Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Hoogspanningsmasten in Elsloo en Catsop blijven

Ondanks een door alle partijen in de Steinse gemeenteraad gesteunde CMB-motie in november 2018, gaat de gemeente Stein 9 hoogspanningsmasten in Catsop en Elsloo niet verwijderen en vervangen door ondergrondse kabels.

Over een lengte van 1,8 km vanaf Business Park Stein via een woonwijk (Jacob Catsstraat, Joost vd Vondelstraat, Stationsstraat) en Mergelakker tot in Catsop dragen de masten in hoge mate bij aan de horizonvervuiling. Overigens wordt de landelijke horizon in dat gebied nog ernstiger vervuild door het bedrijventerrein Schuttersstraat (deels op Beeks grondgebied)
Over het verband tussen hoogspanningsmasten en gezondheidsklachten zijn de meningen verdeeld en zo lang dat niet onomstotelijk vast staat blijven hoogspanningsmasten op de meeste plaatsen staan.

Technisch hadden via datzelfde traject ondergrondse kabels gelegd kunnen worden, maar de werkzaamheden zouden 5 jaar gaan duren en maar liefst 8,5 miljoen euro gaan kosten waarvan Stein zelf 15% moet betalen oftewel 1,3 miljoen euro. En dat was wethouder Hendrix toch wel een beetje te gortig aangezien Stein de komende jaren moet bezuinigen en er forse uitgaven verwacht worden in het Sociaal Domein en de kosten die gepaard zullen gaan om de huizen van het aardgas af te halen.
Indiener van die motie, Willem Thewissen van CMB, heeft wel begrip voor het standpunt van de wethouder ofschoon zijn partij ervan overtuigd blijft dat hoogspanningsmasten een risico vormen voor de volksgezondheid van de mensen die er onder of naast wonen.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien