Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Waar is het zorggeld naar toe?

FNV Zorg & Welzijn gaat (met steun van GroenLinks, KBO-Brabant, Omroep MAX, PvdA, SP en 50PLUS) cliënten in 2016 helpen met het claimen van uren huishoudelijke zorg in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort op hun huishoudelijke zorg. De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan waaruit blijkt dat veel kwetsbare oude, gehandicapte of zieke mensen onterecht zijn gekort omdat er geen maatwerk is geleverd.

fnv zorggeld terug
Via een paginagrote advertentie in grote landelijke kranten worden cliënten opgeroepen om te bellen naar het speciale FNV-telefoonnummer: 079 - 35 36 015 (op werkdagen van 10:00 tot 17:00 uur). De FNV helpt cliënten om aanspraak te maken op de uren huishoudelijke zorg waar zij recht op hebben in gemeenten die cliënten onrechtmatig hebben gekort.

Gemeenten houden onterecht geld in
‘Huishoudelijke zorg is van levensbelang voor veel kwetsbare cliënten. Het zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. En dat duurdere vormen van zorg, zoals in een verpleeghuis of in een ziekenhuis niet nodig zijn. Maar nu blijkt dat veel gemeenten het afgelopen jaar onterecht hebben gekort op deze belangrijke vorm van zorg. De hoogste rechter heeft klip en klaar bepaald dat dit niet kan. Mensen moeten de zorg ontvangen die ze nodig hebben en gemeenten moeten hierin maatwerk leveren. Gemeenten die onrechtmatig cliënten hebben gekort, moeten dit nu direct herstellen. Daarom helpen we cliënten nu om hun zorg terug te vragen’, zegt Sarah Dobbe van de FNV.

7.000 banen onnodig verloren
Door het onrechtmatig beleid hebben gemeenten fors geld overgehouden op het budget dat eigenlijk bestemd was voor huishoudelijke zorg. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat dit bedrag is opgelopen naar 310 miljoen euro. Sarah Dobbe hierover: ‘Het geld dat gemeenten overhielden komt neer op maar liefst 13 miljoen uren huishoudelijke zorg. Dat zijn bijna 7.000 full-time banen. Het heeft enorme gevolgen dat gemeenten onterecht korten op de huishoudelijke zorg. Elk uur zorg is een uur werk. Tienduizenden thuiszorgmedewerkers hebben hun baan verloren, dus het onrechtmatige beleid van gemeenten gaat ook hen direct aan. Het is belangrijk dat de zorg en het werk nu zo snel mogelijk terugkomt.’

Gemeenten moeten afspraken nakomen
Thuiszorgmedewerkers, georganiseerd in de FNV, voeren al veel langer actie in gemeenten die onrechtmatig korten op de huishoudelijke zorg. De FNV dringt er bij deze gemeenten op aan om direct het beleid aan te passen. Op 4 december vorig jaar heeft de FNV met het kabinet en de gemeenten (georganiseerd in de VNG) afgesproken dat er meer geld moet gaan naar huishoudelijke zorg/ondersteuning thuis. Het is van belang dat gemeenten deze afspraken nu nakomen en de uitspraak van de hoogste rechter respecteren.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien