadhuisplein 87, 6171 JC te Stein, voor het verplaatsen van een koelinstallatie, verzenddatum besluit 7 december 2020, zaaknummer O2020-143.
 Gerard Doustraat 7 te Elsloo, voor het kappen van 2 eikenbomen, verzenddatum besluit 15 december 2020, zaaknummer O2020-159.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3. 6171 RN Stein voor het plaatsen van 3 rioleringsputten, verzenddatum besluit 3 december 2020. zaaknummer. O2020-178.
 Nabij Brugstraat 35, 6171 ET te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke zendmast, verzenddatum besluit 7 december 2020, zaaknummer O2020-177.

Iedere drie jaar wordt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas herzien. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van het gemeentehuis van Stein, Stadhouderslaan 200 gedurende de komende 6 weken.


Week 49.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 1, 6181DN Elsloo voor het uitbreiden van een bedrijfshal, zaaknummer O2020-193.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Heiperk 10 6181 KB te Elsloo, voor het realiseren van een berging/zolder, verzenddatum besluit 1 december 2020, zaaknummer O2020-146.
 Grachtstraat 14b, het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 2 december 2020, zaaknummer O2020-152.
 Raadhuisstraat 23 6129 CA te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 2 december 2020, zaaknummer O2020-184.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het vergroten van een pand, verzenddatum besluit 1 december 2020, zaaknummer O2020-139.
 Raadhuisplein 56, 6171 JC te Stein, voor het plaatsen van een geldautomaat, verzenddatum besluit 1 december 2020, zaaknummer O2020-164.
 Grote straat 32 6181 NV te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis, verzenddatum besluit 2 december 2020.
 Vleugelmorgenstraat 5 6171 NN te Stein, voor het intern verbouwen van een woonhuis, verzenddatum besluit 2 december 2020.


Week 48.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Veldschuurweg 17 6171 RP te Stein, voor het legaliseren van een mantelzorgwoning, zaaknummer O2020-194.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Doctor Schaepmanstraat 1 6129 JB te Urmond, voor het kappen van een eik, verzenddatum besluit 25 november 2020, zaaknummer O2020-189.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Kerkstraat 16b, 6129 BN te Urmond, voor het verbouwen van een pand tot appartementen, verzenddatum besluit 20 november 2020, zaaknummer O2020-167.
Ontwerp besluit
 Hoppenkampstraat 5 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 25 november 2020, zaaknummer O2020-085. Het voorgenoemde ontwerp besluit wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure. Voor een zorgvuldige afweging van belangen kan eenieder gedurende 6 weken vanaf 27 november 2020 (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen naar voren brengen ten aanzien van het ontwerp besluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van “Zienswijze O2020-085, omgevingsvergunning woonhuis Hoppenkampstraat 5 te Stein, worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein (postbus 15, 6170 AA Stein). Deze zienswijze moet uw naam, adres en burgerregistratienummer bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Sint Antoniusplein 5, 6129 EV Urmond voor het oprichten van een Brasserie en escaperoom zaaknummer RUD 12020-203556, doss.nr. M2020-012.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het wijzigen van een inrichting (nabezinktanks, regenwaterbuffer en rioleringsputten).


Week 47.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Platijkweg 1, 6171 XA te Stein, voor het inrichten van een long stay logiesverblijf, zaaknummer O2020-190.
 Staakijzerstraat 12, 6129 JC te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-191.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Bergènkenstraat ong. te Stein, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 13 november 2020, zaaknummer O2020-188.
 Nabij Veldjensweg ong. te Elsloo, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 19 november 2020, zaaknummer O2020-185.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het aanleggen van een zonneweide, verzenddatum besluit 16 november 2020, zaaknummer O2020-158.
 Business Park Stein 323, 6181 MC Elsloo, voor het oprichten van een industriële wasserij, verzenddatum besluit 16 november 2020, zaaknummer O2020-179.
 Perceel ong. te Meers, voor het aanvoeren/ophogen van grond, verzenddatum besluit 18 november 2020, zaaknummer O2020-149.
 Grachtstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 18 november 2020, zaaknummer O2020-152.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 Business Park Stein 170B, 6181MA Elsloo voor het oprichten van een machinefabriek, Janssen Quadraat N.V.,RUD zaaknummer 2020-205976, dossiernr M2020-041/0971158910.
 Daleveldweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van een zonneweide binnen de inrichting van RWZI Stein, Waterschapsbedrijf Limburg, RUD zaaknummer 2020-205916, dossiernr M2020-037/0971155953.


Week 46.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 20, 6129 CS te Urmond, voor het dichtmaken van een overkapping en het plaatsen van kozijnen, zaaknummer O2020-181.
 Past Eijckstraat ong. te Urmond, voor het oprichten van een woning, zaaknummer O2020-182.
 Kinskystraat 14, 6171 LZ te Stein, voor het kappen van een boom, zaaknummer O2020-183.
 Raadhuisstraat 23, 6129 CA te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-184.
 Nabij Veldjensweg ong. te Elsloo, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-185.
 Nabij Suttnerstraat/Platijkweg ong. te Stein, voor het plaatsen van een hekwerk, zaaknummer O2020-186.
 Nabij Raadhuisplein 42, 6171 JC te Stein, voor het plaatsen van een hekwerk, zaaknummer O2020-187.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Nabij Ondergenhousweg - Steenwegstraat ong. te Stein, voor het vervangen van een trap, verzenddatum besluit 2 november 2020, zaaknummer O2020-166.
 Torenstraat Urmond (nummer 11 t/m 17 nieuw te realiseren woningen), voor het doorlopen van een hogere waarde procedure. Verzenddatum besluit 5 november 2020, zaaknummer M2020-040.

Besluit weigering omgevingsvergunning:
 Koningstraat 14 te Urmond, voor het weigeren van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 30 oktober 2020, zaaknummer O2020-160.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Heiperk 10 6181 KB te Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 30 oktober 2020, zaaknummer O2020-146.
 Heisteeg 91 6171 NJ te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 3 november 2020, zaaknummer O2020-128.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer:
 Veldjensweg ong. Elsloo voor het wijzigen van een mestopslag, zaaknummer RUD 2020-205832, dossier nummer M2020-039.


Week 44.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Diverse locaties binnen gemeente Stein, voor het kappen van bomen, zaaknummer O2020-153.
 Het Einde 8, 6181 JT te Elsloo, voor het inrichten van een bed & breakfast, zaaknummer O2020-156.
 Moutheuvelsweg 45 6171 VH, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-172.
 Veestraat 3 6171 CM te Stein, voor het realiseren van een extra slaapkamer op de begane grond, zaaknummer O2020-170.
 Dalerveltweg 3, 6171 RN Stein voor het plaatsen van rioleringsputten, zaaknummer O2020-178.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Moutheuvelsweg 45 6171 VH, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 16 oktober 2020, zaaknummer O2020-172.
 Moutheuvelsweg 44, kadastraal gelegen in de gemeente Stein, sectie G, kadastraal nummer 1848, voor het oprichten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Moutheuvelsweg ongenummerd te Stein, verzenddatum besluit 16 oktober 2020, zaaknummer O2020-101.
 Business Park Stein 228, 6181 MB Elsloo voor het oprichten van een opslagloods, zaaknummer O2020-148.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Den Hoekstraat 4a 6171 VZ te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 15 oktober 2020, zaaknummer O2020-142.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer:
 Sint Antoniusplein 5, 6129EV Urmond voor het oprichten van een Brasserie en escaperoom (zaaknummer RUD 2020-203536, dossiernummer M2020-021).
 Julianastraat 26, 6219BT Urmond voor het starten van een tijdelijke frietkraam (zaaknummer RUD 2020-205604, dossiernummer M2020-033).


Week 42.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het realiseren van een zonneweide, zaaknummer O2020-158.
 Raadhuisplein 56, 6171 JC te Stein, voor het plaatsen van een geldautomaat, zaaknummer O2020-164.
 Ondergenhousweg - Steenwegstraat ong. te Stein, voor het vervangen van een trap, zaaknummer O2020-166.

Besluit omgevingsvergunning:
 Heirstraat 26, 6129 PK te Urmond, voor het verbouwen van een bedrijfspand, verzenddatum besluit 1 oktober 2020, zaaknummer O2020-102.
 Het Einde 18, 6181 JT te Elsloo, voor het inrichten van een bed & breakfast, verzenddatum besluit 2 oktober 2020, zaaknummer O2020-137.
 Moutheuvelsweg 45b te Stein, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 6 oktober 2020, zaaknummer O2020-157.
 Kanaalweg 15 te Urmond, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 7 oktober 2020, zaaknummer O2020-155.
 Raadhuisstraat 28, 6129 CD te Urmond, voor het realiseren van een berging met carport, verzenddatum besluit 7 oktober 2020, zaaknummer O2020-124.
 Nabij Nieuwe Postbaan ong. te Stein, voor het kappen van een acacia, verzenddatum besluit 8 oktober 2020, zaaknummer O2020-147.

Ontwerp besluit:
 Business Park Stein 139 te Elsloo, voor het ambtshalve intrekken van een omgevingsvergunning, datum besluit 21 augustus 2020, zaaknummer O2020-138.


Week 41.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein, voor het plaatsen van een chemicaliëntank, zaaknummer O2020-145.
 Grachtstraat ong, te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-152.
 Koningstraat 14 te Urmond, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-160.
 Mauritshof 6 te Stein, voor het plaatsen van een raam, zaaknummer O2020-162.
 Moutheuvelsweg 45 b te Stein, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-157.
 Gerard Doustraat 7, 6181 DM te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-159.
 Koolweg 22 te Elsoo, voor het realiseren van een dakkapel, zaaknummer O2020-161.

Besluit omgevingsvergunning:
 Koolweg 61, 6181 BL te Elsloo, voor het constructief aanpassen van een winkelpand, verzenddatum besluit 29 september 2020, zaaknummer O2020-130.
 Nabij Heibergweg 1, gemeente Stein, sectie f, perceelnummer 398, voor het weigeren van de legalisatie van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 30 september 2020, zaaknummer O2020-120.
 Julianaweg 12 6171 XD te Stein, voor het legaliseren van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 30 september 2020, zaaknummer O2020-110.
 Hoolstraat 4 te Stein, voor het plaatsen van een tijdelijke woning (verlengen t/m augustus 2021), verzenddatum besluit 29 september 2020, zaaknummer O2019-017.


Week 40.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 13, 6181 NJ te Elsloo, voor het graven van proefsleuven, zaaknummer O2020-135.
 Torenstraat Urmond, voor het oprichten van 4 woningen, zaaknummer O2020-140.
 Nabij Dijkweg ong. te Elsloo, voor het ophogen van gronden, zaaknummer O2020-149.
 Heiperk 10 6181 KB Elsloo, voor het oprichten van een berging/zolder, zaaknummer O2020-146.
 Nabij de Nieuwe Postbaan 1, 6171 RA te Stein, voor het kappen van een acacia, zaaknummer O2020-147.
 Grote Straat 32 6181 NV Elsloo, voor het vergoten van een woonhuis, zaaknummer O2020-150.
 Kuilenweg 1, 6181 NE te Elsloo, voor het vervangen van een winkelpui, zaaknummer O2020-154.
 Kanaalweg 15 te Urmond, voor het aanleggen van een inrit, zaaknummer O2020-155.

Besluit omgevingsvergunning:
 Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein, voor het kappen van twee berken, verzenddatum besluit 21 september 2020, zaaknummer O2020-136.
 Langs het spoor Maastricht-Sittard, voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 22 september 2020, zaaknummer O2020-062.
 Nabij Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond, voor het plaatsen van een tijdelijke tent ten behoeve van het testen van personen op corona, verzenddatum besluit 23 september 2020, zaaknummer O2020-144.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Moutheuvelsweg ongenummerd, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, zaaknummer O2020-101.


Week 39.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Heisteeg 98, 6171 NL te Stein, voor het vergroten van het pand, zaaknummer O2020-139.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Heirstraat 26, 6129 PK te Urmond, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal zes weken, verzenddatum besluit 14 september 2020, zaaknummer O2020-102.

Geen vergunning voor Oktoberfeest in Stein
Burgemeester Leurs heeft besloten geen vergunning te verstrekken voor het organiseren van een Oktoberfeest in Stein. Dat is op maandag 21 september medegedeeld aan het evenementenbedrijf Flavour Hospitality Group dat het voornemen had dit op 16 t/m 18 oktober te organiseren. De vergunningsaanvraag voldoet niet aan de gestelde eisen.

Volksgezondheid en veiligheid niet gegarandeerd
Op basis van de ingediende stukken zijn door zowel interne als externe adviseurs adviezen uitgebracht. Aan de hand daarvan is geconcludeerd dat de volksgezondheid en openbare orde en veiligheid tijdens het evenement niet voldoende gegarandeerd kunnen worden. Daarom is besloten om geen vergunning voor dit evenement te verstrekken.

Corona en constructie
Concreet betreft dit onder ander het niet kunnen naleven van de gestelde Corona maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand op looppaden en in de zogenoemde in- en uitstroomsluizen. Daarnaast is er onvoldoende inzet van beveiligers en sfeerbeheerders voor toezicht en handhaving. Ook de constructieve gegevens van de te plaatsen tent zijn niet akkoord bevonden door de constructeur.

Politiecapaciteit
De gemeente vraagt altijd advies bij de politie Westelijke Mijnstreek bij aanvragen van vergunningsplichtige evenementen. Deze heeft aangegeven op korte termijn niet over voldoende capaciteit te kunnen beschikken om in te grijpen tijdens een evenement van deze omvang mocht dat nodig zijn.


Week 38.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Mauritsweg 15, 6171 AC te Stein, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-136.
 Het Einde 18, 6181 JS te Elsloo, voor het inrichten van een gastenverblijf, zaaknummer O2020-137.
 Grote Straat 18, 6129 CP te Urmond, voor het plaatsen van zonnepanelen en een pergola, zaaknummer O2020-141.
 Raadhuisplein 87, 6171 JC te Stein, voor het verplaatsen van een glascooler, zaaknummer O2020-143.
 Mauritslaan 65, 6129 EL te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een tent ten behoeve van testlocatie GGD, zaaknummer O2020-144.
 Den hoekstraat 4a, 6171 VZ Stein, voor het legaliseren van een overkapping, zaaknummer O2020-059.

Besluit omgevingsvergunning:
 Terrein gelegen achter Stationsstraat 95 en 99, 6181 AE te Elsloo, voor het kappen van twee bomen (verzenddatum besluit 3 september 2020), zaaknummer O2020-125.
 Mauritsweg 58 en 60 te Stein, voor het oprichten van een benedenwoning en bovenwoning, verzenddatum besluit 8 september 2020, zaaknummer O2020-083.
 Schepersgats 10 te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 9 september 2020, zaaknummer O2020-092.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
 Heisteeg 98, 6171NL Stein, voor het uitbreiden van de entree en de toiletvoorzieningen van het clublokaal van RKSV De Ster, zaaknummer RUD 2020-205328 (dossiernummer M2020-031).
 Raadhuisplein 87, 6171JC Stein voor het verplaatsen van de bestaande koelinstallatie van de Aldi vestiging, zaaknummer RUD 2020-205460 (dossiernummer M2020-032).


Week 37.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Maasband ong., voor het tijdelijk plaatsen van een uitkijktoren, zaaknummer O2020-133.

Besluit omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het plaatsen van een terras (verzenddatum besluit 31 augustus 2020), zaaknummer O2020-087.
 Paalweg ong. te Urmond (nabij het pand aan de Paalweg 14, 6129 EZ Urmond), voor het inrichten van een tijdelijk bouwterrein ten behoeve van het verruimen van het Julianakanaal (verzenddatum besluit 1 september 2020), zaaknummer O2020-129.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
 Heidekampweg 2, 6171 DZ Stein, voor het veranderen van een inrichting, aanvrager Asfalt Centrale Limburg b.v., zaaknummer RUD 2020-202781, voor informatie RUD Zuid-Limburg tel 043-3897812 onder vermelding van zaaknummer RUD 2020-202781.

Vervallen aanwijzing voorkeursrecht gemeente, Bramert-Noord
Per 20 augustus 2020 is de aanwijzing van het voorkeursrecht op de percelen, gelegen in het gebied Bramert-Noord, van rechtswege is vervallen.

Het voorkeursrecht was gekoppeld aan de initiële 10-jarige looptijd van het bestemmingsplan Bramert-Noord. Dit bestemmingsplan is op 3 juni 2010 vastgesteld en in werking getreden op 20 augustus 2010. Derhalve is het voorkeursrecht op 20 augustus 2020 vervallen.

De mededeling en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 september 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren).


Week 36.2020

Besluit omgevingsvergunning:
 Heibergweg ong. te Elsloo, voor het kappen van populieren, verzenddatum besluit 24 augustus 2020, zaaknummer O2020-108.
 Ireneplein 7, 6129 AP te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 25 augustus 2020, zaaknummer O2020-126.
 Brugstraat ong. te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 27 augustus 2020, zaaknummer O2020-084

Week 33.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Gulickerstraat 13 te Urmond, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-131

Besluit omgevingsvergunning:
 Aronskelk 39, 6181 MJ te Elsloo, voor het verbouwen (uitbreiden) van een woonhuis en voor het plaatsen van een berging en overkapping, verzenddatum besluit 31 juli 2020, zaaknummer O2020-049
 Sanderboutlaan 10, 6171 BD te Stein, voor het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum besluit 3 augustus 2020, zaaknummer O2020-075


Week 32.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Stationsstraat ong. nabij nr. 95 en 99 te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-125.
 Ireneplein 7, 6129 AP te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2020-126.
 Raadhuisstraat 28 te Urmond, voor het plaatsen van een carport en berging, zaaknummer O2020-124.

Besluit reguliere omgevingsvergunning:
 Kloosterstraat 3 6129 CS te Urmond, voor het plaatsen van zonnepanelen (besluit van rechtswege verzonden 24 juli 2020), zaaknummer O2020-086.
 Meerser Eindstraat 31 6171 PS te Stein, voor het verbouwen van een voormalig café naar 2 woningen, verzenddatum besluit 28 juli 2020, zaaknummer O2020-078.
 Sint Antoniusplein 5, 6181 EV Urmond voor het oprichten van een brasserie/escaperooms/terras, verzenddatum besluit 28 juli 2020, zaaknummer O2020-052.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Schepersgats 10 te Stein, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 23 juli 2020, zaaknummer O2020-092.
 Business Park Stein 414, 6181 MA te Elsloo, voor het verlengen van de beslistermijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 28 juli 2020, zaaknummer O2020-095.


Week 31.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Crostolostraat 10, 6171 PM te Stein, voor het tijdelijk gebruiken van een woning als kantoor, zaaknummer O2020-111.
 Const Huygensstraat 4, 6181 BJ te Elsloo, voor het inrichten van een kapsalon, zaaknummer O2020-115.
 Torenstraat Urmond (B5106), voor het oprichten van 11 woningen, zaaknummer O2020-118.
 Julianastraat 29, 6129 BT te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een frietkraam, zaaknummer O2020-123.

Besluit omgevingsvergunning:
 Spilstraat 2, 6129 JE te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum besluit 16 juli 2020, zaaknummer O2020-119.
 Julianastraat 29, 6129 BT te Urmond, voor het tijdelijk plaatsen van een frietkraam, verzenddatum besluit 16 juli 2020, zaaknummer O2020-123.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 20 juli 2020, zaaknummer O2020-087.


Week 30.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Moutheuvelsweg ongenummerd te Stein, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-101
 Spilstraat 2, 6129 JE te Urmond, voor het plaatsen van een erfafscheiding, zaaknummer O2020-119.
 Nabij Heibergweg, perceelnummer gemeente Stein,F398, voor het legaliseren van een erfafscheiding/poort, zaaknummer O2020-120.

Besluit omgevingsvergunning:
 Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein, voor het kappen van een berk, verzenddatum besluit 14 juli 2020, zaaknummer O2020-112

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:

 Brugstraat ongenummerd, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 14 juli 2020, zaaknummer O2020-084
 Mauritsweg ongenummerd te Stein, voor het verlengen van de termijn met maximaal 6 weken, verzenddatum besluit 14 juli 2020, zaaknummer O2020-083


Week 29.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Cortenbachstraat 4 6171 LS te Stein, voor het kappen van een berk, zaaknummer O2020-112
 Frans Halsstraat 3, 6181 AT te Elsloo, voor het realiseren van een overkapping, zaaknummer O2020-106
 Stationsstraat 110A, 6181 AK Elsloo voor het plaatsen van een brandscherm, zaaknummer O2020-105.
 Het plaatsen van 4 banieren en 2 frames op lantaarnpalen aan de Merodestraat, Suttnerstraat, Peldenstraat, van der Marckstraat te Stein, zaaknummer O2020-109.
 Heibergweg Elsloo, voor het kappen van 31 populieren, zaaknummer O2020-108.

Besluit omgevingsvergunning:
 Nattenhover koestraat 16, 6129 LH te Urmond, voor het plaatsen van een schuur. Verzenddatum besluit 7 juli 2020, zaaknummer O2020-021.
 Mauritsweg ongenummerd (perceel Stein C 4371), voor het doorlopen van een hogere waarde procedure voor wegverkeerslawaai, verzenddatum besluit 6 juli 2020, zaaknummer M2020-023
 Brugstraat ongenummerd (perceel Stein D 4270), voor het doorlopen van een hogere waarde procedure voor industrielawaai, verzenddatum besluit 6 juli 2020, zaaknummer M2020-024
 Stationsstraat 110A, 6181 AK Elsloo voor het plaatsen van een brandscherm, verzenddatum besluit 7 juli 2020, zaaknummer O2020-105.
 Raadhuisstraat 7 6181 HA te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis, verzenddatum 8 juli 2020, zaaknummer O2020-063.


Week 28.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Julianaweg 12 6171 XD Stein, voor het legaliseren van een erfafscheiding, zaaknummer O2020-110

Besluit omgevingsvergunning:

 Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein voor het tijdelijke verruimen van de openingstijden en het terras, verzenddatum besluit 25 juni 2020, zaaknummer O2020-100.

 Raadhuisstraat 58a, 6129 CE Urmond voor het kappen van twee bomen, verzenddatum besluit 25 juni 2020, zaaknummer O2020-098.

 Burgemeester van Mulkenstraat 45 6181 CT te Elsloo, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 30 juni 2020, zaaknummer O2020-093

 Boomgaardstraat 2 6171 GT te Stein, voor het verhogen van een talud. Verzenddatum besluit 30 juni 2020, zaaknummer O2020-066.

 Kattekop 8 6129 EX te Urmond, voor het oprichten van een levensloopbestendige woning, verzenddatum besluit 1 juli 2020, zaaknummer O2020-040.

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:

 Strook langs de spoorlijn Sittard-Maastricht in de gemeente Stein voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 25 juni 2020, zaaknummer O2020-062.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Kijk eerst of de gevzochte informatie hier te vinden is >


Week 27.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein voor het kappen van bomen en de aanleg van een Wadi en van leidingen (zaaknummer O2019-076)
 Sanderboutlaan 49, 6181 DN te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-076
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het plaatsen van een terras, zaaknummer O2020-081
 Burg van Mulkenstraat 45, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-093
 Heiperk 18 6181 KB te Elsloo, voor het plaatsen van een woonwagen ter vervanging van een andere, zaaknummer O2020-097
 Kanaalboulevard 16 6129 NA te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, zaaknummer O2020-096
 Schepersgats ongenummerd, voor het oprichten van een woonhuis, zaaknummer O2020-092
 Ondergenhousweg 15, 6171GW Stein voor het tijdelijk tot 1 oktober 2020 verruimen van terras en openingstijden, zaaknummer O2020-100.
 Raadhuisstraat 58a, 6129 CE Urmond, voor het kappen van twee essen, zaaknummer O2020-098.

Besluit omgevingsvergunning:
 Houterend 44, 6171 CS te Stein, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 4 juni 2020, zaaknummer O2020-074.
 Oostelijke kanaalweg te Elsloo voor het aanleggen van een brug en trap aan en nabij de dijk van het Julianakanaal, verzenddatum besluit 8 juni 2020, zaaknummer O2020-056.
 Keerend 38 te Stein, wijzigingsbesluit voor het oprichten van een woonhuis, verzenddatum besluit 4 juni 2020, zaaknummer O2019-081
 Mauritslaan 20, 6129 EM te Urmond, voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum besluit 11 juni 2020, zaaknummer O2020-061


Week 25.2020

Aanvraag omgevingsvergunning:
 Sanderboutlaan 49, 6181 DN te Elsloo, voor het kappen van twee bomen, zaaknummer O2020-076.
 Sanderboutlaan 16, 6181 DN te Elsloo, voor het plaatsen van een terras, zaaknummer O2020-081.
 Burg van Mulkenstraat 45, voor het realiseren van een inrit, zaaknummer O2020-093
 Heiperk 18 6181 KB te Elsloo, voor het plaatsen van een woonwagen ter vervanging van een andere, zaaknummer O2020-097

Besluit omgevingsvergunning:
 Oostelijke kanaalweg te Elsloo voor het aanleggen van een brug en trap aan en nabij de dijk van het Julianakanaal, verzenddatum besluit 8 juni 2020, zaaknummer O2020-056.
 Heiperk 18 6181 KB te Elsloo, voor het plaatsen van een woonwagen ter vervanging van een andere, zaaknummer O2020-097

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
 Aronskelk 39 6181 MJ te Elsloo, voor het verbouwen van een woonhuis en plaatsen van een berging met overkapping, voor het verlengen van de beslistermijn met 6 weken, verzenddatum besluit 11 juni.

 

Hart van Catsop terug in de tijd

Foto's: Wim Hanssen

Op de Dries in Catsop gaat opnieuw op de schop nadat 5 jaar geleden alle straten opnieuw geasfalteerd werden; tot tweemaal toe zelfs nadat bleek dat de eerste keer niet goed was gedaan en er gevaarlijke situaties ontstonden.

Lees artikel uit november 2015 >

Vanaf de kapel op de splitsing Daalstraat, Het Einde en Op de Dries tot en met het pleintje wordt voorzien van nieuwe bestrating die beter past bij het historisch karakter van dit stukje Catsop. Langs deze straat liggen de oudste panden van Catsop en van oudsher was dit het centrum van het Elslose gehucht; in vroegere tijden een waar verkeersknooppunt door twee driesprongen en diverse landweggetjes richting Terhagen en Geulle.

Voor deze beauty-renovatie is een budget van 500.000 euro gereserveerd, dat is onvoldoende om het hele gehucht aan te pakken, vandaar de keuze voor dit oudste gebied.
Onderdeel van het plan is dat er ook parkeerhofjes worden gerealiseerd aan de Schuthagerweg zodat het pleintje een groenere uitstraling krijgt en niet altijd vol blik staat.
Voordat de schop de grond ingaat ergens in 2021 wordt nog eerst met omwonenden gesproken. Ook moet waterbedrijf WML nog voorzieningen treffen.

Naast Catsop worden in de toekomst ook de oude kernen van Stein, Urmond en Oud-Elsloo op soortgelijke wijze aangepakt: het in ere herstellen met respect voor de historische context.

Op De Dries Catsop

 

  • 1
  • 2

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.